Sei sulla pagina 1di 23

1

TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA


Tajuk ini memberi pendedahan tentang warisan negara kita kepada murid, yang
merangkumi aspek institusi raja, agama Islam dan bahasa Melayu seperti termaktub
dalam perlembagaan negara. Pemahaman tentang tajuk ini membolehkan murid
menghayati dan menghargai tradisi tersebut sebagai warisan negara bagi melahirkan
semangat jati diri dan taat setia kepada negara.
KEDAULATAN NEGARA
WARISAN NEGARA KITA
Pengenalan
Warisan negara kita

Fokus
Institusi Raja
Agama Islam
Bahasa Melayu

Empati:
Memahami peranan institusi
raja dalam pemerintahan.
Menghormati agama Islam
sebagai agama Persekutuan
Melahirkan perasaan bangga
terhadap Bahasa Melayu
sebagai warisan negara.