Sei sulla pagina 1di 28

Matrice

Determinanti
Sisteme liniare
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
1
Matrice
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
2
Determinanti
Propriet ati ale determinantilor
Rangul unei matrice
3
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
Notiunea de matrice
Fie corpul comutativ al numerelor reale = R sau complexe
= C .
Denitie
Numim matrice cu elemente din cu m linii si n, coloane
(m, n N) tabelul
A =
_
_
_
_
a
11
a
12
a
1n
a
21
a
22
a
2n

a
m1
a
m2
a
mn
_
_
_
_
= (a
ij
), i = 1, m j = 1, n.
Not am multimea matricelor cu M
m,n
(). Dac a m = n not am
M
n
()
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
Matrice particulare
Matrice linie
A = ( a
11
a
12
a
1n
).
Vom nota A M
1,n
().
Matrice coloan a.
A =
_
_
_
_
a
11
a
21

a
m1
_
_
_
_
.
Vom nota A M
m,1
().
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
A M
n
() este diagonal a dac a are forma:
A =
_
_
_
_
a
11
0 0
0 a
22
0

0 0 a
nn
_
_
_
_
= diag (a
11
, a
22
, , a
nn
).
A M
n
() este triunghiular a inferior sau superior dac a are
forma:
A =
_
_
_
_
a
11
0 0
a
21
a
22
0

a
n1
a
n1
a
nn
_
_
_
_
A =
_
_
_
_
a
11
a
12
a
1n
0 a
22
a
21

0 0 a
nn
_
_
_
_
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
Egalitate si suma de matrice
Denitie
Matricele A = (a
ij
), B = (b
ij
) M
mn
(), i = 1, m j = 1, n se
numesc egale dac a
a
ij
= b
ij
, i = 1, m j = 1, n
Denitie
Date matricele A = (a
ij
), B = (b
ij
) M
mn
(), i = 1, m j = 1, n
numim suma, matricea A + B M
mn
() de forma
A + B = (a
ij
+ b
ij
), i = 1, m j = 1, n
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
Grupul M
mn
()
Multimea M
mn
() formeaz a grup comutativ fat a de adunare,
adic a satisface axiomele
1
A, B M
mn
(), A + B M
mn
()
2
A, B, C M
mn
(), (A + B) + C = A + (B + C)
3
O
mn
M
mn
() astfel ca
A + O
mn
= O
mn
+ A = A, A M
mn
()
4
A M
mn
(), A M
mn
() astfel ca
A + (A) = (A) + A = O
mn
5
A, B M
mn
(), A + B = B + A
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
nmultirea cu scalar. Produsul.
Denitie
Dac a A = (a
ij
), i = 1, m j = 1, n este o matrice si ,
matricea A M
mn
() este prin denitie
A = ( a
ij
), i = 1, m j = 1, n.
Denitie
Dac a A M
mn
(), B M
np
() atunci prin denitie produsul
este matricea A B M
mp
A B = (
n

k=1
a
ik
b
kj
), i = 1, m, j = 1, p.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
Structura de inel
Multimea matricelor p atratice M
n
(), n 2 formeaz a inel cu
unitate necomutativ, adic a
1
M
n
() este grup aditiv comutativ
2
A, B, C M
n
(), (A B) C = A (B C)
3
nmultirea este distributiv a fat a de adunare
A (B + C) = A B + A C
(A + B) C = A C + B C
4
exist a I
n
element fat a de nmultire
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
Element neutru
Denitie
Elementul I
n
M
n
() se nume ste element neutru fat a de
nmultire dac a A M
n
() are loc
A I
n
= I
n
A = A.
Elementul neutru are forma
I
n
=
_
_
_
_
1 0 0
0 1 0

