Sei sulla pagina 1di 228

Cuprins

1 Funct ii de o variabil a complex a. 1.1 Numere complexe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Diferent iabilitatea funct iilor complexe de variabil a complex a. . 1.2.1 Funct ii armonic-conjugate . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Operatorii diferent iali z si z . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Integrarea funct iilor complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1 Curbe continuie n planul complex . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Integrarea funct iilor cu valori complexe . . . . . . . . . 1.3.3 Formule integrale fundamentale ale funct iilor complexe . 1.4 Teorema integral a Cauchy si consecint ele ei . . . . . . . . . . . 1.5 Formula integral a a lui Cauchy si consecint ele ei . . . . . . . . 1.6 Serii Taylor si Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Dezvoltarea n serie Taylor a funct iilor diferent iabile . . 1.6.2 Dezvolt ari n serie Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.3 Zerourile funct iilor diferent iabile. Prelungirea analitic a. 1.7 Singularit a tile izolate ale funct iilor uniforme . . . . . . . . . . . 1.7.1 Funct ii meromorfe. Cazul punctului de la innit. . . . . 1.8 Reziduurile si aplicat iile lor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.1 Reziduul punctului de la innit. . . . . . . . . . . . . . 1.9 Principiul argumentului si aplicat iile sale. . . . . . . . . . . . . 9 9 12 12 15 18 18 19 23 26 30 36 36 38 42 46 52 54 69 72

2 Serii Fourier. 75 2.1 Seria Fourier a unei funct ii de o variabil a. . . . . . . . . . . . . 75 2.1.1 Convergent a n medie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2.1.2 Forma complex a a seriei Fourier. . . . . . . . . . . . . . 80 3 Transformate. 3.1 Transformata Fourier. . . . . . . . . . . . 3.1.1 Transformata Fourier a funct iilor. 3.1.2 Inversa transformatei Fourier. . . . 3.2 Transformata Laplace. . . . . . . . . . . . 5 83 83 83 85 90

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

CUPRINS 3.2.1 Transformata Laplace a funct iilor. . . . . . . . . . . . . 90 3.2.2 Inversa transformatei Laplace. . . . . . . . . . . . . . . 92 3.2.3 Propriet a ti elementare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.2.4 Consecint e deduse din propriet a tile transformatei Laplace.100 3.2.5 Teorema de dezvoltare. Aplicat ii. . . . . . . . . . . . . . 112 Transformata Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.3.1 Denit ia transformatei Z . Propriet a ti. . . . . . . . . . . 115 3.3.2 Inversa transformatei Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3.3.3 Aplicarea transformatei Z la solut ionarea ecuat iilor cu diferent e nite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 127 127 127 128 129 133 134 135 136 138 140 143 144 147 151 152 153 156 157 157 159 160 161 162 163 169 174 175 176

3.3

4 Elemente de teoria c ampului. 4.1 C ampuri scalare si vectoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 C ampuri scalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Suprafat a de nivel sau suprafat a echipotent ial a n spat iul cu trei dimensiuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Variat ia c ampului scalar. Derivata dup a o direct ie a c ampului scalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.4 Propriet a tile gradientului. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.5 C ampuri vectoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.6 Linii de c amp. propriet a ti. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.7 Suprafat a de c amp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.8 Variat ia c ampului vectorial. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.9 Asupra integralei de suprafat a. . . . . . . . . . . . . . . 4.1.10 Integrala de suprafat a de spet a nt ai si doi. . . . . . . . 4.1.11 Fluxul unui c amp vectorial printr-o suprafat a. . . . . . 4.1.12 Divergent a unui c amp vectorial. . . . . . . . . . . . . . 4.1.13 Propriet a ti ale divergent ei. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.14 Circulat ia unui c amp vectorial. . . . . . . . . . . . . . . 4.1.15 Rotorul unui c amp vectorial. . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.16 Propriet a tile rotorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.17 Operatori diferent iali vectoriali si scalari. . . . . . . . . 4.1.18 Operatori diferent iali vectoriali de ordinul nt ai. . . . . . 4.1.19 Operatori diferent iali vectoriali de ordinul al doilea. . . 4.2 Formule integrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Calculul integral n teoria c ampurilor. . . . . . . . . . . 4.3 Clasicarea c ampurilor vectoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Categoriile principale de c ampuri vectoriale. . . . . . . . 4.3.2 C amp solenoidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 C amp laplacian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 C amp biscalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.5 C amp general (oarecare). . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 4.4

Determin ari de c ampuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 4.4.1 Determinarea unui c amp scalar de gradient dat. . . . . 176 4.4.2 Determinarea unui c amp vectorial de rotor si divergent a date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5 Principalele ecuat ii ale zicii matematice. 181 5.1 Ecuat ii cu derivate part iale de ordinul I. . . . . . . . . . . . . 181 5.1.1 Integrale prime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5.1.2 Sisteme simetrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5.1.3 Ecuat ii cu derivate part iale de ordin I liniare si omogene. 185 5.1.4 Ecuat ii cu derivate part iale de ordin I (cvasiliniare). . . 188 5.1.5 Probleme rezolvate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.2 Ecuat ii cu derivate part iale de ordinul al doilea. . . . . . . . . . 195 5.2.1 Generalit a ti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.2.2 Ecuat ii liniare n derivate part iale de ordin II. . . . . . . 198 5.3 Exercit ii si probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

CUPRINS

Capitolul 1

Funct ii de o variabil a complex a.


1.1 Numere complexe.

In multe aplicat ii concrete mult imea R a numerelor reale nu este sucient a pentru a exprima rezultatele obt inute. Astfel n rezolvarea efectiv a a ecuat iei de gradul al doilea: ax2 + bx + c = 0, a, b, c R, a = 0 cu formula: x1,2 = b b2 4ac 2a (1.1)

(1.2)

deoarece b2 4ac poate s a e negativ, apar numere care nu pot reale(nici un numar real ridicat la p atrat nu este negativ). Aceasta reprezint a unul din motivele introducerii mult imii numerelor complexe notat a cu C cu proprietatea RC si presupunem c a exist a un element(num ar) din C, notat cu i, astfel nc at i nu apart inne lui R, i apart ine lui C si orice element z C ind o pereche ordonat a de numere reale,notat a cu z = (x, y ) n care x = Rez, y = Imz (citite real de z, reprezint a partea real a a num arului complex z, respectiv imaginar de z, si reprezint a partea imaginar a a num arului complex z ). Prin denit ie vom lua: (1, 0) = 1; (0, 1) = i (1.3) care reprezint a numerele complexe 1, respectiv i. Produsul acestora cu numere reale, nenule vor denite astfel: a(1, 0) = (a, 0) = a; b(0, 1) = (0, b) = bi, ()a, b R, 9 (1.4)

10

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

Egalitatea numerelor complexe o vom deni astfel: (x1 , y1 ) = (x2 , y2 ) x1 = x2 si y1 = y2 , Adunarea numerelor complexe o vom deni astfel: (x1 , y1 ) + (x2 , y2 ) = (x1 + x2 , y1 + y2 ), Inmutirea numerelor complexe o vom deni astfel: (x1 , y1 )(x2 , y2 ) = (x1 x2 y1 y2 , x1 y2 + x2 y1 ), (1.7) (1.6) (1.5)

In acest mod mult imea numerelor complexe C poate considerat a ca ind denit a axiomatic(ca mult imea numerelor reale R) utiliz and propriet a tile mult imii R. Din proprietatea nmult irii se deduce: i2 = (0, 1)(0, 1) = (1, 0) = 1. In plus deoarece: (a, b) = (a, 0) + (0, b) = a1 + bi = a + ib, (1.9) (1.8)

vom nota n viitor un numar complex z C, z = (x, y ) prin z = x + iy = Rez + iImz si vom putea scrie: C = R + iR. (1.10)

Din modul de construct ie al mult imii C ca pereche ordonat a de numere reale, (x, y ) = (y, x), rezult a posibilitatea reprezent arii numerelor complexe ca puncte din planul R2 asupra c areia nu vom mai insista, ind studiat a n liceu. Modul de reprezentare(construct ie) a mult imii C fac valabile n C axiomele de adunare si nmultire si axioma de distributivitate, ceeace nseamn a c a oprat iile de adunare si nmultire vor avea acelea si propriet a ti n C ca si n R. Axiomele de ordine nu sunt valabile n C, de exemplu, dac a am presupune i C, i pozitiv va trebui s a avem ii > 0 ceea ce nseamn a 1 > 0, absurd, iar dac a se presupune i < 0 atunci i > 0 si (i)(i) = i = 1 si deci nu putem admite axioma de ordine. Vom studia ce se nt ampl a cu mult imea C c and z se ndep arteaz a de origine. In R s-a pus n evident a elementele , +, pentru aceasta vom utiliza posibilitatea identic arii punctelor din planul complex cu punctele sferei din R3 si se identic a planul complex cu punctele sferei unitate din R3 .(Fig.1.1) Planul xOy sau x3 = 0 Dac a z = x + iy C = xOy = x1 Oy1 , z are 3 coordonatele (x, y, 0) n R . Sfera are ecuatia:
2 2 x2 1 + x2 + x3 = 1.

(1.11)

1.1. NUMERE COMPLEXE.

11

Fig. 1.1: N (0, 0, 1) este polul nord al sferei. Dreapta (D) ce trece prin N si prin z nt eap a sfera n Z si va avea coordonatele: 2x x1 = x+y+1 2y x 2 = x+ (1.12) y +1 x + x = y 1 3 x+y +1 Acestea se justica folosind not iuni de geometrie analitic a n spat iu . Astfel ecuat ia dreptei (D) ce trece prin N si Z este: x2 0 x3 1 x1 0 = = = x0 y0 01 sau x1 = x x2 = y x3 = 1

Cum x1 , x2 , x3 , sunt pe sfera acestea veric a ecuuat ia sferei unitate adic a: 2 x2 + 2 y 2 + (1 )2 = 1. de unde rezult a: = x2 2 + y2 + 1

Orice punct Z de pe sfera unitate (Z = N ) va determina un singur punct z C (intersect ia dreptei D cu planul x3 = 0). Dac a Z are coordonatele (x1 , x2 , x3 ) atunci: x1 + ix2 z= (1.13) 1 x3

12

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

Aceast a operat ie prin care punctele din plan se pun n corespondent a cu punctele sferei se nume ste proiect ia stereograc a iar sfera n cauz a se nume ste sfera lui Riemann si este utilizata n geodezie. Punctului S , diametral opus lui N pe sfera i va corespunde num arul complex 0, iar dac a Z tinde c atre N atunci z tinde c atre punctul (num arul) complex de la innit , vom scrie z = . Vom nota de asemeni cu C = C .

1.2

Diferent iabilitatea funct iilor complexe de variabil a complex a

In cadrul cursului se analiz a (), s-a ar atat c a dac a u, v : D R R sunt diferent iabile ntr-un punct (x0 , y0 ) D (D ind mult ime deschis a) atunci scriind f (z ) = u(x, y ) + iv (x, y ), z = x + iy , funct ia f : D C va diferent iabil a n punctul z0 = x0 + iy0 D dac a s numai dac a sunt vericate, n punctul (x0 , y0 ) condit iile Cauchy-Riemann(pe scurt C-R) u(x, y ) v (x, y ) u(x, y ) v (x, y ) = , = x y y x (1.14)

In acest caz, derivata f (z0 ) se poate scrie sub una din urm atoarele patru forme: u(x0 ,y0 ) 0 ,y0 ) i u(x x y u(x0 ,y0 ) + i v(x0 ,y0 ) x x f (z0 ) = (1.15) v (x0 ,y0 ) v (x0 ,y0 ) + i y x v(x0 ,y0 ) i u(x0 ,y0 ) y y

1.2.1

Funct ii armonic-conjugate

Presupun and acum u si v funct ii de clas a C 2 (D), interpret and condit iile C-R ca un sistem format din dou a ecuat ii cu dou a necunoscute, prin eliminarea , e a funct iei u, e a funct iei v se vor obt ine egalit a ti care trebuiesc vericate de u = Ref si de v = Imf astfel nc at f = Ref + iImf s a e funct ie diferent iabil a. Vom presupune u si de v diferent iabile n mult imea deschis aD iar condit iile C-R vor vericate n ecare punct din D. Deriv and, prima egalitate (1.14) n raport cu x si a doua egalitate (1.14) n raport cu y , prin adunare se obt ine:
2u =

2u 2u + 2 =0 x2 y

(1.16)

adic a u este neap arat o funct ie armonic a n D( nt eleg and prin funct ii armonice ntr-un domeniu funct iile de clas a C2 n acel domeniu care veric a ecuat ia lui 2 2 2 Laplace 2 u = 0, 2 ind operatorul lui Laplace din R : 2 = x2 + y2 ).

COMPLEXA 13 1.2. DIFERENT IABILITATEA FUNCT IILOR COMPLEXE DE VARIABILA Deriv and, prima egalitate (1.14) n raport cu y si a doua egalitate (1.14) n raport cu x, prin sc adere se obt ine:
2v

2v 2v + =0 x2 y 2

(1.17)

adic a v este neap arat o funct ie armonic a n D. De fapt, acest rezultat se putea deduce si direct, din faptul c a u = Ref este armonic a, n modul urm ator: condit iile C-R se veric a, deci f este o funct ie diferent iabil a ceea ce nseamn a c a si funct ia if va diferent iabil a ceea ce atrage armonicitatea p art i ei reale care coincide cu v . A sadar, dac a vrem ca u + iv s a deneasc a o funct ie diferent iabil a f = f (z ) n D, va trebui ca u si v s a e armonice n D sau nu orice dou a funct ii armonice u si v au proprietatea c a u + iv este diferent iabil a(ca funct ie de z = x + iy ) deoarece dou a funct ii armonice luate la nt amplare nu pot verica egalit a tile (1.14) (care sunt condit ii necesare si suciente ). Orice pereche (u, v ) de funct ii armonice care verric a n D condit iile Cn D. Cu alte cuvinte, dac a R(1.14) se vor numi funct ii armonic-conjugate perechea (u, v ) este armonic conjugat a, scriind u(x, y ) + iv (x, y ) = f (z ), z = x + iy , f va o funct ie diferent iabil a n D. O caracteristic a a perechilor armonic-conjugate este aceea c a este sucient s a se cunoasc a una din funct iile perechi pentru a se putea determina si cealalt a. Astfel, dac a u = u(x, y ) C 2 (D) este dat a (o funct ie armonic a n D) interpret and condit iile C-R ca un sistem format din dou a ecuat ii pentru funct ia v, deci: u(x, y ) v (x, y ) u(x, y ) v (x, y ) = , = (1.18) x y y x integr and prima ecuat ie n raport cu x se obt ine:
x

v (x, y ) =
x0

u(t, y ) dt + (y ) y

(1.19)

unde (y ) este o funct ie arbitrar a (diferent iabil a) care este de fapt constanta de integrare (este cazul unei constante n raport cu variabila x, deci va depinde de y , v depinz and si de x si de y ). T in and seama de posibilitatea deriv arii sub 1 (D)) semnul integral (deoarece u C s i de faptul c a u este o funct ie armonic a y ( deci
2 u(t,y )

y 2

2 u(t,y ) ) t2 x x0

g asim:
x x0

v (x, y ) = y =

2 u(t, y ) dt + (y ) = y 2

2 u(t, y ) dt + (y ) = t2

u t=x u(x, y ) u(x0 , y ) |t=x0 + (y ) = + (y ). t x x

14

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA


u(x,y ) x ,

(x,y ) Deoarece vy = g ase ste relat ia:

din egalitatea (y ) =

u(x,y ) x

u(x,y ) x

u(x0 ,y ) x

+ (y ) se

u(x0 , y ) x care d a posibilitatea determin arii lui :


y

(y ) =
y0

u(x0 , t) dt + c, c R x

ceea ce conduce la expresia lui v, nlocuindu-l pe n (1.19):


x

v (x, y ) =
x0

u(t, y ) dt + y

y y0

u(x0 , t) dt + c x

(1.20)

Dac a n loc de prima egalitate (1.18) se alege a doua se obt ine pe aceea si cale: x y u(t, y0 ) u(x, t) v (x, y ) = dt + dt + c (1.21) y x x0 y0 punctele (x, y ) si (x0 , y0 ) sunt din D si sucient de apropiate unul de cel alalt. Dac a se presupune v dat, u se obt ine cu ajutorul uneia din egalit a tile:
x

u(x, y ) =
x0

v (t, y ) dt y v (t, y0 ) dt y

y y0

v (x0 , t) dt + c1 x
y

(1.22)

sau u(x, y ) =

x x0

y0

v (x, t) dt + c1 x

(1.23)

In ambele cazuri, funct iile v (respectiv u) sunt unic determinate dac a nu se ia n considerat ie o constant a aditiv a. Exemple: 1o . Dac a u : R2 R u(x, y ) = ax2 + 2bxy + cy 2 u va partea real a a unei funct ii diferent iabile n C, dac a a + c = 0; rezult a: u(x, y ) = a(x2 y 2 ) + 2bxy iar din (1.20), cu x0 = 0, y0 = 0, se deduce:
x y 2u

= 0, deci dac a

v (x, y ) = 2
0

(ay bt)dt + 2b
0

tdt + d = 2axy b(x2 y 2 ) + d

si deci f (z ) = u(x, y ) + iv (x, y ) = a(x2 y 2 + 2ixy ) + b[2xy i(x2 y 2 )] + id =

COMPLEXA 15 1.2. DIFERENT IABILITATEA FUNCT IILOR COMPLEXE DE VARIABILA = az 2 biz 2 + id = (a bi)z 2 + id 2o . Dac a v : R2 R v (x, y ) = ex sin y v este partea imaginar a a unei funct ii diferent iabile n C, avem iar din (1.22) se deduce u(x, y ) = ex cos y + d si deci f (z ) = u(x, y ) + iv (x, y ) = ex (cos y + i sin y ) + d = ex eiy + d = ez + d. In calculele anterioare ipoteza u, v C 2 (D) este esent ial a si vom ar ata ulterior c a o funct ie f : D C este diferent iabil a n D este automat si de clas a C (D) (desi u si v admit derivate part iale de orice ordin).
2v

= 0 n R2

1.2.2

Operatorii diferent iali

si

Vom presupune u, v C 1 (D) si vom forma combinat ia u + iv . Dac au si v nu veric a condit iile Cauchy-Riemann (1.14), atunci u si v nu va o funct ie diferent iabil a n D. Deoarece 1 i x = (z + z ), y = (z z ) 2 2 (1.24)

si este valabil c a n general, trec and de la variabilele x si y la variabilele z si z prin egalit a tile (1.24), u + iv va depinde de z si z si vom scrie 1 i 1 i f = f (z, z ) = u( (z + z ), (z z )) + iv ( (z + z ), (z z )) 2 2 2 2 Vom conveni s a denim operatorii diferent iali
z

(1.25)

si

z ,

pun and: (1.26) (1.27)

1 u v v u f = [( + ) + i( )] z 2 x y x y f 1 u v u v = [( ) + i( + )] z 2 x y y x

si este evident c a ace sti operatori au sens pentru orice dou a funct ii u si v diferent iabile n D. Se veric a u sor egalit a tile: f 1 f f f 1 f f = ( i ), = ( +i ) z 2 x y z 2 x y dac a u v f u v f = +i , = +i x x x y y y

16

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

In viitor vom utiliza notat ia: f = f z

Dac a n particular u si v sunt partea real a, respectiv partea imaginar aa funct iei diferent iabile f , din (1.27) se deduce f = 0 iar din (1.26) se obt ine z f (utiliz and (1.15)), z = f . A sadar, dac a f este diferent iabil a n D, atunci cei doi operatori (1.26) si (1.27) au o semnicat ie deosebit a, important a lor f cresc and n momentul n care f = 0 (deci c a nd nu coincide cu f , deoarece z z f nu are sens n acest caz). Se poate utiliza observat ia c a din (1.27) se deduce f a f este diferent iabil a: egal and cu zero p art ile reale si cele z = 0 numai dac imaginare se obt in exact condit iile Cauchy-Riemann. De aici decurge un criteriu practic de deducere a diferent iabilit a tii lui f f ar a a utiliza operat ii de derivare(deci f ar a a verica condit iile C-R(1.14): se calculeaz a f (z, z ) cu ajutorul lui (1.24) si dac a n nal nu apare variabila z f iabil a n D. (deci z = 0), f va diferent De exemplu, dac a u, v : R2 \ {(0, 0)} R u(x, y ) = avem u + iv = ax + iby ab a+b 1 [a(z + z ) b(z z )] = + = x2 + y 2 2zz 2z 2z x2 ax by , v (x, y ) = 2 , a, b R 2 +y x + y2

b a+b deci f (z, z ) = a2 si f va diferent iabil a in C \ {0} dac a si numai dac a z + 2z ay a + b = 0 c and f (z ) = a ( atunci v ( x, y ) = ). 2 2 z x +y

Deoarece ecuat ia
f z

f z

= 0 dac a si numai dac a se verivic a sistemul (1.14) se spune c a

= 0 reprezint a transcrierea complex a a condit iilor C-R.

Regulile de calcul cu operatorii z si z sunt identice cu regulile obi snuite de derivare, deoarece ace sti operatori sunt liniari n raport cu derivatele part iale de ordinul nt ai ale funct iilor u si v , astfel:

f1 f2 f (f1 + f2 ) = + , (f ) = , C z z z z z f2 f1 f1 1 f1 f1 f2 (f1 f2 ) = f1 + f2 , ( )= 2 z z z z f2 f2 z f2 z f () = f () , z z dac a f este o funct ie diferent iabil a iar = (z, z ).

