Sei sulla pagina 1di 16

NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas : 5

YANG DI-
PERTUAN AGONG
INSTITUSI RAJA AGAMA ISLAM BAHASA MELAYU
PENJAJAHAN DAN
CAMPUR TANGAN
KUASA LUAR
PERJUANGAN
TOKOH
TEMPATAN
SEJARAH
KEMERDEKAAN
NEGARA
YANG DI-PERTUAN
AGONG KETUA
NEGARA
JATA NEGARA
BENDERA
KEBANGSAAN
LAGU
KEBANGSAAN
BAHASA
KEBANGSAAN
BUNGA
KEBANGSAAN
1 AHMAD BIN ABU LAZIM 123456 L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 ADZMI BIN KARIM 123457 L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
3 MUHAMMAD ADAM BIN ROSLAN 123458 L 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
4 NUR SHAFIQUE BIN AKMAL 123459 L 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 AINA SYAZWANI BIN ROSLI 123460 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 AINUL FARHANA BINTI MOHD ZAIDI 123461 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 HASNI SOLEHAH BIN RAMLI 123462 P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
8 MAYAM SOLEHAH BINTI ABD KARIM 123463 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
9 ALISA MAISARAH BINTI KAQIMM 123464 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 NOR AZLIANA BINTI YAHYA 123465 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA IDENTITI NEGARA KITA
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 5
BIL NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA
WARISAN NEGARA KITA
NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas : 5
YANG DI-
PERTUAN AGONG
INSTITUSI RAJA AGAMA ISLAM BAHASA MELAYU
PENJAJAHAN DAN
CAMPUR TANGAN
KUASA LUAR
PERJUANGAN
TOKOH
TEMPATAN
SEJARAH
KEMERDEKAAN
NEGARA
YANG DI-PERTUAN
AGONG KETUA
NEGARA
JATA NEGARA
BENDERA
KEBANGSAAN
LAGU
KEBANGSAAN
BAHASA
KEBANGSAAN
BUNGA
KEBANGSAAN
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA IDENTITI NEGARA KITA
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 5
BIL NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA
WARISAN NEGARA KITA
30
NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas : 5
YANG DI-
PERTUAN AGONG
INSTITUSI RAJA AGAMA ISLAM BAHASA MELAYU
PENJAJAHAN DAN
CAMPUR TANGAN
KUASA LUAR
PERJUANGAN
TOKOH
TEMPATAN
SEJARAH
KEMERDEKAAN
NEGARA
YANG DI-PERTUAN
AGONG KETUA
NEGARA
JATA NEGARA
BENDERA
KEBANGSAAN
LAGU
KEBANGSAAN
BAHASA
KEBANGSAAN
BUNGA
KEBANGSAAN
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA IDENTITI NEGARA KITA
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 5
BIL NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA
WARISAN NEGARA KITA
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
..
GURU BESAR
Nama Murid : AHMAD BIN ABU LAZIM
No. Surat Beranak : 123456
Jantina : L
Kelas : 5
Nama Guru Sejarah : 0
Tarikh Pelaporan :
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:
TAHAP
PENGUASAAN
................
Murid boleh menguasai maklumat tentang bunga kebangsaan sebagai lambang perpaduan.
Murid boleh menguasai maklumat tentang bendera kebangsaan
Murid boleh menguasai maklumat tentang lagu kebangsaan.
4
4
4
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang Institusi Yang di-Pertuan Agong dalam sistem pemerintahan di Malaysia.
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 5
4
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang Islam sebagai warisan negara dan menghubungkaitkan dengan
kehidupan masa kini.
Murid boleh menguasai maklumat tentang bahasa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan seharian.
TAFSIRAN TAJUK
GURU BESAR
........
4
BENDERA KEBANGSAAN
LAGU KEBANGSAAN
Murid boleh menguasai maklumat sejarah kewujudan institusi raja. 4
PERJUANGAN TOKOH
TEMPATAN
CAMPUR TANGAN DAN
PENJAJAHAN KUASA LUAR
AGAMA ISLAM
0
(Guru Matapelajaran Pendidikan Sejarah)
0
JATA NEGARA
BAHASA MELAYU
INSTITUSI RAJA
4
YANG DI-PERTUAN AGONG
KETUA NEGARA
BUNGA KEBANGSAAN
Murid boleh menguasai maklumat tentang penjajahan dan campurtangan kuasa luar di negara ini.
