Sei sulla pagina 1di 2

www.medtorrents.

com
Intrebrile pentru examinarea studenilor la cursul "Medicin Militar " 1.Misiunile i structura organizatoric a Armatei Naionale a Republicii Moldova. 2. azele legislative de creare a !orelor Armate ale Republicii Moldova. ". #ocumentele de evidenta medicala si dare de seama ale companiei medicale a brigzii. $rdinea de completare ale acestora. %. Misiunile serviciului medical al Armatei Naionale &n timp de rzboi. '. (tructura organizatoric a serviciului medical ai Armatei Naionale. ). Noiune de mari uniti* uniti i subuniti militare ale Armatei Naionale A R. Moldova. +. Misiunile i structura organizatoric a punctului medical al batalionului* ,. Mi-loacele de proiecie medical individual i caracteristica lor. .. #otarea instructorului sanitar cu materiale medicale* caracteristica lor. 1/.&nzestrarea i organizarea lucrului punctului medical al batalionului. 11 .Misiunile companiei medicale a brigzii ca subunitate medical. 12.(tructura organizatoric a companiei medicale a brigzii. 1".&nzestrarea companiei medicale a brigzii cu materiale medicale i te0nic sanitar. 1%.Misiunile punctului medical al brigzii ca etap medical. 1'.$rganizarea tria-ului medical la punctul medical al brigzii. 1).1nzestrarea i organizarea lucrului slii de pansamente a punctului medical al brigzii. 1+. &nzestrarea i organizarea lucrului postului de &ndrumare i control dozimetric* terenuluide tria- i cortului de primire i tria- al punctului medical ai brigzii. 1,. 1nzestra rea i organizarea lucrului cortului de evacuare a punctului medical al brigzii. 1..2sena i principiile de baz ale sistemului de tratament pe etape cu evacuare dupa destinaie. 2/.3ipurile si volumul a-utorului medical acordat rniilor i bolnavilor la etapele medicale i dependenta lor de situaia de lupt i medical. 21 .(copurile i coninutul msurilor primului a-utor medical. 22.Noiune de etap medical* sc0ema principial de instalare a etapei medicale 2".Noiune de tria- medical. 3ipurile i scopurile tria-ului medical. 2%.4rupele &n care se repartizeaz rniii i bolnavii &n rezultatul tria-ului medical ia etapele medicale. 2'.Noiune de evacuare medical. (copurile* tipurile i principiile de organizare ale evacurii medicale. 2).5aracteristica mi-loacelor de transport 6olosite la evacuarea rniilor i bolnavilor. 2+.(copurile i coninutul msurilor sanitaro7igienice* e6ectuate &n trupe &n timp de rzboi. 2,.(copurile i coninutul msurilor antiepidemice* e6ectuate &n trupe &n timp de rzboi. 2..$bservarea medical. #e6iniia i coninutul msurilor de observare &n timp de rzboi. "/.Noiune de volum i structur a pierderilor sanitare. !actorii ce in6lueneaz volumul i structura pierderilor sanitare &n campanie. "1.5arantina. #e6iniia i coninutul msurilor de carantin. "2.5aracteristica strilor sanitaro7epidemice ale trupelor i terenului de dislocare a lor. "".Misiunile serviciului medical al Armatei Naionale &n domeniul aprovizionrii cu materiale medicale i te0nic sanitar. "%.Noiune de materiale medicale. 5lasi6icarea materialelor medicale 6olosite &n campanie. "'.5aracteristica completelor de destinaie special* 6olosite la punctul medical al brigzii. ").5aracteristica completelor 6uncionale 6olosite la punctul medical al brigzii "+.5ondiiile de activitate ale serviciului medical al brigzii &n lupta de aprare si in6luenta lor la organizarea asigurrii medicale a trupelor. ",.8ierderile sanitare posibile ale brigzii de in6anterie motorizata in lupta de aprare si caracteristica lor. "..Msurile* e6ectuate de serviciul medical ai brigzii un perioada de pregtire p9u lupta de aprare. %/.$rganizarea cutrii* acordarea primului a-utor si scoaterea ranitilor de pe cimpul de lupta in aprare. %1.$rganizarea acordrii rniilor i bolnavilor a-utorului premedical si a primului a-utor medical &n aprare. %2.$rganizarea asigurrii medicale a subunitilor in caz de ptrundere a inamicului in 6isa de aprare a brigazii. %".8ierderile sanitare ale trupelor. Noiune i clasilicrea lor. %%.#esenai sc0ema principial de instalare a punctului medical al brigzii. 5erinele ctre terenul de instalare. %'.Noiune de a-utor medical cali6icat. :olumul posibil ai a-utorului medical cali6icat in campanie. %)./rganizarea a-utorului medical specializat* 6orele serviciului medical implicate in acordarea lui. %+.4radele militare e;istente &n Armata Naional a Republicii Moldova %,.Misiunile serviciului medical a< Armatei Naionale &n campanie si modalitatile de &ndeplinire ale acestora. %..(copurile i coninutul primului a-utor rniilor i bolnavilor pe c=mpul de lupta. '/.$rganizarea asigurrii medicale a brigzii de in6anterie motorizat &n timpul des6urrii luptei de aprare. '1. !ia medical primar* destinaia* coninutul i ordinea de completare. '2.8ostul medical al companiei i postul mi-loacelor de transport sanitar. Noiune* amena-area i destinaia lor. '".Repartizarea personalului medical >a seciile 6uncionale ale punctului medical ai brigzii. '%.Repartizarea completelor de materiale medicale la seciile 6uncionale ale punctului medical al brigzii. ''.Noiune de medicin militar. $rganizarea i tactica serviciului medical de6iniia* obiectul i metodele de investigare.

