Sei sulla pagina 1di 7

Guvernul Romniei

Hotrre nr. 86 din 23/01/2008


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Comisiei pentru atestare i avizare n domeniul
impresariatului artistic, precum i a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar
artistic, respectiv a avizului pentru desfurarea activitii de impresariat artistic
n temeiul art. !08 din "on#titu$ia Romniei, re%ublicat&, 'i al art. 28 din Ordonan$a Guvernului nr. 2!/200(
%rivind in#titu$iile 'i com%aniile de #%ectacole #au concerte, %recum 'i de#f&'urarea activit&$ii de im%re#ariat
arti#tic, a%robat& cu modific&ri 'i com%let&ri %rin )e*ea nr. +5+/200(,
Guvernul Romniei ado%t& %re,enta -ot&rre.
Art. 1. - (1) Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei pentru atestare i avizare n
domeniul impresariatului artistic, prevzut n anexa nr !
(2) Se aprob Procedurile de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a
avizului pentru desfurarea activitii de impresariat artistic, prevzute n anexa nr "
Art. 2. - #nexele nr ! i " fac parte integrant din prezenta $otr%re
Art. 3. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei $otr%ri se abrog &otr%rea 'uvernului nr ()!*"++" privind
nfiinarea Comisiei pentru atestare i avizare n domeniul impresariatului artistic i pentru aprobarea ,ormelor
metodologice de atestare a impresarilor artistici i de avizare pentru derularea activitii de impresariat artistic,
publicat n -onitorul .ficial al Rom%niei, Partea /, nr )01 din "0 iulie "++", cu modificrile i completrile
ulterioare
PR/---/,/S2R3
C45/, P.P6SC3-24R/C6#,3

Contrasemneaz:

Ministrul culturii i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul internelor i reformei administrative,
Paul Victor o!re,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor e"terne,
Anton #iculescu,
secretar de stat
Ministrul economiei i finan$elor,
Varu%an Vosganian

