Sei sulla pagina 1di 14

PELAN OPERASI 2014

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


SMK AGAMA BANDAR PENAWAR

PELAN OPERASI
PROGRAM : Minggu Tautan Silaturrahim
RASIONAL : Mewujudkan serta melahirkan pelajar baru dengan budaya SMKA
OBJEKTIF : Mengeratkan hubungan silaturrahim sesama pelajar

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan


Kos
Perlaksanaan

Penilaian
Program

Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)

1.

- Melantik fasilitator yang
akan membantu
mengendalikan aktiviti

- Memastikan semua pelajar
tingkatan 1 dan 4 terlibat
dari awal sehingga akhir
program1 hingga 3
Jan 2014

(3 HARI)

RM 1500

-Borang
Penilaian
diakhir program

-Pentadbir
sekolah

-Perjumpaan
sebulan sekali
selepas
perlaksanaan
program

Kertas Kerja
ProgramPELAN OPERASI
PROGRAM : Program Motivasi Calon PBSMR, SPM dan STPM
RASIONAL : Membudayakan belajar cemerlang dan berdaya saing
OBJEKTIF : Memberi pendedahan kepada pelajar teknik belajar yang betul, menyuntik semangat belajar dan strategi
menghadapi peperiksaan

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan


Kos
Perlaksanaan


Penilaian Program


Tindakan Susulan

Lampiran
Berkaitan
(Cth: Carta
Gantt)

1.

- Merancang kertas kerja
dan juga kos
perbelanjaan kursus

- Menjemput
penceramah luar

- Memastikan semua
calon peperiksaan
awam terlibat dari awal
sehingga akhir kursus


23 Jan 2014
RM 600.00

- Penyelaras
program

- Pihak
Pentadbiran

- AJK yang
dilantik


-Merancang dan
menyediakan
peralatan untuk
perbengkelan
aktiviti

-Merancang aktiviti
sepanjang
program dijalankan

-Setiap aktiviti
dipantau oleh guru
yang bertugas
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


Kerja Kerja
ProgramPELAN OPERASI
PROGRAM : Kursus Ketua Tingkatan dan Penolong Tingkatan
RASIONAL : Melahirkan pemimpin di dalam kelas agar pengurusan kelas akan lebih teratur dan tersusun.
OBJEKTIF : Menjadi contoh dalam memimpin pelajar di dalam kelas dan mendedahkan kepada pelajar bagaimana
menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin

Bil

Huraian Aktiviti
Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan
Kos
Perlaksanaan

Penilaian
Program

Tindakan Susulan
Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)

- Memilih fasilitator yang akan
membantu sepanjang program
dijalankan

-Memastikan semua peserta
kursus terlibat mengikuti kursus
dari awal sehingga akhir

-Memastikan program berjalan
seperti yang telah dirancangkan


25 Jan 2014

RM 800

-Penyelaras
program
-Pihak
Pentadbiran
-AJK yang
dilantik

Membahagikan
jadual tugasan
kepada fasilitator
yang dilantik
Melaksanakan
aktiviti yang telah
dirancang
Pemantauan
dilakukan oleh AJK
yang dilantik
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


-Kertas Kerja
Program

-Surat berkaitan

-Kos
perbelanjaan

PELAN OPERASI
PROGRAM : Tautan Kasih (Mentor Mentee)
RASIONAL : Hubungan guru dan pelajar semakin akrab dan dapat berkongsi pengalaman sesama guru serta rakan-rakan pelajar
yang lain dalam kumpulan masing-masing.
OBJEKTIF : Membimbing pelajar ke arah kecemerlangan sahsiah dan akademik secara
pendekatan mentor

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan


Kos
Perlaksanaan

Penilaian
Program


Tindakan
Susulan

Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)

1.

- Membentuk kumpulan
mentee dan mengagihkan
mentor kepada setiap
kumpulan.