0 0 1
_
_
_
_
.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
Inversa unei matrice
Denitie
Matricea A M
n
(), se nume ste inversabil a dac a exist a
A
1
M
n
() astfel ca
A A
1
= A
1
A = I
n
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Adunarea matricelor
nmultirea cu scalar. Produsul
Transpusa unei matrice
Denitie
Fie A = (a
ij
), i = 1, m j = 1, n o matrice. Numim transpusa
matricei A
A
t
= (a
ji
), i = 1, m j = 1, n
Oberv am c a dac a A M
mn
() atunci A
t
M
nm
()
Au loc
1
(A + B)
t
= A
t
+ B
t
2
(AB)
t
= B
t
A
t
3
(A
t
)
t
= A
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Propriet ati ale determinantilor
Rangul unei matrice
Denitia general a
Fie A M
n
().
Denitie
Numim determinant al matricei A num arul

a
11
a
1n

a
n1
a
nn

P
n
(1)
Inv()
a
1(1)
a
2(2)
a
n(n)
unde P
n
este grupul permut arilor unei multimi cu n elemente,
iar Inv() este num arul inversiunilor permut arii .
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Propriet ati ale determinantilor
Rangul unei matrice
Cazuri particulare
Determinant de ordin 2

a
11
a
12
a
21
a
22

= a
11
a
22
a
12
a
21
Determinant de ordin 3

a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
a
31
a
32
a
33

=
= a
11
a
22
a
33
+a
13
a
21
a
32
+a
12
a
23
a
31
a
13
a
22
a
31
a
11
a
23
a
32
a
12
a
21
a
33
.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Propriet ati ale determinantilor
Rangul unei matrice
Propriet ati ale determinantilor
1
det (A) =
n
det (A), A M
n
(),
2
det (A B) = det (A)det (B), A, B M
n
()
3
dac a schimb am dou a linii sau dou a coloane ntre ele,
atunci determinantul si schimb a semnul
4
dac a la o linie (coloan a) adun am o alt a linie (coloan a)
nmultit a cu un scalar valoarea determinantului nu se
schimb a
5
det (A) = det (A
t
)
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Propriet ati ale determinantilor
Rangul unei matrice
Minori
Fie A M
n
() o matrice si 1 p n, un num ar natural.
Denitie
Numim minor de ordinul p al matricei A determinantul matricei
de ordinul p format cu elementele situate la intersectia a p linii
si p coloane ale matricei A.
Denitie
Numim minor complementar al minorului M de ordin p al
matricei A determinantul M
c
de ordinul n p al matricei extrase
din A prin suprimarea celor p linii si p coloane corespunz atoare
lui M.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Propriet ati ale determinantilor
Rangul unei matrice
Denitie
Numim complement algebric al minorului M al matricei A
elementul din denit de C = (1)
s
M
c
, unde
s = (i
1
+ i
2
+. . . + i
p
) + ( j
1
+ j
2
+. . . + j
p
), adic a suma indicilor
liniilor si coloanelor matricei A utilizate n M.
Teorem a
(Teorema lui Laplace) Determinantul matricei A este egal cu
suma produselor minorilor de ordinul p ce se pot construi cu
elementele a p linii (coloane) xate ale matricei A prin
complementii lor algebrici.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Propriet ati ale determinantilor
Rangul unei matrice
Calculul inversei unei matrice
Teorem a
Matricea A M
n
() este inversabil a dac a si numai dac a
det (A) = 0.
Teorem a
Inversa matricei A este
A
1
=
1
det (A)
A

unde A

este matricea adjunct a.


Matricea adjunct a A

se obtine nlocuind elementele matricei A


t
prin complementii algebrici.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Propriet ati ale determinantilor
Rangul unei matrice
Rangul unei matrice
Denitie
Matricea nenul a A M
m,n
() are rangul r dac a exist a n A cel
putin un minor de ordinul r diferit de zero si toti minorii de ordin
mai mare dect r , dac a exist a, sunt egali cu zero. Not am
rang(A) = r .
Pentru matricea nul a, convenim ca rang(0
m,n
) = 0.
rang A min(m, n).
Teorem a
Rangul produsului a dou a matrice este mai mic sau egal dect
rangul ec arei matrice.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Sisteme liniare neomogene
Forma general a este
_