7ucureti, "0 ianuarie "++1
,r 18
ANEXA Nr. 1
R6'35#-6,2
de organizare i funcionare a Comisiei pentru atestare i
avizare n domeniul impresariatului artistic
ANEXA Nr. 2
PR.C693R/
de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de
impresar artistic, respectiv a avizului
pentru desfurarea activitii de impresariat artistic
Guvernul Romniei
Regulament din 23/01/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2008
de organizare i funcionare a Comisiei pentru atestare i avizare n domeniul impresariatului artistic
Art. 1. - (1) Comisia pentru atestare i avizare n domeniul impresariatului artistic, denumit n continuare
Comisia, este organism de specialitate, fr personalitate :uridic
(2) Comisia se organizeaz i funcioneaz n cadrul Centrului de pregtire profesional n cultur, denumit n
continuare Centrul
Art. 2. - Comisia are urmtoarele atribuii principale;
a) verific, pe baz de test scris i interviu, cunotinele solicitanilor, persoane fizice, n domeniul organizrii i
funcionrii instituiilor i companiilor de spectacole i concerte, precum i al activitii de impresariat, al dreptului
de autor i drepturilor conexe, dreptului civil i dreptului comercial<
) verific pe baz de interviu solicitanii, persoane :uridice, care au depus documentaia pentru avizare<
!) pe baza verificrilor efectuate adopt $otr%ri privind acordarea atestatului*avizului, respectiv respingerea
solicitrii=lor><
d) avizeaz concluziile scrise ntocmite de Centru n urma analizrii rapoartelor depuse de titularii
atestatelor*avizelor privind activitatea de impresariat desfurat<
e) adopt $otr%ri privind suspendarea sau retragerea atestatelor*avizelor<
") aprob subiectele elaborate i propuse de Centru pentru testarea, respectiv examinarea persoanelor fizice<
g) soluioneaz memoriile sau cererile referitoare la domeniul impresariatului artistic
Art. 3. - (1) Comisia este alctuit din ( membri, numii prin ordin al ministrului culturii i cultelor pe o perioad
de 0 ani
(2) 9in Comisie fac parte;
a) un reprezentant al -inisterului Culturii i Cultelor<
) un reprezentant al -inisterului ?ustiiei<
!) un reprezentant al -inisterului /nternelor i Reformei #dministrative<
d) un reprezentant al -inisterului #facerilor 6xterne<
e) 0 specialiti din domeniul artelor spectacolului
(3) Reprezentanii ministerelor prevzute la alin ="> sunt desemnai de conductorii acestora
(#) Specialitii din domeniul artelor spectacolului prevzui la alin ="> sunt desemnai de ministrul culturii i
cultelor
($) Conducerea Comisiei este asigurat de ctre un preedinte, numit dintre reprezentantul i specialitii
desemnai de ministrul culturii i cultelor prin ordinul prevzut la alin =!>
(6) Pentru activitatea depus n cadrul Comisiei, membrii acesteia primesc o indemnizaie pltit din bugetul
Centrului
(%) Cuantumul indemnizaiei membrilor Comisiei se stabilete de directorul Centrului, n funcie de numrul de
dosare analizate ntr-o sesiune
#rt @ - =!> ,u poate face parte din Comisie persoana care se afl n una sau mai multe din urmtoarele situaii;
a) este so, rud sau afin p%n la gradul al //-lea inclusiv cu unul dintre solicitanii persoane fizice<
) face parte din consiliul de administraie sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia
dintre solicitanii persoane :uridice<
!) deine pri sociale sau aciuni din capitalul social subscris al unuia dintre solicitani<
d) are un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influena ndeplinirea cu obiectivitate a atribuiilor
ce i revin n calitate de membru, n legtur cu unul dintre solicitani
(2) 9ac unul dintre membrii Comisiei constat c se afl n una sau mai multe dintre situaiile prevzute la alin
=!>, acesta are obligaia de a se abine pe durata soluionrii cererii n cauz
Art. $. - (1) Preedintele Comisiei are urmtoarele atribuii;
a) convoac i conduce edinele Comisiei<
) constat ntrunirea cvorumului de edin<
!) semneaz documentele rezultate din activitatea Comisiei<
d) reprezint Comisia n toate comunicrile publice legate de activitatea acesteia<
e) ntocmete un raport anual de activitate al Comisiei i l nainteaz ministrului culturii i cultelor
(2) An absena preedintelui, atribuiile sale pot fi exercitate de ctre unul dintre membri, desemnat de acesta
Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de ctre anga:ai ai Centrului, desemnai prin decizie a
directorului
(2) Secretariatul Comisiei are urmtoarele atribuii;
a) comunic tematica i bibliografia de examen prin afiarea la sediul i pe pagina de internet a Centrului<
) primete i verific dosarele depuse de persoanele fizice sau :uridice solicitante, ntocmete fia de informaii
generale pentru fiecare solicitant, iar n cazul n care dosarul este incomplet, solicit completarea acestuia<
!) propune convocarea edinelor, ntocmete i trimite convocatorul i fiele de informaii generale ctre
membrii Comisiei<
d) informeaz solicitanii despre data, locul i ora edinelor<
e) asigur buna desfurare a edinelor Comisiei<
