34

u u.

Vi9 . ~ir.I

••

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi

Abd Nasir Ismail 2005

Kandungan

Pelajaran

lsi

Muka surat

Pelajaran 1 Mengenal Huruf Hijaiyyah 1
Pelajaran 2 Membunyikan Huruf Hijaiyyah 2
Pelajaran 3 Mengenal Huruf Jawi 3
Pelajaran 4 Membunyikan Huruf Jawi 4
Pelajaran 5 Hubungan Huruf Jawi & Rumi 5
Pelajaran 6 Menyambungkan Huruf 6
Pelajaran 7 Huruf Asas Dalam Tulisan Jawi 10
Pelajaran 8 Membentuk Tulisan Jawi & Rumi 13
Pelajaran 9 Mengenal Sukukata 17
Pelajaran 10 Menulis Jawi 19 ~S\E.RED v~

1-'0 ~~

§ REGISTERED %

VERSION

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi -1

L Pelajaran 1 J

Mengenal Huruf

Huruf-Huruf Hijaiyyah

d j .J

t,l;,1,

\ J .!J

~ ~

••

\

~

§ REGISTERED %

VERSION

[lJoo

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi -1

L Pelajaran 2 J

Mengenal Huruf

Membunyikan Huruf

Nun [3J Dzo ~ Dzai rn Alif rn

wauQ] Ain [IJ ~ Cd] Ba B

Ha 0 Ghin [[] Zai W Ta [g

Lam-alif[1J Fa I ~ I Sin I ~ I Tha I ~ I

Hamzah G Qaf QJ Shin I d I Jim I E I Ya [ill Kaf [ill Shad 0 Ha [Q

Lam [IJ Dhad •

Min W ThO'-------,

~DD

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi -1

L Pelajaran 3 J

Mengenal Huruf

Mengenal Huruf Jawi ( bertanda bulatan )

(. • ~ ~ \
u

• •
• L
j ~
1, • : .
~ ~ .r
•• •
'.J \J
• \ .!J
u

~ V~
i?0'
~
REGISTERED %
VERSION ~DD

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi -1

L Pelajaran 4 J

Mengenal Huruf

Membunyikan Huruf-Huruf Jawi

Ga

Ca

Nya

Nga

:.

U

Va

Pa

:.

~S\E.RED v~

1-'0 ~~

§ REGISTERED %

VERSION

~DD

kaedah alternatif mempelajari tulisan & bacaan jawi -1

L Pelajaran 5 J

Mengenal Huruf

Persamaan Huruf Jawi Dengan Huruf Rumi

J 1;, • ,
L = Z = ~ A -
-
M - \' t R - .J B - ~
- - -

• •
• t
N - U .J T - ~
- -
:. :. •
t .r
Ny U Ng = 5 - ~
- -
-
• : . '[.
W,D,U - J F = '--' .r J -
- -
• :. r.
V - J '--' ~
- p =
~ •• • •
H= K - ~
-
A - ~ K - ~
- -
V,I - ~ G - S
- -
•• moo