Sei sulla pagina 1di 1

SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING Peti Surat 370, 89208 Tuaran, Sa a!

" Telefon / Faksimili : 088 470987 Laman Web : www.skrugading.edu.my

Kod Sekolah : XBA 4382 E-Mel : skrugading gmail.!om

Ruj.Kami Guru Besar SK Nongkolud, Tuaran Tuan/Puan,

: XBA/4382/800/1/1(60) Tarikh : 4 April 2013

LANTIKAN DAN PELEPASAN PEGAWAI BERTUGAS KE KARNIVAL KO-KURIKULU DAERA! TUARAN "#$%& Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

PERINGKAT

02. Adalah dimaklumkan bahawa Per'and(ngan )Pu*l(+ S,eak(ng) sempena Karn(-al Ko-Kur(kulu. Per(ngka' Daera/ Tuaran "#$% akan diadakan pada ketetapan yang berikut: Tarikh : 0 ! April 20 " # $abu dan %hamis & Tempat : '(% Taman $ia, Tuaran #Dewan Terbuka, '(% Taman $ia& (asa : )."0 pagi hingga selesai 0". 'ehubungan dengan itu, pihak kami ingin memohon kerjasama daripada pihak tuan memberi kebenaran dan pelepasan bertugas kepada En 0unun(n Da(. sebagai Pengurus PA S1s'e.& 0*. %erjasama dan sokongan daripada pihak tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan u+apan terima kasih. 'ekian.

2BERK!ID AT UNTUK NEGARA3 'aya yang menurut perintah,

BASILIUS NG Penolong %anan '% $ugading Tuaran (erangkap Pengelola, %arni,al %o-%urikulum Peringkat Daerah Tuaran
'k .ail