") ntocmete procesele-verbale ale edinelor<
g) elaboreaz documentele Comisiei i asigur ar$ivarea acestora<
&) comunic solicitanilor i aduce la cunotina public; $otr%rile de acordare a atestatului*avizului sau, dup
caz, de respingere a cererii i $otr%rile de suspendare*retragere a atestatului*avizului<
i) primete i nainteaz directorului Centrului rapoartele depuse de titularii atestatului*avizului<
') primete, analizeaz i transmite Comisiei propunerile de soluionare a memoriilor i petiiilor, precum i orice
alte documente referitoare la domeniul impresariatului artistic<
() informeaz preedintele Comisiei despre situaia veniturilor i c$eltuielilor generate de activitatea comisiei<
l) ofer consultan i informaii solicitanilor
Art. %. - (1) Calitatea de membru al Comisiei nceteaz n urmtoarele situaii;
a) deces<
) demisie<
!) revocare<
d) nerespectarea obligaiei prevzute la art @ alin ="><
e) absena ne:ustificat la 0 edine consecutive<
") alte cazuri prevzute de lege
(2) An situaiile prevzute la alin =!>, preedintele Comisiei propune ministrului culturii i cultelor, n cel mult !)
zile, numirea unui nou membru
Art. 8. - (1) Comisia se reunete n sesiuni trimestriale
(2) Prima edin a fiecrei sesiuni are loc cel mai t%rziu la data de !) a primei luni din trimestru
(3) 9ata, ordinea de zi i locul de desfurare ale primei edine din sesiune sunt cuprinse n convocatorul
trimis membrilor Comisiei cu cel puin ) zile calendaristice nainte de desfurarea acesteia
(#) An situaia n care p%n la data prevzut la alin ="> au fost depuse mai puin de !+ cereri de
atestare*avizare, respectiva sesiune se am%n
($) An trimestrul urmtor sesiunea va fi organizat indiferent de numrul de cereri de atestare*avizare depuse
(6) Comisia poate fi convocat i n afara sesiunilor trimestriale, n scopul analizrii situaiilor de suspendare,
retragere a atestatelor*avizelor, precum i n alte cazuri
Art. ). - (1) Bedinele sunt legal constituite n prezena a cel puin ) membri din numrul total al membrilor
Comisiei
(2) An exercitarea atribuiilor sale, Comisia adopt $otr%ri
(3) &otr%rile Comisiei sunt adoptate cu ma:oritatea simpl a voturilor membrilor prezeni< n caz de paritate,
votul preedintelui sau al persoanei desemnate, n cazul absenei acestuia, este decisiv
(#) &otr%rile Comisiei sunt semnate de toi membrii prezeni i sunt comunicate directorului Centrului, prin gri:a
secretariatului
Guvernul Romniei
*ro!edur din 23/01/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2008
de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfurarea
activitii de impresariat artistic
Art. 1. - (1) /mpresariatul artistic reprezint activitatea prevzut de dispoziiile art 0 lit C> din .rdonana
'uvernului nr "!*"++( privind instituiile i companiile de spectacole sau concerte, precum i desfurarea
activitii de impresariat artistic, aprobat cu modificri i completri prin 5egea nr 0)0*"++(, care poate fi
desfurat de persoane fizice, pe baza atestatului de impresar artistic, i de persoane :uridice de drept public
sau de drept privat, pe baza avizului de impresariat artistic
(2) Persoanele fizice i persoanele :uridice strine de drept privat care provin din statele membre ale 3niunii
6uropene pot desfura activiti de impresariat artistic pe teritoriul Rom%niei, pe baza documentelor care le
atest calitatea de impresar, n conformitate cu legislaia intern a statului de provenien
(3) Persoanele :uridice de drept public care desfoar activiti de impresariere a propriilor producii artistice
nu se supun procedurii de avizare reglementate de prezentele proceduri
Art. 2. - (1) Persoana fizic poate obine atestatul de impresar artistic, denumit n continuare atestat, numai
dac ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii;
a) este cetean rom%n sau cetean al unui stat membru al 3niunii 6uropene<
) are capacitate deplin de exerciiu<
!) nu are antecedente penale<
d) posed un certificat de absolvire a unui program de formare profesional n domeniul impresariatului artistic
sau un certificat de competene, eliberat de un furnizor de formare profesional, respectiv centru de evaluare,
autorizat n condiiile legii
(2) Persoanele fizice care au obinut atestatul i pot desfura activitatea n mod independent, dup
autorizarea n conformitate cu prevederile 5egii nr 0++*"++@ privind autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor
familiale care desfoar activiti n mod independent, cu modificrile i completrile ulterioare, sau n cadrul
unei persoane :uridice avizate potrivit prevederilor prezentelor proceduri
(3) Persoanele :uridice de drept public care desfoar activiti de impresariat artistic, altele dec%t cele
prevzute la art ! alin =0>, precum i persoanele :uridice de drept privat pot obine avizul de impresariat artistic,
denumit n continuare aviz, numai dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii;
a) sunt constituite cu respectarea prevederilor care reglementeaz respectivele forme de organizare<