Murid boleh menguasai maklumat tentang perjuangan tokoh tempatan terhadap British.
Murid boleh menguasai maklumat tentang sejarah kemerdekaan negara.
Murid boleh menguasai maklumat tentang bahasa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan seharian.
4
BAHASA KEBANGSAAN
SEJARAH KEMERDEKAAN
NEGARA
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang Jata Negara.
4
NAMA SEKOLAH
Tajuk 6.1 Jumlah semua 10 Tajuk 7.1 Jumlah semua 10
Tahap
Penguasaan
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Bil. Murid 0 0 0 2 5 3 Bil Pel = 0 0 2 5 3
Tajuk: 6.2 Jumlah Semua 10 Tajuk 7.2 Jumlah semua 10
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Bil Murid 0 0 0 2 5 3 Bil Pel 0 0 0 2 5 3
Tajuk 6.3 Jumlah semua 10 Tajuk 7.3 Jumlah semua 10
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Bil Pel 0 0 0 2 5 3 Bil Pel 0 0 0 2 5 3
ANALISA PERTENGAHAN TAHUN PENGUASAAN MURID MENGIKUT TAJUK
BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH TH 5
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
INSTITUSI RAJA
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
AGAMA ISLAM
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
BAHASA MELAYU
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN MENENTANG BRITISH
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
PENJAJAHAN DAN CAMPUR TANGAN KUASA LUAR
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
SEJARAH KEMERDEKAAN 1957
Tajuk 8 Jumlah semua 10 Tajuk 9.3 Jumlah semua 10
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Bil Pel 0 0 0 2 5 3 Bil Pel 0 0 0 3 4 3
Tajuk 9.1 Jumlah semua 10 Tajuk 9.4 Jumlah semua 10
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Bil Pel 0 0 0 2 5 3 Bil Pel 0 0 0 3 4 3
Tajuk 9.2 Jumlah semua 10 Tajuk 9.4 Jumlah semua 10
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Tahap
Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
Bil Pel 0 0 0 2 5 3 Bil Pel 0 0 0 3 4 3
ANALISA AKHIR TAHUN PENGUASAAN MURID MENGIKUT TAJUK
BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH TH 5
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
YANG DIPERTUAN AGONG
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
JATA NEGARA
0 0 0
2
5
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
BENDERA KEBANGSAAN
0 0 0
3
4
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
LAGU KEBANGSAAN
0 0 0
3
4
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILNGAN MURID KUASAI TAJUK
BAHASA MELAYU
0 0 0
3
4
3
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
BUNGA KEBANGSAAN
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui tentang institusi raja.
2
Murid memahami kedudukan raja dalam susun lapis masyarakat.
3
Murid boleh menerangkan bidang kuasa dan peranan raja.
4
Murid boleh menguasai maklumat sejarah kewujudan institusi raja.
5
Murid boleh membuat penilaian kedudukan dan peranan raja masa
dahulu dan kini.
6
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan
institusi raja kepada rakyat dan negara.
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui agama Islam sebagai agama warisan negara.
2
Murid memahami agama Islam sebagai agama warisan negara.
3
Murid boleh menerangkan kedudukan agama Islam dalam
Perlembagaan.
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang Islam sebagai warisan
negara dan menghubungkaitkan dengan kehidupan masa kini.
5
Murid boleh membuat penilaian tentang budaya dan amalan cara
hidup Islam dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni.
6
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan
kehidupan beragama.
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui bahasa Melayu sebagai bahasa warisan negara
2
Murid memahami bahasa Melayu sebagai bahasa warisan negara.
3
Murid boleh menerangkan bahasa Melayu sebagai salah satu unsur
tradisi dalam Perlembagaan.
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang bahasa Melayu dalam
pelbagai aspek kehidupan seharian.
5
Murid boleh membuat penilaian tentang bahasa Melayu sebagai
warisan negara.
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
BAHASA MELAYU
AGAMA ISLAM
INSTITUSI RAJA
6
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang bahasa Melayu
sebagai bahasa yang boleh menyatupadukan rakyat.
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui kuasa-kuasa luar yang pernah menjajah dan
campur tangan negara kita.
2
Murid memahami kuasa-kuasa luar yang pernah menjajah dan
campur tangan negara kita
3
Murid boleh menerangkan bentuk pentadbiran dan sosioekonomi
yang diperkenalkan oleh kuasa luar di negara kita.
