Sei sulla pagina 1di 6

1

R E L E B E T R E M N I N ' A N S H L ' A M S E
. r i d i l i d l a h n a k a y a t r o k a r a l o i e r e g n i r e l t a k i k a h , r e l m i s i i h a l i , i k l i B
e v k u l k o e n a l s a e V . ! t u t k y a n l k a n i i n i r e l k e c e t i i i d m i , e d l a h O
, a d a r u b n e b e V . ! a m l p a k e d e n i m h e v e m e l r i b r i b l a s u l o r a v e d e n
a c z n l a y e t k e m t e i l l e c e t , i n i r e l e b e t r e m t a k i k a h k o r i b r i l i b e l i d e l k a
n a d n s a r e l t e p s i n , l i e d n a d n s a ) i n y a n u d u c v ( u l o r a v n a l o
' t a Z e c Y n n ' a l a e T k a H n a d n m k a b s a m l o t a Z , k n . m a c a y a l a r s
a d z m l a t h u m , n a d z m l r a v i d n e k , r e l z i b a c r y A . r i d r i b n k m m e v n
e n i s i d n e k n i i m i z i b , i k z i y e t k e m l i b k a r a l o n i s e k n a d z m a m l o r a l k l r a v
m i z i b e V . r u d u l n u r o z s a m n u l u b n i n i c i r i t t e h i c r e t r i b z m a c a n a y a d
e d i s e m t e b e l a t i r e l t e b s i n k i i e d n a d n a l n a y a d u b e t i , z u m u u l o r a v
a m s e , a l a e T i r a . r u d u l n u r o z - a n s h i a m i i e r e g u b e t i e l i
s a m l o ) n a u n o k ( m i l l e k e t M , a l a e T k a H m i k e t i N . r i d e t k e m t e
, n a d n u u d l o h a l k i c i r i B n a y a m l o h a l i r i b a k a b n e d n i s i d n e k , e l y i b e s a h
n u n u u l o r a v i h a l i , e d m i i b r i b k a c a y a m l o a t r o e d l i k e r i b i h
n i s i d n e k , e d n i s e b e t r e m u u l u l n u r o z e l r e l m i s i l e z g n e u b e t i i
. r i t i m r i d n e l m i s i

n e d e e d a f i i r i s ' e t e v h i c r e t i k e d n i m e l a r e l n k m m , a d n a b n i i a h a D
a m m e s m , r e l m i s i n t b ; i k m i r e d " e l y i l i d l a h " a r n o s n e d r i r k a t u b
r i b r i b a n r a l a n a m e v t a k i k a h , k e r e l e g a y a r a r i b e d n i s e b e t r e m
r a l t k a b ; i k r e l i t t e p e l a t n s a m k a y a t r o n i n i r e l k e r e g n e m e h e v
a y a t r o r y a r y a r a l n y a e v r u h u z , i l l e c e t e t k i l r i b e l i i r e l i k t e e c e l y b
l e i k a d n m a l n a i c i d e r i d k a t a t a b k n . n u s l o m k - i y e r e h ( k l a H
l e , ) n a t a r a y - l o y e r i b i h a d n d i s i g l i b ( m i l A l e , ) n a y a m - r i b b e d u M
l e , ) n e t e n y p i y e l n e z d i y e r e h n a l o r a v e r e y n e d r e l k g ( - ( l s s a f u M
a d r a d e l i b n s t n r y a k k n e n i n i r e l t e y a a d n m a a y a y n d
m k h i y a h i n i k a d n k k a h y e r e h e s i e t t e r i h a , n a y a l k a n a d a m k a r b
l e , ) n a l o k e c e r e v - n t b ( i r a B s c p a y t a z z i b n i r e l t n r g e v n i r e l z
l e , ) - i s i c i r e v l i k e t a z z i b n i r e l t n r g e v n r a l m r o f n t b ( r i v v a s u M
r e , ) - l e , ) n e r e v t a z z i b r a l k z r n t b ( k z a R - t a y a h e r e l l ( i y h u M
l e , ) n e r e v - l e , ) n e r d l e v n a t a r a y m l ( t i m u M - i c i e g ( s i r a V
l o k a r a l o i b i h a s k e r e g n i y e r e h a d a r n o s n e t k i t t i g p g r a l n a
e e v ) n a l o k a c a l a k - k a m l o ) n a l o k e c e l i d e r k a d m a l n a k e r e g ( r u k e
e n ; a d n r a l k t k a b a n r a l t a z i d n e k e c n , r e l m i s i i h a l i n t b e r e z
2
p i n e l n e z d r a d a k e r e y n e d r e l k g e n , k u l h a m r i b m l d a r a y
l a m h i e l i b s t n r y a k k n e a d a y n d z n e h e n , k l r a v r i b k e c e l i t e n y
a d n r a l a r a , e t t e r i h a e n , t e y a r i b k a c a n a l k a e d l i k e k e c e y e m l i d e
e s m i k k e c e l i r e v k z r e n i r e l i d n e k e d e n e v k e c e l i r e v m k h n i s e k
m r a d i t k i z m m k h m i z i B : r e l i d e d e l y e c n i y e m e r g a y a t r o z
z a c a p a y e n r e l z i b r a d a k e n e d e r u h u z k a r a l o m a t r e l i l l e c e t k a c a r a k
?