- Memastikan calon
peperiksaan awam
mendapat mentor

- Menjadualkan pertemuan
antara mentor dan mentee


Pelancaran
3 Feb 2014

Feb Nov
2014

Sepanjang
tahun
(hari Isnin
minggu ke 2
dan hari
Jumaat
minggu ke 4)


RM 500

-Borang
Penilaian diakhir
program
-Pentadbir
sekolah

-Menyediakan
modul dan
bahan sebagai
garis pertemuan

-Memantau
perkembangan
dan pertemuan
mentor
mentee


Modul Mentor
MenteePELAN OPERASI
PROGRAM : Klinik Kaunseling Sekolahku Syurgaku
RASIONAL : Menyesuaikan diri dengan alam sekolah yang baru
OBJEKTIF : Memberi peluang kepada pelajar baru berkongsi masalah dan menyesuaikan diri di asrama / sekolah

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan


Kos
Perlaksanaan


Penilaian Program


Tindakan Susulan

Lampiran
Berkaitan
(Cth: Carta
Gantt)

1.

- Membuat survey
kepada pelajar pelajar
baru yang sering
menghadapi masalah
atau tekanan

- Mengumpulkan pelajar
mengikut kelompok

- Menyemak masalah
yang dihadapi atau
punca punca tekanan

- Mengadakan sesi
kelompok 2
kali setiap minggu pada
waktu yang ditetapkan

- Mengadakan aktiviti
yang bersesuaian
7-8 Feb 2014

RM 600

- Penyelaras
program
- Pihak
Pentadbiran
- AJK yang
dilantik


-Memberi senarai
semak yang perlu
dijawab oleh
pelajar baru dan
meminta pelajar
memberi
pandangan
tentang sekolah
yang mereka
idamkan .
-Merancang jadual
pertemuan
Merancang dan
melaksanakan
aktiviti yang
bersesuaian
-Tindakan susulan
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


Kertas Kerja
Program
PELAN OPERASI
PROGRAM : Kursus Kemahiran Belajar
RASIONAL : Fokus kepada setiap pelajar agar dapat mengaplikasi kemahiran belajar secara optimim.
OBJEKTIF : Memberi pendedahan cara belajar yang berkesan melalui teknik melalui teknik hafalan, akronim, akrostik dan
sebagainya.

Bil

Huraian Aktiviti
Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan
Kos
Perlaksanaan

Penilaian
Program

Tindakan Susulan
Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)

- Memilih fasilitator yang akan
membantu sepanjang program
dijalankan

-Memastikan semua peserta
kursus terlibat mengikuti kursus
dari awal sehingga akhir

-Memastikan program berjalan
seperti yang telah dirancangkan


13 Feb 2014
(pelancaran)

Feb - April

RM 800

-Penyelaras
program
-Pihak
Pentadbiran
-AJK yang
dilantik

Membahagikan
jadual tugasan
kepada fasilitator
yang dilantik
Melaksanakan
aktiviti yang telah
dirancang
Pemantauan
dilakukan oleh AJK
yang dilantik
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


-Kertas Kerja
Program

-Surat berkaitan

-Kos
perbelanjaan

PELAN OPERASI
PROGRAM : Program Pendidikan Pencegahan Dadah dan Rokok
RASIONAL : Menghindarkan pelajar dari mencuba menghisap rokok, dadah dan menjauhi jenayah
OBJEKTIF : Memberi maklumat kepada pelajar berkaitan bahaya penyalahgunaan rokok, dadah dan jenayah

Bil

Huraian Aktiviti
Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan
Kos
Perlaksanaan
Penilaian
Program

Tindakan Susulan
Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)

1.

- Memilih fasilitator yang akan
membantu sepanjang program
dijalankan.

-Memastikan semua pelajar
terlibat menyertai pertandingan
atau ceramah yang akan
diadakan.

-Menjemput agensi luar (polis /
ADK) mengadakan pameran .

-Memastikan program berjalan
seperti yang telah dirancangkan3-7 Mac 2014

(5 Hari)

RM 1500

-Penyelaras
program
-Pihak
Pentadbiran
-AJK yang
dilantik

-Menyediakan
peralatan yang
diperlukan sewaktu
pertandingan
diadakan
-Menjemput
penceramah luar
(Polis / AADK)
-Melaksanakan
aktiviti yang telah
dirancang
-Memilih lokasi
untuk mengadakan
pameran
-Pemantauan
dilakukan oleh AJK
yang dilantik
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


-Kertas Kerja
Program

-Surat berkaitan

-Kos
perbelanjaan


PELAN OPERASI
PROGRAM : Program Ekspedisi (Lawatan Berinformasi)
RASIONAL : Meluaskan pengalaman dan menambahkan ilmu pengetahuan
OBJEKTIF : Pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan pendedahan kepada alam realiti sebenar.