) prevd distinct n actul de nfiinare sau, dup caz, n actul constitutiv i*sau n statut desfurarea activitii
de impresariat artistic<
!) au cel puin un asociat sau un anga:at cu contract individual de munc ce a dob%ndit atestatul de impresar
artistic n condiiile prezentelor proceduri
Art. 3. - Persoanele :uridice de drept public prevzute la art ! alin =0>, pentru a desfura activiti de
impresariere a propriilor producii, trebuie s ndeplineasc urmtoarele obligaii;
a) prevd distinct activitatea de impresariat artistic n propriile regulamente de organizare i funcionare<
) au cel puin un anga:at cu contract individual de munc ce a dob%ndit atestatul de impresar artistic n
condiiile prezentelor proceduri sau, dup caz, externalizeaz activitatea de impresariat artistic<
!) se nscriu n Registrul artelor spectacolului n termenul i n condiiile prevzute de lege
Art. #. - An vederea obinerii atestatului, persoana fizic depune la secretariatul Comisiei pentru atestare i
avizare n domeniul impresariatului artistic, denumit n continuare Comisie, un dosar conin%nd urmtoarele
documente;
a) cerere-tip<
) curriculum vitae<
!) copia certificatului de absolvire sau a certificatului de competene, prevzute la art " alin =!> lit d><
d) certificat de cazier :udiciar<
e) certificat de cazier fiscal
Art. $. - (1) An vederea obinerii avizului persoana :uridic, prin reprezentantul su legal, depune la secretariatul
Comisiei un dosar conin%nd urmtoarele documente;
a) cerere-tip<
) copie legalizat a actului de nfiinare, a certificatului de nmatriculare n registrul comerului sau, dup caz, a
certificatului de nscriere n Registrul asociaiilor i fundaiilor<
!) certificat de cazier fiscal<
d) dovada calitii de asociat sau anga:at i copia atestatului*atestatelor persoanei*persoanelor prevzute la art
" alin =0> lit c>
(2) An cazul n care se urmrete obinerea concomitent a atestatului pentru persoana*persoanele prevzute la
art " alin =0> lit c>, dosarul depus de persoana :uridic trebuie s conin i documentele prevzute la art @
Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei primete dosarele solicitanilor n primele dou luni ale fiecrui trimestru
(2) Secretariatul Comisiei verific actele depuse la dosar n termen de cel mult !+ zile lucrtoare de la data
depunerii acestuia i ntocmete pentru fiecare fia de informaii generale
(3) An cazul n care dosarul este incomplet, cel mai t%rziu p%n la expirarea termenului prevzut la alin =">,
secretariatul Comisiei solicit, n scris, completarea acestuia n termen de maximum ) zile lucrtoare
(#) 9ac sunt cel puin !+ dosare complete, secretariatul Comisiei propune convocarea edinei i trimite
membrilor Comisiei convocatorul i fiele de informaii generale
($) 9ac sunt mai puin de !+ dosare complete, secretariatul Comisiei propune preedintelui am%narea sesiunii
pentru trimestrul urmtor i asigur informarea solicitanilor
(6) An trimestrul urmtor sesiunea va fi organizat, indiferent de numrul de cereri de atestare*avizare depuse
(%) An situaia prevzut la alin =)>, solicitanii pot cere convocarea unei sesiuni extraordinare a comisiei, n
condiiile ac$itrii unui tarif suplimentar, raportat la c$eltuielile de organizare a acesteia
Art. %. - (1) #testatul*avizul se acord pe baz de evaluare, dup cum urmeaz;
a) n cazul persoanei fizice, evaluarea se face pe baza unui interviu din tematica de examen i a unui test scris
tip gril, cu c$estionare ce conin "+ de ntrebri<
) n cazul persoanei :uridice, evaluarea se face pe baza dosarului i a unui interviu cu reprezentantul legal al
acesteia
(2) An situaia prevzut la art ) alin =">, avizul se acord pe baza evalurii at%t a persoanei*persoanelor fizice
prevzute la art " alin =0> lit c>, c%t i a persoanei :uridice, conform prevederilor alin =!>
(3) 5a data anunat, solicitanii se prezint n vederea evalurii
(#) 6valuarea urmrete verificarea cunotinelor n domeniul organizrii i funcionrii instituiilor i companiilor
de spectacole i concerte, precum i al activitii de impresariat, al dreptului de autor i drepturilor conexe,
dreptului civil i dreptului comercial
($) 2ematica i bibliografia sunt accesibile pe site-ul Centrului de pregtire profesional n cultur, denumit n
continuare Centru< c$estionarele elaborate i editate de Centru pot fi ac$iziionate la sediul acestuia
(6) Pentru acordarea atestatului*avizului, solicitanii trebuie s primeasc calificativul DadmisD la interviu i, dup
caz, la testul scris
(%) Calificativul DadmisD se acord prin obinerea unei note de minimum ( la interviu i, dup caz, pentru cel
puin !) rspunsuri corecte la testul scris
Art. 8. - (1) An baza $otr%rilor Comisiei, directorul Centrului emite deciziile de acordare a atestatului*avizului
solicitat, respectiv deciziile de respingere a solicitrii
(2) 9eciziile prevzute la alin =!> se aduc la cunotin public n termen de dou zile lucrtoare de la data
emiterii acestora i pot fi contestate n termen de ) zile lucrtoare de la data comunicrii