COMPLEXA 17 1.2. DIFERENT IABILITATEA FUNCT IILOR COMPLEXE DE VARIABILA In particular, dac a f1 = f si f2 = g , g ind diferent iabil a n D, din regula de derivare a unui produs, deoarece g , se deduce: z f (gf ) = g , z z (1.28)

, se comegalitate care arat a c a funct iile diferent iale, n raport cu operat ia z port a ca si constantele n raport cu operat ia de derivare. Dac a z0 = x0 + iy0 D, o dreapt a care trece prin z0 si formeaz a unghiul cu axa real a pozitiv a se scrie parametric:

x = x0 + t cos , y = y0 + t sin sau sub forma complexa: z = z0 + tei . Prin derivata lui f = f (z, z ) n raport cu direct ia (x a) av and argumentul se nt elege egalitatea: f f f = = z (z0 + tei ) n care t este parametrul variabil. Vom avea: f f t f = = ei i i (z0 + te ) t (z0 + te ) t si prin urmare, f f x f y f f 1 f = ei ( + ) = ei ( cos + sin ) = (1 + e2i )+ x t y t x y 2 x 1 f (1 e2i ). 2i y Dac a se tine cont de denit iile (1.26) si (1.27) se deduce egalitatea + f f f = + e2i z z si este vizibil c a derivate dup a o direct ie nu va depinde de unghiul dac a si f numai dac a z = 0, adic a numai dac a f este diferent iabil a n punctul z0 . Conform cu teoria de la serii de puteri, vor diferent iabile n discul |z z0 | < R toate funct iile F : BR (z0 ) C, R > 0 dezvolt arile n serie de puteri centrat a n z0 , deci av and forma: f (z ) = a0 + a1 (z z0 ) + a2 (z z0 )2 + ... + an (z z0 )n + ... (este evident c a f a acolo unde z = 0, derivarea termen cu termen ind permis seria este uniform convergent a, deci dac a z BR (z0 )). In particular, funct iile exp, sin, cos, sinh, cosh sunt diferent iabile n orice punct z C (deoarece aici raza de convergent a este innit a)

18

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

1.3
1.3.1

Integrarea funct iilor complexe


Curbe continuie n planul complex
x = x(t), y = y (t), t I Deoarece n R2 ,mult imea punctelor (x, y ) obt inute prin:

I ind un interval oarecareal axei reale, dene ste o curb a ( ). Scriind z = x + iy , o curb a ( ) n planul complex se va scrie: z = z (t), t I ind deci o aplicat ie a unui interval al axei reale cu valori n C. Dac a z C 0 (I), se spune c a ( ) este o curb a continu a iar dac a z C 1 (I), se spune c a ( ) este o curb a neted a. Pentru orice curb a se pot deni dou a sensuri, corespunz and parcurgerii intervalului I n sens cresc ator sau n sens descresc ator. Dac a I = [a, b], atunci n primul caz z (a) este punctul init ial al lui ( ) iar z (b) este punctul nal iar n al doilea caz capetele se inverseaz a. Dac a z (a) = z (b), curba ( ) se nume ste nchis a iar dac a unul si acela si punct al lui ( ) se obt ine pentru cel put in dou a valori distincte ale parametrului t ( o valoare cel put in, ind diferit a de a sau b) atunci curba ( ) se nume ste multipl a. O curb a f ar a puncte multiple se a Jordan. nume ste simpl a sau curb

Fig. 1.2: Exemplu: Dac a z = R(cos t + i sin t) = Rcis(t), t [0, 2 ], R > 0 ( ) va circomferint a cercului de raz a R cu centru n origine; cum cis(0) = 1, cis(2 ) = 1, ( ) este o curb a nchis a (simpl a).

1.3. INTEGRAREA FUNCT IILOR COMPLEXE

19

Se poate ar ata (teorema lui Jordan) c a orice curb a Jordan nchis a ( ) mparte planul complex n dou a domenii G1 si G2 astfel nc at G1 = ( ), G2 = ( ), C = G1 G2 ( ), G1 G2 = . Dac a, de exemplu, G1 este m arginit, atunci G2 este nem arginit iar G1 se nume ste interiorul lui ( ), G2 ind exteriorul lui ( ). De exemplu, curba ( ) denit a prin: z = a cos t + ib sin t, t [0, 2 ], a, b R+ este elipsa x2 y 2 + 2 =1 a2 b iar interiorul ei G1 va denit prin x2 y 2 + 2 < 1. a2 b Fie D C un domeniu oarecare. Dac a pentru orice curb a Jordan ( ) D, interiorul lui ( ) apart ine lui D, atunci D este un domeniu simplu conex. De exemplu mult imea: D = {z |z C, |z | < R} = BR (0) este un domeniu simplu conex, pe c and mult imea: D = {z |z C, r < |z | < R, r < R}
+r nu reprezint a un domeniu simplu conex: curba ( ) : |z | < R2 are interiorul format din discul cu centru n origine si de raz a mai mare dec at r, deci va cont ine la interior toate punctele z cu |z | < r, care nu apart in lui D. Un domeniu care nu este simplu conex, vom spune c a este multiplu conex.

1.3.2

Integrarea funct iilor cu valori complexe

Fie ( ) o curb a de clas a C 1 (I)(sau mai pe scurt o curb a recticabil a) ( ) : z = z (t), t I = [a, b] sensul pe ( ) ind cel cresc ator; prin ( ) se nt elege aceea si curb a ( ) dar av and sensul invers de parcurgere a punctelor ei. Fie o partit ie P a intervalului I a = t0 < t1 < ... < tn1 < tn = b

20

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

c areia i va corespunde o partit ie a lui ( ) prin punctele P0 , P1 , P2 , ..., Pn1 , Pn cu Pj = z (tj ), j = 0, 1, 2, ..., n 1, n si e 1 i f = f (z, z ) = u(x, y ) + iv (x, y ), x = (z + z ), y = (z z ) 2 2 o funct ie (uniform a) denit a pe ( ) (sau ntr-un domeniu care cont ine pe ( )). Dac a sk [tk , tk1 ], vom nota: k = z (sk ) = k + ik si atunci suma:
n1

(f, P ) =
k=0

f (k , k )(zk+1 zk ),

zk = z (tk )

se nume ste sum a integral a corespunz atoare partit iei P considerate. Deoarece f (k , k ) = u(k , k ) + iv (k , k ) = uk + ivk , zk+1 zk = (xk+1 xk ) + i(yk+1 yk ) = xk + iyk separ and p art ile reale si cele imaginare, se g ase ste:
n1

(f, P ) =
k=0 n1

(uk + ivk )(xk + iyk ) =


n1

=
k=0

(uk xk vk yk ) + i
k=0

(vk xk + uk yk )

Se observ a c a ultimile dou a sume reprezint a sume integrale pentru integralele curbilinii de spet a a doua: udx vdy,
( ) ( )

vdx + udy

si de aceea n ipoteza c au si v sunt astfel nc at aceste integrale exist a, vom scrie, prin denit ie: f (z, z )dz =
( ) ( )

u(x, y )dx v (x, y )dy + i


( )

v (x, y )dx + u(x, y )dy (1.29)

iar
( )

f (z, z )dz se va numi integrala funct iei f de-a lungul curbei ( ). Evident f (z, z )dz = lim (f, P )
( ) P 0

1.3. INTEGRAREA FUNCT IILOR COMPLEXE

21

cu P = max{t1 t0 , t2 t1 , ..., tn tn1 }. din denit ie, utiliz and propriet a tile integralelor curbilinii de spet a a doua se obt in urm atoarele propriet a ti pentru f (z, z )dz :
( )

f (z, z )dz =
( ) m m ( )

f (z, z )dz ck fk (z, z )dz

(1.30) (1.31)

[
( ) k=1

ck fk (z, z )]dz =
k=1 p

( )

f (z, z )dz = (j )
j =1 (j )

f (z, z )dz

(1.32)

j =1

dac a arcele (j ) si (j +1 )au n comun punctul nal respectiv punctul init ial. |
( )

f (z, z )dz |
( )

|f (z, z )|dz

(1.33)

|
( )

f (z, z )dz | M | |

(1.34)

dac a |f (z, z )| M c and z ( ), | |ind lungimea curbei ( ). Pentru calculul efectiv al integralei
( )

f (z, z )dz , dac a z = z (t), t I =

[a, b] este ecuat ia curbei netede ( ) avem:


b

f (z, z )dz =
( ) a

f [z (t), z (t)]z (t)dt

(1.35)

ultima integral a ind o integral a denit a, dac a f C 0 ( ) egalitatea (1.35) se obt ine u sor dac a se tine cont de formula de calcul a integralelor curbilinii
b

P (x, y )dx + Q(x, y )dy =


( ) a

(P [x(t), y (t)]x (t) + Q[x(t), y (t)]y (t))dt


z z

Exemple. 1o . Dac a f (z, z ) = avem:


1

iar ( ) este z = z (t) = t + i, t [0, 1],


1 2 t 0

f (z, z )dz =
( ) 1 0

t+i dt = ti

1 0

(t + i)2 dt = t2 + 1

+ 2it 1 dt = t2 + 1

1 2 t 0

t2

1 dt+ +1

+i
0

2t dt = (t 2 arctan t i ln(t2 + 1))|1 0 = 1 2 i ln 2. t2 + 1 4

22

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

2o . Dac a f (z, z ) = (z z0 )n , n Z iar ( ) este curba |z z0 | = R (adic a cercul de raz a R cu centru n z0 ), atunci, deoarece z = z0 + Reit , t [0, 2 ] g asim: (z z0 )n dz =
2 0

Rn eint Rieit dt = iRn+1


0

eit(n+1) dt =

( )

iRn+1 it(n+1) 2 e |0 = 0 n+1

dac a n + 1 = 0, deci n = 1, si (z z0 )1 dz =
2 0

R1 eit Rieit dt = i
0

dt = 2i

( )

A sadar,
|z z0 |=R

(z z0 )n dz =

0, dac a n = 1 2i , dac a n = 1

(1.36)

3o . Dac a f (z, z ) = zz iar ( ) este arcul cercului |z | = 2 aat n semiplanul Imz 0 parcurs de la z0 = 2 la z1 = 2, atunci deoarece z = 2eit , t [+, 2 ], avem
2

f (z, z )dz =
( )

2eit 2eit 2ieit dt = 8i

eit dt = 8eit |2 = 16

4o . Dac a f (z, z ) = zz iar ( ) este cercul unitate, avem deci |z | = 1 ca drum de integrare, adic a z = eit , t [0, 2 ] si:
2

f (z, z )dz =
( ) |z |=1

zzdz =
0

eit eit ieit dt = i


0

eit dt = 0

5o . Dac a f (z, z ) = zImz 2 iar ( ) este cercul |z | = 2, avem z = 2eit , t [0, 2 ] iar f (z, z )dz =
( ) |z |=2

zImz 2 dz =
|z |=2

z 2xydz = 2 i 2
2

1 i z (z +z ) (z z )dz = 2 |z |=2 2 i 2
2 0

i 2

z (z 2 z 2 )dz =
|z |=2

i 2

zz 2
|z |=2

z3 =
|z |=2

2eit 4e2it 2ieit dt

i 2

2 0

8e3it 2ieit dt = 8
0

dt = 8
0

e4it dt = 16

6o . Dac a f (z, z ) = Rez , ( ) este cercul |z 1| = 1, adic a z = 1 + eit , t [0, 2 ] avem: f (z, z )dz =
( ) |z 1|=1

Rezdz =
|z 1|=1

xdz =

1 2

(z + z )dz = i
|z 1|=1

1.3. INTEGRAREA FUNCT IILOR COMPLEXE

23

1.3.3

Formule integrale fundamentale ale funct iilor complexe

Vom presupune f = f (z, z ) = u(x, y ) + iv (x, y ) de clas a C1 n interiorul D al curbei D, presupus a curb a Jordan(care evident este nchis a ) iar pe D, f este cel put in continu a. Prima teorem a integral a In condit iile enunt ate are loc egalitatea:

f (z, z )dz = 2i

( )

f (z, z ) dxdy, z = x + iy z

(1.37)

unde operatorul

= a fost denit mai sus, deci 1 u v u v f = [( ) + i( + )] z 2 x y y x

iar prin integrala dubl a

( )

g (z, z )dxdy se ntelege

( )

g (z, z )dxdy =

( )

Reg (z, z )dxdy + i

( )

Img (z, z )dxdy

cu ment iunea c a D poate inlocuit cu orice alt a curb a Jordan nchis a neted a din D. Vom justica aceast a formul a (1.37) n baza formulei lui Green: P (x, y )dx + Q(x, y )dy = ( Q(x, y ) P (x, y ) )dxdy x y

( )

avem

u(x, y )dx v (x, y )dy =

( )

u(x, y ) v (x, y ) + )dxdy y x

v (x, y )dx + u(x, y )dy =

( )

u(x, y ) v (x, y ) )dxdy x y

si deci n baza egalit a tii (1.29) f (z, z )dz = [( u v u v + ) + i( )]dxdy = 2i y x x y f (z, z ) dxdy z

( )

( )

24

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

A doua teorem a integral a (teorema de reprezentare) In condit iile n care este valabil a prima teorem a integral a este valabil a si formulalui Pompeiu: f (z, z ) = 1 2i f (, ) 1 d z f (, ) dd, = + i z (1.38)

( )

cu ment iunea c a D poate inlocuit cu orice alt a curb a Jordan nchis a neted a din D Vom justica aceast a formul a (1.38) cu ajutorul formulei (1.37) unde vom f (z,z ) (z,z ) scrie z z0 n loc de f (z, z ). Cum f a C1 n D dac a z0 D z z0 nu este ce clas (ceea ce se presupune) ,suntem obligat i s a nlocuim domeniul simplu conex D prin domeniul dublu conex D \ B (z0 ) unde B (z0 ) = {z |z C, |z z0 | } D a sa cum este prezentat in Fig1.3, a. Deoarece (1.38) este valabil a

Fig. 1.3: pentru domeniu simplu conex, vom considera dou a puncte A, B, A D, B = B (z0 ) pe care le vom uni prin segmentul AB presupus interior lui D. Conturul D AB BA delimiteaz a un domeniu simplu conex (este evident c a orice curb a jordan nchis a () din domeniu a c arei frontier a D AB BA nu cont ine la interior dec at puncte ale acestui domeniu, deoarece aceast a curb a () nu poate intersecta pe AB ca s a cuprind a la interior puncte 1 din B (z0 )). In aceste ipoteze, formula (1.38) este aplicabil a iar deoarece z z0 1 ( z ) = 0 avem este diferent iabil a n C \ {z0 }, deoarece z z0 f (z, z ) 1 f (z, z ) ( )= z z z0 z z0 z

1.3. INTEGRAREA FUNCT IILOR COMPLEXE vezi(1.28), g asim 2i f (z, z ) dxdy = z z0 +


AB

25

,\B (z0 )

f (z, z ) dz z z0

( )

f (z, z ) dz + z z0 (1.39)

f (z, z ) dz + z z0

BA

f (z, z ) dz z z0

Pe Fig1.3, b se constat a c a dac a D este parcurs a n sens direct, B (z0 ) este parcurs a n sens invers, ceea ce justic a semnul n fat a integralei relative la 1 ( ) iar cum f este uniform a, ca si funct ia z z0 , avem f (z, z ) dz = z z0 f (z, z ) dz z z0

AB

BA

iar din (1.39) se deduce egalitatea: f (z, z ) dz = z z0 f (z, z ) dz 2i z z0 f (z, z ) dxdy z z0

( )

,\B (z0 )

valabil a pentru orice ( ) cu > 0 sucient de mic pentru ca B (z0 ) D. cum dac a z ( ) avem z = z0 + eit , t [0, 2 ] si f (z, z ) dz = z z0
2 0

( )

f (z0 + eit , z0 + eit ) it ie dt = i eit

2 0

f (z0 +eit , z0 +eit )dt

adic a
2

i
0

f (z0 + eit , z0 + eit )dt =

f (z, z ) dz 2i z z0

,\B (z0 )

f (z, z ) dxdy z z0

Trc and la limit a pentru 0 vom avea: 2if (z0 , z0 ) = f (z, z ) dz 2i z z0 f (z, z ) dxdy z z0

din care, dup a mp art ire cu 2i si scrierea lui z n loc de z0 (modic and n consecint a si variabila de integrare, scriind = + i n loc de z = x + iy , deci dxdy se nlocuie ste cu dd ) se obt ine formula lui Pompeiu. Aceast a egalitate (1.38) arat a c a orice funct ie de clas a C1 n D se poate scrie cu ajutorul unei integrale curbilinii si a unei integrale duble n care rolul principal l joac a derivata areolar a .

26

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

1.4

Teorema integral a Cauchy si consecint ele ei

Una din teoremele centrale a teoriei funct iilor diferent iabile de o variabil a complex a este teorema integral a Cauchy care are urm atorul enunt : Dac a G este un domeniu simplu conex din C iar f = f (z ) este uniform a si diferent iabil a n acest domeniu, atunci pentru orice curb a recticabil a nchis a ( ) din G are loc egalitatea: f (z )dz = 0

(1.40)

Dac a presupunem f funct ie continu a n G, acest rezultat decurge direct din prima teorem a integral a (1.37) n care, n ipotezele noastre, avem f z = 0. 1 se poate ar ata c a ipoteza f C (D) nu este esent ial a, dar n baza lungimii acestei demonstrat ii, nu o vom considera n prezenta lucrare. Dac a G nu este simplu conex egalitatea (1.40) poate s a nu mai e adev arat a, 1 dup a cum ne arat a egalitatea (1.36): n discul BR (z0 ) funct ia z nu este z0 diferent iabil a, dar este diferent iabil a n inelul BR (z0 ) \ Br (z0 ), 0 < r < R iar dz = 2i dac a r < R < R. |z |=R z z0 Vom deduce c ateva consecint e simple ale teoremei integralei Cauchy (1.40). I. Dac a 1 si 2 , 1 2 = sunt dou a curbe netede din domeniul G de diferent iabilitate a funct iei f care au aceleia si extremit a ti iar curba nchis a = 1 2 are interiorul simplu conex nchis n G, atunci:

Fig. 1.4:

f (z )dz =
1 2

f (z )dz

(1.41)

CAUCHY S 1.4. TEOREMA INTEGRALA I CONSECINT ELE EI

27

Din Fig1.4 a. rezult a c a dac a D este domeniul simplu conex astfel nc at D = 1 2 , din (1.40) se deduce 0=
1 2

f (z )dz =
1

f (z )dz +

f (z )dz =
1

f (z )dz
2

f (z )dz

ceeace coincide cu (1.41). rezultztul r am ane evident valabil dac a curbele 1 si 2 se intersecteaz a de un num ar nit de ori. II. Dac a f este diferent iabil a n domeniul multiplu conex G si pe D iar D este reuniunea unui num ar nit de curbe Jordan nchise recticabile D = 1 ... p , p N iar 1 , 2 , ..., p se a a n interiorul lui , atunci: f (z )dz =
1

f (z )dz +
1

f (z )dz + ... +
p

f (z )dz

(1.42)

sensul de parcurs pe si pe j , j = 1, 2, ..., p ind cel direct (invers acelor unui ceasornic). Pe Fig.4.b este prezentat cazul p = 3 c and curba Jordan nchisa a gurat a prin s aget i este frontiera unui domeniu simplu conex, deci

f (z )dz = 0. cum

f este uniform a integralele pe AB si BA, CD si DC , EF si F E se anuleaz a reciproc si se deduce: f (z )dz +

f (z )dz +

f (z )dz +

f (z )dz = 0

ceea ce coincide cu (1.42) pentru p = 3. III. Dac a 1 si 2 sunt dou a curbe Jordan nchise si netede f ar a puncte

Fig. 1.5: comune cu proprietatea c a 1 este n interiorul curbei 2 , atunci dac a n domeniul limitat de 1 si 2 (ca si pe 1 si 2 ) f este diferent iabil a, atunci are loc

28 egalitatea:

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

f (z )dz =
1 2

f (z )dz

(1.43)

Justicarea este evident a, n baza Fig1.5.a, c and conturul 2 AB 1 BA

este o curb a Jordan nchis a recticabil a si deci

ce este echivalent cu (1.43). IV. Dac a f C 0 (G) cu proprietatea c a integralele calculate pe orice curbe recticabile din G depinde de capetele acestor curbe, atunci integrala:
z

2 AB 1 BA

f (z )dz = 0, ceea

F (z ) =
z0

f (t)dt

(1.44)

este diferent iabil a n G iar F (z ) = f (z ), Intr-adev ar


z +h z z +h

zG

(1.45)

F (z + h) F (z ) =
z0

f (t)dt
z0 z +h

f (t)dt =
z

f (t)dt

cum
z

z +h

f (t)dt =
z

[f (t) f (z )]dt + f (z )h

are loc descompunerea: F (z + h) F (z ) = f (z )h + (z, h)) cu (z, h) =


z z +h

(1.46)

[f (t) f (z )]dt

(1.47)

si mai r am ane de ar atat c a lim

z +h (z, h) = 0. Cum integrala f (t)dt h0 h z depinde numai de capetele drumului de integrare, se poate alege ca drum de integrare segmentul de dreapt a () care une ste z cu z + h si atunci, utiliz and (1.34) g asim (vezi Fig.1.5.b)

(z, h) 1 |=| h h

z +h

[f (t)f (z )]dt|
z

1 max |f (t)f (z )||h| = max |f (t)f (z )| |h| t() t()

Dac az si z + h sunt sucient de apropiate, n baza continuit a tii lui f avem |f (z + h) f (z )| < dac a |h| < = () si cu at at mai mult maxt() |f (t)

CAUCHY S 1.4. TEOREMA INTEGRALA I CONSECINT ELE EI f (z )| < . Aceasta nseamn a c a lim iar

29

(z, h) = 0 prin urmare F este diferent iabil a h0 h F =f

atunci F se nume ste primitiv a a funct iei f , la fel ca la funct iile reale de variabil a real a. Proprietatea IV arat a c a dac a f este diferent iabil a (deci f este continu a si integrala depinde doar de capetele drumului de integrare) n G atunci F este o primitiv a pentru f iar orice primitiv a a lui f se scrie:
z

(z ) =
z0

f (t)dt + c,

cC

(1.48)

Intr-adev ar, scriind


z

g (z ) = (z )
z0

f (t)dt = u(x, y ) + iv (x, y )

avem g (z ) = (z ) f (z ) = f (z ) f (z ) = 0, z C Cum g (z ) = u v v u +i = i =0 x x y y

u v v se deduce u x = y = 0, x = y = 0 deci u(x, y ) = u0 v (x, y ) = v0 , u0, v0 R deci g (x, y ) = u0 + iv0 C. A sadar are loc (1.48), care pentru z = z0 , (z0 ) = c si deci (1.48) se transcrie sub forma: z z0 z

f (t)dt = (z ) (z0 )

(1.49)

care coincide cu formula Newton-Leibniz din calculul integral si prin urmare integrala
z0

f (t)dt, dac a f este diferent iabil a n G, se poate calcula cu aju-

torul unei primitive a lui f . R am an de asemeni valabile toate algoritmele de calcul din analiza real a (integrarea prin p art i, prin substitut ie, etc.) dac a se nlocuiesc funct iile reale continuie prin funct ii diferent iabile de variabil a complex a. Exemple. 1o S a calcul am (z z0 )n dz, nZ

unde este orice curb a Jordan nchis a si recticabil a care cont ine la interior punctul z0 . Deoarece interiorul lui este o mult ime deschis a G iar z0 G, va exista r > 0 astfel nc at Br (z0 ) G si atunci, n baza propriet a tii III avem

(z z0 )n dz =

Br (z0 )

(z z0 )n dz =

0, dac a n = 1 2i , dac a n = 1

30

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

n baza formulei (1.36). 2o S a calcul am exp(t)dt

unde este orice curb a recticabil a care une ste punctele z = 0 si z = z1 din planul complex C. Deoarece exp(z ) este diferent iabil a n C avem:
z1

exp(t)dt =
0

exp(t)dt

unde drumul de integrare este segmentul de dreapt a care une ste z = 0 cu z = z1 . A sadar, folosind (1.49): exp(t)dt = exp(z1 ) exp(0) = exp(z1 ) 1

3o S a calcul am

dt t

unde este un contur recticabil care une ste punctele z0 si z1 din planul C 1 care nu trece prin origine. Avem, pentru funct ia z , ca primitiv a funct ia Lnz si deci: dt 1 = log t|z z0 = ln |z1 | ln |z0 | + i[arg(z1 ) arg(z0 )] t Dac a nu ocole ste originea avem arg(z1 ) arg(z0 ) = 0 iar dac a ocole ste originea de k ori n sens direct, avem arg(z1 ) arg(z0 ) = 2k (= 2k dac a originea este ocolit a n sens invers).

