Sei sulla pagina 1di 4

coala cu clasele I VIII Trian

nvtoare: Bulzan tefania


Sn colar 2010 2011
P!"I#I$!%& $!&"'!%ISTI$(
!ria curricular: Limb i comunicare
'isci)lina *e inv+,nt: Limba i literatura romn
$lasa: a IV-a A
Varianta *e curriculu+:Curriculum extins
"u+r *e ore )e s)t+,n: 6
-anual folosit : I-B! I IT&%!T.%! %/-0"(1 +anual )entru clasa a IV2a1
autori Cleopatra Mihilescu, Tudora i!il " #ditura $ Aramis %, &ucureti '((6
"r3
crt3
.nitati *e
invatare
/3%3 $ontinuturi "r3
ore
Sa)t /4s3
)*
+, -#
AMI-TIM.
'*), '*',
'*/, '*0,
/*), /*0,
/*1
Deteapt-te, romne!, Andrei
Mureanu
Ae2area textului liric 3n pa4in
5epetarea cunotin!elor despre p6r!ile de
7orbire i propo2i!ie 3nsuite 3n clasa a
III-a*
6 I
'*
+8-9
CL::;#L8L
)*), )*'
)*0, )*1
'*', '*/
'*0, '*6
/*), /,'
/*/, /*0
/*1, /*<
0*), 0*'
0*/, 0*6
Nenea directorul, dup =eo4e >o7u
Cartea* 5olul ilustra!iilor
Cu7ntul* Cu7* cu aceeai ?orm dar cu
sens di?erit
Cuvintele vrjite, dup ierre =amarra
Vorbim i scriem corect.
@actori care pot 3n4reuna comunicarea
lanul ini!ial al compunerii
Mi s-a terminat caietul, dup M*
+ntimbreanu
coala, de Tudor Ar4he2i
5ecapitulare
#7aluare
)1
II A
IV
/* A 58=I-IT
@58-BA CI-
VII
)*), )*'
)*1, '*)
'*', '*/
'*0, '*1
'*6, /*)
/,', /*/
/*0, /*1
/*6, /*<
0*), 0*'
0*/, 0*0,
0*1, 0*6
La Medeleni, dup Ionel Teodoreanu
=hilimelele* unctele de suspensie
ropo2i!ia enun!iati7 a?irmati7 i
ne4ati7
Compunerea dup suport 7i2ual
Culesul porumbului, dup
I*A4rbiceanu
Rapsodii de toamn, de =*Toprceanu
@ormulare de 3ntrebri pt* con!inutul
textului
Verbul
Timpurile 7erbului
)< IV-
VII
5ecapitulare
#7aluare
0*
T:AM-A
)*),)*'
)*0, )*1
'*', '*/
'*0, '*6
/*), /,'
/*/, /*0
/*1, /*<
0*), 0*'
0*/, 0*6
ara de dincolo de ne!ur, dup
M*+ado7eanu
+crierea corect a cu7intelor D7-aE i
D7aE
#xerci!ii aplicati7e la 7erb
"#rit de toamn, de V*Alecsandri
lanul de27oltat de idei
Compunere cu 3nceput sau s?rit dat
5ecapitulare
#7aluare
)0
VII
A IF
1*

