Sei sulla pagina 1di 2

SEKOLAH KEBANGSAAN KAPULU

PETI SURAT 194


D/A PPD DAERAH
89900 TENOM, SABAH
_________________________________________________________________________________________


Telefon :
Fax :
E-mail : skkapulutenom@gmail.com
Website : www.skkapulu.blogspot.com
Tarikh : 26 Januari 2011
Rujukan : XBA1351/SKKPLU/2011/001

Pejabat Pelajaran Daerah,
Tenom.

(U.P) En. Jeffery ,
Penyelia Pelajaran Daerah,
Tenom.

Tuan,

Permohonan Tambahan Guru di SK Kapulu Tahun 2011

Dengan segala hormatnya, saya merujuk perkara di atas.

02. Untuk makluman tuan, pada masa ini SK Kapulu sangat memerlukan
penempatan guru baru bagi memenuhi keperluan guru di sekolah ini.

03. Berikut ialah cadangan bagi guru yang ingin di pohon untuk bertugas di sini:

Bil Opsyen/Bidang
1 Bahasa Inggeris
2 Permulihan Khas
3 Sains
4 Bahasa Malaysia

04. Bersama-sama ini juga disertakan Sijil Kelulusan Perjawatan Sekolah/Institusi
Tahun 2011 sebagai rujukan bagi pihak tuan.

05. Pihak sekolah sangat berharap agar tuan dapat meluluskan permohonan ini.


SEKOLAH KEBANGSAAN KAPULU
PETI SURAT 194
D/A PPD DAERAH
89900 TENOM, SABAH
_________________________________________________________________________________________


Telefon :
Fax :
E-mail : skkapulutenom@gmail.com
Website : www.skkapulu.blogspot.com
06. Kerjasama dan perhatian dari pihak tuan, saya dahului dengan ucapan jutaan
terima kasih.

Sekian.

Berkhidmat Untuk Negara

Saya Yang Menurut Perintah,


....................................................
( MAHARUDIN BIN MAHAMUD )
Guru Pentadbiran/Pemangku Guru Besar
SK. Kapulu,
Tenom.

s.k.
- Pegawai Pelajaran Pendidikan Daerah Tenom
- fail