Sei sulla pagina 1di 1

http:/

/www,rowater.ro
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
PRUT
I
BARLAD
Str. Th. Vascauteanu Nr.l0 Iasi Tel 0232-218192 Fax:0232-213884
dispecer@dap.rowater.ro http://www.apeprut.ro http://www.rowater.ro/daprut
COD FISCAL: RO 23780878101.05.2008: COD IBAN: ROS1TREZ 406502201X020605
Nr. 1 1792lDDl 18.07 .201 4
Catre,
AMIHALACHIOAIEI lonut si CIOCANEL Oana Elena
Aleea Grivita, nr.24, sc. A, et. 4, ap. 16 si ap. 19
-
Mun. Botosani
Spre stiinta: SGA Botosani
Ca urmare a solicitarii dvs. inregistrata la Administratia Bazinala de Apa Prut-
Birlad cu nr. 11792 din 17.07.2014, privind
"Construire
locuin
impreimuire teren"
,
in parcela 13614 avand suprafata de 500 fitp, situata in intravilan
municipiul Botosani
-
str. Dobosari nr.23, inscrisa in cartea funciara nr. 50222 (provenita din
conversia de pe hartie a CF 24514), identificata cu numar cadastral 50274, conform
Certificatului de urbanism nr. 586/30.09.2013 emis de Primaria municipiului Botosani si a
Contractului de vanzare-cumparare autentificat
prin incheierea nr. 9900/17 .11.2009, va
comunicam ca, in conditiile in care:
- lucrarile propuse pentru construirea locuintei propuse se incadreaza in clasa lV de
importanta, stabilita conform prevederilor STAS 427311983 si STAS 40681211987;
- activitatile
propuse pe amplasament nu vor genera poluarea apelor de suprafata
si/sau subterane;
- alimentarea cu apa se va face prin bransare la sistemul centralizat existent in zona,
iar apelor uzate vor fi colectate intr-un bazin etans vidanjabil;
- amplasamentul terenului se afla in afara zonelor de influenta a apelor de suprafata,
(curs de apa Luizoaia) fiind situat intr-o subzona exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip
urban
-
UTR nr.62:
- constructiile
propuse se vor situa in afara zonelor de protectie ce se instituie conform
prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 (Anexa 2), cu modificarile si completarile
ulterioare;
- bransamentele la utilitati si accesul la teren nu implica traversarca cursului de apa,
pentru realizarea lucrarilor proiectate nu este cazul sa se emita act de reglementare din punct
de vedere al gospodaririi apelor.
Sef DINECTO
ing. Corneliu CR
Ilirou
ing.
Avize si Autorizstii,
Vasile SFIDENEAC
Intoernit,
cramroara
I
HRANICI
ft/ftcl'