www.medtorrents.com

Intrebrile pentru examinarea studenilor la cursul "Medicin Calamitatilor " 1. Noiune de calamitate. 5lasi6icarea calamitilor. 2. (ituaie e;cepionala. #eterminarea i criteriile situaiei e;cepionale. ". Noiune de caracteristic medico7tactic a catastro6elor. %. 5aracteristica medico7tactic a inundaiilor. ' 5aracteristica medico7tactica a cutremurului de pm=nt. ).5aracteristica medico7tactic a catastro6elor mi-loacelor de transport 6eroviar. +. 5aracteristica 6actorilor lezanti ai catastro6elor. ,. pierderile sanitare &n caz de catastro6e i clasi6icarea lor. ..:olumul i structura pierderilor sanitare posibile &n caz de cutremur de pm=nt. 1/.:olumul i structura posibil a pierderilor sanitare &n caz de catastro6e ale mi-loacelor de transport 6eroviar. 11. :olumul i structura pierderilor sanitare posibile &n caz de inundaii catastro6ale. 12.!actorii ce in6lueneaz volumul i structura pierderilor sanitare &n caz de catastro6e. 1".Noiune de leziuni combinate* asociate i multiple* aprute &n urma catastro6elor. 1%.Recunoaterea medical. 2sena* tipurile* misiunile i organizarea recunoaterii medicale &n situaii e;cepionale. 1'.Misiunile 8roteciei 5ivile a Republicii Moldova i modalitile de &ndeplinire ale acestora. 1).(tructura organizatoric a 8roteciei 5ivile a Republicii Moldova. 1+.Noiune de medicin a calamitilor. Misiunile (erviciului asisten medicala de urgen &n situaii e;cepionale. 1,.8rincipiile de organizare i de lucru ale (erviciului asisten medical de urgen &n situaii e;cepionale. 1.. (tructura organizatoric a (erviciului asisten medical de urgen &n situaii e;cepionale. 2/. 5ondiiile ce in6lueneaz organizarea i e6ectuarea msurilor curativ 7 evacuatorice &n caz de calamiti. 21.2sena i principiile de baz ale asigurrii curativ7evacuatorice a lezailor &n timpul calamitilor. 22. 3ipurile i volumul a-utorului medical* acordat lezailor &n situaii e;cepionale. 2".(copurile i coninutul primului a-utor lezailor &n 6ocarele catastro6ale. 2%.(copuri>e* coninutul i organizarea primului a-utor medical &n situaii e;cepionale. 2'A-utorul medical cali6icat. (copurile* coninutul i organizarea a-utorului medical cali6icai &n situaii e;cepionale. 2).$rganizarea a-utorului medical specializat &n caz de catastro6e. 2,.5erinele ctre terenul de instalare a etapelor medicale &n caz de catastro6e. 2..(c0ema principial de instalare a etapei medicale &n caz de catastro6e. "/.3ria-ul medical. #e6iniia* tipurile* scopurile i semni6icaia tria-ului medical a lezailor &n situaii e;cepionale. "1.$rganizarea tria-ului medical al lezailor &n con6ormitate cu semnele de tria-. "2. 4rupele de rnii i bolnavi repartizai &n urma tria-ului medical la etapele prespitaliceti. "".4rupele de rnii i bolnavi repartizai &n urma tria-ului medical la etapele spitaliceti. "%.2sena* scopurile i organizarea evacurii medicale ale lezatilor in caz de catastro6e "'.>zvoarele de aprovizionare a instituiilor i 6ormaiunilor medicale cu materiale medicale* sanitaro7gospodreti i speciale &n situaii e;cepionale. ") 8strarea materialelor medicale ale instituiilor i 6ormaiunilor. (erviciului asisten medical de urgen &n situaii e;cepionale. "+. Misiunile 6armaciilor centrale oreneti* in (2. #ocumentele necesare pentru primirea materialelor medicale. ",. Aciunile de comportament personal &n caz de cutremur* incendii i inundaii. "..Noiune i principiile de baz ale proteciei populaiei &n situaii e;cepionale in timp de pace. %/.Msuri>e generale de protecie a populaiei &n situaii e;cepionale &n timp de pace. %1Msurile speciale ?medicale@ de protecie a populaiei &n situaii e;cepionale &n timp pace. %2.5ondiiile de activitate ale (erviciului asisten medical de urgen &n situaii e;cepionale i in6luena lor la organizarea asigurrii medicale a rniilor i bolnavilor. %". Normele de comportare personal &n caz de cutremuri de pm=nt* alunecri de teren i contaminare cu substane radioactive. %%. 5aracteristica zonelor inundaiei catastro6ale i in6luena lor ia organizarea a-utorului medical rniilor i bolnavilor. %'.Noiune de medicin a calamitilor. $rganizarea interaciunii (erviciului asisten medical de urgen i alte servicii ale ministerelor i departamentelor in interesul asigurrii medicale a rniilor i bolnavilor. %). :aloarea pierderilor generale i sanitare &n zonele cutremurului de pm=nt %+.5aracteristica 6actorilor lezani ai catastro6elor. %,.5oninutul primului a-utor acordat lezailor &n situaii e;cepionale. %..(copurile i coninutul a-utorului premedical acordai lezailor &n situaii e;cepionale. '/.:olumul primului a-utor medical i dependena lui de situaia creat &n 6ocarul catastro6ei.