Sei sulla pagina 1di 8

9

1
1M
Tuliskan dalam perkataan
2
1M
Tuliskan dalam angka
3
1M
Rajah 1 menunjukkan segiempat
tepat yang dibahagiakn beberapa
bahagian yang sama besar.
Cari pecahan bagi kawasan
berlorek?
4 Rajah 2 menunjukkan segiempat
tepat yang dibahagiakn beberapa
bahagian yang sama besar.
2M
Cari pecahan bagi kawasan
berlorek?
5 Nyatakan satu pecahan setara bagi
1M
6
1M
Rajah 3 menunjukkan
segiempat tepat yang
dibahagiakn beberapa
bahagian yang sama besar.
Nyatakan bahagian yang
berlorek dalam pecahan
bercampur?
7 Rajah 3 menunjukkan
segiempat tepat yang
2M
dibahagiakn beberapa
bahagian yang sama besar.
Nyatakan bahagian yang
berlorek dalam pecahan
bercampur?
8
2M
Nyatakan dalam bentuk
termudah.
9
1M
Tukarkan dalam pecahan
bercampur?
10 Tukarkan dalam pecahan
bercampur?
Kelas Bimbingan Cempakasari 3 Bandar Sungai Buaya Pn. Suraya Bt Karim
TOPIK : PECAHAN : NAMA : __________________________________________________KELAS :____________________________
Tiga per tujuh
10
2M
11
1M
Tukarkan 2 dalam pecahan
tak wajar.
11
1M
Rajah 5 menunjukkan satu
garis nombor.
Apakah nilai N?
12 Diagram 6 shows a number
line.
Rajah 6 menunjukkan satu
garis nombor?
2M Apakah nilai N?
13.
2M
Bulatkan jawapan yang betul.
more / less than
more / less than
14
2M
+ =
15
2M
+ =
16
2M
+ =
17
2M
+ =
18
2M
1 + =
19
2M
2 + =
20
2M
3 + =
Kelas Bimbingan Cempakasari 3 Bandar Sungai Buaya Pn. Suraya Bt Karim
N
1
2 N 2
2
3
11
21
2M
+ =
22
2M
+ =
23
2M
+ =
24
2M
+ =
25
2M
+ =
26
2M
+ =
27
2M
+ =
28
2M
+ =
29
2M
+ =
30
2M
+ =
31 + =
2M
32
2M
+ =
33
2M
+ =
34
2M
+ =
35
2M
1 - =
36 2 - =
Kelas Bimbingan Cempakasari 3 Bandar Sungai Buaya Pn. Suraya Bt Karim
12
2M
37
2M
3 - =
38
2M
1 - =
39
2M
2 - =
40 3 - =
2M
41
2M
1 - =
42
2M
- =
43
2M
- =
44
2M
- =
45
2M
- =
46
2M
- =
47
2M
- =
48
2M
- =
49
2M
- =
50
2M
- =
Kelas Bimbingan Cempakasari 3 Bandar Sungai Buaya Pn. Suraya Bt Karim
13
51
2M
- =
52
2M
- =
53
2M
- =
54
2M
- =
55
2M
- =
56 daripada 50 orang ialah
2M
57
2M
daripada 45 buah kerusi
ialah
58
2M
daripada 24 buah meja ialah
59
2M
daripada 32 pasang kasut
ialah
60 daripada 42 buah kereta
ialah
2M
61
2M
daripada 49 buku ialah
62
2M
daripada 56 batang pen ialah
63
2M
2 daripada 40orang murid
ialah
64
2M
2 daripada 54 buah kerusi
ialah
65 2 daripada 27 buah meja
ialah
Kelas Bimbingan Cempakasari 3 Bandar Sungai Buaya Pn. Suraya Bt Karim
14
2M
66
2M
3 daripada 36 kasut ialah
67
2M
4 daripada 48 buah kereta
ialah
68
2M
5 daripada 35 buah buku
ialah
69
2M
6 daripada 48 batang pen
ialah
70 daripada 50 orang murid
3M
ialah murid lelaki dan
bakinya ialah murid
perempuan.Berapakah orang
murid perempuan?
71
3M
daripada 45 buah kerusi
ialah kerusi kayu dan
selebihnya kerusi plastic
.Berapakah buah kerusi
plastik?
72
3M
daripada 24 buah meja
ialah berwarna biru dan
bakinya berwarna
hijau.Berapakah buah meja
warna hijau?
73
3M
daripada 42 buah kereta
ialah jenis kereta Proton
dan selebihnya kereta jenis
Toyota.Berapakah jumlah
kereta Toyota?
Kelas Bimbingan Cempakasari 3 Bandar Sungai Buaya Pn. Suraya Bt Karim
15
74
3M
daripada 49 buah buku ialah
buku fksyen dan bakinya
buku bukan fksyen.Berapa
jumlah buku yang bukan
fksyen?
76
3M
daripada 56 batang pen ialah
berjenama x dan selebihnya
berjenama Y.Berapakah
bilangan yang berjenama Y?
77 daripada 200 biji manik
berwarna putih dan slebihnya
berwarna biru.Berapakah
3M
bilangan berwarna biru?
78
3M
daripada 400 murid datang
ke sekolah menaiki kenderaan
dan selebihnya berjalan kaki.
Berapakah bilangan murid
yang berjalan kaki?
79
3M
daripada 180 buah basikal
adalah berjenama tempatan
dan selebihnya berjenama
luar Negara.
Berapakah bilangan basikal
yang berjenama luar Negara?
80 daripada 240 ekor ikan
ialah ikan jenis X dan
selebihnya jenis Y.
Berapakah bilangan ikan
jenis Y?
Kelas Bimbingan Cempakasari 3 Bandar Sungai Buaya Pn. Suraya Bt Karim
1
3M
81
3M
daripada 420 orang ialah
murid lelaki dan selebihnya
murid perempuan.
Berapakah bilangan murid
perempuan?
Kelas Bimbingan Cempakasari 3 Bandar Sungai Buaya Pn. Suraya Bt Karim