1.5

Formula integral a a lui Cauchy si consecint ele ei

Dac a in formula de reprezentare (1.38) se presupune f diferent iabil a n domeniul simplu conex G iar D G, atunci not and prin D = , se obt ine formula integral a Cauchy f (z ) = 1 2i f ( ) d z (1.50)

valabil a deci pentru orice funct ie f diferent iabil a n G, care este un domeniu simplu conex, G ind orice curb a Jordan recticabil a nchis a, z ind un punct oarecare din interiorul lui (vezi Fig1.7) Formula (1.50), care poate considerat a ca o consecint a a teoremei integrale Cauchy (dup a cum formula

A LUI CAUCHY S 1.5. FORMULA INTEGRALA I CONSECINT ELE EI31

Fig. 1.6: (1.38) este o consecint a a formulei (1.37)) este de fapt formula central a din teoria funct iilor diferent iabile de o variabil a complex a. Important a const a n faptul c a valoarea lui f n punctul z C se poate obt ine cu ajutorul unei integrale cu parametru, deci poate aplicat a teoria relativ a la aceste integrale. Scriind: 1 f ( ) g (z, ) = (1.51) 2i z formula (1.50) se transcrie f (z ) =

g (z, )d

si deoarece z = (z nu se a a pe ), se deduce c a g este indenit derivabil a n raport cu variabila z iar f ( ) n! n g (z, ) = n z 2i ( z )n+1 si deci cum f (n) (z ) = rezult a egalitatea: f (n) (z ) = n! 2i f ( ) d, ( z )n+1 n = 1, 2, 3, ... (1.52) dn dz n n g (z, ) d z n

g (z, )d =

care dene ste derivatele de orice ordin ale funct iei diferent iabile f n orice punct z G. In consecint a, o funct ie f : G C, diferent iabil a n G va automat o funct ie indenit derivabil a n G, derivatele de orice ordin ale lui f put and calculate cu ajutorul formulelor (1.52).

32

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

Formula integral a (1.50) a fost obt inut a n ipoteza z D, unde D este interiorul curbei . Deoarece din (1.51) se observ a c a funct ia g (z, ) este denit a n C \ ( ) n raport cu variabila z , rezult a not and I (z ) = 1 2i f ( ) d, z (1.53)

I este denit de asemeni n C \ ( ) si vom avea I (z ) = 1 2i f ( ) d = z f (z ), dac azD 0 , dac a z CD (1.54)

Intr-adev ar, egalitatea I (z ) = f (z ) pentru z D este transcrierea formulei integrale Cauchy (1.50) iar egalitatea I (z ) = 0 pentru z C D este transcrierea ( ) formulei (1.24), care este aplicabil a deoarece funct ia f iabil a n z este diferent D. Dac a z D, integrala din (1.50) trebuie interpretat a ca o integral a improprie, n sensul valorii principale Cauchy. In particular, (1.50) este valabil a dac a ( ) este cercul | z | = r, cu r sucient de mic, astfel nc at G. Deoarece n acest caz, se deduce = z + reit , 0 z 2 , d = rieit dt, se deduce egalitatea: f (z ) = 1 2
2 0

f (z + reit )dt

(1.55)

care poate interpretat a ca o formul a de medie, ntruc at integrala din membru drept este media funct iei f pe cercul | z | = r. A sadar, pentru orice funct ie f diferent iabil a n G, dac a cercul | z | = r este inclus n G, atunci media lui f pe orice cerc centrat n z si inclus n G este egal a cu valoarea lui f n centrul cercului. Formulele (1.40), (1.41) si (1.52) pot utilizate n diverse situat ii. Vom considera mai nt ai unele aplicat ii n calculul unor integrale curbilinii din C. Exemple. 1o S a se arate c a: dz = (z 1)(z + 2) 0, dac a0 <R< 2 2 a 2<R< 5 3 i , dac 0, dac a 5<R

I=
|z i|=R

Din Fig.1.7 se deduc trei cazuri diferite, n funct ie de valorile posibile pentru R. 1 Dac a 0 < R < 2, n cercul |z i| = R funct ia f (z ) = (z 1)( z +2) este diferent iabil a, deci conform cu formula (1.40) avem I = 0.

A LUI CAUCHY S 1.5. FORMULA INTEGRALA I CONSECINT ELE EI33

Fig. 1.7: Dac a 2 < R < 5, se poate scrie I=


|z i|=R

dz = (z 1)(z + 2)

1 +2 |z i|=R

1 i si compar and cu (1.50) avem f ( ) = +2 , z = 1, deci I = 2if (1) = 23 . 1 Dac a 5 < R, n cercul |z i| = R funct ia f (z ) = (z 1)(z +2) nu este diferent iabil a n punctele z = 1 si z = 2 scriind

f (z ) = avem I= 1 3

1 1 1 = 3 3 (z 1)(z + 2) z1 z+2

|z i|=R

1 dz z1 3

|z i|=R

dz z+2

si aplic and (1.50) de dou a ori g asim 1 1 I = 2i 2i = 0. 3 3 2o S a calcul am integrala f (z ) dz, z 2 + pz + q

( )

unde f este o funct ie olomorf a n domeniul D in care (( ) = G, G D iar p, q C. S a presupunem c a z1 si z2 sunt zerourile polinomului z 2 + pz + q , deci 2 z + pz + q = (z z1 )(z z2 ), z1 = z2 iar z1 , z2 D. Sunt posibile trei situat ii:

34

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA


f (z ) z 2 +pz +q

I:z1 , z2 C \ G atunci funct ia conform cu (1.24) avem z2

va o funct ie olomorf a n G si

( )

f (z ) dz = 0 + pz + q
f (z ) z z2

II:z1 G, z2 C \ G atunci funct ia cu (1.50) vom obt ine f (z )dz = 2 z + pz + q f (z )dz = (z z1 )(z z2 )

va olomorf a n G si conform
f (z ) z z2 dz

( )

( )

( )

(z z1 )

= 2i

f (z1 ) f (z ) |z =z1 = 2i z z2 z1 z2

Dac a z2 G, z1 C \ G atunci se procedeaz a analog si vom avea f (z )dz = 2 z + pz + q f (z )dz = (z z1 )(z z2 )


f (z ) z z1 dz ( )

( )

( )

(z z2 ) =

= 2i

f (z ) f (z2 ) |z =z2 = 2i z z1 z2 z1
1 z z2 )

III:z1 G, z2 G atunci vom scrie deci: z2 1 f (z )dz = + pz + q z1 z2

1 (z z1 )(z z2 )

1 1 z1 z2 ( z z1

si

( )

( )

1 f (z )dz z z1 z1 z2

( )

f (z )dz z z2

si aplic and de dou a ori formula (1.50) g asim: z2 2i 2i f (z1 ) f (z2 ) f (z )dz = f (z1 ) f (z2 ) = 2i + pz + q z1 z2 z1 z2 z1 z2

( )

IV: Dac a avem z1 = z2 G, atunci se poate aplica formula integral a (1.52) cu n = 1 si deci se va obt ine f (z )dz = z 2 + pz + q f (z )dz = 2if (z )|z =z1 = 2if (z1 ) (z z1 )2

( )

( )

Acest rezultzt se mai poate obt ine din cazul III anterior, prin trecere la limit a, c and z2 z1 . Dac a z1 sau z2 se a a pe ( ), calculele anterioare nu mai sunt valabile. o 3 S a calcul am integrala f (z ) dz, (z 2 + pz + q )n

( )

unde f (z ), p, q, n sunt date la fel ca n exemplul 2o

A LUI CAUCHY S 1.5. FORMULA INTEGRALA I CONSECINT ELE EI35 I:z1 , z2 C \ G atunci funct ia conform cu (1.24) avem (z 2
f (z ) (z 2 +pz +q )n

va o funct ie olomorf a n G si

( )

f (z ) dz = 0 + pz + q )n
f (z ) (z z2 )n

II:z1 G, z2 C \ G atunci funct ia cu (1.50) vom obt ine f (z ) dz = 2 (z + pz + q )n


f (z ) (z z2 )n ( )

va olomorf a n G si conform

( )

(z z1 )

dz = 2i(n 1)! n
1 (z z1 )n (z z2 )n

dn1 f (z ) [ ]z =z1 dz n1 z z2

III:z1 G, z2 G se va descompune

n fract ii simple

A2 1 A1 An B1 + + = + ... + + (z z1 )n (z z2 )n z z1 (z z1 )2 (z z1 )n z z2 B2 Bn + + ... + = 2 (z z2 ) (z z2 )n
n

[
j =1

Aj Bj + ] j (z z1 ) (z z2 )j

In continuare, aplic and acelea si formule, g asim f (z ) dz = 2 (z + pz + q )n


n n

( )

[Aj
j =1

( )

f (z )dz + Bj (z z1 )j

( )

f (z )dz ]= (z z2 )j

= 2i
j =1

[Aj (j 1)!f (j 1) (z1 ) + Bj (j 1)!f (j 1) (z2 )]

IV: Dac a avem z1 = z2 G, atunci se obt ine n acela si mod (z 2 f (z ) dz = + pz + q )n f (z )dz = 2i(2n 1)!f (2n1) (z1 ) (z z1 )2n

( )

( )

4o S a se stabileasc a egalit a tile de mai jos: cosh zdz = ; 3 (z + 1) (z 1) 2ei cos zdz = i z3

|z |=2

|z |=1

|z |=1

sinh2 zdz = i; z3

|z 1|=1

sin 2( + 2) 4 zdz = (z 1)2 (z 3) 8i zdz = 3 (z 2) (z + 4) 27i

|z |=2

z sinh z dz = 0; (z 2 1)2

|z 3|=6

36

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA 2 cosh eiz dz = sinh 1; 2 2 |z 2|=3 z (z 4) 1 ez 3 e dz = ; 2 2 32i |z 2|=1 (z + 4)
|z 1|= 1 2

|z |= 1 2

1 sin z dz = 2i z2
cos z +1 dz = 2 z3

|z |= 1 2

eiz i+1 i dz = e 2 2 (z 1) 2

1.6
1.6.1

Serii Taylor si Laurent


Dezvoltarea n serie Taylor a funct iilor diferent iabile

In considerat iile anterioare s-a dedus c a dac a f este diferent iabil a intr un domeniu D C, atunci f C (D). Cu ajutorul formulei integrale Cauchy (1.50) se poate ar ata imediat c a f este dezvoltabil a n serie Taylor n vecin atatea oric arui punct z0 D. Fie r curba |z z0 | = r, cu r sucient

Fig. 1.8: de mic astfel nc at r D = . Conform cu (1.50) avem f (z ) = 1 2i f ( ) d z

Scriind z = ( z0 ) (z z0 ), din Fig1.8 se deduce | z0 | = r, |z z0 | < r si deci z z0 |<1 | z0 adic a seria geometric a

(
n=0

z z0 n z z0 z z0 2 ) =1+( )+( ) + ... z0 z0 z0

1.6. SERII TAYLOR S I LAURENT av and rat ia f (z ) = 1 2i 1 2i


z z0 z0

37
1 z z 1 z 0
0

este convergent a uniform c atre

deci f ( ) d z0 = z0 1 z z
0

f ( )d 1 = z 2i f ( ) [ z0

f ( )d 1 = ( z0 ) (z z0 ) 2i

n=0

z z0 n ) ]d = z0

(z z0 )n
n=0

1 2i

f ( )d ( z0 )n+1

Inversarea operat iei de integrare cu operat ia de nsumare ind permis a n baza uniform convergent ei seriei geometrice. Prin urmare:

f (z ) =
n=0

f (n) (z0 ) (z z0 )n n!

(1.56)

deoarece din (1.52) se deduce 1 2i f ( )d 1 = f (n) (z0 ) n +1 ( z0 ) n!

seria (1.56) ind convergent a (uniform si absolut) pentru |z z0 | < r < d(z0 , D) unde d(z0 , D) este distant a de la punctul z0 la frontiera lui D, adic a d(z0 , D) = inf {|z0 z | | z D}. Din dezvoltarea (1.56) se deduce c a orice funct ie diferent iabil a ntr-un domeniu simplu conex D este dezvoltabil a n serie de puteri

f (z ) =
n=0

an (z z0 )n , an =

f (n) (z0 ) n!

(1.57)

reaza de convergent a R ind egal a cu d(z0 , D), deci este o funct ie olomorf a sau analitic a n D. Dac a D = C, funct ia f se nume ste ntreag a (aici R = + si z0 poate orice num ar complex; de preferint a se alege z0 = 0). Vom da o teorem a de interes deosebit n algebr a: Teorema lui Liouville: Dac a f : C C este o funct ie ntreag a si m arginit a in C atunci f este consrant a. Din (1.52) pentru n = 1 g asim f (z ) = 1 2i f ( )d ( z )2

unde poate orice curb a Jordan recticabil a si nchis a din C cate cont ine z la interior. Lu and, n particular cercul | z | = R cu R sucient de mare, deci = z + Reit , 0 t 2 g asim f (z ) = 1 2R
2 0

f (z + Reit )eit dt

38 deci

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

|f z )|

1 2R

2 0

|f (z + Reit )|dt

M R

dac a |f ( )| M, C. Pentru R , g asim |f (z )| 0, deci f (z ) = 0, adic a f este o constant a. O consecint a direct a a teoremei lui Liouville este teorema fundamental aa algebrei: Orice polinom p(z ) = a0 + a1 z + a2 z 2 + ... + an z n , n1

cu coecient i complec si admite cel put in un zero z0 C, adic a p(z0 ) = 0. Intr-adev ar, dac a n-ar a sa, am avea p(z ) = 0, z C deci cum p 1 este diferent iabil a n C, funct ia p ar diferent iabil a n C, deci este o funct ie 1 1 and z , avem | p(z ) | M, z C ntreag a. Cum p(z ) 0 c si teorema 1 1 a p(z ) = c0 C ceea ce contrazice lui Liouville arat a c a p(z ) = c0 C, adic ipoteza n 1.

1.6.2

Dezvolt ari n serie Laurent

In calculele din punctul anterior s-a presupus diferent iabilitatea funct iei f n ecare punct din D. Acum vom face ipoteza c a f este uniform a si diferent iabil a n D \ {z0 } si vom demonstra urm atorul rezultat: Teorema Laurent: Orice funct ie f , uniform a si diferent iabil a n inelul circular r < |z z0 | < R este dezvoltabil a n acest inel n serie Laurent
+

f (z ) =
n=

an (z z0 )n

(1.58)

n care coecient ii an sunt denit i cu ajutorul egalit a tilor an = 1 2i f ( )d , n = 0, 1, 2, ... ( z0 )n+1 (1.59)

ind o curb a simpl a recticabil a si nchis a situat a n inelul considerat. Fie z astfel nc at |z z0 | = , r < < R. Conform cu formula integral a Cauchy, vom putea scrie f (z ) = 1 2i f ( )d 1 z 2i f ( )d z

| z0 |=R

| z0 |=r

unde r < r < < R < R (aplic and procedeul din Fig1.3, b) si vom calcula separat cele dou a integrale, dup a modelul utilizat n 1.6.1 la deducerea

1.6. SERII TAYLOR S I LAURENT

39

Fig. 1.9: dezvolt arii n serie Taylor pentru f . Cum (c and este cercul | z0 | = R ) | z0 | < R , 1 2i

| z0 |=R

1 f ( )d = z 2i 1 2i

| z0 |=R

f ( )d = ( z0 ) (z z0 )

(z z0 )n [
n=0

| z0 |=R

f ( )d ]= ( z0 )n+1

an (z z0 )n
n=0 | z0 | |z z0 |

Dac a este pe cercul | z0 | = r , avem |z z0 | > r iar 1 2i = 1 2i 1 f ( )d = z 2i

< 1, deci

| z0 |=r

| z0 |=r

f ( )d = (z z0 ) ( z0 ) f ( ) [ z z0

| z0 |=r

1 f ( ) 1 d = z 0 z z0 1 2i
z z0

| z0 |=r

n=0

z0 )]d = z z0

(z z0 )n1 [
n=0

1 2i

( z )n f ( )d ] =
| z0 |=r n=0

an1 (z z0 )n1 =
1

a2 an a1 + + ... + + ... = an (z z0 )n = 2 z z0 (z z0 ) (z z0 )n n= Revenind la f , se obt ine dezvoltarea (1.58), cu an = 1 2i f ( )d 1 = n +1 ( z0 ) 2i f ( )d , n = 0, 1, 2, ... ( z0 )n+1

| z0 |=R

40

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

ultima egalitate ind posibil a datorit a consecint ei I de la punctul 1.4 iar an = 1 2i ( z0 )n+1 f ( )d = 1 2i ( z0 )n+1 f ( )d, n = 1, 2, ...

| z0 |=r

si deci se obt in egalit a tile (1.59) n ultima egalitate intervenind aceea si consecint a ca si mai sus. Exemple.1o Funct ia f (z ) = 1 (z 1)(z 2)

este uniform a n C \ {1, 2} si este diferent iabil a n inelul circular 1 < |z | < 2 (este de asemeni diferent iabil a pentru |z | < 1 si |z | > 2). Pentru |z | > 1, avem: 1 1 1 1 1 1 = = (1 + + 2 + ...) = 1 n z1 z z z z +1 z (1 z ) n=0 iar pentru |z | < 2, 1 1 1 = z2 21 Cum pentru z C \ {1, 2}avem 1 1 1 = , (z 1)(z 2) z2 z1 se deduce dezvoltarea Laurent (1 < |z | < 2)
z 2

1 2

n=0

z ( )n = 2

n=0

zn 2n+1

f (z ) =
n=0

zn 2n+1

n=0

1 z n+1

= ...

zn 1 1 1 1 z ... ... ... z n z n1 z 2 4 2n+1

Dac a |z | < 1, f (z ) este diferent iabil a si se deduce dezvoltarea Taylor:

f (z ) =

(1
n=0

1 2n+1

)z n , |z | < 1

iar dac a |z | > 2, f (z ) este de asemeni diferent iabil a si din calculele anterioare se deduce nu o dezvoltare Taylor ci dezvoltarea

f (z ) =

(2n1 1)
n=2

1 , |z | > 2 zn

1.6. SERII TAYLOR S I LAURENT

41

2o . S a g asim dezvoltarea n serie Laurent n ipoteza z0 = 1 ( n primul exemplu s-a presupus z0 din (1.58) egal cu zero ). In acest caz trebuie luate n considerat ie dou a domenii: Mai nt ai cercul |z 1| < 1 din care se exclude z = 1 (pentru z = 1, f (z ) este discontinu a, iar dac a |z 1| = 1, pe acest cerc se a a punctul z = 2, care este un punct de discontinuitate pentru f (z ) ) si apoi exteriorul cercului |z 1| = 1 (pe acest cerc se a a punctul z = 2 n care f nu este diferent iabil a). In primul caz, deoarece f (z ) = 1 1 1 = (z 1)(z 2) z2 z1

1 s-a obt inut unul din termenii dezvolt arii c autate si anume z 1 ce corespunde 1 lui n = 1 deci a1 = 1 si r am ane de dezvoltat funct ia z 2 (va vorba de o dezvoltare Taylor):

1 1 = = [1 + (z 1) + (z 1)2 + ... + (z 1)n + ...] z2 1 (z 1) si deci dezvoltarea Laurent c autat a va f (z ) = deci a1 = a0 = a1 = ... = an = ... = 1; a2 = a3 = ... = an = ... = 0 In domeniul |z 1| > 1, se va obt ine o dezvoltare de forma: a2 a1 + + ... z 1 (z 1)2 scriind 1 1 1 1 1 1 1 = = = [1 + + + ...] 1 z2 (z 1) 1 z 1 1 z 1 z1 z 1 (z 1)2 si deci f (z ) = 1 1 1 + + ... + + ... |z 1| > 1. 2 3 (z 1) (z 1) (z 1)n 1 1 (z 1) (z 1)2 ... (z 1)n ..., 0 < |z 1| < 1 z1

Dac a funct ia f s-a dezvoltat n serie Laurent n vecin atatea punctului z = z0 ( n care f nu este diferent iabil a, dar este diferent iabil a si uniform a n orice punct din vecin atatea acestui punct), scriind f (z ) = f1 (z ) + f2 (z ),

42

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA


n

f1 (z ) =
n=0

an (z z0 ) ,

f2 (z ) =
n=1

an (z z0 )n

atunci f1 se nume ste partea Taylorian a a dezvolt arii Laurent (1.58) iar f2 (care cont ine toate puterile ntregi negative ale lui z z0 ) se nume ste patrea principal a a dezvolt arii Laurent (1.58). Exercit ii. S a se deduc a egalit a tile urm atoare: 3 n+1 n 2 sin[(n + 1) 1. z 21 = 2 2 ]( z 1) , dac a | z 1 | < +1 4 n=0 1 1 1 =2 R. Se scrie z 21 si pentru |z 1| < 2 i ( z i z +i ) +1 1 1 1 = 1 = zi i11 z i1

(i 1)n1 (z 1)n
n=0

1 1 1 = z 1 = zi i 1 1 i1

(i 1)n1 (z 1)n
n=0

2.

z 2 +1

(1)n 2
n=1

n1 2

sin[(n 1) ](z 1)n , dac a 4 22k 1 (z + )2k + (2k )! 2

|z 1| >

1 3. z cos( 2z1 +1 ) = 2 k=0

(1)k

(1)k
k=0

22k 1 (z + )12k , (2k )! 2

1 0 < |z + | < 2 1 R. Se scrie z = 1 2 + (z + 2 ),


1 1 cos( 2z1 +1 ) = cos( 2 z + 1 ) =
2

k=0 2 1 1 z a 1 1 a2 4. (z a)(z b) = (ab)b (1+ b + z + ...)+ a b ( z + z 2 + z 3 + ...), |a| < |z | < |b|, b2 1 1 a2 b2 1 a3 b3 1 an1 bn1 1 ab z n + ..., |z | > |b| > |a|, (z a)(z b) = z 2 + ab z 3 + ab z 4 + ... + 2 (z a) 1 1 1 z a 1 (z a)(z b) = (ab)2 + (ab)3 (ab)4 + ... + ab z a , |z a| < |b| |a| 1 1 1 5 1 5. sin( 1 z ) = z z 2 6z 3 2z 4 ..., |z | > 1 z 2n n 6. z 4 [cos(z ) 1] = 21 , 0 < |z | < . + ( 1) z2 (2n + 4)! n=0

(1)k 1 (z + )2k si se efectuiaz a nmult irea. 2 k 2 2 (2k )!

