Sei sulla pagina 1di 1

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN MERU TAHUN 2014-2016 KURIKULUM/ SEJARAH

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM TS1 Pembelajaran Murid KPI Pengarah/PPD/Sek Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa JADUAL 1 JPS/SJK-PSS/01

SEKTOR/PPD/SEK SK MERU, JALAN TAP, Klang BIDANG /UNIT Kurikulum/Panitia Sejarah TERAS STRATEGIK
(Berdasarkan 4 teras strategik)

ISU-ISU STRATEGIK
(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)

STRATEGI
(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)

PELAN TINDAKAN
(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)

KPI
(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

SASARAN TOV 2014 2015 2016

Memperkenalkan dan mewujudkan semangat ingin belajar dalam matapelajaran Sejarah dengan melibatan semua murid

Murid diberi Memberikan pendedahan tentang pendedahan kepada mata pelajaran murid tentang sejarah kepentingan mempelajari sejarah Menarik minat murid Menyediakan aktiviti supaya seronok yang menarik untuk mempelajari sejarah menarik minat murid mendalami sejarah Mewujudkan sudut khas sejarah di sekolah Menyemai kesedaran tentang isu isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran

Meningkatkan peratus murid mendapat Band 4 - 6 dalam matapelajaran

% % % % % %

Band Band Band Band Band Band

6 5 4 3 2 1

3 12 25 15 30 5 50 80

5 15 28 20 29 3 30 45 1 2

10 20 30 22 28 0 55 60 2 3

12 22 32 24 20 0 60 65 3 4

Menyediakan aktiviti yang seronok seperti membuat projek, kajian dan lawatan sambil belajar Menyediakan satu sudut khas Sejarah

% murid

% dapat sudut informasi sejarah

60 75