Sei sulla pagina 1di 10

1

LA DERIVA DELS CONTINENTSDescripci breu de lactivitat
En aquesta activitat introductria a la teoria de la deriva continental de Wegener (1912) es
treballen dos tipologies de contingut: i) aquell relacionat prpiament amb la teoria de la deriva
continental, i ii) aquell relacionat amb aspectes de la naturalesa de la cincia (concretament es
treballen el reconeixement devidncies i, daltra banda, largumentaci reflexiva i
fonamentada).

Lactivitat comena amb la projecci a laula dun mapa mundial (Annex VI) i el buidatge -
individual i per escrit- de les idees prvies que els alumnes tenen sobre la localitzaci actual
dels continents respecte al passat.

Tot seguit, es proporciona als i les alumnes tota una srie de registres fssils, geolgics i
morfolgics per tal que hi parin atenci i descriguin les coincidncies que hi observen.

Desprs daquesta activitat individual es porta a terme una segona fase de lactivitat on tots/es
els i les alumnes estableixen un debat (en grups de 3) on els i les alumnes, tenint en compte les
diferents hiptesis que hi havia -a ms de la que va postular Wegener- sobre el perqu de la
localitzaci dels mateixos registres fssils en diferents parts del mn (i actualment separades
per milers de quilmetres), han destablir un text argumentatiu on expliquin quina de les
hiptesis s ms plausible.

Objectius
- Mobilitzar els coneixements previs que tenen sobre la deriva continental.
- Capacitat de sntesi en les respostes.
- Prendre conscincia sobre la situaci canviant dels continents.
- Observar i relacionar les evidncies aportades.
- Aprendre a treballar i debatre en equip.
- Argumentar les aportacions que fan en el debat amb els companys.
- Entendre que davant diferents hiptesis i/o teories, aquelles ms acceptades sn les que
presenten ms i/o millors evidncies (Naturalesa de la Cincia).


Competncies treballades
Generals
Competncia comunicativa: debat, redacci.
Competncia personal i interpersonal: treball en equip.

Cientfica:
Desenvolupar els diferents aspectes que caracteritzen la competncia cientfica, en concret:
i) reconeixement devidncies; ii) argumentar de manera reflexiva i fonamentada.
Competncia en el coneixement i interacci amb el mn: explicar els fets observats.

2

Continguts treballats propis del bloc de Geologia
Identificaci devidncies que permeten reconstruir la histria de la Terra.
Reconeixement dels desplaaments dels continents i lexpansi dels fons ocenics: la deriva
continental.


Recursos necessaris (Annex I, II i VI)
- Mapes:
1) Amb les marques fssils, morfolgiques i geolgiques pertinents.
2) Continents
- Fitxa amb el gui de lactivitat.
- Fitxa


Rbrica per lavaluaci (Annex VI)


Alumnat a qui sadrea
4t dESO


Annexos:

Annex I. Mapes de les proves pels alumnes
Annex II. Fitxa pels alumnes amb el gui de lactivitat.
Annex III. Fitxa pels professors amb el gui de lactivitat.
Annex IV. Fitxa amb els objectius i els criteris davaluaci de lactivitat (professors)
Annex V. Fitxa amb els objectius i els criteris davaluaci de lactivitat (pels alumnes)
Annex VI. Mapa mundial dels continents.
Annex VII. Recursos electrnics pel professorat
Annex VIII. Ampliaci de lactivitat
3

Annex I. Mapes de les proves pels alumnes

Proves fssils


Proves geolgiquesProves morfolgiques4

Annex II. Fitxa pels alumnes amb el gui de lactivitat.

Fitxa de lactivitat

Apartat 1
Davant vostre teniu projectat un mapa fsic estndard del mn. Fixeu-vos atentament en els
continents i en les seves formes.
Penseu que els continents sempre han tingut aquest configuraci en el mapa, o han anant
canviant la forma o la localitzaci durant la histria de la Terra? Apunteu les vostres idees
en lespai que teniu a sota.


Se us acaben de facilitar tot un conjunt de mapes (Annex I) amb una srie de troballes
fssils que han tingut lloc en diferents indrets de la Terra. Tamb hi podeu observar les
caracterstiques geolgiques (litologia) i morfolgiques daquestes zones tan allunyades
entre s.
Podeu observar coincidncies entre aquestes troballes? Apunteu-les a sota.
Apartat 2
Treball en grups de 3
Al segle XX, per mirar dexplicar les troballes de registres fssils duna mateixa espcie en
zones allades en lespai (per exemple degut a lexistncia al mig dun oce), es van
formular tota una srie dhiptesis que us exposem a continuaci.
Tenint en compte les evidncies observades, quina creieu que s la hiptesi ms robusta
(s a dir, que presenta majors i millors evidncies)? Sn totes les hiptesis igualment
robustes? Raoneu la vostra resposta i escriviu-la a sota del dibuix. Us donem algunes
preguntes clau per ajudar-vos a encetar el debat.
5

Hipotesi 1. Fent rafting a travs dels oceans. Quina s la probabilitat (nulla, baixa,
alta) que un animal incapa de desplaar-se en laigua pugui, fent rafting, travessar la
distncia que separa el continent Europeu de lAmeric?
Hiptesi 2. Mitjanant istmes (conexions de terra de poca amplada) que conectarien
els continents. Coneixeu algun tipus distme que conecti dos continents?
Hiptesi 3. Mitjanant illes situades entre els continents que permetrien a animals i
plantes arribar dun continent a laltre. Coneixeu algun conjunt dilles intercontectades
que permetin a un animal incapa de desplaar-se per laigua arribar dun continent a
laltre?
Hiptesi 4. Els continents havien estat junts en algun moment de la histria,
permetent el flux animal i vegetal entre ells.
6

Annex III. Fitxa pels professors amb el gui de lactivitat.