1.6.3

Zerourile funct iilor diferent iabile. Prelungirea analitic a

Vom presupune f uniform a si diferent iabil a n domeniul simplu conex D. Dac a pentru z0 D se veric a relat iile: f (z0 ) = 0, f (z0 ) = 0, ..., f (k1) (z0 ) = 0, f (k) (z0 ) = 0, k 1 (1.60)

1.6. SERII TAYLOR S I LAURENT

43

atunci z0 se nume ste zero multiplu de ordin k al funct iei f . Pentru k = 1 zeroul se nume ste simplu. T in and cont de dezvoltarea Taylor (1.56) valabil a n orice punct din D, dac a z0 veric a (1.60) se deduce f (z ) = f (z0 ) + + z z0 (z z0 )k1 (k1) (z z0 )k (k) f (z0 ) + ... + f (z0 ) + f (z0 )+ 1! (k 1)! (k )!

(z z0 )k+1 (k+1) 1 z z0 (k+1) f (z0 ) + ... = (z z0 )k [ f (k) (z0 ) + f (z0 ) + ...] (k + 1)! k! (k + 1)! si deci f (z ) = (z z0 )k g (z ) (1.61) not and g (z ) = deci 1 (k) z z0 (k+1) f (z0 ) + f (z0 ) + ... k! (k + 1)! g (z0 ) = (1.62)

1 (k) f (z0 ) = 0 k! din (1.62) se deduce c a g este diferent iabil a n vecin atatea lui z0 , deoarece f (z ) scris sub forma (1.61) are aceast a proprietate, ceea ce antreneaz a convergent a seriei din (1.62) pentru cel put in un z1 = z0 si prin urmare seria va absolut uniform convergent a pentru |z z0 | < |z1 z0 |. Reciproc, din (1.61) rezult a u sor, prin deriv ari succesive c a se veric a (1.60) dac a g (z0 ) = 0 (avem f (k) (z0 ) = k !g (z0 ) = 0) si deci pentru ca o funct ie diferent iabil a n D s a admit a z = z0 D ca zero multiplu de ordin k este necesar si sucient ca dezvoltarea Taylor centrat a n z0 s a se scrie sub forma (1.61) cu g diferent iabil a si nenul a n z0 . Din considerat iile de mai sus se deduce c a funct iile nenule diferent iabile n D nu pot avea dec at zerouri av and multiplicitate nit a, adic a ntotdeauna k N, deoarece dac a am avea k = ar rezulta f (k) (z0 ) = 0, k = 0, 1, 2, ... deci f (z ) = 0 n vecin atatealui z0 . De asemeni zerourile lui f formeaz a n D o mult ime izolat a de puncte, adic a n discul |z z0 | < r, cu r > 0 sucient de mic nu pot existe alte zerouri ale lui f ( n caz contrar, dac a f (z1 ) = 0, |z0 z1 | < r din (1.61), deoarece z1 = z0 , se deduce g (z1 ) = 0, dar cum g (z0 ) = 0, n baza continuit a tii funct iei |g (z )|, neap arat |g (z )| > 0 pentru |z z0 | < , cu > 0). In acest mod, zerourile unei funct ii nenule diferent ial a n D nu pot avea puncte de acumulare dec at pe D. Dac a mult imea Z D a zerourilor lui f ar avea o innitate de zerouri n D cu puncte de acumulare n D, este u sor de ar atat c a f este nul a n vecin atatea acestui punct de acumulare. Pentru acasta, e un sir (xn )n din Z care converge c atre punctul de acumulare z0 D; n baza continuit a tii lui f , din f (zn ) = 0 se deduce
n

lim f (zn ) = f ( lim zn ) = f (z0 ) = 0


n

44

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

si deci dezvoltarea Taylor n vecin atatea lui z0 se scrie f (z ) = ap (z z0 )p + ap+1 (z z0 )p+1 + ... p1

(c aci a0 = f (z0 ) = 0) dac a ap este primul coecient nenul al dezvolt arii Taylor. Scriind f (zn ) = 0, avem: (zn z0 )p [ap + ap+1 (zn z0 ) + ap+2 (zn z0 )2 + ...] = 0 si simplic and cu (zn z0 )p = 0 (avem zn = z0 ) se obt ine ap + ap+1 (zn z0 ) + ap+2 (zn z0 )2 + ... = 0 seria ind convergent a. Prin trecere la limit a, pentru n , se g ase ste ap = 0. Deci nu exist a un prim coecient nenul al dezvolt arii Taylor n discut ie, adic a f (z ) = 0 n vecin atatea unui punct de acumulare de zerouri. Rezultatele anterioare se pot completa n modul urm ator: Dac a f este diferent iabil a n domeniul simplu canex D si este nul a ntr-un disc de raz a r > 0 (r oric at de mic), atunci f este nul a n orice alt punct z1 din D. Pentru a justica aceast a armat ie, se consider a un drum contnuu din D care une ste z0 cu z1 si un num ar nit de discuri av and centrele pe si aprt in and discului anterior.

Fig. 1.10: Cum n primul disc f este nul a, va nul a si in port iunea comun a celor dou a discuri si cum aceast a port iune comun a cont ine o innitate de zerouri cu punct de acumulare n al doilea disc, f va deci nul a n acest ultim disc. Continu and acest procedeu, ajungem la concluzia c a f (z1 ) = 0. Aceste rezultate sunt deosebit de importante n teoria funct iilor diferent iabile de variabil a complex a z . Astfel, dac a f1 : D C, f2 : D C, dac a exist ao mult ime G din D, av and punct de acumulare n G si dac a f1 (z ) = f2 (z ), z

1.6. SERII TAYLOR S I LAURENT

45

G D, atunci f1 (z ) = f2 (z ), z D (deoarece g = f1 f2 este diferent iabil a n D si nul a pe mult imea G, deci va nul a pe ntreaga mult ime de denit ie). In acest mod, dac a f1 : D1 C, f2 : D2 C, f1 (z ) = f2 (z ), z G unde G = D1 D2 , G ind o mult ime cu punct de acumulare n G, atunci se poate deni o singur a funct ie f pe D1 D2 , f : D1 D2 C f (z ) = f1 (z ), dac a z D1 f2 (z ), dac a z D2

care se nume ste prelungirea analitic a a lui f1 la D2 (sau prelungirea analitic a a lui f2 la D1 ) care va diferent iabil a pe D1 D2 . S a consider am c ateva aplicat ii: I. Dac a f : C C, g : R R sunt astfel nc at f (x) = g (x), xR

si dac a n plus f este diferent iabil a pe C, atunci orice alt a funct ie h analitic a pe C care coincide cu g pe axa real a va coincide cu f : h = f . Astfel, funct ia exp(z ) coincide pe R cu exp(x) iar dac a h este analitic a pe C iar h(x) = ex , x R, atunci h(z ) = exp(z ) = ez . II. Dac a f (z ) este diferent iabil a n C si este nul a pe R (sau pe un interval oarecare al axei reale), atunci f (z ) = 0, z C. Aceast a observat ie simpl a poart a numele de principiul permanent ei relat iilor analitice si permite extindereaunor formule n real, la valori complexe ale variabilei. De exemplu, e f (z ) = cos2 (z ) + sin2 (z ) 1. Dac a x R, avem f (x) = 0 si 2 2 cum cos (z ) + sin (z ) 1 este o funct ie diferent iabil a n C, pentru orice z C avem n mod obligatoriu cos2 (z ) + sin2 (z ) = 1, deci formula fundamental a a trigonometriei este valabil a si n complex (ceea ce se poate demonstra si direct, din formulele lui Euler pentru cos si sin). In acest mod, toate formulele trigonometrice, demonstrate pentru x R, r am an valabile c and se nlocuie ste x cu z C n toate punctele din C n care formula dene ste funct ii diferent iabile. III. Fie (xn )n un sir din R, 0 < xn < 1, lim xn = 0 si e f : D C, D n ind discul unitate din C, f diferent iabil a n D si astfel nc at f (xn ) = f (xn ) = xn s a ar at am c a nu poate exista o astfel de funct ie f . Intr-adev ar, f1 (z ) = z , este astfel nc at f1 (xn ) = xn si cum sirul (xn )n este convergent c atre zero (care este un punct de acumulare pentru mult imea format a din elementele sirului dat ) rezult a c a funct ia c autat a va coincide cu

46

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

f1 ; dar f1 (xn ) = xn = xn iar aceast a contradict ie conduce la inexistent a unei funct ii diferent iabile cu propriet a tile cerute. IV. Dac a f (z ) = sin(z ), avem f (n ) = 0, deci funct ia sin se anuleaz a de o innitate de ori n C, dar deoarece sirul (n )n nu are punct de acumulare la distant a nit a(adic a n C ) nu se poate conchide c a f (z ) = 0, z C; n plus, exist a oric at de multe funct ii diferent iabile n C astfel nc at f (n ) = 0, n Z, cum ar de exemplu funct iile sin2 (z ), sin3 (z ), ...

IV. S a not am prin f (z ) suma seriei


n=0

z n , deci f (z ) = 1 + z + ... + z n +

... raza de convergent a ind egal a cu unitatea, f va diferent iabil a (deci 1 olomorf a) pentru |z | < 1 suma ei ind egal a cu 1z deci f (z ) = In afara cercului |z | = 1 seria denit a pentru |z | > 1; dar funct ia
n=0

1 1z

dac a |z | < 1

z n este divergent a, deci f (z ) nu poate

f1 (z ) =

1 1z

este denit a si diferent iabil a n C \ {1} si cum f1 (z ) = f (z ) pentru |z | < 1, rezult a c a funct ia f1 este prelungirea analitic a a funct iei f n planul complex C din care se excepteaz a z = 1.

1.7

Singularit a tile izolate ale funct iilor uniforme

Fie f uniform a si diferent iabil a n vecin atatea punctului z0 , except and eventual punctul z0 . Altfel spus, f este uniform a si analitic a pentru z D, D ind inelul 0 < |z z0 | < r, r > 0 si n consecint a este valabil a dezvoltarea Laurent:
+

f (z ) =
n=

an (z z0 )n = ...+an (z z0 )n +...+a1 (z z0 )1 +a0 +a1 (z z0 )+... (1.63)

n care coecient ii an , n Z, pot calculat i cu ajutorul integralelor an = 1 2i


( )

f ( )d , nZ ( z0 )n+1

(1.64)

In acest caz vom conveni s a spunem c a z0 este un punct singular (sau c a f are singularitate n z0 ) al funct iei f . Aceste puncte se obt in c aut and acei z C pentru care sau f nu este denit a sau n care f nu este diferent iabil a.

ILE IZOLATE ALE FUNCT 1.7. SINGULARITAT IILOR UNIFORME 47 De exemplu, dac a

1 e z cos( 1 z) f (z ) = z2 + 1

singularit a tile lui f sunt z = 0 (de la e z ), z = 1 (din cauza funct iei cos) si i 2 (din cauza numitorului z + 1). Se pot nt ampla trei situat ii: a) Partea principal a a dezvolt arii Laurent are tot i coecient ii nuli, adic a a1 = a2 = ... = an = ... = 0 aceasta nu nseamn a c a f este analitic a n punctul z = z0 , deoarece n punctul z = z0 , prin denit ie f nu este diferent iabil a. In acest caz se spune c a z = z0 este un punct singular aparent sau eliminabil pentru f . b) Partea principal a a dezvolt arii Laurent are numai un num ar nit de termeni nenuli, adic a am = 0, am1 = am2 = ... = 0

coecient ii a1 , a2 , ..., am+1 put and nuli sau nu. In acest caz punctul singular z0 este un pol pentru f . c) Partea principal a a dezvolt arii Laurent are o innitate de termeni nenuli, c and se spune c a z0 este un punct singular esent ial pentru f . S a analiz am si s a caracteriz am pe scurt aceste situat ii. S a presupunm f : C \ {0, 1} C, f (z ) = ez 1 , z (1 z )

scriind f (0) = , f (1) = , , C, funct ia dat a va denit a pe C iar 1 z2 z 2 cum e 1 = z + 2! + ..., n 1z = 1 + z + z + ... dezvoltarea Laurent vecin atatea originii va : f (z ) = ez 1 1 z z2 3 5 = (1 + + + ...)(1 + z + z 2 + ...) = 1 + z + z 2 + ... z 1z 2! 3! 2 3

cu |z | < 1, z = 0. A sadar, cum aceast a dezvoltare nu are puteri negative pentru z , punctul z = 0 este un punct singular aparent; deoarece z = 0, |z | < 1, s-a obt inut o serie de puteri, aceasta va deni o funct ie diferent iabil ag n cercul |z | < 1 3 5 g (z ) = 1 + z + z 2 + ... 2 3 iar g (0) = 1. Dac a ( = f (0)) este egal cu g (0) (adic a dac a = 1) f devine diferent iabil a si pentru z = 0, deci n acest punct f nu va admite nici

48

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

o singularitate (acesta este si motivul pentru care acest tip de singularit a ti poart a numele de singularit a ti aparente sau eliminabile; dac a = 1, punctul z = 0 este efectiv un punct n care f nu este diferent iabil a). In vecin atatea punctului z = 1 putem scrie: ez = e(z 1)+1 = ez 1 e = [1 + z 1 (z 1)2 + + ...]e, |z 1| < 1! 2!

1 1 1 = = = 1 + (1 z ) + (1 z )2 + ..., |1 z | < 1 z (z 1) + 1 1 (1 z ) si deci f (z ) = e 1 z 1 (z 1)2 [1 + (1 z ) + (1 z )2 + ...][1 + + + ...] = z1 1! 2! = e e (z 1) + ..., z1 2 |z 1| < 1

adic a exist and termenul (z 1)1 pentru dezvoltarea Laurent n vecin atatea lui z = 1, acest punct singular este un pol. Teorema m arginirii. Dac a f este diferent iabil a si uniform a n inelul 0 < |z z0 | < r, atunci z0 va un punct singular aparent dac a si numai dac a f este m arginit a n vecin atatea lui z0 . Condit ia este necesar a: dac a punctul singular z = z0 este aparent atunci are loc dezvoltarea Laurent: f (z ) = a0 + a1 (z z0 ) + a2 (z z0 )2 + ... + an (z z0 )n + ... pentru z = z0 , |z z0 | < ; cum seria aceasta de puteri dene ste pentru |z z0 | < r, inclusiv z = z0 , o funct ie diferent iabil a, aceasta va continu a, deci m arginit a n vecin atatea lui z0 . Cum f (z0 ) poate s a e diferit de a0 , dar n orice caz f (z0 ) C, f va r am ane m arginit a n vecin atatea punctului singular. Condit ia este sucient a: e deci |z z0 | < vecin atatea punctului z0 n care f este m arginit a; cum z = z0 este un punct singular, are loc dezvoltarea Laurent (1.63) si s a ar at am c a a1 = 0, a2 = 0, ... Or din (1.64) rezult a |an | = 1 | 2 f ( ) 1 d | ( z0 )n+1 2
2 0

|z z0 |=

|f (z0 + eit )| dt M n , n

n = 1, 2, ... folosind m arginirea lui f : |f ( )| M rezult a c a a1 , a2 , a3 , ... sunt arbitrari de mici, ind majorat i respectiv M , M 2 , M 3 , ... si cum a1 , a2 , a3 , ... sunt constante neap arat a1 = a2 = a3 = ... = 0, deci z = z0 este un punct singular aparent.

ILE IZOLATE ALE FUNCT 1.7. SINGULARITAT IILOR UNIFORME 49 Prin urmare teorema m arginirii arat a c a dac a n vecin atatea unui punct z0 n care f este (except and z0 ) diferent iabil a si uniform a, r am an and m arginit a n acel punct, atunci se poate deni f n z0 astfel nc at f s a devin a diferent iabil a n ntreaga vecin atate. Trec and la cazul punctului singular z0 de tip pol, din denit ie se deduce dezvoltarea Laurent am a1 f (z ) = + ... + a0 + a1 (z z0 ) + ... + an (z z0 )n + ..., m (z z0 ) z z0 am = 0 valabil a pentru 0 < |z z0 | < r, r > 0; aceast a dezvoltare se scrie sub forma: f (z ) = mN g (z ) = am + am+1 (z z0 ) + ... + a1 (z z0 )m1 + a0 (z z0 )m + ..., am = 0 Rezult a c a g va admite punctul z0 ca punct singular aparent, deci g va 1 m arginit a pentru |z z0 | < (teorema m arginirii) deci si funct ia g1 = g va m arginit a pentru |z z0 | < , > 0 atunci funct ia 1 1 = (z z0 )m = (z z0 )m g1 (z ) f (z ) g (z ) va admite un zero av and ordinul de multiplicitate egal cu m (funct ia g denit a anterior poate presupus a diferent iabil a pentru z = z0 , conform cu teorema anterioar a). Reciproc, s a presupunem c a funct ia f admite un zero n punctul z = z0 , deci se scrie sub forma: f (z ) = (z z0 )m [b0 + b1 (z z0 ) + b2 (z z0 )2 + ...], b0 = 0 n vecin atatea lui z z0 , deoarece seria Taylor b0 + b1 (z z0 ) + b2 (z z0 )2 + ... dene ste o funct ie diferent iabil a si nenul a pentru |z z0 | < , > 0 funct ia 1 = g ( z ) va deni de asemeni o funct ie diferent iabil a n 1 b0 +b1 (z z0 )+b2 (z z0 )2 +... aceea si vecin atate, g1 (z0 ) = g1 (z ) = Atunci, funct ia
1 b0

g (z ) am + am+1 (z z0 ) + ... + a1 (z z0 )m1 + a0 (z z0 )m + ... = (z z0 )m (z z0 )m

= 0, deci

1 + c1 (z z0 ) + c2 (z z0 )2 + ..., |z z0 | < , > 0 b0


1 f

va admite un pol n z0 , deoarece


1

g1 (z ) c1 cm1 1 b0 = = + + ... + + cm + ... f (z ) (z z0 )m (z z0 )m (z z0 )m1 z z0

50

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

si seria Laurent va avea un num ar nit de termeni cu puteri negative pentru z z0 . 1 Dac a funct ia f admite un zero multiplu de ordin m n z = z0 , atunci prin denit ie, f va admite n z = z0 un pol multiplu de ordin m. Din considerat iile anterioare se deduce c a dac a z = z0 este un pol pentru f , atunci lim f (z ) =
z z0

deoarece
z z0

lim f (z ) = lim

z z0

lim g (z ) g (z ) z z0 = = (z z0 )m lim (z z0 )m
z z0

(av and n vedere c a lim g (z ) = am = 0). Astfel, funct ia f (z ) = z 41 va admite poluri simple n punctele z1 = 1 1 4 1, z2 = 1, z3 = i, z4 = i, deoarece f (z ) = z 1 = (z 1)(z +1)(z i)(z + i), iar funct ia f (z ) =
2 ez 2 2 (z +1) (z 1)4

z z0

va admite poluri duble n z1 = i, z2 = i si un


2

1 z (z i)2 (z + i)2 (z 1)4 . pol de ordinul patru pentru z = 1, pentru c a f( z) = e Dac a f1 (z ) f (z ) = f2 (z )

unde f1 si f2 sunt diferent iabile n punctul z0 , av and zerouri cu ordine de multiplicitate m1 respectiv m2 , deci: f1 (z ) = (z z0 )m1 g1 (z ), g1 (z0 ) = 0 f2 (z ) = (z z0 )m2 g2 (z ), g2 (z0 ) = 0 atunci, deoarece f (z ) = (z z0 )m1 m2 g (z ), g (z ) = g1 (z ) g2 (z )

rezult a g este diferent iabil a n z0 iar f va avea un zero de ordin m1 m2 n z0 dac a m1 m2 > 0 sau un pol de ordin m2 m1 dac a m1 m2 < 0. Dac a m1 = m2 , z0 este un punct singular aparent. 2 Astfel, funct ia f (z ) = sinz3 (z ) va avea un pol de ordinul nt ai n origine deoarece f (z ) =
+1 f (z ) = tan(z ) = , k Z va admite poluri simple n punctele zk = 2k2 deoarece funct ia cos are poluri simple n zk iar sin(zk ) = 0. Dac a z0 este un punct singular esent ial pentru f , atunci f nu poate m arginit a n vecin atatea lui z0 (deoarece n acest caz z0 ar un punct singular f1 (z ) f2 (z ) , sin(z ) cos(z ) 3 f1 (z ) = z 2 , f2 (z ) = sin3 (z ) = z 3 (1 z ia 2! + ...) iar funct
2

ILE IZOLATE ALE FUNCT 1.7. SINGULARITAT IILOR UNIFORME 51 aparent deci an = 0,
1 f

n = 1, 2, ...)nici nu putem spune c a lim f (z ) =


z z0

Vz0 a punctului z0 nu putem g asi nici un punct z astfel nc at |f (z ) a| s a e oric at de mic a, vom avea |f (z ) a| , |z z0 | < , z = z0 ceea ce nseamn a c a funct ia g (z ) = 1 f (z ) a

a nul a, n z0 iar z0 ar pol). A sadar, singura (deoarece atunci ar avea limit posibilitate r am ane s a nu existe limit a nici nit a nici innit a n z0 . Se poate ar ata c a f este complet nedeterminat a n vecin atatea lui z0 (teorema lui Weierstrass) adic a, pentru orice a C exist a un sir (zn )z din C lim zn = z0 astfel nc at lim f (zn ) = a. Intr-adev ar, dac a ntr-o vecin atate
n

este m arginit a n Vz0 , si diferent iabil a n 0 < |z z0 | < . Deci z0 este un punct singular aparent pentru g iar lim g (z ) exist a si este nit a, dar f nu poate m arginit a n Vz0 (ar nsemna c a z0 este un punct singular aparent) ceea ce conduce la concluzia c a lim g (z ) = 0(pentru ca s a avem lim |f (z ) a| = ). Deci z0 va un pol ceea ce contrazice ipoteza. A sadar nu putem avea |f (z ) a| pentru z Vz0 , z = z0 , ceea ce echivaleaz a cu lim f (z ) = a. Exemplu. Fie f (z ) = e , z = 0 avem f (z ) = 1 + 1 1 1 1 + + + ... + + ... 2 3 1!z 2!z 3!z n!z n
1 z

z z0

z z0

z z0

z z0

si deci z = 0 este un punct singular esent ial, tot i coecient ii puterilor z n , n = 1 1, 2, 3, ... ind nenuli. S a g asim un sir cu proprietatea lim e zn = a, lim zn =
n n

0, a C. Pentru a C, s a rezolv am ecuat ia e z = a, deci pun and zn =


n
1

1 = Ln(a) = ln |z | + i arg(a) + 2ni z 1 ln |z | + i arg(a) + 2ni


n

avem lim zn = 0 si f (zn ) = a, deci lim f (zn ) = a.