(3) Contestaiile se depun la Centru i se soluioneaz, n termen de dou zile lucrtoare, de ctre o comisie
constituit n acest scop, ai crei membri sunt numii prin decizie a directorului
(#) Comunicarea public a rezultatelor finale ale sesiunilor se face n termen de !+ zile lucrtoare de la data
emiterii deciziilor prevzute la alin =!>, prin afiarea la sediul i pe pagina de internet a Centrului
($) Persoanele nemulumite se pot adresa instanelor de :udecat n condiiile legii contenciosului administrativ
Art. ). - (1) #testatele*avizele sunt eliberate persoanelor fizice*reprezentanilor persoanelor :uridice n termen de
!+ zile lucrtoare de la expirarea termenului prevzut la art 1 alin =@>
(2) Persoanele fizice care au obinut atestatul primesc legitimaia de impresar
(3) #testatele, avizele i legitimaia de impresar sunt realizate conform modelelor prevzute n anexele nr !-0
(#) #testatul, avizul i legitimaia cu numrul, seria i data eliberrii atestatului*avizului sunt tiprite pe $%rtie cu
elemente de securitate, poart antetul -inisterului Culturii i Cultelor i timbrul sec al Centrului, sunt nseriate i
numerotate
($) #testatul, avizul i legitimaia sunt netransmisibile
Art. 10. - 2arifele pe baza crora se acord atestatele*avizele se aprob prin ordin al ministrului culturii i
cultelor, care se public n -onitorul .ficial al Rom%niei, Partea /, i se fac venit la bugetul Centrului
Art. 11. - Persoanele fizice care au obinut atestatul i care ndeplinesc condiia prevzut la art " alin =">,
precum i persoanele :uridice care au obinut avizul sunt nscrise n Registrul artelor spectacolului, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare
Art. 12. - (1) #testatul*avizul se suspend n urmtoarele situaii;
a) la cererea titularului atestatului*avizului, pe durata solicitat<
) n cazul declanrii procesului penal mpotriva titularului pentru infraciuni legate de desfurarea activitii
de impresariat artistic, p%n la scoaterea de sub urmrire penal, dispunerea nenceperii urmririi penale,
ncetarea urmririi penale sau pronunarea unei $otr%ri :udectoreti definitive, dup caz<
!) atunci c%nd persoana :uridic nu mai ndeplinete condiia prevzut la art " alin =0> lit c>, p%n la data
restabilirii situaiei de drept
(2) #testatul*avizul se retrage n urmtoarele situaii;
a) la cererea titularului atestatului*avizului<
) atunci c%nd titularul atestatului nu mai ndeplinete condiiile prevzute la art " alin =!> lit a>-c> i alin ="><
!) n cazul condamnrii prin $otr%re :udectoreasc definitiv pentru sv%rirea unor infraciuni de genul celor
prevzute la alin =!> lit b><
d) n cazul pronunrii unei $otr%ri :udectoreti definitive i irevocabile pentru nclcarea drepturilor
patrimoniale ale artitilor interprei sau executani, prevzute de 5egea nr 1*!EE8 privind dreptul de autor i
drepturile conexe, cu modificrile i completrile ulterioare<
e) dup un numr de @ suspendri pentru motivele prevzute la alin =!> lit b><
") atunci c%nd persoana :uridic desfoar activiti de impresariat, cu nclcarea condiiei prevzute la art "
alin =0> lit c>
Art. 13. - (1) Centrul, din oficiu sau n urma sesizrilor primite referitoare la existena unei sau mai multor situaii
dintre cele prevzute la art !", are obligaia de a ntreprinde verificrile necesare
(2) Concluziile scrise i propunerile reprezentanilor Centrului, ntocmite n urma verificrilor efectuate conform
alin =!>, sunt naintate Comisiei n vederea adoptrii unei $otr%ri
(3) An baza $otr%rilor Comisiei, directorul Centrului emite deciziile de suspendare sau, dup caz, de retragere a
atestatului*avizului
Art. 1#. - (1) 9eciziile de suspendare sau, dup caz, de retragere a atestatului*avizului se comunic titularului,
n scris, n termen de dou zile lucrtoare de la data emiterii acestora
(2) 9eciziile de suspendare sau, dup caz, de retragere a atestatului*avizului pot fi contestate n termen de !)
zile lucrtoare de la data comunicrii
(3) Contestaiile se depun la Centru i se soluioneaz, n termen de ) zile lucrtoare, de ctre o comisie
constituit n acest scop, ai crei membri sunt numii prin decizie a directorului
(#) Comunicarea public a deciziei finale privind suspendarea sau, dup caz, retragerea atestatului*avizului se
face n termen de ") de zile lucrtoare de la data emiterii deciziilor prevzute la alin =!>, prin afiarea la sediul i
pe pagina de internet a Centrului
($) Persoanele nemulumite se pot adresa instanelor de :udecat n condiiile legii contenciosului administrativ
Art. 1$. - (1) Suspendarea sau, dup caz, retragerea atestatului*avizului produce efect de la data comunicrii
deciziei
(2) 2itularul unui atestat*aviz retras nu mai are dreptul s solicite eliberarea unui nou atestat*aviz timp de 0 ani
de la data retragerii
Art. 16. - (1) Suspendarea i retragerea atestatului*avizului sunt menionate n Registrul artelor spectacolului
(2) Retragerea atestatului*avizului atrage radierea titularului din Registrul artelor spectacolului
Art. 1%. - #nexele nr !-0 fac parte integrant din prezentele proceduri
ANEXA Nr. 1
la +ro!eduri