Apartat 1 (20 min)
Davant vostre teniu projectat un mapa fsic estndard del mn. Fixeu-vos atentament en els
continents i en les seves formes. Penseu que els continents sempre han tingut aquest
configuraci en el mapa, o han anant canviant la forma o la localitzaci durant la histria de la
Terra? Apunteu les vostres idees en lespai que teniu a sota. (5 min)

Se us acaben de facilitar tot un conjunt de mapes amb una srie de troballes fssils que han
tingut lloc en diferents indrets de la Terra. Tamb hi podeu observar les caracterstiques
geolgiques (litologia) i morfolgiques daquestes zones tan allunyades entre s. Podeu
observar coincidncies entre aquestes troballes? Apunteu-les a sota. (15min)

Apartat 2 (30min > 15min debat i 15min redacci)
Treball en grups de 3
Al segle XX, per mirar dexplicar les troballes de registres fssils duna mateixa espcie en
zones allades en lespai (per exemple degut a lexistncia al mig dun oce), es van formular
tota una srie dhiptesis que us exposem a continuaci. Tenint en compte les evidncies
observades, quina creieu que s la hiptesi ms robusta (s a dir, que presenta majors
evidncies)? Raoneu la vostra resposta i escriviu-la a sota del dibuix. Us donem algunes
preguntes clau per ajudar-vos a encetar el debat.

Hipotesi 1. Fent rafting a travs dels oceans. Quina s la probabilitat (nulla, baixa, alta)
que un animal incapa de desplaar-se en laigua pugui, fent rafting, travessar la distncia que
separa el continent Europeu de lAmeric?
Hiptesi 2. Mitjanant istmes (conexions de terra de poca amplada) que conectarien els
continents. Coneixeu algun tipus distme que conecti dos continents?
Hiptesi 3. Mitjanant illes situades entre els continents que permetrien a animals i
plantes arribar dun continent a laltre. Coneixeu algun conjunt dilles intercontectades que
permetin a un animal incapa de desplaar-se per laigua arribar dun continent a laltre?
Hiptesi 4. Els continents havien estat junts en algun moment de la histria, permetent el
flux animal i vegetal entre aquests continents.

Tancament
Speech > Daqu 1 any estarem 2,5cm ms lluny de la costa atlntica de Nord Amrica!
Veurem 2,5cm ms lluny (si ens arriba la mirada) la costa. Ens estem movent! Avui en dia,
grcies a diferents aparells tecnolgics, com ara els GPS, es pot determinar de manera molt
precisa la posici de cada punt de la Terra, per a comenaments de segle XX, aix no era
possible, ra per la qual van sorgir les diverses hiptesis que se us han presentat.
7

Annex IV. Fitxa amb els objectius i els criteris davaluaci de lactivitat (professors)

Criteris davaluaci Indicadors dexcellncia Qualificaci
mxima
Qualificaci
obtinguda
Capacitat
dobservaci i
relaci delements
separats en lespai
- Correcta descripci de les
concordances dels mapes.
- s de termes pertinents, com ara:
formacions geolgiques,
evidncies despcies extingides, ..
0,7

0,3

Capacitat de sntesi
en les respostes
- Respostes clares i concises sobre
all que es pregunta.
2
Participaci activa
de lalumnat en el
debat
- Lalumne fa aportacions al debat

- Lalumne est atent al que els
companys de grup exposen en el
debat.
2

1

Capacitat
dargumentaci
- Esment daquelles evidncies que
recolzen la deriva continental.

- Esment de la improbabilitat
docurrncia dels dems fenmens

- s del lxic pertinent, com ara:
deriva continental, etc.
2


1,5


0,5

10

8

Annex V. Fitxa amb els objectius i els criteris davaluaci de lactivitat (pels alumnes)

Objectius
- Mobilitzar els coneixements previs que tenen sobre la deriva continental.
- Capacitat de sntesi en les respostes.
- Prendre conscincia sobre la situaci canviant dels continents.
- Observar i relacionar les evidncies aportades.
- Aprendre a treballar i debatre en equip.
- Argumentar les aportacions que fan en el debat amb els companys.
- Entendre que davant diferents hiptesis i/o teories, aquelles ms acceptades sn les que
presenten ms i/o millors evidncies (Naturalesa de la Cincia).

Criteris davaluaci Indicadors dexcellncia Qualificaci
mxima
Qualificaci
obtinguda
Capacitat
dobservaci i
relaci delements
separats en lespai
- Correcta descripci de les
concordances dels mapes.

- s de termes pertinents
0,7


0,3

Capacitat de sntesi
en les respostes
- Respostes clares i concises sobre
all que es pregunta.
2
Participaci activa
de lalumnat en el
debat
- Lalumne fa aportacions al debat

- Lalumne est atent al que els
companys de grup exposen en el
debat.
2

1

Capacitat
dargumentaci
- Esment daquelles evidncies que
recolzen la deriva continental.

- Esment de la improbabilitat
docurrncia dels dems fenmens

- s del lxic pertinent, com ara:
deriva continental, etc.
2


1,5


0,5

TOTAL 10
9

Annex VI. Mapa mundial dels continents.10

Annex VII. Recursos electrnics pel professorat

http://www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/continental-drift.cfm#mat

http://platea.pntic.mec.es/curso20/rea_ciencias/2013/mora_lopez_rosario_web/deriva_continent
al_de_wegener.html

Annex VIII. Ampliaci de lactivitat
Proves paleoclimtiques
Dipsits de til.lites (una de les evidncies geolgiques amb les que Wegener es va fixar eren
els dipsits de til.lites, unes roques sedimentries dorigen glacial que es trobaven al marge de
diferents continents).