n i m e l a , r e l m i s i u b m t n a l o i e r e g n n r a l t a k i k a h z a b n i m e l a , r e f e s u B
n i r e l t n r g e v n i r e l z n t b , a r n o s n e t k i t t e r u h u z n y a e v i s i l l e c e t
n e l e g a n m a l n a s c p a y t a z z i b l e " - e l y a n o , k a r a n s e n i m s i " i r a B
u b , n i i s a m k a y a t r o z m r a d i t k i e v z m m k h m i z i B : r e l r e d
e d n i i i d m i m i z i b k n ! e s t e r u h u z p u l u b t u c v i k e k r e l i l l e c e t
e n i r e z n u n u B . r i d e t k e m e m t e l u b a k i z i m i k t e e b e t r e m z u m u u d n u l u b
l e - v b a v e c u i r a B l e " , i u B : r i r e - . r d a d n u f u r r a s a t n i n i m s i " r i d a K
! m y a d n t l a i s i k t e e v a d n n a l a m a s p a k n u n o e d n e b k n

k u l k o y z n e h , l s a n i r e l n k m m m t n a y a m l o u l n u r o z l r a v m i k e t i N
e d l a h a t h u m e v e d n i i u z a v e t r i b m a t , n e k r a l r o y u n u l u b e d n i l a h
g k e t s i n a l p a y : r e l r i r i t e g e l i d e l y i n i r e l k e t s i n e d r e l m i s i i h a l i , i b i
n i z i s , i b i g i i t t l e r k n a t k a m a l g l a i z i m i r i b r i b n e t k e r e g , i r e l z i b k u l k o Y
n e t t e f i r a m n e d e n i r e z n i r e l z i b n a d ' a l a e T k a H a t p u l o u l n u r o z n i i
y a e v i z i m i r e l i l l e c e t m i z i b , r e l z i s r e E . i t t l e r k e d r u h u z z m r a l n
n e t k e r e g e v i m r i d y i g i n i s e s i b l e u l o r a v e r e l z i b , z n a s r u l o i m r i t t e
i i t t e k a h n i r e l z i s e d r e l z i b e c e l y b e V . z u n u s r u l o m a l a b t e m i n
n e t a z a d l n a r m k h n i r e l z i s k n . m i l e r e t s g i m i z a t e m t l e c y
y e m e l y i s e m t e r u h u z l i i f l i b n i r e l z i b k i l i d m i i k u b l a H . r t k a c a k a n a d
k a r a l o l e y i s n a t o p , e v v u k l i b a c z n l a y , i t e y i h a l a s e v l n a r m k h n i r e l z i s
k o n e d r e l z i b a d n l s a , z i m i i t t e p e l a t n e d z i s m i z i b e d l a h O . r d r a v
u l n u r o z u u l o r a v u B " ; r e l m i s i i h a l i e n i r e z n u n u B ! r d z n k k a h n i z i s
m n a y a m l o e n i r e y i e t s i u b k e r e y i d " r u d u r o d i r e l k i d e l y s n i r e l n k m
. r e l r e e g e t e k a r a h n i i k e m r i t e g

