Sei sulla pagina 1di 21

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONNEtnik

Hubungan MALAYSIA
UMS 1122
Beg Berkunci 101, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.
Panel Bidang Sains Sosial, PPKK

PERANAN KERAJAAN & MASYARAKAT


(GOVERNMENT AND SOCIETY’S ROLE)

1. Pengenalan
2. Pendekatan Top-Down
3. Pendekatan Bottom-Up
4. Rumusan

1
Hubungan Etnik UMS 1122

Pengenalan
(Introduction)

2
Hubungan Etnik UMS 1122

Ucapan Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad

….Cabaran pertama yang paling asas ke arah mencapai


Wawasan 2020 adalah membentuk sebuah negara bangsa
(bangsa Malaysia) yang bersatu-padu serta menyanjung
masa hadapan yang diperkongsi bersama…(dan
menumpukan) taat setia dan pengabdian yang tidak
berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.

28 Februari 1991

3
Hubungan Etnik UMS 1122

Negara Bangsa

Pembentukan berasaskan kepada proses penyatuan


bangsa serta diperkuatkan lagi dengan persempadanan
wilayah tertentu sebagai identiti. Lahir pada zaman moden
di mana penduduknya daripada pelbagai etnik.

4
Hubungan Etnik UMS 1122

Pendekatan Pemantapan Perpaduan

Top Peranan Kerajaan


• Jabatan Perpaduan Negara
• Pelan Integrasi Nasional
• Sekolah Wawasan
Down • PLKN dll Perpaduan

Up Peranan Masyarakat
• Rukun Tetangga
• Rumah Terbuka
• Program IPT dll
Bottom

5
Hubungan Etnik UMS 1122

Pendekatan Top-Down
(Top-Down Approach)

6
Hubungan Etnik UMS 1122

Proses pemupukan Perpaduan

• Proses pemantapan hubungan etnik dalam kalangan rakyat,


umumnya adalah bersifat top-down (atas ke bawah).
• Usaha berkenaan dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan
kestabilan sosio-ekonomi, sosio-politik dan keamanan.
• Proses top-down oleh kerajaan mendapat sokongan daripada NGO
dan rakyat (kebanyakannya).

7
Hubungan Etnik UMS 1122

Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional

13 Mei 1969: Konflik

17 Mei 1969: MAGERAN

23 Februari 1971:
1 Julai 1969: Jabatan Perpaduan Negara Majlis Penasihat
Perpaduan Negara
1990-2004: Kementerian Perpaduan
Negara dan Pembangunan Masyarakat
(Jabatan Perpaduan Negara)

2005: Jabatan Perdana Menteri


(Jabatan Perpaduan Negara dan
Integrasi Nasional)
8
Hubungan Etnik UMS 1122

Politik Persefahaman Ekonomi Tenaga Manusia

Media Massa Pendidikan

STRATEGI
Kesukanan Bahasa Kebangsaan

Integrasi Wilayah Agama

Keselamatan Kebudayaan

9
Hubungan Etnik UMS 1122

Dasar Ekonomi Baru


Dasar Pembangunan Nasional
Dasar Wawasan Negara
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Rukunegara Perpaduan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Wawasan 2020
Islam Hadhari dll

10
Hubungan Etnik UMS 1122

Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

Tidak mengetepikan proses penguasaan bahasa ibunda dengan


memperkenalkan pengajaran bahasa Mandarin dan Tamil

Memberi kesedaran tentang kepentingan interaksi antara etnik

Mengadakan lebih banyak aktiviti antara etnik

Mengadakan interkasi antara sekolah dan memasukkan


unsur interaksi etnik dalam kurikulum

11
Hubungan Etnik UMS 1122

Sekolah Wawasan

Alternatif untuk memupuk perpaduan dengan membina 2 atau 3


sekolah rendah baru yang berlainan bahasa pengantar dan
pentadbiran dalam kawasan yang sama serta berkongsi
kemudahan asas

12
Hubungan Etnik UMS 1122

Program Latihan Khidmat Negara

Kursus latihan wajib 3 bulan secara berkhemah dan berasrama

Berteraskan 4 modul iaitu fizikal, kenegaraan, pembinaan


karakter dan khidmat komuniti

Tujuan: meningkatkan patriotisme dan memupuk perpaduan

13
Hubungan Etnik UMS 1122

Pendekatan Bottom-Up
(Bottom-Up Approach)

14
Hubungan Etnik UMS 1122

Rukun Tetangga

1975: Mengawal keselamatan kawasan

1983: Memupuk dan mengukuhkan kejiranan

2000: Pembangunan masyarakat secara


menyeluruh untuk mewujudkan perpaduan
nasional

15
Hubungan Etnik UMS 1122

Rumah Terbuka

Amalan kunjung mengunjung musim perayaan

Aidilfitri, Tahun Baru China, Deepavali, Krismas dll

16
Hubungan Etnik UMS 1122

PERANAN SWASTA

Swasta memberikan peluang pekerjaan kepada segenap


lapisan masyarakat tanpa mengira golongan etnik.
Pemberian dana untuk meningkatkan penyelidikan dan
pembangunan sebagai penjana pembangunan.

Kesan: taraf hidup meningkat, jurang ekonomi


berkurangan dan dapat mewujudkan keharmonian
masyarakat.

17
Hubungan Etnik UMS 1122

PERANAN NGO

• Mewujudkan siri dialog dan seminar dalam usaha


memahami dan menyelesaikan cabaran perpaduan.

• Contoh: Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Dewan


Perniagaan Cina Malaysia dan Dewan Perniagaan
India Malaysia.

18
Hubungan Etnik UMS 1122

Rumusan
(Conclusion)

19
Hubungan Etnik UMS 1122

Pembentukan perpaduan
memerlukan penyertaan
menyeluruh daripada setiap
ahli masyarakat dan badan
kerajaan.
Usaha untuk meraikan
kepelbagaian dan
membudayakan perpaduan
patut digiatkan secara
berterusan dan berpanjangan

20
Hubungan Etnik UMS 1122

BIBLIOGRAFI

Shamsul Amri Baharuddin, (2007). Modul Hubungan Etnik. Shah Alam:


Penerbit UiTM.

Zaid Ahmad, Ho Hui Ling, Sarjit Sing Gill, Ahmad Tarmizi Talib,
Ku Halim Ku Arifin, Lee Yok Fee, Nazri Muslim dan Ruslan
Zainuddin (2006). “Hubungan Etnik di Malaysia.” Shah
Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

21