Sei sulla pagina 1di 9

Kesan Globalisasi Dan Modenisasi

Dalam Pendidikan Terhadap Tekanan


Emosi Guru
Kurang rasa kepunyaan
Perubahan yang ingin dilakukan dianggap sebagai elemen asing justeru
mereka tidak mempunyai rasa kepunyaan
mereka menyedari idea sesuatu perubahan itu adalah daripada pihak
luar seperti pertubuhan bukan kerajaan, kumpulan-kumpulan
pendesak, tekanan pihak media dan sebagainya

ibu
bapa
media
NGO,
PIBG
Kesan Globalisasi Dan Modenisasi
Dalam Pendidikan Terhadap Tekanan
Emosi Guru
Penambahan beban
persepsi umum- perubahan bermakna penambahan terhadap beban
tugas
beban tugas yang tidak berkaitan dengan pengajaran seperti
menghadiri mesyuarat, menghadiri kursus, menjalankan aktiviti
berkala di sekolah seperti hari kantin, hari sukan, hari kokurikulum dan
pelbagi "jenis hari".

Kesan Globalisasi Dan Modenisasi
Dalam Pendidikan Terhadap Tekanan
Emosi Guru
Kekurangan sokongan pentadbiran
sukar untuk melaksanakan perubahan kurikulum di
sekolah kerana pihak pentadbiran kurang memberikan
sokongan iaitu dari segi:
Kewangan

motivasi dan dorongan
Pengiktirafan
penyediaan peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran
mengurangkan karenah birokrasi di peringkat sekolah.
Kesan Globalisasi Dan Modenisasi
Dalam Pendidikan Terhadap Tekanan
Emosi Guru
Kurang berfaedah:
amalan yang sedia ada tidak perlu kepada perubahan yang drastik
guru kekurangan kuasa autonomi terhadap murid
kebanyakan guru berpendapat fungsi tradisi guru adalah sebagai
pendidik dan penyampai ilmu.

Mengendalikan Stres Dalam Kalangan
Guru
Kenal pasti reaksi emosional
keperluan emosi yang dikenal pasti awal akan
membantu seseorang guru menangani stress
dengan cara yang lebih positif.


Mengendalikan Stres Dalam Kalangan
Guru
Komitmen sosial
guru memerlukan sokongan daripada orang-orang di
sekelilingnya terutama bila berhadapan dengan stress

Mengendalikan Stres Dalam Kalangan
Guru
Kehidupan fizikal
Pengetahuan dalam senaman rutin dan pelan
makanan seimbang boleh membantu guru
menangani stress

Mengendalikan Stres Dalam Kalangan
Guru
Intelek
Banyak bergaul dengan orang yang memiliki keupayaan
intelek serupa ataupun lebih tinggi ( menggalakkan
percambahan idea, perkongsian maklumat )