&'M(#IA
MI#I)*+&,- C,-*,&II .I C,-*+-'&
Centrul de pregtire profesional /n cultur
A*+)*A* + IMP&+)A& A&*I)*IC
Centrul de pregtire profesional /n cultur, /n conformitate cu
prevederile ...................,
atest c domnul0doamna ................................, nscut0nscut /n
anul ..................,
luna ......................., ziua ............, /n
localitatea ...................................,
%ude$ul ......................., codul numeric personal ............................., a
o!$inut la
data de ........................ calitatea de impresar artistic, do!1ndind toate
drepturile i fiind
$inut0$inut de toate o!liga$iile decurg1nd din aceast calitate.
irector,
............................................
-.).
)eria .....................
nr. ................. .....................................
ata eli!errii ................................. 2semntura
titularului3

ANEXA Nr. 2
la +ro!eduri

&'M(#IA
MI#I)*+&,- C,-*,&II .I C,-*+-'&
Centrul de pregtire profesional /n cultur
AVI4 + IMP&+)A&IA* A&*I)*IC
Centrul de pregtire profesional /n cultur, /n conformitate cu
prevederile ...................,
avizeaz persoana %uridic ..................................................., cu
sediul social /n:
localitatea ............................, %ude$ul
0sectorul .......................................,
str. ........................................ nr. ........., !l. ........, sc. ........,
ap. ......,
cod unic de /nregistrare ........................, /ncep1nd cu data
de ............................,
s desfoare activit$i /n domeniul impresariatului artistic.
irector,
.......................................
)eria .....................
nr. ............. .................................................
ata eli!errii ............................. 2semntura reprezentantului
persoanei %uridice3

ANEXA Nr. 3
la +ro!eduri

&'M(#IA
MI#I)*+&,- C,-*,&II .I C,-*+-'&
Centrul de pregtire profesional /n cultur
56
7 -oc 7
7 pentru 7
7fotografie7
89 -+:I*IMA;I+ + IMP&+)A& A&*I)*IC
#umele ......................................................................
Prenumele ...................................................................
)eria .......... nr. ................................... atestatului0avizului
A o!$inut la data de ............................ calitatea de impresar artistic,
do!1ndind toate
drepturile i fiind $inut de toate o!liga$iile decurg1nd din aceast calitate.
irector,
............................................ ata
eli!errii .............................
-.).