1 Dac a a = , se poate lua zn = n , c and zn 0 iar f (zn ) = en c and n Exercit ii. 1o S a se deneasc a tipul singularit a tii z = 0 pentru funct iile:

a) f (z ) = e

sin z z

b) f (z ) =

z + 3z 3 ln(1 2z )

52

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA c) f (z ) = ez sin z z +


z3 6

d) f (z ) = (ez 1 z ) cot3 z
1

e) f (z ) =

sin(2z ) cos z 1
z2 2

f ) f (z ) = e z2 z

R. a), b) punct singular aparent; c), d), e) poluri de ordin patru , simplu, trei respectiv; f) punct singular esent ial. 2o Dac a f1 si f2 au poluri de ordin m1 respectiv m2 n z0 , ce se nt ampl a n acest punct cu: a) f1 f2 ; b) f1 + f2 ; c) f1 p q d) f1 f2 , p, q N f2

R a) pol de ordin m1 + m2 b) pol de ordin max(m1 , m2 ) dac a m1 = m2 (dac a m1 = m2 se poate s a apar a o singularitate aparent a c and p art ile principale sunt egale si de semne contrarii ). c) pol sau punct singular aparent. d) pol de ordinul pm1 + qm2 .

1.7.1

Funct ii meromorfe. Cazul punctului de la innit.

Fie f diferent iabil a n punctele z C, |z | > R. Pentru c a domeniul |z | > R cont ine punctul z = trebuie precizat modul n care se studiaz af pentru z = . In acest scop se face schimbarea de variabil a z= 1 1 , ( = ) z

care face s a corespund a lui z = , = 0 si reciproc si not andu-se 1 f ( ) = f ( ) studiul funct iei f n vecin atatea originii va asimilat cu studiul funct iei f n vecin atatea punctului de la innit. 1 Astfrl, dac a f este diferent iabil a n origine, vom spune c a f (z ) = f ( z ) este diferent iabil a n punctul de la innit. Dac a f are o singularitate (aparent a,pol 1 sau punct singular esent ial) n origine, f (z ) = f ( z ) va avea aceea si singularitate n punctul de la innit. De exemplu, dac a z2 f (z ) = z1

ILE IZOLATE ALE FUNCT 1.7. SINGULARITAT IILOR UNIFORME 53 f este uniform a si diferent iabil a pentru orice z astfel nc at |z | > 1, deoarece 1 1 f ( ) = f ( ) = (1 ) f va avea un pol simplu n punctul z = , deci
z

lim f (z ) =

Analog se trateaz a cazul unui zero sau punct singular aparent (ceea ce justic a p(z ) modul de calcul cu limitele funct iilor rat ionale: dac a r(z ) = q(z ) , deg p > deg q , atunci lim r(z ) = ; dac a deg p = deg q , atunci z = este un punct singular aparent, iar dac a deg p < deg q , z = este un zero). Funct ia f (z ) = ez va admite z = ca punct singular esent ial deoarece 1 1 1 1 f ( ) = f ( ) = 1 + + + ... + + ... 2 1! 2! n! n (1.65)
z

deci dezvoltarea Laurent n vecin atatea lui = 0 are tot i termenii cu puteri negative nenuli. Dac a f este diferent iabil a pentru orice z C, scriind seria Taylor centrat a n origine,

f (z ) = a0 + a1 z + a2 z 2 + ... + an z n + ... =
n=0

an z n

vom avea R = si aceste funct ii se numesc ntregi. Teorem Liouville arat a c apentru z = , f nu poate m arginit a deci punctul de la innit va sau pol pentru f (ceea ce se nt ampl a c and f este un polinom) sau un punct singular esent ial (dac a f nu este un polinom). Intr-adev ar, n cazul unui polinom f (z ) = a0 + a1 z + a2 z 2 + ... + an z n , an = 0 avem 1 a0 n + a1 n1 + ... + an f ( ) = f ( ) = n

si = 0 va pol de ordin de multiplicitate n = deg f ; dac a f (z ) = a0 + a1 z + a2 z 2 + ... + an z n + ... se deduce 1 a1 a2 an f ( ) = f ( ) = a0 + + 2 + ... + n + ...

si = 0 este un punct singular esent ial.

54

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

Nu s-a luat n considerat ie cazul funct iei constante f (z ) = a0 care se poate trata si direct : f ( ) = a0 deci z = este un punct singular aparent. Prin funct ie meromorf a se nt elege orice funct ie care se poate scrie sub form a de c at a dou a funct ii ntregi f (z ) = g (z ) , h = 0; h(z ) (1.66)

(z ) n particular, funct iile ntregi (h = 1) si funct iile rat ionale (r(z ) = p q (z ) , p, q ind polinoame) sunt funct ii meromorfe. Funct iile meromorfe pot avea, pentru z C, singularit a ti de tip pol (zerourile lui h ) sau puncte singulare aparente (c and g si h au n acela si punct zerouri cu acela si ordin de multiplicitate ) In orice caz, deoarece h nu poate avea dec at un num ar nit de zerouri n C, funct ia meromorf a (1.66) nu poate avea dec at un num ar nit de poluri n orice disc cu raz a oric at de mare din C.

1.8

Reziduurile si aplicat iile lor

Fie o funct ie f denit a si diferent iabil a n domeniul D C cu except ia unui num ar nit de puncte z1 , z2 , ..., zn din acest domeniu. Rezult a c a n vecin atatea punctului z = zk , k = 1, 2, ..., n este valabil a dezvoltarea Laurent
+

f (z ) =
n=

an (z zk )n , k = 1, 2, ..., n

(1.67)

Dintre tot i coecient ii a0 , a1 , a1 , a2 , a2 , ...ai acestei dezvolt ari, coecientul 1 termenului (z z0 ) adic a constanta a1 joac a un rol deosebit n aplicat iile teoriei de o variabil a complex a. Acest rol special al coecientului a1 poate justicat estfel: s a calcul am
|z zk |=r

f (z )dz , unde r este sucient de mic astel

nc at n interiorul cercului |z zk | = r s a nu se ae alt punct z1 , z2 , ..., zk1 , zk+1 , ..., zn denit anterior. Calculul acestei integrale se poate face integr and seria Laurent termen cu termensau utilz and formulele care dau coecient ii unei dezvolt ari n serie Laurent (vezi (1.64)). In acest din urm a caz, deoarece an = 1 2i f ( )d ( zk )n+1

( )

lu and n = 1 si ( ) : |z zk | = r, g asim egalitatea:


( )

f (z )dz = 2ia1

(1.68)

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR

55

care pune n evident a leg atura dintre integrala din funct ia f calculat a pe cercul |z zk | = r si coecientul a1 . Coecientul a1 din dezvoltarea n serie Laurent (1.67) se nume ste reziduul funct iei f n punctul zk si se noteaz a prin Rezz=zk f(z). Teorema reziduurilor. Fie D un domeniu din planul complex C si e {zk }1kn n puncte din D. Fie f o funct ie diferent iabil a n D \ {z1 , z2 , ..., zn } si e ( ) un contur din D care cuprinde la interior punctele z1 , z2 , ..., zn atunci este valabil a formula reziduurilor:
n

f (z )dz = 2i
( ) k=1

Rezz=zk f(z)

(1.69)

in care semnul de parcurs pe ( ) este cel direct. (Dac a la interiorul lui ( ) se a a punctele {zk1 , zk2 , ..., zkp } {z1 , z2 , ..., zn } unde {k1 , k2 , ..., kp } {1, 2, ..., n}, 1 p < n atunci suma din membrul drept al formulei (1.69) se refer a doar la reziduurile acestor puncte adic a:
p

f (z )dz = 2i
( ) j =1

Rezz=zkj f(z) )

Utiliz and (1.42) avem f (z )dz =


( ) (1 )

f (z )dz +
(2 )

f (z )dz + ... +
(n )

f (z )dz

si utiliz and (1.68) se obt ine f (z )dz = 2iRezz=z1 f(z) + 2 iRezz=z2 f(z) + ... + 2 iRezz=zn f(z)

( )

Observat ie. A doua formul a fundamental a Cauchy st a la baza obt inerii majorit a tii rezultatelor de baz a din teoria funct iilor olomorfe, inclusiv obt inerea dezvolt arii formulei (1.69). Totu si aceast a formul a integral a se poate obt ine (a posteriorii) ca o consecint a a teoremei raziduurilor, deoarece funct ia g ( ) = f ( ) n D o singularitate, = z , care este un pol simplu iar reziduul z are corespunz ator este f (z ): Rez =z g( ) = f(z). A sadar avem g ( )d = 2iRez =z g( ) = 2 if(z)

( )

deci f (z ) =

1 2i

( )

f ( )d z

56

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

(faptul c a Rez =z g( ) = f(z) se obt ine astfel: f ( ) este diferent iabil a pentru = z , deci este valabil a dezvoltarea Taylor f ( ) = f (z ) + ( z )f (z ) + ... care arat a c a avem: g ( ) = f (z ) z f (z ) + ( z )f (z ) + ... = + f (z ) + f (z ) + ...) z z 2

S a trecem acum la calculul efectiv al reziduurilor. Fie z = a un pol simplu al funct iei f ; aceasta nseamn a c a n vecin atatea acestui punct funct ia f se va scrie astfel: f (z ) = a1 + g (z ) zz (1.70)

unde g (z ) este partea Taylorian a a dezvolt arii Laurent, deci va o funct ie olomorf a n vecin atatea lui z = a. Deoarece lim (z a)g (z ) = 0 se observ a c a reziduul a1 se obt ine din (1.70) prin nmult irea cu (z a) si trecere la limit a, z a. A sadar, n cazul n care f se scrie sub forma (1.70) avem: a1 = lim [(z a)f (z )] = Rezz=a f(z)
z a z a

(1.71)

Exemple. 2 a) S a se calculeze reziduul funct iei f (z ) = zz 3 relativ la polul z = 3. Se observ a z = 3 este un pol simplu al funct iei n cauz a si deci utiliz and relat ia (1.71) g asim: a1 = Rezz=3 z2 z2 = lim (z 3) = 9. z 3 z3 z3
1 sin z

b) S a se calculeze reziduul funct iei f (z ) = Z.

relativ la polul z = k, k

Deoarece z = k, k Z este zero simplu al funct iei sin z , acela si punct 1 , conform cu (1.71) avem (aplic a nd regula lui va pol simplu al funct iei sin z Hopital) Rezz=k 1 z k 1 1 1 = lim = lim = = = (1)k , k Z zk cos z sin z zk sin z cos(k ) (1)k

Tot n cazul determin arii reziduurilor polurilor simple, este util a o alt a f1 relat ie, mai ales dac a f se prezint a sub forma unui c at f , unde f este funct ie 1 2 olomorf a n z = a iar f2 admite un zero simplu n acela si punct. Prin urmare, dac a f admite un pol simplu pentru z = a dac a f1 (a) = 0, ceea ce presupunem. Utiliz and formula (1.71) g asim: Rezz=a f(z) = lim [(z a)
za

f1 (z) ] = lim za f2 (z)

f1 (z) f2 (z)f2 (a) za

f1 (a) f2 (a)

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR deoarece f2 (a) = 0 iar lim f2 (z ) f2 (a) = f2 (a). z a za A sadar, s-a obt inut formula: Rezz=a Exemple. a) S a g asim Rezz=k cot z. Avem, utiliz and (1.72) Rezz=k cot z = Rezz=k b) S a calcul am Rezz=a Cu aceea si formul a avem: cos z cos(k ) = = 1, k Z. sin z cos(k ) f1 (z) f1 (a) = f2 (z) f2 (a)

57

(1.72)

f(z) , n N. zn an f (z ) f (a) = . n a nan1

Rezz =a

zn

S a presupunem acum c a punctul z = a este pol de ordinul m al funct iei f , deci n vecin atatea acestui punct are loc dezvoltarea n serie Laurent f (z ) = g (z ) + a1 a2 am + + ... + , am = 0 z a (z a)2 (z a)m (1.73)

cu g funct ie olomorf a pentru z = a. Pentru a g asi a1 , se nmult esc ambii membrii ai egalit a tii (1.73) cu (z a)m : (z a)m f (z ) = (z a)m g (z ) + (z a)m1 a1 + (z a)m2 a2 + ... + am Deriv and de (m 1) ori n raport cu z se obt ine egalitatea: dm1 [(z a)m f (z )] = (z a)g1 (z ) + (m 1)!a1 dz m1
d m unde (z a)g1 (z ) = dz a m1 [(z a) g (z )] ((z a) va factor comun dup efectuarea deriv arilor n cauz a). Prin trecere la limit a, pentru z a se obt ine expresia c autat a a reziduului.
m1

Rezz=a f(z) =

1 dm1 lim m1 [(z a)m f(z)] (m 1)! za dz


1 (z 2 +1)3

(1.74)

Exemplu. Se cere reziduul funct iei f (z ) =

relativ la polul z = i

58

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA Utiliz and formula (1.74) putem scrie, ind vorba de un pol triplu:

Rezz=i

1 1 d2 1 1 d2 (z i)3 3 = lim [(z i) ] = lim [ ]= (z2 + 1)3 2 zi dz2 (z2 + 1)3 2 zi dz2 (z i)3 (z + i)3 =

1 d2 3 3i lim 2 [(z + i)3 ] = 6(2i)5 = i5 = . 2 z i dz 16 16 S a calcul am acum c ateva integrale de contur cu ajutorul teoremei reziduurilor. dz , unde ( ) este cercul: x2 + y 2 = 2x. 1) Se cere s a se calculeze 4+1 z ( ) Trebuie g asit a ecuat ia complex a a conturului ( ). Deoarece avem (x din 1)2 + y 2 = 1 rezult a ( ) : |z 1| = 1 si singularit a tile funct iei z 41 +1 4 interiorul acestui contur, se obt in c aut andu-se zerourile funct iei z + 1 = 0 i + ki 4 i +2 ki 4 2 nseamn a z = 1 = e si deci z = e si evident n interiorul lui i i ( ) se a a zerourile simple z1 = e 4 si z2 = e 4 . A sadar, 1 1 1 1 dz = 2i(Rezz=z1 [ 4 ] + Rezz=z2 [ 4 ]) = 2 i( 3 + 3 ) = z4 + 1 z +1 z +1 4z1 4z2
3i 4

( )

3 3 1 2 =i 2(z 3 . Or z1 + z2 = e 1 z2 )

z 3 +z 3

+ e

3i 4

= 2 cos( 34 ) = 2. Prin urmare

( )

i 2 dz = . z4 + 1 2 dz , (z 1)2 (z 2 + 1) ( ) ind cercul: x2 +

2) Se cere valoarea integralei


( )

y 2 = 2x + 2y . Scriind ( ) sub form a complex a vom avea |z 1 i| = 2 (ind vorba de un cerc cu centru n z0 = 1 + i si care trece prin origine) si deci va cuprinde la interior punctele z1 = 1 si z2 = i care sunt poluri (dublu respectiv simplu) pentru funct ia f (z ) = (z 1)21(z 2 +1) ; deoarece Rezz=1 f(z) = lim iar Rezz=i f(z) = lim
zi

z1

d 1 d 1 2 1 [(z 1)2 ] = lim = 2 = 2 2 2 z 1 dz (z 1) (z + 1) dz z + 1 2 2 1 1 1 = = , 2 2 (z 1) (z + i) (i 1) 2i 4

vom avea n denitiv 1 1 i dz = 2i[Rezz=1 f(z) + Rezz=i f(z)] = 2 i( + ) = 2 2 (z 1) (z + 1) 2 4 2

( )

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR

59

Teorema reziduurilor poate utilizat a n calculul unor integrale Riemann, prin transformarea acestora n integrale de contur si aplicarea apoi a teoremei amintite. Aceea si metod a poate aplicat a si unor integale improprii, av and ns a grij a s a justic am trecerea de la integrarea pe o curb a av and interiorul m arginit (care a fost cazul considerat p an a acun ) la integrarea pe un domeniu nem arginit. Trebuie ment ionat c a teorema reziduurilor nu se utilizeaz a la calculul primitivelor (integralelor nedenite). I. Integrale pe intervalul [0, 2 ] din funct iile rat ionale de funct iile trigonometrice sin si cos.
P (cos ,sin ) Fie R(cos , sin ) = Q si Q ind polinoame cu coecient (cos ,sin ) , P reali sau complec si cu dou a variabile independente. Pentru a calcula integrala 2

R(cos , sin )d se face schimbarea de variabil a ei = z care transform a

integrarea pe segmentul [0, 2 ] n integrarea pe cercul unitate (|z | = |ei | = 1 i 1, arg z = ) si deoarece cos = 1 2 (z + z ), sin = 2i (z z ), ]; ie d = dz , deci dz dz d = iei = iz avem:
2 0

1 R(cos , sin )d = i

1 z + z z z dz , ) = R( 2 2 i z i |z |=1

1 1 zz z+z dz , ) R( 2 2 i z |z |=1

1 c aci pe |z | = 1 avem z = ei = z . R am ane de calculat, cu ajutorul teoremei reziduurilor integrala pe cercul unitate (evident n ipotaza c a funct ia R este astfel nc at pe |z | = 1 nu se a a singularit a ti ale ei ). Exemple. 2 d 1) S a se calculeze unde a C, a nu apart ine intervalului[1, 1]. a + cos 0 Conform cu cele de mai sus, avem: 2 0

d 2 = a + cos i

|z |=1

z2

dz 2 1 2 = 2i Rezz=z1 f(z) = 4 = + 2az + 1 i 2z1 + 2a z1 + a

deoarece numitorul are dou a zerouri simple z1 si z2 a c aror produs ind egal cu 1 rezult a c a numai un zero se a a n interorul cercului unitate. Dac a nt am cu z1 acest zero (care va pol simplu pentru funct ia z 2 +21 ) evident az +1 z1 = a + a2 1, iar
2 0

2 d = . a + cos a2 1

60

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA


2

2) S a se calculeze
0 2 0

d unde a R, 0 < b < a. Vom avea (a + b cos )2 z2


2

d 4 = 2 2 (a + b cos ) ib

|z |=1
2

zdz 4 = 2 2iRezz=z1 f(z) = 2a ib + b z+1

2 a (a2 b2 )3

b a deoarece, ca mai sus z1 = a este singurul pol (care este dublu) care se b a a n cercul unitate. Deci conform cu formula (1.74) cu m = 2, avem:

Rezz=zk

z (z2 +
2b a z

+ 1)2

= lim

zz1

d dz (z +

z
a2 b2 +a 2 ) b

b2 a 4 (a2 b2 )3

II. Integrale improprii calculate pe axa real a. p(x) dx, unde p si q sunt polinoame cu coecient i 4 q(x) reali (complec si) astfel nc at integrala s a e convergent a. Aceasta se va nt ampla dac a gradul polinomului q este mai mare cel put in cu dou a unit a ti ca cel al lui p, si dac a q nu are zerouri reale (evident se presupun p si q prime ntre ele). Se consider a zerourile lui q aate n semiplanul superior deci zerourile care au Fie r(x)dx =
+

Fig. 1.11: partea imaginar a pozitiv a si e ele z1 , z2 , ..., zq . Fie un semicerc de raz a R sucient de mare, aat n semiplanul Im z> 0 care cuprinde n interior toate zerourile lui q (vezi Fig. 1.11). Conform cu teoria reziduurilor, not and cu R conturul din gur a, vom avea:
q

r(z )dz = 2i
R k=1

Rezz=zk r(z)

dar avem R = [R, R] {|z | = R, Im z > 0} si deci avem:


+R +R

r(z )dz =
R R

r(x)dx +

|z |=R

Im z>0 r (z )dz =

r(x)dx +
R 0

r(Rei )Riei d

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR Trec and la limit a, pentru R , g asim succesiv
+R R R R +

61

lim

r(x)dx =

r(x)dx =

r(x)dx

lim |
0

r(Rei )Riei d| lim

R 0

|p(Rei )|R d = 0 |q (Rei )|

deoarece gradul numitorului este mai mare, cel put in cu o unitate, dec at gradul numitorului. A sadar, n denitiv avem formula:
+

r(x)dx =

p(x) dx = 2i q (x)

Rezz=zk [
k=1

p(z) ] q(z)

(1.75)

La acela si rezultat se putea ajunge utiliz and semicercul din semiplanul inferior, dar n acest caz trebuie schimbat sensul de parcurs pe contur pentru a se obt ine integrala n cauz a. Prin urmare , cu acest procedeu avem:
+

r(x)dx =

p(x) dx = 2i q (x)