Bil

Huraian Aktiviti
Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan
Kos
Perlaksanaan

Penilaian
Program

Tindakan Susulan
Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)
1.
- Memilih lokasi atau tempat yang
akan dilawati

-Memastikan semua ahli PRS
terlibat dengan ekspedisi
tersebut .

-Menyiapkan segala dokumen
perjalanan

-Memastikan program berjalan
seperti yang telah dirancangkan13-15 Mac
2014

RM 3500

-Penyelaras
program
-Pihak
Pentadbiran
-AJK yang
dilantik

-Memilih masa
yang sesuai
-Menyediakan
peralatan yang
diperlukan sewaktu
lawatan dijalankan
-Menghantar surat
surat rasmi ke
sekolah dan
tempat yang akan
dilawati
-Melaksanakan
aktiviti yang telah
dirancang
-Menyediakan guru
pengiring yang
mencukupi
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan

-Kertas Kerja
Program

-Surat berkaitan

-Kos
perbelanjaan


PELAN OPERASI
PROGRAM : Kursus Jati Diri PBSMR
RASIONAL : Melahirkan pelajar yang konsisten dalam pembelajaran dan sentiasa bersemangat dalam mengejar cita-cita
OBJEKTIF : Mewujudkan dalam diri pelajar semangat yang jitu dan kental dalam menghadapi cabaran untuk meniti kejayaan
dalam peperiksaan PBSMR

Bil

Huraian Aktiviti
Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan

Kos
Perlaksanaan

Penilaian
Program

Tindakan Susulan
Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)

1.

- Memilih fasilitator yang akan
membantu sepanjang program
dijalankan

-Memastikan semua pelajar
tingkatan 3 terlibat mengikuti
kursus dari awal sehingga akhir

-Memastikan program berjalan
seperti yang telah dirancangkan27 29 Mac
2014

(3 Hari)

RM 3500

-Penyelaras
program
-Pihak
Pentadbiran
-AJK yang
dilantik

-Membahagikan
jadual tugasan
kepada fasilitator
yang dilantik

-Melaksanakan
aktiviti yang telah
dirancang

-Pemantauan
dilakukan oleh AJK
yang dilantik

Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


Kertas Kerja
ProgramPELAN OPERASI
PROGRAM : Karnival Pendidikan Kerjaya
RASIONAL : Pendedahan kepada alam kerjaya dan halatuju selepas alam persekolahan
OBJEKTIF : Mendedahkan pelajar peluang peluang ke IPTA /IPTS dan kerjaya yang ditawarkan di mengikut kehendak
pasaran semasa

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan


Kos
Perlaksanaan

Penilaian Program

Tindakan Susulan

Lampiran
Berkaitan
(Cth: Carta
Gantt)
1.
- Merancang kertas kerja
dan juga kos
perbelanjaan kursus

- Menjemput
penceramah luar

- Memastikan semua
pelajar SPM dan STPM
teribat mendengar
taklimat pendedahan
IPT / pendedahan
kerjaya tersebut

- Mengadakan lawatan
ke IPT yang
bersesuaian22 24 Apr
2014

(4 hari)

RM 3000

- Penyelaras
program

- Pihak
Pentadbiran

- AJK yang
dilantik


-Merancang dan
menyediakan
peralatan yang
diperlukan oleh
penceramah

-Merancang aktiviti
sepanjang kursus
dijalankan

-Menghubungi IPT
yang bersesuaian
untuk dilawati

-
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


Kertas Kerja
Program


PELAN OPERASI
PROGRAM : Kursus Jati Diri Pelajar Berisiko
RASIONAL : Mewujudkan pelajar yang berkhlak dan berdisiplin yang tinggi
OBJEKTIF : Memberi kesedaran kepada pelajar pentingnya disiplin diri yang tinggi dan mengelakkan tingkah laku delinkuen
sebagai seorang pelajar

Bil

Huraian Aktiviti
Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan
Kos
Perlaksanaan
Penilaian
Program
Tindakan Susulan Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)

1.

