Sei sulla pagina 1di 4

Indicator Valoare (LEI)

Active imobilizate - Total 4.582.661.867


Imobilizari corporale - Total 2.568.819.859
Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun -
Active circulante - Total 2.262.327.506
Stocuri 1.025.290.376
Creante - Total 995.119.670
Casa si conturi la banci 241.917.460
Investitii pe termen scurt -
Cheltuieli in avans 2.755.919
Datorii institutii credit (pana la un an) -
Datorii comerciale - furnizori (pana la un an) -
Active circulante/datorii curente nete
-
1.989.287.131
Total active minus datorii curente 2.593.374.736
Datorii institutii credit (mai mare de un an) -
Venituri in avans 0
Capital subscris varsat 4.410.920.573
Capitaluri proprii - Total 2.350.953.963
Cifra de afaceri neta 4.637.330.508
Venituri din exploatare - Total 4.595.969.536
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice
evaluate la cost
61.091.542
Cheltuieli din exploatare - Total 4.770.487.231
Rezultat din exploatare -174.517.695
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun -
Venituri din dobanzi 4.269.160
Venituri financiare - Total 46.429.288
Cheltuieli privind dobanzile 18.541.772
Cheltuieli financiare - Total 168.586.473
Rezultat financiar -122.157.185
Venituri totale 4.642.398.824
Cheltuieli totale 4.939.073.704
Rezultat brut -296.674.880
Rezultat net -296.674.880
Nr. mediu salariati 976Informatii financiare - 30.06.2013

Simbol: RRC
Denumire societate: ROMPETROL RAFINARE S.A.
Cod fiscal / CUI: 1860712
Tip raportare financiara: IFRS


Judet: CONSTANTA Domeniu de
activitate:
Fabricarea produselor obtinute
din prelucrarea titeiului
Denumire societate: ROMPETROL RAFINARE S.A. Cod CAEN (Rev.2) : 1920
Adresa: Navodari, Bdul Navodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
Cod fiscal / CUI: 1860712
Cod Registrul Comertului: J13/534/05.02.1991 Simbol: RRC

- RON -
Informatii financiare - 30.06.2012

Active imobilizate - Total
Active circulante - Total
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total

Active circulante, respectiv datorii curente nete

Total active minus datorii curente

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total
Venituri in avans

Capital subscris varsat

Total capitaluri proprii

Creante - Total

Datorii - Total

Cifra de afaceri neta

Venituri din exploatare - Total

Cheltuieli din exploatare - Total

Rezultat din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Rezultat financiar

Rezultat curent

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultat extraordinar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultat brut

Rezultat net

Rezultat / actiune

Plati restante - Total

Furnizori restanti - Total

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)


4.319.171.974,00
2.490.579.697,00
4.579.345.780,00
-2.099.153.871,00
2.220.018.103,00
80.638.480,00
11.227.300,00
4.410.920.573,00
2.021.330.609,00
1.198.722.888,00
4.659.984.260,00
5.949.098.028,00
5.995.365.621,00
6.150.812.580,00
-155.446.959,00
615.003.526,00
888.435.266,00
-273.431.740,00
-428.878.699,00
-
-
-
6.610.369.147,00
7.039.247.846,00
-428.878.699,00
-428.878.699,00
-
676.976.491,00
676.976.491,00
-
-
980Rezultate financiare trim III

Judet: CONSTANTA Domeniu de
activitate:
Fabricarea produselor obtinute
din prelucrarea titeiului
Denumire societate: ROMPETROL RAFINARE S.A. Cod CAEN (Rev.2) : 1920
Adresa: Navodari, Bdul Navodari nr. 215,
Pavilion Administrativ
Cod fiscal / CUI: 1860712
Cod Registrul Comertului: J13/534/05.02.1991 Simbol: RRC

- RON -
Informatii financiare - 30.09.2012

Active imobilizate - Total
Active circulante - Total
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total

Active circulante, respectiv datorii curente nete

Total active minus datorii curente

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total
Venituri in avans

Capital subscris varsat

Total capitaluri proprii

Creante - Total

Datorii - Total

Cifra de afaceri neta

Venituri din exploatare - Total

Cheltuieli din exploatare - Total

Rezultat din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Rezultat financiar

Rezultat curent

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultat extraordinar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultat brut

Rezultat net

Rezultat / actiune

Plati restante - Total

Furnizori restanti - Total

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)


4.356.280.875,00
2.433.127.365,00
4.525.032.821,00
-2.082.777.455,00
2.273.503.420,00
81.312.818,00
0,00
4.410.920.573,00
2.130.048.606,00
1.177.164.483,00
4.606.345.639,00
9.160.719.760,00
9.347.307.849,00
9.348.947.083,00
-1.639.234,00
994.193.050,00
1.312.714.518,00
-318.521.468,00
-320.160.702,00
0,00
0,00
0,00
10.341.500.899,00
10.661.661.601,00
-320.160.702,00
-320.160.702,00
-
-65.468.151,00
-65.468.151,00
0,00
0,00
978


Informatii despre emisiune
Numar total actiuni 44.109.205.726
Valoare Nominala 0,1000
Capital Social 4.410.920.572,60
Totaluri 52 saptamani
Tranzactii 5.356
Volum 53.521.319
Valoare 2.520.488,7800Preturi*
Bid (Vol.) 0,0420 (1.500)
Ask (Vol.) 0,0442 (3.000)
Data/ora 25.04.2014 18:00:00


Ultimul pret 0,0419
Var -0,0006
Var (%) -1,41
Pret deschidere 0,0440
Pret maxim 0,0440
Pret minim 0,0419
Pret mediu 0,0420
Data/ora 25.04.2014 14:13:37


Max. 52 saptamani 0,0565
Min. 52 saptamani 0,0400

Rezultate sedinta curenta
Nr. tranzactii 11
Volum 99.500
Valoare 4.182,10
Data/ora 25.04.2014 14:13:37

Indicatori bursieri
PER -
P / BV 0,86
DIVY 0,00
EPS -0,01
Capitalizare 1.848.175.719,92

[mai multe informatii]