Rezz=zk [
k=1

p(z) ] q(z)

(1.76)

unde z1 , z2 , ..., zq sunt polurile lui r aate n semiplanul inferior. Practic se va utiliza e formula (1.75) e formula (1.76), prefer andu-se aceea care solicit a calcule mai put ine. Exemple. + dx 1) S a calcul am unde n N. 2 n (x + 1) 1 Funct ia f (z ) = (z 2 +1) a poluri z = +i si z = i ambele multiple n are dou de ordin n. Avem conform cu formula (1.74) cu m = n Rezz=i dn1 1 1 (1)n1 n(n + 1)...(2n 2) n lim (2i)2n+1 = = [(z+i) ] = (z2 + 1)n (n 1)! zi dzn1 (n 1)!
+

(2n2)! =i [(n . 1)!]2 22n1

dx (2n 2)! = 2n2 n + 1) 2 [(n 1)!]2 + dx 2) S a calcul am 4+1 x 0 admite patru poluri simple dintre care dou a poluri se Funct ia f (z ) = z 41 +1 Prin urmare (x2 a a n semiplanul superior z1 = e 4 , z2 = e 4 + 2 . Deoarece f (z ) = f (z ), vom putea scrie:
+ 0
i i i

dx 1 = x4 + 1 2

dx 2i = [Rezz=z1 f(z) + Rezz=z2 f(z)] = x4 + 1 2

62

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA 3 + z3 1 i z1 2 1 2 = i[ 3 + 3 ] = = 4 (z1 z3 )3 4 4z1 4z2

3 + z3 = e deoarece z1 z2 = e 4 + 4 + 2 = ei = 1 iar z1 2 i)(1 i) = i 2

3i 4

(1 + e

3i 2

)=

2 2 (1 +

Alte tipuri de integrale calculate cu teorema reziduurilor. S a demonstr am c a


0

sin x dx = x 2

(1.77)

eiz dz, unde este conturul format z dintr-un segment al axei reale cuprins ntre punctele z = > 0 si z = R, 0 < < R, semicercul CR de raz a R cu centru n origine situat n planul superior, alt segment al axei reale cu capetele n z = R si z = si n sf ar sit semicercul de raz a cu centru n origine situat n planul superior (vezi Fig.1.12). Pentru aceasta, se consider a integrala

Fig. 1.12: Vom face 0 si R (semicercul de raz a a fost considerat pentru iz a nu cuprinde n domeniul nostru singularitatea z = 0 a funct iei ez , care este un pol simplu iar semicercul mare a fosr introdus pentru a obt ine un iz contur nchis de integrare). Deoarece n domeniul considerat funct ia ez este olomorf a, putem scrie
R

eix dx + x

CR

eiz dz + z

eix dx + x

eiz dz = 0 z

(1.78)

Suma interalelor calculate pe axa real a este egal a cu:


R

eix eix dx = 2i x

sin x dx x

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR S a calcul am integrala pe CR , unde avem z = Rei , [0, ]; deci |
CR

63

eiz dz | = | z

eiRe iRei d| Rei

|eiR(cos +i sin ) |d =
0

eR sin d

dac a 0 < < avem sin > 0 deci eR sin 0 c and R ; de aceea vom scrie
0

eR sin d =

eR sin d +
0

eR sin d +

eR sin d

cu > 0, > 0. Deoarece eR sin 1 pentru R > 0 si sin 0 rezult a


0

eR sin d
0

d = si

eR sin d

d =

si prin urmare
0

eR sin d

eR sin d + + 0

c and R , 0, 0 R am ane de calculat avem : eiz dz = z


0
i

eiz dz cu z = ei , repet and calculele anterioare z


0

eie iei d = i ei

e( sin +i cos ) d i
0

d = i

c and 0. Prin urmare, nlocuind integralele n cauz a n relat ia (1.78), prin trecere la limit a, pentru 0 si R g asim:

2i
0

sin x dx i = 0 x

de unde rezult a egalitatea (1.77). Vom stabili n continuare egalitatea:


0

xa1 dx = 1+x sin(a )

0<a<1
z a1 1+z

(1.79) f (z )dz

Pentru aceaste vom considera funct ia f (z ) =

si vom calcula

unde este conturul din gura de mai jos, care nu cont ine originea (ceea ce era obligatoriu c aci funct ia z a1 nu este uniform a n vecin atatea originii). Funct ia f are o singur a singularitate n domeniul considerat: polul simplu n punctul

64

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

Fig. 1.13: z = 1, reziduul corespunz ator va evident (1)a1 = (ei )a1 = eia . Prin urmare avem: 2ieia =
R

xa1 dx+ 1+x

|z |=R

(z )a1 dz + 1+z

(xe2i )a1 d(xe2i )+ 1 + xe2i si


2 0

Integralele pe cele dou a cercuri tind la zero c and R avem: |


|z |=R

(z )a1 dz |z |= 1 + z (1.80) 0. In adev ar

z a 1 dz | = | 1+z

2 0

Ra1 ei(a1) iRei d| = |iRa 1 + Rei

eia d| 1 + Rei

Ra
0

Ra d s i deoarece a < 1 avem lim =0 R |1 + Rei | |1 + Rei | |


|z |=

z a 1 dz | a 1+z

2 0

d 0, c and 0 |1 + ei | 0, g asim:
0

deoarece a > 0 si deci a 0. Trc and la limit a pentru R 2ieia =


0

si
0

xa1 dx + 1+x

xa1 e2ia dx = 1+x

(x)a1 (1 e2ia )dx 1+x sin(a )

de unde rezult a:
0

2i xa1 dx = ia = 1+x e eia

eia eia 2i

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR In calculul integralelor de forma


+

65

f (x)dx este de multe ori utilizat a

lema urm atoare numit a uneori: Lema lui Jordan. Dac a imz 1) f (z ) = e F (z ), m > 0 s F 0 c and z pe orice drum aat pe axa real a sau n semiplanul superior (deci pentru Im z > 0) 2) pentru Im z 0 f este diferent iabil a iar n semiplanul superior Im z > 0 are un num ar nit de puncte singulare a1 , a2 , ..., an , atunci este valabil a formula:
+ n

f (x)dx = 2i
k=1

Rezz=zk f(z)

(1.81)

Utiliz and conturul din Fig.1.11 care cont ine la interior punctele singulare a1 , a2 , ..., an obt inem:
+R n

f (x)dx =
R

|z |=R

Im z>0 f (z )dz = 2i

Rezz=zk f(z)
k=1

si formula (1.81) va demonstrat a dac a ar at am c a lim

Or deoarece avem pe |z | = R, Im z > 0, z = Rei , 0 < < , obt inem: |


Im z>0

|z |=R

Im z>0

f (z )dz = 0.

f (z )dz | = |

|z |=R

|z |=R

Im z>0

eimz F (z )dz |
0
i

|eimRe ||F (Rei )|R|iei |d =

=R
0

emR sin |F (Rei )|d c aci |eimRe | = |eimR(cos +i sin ) | = emR sin

iar |iei | = 1. Deoarece |F (Rei )| = M (R), g asim

|z |=R

Im z>0

f (z )dz | RM (R)
0

mR sin

d = 2RM (R)
0

emR sin d

cos sin = cos ( tan ) < 0 deoarece < tan si cos > 0 pentru 2 2 [0, ], rezult a c a g este o funct ie descresc a toare s i deci g( a 2 2 ) < g (0), adic sin( 2 ) sin 2 1 adic a sin pentru [0, 2 ]. 2

deoarece funct ia sin este simetric a fat a de = 2. sin S a consider am funct ia ajut atoare g () = , [0, 2 ]. Cum g () =

Cum ex este de asemeni funct ie descresc atoare, rezult a emR sin e A sadar, avem |
Im z>0

2mR

f (z )dz | 2RM (R)


0

2mR

d = 2RM (R)

|z |=R

2mR =0 e |= = 2 2mR

66 = |

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA


mR ) m M (R)(1 e |z |=R
Im z>0

si este clar, c a dac a R , deoarece M (R) 0 avem


R |z |=R
Im z>0

f (z )dz | 0 deci lim

f (z )dz = 0 si lema este demonstrat a.

Exemple. 1) S a calcul am
+

x cos x dx si 2 x 2x + 10
iz

x2

x sin x dx 2x + 10

ze Fie funct ia f (z ) = z 2 care se poate pune sub forma eiz F (z ). Com2z +10 par amd cu lema lui Jordan, avem m = 1, F (z ) = z 2 2zz +10 si evident m > 0, F (z ) 0 c and z iar polurile lui f sunt z1 = 1 + 3i si z2 = 1 3i iar numai z1 are partea imaginar a pozitiv a. Vom avea:

Rezz=z1 f(z) = A sadar, vom avea


+

z1 eiz1 (1 + 3i)ei(1+3i) 1 + 3i 3+i = = e 2(z1 1) 2 3i 6i

xeix 1 + 3i 3+i e3 dx = 2 i e = (1 + 3i)(cos 1 + i sin 1) x2 2x + 10 6i 3

si separ and p art ile reale si imaginare, g asim:


+ +

x cos x e3 dx = (cos 1 3 sin 1), x2 2x + 10 3 x sin x e3 dx = (3 cos 1 + sin 1). x2 2x + 10 3


+

cos x dx, a > 0 x2 + a2 0 iz Se utilizeaz a funct ia f (z ) = z 2e+a2 = eimz F (z ) si deci m = 1, 1 . Se veric a condit iile lemei lui Jordan si deci a2 + z 2 2) S a calcul am
0

F (z ) =

cos x 1 dx = 2 2 x +a 2

ea ea cos x dx = i = x2 + a2 2ia 2a

In demonstrat ia lemei lui Jordan s-a presupus c a pe axa real a funct ia f nu are singularit a ti. Aceast a ipotez a este necesar a pentru c a n caz contrar
+

integrale

f (x)dx ar putea divergent a.

Exist a ns a posibilitatea calcul arii unor integrale de acest tip dac a pe axa real a se a a un num ar de poluri simple iar integrala se calculeaz a n sensul

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR

67

valorii principale a lui Cauchy (adic a dac a x0 este o astfel de singularitate x0 (a, b) atunci
b x0 b

f (x)dx = lim (
a 0 a

f (x)dx +
x0

f (x)dx),

>0)

In acest caz, se poate aplica teorema reziduurilor. S a presupunem deci c a suntem n ipotezele lemei lui Jordan iar pe axa real a exist a polurile simple x1 < x2 < ... < xm ale funct iei f . Utiliz and denit ia valorii principale Cauchy, avem
+ x1 x2 xm

f (x)dx = lim { lim [


R R 0 R

f (x)dx+
x1 +

f (x)dx+...+
xm1 +

f (x)dx+

+
xm +

f (x)dx]}

Fig. 1.14: S a lu am R > 0 sucient de mare astfel ca toate punctele singulare ale lui f cu Im z > 0 s a se ae n semicercul de raz a R cu centru n origine si e R conturul de la Fig. 1.14. Aplic and teorema reziduurilor avem:
x1 |z |=R
Im z>0

f (z )dz +
R n

f (x)dx +
1

f (x)dx + ... +
m

f (x)dx +
xm +

f (x)dx =

= 2i
k=1

Rezz=ak f(z), unde 1 , 2 , ..., m sunt semicercurile de raz a (care nu

se intersecteaz a) cu centrele n x1 , x2 , ..., xm trasate in Fig. 1. 14. In baza lemei lui Jordan, avem lim Im z>0 f (z )dz = 0. Prin urmare
R

f ac and R , g asim:
+ n

|z |=R

f (x)dx = 2i
k=1

Rezz=ak f(z)

0 k k=1

lim

f(z)dz

68

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

Pentru a calcula ultimile integrale s a not am cu k reziduul lui f relativ la polul xk , deci k = lim [(z xk )f (z )]. A sadar, pentru sucient de mic avem |(z xk )f (z ) k | < dac a |z xk | < . S a ar at am c a
0 k z x k

lim

f (z )dz = k

dz z xk

Pentru aceasta vom evalua diferent a |


k

f (z )dz k

dz |=| z xk

(z xk )f (z ) k dz | z xk

|(z xk )f (z ) k | d < c aci pe k avem z = xk + ei , [0, ] |z xk | 0 iar |z xk | = . A sadar g asim:


+ n m

f (x)dx = 2i
k=1

Rezz=ak f(z) lim


0

k
k=1

dz z xk

Cum
k

dz = z xk
n

iei d = i ei

In denitiv, g asim formula:


+

f (x)dx = 2i[
k=1

1 Rezz=ak f(z) + 2

Rezz=xk f(z)]
k=1

(1.82)

care poart a numele de formula semi-reziduurilor deoarece apare factorul 1 n calculul reziduurilor polurilor aate pe axa real a. 2 Exemplu. Vom recalcula
0
iz

sin x dx = x 2

cu ajutorul funct iei f (z ) = ez , care admite z = 0 ca unic pol simplu pe axa real a. Aplic and formula (1.82) g asim

eiz eix dx = i Rezz=0 ( ) = i = x z


cos x x

cos x dx+i x

sin x dx = 2i x

0 sin x x

sin x dx x este

deoarece funct ia

ind impar a, avem

funct ie par a, avem Cauchy).

sin x dx = 2 x

sin x dx ( n sensul valorii principale x

cos x dx = 0 iar cum x

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR Exercit ii. S a se stabileasc a egalit a tile de mai jos:

69

x2 + 1 dx = 2; x4 + 1

1 (2n 2)! dx = 2n2 ; (x2 + 1)n 2 [(n 1)!]2


x2 dx = , a > 0; 2 2 2 (x + a ) 2a

dx (x2 + a2 )(x2 + b2 )

; ab(a + b)

cos xdx = 3; 2 x +9 3e

x sin xdx e4 = (4 cos 2 + 2 sin 2); x2 + 4x + 20 4


x cos xdx = (2 sin 2 3 cos 3); x2 5x + 6

(x2

1 sin xdx = (cos 1 2 ). + 4)(x 1) 5 e

1.8.1

Reziduul punctului de la innit.

Vom presupune f diferent iabil a n vecin atatea punctului z = , adic a f este diferent iabil a pentru orice z astfel nc at |z | > R. Cu schimbarea de variabil a 1 (1.83) z=
1 funct ia f ( ) = f ( ) va diferent iabil a pentru | | < (eventual) pentru = 0. Vom putea scrie deci + 1 R,

av and o singularitate

f ( ) =
n=

n 2 1 2 a + a + a n = ... + a2 1 0 + a1 + a2 + ... (1.84)

unde not and prin 1 un contur nchis din vecin atatea originii a n = 1 2i f ( ) d n+1 (1.85)

utiliz and (1.83), se deduce dezvoltarea 1 n 2 1 2 f (z ) = f ( ) = a = ... + a + a + ... nz 2 z + a1 z + a0 + a1 z 2z z n= (1.86) din care rezult a c a reziduul punctului de la innit nu este coecientul a 1 ci coecientl a , adic a , din (1.85), pentru n = 1, avem 1
+

Rezz= f(z) =

1 2 i

f ( ) d 2

(1.87)

70

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA


1 z,

Aplic and transformarea (1.83), adic a scriind = (1.87) se deduce 1 Rezz= f(z) = f(z)dz 2 i

d = z12 dz , din (1.88)

unde este un contur nchis care ocole ste z = , n sens direct (prin schim1 barea = z conturul este parcurs n sens invers sensului parcurs pe 1 , deoarece arg z = arg iar smnul minus de la d restabile ste sensul direct de parcurgere a conturului ). Trebuie ret inut faptul c adac a z0 este o singularitate la distant a nit a n formula 1 Rezz=z0 f(z) = f(z)dz 2 i z parcurge conturul l as and z0 la st anga, pe c and n formula (1.88) z = este in afara conturului, ceea ce conduce n nal la urm atoarea concluzie: Dac a f este uniform a si admite n C numai singularit a ti izolate, atunci suma tuturor reziduurilor la distant a nit a este egal a cu rezuduul lui f la innit. Intr-adev ar, o astfel de funct ie nu poate avea dec at un num ar nit de singularit a ti (deoarece n caz contrar ar exista un punct de acumulare de singularit a ti, care nu poate singularitate izolat a) si e R cercul de raz a R cu centru n origine care cont ine la interior toate singularit a tile lui f , except and z = . Teorema reziduurilor arm a c a
n

f (z )dz = 2i
R k=1

Rezz=zk f(z)

iar din (1.88) se deduce f (z )dz = 2iRezz= f(z)


n

adic a Rezz= f(z) =

Rezz=zk f(z)
k=1

(1.89)

Dac a ns a se caut a ca sensul de parcurs pe at at pentru singularit a ti la distant a nit a c at si pentru z = s a e cel direct (ceea ce nseamn a c a n (1.88) sensul de parcurs al conturului este invers), atunci pentru funct ii f care veric a ipotezele de mai sus, suma tuturor reziduurilor este nul a. In particular, aceste rezultate sunt aplicabile funct iilor rat ionale, deci de forma p(z ) r(z ) = q (z )

1.8. REZIDUURILE S I APLICAT IILE LOR

71

p si q ind polinoame. De ret inut faptul c a reziduul pentru z = poate s a e nenul si n cazul n care acest punct nu este singular pentru f . De exemplu, funct ia 1 f (z ) = 1+z are un pol simplu pentru z = 1 iar pentru z = are un zero simplu iar din (1.89) se deduce Rezz= f(z) = Rezz=1 f(z) = 1 = 0 (explicat ia rezult a din (1.87), reziduul lui f pentru = 0 ind a and 1 pe c reziduul lui f relativ la z = este a1 ). Vom utiliza in continuare convent ia ca si pentru z = , sensul de parcurs s a e astfel nc at acest punct s a e l asat n st anga deci Rezz= f(z) = 1 2 i f(z)dz =

1 2 i

f(z)dz

(1.90)

Calculul lui Rezz= f(z) este simplu dac a z = este pol sau punct ordinar (nesingular) pentru f . Astfel n acest din urm a caz avem dezvoltarea Laurent f (z ) = b0 +
z

b2 b1 + 2 + ... z z

(pentru a avea lim f (z ) C) iar reziduul va egal cu b1 , deci Rezz= f(z) = lim z[f(z) b0 ].
z

Exemple. 1. S a calcul am integrala: I=


|z |=2

(z 4

1 dz ; f (z ) = 4 1)(z + 3) (z 1)(z + 3)

Se observ a c a n interiorul cercului |z | = 2 se a a patru singularit a ti pentru f : 1, 1, i, i pe c and n exterior se a a doar dou a singularit a ti: z = 3 si z = (eventual). Deoarece n convent ia f acut a suma tuturor reziduurilor este nul a (f este o funct ie rat ional a), se deduce: I = 2i[Rezz= f(z) + Rezz=3 f(z)] = deoarece Rezz=3 f(z) = i 40

1 iar Rezz= f(z) = 0, deoarece z = este zero de 80 5 1 ordinul cinci pentru f : f ( ) = (1+3 . )(1 4 )

72

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA 2. Dac a f (z ) =


z 5 +z 3 1+z 4

=z+

z 3 z , 1+z 4

atunci

f (z )dz = 2i
|z |=2

deoarece Rezz= f(z) = 1 (coecientul lui z cu semn schimbat, deoarece are un zero simplu la ) iar f (z )dz = 2iRezz= f(z)

z 3 z 1+z 4

|z |=2

1.9

Principiul argumentului si aplicat iile sale.

Fie f o funct ie meromorf a n D. Atunci si raportul f si derivata f (numit logaritmic a a lui f ) reste o funct ie meromorf a n D dar zerourile si polurile f lui f vor poluri simple pentru f . In adev ar, dac a n vecin atatea lui z0 D avem f (z ) = (z z 0 )n g (z ), g (z0 ) = 0, n Z, n = 0 g ind olomorf a n vecin atatea lui z0 D rezult a imediat n g (z ) f (z ) = + f (z ) z z0 g (z ) si deci armat ia f acut a este justicat a. Se observ a c a reziduul funct iei f f relativ la polul z = z0 este egal cu ordinul de multiplicitate al zeroului sau polului considerat f (z) Rezz=z0 =n f(z) si deci nu este nul. Dac a D = C si dac a n D f este funct ie meromorf a iar pe C nu are nici poluri nici zerouri, atunci prin aplicarea teoremei reziduurilor lui f din rezult a egalitatea 1 f (z ) dz = N P (1.91) 2i C f (z ) n care N este suma ordinilor de multiplicitate a zerourilor lui f din D iar P este suma ordinilor de multiplicitate a polurilor lui f aate n D. Formula (1.91) se generalizeaz a imediat n cazul interalelor de forma
C

g (x)

f (z ) dz , f (z )

n care g este o funct ie analitic a in D si se obt ine 1 2i g (x)


C

f (z ) dz = f (z )

mk g (zk )
k

n g (z )

(1.92)

1.9. PRINCIPIUL ARGUMENTULUI S I APLICAT IILE SALE.

73

unde mk este ordinul de multiplicitate al zeroului zk al funct iei f iar n este ordinul de multiplicitate al polului z al aceleia si funct ie f , zk D, z D, C = D. In adev ar, avem Rezz=zk [g(z) f (z) f (z) ] = lim [(z zk )g(z) ] = g(zk )mk zzk f(z) f(z)

si o formul a analoag a pentru polul z . Prin aplicarea teoremei reziduurilor, se obt ine exact (1.92), din care, pentru g = 1 se obt ine (1.91) pentru c a prin denit ie N = mk , P = n.
k

Dar, deoarece avem

f (z ) dz = ln f (z ), va rezulta egalitatea f (z ) f (z ) dz = ln f (z )|C f (z )

unde, prin (z )|C se nt elege, e (z ) (z0 ) dac a curba C are capetele z0 si z , sensul de parcurs pe C ind de la z0 la z , e cre sterea pe care o sufer a funct ia c and z parcurge conturul C . In cazul nostru C este un contur (deci o curb a nchis a) si deoarece avem ln f (z ) = ln |f (z )| + i arg f (z ) si cum se presupune f (z ) = 0 c and z C , va rezulta c a funct ia ln |f (z )| este uniform a pe C , deci ln |f (z )||C = 0. In schimb funct ia arg f (z ) este multiform a si deci avem egalitatea ln f (z )|C = arg f (z )|C = care combinat a cu formula (1.91) conduce la egalitatea important a 1 arg f (z )|C = N P 2 (1.93)

care reprezint a transcrierea analitic a aunui principiu fundamental din teoria funct iilor de o variabil a complex a numit principiul variat iei argumentului si care se poate formula astfel: Diferent a dintre num arul total de zerouri si poluri ale funct iei f meromorf a n D, D = C , este egal a cu num arul de rotat ii pe care le efectuiaz a n planul w vectorul cu originea n w = 0 si cu extremitatea n w = f (z ) c and punctul z descrie conturul C (num arul de rotat ii se consider a pozitiv dac a vectorul se rote ste n sens invers acelor unui ceasornic si negativ n caz contrar). O prim a aplicat ie a principiului argumentului este urm atoarea teorem a: Teorema lui Rouche Dac a funct iile f si g sunt analitice n D, D = C , atunci dac a f (z ) = 0, z C iar |g (z )| < |f (z )|, z C , n D funct iile f si f + g au acela si num ar de zerouri.