_
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ + a
1n
x
n
= b
1
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ + a
2n
x
n
= b
2

a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ + a
mn
x
n
= b
m
A =
_
_
_
_
a
11
a
12
a
1n
a
21
a
22
a
2n

a
m1
a
m2
a
mn
_
_
_
_
, X =
_
_
_
_
x
1
x
2

x
n
_
_
_
_
B =
_
_
_
_
b
1
b
2

b
m
_
_
_
_
Sistemul se scrie
AX = B.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Matricea
A =
_
_
_
_
a
11
a
12
a
1n
b
1
a
21
a
22
a
2n
b
2

a
m1
a
m2
a
mn
b
m
_
_
_
_
se nume ste matrice l argit a (extins a).
Teorem a
(Teorema Kronecker -Capelli) Sistemul este compatibil dac a si
numai dac a
rang A = rang A
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Consecinte
1. Sistemul este compatibil unic determinat dac a si numai
dac a rangul matricei coincide cu rangul matricei l argite si cu
num arul de necunoscute, adic a
rang A = rang A = n
2. Dac a rang A = rang A < n sistemul este compatibil
nedeterminat.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Presupunem c a matricea A are rangul r si e = 0 un minor
de ordin r .
Denitie
Numim determinant caracteristic, un determinant obtinut prin
bordarea lui cu coloana termenilor liberi si cu una dintre
liniile r amase.
Teorem a
(Teorema lui Rouche) Sistemul este compatibil dac a si numai
dac a toti determinantii caracteristici sunt nuli.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Regula lui Cramer
Dac a m = n si rang A = rang A = n necunoscutele se pot
determina cu formulele
x
i
=

i

unde este determinantul sistemului, iar


i
determinantul
obtinut prin nlocuirea coloanei i cu coloana termenilor liberi.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Sisteme liniare omogene
Dac a b
i
= 0, i = 1, n sistemul se nume ste omogen. Deci forma
general a este
_

_
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ + a
1n
x
n
= 0
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ + a
2n
x
n
= 0

a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ + a
mn
x
n
= 0
Un sistem omogen este totdeauna compatibil.
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Consecinte
1. Sistemul omogen este compatibil unic determinat dac a si
numai dac a rangul matricei coincide cu num arul de
necunoscute, adic a
rang A = n
2. Dac a rang A < n sistemul este compatibil nedeterminat.
3. Dac a m = n obtinem:
i. Sistemul este compatibil unic determinat dac a si numai dac a
det (A) = 0
ii. Sistemul este compatibil nedeterminat dac a si numai dac a
det (A) = 0
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Metoda lui Gauss
Conside am sistemul liniar
_

_
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ + a
1n
x
n
= b
1
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ + a
2n
x
n
= b
2

a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ + a
mn
x
n
= b
m
Pas I. Dac a toti a
ij
= 0 analiz am b
1
, b
m
.
I.1 Dac a b
1
= = b
m
= 0 sistemul este compatibil
nedeterminat
I.2. Dac a exist a b
i
= 0 sistemul este incompatibil
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Pas II Dac a exist a a
ij
= 0
Pas II.1 Alegem max
i =1,m;j =1,n
|a
ij
|. Aducem elementul pe linia
1 si coloana 1
Pas II.2 nmultim linia 1 cu
a
k1
a
11
si adun am la linia
k = 2, , m. Sistemul devine
_

_
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ + a
1n
x
n
= b
1
a

22
x
2
+ + a

2n
x
n
= b

2

a

m2
x
2
+ + a

mn
x
n
= b

m
Pas II.3 Reluam pasul I pentru sistemul
_
_
_
a

22
x
2
+ + a

2n
x
n
= b

2

a

m2
x
2
+ + a

mn
x
n
= b

m
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare
Matrice
Determinanti
Sisteme liniare
Sisteme liniare neomogene
Sisteme liniare omogene
Metoda lui Gauss (Metoda elimin arii)
Dup a un numar nit de pa si se ajunge la un sistem de forma
_

_
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ + a
1n
x
n
= b
1
a

22
x
2
+ + a

2n
x
n
= b

2

a

rr
x
r
+ + a

rn
x
n
= b

r
0 = b

r +1

0 = b

m
I Dac a cel putin unul dintre b

r +1
, , b

m
= 0 sistemul este
incompatibil
II. Dac a toti b

r +1
= = b

m
= 0 sistemul este compatibil.
II.1 Dac a r = n sistemul este unic determinat
II.2 Dac a r < n sistemul este compatibil nedeterminat
Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Potrebbero piacerti anche