l e a d n u n o s n e , r e l m i s i , e r e z l a v n i m u B - a d n r a l k d n s e n i m s i r i d a K
l e " r e f e s u b - n a p a y i n i i d e l i d , e d n e B " : r i r e v b a v e c u i m s i " r i d a K
3
l e " i k a d n m a l n a - ! m y a d n t l a i s i k t e e v a d n n a l a m a s p a k n i n i m s i " d i r u M
n i m s i u b i s p e h n r a l n o , a s r a v e n n a l o n y a e v i s i l l e c e t n i r e l z i s e V
n a k m i i n e b a n d a i d n e k , n k m m r i b i h m i k e t i N . r d a d n n a l a s a s i t h i
i d e m l e g r i m e r i b r i m a n a d n t a k n i n i s i b b a R i k a t , z e m e r i t e g e n i m e l a e k
n u K " ; i n i r m e a m l o r a v , b a R e V ! - , e d n i i d r e v k e r e y i d " l o
l a b e n i s e m t e r a v n u n o n e b e v r l a a n t l a i s i k t e i n e b n e d n i i l i d n e k
e d l a h O . m i r i r i t e g a n a d y e m e v r u r u t u l o u n o a d n a o n e m e h , k a r a l o
l e " i b i g m i n e b e d r e l z i s - u l k o y , i k n n s e n i m s i " d i r u M n a d n u m u r u d k
n i i r e l z i s a d o i n i i l l e z e v h i c r e t k e r e l e n y a n f a r a t u l o r a v
m e h e v n e d e r m e m e h , n e b m e h , a d m u r u d u B ! n u s l o i m r i t e l k e r e g
" . m i l e l e g a l r a v e t k i l r i b e l r e l z i s , k e r e e l r i b n a u n o k e d

l e " r e l m i s i i h a l - a n o k a r a r u v a b e n i m s i " d i r u M l e " : r e l r e d e l y -
p e l a t n s a m k a y a t r o n z m r a l n y a e v i l l e c e t m i z i b , e n i m s i " r i d a K
m a d r o y e v l o y r i b l s a n n e s e d l a h O . i t t e e l a v a h a n a s i i a d o , k i t t e
l e " ? n i s r i r e n - l e " ; i m s i " d i r u M - " , e d n e b , a m a i m e d u r o d " r i d a K
l e - i z i s n i n i m s i " m i l A a d n u s u n o k i i d r e v m k h r i b l s a n a d z n k k a h n
z u n u u l o r a v n i z i s , e d n i m l i n u n o a r i Z ! m i l i e d p i h a s e y i g l i b r i b
l e " e d n e b a t u m o S ! m u r o y i m e l i b ? r i d i m e t k e m e g - n i n i m s i " m i l A
r i b u z u n u n u r o s , n i d i g e d l a h O ! m y a d n t l a i s i k t e e v a d n n a l a m a s p a k
n a a n o e d " ! n t a l

l e " , r e f e s u b r e l m i s i i h a l - l e " a n o e v r a l r u r u v a b e n i m s i " m i l A -
l e " . r a l r r a t k a i n i r e l k i d e l y s n i n i m s i " d i r u M - l e " ; m s i " m i l A - " d i r u M
m i g l i b m i n e b z u n u u l o r a v n i z i s e V . r i d e t k e m e l y s u r o d i m s i
a l o i l k i l e c n a d u n o k u b , a m a r i d e d n i l i h a d . r i t k e m t e t e y a i r e b e d e n
e b e t r e m r i b n a l o a t k a m u r o k p u l o m i k a h e z i b , e d z i m i r e z m i z i b k n
m s i " h a l l A " a d o i k r d a t k a m n u l u b - n i z i m i p e h e d l a h O . r i d i ' l a l e c i
m e c , e b e t r e m o k n . r i k e r e g z m a m n u l u b a d n u r u z u h n u n o a c z n l a y
" . r i d i s e b e t r e m