- Memilih fasilitator yang akan
membantu sepanjang program
dijalankan

-Memilih dan mengumpulkan
Pelajar yang bermasalah disiplin

-Memilih lokasi yang sesuai untuk
menjalankan kursus

-Memastikan semua pelajar
tersebut terlibat mengikuti kursus
dari awal sehingga akhir

-Memastikan program berjalan
Seperti yang telah dirancangkan22 24 Mei
2014

(3 Hari)

RM 3000

-Penyelaras
Program

-Pihak
Pentadbiran

-AJK yang
dilantik

-Menyenarai nama
pelajar yang
terlibat

-Melaksanakan
aktiviti yang telah
dirancang

-Menjemput
penceramah luar
Pemantauan
dilakukan oleh AJK
yang dilantik
-Tindakan susulan
selepas
menghadiri
program
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


-Kertas Kerja
Program

-Surat berkaitan

-Kos
perbelanjaan

PELAN OPERASI
PROGRAM : Majlis Permuafakatan Ibu Bapa Calon PBSMR, SPM & STPM dan Solat Hajat Perdana
RASIONAL : Hubungan antara guru dan ibubapa agar sentiasa erat
OBJEKTIF : Membina hubungan silaturrahim dikalangan ibu bapa dan guru serta
memupuk semangat kerjasama yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan pelajar

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan


Kos
Perlaksanaan


Penilaian Program


Tindakan Susulan

Lampiran
Berkaitan
(Cth: Carta
Gantt)

1.

- Merancang kertas kerja
dan juga kos
perbelanjaan

- Menjemput ibu bapa
penjaga calon
peperiksaan awam

- Memastikan semua
pelajar PMR, SPM dan
STPM teribat

- Membentangkan
pencapaian
prestasi yang diperolehi
oleh calon calon
peperiksaan awam6 Jun 2014

RM 2500

- Penyelaras
program
- Pihak
Pentadbiran
- AJK yang
dilantik


-Merancang dan
menyediakan
peralatan yang
diperlukan

-Mengeluarkan
surat jemputan
kepada ibu bapa
dan penjaga calon
peperiksaan awam

-Merancang jadual
perjalanan
program

-
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


Kertas Kerja
Program

PELAN OPERASI
PROGRAM : Kursus Ketua Ketua Dorm Asrama Gemilang
RASIONAL : Melahirkan pemimpin asrama yang berwibawa
OBJEKTIF : Menjadi contoh dalam memimpin pelajar asrama dan mendedahkan kepada pelajar bagaimana
menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin

Bil

Huraian Aktiviti

Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan


Kos
Perlaksanaan

Penilaian
Program

Tindakan Susulan

Lampiran
Berkaitan (Cth:
Carta Gantt)

1.

- Memilih fasilitator yang akan
membantu sepanjang program
dijalankan

-Memastikan semua ketua ketua
dorm terlibat dari awal sehingga
akhir program

-Memastikan program berjalan
seperti yang telah dirancangkan25-26 Julai
2014

RM 1200

-Penyelaras
program
-Pihak
Pentadbiran
-AJK yang
dilantik

-Membahagikan
jadual tugasan
kepada fasilitator
yang dilantik

-Melaksanakan
aktiviti yang telah
dirancang

-Pemantauan
dilakukan oleh AJK
yang dilantik
-
Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


Kertas Kerja
Program


PELAN OPERASI
PROGRAM : Kursus Induksi PRS
RASIONAL : Pendedahan kepada peranan dan tanggungjawab sebagai ahli Pembimbing Rakan Sebaya
OBJEKTIF : Menjadi contoh dalam memimpin pasukan dan menjalankan aktiviti dan mendedahkan
kepadapelajar bagaimana menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin

Bil

Huraian Aktiviti
Tarikh dan
tempoh
Perlaksanaan

Kos
Perlaksanaan

Penilaian
Program

Tindakan Susulan
Lampiran
Berkaitan
(Cth: Carta
Gantt)

1.

- Memilih fasilitator yang
akan membantu sepanjang
program dijalankan

- Memilih tempat yang sesuai
untuk mengadakan kursus

- Memastikan ahli PRS
terlibat mengikuti kursus
dari awal sehingga akhir

- Memastikan program
berjalan seperti yang telah
dirancangkan14 16 Ogos
2014

(3 hari)

RM 2500

-Penyelaras
program
-Pihak
Pentadbiran
-AJK yang
dilantik

-Membahagikan
jadual tugasan
kepada fasilitator
yang dilantik

-Melaksanakan
aktiviti yang telah
dirancang

-Pemantauan
dilakukan oleh AJK
yang dilantik

Pendokumentasian
program yang
telah dilaksanakan


Kertas Kerja
Program