Sei sulla pagina 1di 2

Himno a la alegría

Motivo final de la IX Sinfonía

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) Arr.: Edward Hodges / Texto: Andrés Fernández

B C D D C B A G G A B B A A S
B
C
D
D
C
B
A
G
G
A
B
B
A
A
S
1.Es
cu -
cha her
-
ma -
no
2.Si en
tu
ca
-
mi
-
no
la
só - lo
le
can
-
ción
de
la
a -
le
- grí
a,
e -
xis
-
te
la
tris
- te
za
3.Si es
que
no en - cuen - tras
la
a -
-
grí - a
en
es
-
ta
tie
rra,
C
1.Es
cu -
cha her
-
ma
-
no
la
can
-
ción
de
la
a -
le
- grí
a,
2.Si en
tu
ca
-
mi
-
no
e -
xis
-
te
la
tris
- te
za
3.Si es
que
no
en - cuen - tras
la
só - lo
le
a -
-
grí - a
en
es
-
ta
tie
rra,
T
1.Es
cu -
cha her
-
ma -
no
la
só - lo
la
can
-
ción
de
la
a -
le
- grí
a,
2.Si en
tu
ca
-
mi
-
no
e -
xis
-
te
la
tris
- te
za
3.Si es
que
no en - cuen - tras
a -
le
-
grí - a
en
es
-
ta
tie
rra,
B
1.Es
cu -
cha her
- ma -
no
la
can - ción
de
la
a -
le
- grí
a,
2.Si en
tu
ca
-
mi
-
no
-
lo
e - xis
-
te
la
tris
- te
za
3.Si es
que
no en - cuen - tras
la
a -
le
-
grí - a
en
es
-
ta
tie
rra,
5
B
C
D
D
C
B
A
G
G
A
B
A
G
G
5
el
can
-
to
a
- le
- gre
del
que
es -
pe - ra
un
nue
-
vo
a.
y
el
llan - to
a
- mar
- go
de
la
so
-
le
-
dad
com
-
ple
ta,
bús
- her
ca - la
- ma
- no,
más
a
-
llá
de
las
es
-
tre
llas.
el
can
-
to
a
- le
- gre
del
que
es -
pe - ra
un
nue
-
vo
a.
y
el
llan - to
a
- mar
- go
de
la
so
-
le
-
dad
com
-
ple
ta,
bús
- her
ca - la
- ma
- no,
más
a
-
llá
de
las
es
-
tre
llas.
el
can
-
to
a
- le
- gre
del
que
es -
pe - ra
un
nue
-
vo
a.
y
el
llan - to
a
- mar
- go
de
la
so
-
le
-
dad
com
-
ple
ta,
bús
- her
ca - la
- ma
- no,
más
a
-
llá
de
las
es
-
tre
llas.
el
can
-
to
a
- le
- gre
del
que
es -
pe - ra
un
nue
-
vo
a.
y
el
llan - to
a
- mar
- go
de
la
so
-
le
-
dad
com
-
ple
ta,
bús
- her
ca - la
- ma
- no,
más
a
-
llá
de
las
es
-
tre
llas.

Digitalizado por: Andrés Fernández ©

A B G A B C B G A B C B A G A
A
B
G
A
B
C
B
G
A
B
C
B
A
G
A
D
9
Ven,
can
- ta,
sue
-
ña can tan
-
-
do,
vi
-
ve
so ñan
-
-
do
el
nue
-
vo
sol
Ven,
can
- ta,
sue
-
ña can tan
-
-
do,
vi
-
ve
so ñan
-
-
do
el
nue
vo
sol
Ven
can
- ta,
sue
-
ña can tan
-
-
do,
vi
-
ve
so ñan
-
-
do
el
nue
-
vo
sol
Ven,
can
- ta,
sue
-
ña can tan
-
-
do,
vi
-
ve
so ñan
-
-
do
el
nue
-
vo
sol
3
13
D.C.
B
C
D
D
C
B
A
G
G
A
B
A
G
G
en
que
los
hom bres
-
vol
-
ve
-
rán
a
ser
her
-
ma
nos.
en
que
los
hom bres
-
vol
-
ve
-
rán
a
ser
her
-
ma
nos.
en
que
los
hom bres
-
vol
-
ve
-
rán
a
ser
her
-
ma
nos.
en
que
los
hom bres
-
vol
-
ve
-
rán
a
ser
her
-
ma
nos.

Digitalizado por: Andrés Fernández ©