e n i r e z n u n u B m s i " h a l l A " , r e l m i s i i h a l i n t b - e d n i s e b e t r e m i ' l a l e c i
" ; e c n i r i d l i b u m u r u d r a l n O . r e d " ? z u n u s r o y i t s i e N " , O . r a l r n a l p o t
e v m i ' m i s i n a l o m a l p o t e d n i s i d n e k i n i r e l t a k i k a h m t n i r e l z i s , n e B
K a d o , i k m i y e t k e m t e t e l a l e d a y " a m m e s m " a n a b k e t n e B l a s t u
4
e l y r e l z i s e d l a h O . r d r a v r a l t a f s h i z n e t e v l a m e k n u n ' O . r t ' t a Z
n " m l u l d e m " , m u u d l o l i l e d e n i s i d n e k , n e B , a d m l a k a b n u r u d r i b
, k a r a k a n u r u z u h n n " l u l d e m " e c e l y b e v r e d " ! m i y e r i g a n u r u z u h
l m i s i r e i d e v i n i r e l k e l i d n i r e l n k m m r a l k u d l o m p a y e l r e
e v k : r i r e v p a v e c e l y t a Z l a s t u K a n u B . r r a t k a r a l a m u n o k
i e r e g n n r a l t a k i k a h n i r e l n k m m i s i r i b r e h , i k e l y s e n i s p e h n i r e l m i s i
' r i B n i i m i d n e K a c z n l a y n a d m o a i d n e K , n e B , k n ! n u s r u k a b e l i
l o u l n u r o z l r a v k n . m i i m e b e t r e m m i n e B , r a l k l r a v n k m m n a y a m
. r i d e t k e m t e p e l a t r a l n o e d m e b e t r e m m i n e B , i b i g i r e l k i t t e p e l a t
i r e l e b e t r e m i d n e k , l i e d n i i m i n e B , m t n i r e l m i s i i h a l i i k u b l a H
l e " . r i d n i i - a n a B a c z n l a y , e l k i l l e z e d n i s r e i r a l n u b e s i i m s i " d i h a V
i s i r i b s a h e d e n e v n i n e b e t r e m r i b e n , n i m s i r i b n e d r e l m i s i e n e V . r i d m
a n a B a d n t a k i k a h n i m s i u b n e d n y r e h , e d n i s r e i n r a l k l r a v n k m m
" . z a m a l o e d e s m i k r i b i h k a c a l o k a t r o

m s i " h a l l A " e c e l y B - " k a c a l o n a m c r e t e n i s i d n e k , a d n n a y , i ' l a l e c i
l e - " m i l l e k e t M n i r e l m i s i i h a l i e v n r a l k l r a v n k m m , e t k i l r i b e l i i m s i
l e " a r a l n o e v r a k a n n a y - " e V . r r a t k a i n i r e l k i d e l y s n n " a m m e s m
l e - l e " , " m i l A - l e " , " d i r u M - l e " , " l i a K - t n a l a b e l y i r e l m i s i " r i d a K
l e " , e c e l y b , r a r u k - l e " e v i s i s h a t n i n i m s i " d i r u M - n i n i m s i " m i l A
. r u l o m k a y a t r o " n k m m k l i " k a r a l o i e r e g m k h

, a c n k a y a t r o r e l i k t e e v r a l n y a , r e l i l l e c e t m t , a d r a l k l r a V
r a l k u d l o i e r e g e v r a l k u d n u l u b l a b e v a y a m l o t a l l a s u m e n i r e l r i b r i b
e m t e m k h e n i r e l r i b r i b e l g r a l k d l a n e d r e l m i s i u b , a c n y a l a b e
. u d l o p e b e s a n s a m k a y a t r o n i t e m u s u h e v a a g r a k r i b m u r u d

