Sei sulla pagina 1di 2

EDU 3107 - BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

NAMA AHLI
KUMPULAN
TUTORIAL ISL NO
KUMPULAN 1
1. Ainina
2. Sabri
3. Shanmugam
4. Nurhazimah

3.0 - Sediakan satu carta alir yang
menunjukkan langkah-langkah
bagaimana guru biasa boleh
mengenal pasti murid-murid yang
bermasalah.

1.0 - Berdasarkan bahan rujukan dan
capaian internet, sediakan maklumat
mengenai perkembangan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling di Malaysia.
2.0 - Merujuk kepada bahan bacaan dan
maklumat dari internet cari maklumat
berkaitan perkhidmatan yang
dilaksanakan di sekolah
1.0
2.0
3.0
KUMPULAN 2
1. Nokalamal
2. Aizat
3. Nurul Farhana
4. Luqman Nul
Hakeem

4.0 - Pilih satu teori kaunseling dan
bincangkan kekuatan dan
kelemahan teori berkenaan.

5.0 - Membincangkan bagaimana
seorang guru boleh menjalankan
sesi kaunseling individu dengan
kemahiran asas serta contoh.
4.0 - Temu bual seorang kaunselor di
kampus IPGM dan dapatkan pandangan
beliau mengenai satu teori kaunseling
yang beliau aplikasikan.


4.0
5.0

KUMPULAN 3
1. Abdul Mujib
2. Mohamad Arif
Rahim
3. Mohd Firdaus
4. Noor Amani
5. Siti Khadijah

6.0 - Kendalikan satu bengkel
(hands-on) untuk terapi kanak-kanak
Terapi bermain
Terapi bercerita
Terapi seni (art therapy)
Terapi muzik
Kaunseling biblio


5.0 - Berdasarkan satu rakaman satu
sesi kaunseling individu dan dengar
dengan teliti untuk mengenal pasti
kemahiran-kemahiran asas yang
digunakan kaunselor berkenaan.

5.0
6.0
KUMPULAN 4
1. Nurul Atiqah
2. Muhammad
Farhan
3. Mohamed
Syafiq
4. Mohd Amirul
5. Humaira Amer

7.0 - Bincangkan bagaimana
seorang pemudah cara dalam sesi
kaunseling kelompok boleh
membantu ahli-ahli kelompok .


7.0 - Dapatkan satu rakaman (latihan)
sesi kaunseling kelompok, perhatikan
proses kaunseling yang dikendalikan dan
senaraikan perkembangan proses
kaunseling tersebut

3.0 - Lawat laman web yang berkaitan
dengan perkhidmatan bimbingan dan
dapatkan maklumat bagaimana seorang
guru boleh mengenalpasti murid-murid
yang bermasalah.
7.0
3.0
KUMPULAN 5
1. Nurul Wahida
2. Nur Hamizah
3. Ahmad
Izzudeen
4. Mohd Arif
Mazland

8.0 - Bincangkan analisis satu
inventori personaliti yang telah
dilakukan dengan menekankan
kepada implikasi inventori
berkenaan kepada diri pelajar-
pelajar.
8.0 - Pilih satu ujian kerjaya dan tadbir
ke atas diri anda sendiri. Buat analisis
sendiri berdasarkan panduan analisis
ujian yang anda pilih.
8.0