Sei sulla pagina 1di 1

Mohd Fahmi Bin Mohd Noh,

1, Jalan Sri Mewah,


Taman Sri Mewah,
85200 Jementah, Segamat,
Johor Darul Ta'zim. 25 SEPTEMBER 2014
__________________________________________________________________________________

Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB)
No.720, Tingkat 3, Jalan Sentul,
51000 Kuala Lumpur.
(u.p:- Pn.Kamariah Binti Mohd Sari)

Tuan,

PER: BAYARAN YURAN BULAN APRIL 2014 TERHADAP KOD BL588 KESATUAN GURU-GURU
MALAYSIA BARAT (KGMMB).

Perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk.

2. Merujuk kepada surat tuan, Rujukan: KGMMB:01/03/001/kms(38) bertarikh 29 April 2014 ,
adalah dengan ini saya sebagai salah seorang ahli kesatuan yang tersebut di atas ingin membuat
bayaran yuran sebanyak RM10.00 bagi bulan April 2014.

3. Maklumat diri saya adalah seperti berikut:

Nama : MOHD FAHMI BIN MOHD NOH
No.Kad Pengenalan : 810925-01-5875
No.Ahli KGMMB : 048934

4. Bersama ini disertakan wang pos sebanyak RM10.00 atas nama Kesatuan Guru-Guru
Malaysia Barat (KGMBB) bagi tujuan tersebut untuk tindakan yang selanjutnya daripada pihak tuan.

Sekian, terima kasih.Yang Benar,.......................................................
(MOHD FAHMI BIN MOHD NOH)
No.Ahli KGMMB: 048934