n i z i m i n e z d , r e l z i B " : r a l d r a v e t a a n a k u e n i r e l i d n e k i d n e k e V
e c n a h a d e l i d i g u b e v z i y e t k e m t e e i d n e n a d n s a m l u z o b
v n k m m e c e l y B " . z i e c e n d e n i l a h k u l k o y z u m u u d n u l u b , r a l k l r a
l e " e n i r e l i d n e k - l e " e v " m i l A - r a l n a k m i d a l a s n i n i r e l m i s i " d i r u M
r e E ! r e l m i s i i h a l i y E " : r a l d r a y u e d l i k e u i r e l m i s i r e i d a d n u s u n o k
e v " r n s r i b i l r i l e b i r e l i g z i " , " l r i b n e n i l i b " , i t e y i m i k a h n i r e l z i s
c a r a v p n d a d n u n o s m i z i b , u b , e s i e d n i i l e " m a m i r i b " z n a
i k e d n i r e z r e l z i b n i r e l z i s , i b i g u u t t u t a d n t l a a m u r o k a d z m l r a v
5
m e h r e l z i b m e h , m u r u d u B . r i t k e m e d k a c a y l a s n m a v e d e d n i r e l i k t e
b z i m i i d r i g e n i s r e i , r e l z i s e d l a h O . r d n a l o u r o d n e n i i r e l z i s e d u
m s i " h a l l A " , u s o a k - p u t u t e d r e y r i b i r e l z i s i k l e B . ! n i d e z r a e n i ' l a l e c i
, z a c a l o k a l e h z i b e d r i d k a t i s k A . r t r a k e n i n i s i r i b k a c a y a l r n s
m a t u b e t " ; e f i l k e t u b , r e l m i s i i h a l " ! z n s k a c a l a k l t a e d r e l z i s
" . r t r g k e r e g e v t a h a l s a m r i b i n i e r e g k e r e r e v k l r a k e d n i l k e
" n e r i v e p i k e e v n a k a b e z i n i r e l i n i z i S " : r e l r e d e l y e v r a l r a p a y
l e - l e " , u m r u D " r i d i m s i " r i b b e d u M - e n i m s i " r i b b e d u M
e d n i l k e " . m r a v n i i r e l i u b n e t a z e d n e B " , a d o , e d n i r e l k i t t e z r a
. r i r e v p a v e c r i b

f e s u B l e " r e - i n i r m e n n ' a l a e T k a H e v r e r i g a r u z u h i m s i " r i b b e d u M
r e " k a r a l o m l a - n k m M " : r e d e l y a n o e v r i l e g e n i m s i " b a R
e n i r e y i n i e r e g n t a h a l s a m n i i s a k e b n n r a l n y a e v i l l e c e t n r a l k l r a v
" ! r i t e g

r e " e n i r e z r i m e d l A - n e k , i m s i " b a R , k a c a l o c m d r a y e n i s i d
l e " i m s i n i n i s i r i b - l e " i k n i n i r e i d " r i b b e d u M - r i z e v i k i n a l o " l s s a f u M
e d n ' n G g r a Y " : r u t u m r u y u b e l y a l a e T k a H m i k e t i N . r e d e n i y a t
e d m i i b r i b n i s e k n e t k e r y a z n a c a k a n u r u z u h n i z i n i b b a R
y n e d r e l k g , e y i d z n s a n a n i p i y e l n e z d i y e r e h n a l o r a v , e r e
r a d a k a y a c n r a v a n r a l t n r y a e c n i n e i r e l t e y a e v e t k e m t e n y
m e k h u m a d r a d a k e n n n m a l e k h a l l A ) 2 / 3 1 , d ' a R ( " . r d a t k a m a l k a
, e d m i i b r i b i i t k e r e g s a m l o a m u r u D ! n d e v k a b r i b a n u u d l o
a l s a n u n o k a l r a l z f a l n u g y u r e " i k e t t e y a u b m i k e t i N ! r d a t k a m n a l k -
l e " , i m s i " b a R - r e " a d O . r i d e t k e m t e l i s m e t " m a m i - n i n i m s i " b a R
" n a k a b e n i m e l a b y a g , i s i c n i r i B . r d r a v i r i z e v i k i n u n O , r i d i l l a h a m r u h u z
l ' u r i b b e d u M - " n a k a b e n i m e l a t e d a h e , e s i r i z e v i c n i k i ; " r m e
a f u M l ' u l s s - . r t " t a y a

r e " , n r a l r n s n i r e l m i s i i h a l i m t e c e l y B - e v r e l r i l e b i m s i " b a R
i y i a h a d n i n i s i g n a h n e d n n y n a r v a d e v i n e z d , h a l s n i t e k e l m e m
r a l l a r u k m i s a r e m ) 2 / 7 6 , k l M ; 7 / 1 1 , d u H ( n i i k a m a n s u n u u d l o
. r a y o k

6
t a h u t F - . 6 6 e y y i k k e M a m s E m l B - i r e l e b e t r e M n n ' a n s H i

i b a r A n b n i d d i y h u M