74

COMPLEXA. CAPITOLUL 1. FUNCT II DE O VARIABILA

Deoarece funct iile f si g +f sunt olomorfe n D nu avem poluri n domeniul considerat, teorema va demonstrat a, dac a ar at am c a arg[f (x) + g (x)]|C = arg f (x)|C
g deoarece se aplic a (1.93) n care P = 0, Ori din egalitatea f + g = f (1 + f ) g rezult a arg(f + g ) = arg f + arg(1 + f ) si deci avem: g arg(f + g )|C = arg f |C + arg(1 + )|C (1.94) f g (z ) Dac a z parcurge n planul complex z conturul C , punctul w = 1 + f (z ) va parcurge n planul complex w un contur C1 care se va aa n interiorul cercului de raz a 1 cu centru n punctul w = 1, deoarece n baza ipotezei |g (z )| < g (z ) |f (z )|, z C , va rezulta |w 1| = | f | < 1. Aceasta nseamn a c a vectorul (z ) w nu se va roti niciodat a n jurul originii din planul w, deci arg w|C = 0, prin urmare, rezult a din (1.94)

arg(f + g )|C = arg f |C + arg w|C = arg f |C Teorema lui Rouch e are numeroase aplicat ii practice. O prim a aplicat ie const a n determinarea num arului de zerouri ale unui polinom dat, aate ntrun domeniu D, D = C . Vom exemplica n cazul ecuat iei z 5 z 3 2 = 0 c aut and num arul de zerouri aate n cercul unitate |z | < 1. Funct ia 5z 3 este nenul a pentru |z | = 1 si | 5z 3 | = 5|z | = 5 iar |z 5 2| < 3 5 5 | 5z | c aci |z 2| < |z | + 2 = 3 dac a |z | = 1. In baza teoremei lui Rouch e, 5 3 n cercul |z | < 1, polinomul z z 2 va avea tot at atea zerouri c at are z 3 n acela si domeniu, adic a trei zerouri. Se observ a imediat c a procedeul aplicat acum poate utilizat si la demonstrarea teoremei fundamentale a algebrei: Un polinom de grad n are n zerouri n planul complex z . In adev ar, e Pn (z ) = an z n + an1 z n1 + ... + a1 z + a0 = f (z ) + g (z ), an = 0 f (z ) = an z n , g (z ) = an1 z n1 + ... + a1 z + a0 si e C conturul cercului |z | = R cu R convenabil ales. Pe C vom avea: |f (z )| = |an |Rn , |g (z )| |an1 |Rn1 +...+|a1 |R+|a0 | (|an1 |+...+|a1 |+|a0 |)Rn1 si deci |g (z )| < |f (z )|, z C dac a R> |an1 | + ... + |a1 | + |a0 | |an |

Aplic and teorema lui Rouch e, polinoamele f (z ) si f (z ) + g (z ) = Pn (z ) au acela si num ar de zerouri n domeniul |z | < R, cu R determinat mai sus. Cum f are n zerouri, Pn va avea tot n zerouri, aate toate n cercul de raz a R.

Capitolul 2

Serii Fourier.
2.1
2.1.1

Seria Fourier a unei funct ii de o variabil a.


Convergent a n medie.

In cadrul cursului de analiza matematic a au fost denite dou a tipuri de convergent a pentru sirurile(seriile) de funct ii (fn (x))n cu fn : A R R si anume convergent a punctual a(simpl a) care este foarte general a si convergent a uniform a care ns a este uneori prea restrictiv a. Un alt tip de convergent a pentru sirurile(seriile) de funct ii l constituie convergent a n medie care este intermediar a fat a de cele dou a not iuni de convergent a amintite anterior (intermediar a n sensul ca orice sir(serie) uniform convergent( a) este n acelasi timp convergent( a) n medie, reciproca neind adevarat a. Mai precis, considernd mult imea R([a, b]) a funct iilor integrabile Riemann pe [a, b] cu a < b, a, b R, sirul de funct ii (fn (x))n din R([a, b]) va converge n medie c atre f R([a, b]) dac a: b () > 0()N = N () N a. . ()n N s a avem: a (fn (x)f (x))2 dx < . Vom evident ia dou a propriet a ti: Proprietatea 1: Un sir sau o serie de funct ii din R([a, b]) uniform convergent pe [a, b] va convergent si n medie pe [a, b]. Intr-adev ar aceasta rezult a din inegalitatea:
b a

(fn (x) f (x))2 dx < sup (fn (x) f (x))2 (b a) .


x[a,b]

Proprietatea 2: Orice sir(serie) convergent( a) n medie pe [a, b] va putea integrat( a) termen cu termen pe [a, b](chiar dup a nmult irea cu o funct ie din R([a, b]). Considernd inegalitatea Buniacovski-Schwartz:
b

(
a

f (x)g (x)dx)2
a

f 2 (x)dx
a

g 2 (x)dx

(2.1)

75

76

CAPITOLUL 2. SERII FOURIER.

pentru orice f, g din R([a, b]), si nlocuind f cu fn f sirul (fn (x))n din R([a, b]) converge n medie catre f R([a, b]) rezulta imediat: b b b b ( a fn (x)g (x)dx a f (x)g (x)dx)2 2 a g 2 (x)dx, deci sirul ( a fn (x)g (x)dx)n b din R este convergent si are limita a f (x)g (x)dx n R . Acest rezultat este important pentru c a, n ipoteza c a seria de funct ii de forma:

a0 +

(an cos(nx) + bn sin(nx)),


n=1

(2.2)

este convergent a n medie c atre o funct ie f R([, ]) atunci n mod obligatoriu coecient ii (an )n , (bn )n sunt determinat i cu ajutorul formulelorlui Fourier: a0 = 1 2

f (x)dx, an =

f (x) cos(nx)dx, bn =

f (x) sin(nx)dx.

(2.3) Justicarea acestor armat ii se realizeaz a usor integr and termen cu termen a nmultire cu egalitatea: f (x) = a0 + n=1 (an cos(nx) + bn sin(nx)), dup funct ia cos(mx) (pentru coecient ii am ) sau cu funct ia sin(mx) (pentru coecient ii bm ) si folosind egalit a tile:

cos(nx)cos(mx)dx =

sin(nx)sin(mx)dx =

sin(nx)cos(mx)dx = 0, (2.4)

pentru orice m, n N , m = n(ultima egalitate si pentru n = m), si


cos2 (nx)dx =

sin2 (nx)dx =

(2.5)

Toate acestea se obt in folosind identit a tile din trigonometrie: 2 cos(a) cos(b) = cos(a + b) + cos(a b) 2 sin(a)sin(b) = cos(a b) cos(a + b) 2 sin(a) cos(b) = sin(a + b) + sin(a b) Pentru o funct ie f , m arginit a, periodic a si monoton a pe port iuni vom numi serie Fourier o serie de funct ii de forma:

a0 +
k=1

(ak cos(kx) + bk sin(kx)).

(2.6)

Observ am c a: cos(kx) = cos k (x + 2 ) = cos k (x + 2 )

2.1. SERIA FOURIER A UNEI FUNCT II DE O VARIABILA. sin(kx) = sin k (x + 2 ) = sin k (x + 2 )

77

ceea ce arat a c a cos(kx) si sin(kx) sunt funct ii periodice de perioad aT = Propriet a ti ale funct iilor cos(kx) si sin(kx) :
T

cos(kx) cos( x)dx =


0 T

T 2 T 2

0, dac ak= , dac ak= ,

sin(kx) sin( x)dx =


0 T

0, dac ak= , dac ak= ,

sin(kx) cos( x)dx = 0()k, N


0

Denit ie: S irurile de functii (cos nx)n si (sin nx)n cu propriet a tile de mai sus reprezint a un sistem de funct ii ortogonale. Din proprietatea de periodicitate a funct iilor cos(kx) si sin(kx) rezult a c a dac a seria (2.42) este convergent a c atre funct ia f pe [a, b], va convergent a la f pe [a + T, b + T ], ..., [a + nT, b + nT ]. Presupun and c a seria (2.42) este convergent a pe [0, T] determin am coecient ii ei astfel:
T 0 T

f (x)dx = T a0 . T a 2 T b, 2

f (x)cos( x)dx =
0

si
0

f (x)sin( x)dx = de unde rezult a, cu =


2 T

: a0 = 1 T
T

f (x)dx
0 T

ak = bk =

2 T 2 T

f (x) cos(
0 T

2k 1 x)dx = T T 2k 1 x)dx = T T

f (x) cos(
T T

2k x)dx T

f (x) sin(
0

f (x) sin(
T

2k x)dx T

Privind convergent a unei serii Fourier enunt am: Teorema 7 (Dirichlet): Dac a f este m arginit a, monoton a pe port iuni si periodic a atunci n orice punct n care funct ia este continu a, suma seriei este f (x) iar n punctele de

78

CAPITOLUL 2. SERII FOURIER.

f (x+0) discontinuitate suma seriei este: f (x0)+ , unde f (x 0) este limita la 2 st anga iar f (x + 0) este limita la dreapta. Exemple: 1 ) Fie 1, dac a x [0, 1] f (x) = 2 , dac a x [1, 2]

a) S a se dezvolte f n serie Fourier. b) S a se dezvolte f , n serie de cosinu si c) S a se dezvolte f , n serie de sinu si. Rezolvare: T = 2 Pentru punctul a) a0 =
T

1 T

T 0

1 f (x)dx = ( 2
1

+
0 1

2dx) =

3 2 =

2 2k ak = T 0 f (x) cos( T x)dx = 0 cos(kx)dx + 2 sin2k = sink 2 sink k + 2 k k = 0 1 2 T 2k bk = T 0 f (x) sin( T x)dx = 0 sin(kx)dx + 2 k cos 2k 1 k cos k 1 = cos + k + 2 cos k 2 k k = k k deci seria Fourier este :

2 1 cos(kx)dx 2 1 sin(kx)dx

3 2 2

s=0

1 sin(2s + 1)x = 2s + 1

f (x0)+f (x+0) 2

f (x), dac a x = n, n Z , dac a x = n, n Z

Pentru punctul b) avem in general fc (x) = f (x), dac a x [0, T ] f (x) , dac a x [T, 0],

cu f (x + T ) = f (x), atunci fc (x + 2T ) = fc (x), x (T, T ) si fc (x) = fc (x) x (T, T ) In acest caz seria Fourier asociata lui fc (x) este

a 0 unde a 0 = a k = 2 2T
T

(a n cos(nx) + bn sin(nx)) n=1

1 2T

f (x)dx =
T

1 T

f (x)dx
0 T

f (x) cos(
T

2k 2 x)dx = T T

f (x) cos(
0

2k x)dx T

2.1. SERIA FOURIER A UNEI FUNCT II DE O VARIABILA. b k = 2 2T


T

79

f (x) sin(
T

2k x)dx = 0 T

pentru orice k N Deci seria asociat a va o serie de cosinu si, rezultat valabil ntotdeauna c and este vorba de o funct ie par a si vom avea

a 0 Concret pentru cazul b) avem:

(a n cos(nx)
n=1

1 a 0 = ( 2 a k = si vom avea 3 2 2
s=0 1

dx +
0 2 1

dx) =

3 2

cos(
0

k x)dx + 2

2 cos(
1

k 2 k x)dx = sin( ) 2 k 2

1 cos(2s + 1)x = 2s + 1

f (x0)+f (x+0) 2

f (x), dac a x = n, n Z , dac a x = n, n Z

Pentru punctul c) avem in general fs (x) = f (x), dac a x [0, T ] f (x) , dac a x [T, 0],

cu f (x + T ) = f (x), atunci fs (x + 2T ) = fc (x), x (T, T ) si fs (x) = fs (x) x (T, T ) In acest caz seria Fourier asociata lui fc (x) este

a 0 unde

(a n cos(nx) + bn sin(nx)) n=1 T

a 0 = a k = b k = 2 2T
T

1 2T
T

f (x)dx = 0
T

2 2T

f (x) cos(
T

2k x)dx = 0 T
T

f (x) sin(
T

2k 2 x)dx = T T

f (x) cos(
0

2k x)dx T

pentru orice k N

80

CAPITOLUL 2. SERII FOURIER.

Deci seria asociat a va o serie de sinu si, rezultat valabil ntotdeauna c and este vorba de o funct ie impar a si vom avea

b n sin(nx)
n=1

Concret pentru cazul c) avem: b k =


1

sin(
0

k x)dx + 2

2 cos(
1

k 2 k 2 4 x)dx = cos + (1)k 2 k 2 k k

Dup a calcule va rezulta dezvoltarea n serie de sinusi.

2.1.2

Forma complex a a seriei Fourier.

Fie f (x) o funct ie real a sau complex a, periodic a de perioad a T , integrabil a pe orice interal [, + T ]. Seria sa Fourier,

a0 +
k=1

(ak cos kx + bk sin kx),

2 T

este determinat a, coecient ii a0 , ak , bk ind dat i de formulele a0 = 1 T


+T

f (x)dx, ak =

1 T

+ T

f (x) cos kxdx, bk =

1 T

+T

f (x) sin kxdx,

(2.7)

k=1,2,3,... Aceste egalit a ti se numesc formulele lui Euler si Fourier. S a inlocuim funct iile trigonometrice prin exponent iale, folosind formulele lui Euler: 1 cos kx = (eikx + eikx ), 2 Seria Fourier devine:

i sin kx = (eikx eikx ) 2

a0 +
k=1

ak ibk ikx ak + ibk ikx e + e ) 2 2

Coecient ii acestei serii de funct ii exponent iale sunt: c0 = a0 = ck = ak ibk 1 = 2 T


+T

1 T

+T

f (x)dx,

f (x)(cos kxi sin kx)dx =

1 T

+T

f (x)eikx dx

2.1. SERIA FOURIER A UNEI FUNCT II DE O VARIABILA. c k = ak + ibk 1 = 2 T


+T

81 f (x)eikx dx

f (x)(cos kx + i sin kx)dx =

1 T

+T

Observ am c a tot i ace sti coecient i se pot obt ine din cn = 1 T


+T

f (x)einx dx,

n = 0, 1, 2, ...

Deci, seria Fourier a funct iei f (x) se mai scrie

c0 +
k=1

(ck eikx + ck eikx )

sau nc a

cn einx ,
k=

cn =

1 T

+T

f (t)eint dt

(2.8)

Aceasta este forma complex a a seriei Fourier. Dac a f (x) satisface condit iile Dirichlet si dac a n ecare punct de discontinuitate valoarea funct iei este egal a cu media aritmetic a a limitelor sale laterale n acel punct, atunci f (x) = 1 T
+ +T

f (t)ein(xt) dt

(2.9)

n=

82

CAPITOLUL 2. SERII FOURIER.

Capitolul 3

Transformate.
3.1
3.1.1

Transformata Fourier.
Transformata Fourier a funct iilor.

Fie f : (, +) C o funct ie de argument real si av and valori complexe (adic a f (x) C, deci f (x) = f1 (x) + if2 (x) unde f1 si f2 sunt funct ii reale de argument real). S a nu se confunde cu funct iile f (z ) unde z C, deci z = x + iy . S a presupunem c a f este absolut integrabil a pe axa real a, adic a
+

|f (x)|dx < +

(3.1)

Prin denit ie, transformata Fourier a funct iei f denit a anterior este funct ia f ( ) denit a n modul urm ator
+

f ( ) =

eix f (x)dx

(3.2)

unde este o alt a variabil a real a. Din cauza condit iei (3.1) integrala din membrul drept al relat iei (3.2) este o integral a improprie (deoarece intervalul de integrare are lungime innit a) convergent a. In adev ar, putem scrie
+

|f ( )|

|eix f (x)|dx =

|f (x)|dx <

deoarece |eix | = 1, c aci x, R. Transformata Fourier denit a mai sus transform a funct iile de argument real si cu valori complexe tot n funct ii de argument real si av and valori complexe. O aplicat ie a unei mult imi de funct ii n alt a mult ime de funct ii se nume ste operator. De aceea transformata Fourier dene ste un operator special F : M1 M2 , unde M1 = {f } si M1 = {f } ( n ipoteza c a f exist a). 83

84

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

Acest operator F , denit deci prin relat ia F [f ] = f va un operator liniar, adic a F [f + g ] = F [f ] + F [g ] oricare ar constantele , C, deoarece
+

F [f +g ] =

(f +g )(x)eix dx =

f (x)eix dx+

g (x)eix dx =

= F [f ] + F [g ] Exemple. 1) Dac a f (x) = ex , > 0, x R, evident este funct ie integrabil a. Vom obt ine
+ +
2

+
2

ex dx < , deci f
+ )2 ( x 2i

f ( ) =

ex eix dx =

e(x

2 ix )

= e 4 = , dx =
2

dx

Efectu and schimbarea de variabil a F [e


x2

x
2

i 2

1 d,

g asim

e 4 ]( ) =

i + 2 i 2

e d,

1 integrarea efectu andu-se pe dreapta Im z = 2 . Or n banda cuprins a 1 ntre dreptele Im z = 0 si Im z = 2 funct ia care se integreaz a ez este
2

olomorf a si deoarece ez 0 c and x (z = x+iy ), conform cu teorema lui 1 va avea aceea si valoare Cauchy integrala calculat a pe dreapta Im z = 2 + 2 ca si integrala calculat a pe axa real a, Im z = 0. Deoarece et dt = , obt inem: F [ex ]( ) = ex2 = 2) f (x) =
+ 1 , x2 +a2
2

2 e 4

(3.3)

a > 0. Aplic and lema lui Jordan, avem:

x2

eiz ea eix dx = 2i Rezz=ai 2 = 2i = ea dac a, >0 2 2 +a z +a 2ai a

Dac a < 0, vom aplica lema lui Jordan dup a transformarea lui x n x:
+

ei(x)() ei(z)() ei(ai)() dx = 2i Rezz=ai 2 = 2i = ea dac a, <0 2 2 2 (x) + a z +a 2ai a

3.1. TRANSFORMATA FOURIER. Reunind cele dou a formule, vom scrie: F[ x2 1 ]( ) = ea|| 2 +a a

85

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Exercit ii. S a se stabileasc a formulele de mai jos: 2a a | x | F [e ]( ) = a2 +2 ax e , dac ax>0 +i F ( ) = aa 2 + 2 0 , dac ax0 1, dac a |x| < a a ) F ( ) = 2 sin( 0 , dac a |x| a ib eia 1, dac aaxb F ( ) = e i 0 , dac ax<a si x > b F F
| 1 |x a |x| < a a , dac 0 , dac a |x| > a

( ) =

2 (1 a2 2

cos(a ))

x| b b|a , dac a |x| < a b ( ) = a2 2 2 (1 cos(a )) 0 , dac a |x| > a cos(ax), dac a |x| < a 2 F ( ) = a2 [a sin(a2 ) cos(a ) cos(a2 ) sin(a )] 2 0 , dac a |x| > a i, dac a 0<x<a a a < x < 0 ( ) = 2 F i, dac (cos(a ) 1) 0 , dac a |x| a

]( ) = e F [ x41 +1

(sin + cos ) 2 2

Evident, exist a funct ii pentru care transformarea Fourier nu este din nou
+

o funct ie. De exemplu, dac a f (x) = x, x R, integrala divergent a.

xeix dx este

3.1.2

Inversa transformatei Fourier.

