Sei sulla pagina 1di 1

Cabinet de Expertiza Stinga Constantina Cerasela

Craiova, jud. Dolj, str. ANA IPATESCU, N !!


CI"# $!%&!'&%
Expertize (ontabile )N.A.*+'*$,A,%-!%.
Tele/on# -0'*1+-1%1
N. -+,%1.-*.%-!*
Dosar penal *$*,P,%-!$

Catre
I.P.2. Dolj
Politia 3uni(ipiului Craiova
Servi(iul de Investigare a "raudelor
Referitor ordonanta 124991/ 03.04.2014 de efectuare a expertizei financiar-
contabile
Subsemnata Stinga Constantina Cerasela, desemnata pentru a efectua expertiza
in dosarul nr. 434//2013, !a supun atentiei urmatoarele "
#m con!ocat partile conform pre!ederilor art. 33$ %&& pentru data de
14.04.2014, solicitand sa mi se puna la dispozitie documentele necesare pentru a
raspunde la obiecti!ele fixate expertizei.
#nexez in xerocopie adresele pri!ind citarea partilor.
Avand in vedere (ele de 4ai sus, solicit decalarea termenului de depunere al
raportului de expertiza pana pe data de 12.0$.2014 ter4en pana la (are sa54i /ie puse
la dispozitie do(u4entele soli(itate si sa /ie e/e(tuata expertiza dispusa in (auza .
'ata Semnatura
29.04.2014