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang penjajahan dan
campurtangan kuasa luar di negara ini.
5
Murid boleh membuat penilaian tentang sistem pentadbiran dan
sosioekonomi zaman British.
6
Murid boleh menzahirkan idea untuk mempertahankan kedaulatan
dan mengekalkan kemakmuran negara.
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang
penjajahan.
2
Murid memahami perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang
penjajahan.
3
Murid boleh menerangkan penentangan tokoh tempatan terhadap
British.
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang perjuangan tokoh
tempatan terhadap British.
5
Murid boleh membuat penilaian kewajaran perjuangan tokoh
tempatan terhadap British.
6
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang perjuangan
tokoh tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negara.
BAND PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui sejarah kemerdekaan negara.
2
Murid memahami sejarah kemerdekaan negara.
3
Murid boleh menerangkan sejarah kemerdekaan negara.
4 Murid boleh menguasai maklumat tentang sejarah kemerdekaan
negara.
SEJARAH KEMERDEKAAN 1957
PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN
PENJAJAHAN DAN CAMPUR TANGAN KUASA LUAR
5 Murid boleh membuat penilaian tentang sejarah kemerdekaan
negara.
6 Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kebijaksanaan
pemimpin dalam memperjuang dan mempertahankan kemerdekaan
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui Institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua
negara.
2
Murid memahami Institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua
negara.
3
Murid boleh menerangkan tentang institusi Yang di-Pertuan Agong.
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang Institusi Yang di-Pertuan
Agong dalam sistem pemerintahan di Malaysia.
5
Murid boleh membuat penilaian tentang Institusi Yang di-Pertuan
Agong dalam sistem pemerintahan di Malaysia.
6
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang Institusi Yang di-
Pertuan Agong sebagai tonggak pemerintahan negara.
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui Jata Negara sebagai lambang identiti negara.
2
Murid memahami Jata Negara sebagai lambang identiti negara.
3 Murid boleh menerangkan lambang yang terdapat pada Jata
Negara.
4 Murid boleh menguasai maklumat tentang Jata Negara.
5 Murid boleh membuat penilaian tentang Jata Negara sebagai
lambang kemegahan negara.
6 Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang Jata Negara
sebagai lambang kemegahan negara.
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui bendera kebangsaan sebagai lambang
kedaulatan negara
2
Murid memahami bendera kebangsaan sebagai lambang kedaulatan
negara.
3
Murid boleh menerangkan lambang kedaulatan yang terdapat pada
bendera bebangsaan
BENDERA KEBANGSAAN
JATA NEGARA
INSTITUSI YANG DIPERTUAN AGONG
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang bendera kebangsaan
5 Murid boleh membuat penilaian tentang bendera kebangsaan
sebagai lambang kedaulatan negara.
6
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional bagi menghargai
bendera kebangsaan sebagai lambang kedaulatan negara
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui lagu kebangsaan sebagai pembina jati diri.
2
Murid memahami lagu kebangsaan sebagai pembina jati diri.
3
Murid boleh menerangkan lagu kebangsaan sebagai pembina jati
diri.
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang lagu kebangsaan.
5
Murid boleh membuat penilaian tentang lagu kebangsaan sebagai
lambang pengukuhan jati diri.
6
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang lagu
kebangsaan sebagai lambang pengukuhan jati diri.
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
2
Murid memahami bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
3
Murid boleh menerangkan bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan.
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang bahasa Melayu dalam
pelbagai aspek kehidupan seharian.
5
Murid boleh membuat penilaian tentang bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan.
6 Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan yang boleh menyatupadukan rakyat.
TAHAP PERNYATAAN TAHAP
1
Murid mengetahui bunga kebangsaan sebagai lambang perpaduan.
BUNGA KEBANGSAAN
LAGU KEBANGSAAN
BAHASA MELAYU
2
Murid memahami bunga kebangsaan sebagai lambang perpaduan.
3
Murid boleh menerangkan bunga kebangsaan sebagai lambing
perpaduan.
4
Murid boleh menguasai maklumat tentang bunga kebangsaan
sebagai lambang perpaduan.
5
Murid boleh membuat penilaian tentang bunga kebangsaan sebagai
lambang perpaduan.
6
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang bunga
kebangsaan sebagai lambang perpaduan.