:V#+TI5I C8
TGLC
)*), )*'
)*1, '*)
'*', '*/
'*0, '*1
'*6, /*)
/,', /*/
/*0, /*1
/*6, /*<
0*), 0*'
0*/, 0*0,
0*1, 0*6
$lria %mului de &pad, dup Iuliu
5a!iu
+ubstanti7ul
=enul substanti7elor
$ovestea crocodilului care pln!ea,
dup V*Colin
o7estirea oral a unor texte citite sau
mesaHe audiate
"#atul de!etelor, de #lena @ara4o
+crierea corect a cu7intelor Dn-aiE i
DnaiE
$repeli'a i puii ei, dup Le7 Tolstoi
Trans?ormarea textului dialo4at 3n
po7estire
5ecapitulare
#7aluare
)I
IF A
FIII
6*
V:5&IM >I
+C5I#M
C:5#CT.
)*),)*'
)*0, )*1
'*', '*/
'*0, '*6
/*), /,'
/*/, /*0
/*1, /*<
0*), 0*'
0*/, 0*6
Dup asemnarea lor, dup #*=rleanu
o7estirea dup un plan de idei a unor
texte de mic 3ntindere
Cumtra vulpe, de :tilia Ca2imir
Compunere dup un plan propriu de idei
$rin'ul (ericit, dup :scar Jilde
Vorbim i scriem corect.
5ecapitulare
#7aluare
I
FIII
A
FIV
<*
&A&A IA5-A
I-T5A-- +AT
)*),)*'
)*0, )*1
'*', '*/
'*0, '*6
/*), /,'
/*/, /*0
/*1, /*<
0*), 0*'
0*/, 0*6
)arna, de V*Alecsandri
AdHecti7ul
(ram, ursul polar, dup Ce2ar etrescu
=enul adHecti7ului* Acordul adH*cu
substanti7ul
Darurile, dup #*T*A*Ko??man* Vorbim
i scriem corect.
Colindtorii, dup M*+ado7eanu
+crierea corect a cu7intelor Dn-amE i
)< IV A
FVI
I
Dn-areE
o2i!ia adHecti7ului ?a! de substanti7 3n
propo2i!ie*
ersonaHul literar
5ecapitulare
#7aluare
L*
IA5-A
)*),)*'
)*0, )*1
'*', '*/
'*0, '*6
/*), /,'
/*/, /*0
/*1, /*<
0*), 0*'
0*/, 0*6
*radi'ii romneti de "rbtori
+pa!iul i timpul 3n textul literar
Compunerea pe ba2a unor cu7inte i a
unor expresii date
Copiii i psrelele, dup #u4en Mianu
Compunerea cu titlul dat
)arna pe uli', de =eor4e Cosbuc
+crierea corect a cu7intelor Dn-a!iE i
Dn-auE
5ecapitulare
#7aluare
)(
FVI
I A
FIF
I*
5:MG-I C8
CA5# -#
MG-C5IM
)*), )*'
)*/, )*1
'*), '*'
'*/, '*0
'*1, '*6
/*), /*'
/*/, /*0
/*1, /*6
/*<, 0*)
0*', 0*/
0*0, 0*1
0*6
Muma lui te#an cel Mare, de
C*&olintineanu
ronumele personal* ronumele
personal de polite!e
Alte ?orme ale pronumelui personal
+eor!e ,nescu, dup a7el Cmpeanu
=enul pronumelor
% vi-it .n atelierul lui /rncui, dup
Cella Cela7rancea
+crierea corect a cu7intelor Dce-lE i
DcelE
5ecapitulare
#7aluare
)6
FIF
A
FFI
)(*
N-@L:5#+C
=59CI-IL#
)*), )*'
)*/, )*1
'*), '*'
'*/, '*0
'*1, '*6
/*), /*'
/*/, /*0
/*1, /*6
/*<, 0*)
0*', 0*/
0*0, 0*1
0*6
0estitorii primverii, de =eor4e Cobuc
-umeralul
+crierea i citirea corect a numeralelor
Ciocrlia, dup Ion A4rbiceanu
+crierea corect a cu7intelor Dnu-lE, Dn-
oE i Dnu-iE
(urtuna, de >te?an :cta7ian Iosi?
Compunerea liber
Nicuor, dup I*Al*&rtescu-Voineti
5ecapitulare
#7aluare
)<
FFI
A
FFI
V
))*
L8M#A
-#C8VG-T9T
:A5#L:5
)*), )*'
)*/, )*1
'*), '*'
'*/, '*0
'*1, '*6
/*), /*'
% #urnic, de Tudor Ar4he2i
r!i principale de propo2i!ie
redicatul 7erbal
+ubiectul simplu* +ubiectul multiplu
Cinele, dup +il7ia Oerim
')
FFI
V A
FF
VIII
/*/, /*0
/*1, /*6
/*<, 0*)
0*', 0*/
0*0, 0*1
0*6
5ecapitulare
#7aluare
Acordul predicatului cu subiectul
$uiul, dup I*Al* &rtescu-Voineti
Compunerea 3n care se introduce
dialo4ul
5ecapitulare
#7aluare
)'*
C9L9T:5II >I
AV#-T85I
)*), )*'
)*/, )*1
'*), '*'
'*/, '*0
'*1, '*6
/*), /*'
/*/, /*0
/*1, /*6
/*<, 0*)
0*', 0*/
0*0, 0*1
0*6
Cirearii, dup Constantin Chiri!
r!i secundare de propo2i!ie
Atributul
Atributul exprimat prin adHecti7,
substanti7
5ecapitulare
#7aluare
*oate pn-ele sus!, dup 5adu Tudoran
Complementul
Complementul exprimat prin substanti7
5ecapitulare
#7aluare
'(
FF
VIII
A
FF
FI
)/*
BIL# C# VA59
)*), )*'
)*/, )*1
'*), '*'
'*/, '*0
'*1, '*6
/*), /*'
/*/, /*0
/*1, /*6
/*<, 0*)
0*', 0*/
0*0, 0*1
0*6
(reamt de codru, de Mihai #minescu
A?iul* Articole din re7iste pentru copii
In7ita!ia* +crisoarea
1mintiri din copilrie, dup Ion Crean4
La despr'ire, dup Clin =ruia
5ecapitulare
#7aluare
)/
FF
FI A
FF
FIII
)0*
5#CAIT8LA5#
@I-AL9
)*), )*'
)*/, )*1
'*), '*'
'*/, '*0
'*1, '*6
/*), /*'
/*/, /*0
/*1, /*6
/*<, 0*)
0*', 0*/
0*0, 0*1
0*6
Textul narati7
Textul liric
Textul nonliterar
ropo2i!ia
r!i de 7orbire
r!i de propo2i!ie
#xerci!ii aplicati7e
Compunerea liber
)/
FF
FIII
-FF
FV
T/T! 5 206 ore