Problema principal a care trebuie rezolvat a n cazul transformatei Fourier (3.2) este urm atoarea: prsupun and c a in relat ia (3.2) se cunoa ste f , se cere s a se determine f . In acest mod, practic trebuie rezolvat a o ecuat ie integral a, deoarece funct ia necunoscut a se a a sub semnul integral. Aceast a problem a se rezolv a cu ajutorul urm atoarei teoreme: Teorema de inversare. Dac a n relat ia (3.2) f este o funct ie continu a si absolut integrabil a pe R, atunci este valabil a formula: f (x) = 1 2
+

f ( )eix d

(3.4)

86

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

numit a formula de transformare invers a a lui Fourier. Se consider a integrala urm atoare:
+

F (x) =

f ( )eix d, > 0

n care, dac a se nlocuie ste f prin expresia sa dat a de (3.2) si se inverseaz a ordinea de integrare se va obt ine
+

2 ix

ey f (y )dy ]d =

f (y )[

2 +i (xy )

d ]dy

( n integrala anterioar a s-a notat cu y variabila de integrare pentru a nu produce confuzii cu variabila x care mai apare). Integrala ultim a din egalitatea 2 precedent a poate considerat a ca ind transformata Fourier a funct iei e considerat a nsa a ca funct ie de variabila (x y ). Conform cu relat ia (3.3) vom avea: + (yx)2 2 e +i(xy) d = e 4 si deci se obt ine egalitatea:
+

2 ix

f ( )d =

(y x)2 4

f (y )dy

Efectu and schimbarea de variabil a y = x + 2 t, dy = 2 dt, g asim


+

2 ix

f ( )d = 2

2 et f (x + 2 t)dt

(3.5)

din care, prin trecere la limit a, pentru 0 se va obt ine egalitatea:


+

eix f ( )d = 2

2 et f (x)dt = 2 f (x)
+

et dt

care va coincide cu (3.4) deoarece

et dt =

Se constat a c a formulele (3.2) si (3.4) sunt simetrice: formula invers a (3.4) 1 se obt ine din formula init ial a (direct a) (3.2) prin plasarea factorului 2 n fat a semnului integral si prin schimbarea semnului lui i de la exponent. Dup a cum rezult a din demonstrat ie, relat ia (3.4) este valabil a n ecare punct de continuitate al funct iei f . Ins a dac a x0 este punct de discontinuitate de prima spet a pentru funct ia f , se poate scrie o relat ie asem an atoare cu (3.5) pentru f cu condit ia ca n punctul x0 s a se considere valoarea funct iei

3.1. TRANSFORMATA FOURIER.

87

egal a cu 1 a se scrie 2 [f (x0 +) + f (x0 )]. Acest fapt se poate justica astfel: dac egalitatea (3.5) n punctul x0 sub forma
+

2 ix

f ( )d = 2

2 et f (x+2 t)dt+2
0

2 et f (x+2 t)dt

si f ac and 0, g asim
+

2 ix

f ( )d = 2 f (x0 )

2 et dt + 2 f (x0 +)

+ 0

et dt

deoarece t (, 0), 2 t (, 0) iar lim f (x + 2 t) = f (x0 0) si 0 dac a t (0, +), 2 t (0, +) iar lim f (x + 2 t) = f (x0 + 0). Cum 0 0 + 2 2 et dt = et dt = vom obt ine n denitiv: 2 0 2 f (x0 ) + f (x0 +) = 2
+

2 ix

f ( )d

Prin urmare, formula de inversiune (3.4) este valabil a at at n punctele de continuitate ale lui f c at si n punctele de salt, cu condit ia ca valoarea funct iei f (x0 +) . Deci, mai general, formula f ntr-un punct de salt s a e egal a cu f (x0 )+ 2 de inversiune Fourier (3.4) se poate scrie sub forma: 1 f (x0 ) + f (x0 +) = 2 2
+

f ( )eix d

(3.6)

deoarece dac a x este punct de continuitate pentru f , avem f (x0 ) = f (x0 +) = f (x+) f (x0 ) si deci f (x)+ = f (x). 2 Ilocuind expresia (3.4) n relat ia (3.6), schimb and variabila de integrare din (3.4) din x n y , se obt ine formula urm atoare f (x) = 1 2
+ +

f (y )ei(yx) ]d

(3.7)

numit a integrala lui Fourier (sub form a complex a). Din cauza interpret arilor zice, n formulele (3.4) si (3.6) variabila se nume ste num ar de und a iar mult imea valorilor care apar n aceste formule se nume ste spectrul numerelor de und a (care n acest caz coincide cu R ). Transformata Fourier f ( ) se mai nume ste funct ie spectral a sau densitate spectral a. In unele cazuri se utilizeaz a alte forme ale formulelor (3.4) si (3.6) care ix provin din descompunerea exponent ialei e = cos(x) + i sin(x). Astfel, se

88

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

dene ste transformarea cosinus Fourier a funct iei f , notat a prin fc ( ), prin relat ia

fc ( ) =

f (x) cos(x)dx
0

(3.8)

In mod analog, transformarea sinus Fourier a aceleia si funct ii va

fs ( ) = Formulele inverse vor f (x) = respectiv f (x) = 2 2

f (x) sin(x)dx
0

(3.9)

0 0

fc ( ) cos(x)d

(3.10)

fs ( ) sin(x)d

(3.11)

Pentru a demonstra, de exemplu formula (3.10), vom presupune f funct ie par a, adic a f (x) = f (x), ceea ce nu este o restrict ie deoarece in (3.9) apar sub semnul integral doar valorile lui f pentru x > 0, ceea ce face s a e indiferente valorile lui f pentru x < 0. Va rezulta c a funct iile f (x) cos(x) si f (x) sin(x)
+ +

vor par a respectiv impar a, deci


+

f (x) cos(x)dx = 2
0

f (x) cos(x)dx,

f (x) sin(x)dx = 0. Vom putea scrie: 1 2


+

fc ( ) =

f (x) cos(x)dx +

i 2

f (x) sin(x)dx =

1 2

f (x)eix dx

iar prin aplicarea formulei (3.4se v obt ine f (x) =


2

1 2

2fc ( )eix d =

fc ( ) cos(x )d

fc ( ) sin(x )d =

+ 0

fc ( ) cos(x )d deoarece din (3.8) rezult a c a fc va funct ie par a n

variabila . Exemplu. Dac a f (x) = ex > 0, x R, avem:


+

fc ( ) + ifs ( ) = =

ex [cos(x) + i sin(x)]dx =
0

ex(i) dx =

1 1 + i =0 ex(i) |x = 2 x= = i i + 2

3.1. TRANSFORMATA FOURIER. si deci fc ( ) = 2

89

, + 2

fs ( ) =

2 2

+ 2
+ 0

In baza relat iilor inverse (3.10) si (3.11) se obt in egalit a tile ex = 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 2


+ 0

cos(x) d, 2 + 2

ex =

sin(x) d 2 + 2

1 a 9) F [f (ax + b)]( ) = a e F [f (x)]( a ); iax 10) F [e f (x)]( ) = F [f (x)]( + a); b 1 11) F [eibx f (ax)]( ) = a F [f (x)]( + ); a c b 1 a 12) F [eibx f (ax + c)]( ) = a e (+b) F [f (x)]( + a ); 1 F [f (x)]( + b) + 1 13) F [cos(bx)f (x)]( ) = 2 2 F [f (x)]( b); 1 1 14) F [sin(bx)f (x)]( ) = 2i F [f (x)]( + b) 2 i F [f (x)]( b); 1 1 2 15) F [sin (bx)f (x)]( ) = 2 F [f (x)]( ) 4 F [f (x)]( + 2b) 1 [f (x)]( 2b); 4F c c +b b i a ( +b) 1 i a ( b) e F [ f ( x )]( )+ e F [f (x)]( 16) F [cos(bx)f (ax+c)]( ) = 21 a a 2a a ).

Exercit ii. S a se stabileasc a egalit a tile urm atoare F [f (x)]( ) = F [f (x)]; F [f (b x)]( ) = eib F [f (x)]( ); F [f (x)]( ) = F [f (x)]( ); F [f (x + a) + f (x a)]( ) = 2 cos(a )F [f (x)]( ); F [f (x + a)]( ) = eia F [f (x)]( ); F [f (x + a) f (x a)]( ) = 2i sin(a )F [f (x)]( ); F [2f (x) f (x + a) f (x a)]( ) = 4 sin2 ( a 2 )F [f (x)]( ); 1 F [f (ax)]( ) = a F [f (x)]( a );
b

S a presupunem acum c a f este astfel nc at produsul e|x| f (x) s a e integrabil pe R pentru un > 0. Este evident c a n acest caz f este sucient de regulat a si descre ste repede la innit deoarece prin ipotez a avem e|x| |f (x)| < M | x | m m | x | deci |f (x)| M e si deci |x f (x)| M |x| e 0 c and x . In acest caz, funct ia f ( ), = + i este olomorf a n banda | | . In
+

adev ar, deoarece f ( ) =


+

f (x)eix dx va rezulta
+

f ( ) =

f (x)eix dx =

f (x)eix(+i) dx =

f (x)eix ex dx

si deoarece |f (x)eix ex | |f (x)|e|x| |f (x)|e|x| pentru | | , ultima integral a va convergent a pentru +. Deriv and formal f se obt ine
+

f ( ) =

(ix)f (x)eix dx

90

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

iar pentru | | < integrala va uniform convergent a deoarece |ixf (x)eix | = |xf (x)ex | |xf (x)e|x| | = |xf (x)e(||)|x| e|x| | = = |f (x)|e|x| e(||) |x| C |f (x)|e|x| unde |xe(||) | C deoarece pentru | | < , xe|x|(||) 0 uniform c and x ceea ce face ca C s a nu depind a de x. Deci, deoarece f este reprezentat de o integral a improprie uniform convergent a, rezult a posibilitatea deriv arii sub semnul integral, deci f ( ) este o funct ie olomorf a n banda | | = |Im | < . In plus se veric a imediat c a dac a |x| n aceast a band a, |f | 0. Ca o consecint a imediat a a acestor rezultate, n baza teoremei lui Cauchy, n formula invers a f (x) = 1 2
+

f ( )eix d

integrala nu- si schimb a valoarea dac a se efectuiaz a integrarea pe orice paralel a la axa real a aat a n banda | | < . A sadar, va valabil a relat ia f (x) = 1 2
++iC +iC

f ( )eix d.

(3.12)

3.2
3.2.1

Transformata Laplace.
Transformata Laplace a funct iilor.

In cazul transform arii Fourier studiat a anterior, s-a presupus x R ceea ce nseamn a c a aceast a transformare este aplicabil a n cazul problemelor n care variabila independent a ia valori ntre si +. Exist a ns a fenomene n care variabila independent a (de exemplu timpul) ia valori ncep and de la o anumit a valoare (cum ar momentul init ial n cazul timpului). De aceea, practic x va varia ntre 0 si . O alt a ipotez a utilizat a n cazul transform arii Fourier nu este ntotdeauna vericat a. Anume, s-a presupus c a f este absolut integrabil a pe R, adic a
+

|f (x)|dx < . Or, n cazul unor funct ii simple, utilizate n practic a, cum ar f (x) = 1, f (x) = x, f (x) = x2 etc. aceast a condit ie nu este ndeplinit a, ceea ce face ca aceste funct ii s a nu aibe transformat a Fourier n sens obi snuit. Pentru a se nl atura aceste restrict ii, vom considera n viitor funct ii f denite pentru x R, dar nule pentru x < 0. Cu alte cuvinte, vom nlocui funct ia f prin f+ unde f+ (x) = f (x), dac ax0 0 , dac ax<0 (3.13)

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE.

91

valoarea in origin a ind 1 ia (3.6), dac a f (0+) 2 f (0+), pentru a se verica condit este nit. In aceast a ipotez a, vom putea scrie
+

f+ ( ) =

f+ (x)eix dx =

+ 0

f (x)eix dx

(3.14)

si deci formula invers a va 1 2


+

f+ ( )eix d = f+ (x) =

f (x), pentru x > 0 0 , pentru x < 0

(3.15)

Pentru a nl atura cea de-a doua obiect ie, se va presupune c a funct ia f n cauz a este astfel nc at integrala
+

I (s0 ) =

|f (x)|es0 x dx

(3.16)

este convergent a pentru un s0 R, s0 > 0. Cu alte cuvinte, se vor lua n considerat ie funct iile care veric a inegalitatea |f (x)| M es0 x , x (0, ), s0 > 0(s0 xat) In aceste ipoteze, prin denit ie integrala cu parametru
+

(3.17)

F (p) =
0

f (x)epx dx

(3.18)

va deveni o nou a funct ie care se va numi transformarea (sau transformata) Laplace a funct iei f si se noteaz a L[f (x)] = F (p) S a presupunem parametrul p complex si s a g asim domeniul de existent a la funct iei F . Scriind p = s + it, avem |epx | = |esx eitx | = esx |eitx | = esx si deoarece pentru x > 0 funct ia ex este descresc atoare, pentru s > s0 si sx s x 0 x > 0 avem e <e . Prin urmare, utiliz and condit ia (3.16), putem scrie

|F (p)| = |
0

f (x)eps dx|
0

|f (x)||eps |dx =
0

|f (x)|exs dx <

<
0

|f (x)|exs0 dx < si deci funct ia F este denit a pentru Re p = s >

s0 . Deci domeniul de denit ie al transformatei Laplace L[f ] = F (p) este semiplanul Re p > s0 (s0 ind denit prin condit ia (3.17)).

Se poate verica c a integrala


0

x|f (x)|exs0 dx este convergent a uniform

si c a F este olomorf a pentru Re p > s0 . In adev ar, deriv and F formal sub semnul integral se obt ine integrala uniform convergent a
0

xf (x)epx dx.

92

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

3.2.2

Inversa transformatei Laplace.

Ca si n cazul transform arii Fourier, o problem a important a este aceea a invers arii formulei (3.18) drept o ecuat ie integral a n care funct ia necunoscut a este f iar F este presupus cunoscut, s a exprim am pe f cu ajutorul lui F = L[f ]. Pentru aceasta, vom compara relat ia (3.18) cu relat ia (3.4) g asim

L[f ] = F (p) =
0

f (x)epx dx =

f+ (x)e(ix)(ip) dx = f+ (ip)

si rezult a c a transformarea Laplace nu este altceva dec at transformarea Fourier a funct iei f+ denit a prin relat ia (3.13), calculat a pentru argumentul ip (cu alte cuvinte este vorba de o rotat ie de unghi a axelor: axa real a se trans2 form a in axa imaginar a is ). Deoarece |f (x)epx | = |f (x)esxitx | = |f (x)|esx | M es0 xsx = M ex cu = s s0 , varezulta c a pentru > 0, deci pentru s > s0 se poate aplica formula (3.12) de inversiune si vom avea f+ (x) = 1 2
++iC +iC

f+ ( )eix d.

Efectu and n integral a schimbarea de variabil a = ip, limitele de integrare vor deveni C + i respectiv C i si se g ase ste f+ (x) = 1 2i
i+C i+C

f+ (ip)exp dp.

care conduce la formula nal a c autat a (numit a formula lui Mellin ) 1 2i


i+C i+C

F (p)exp dp = f+ (x) =

f (x), dac ax>0 0 , dac ax<0

(3.19)

n care drumul de integrare este o dreapt a paralel a cu axa imaginar a situat a n domeniul de olomore al funct iei F , deci C > s0 . Vom nota relat ia (3.19) si astfel L1 [F (p)](x) = f+ (x) (3.20)

O funct ie f pentru care sunt vericate condit iile: a) f este denit a si local integrabil a pentru x > 0, f = 0 dac ax<0 b) |f (x)| M es0 x , s0 > 0 ind xat iar x > 0 se nume ste funct ie original sau original n timp ce transformata ei Laplace se nume ste funct ie imagine sau imagine.

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE.

93

b a f (x)dx

Prin funct ie local integrabil a pentru x > 0 se nt elege o funct ie pentru care exist a oricare ar constantele 0 < a < b. Se poate vedea imediat c a |F (P )| 0 c and p pe orice dreapt a Re p = s > s0 deoarece, utiliz and condit ia b), avem cu p = s + it:

|F (p)|
0

|f (x)||epx |dx M
0

esx+s0 x dx =

M (s0 s)x x= M e |x=0 = s0 s s s0

dac a s s0 > 0 c aci atunci

M Re p = s > s0 nseamn a c a s si deci s a F (p) 0 c and s0 0 adic s . In studiul transformatei Laplace este util a funct ia unitate sau funct ia lui Heaviside denit a astfel:

x+

lim e(ss0 )x = 0. Dac a p pe dreapta

h(x) =

1, dac ax0 0 , dac ax<0

Cu ajutorul funct iei h vom putea scrie f+ = f h, f+ ind denit prin (3.13). Exemple. epx x= 1 1) L[h(x)](p) = 1 epx dx = | = = H (p) p x=0 p 0 Aici s0 poate zero si deci putem scrie formula lui Mellin corespunz atoare h(x) = 1 2i
C +i C i

1 px e dp p

n care C este orice num ar real pozitiv.

2) L[sin(x)](p) =
0

sin xepx dx =

Formula invers a se va scrie deci sin x = 1 2i

epx 1 x= (p sin xcos x)|x =0 = 1 + p2 1 + p2 epx dp 1 + p2

C +i C i

cu C iar a si, orice num ar pozitiv, deoarece evident se poate lua s0 = 0. epx p x= 3) L[cos(x)](p) = cos xepx dx = (sin x p cos x)|x =0 = 2 1+p 1 + p2 0 si formula invers a se va scrie deci cos x = 4) L[erx ](p) =
0

1 2i

C +i C i

p epx dp, 1 + p2
0

C > 0, x > 0 1 pr

erx epx dx =

e(pr)x dx =

94

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

Oricare ar r C, pentru orice p astfel nc at Re p >Re r (condit ie impus a de convergent a integralelor n cauz a ). Formula invers a va : erx = cu C >Re r. 5) L[cosh x](p) =
0

1 2i

C +i C i

epx dp pr
0

cosh xepx dx =

1 1 1 p ( + )= 2 si deci: 2 p1 p+1 p 1 cosh x =

1 2

expx dx +

1 2

expx dx =

1 2i

C +i C i

p2

p epx dp, C > 1. 1 1 2


0

6) L[sinh x](p) =
0

sinh xepx dx =

expx dx

1 1 1 1 ( )= 2 si deci: 2 p1 p+1 p 1 sinh x = 7) L[xa ](p) =

1 2

expx dx =

1 2i

C +i C i

p2

epx dp, C > 1. 1

et ta dt pa+1 0 dac a se efectuiaz a schimbarea de variabil a px = t. Deoarece


0 0

xa epx dx =

et ta dt = (a + 1), (a + 1) pa+1

rezult a formula L[xa ] =

valabil a pentru orice a C, Re a > 1. Deci, pentru C > 0 avem si relat ia invers a xa 1 = (a + 1) 2i
C +i C i

1 pa+1

epx dp

In particular, pentru a = n, cum (n + 1) = n!, avem L[xn ] = n! pn+1 , n = 0, 1, ...

Din exemplele de mai sus rezult a faptele ment ionate init ial relativ la olo mora funct iei imagine F . In plus, este vizibil c a domeniul de olomore nu

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE.

95

1 este n mod obligatoriu doar mult imea Re p > s0 . De exemplu L[erx ] = p r 1 este olomorf a n C \ { r } , n p = r aceast a funct ie av a nd un pol iar funct ia p r simplu. In orice caz, F nu poate avea singularit a ti la dreapta dreptei Re p = s0 (ceea ce face ca nu orice funct ie olomorf a s a poat a o funct ie imagine; a sa de 1 exemplu funct ia sin(p) nu poate transformata Laplace a vreunei funct ii orig1 inal pentru c a oricum se consider a dreapta Re p = s0 , funct ia sin(p) admite singularit a ti de tip pol n semiplanul Re p > s0 (funct ia sin(p))se anuleaz a pentru p = 0, 1, 2, ...)

3.2.3

Propriet a ti elementare.

Vom stabili c ateva propriet a ti ale tansformatei Laplace: I. Proprietatea de liniaritate. Exprimat a prin egalitatea : L[af (x) + bg (x)](p) = aL[f (x)](p) + bL[g (x)](p), a, b R Justicarea se face utiliz and denit ia transformatei Laplace si propriet a tile integralelor. II. Proprietatea de omotetie. Exprimat a prin egalitat a tile :
p 1 L[f (ax)](p) = a L[f (x)]( a ), a > 0 1 L[f (x)](ap) = a L[f ( x a )](p), a > 0

(3.21)

Intr-adev ar, deoarece

L[f (ax)](p) =
0

f (ax)epx dx, a > 0,

1 cu schimbarea de variabil a ax = t, dx = a dt, se g ase ste prima relat ie (3.21)

L[f (ax)](p) =

1 a

f (t)e a t dt =

1 p L[f (x)]( ) a a

Scriind n egalitatea (3.18) ap n loc de p , se deduce

L[f (x)](ap) =
0

f (x)eapx dx, a > 0,

1 iar schimbarea de variabil a ax = t, dx = a dt, conduce la a doua egalitate (3.18). Prin urmare, nmult irea argumentului funct iei-original cu un num ar real pozitiv conduce la mp art irea at at a argumentului funct iei-imagine cu acela si num ar c at si la mp art irea imaginii ns a si cu acel num ar. Aceea si regul a este valabil a si n cazul nmult irii argumentului imaginii cu un num ar a > 0.

96

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE. III. Prima teorem a de translat ie. Se exprim a prin: L[h(x a)f (x a)](p) = eap L[f (x)](p) = eap F (p), a > 0 (3.22)

unde h este funct ia unitate denit a prin mai sus. Intr-adev ar, avem:

L[h(x a)f (x a)](p) =


0

h(x a)f (x a)epx dx =

h(t)f (t)ep(t+a) dt,

ultima egalitate obt in andu-se cu schimbarea de variabil a x a = t. T in and cont c a h(t) = 0, dac a t < 0, avem:
a

h(t)f (t)ep(t+a) dt = epa


0

f (t)ept dt = epa L[f (x)](p)

si deci egalitatea (3.22) este justicat a. Dac a egalitatea (3.22) se cite ste de la dreapta spre st anga, adic a scriind: epa L[f (x)](p) = L[f (x a)](p) trebuie tinut cont c a originalul f (x a) este nul pentru x < a (pentru a nu pune n evident a funct ia unitate). IV. A doua teorem a de translat ie. Este exprim a prin: L[f (x + a)](p) = eap [L[f (x)](p)
0 a

f (x)epx dx], a > 0

(3.23)

si care se justic a imediat:

L[f (x + a)](p) =
0

f (x + a)epx dx =
a

f (t)ep(ta) dt =

= eap [
0

f (x)epx dx
0

f (x)epx dx]

V. Teorema de deplasare. Este dat a de egalitatea: L[ex f (x)](p) = L[f (x)](p + ), C care se justic a imediat: L[ex f (x)](p) =
0

(3.24)

ex f (x)epx dx =
0

f (x)e(p+)x dx = L[f (x)](p+)

Combin and teorema de deplasare cu proprietatea de omotetie, rezult a urm atoarea egalitate important a: L[ex f (x)](p) = 1 p+ F( ), C, > 0 (3.25)

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE. VI. Teorema deriv arii originalului. Este exprimat a prin:

97

L[f (n) (x)](p) = pn F (p) pn1 f (0+ ) pn2 f (0+ ) ... pf (n1) (0+ ) f (n) (0+ ) (3.26) n ( n ) valabil a dac af C si are sens L[f (x)](p). Intr-adev ar

L[f (x)](p) =
0

x= f (x)epx dx = f (x)epx |x =0 + p

f (x)epx dx

si deoarece din (3.17) rezult a |f (x)| M ex , ind abscisa de convergent a a lui f , se deduce |f (x)epx | M e(p)x , iar cum pentru p > avem lim f (x)epx = 0, rezult a
x = f (x)epx |x x=0 = f (0+ )

s1 (3.26) este justicat a pentru n=1 (apare f (0+ )) si nu f (0) deoarece n cazul integr arii prin p art i, prin F (x)|b se nt elege diferent a F ( b ) F ( a ). Dac a + a n=2, avem L[f (x)](p) = L[(f (x)) ](p) = pL[f (x)](p) f (0+ ) si folosind iar relat ia pentru n=1 avem: L[f (x)](p) = p(pL[f (x)](p) f (0+ )) f (0+ ) = p2 L[f (x)](p) pf (0+ ) f (0+ ) ceea ce coincide cu (3.26) pentru n=2. Pentru n > 2, se itereaz a ultimul rat ionament. Proprietatea VI ne art a important a practic a a utiliz arii transformatei Laplace. Astfel, pe c and n spat iul funct iilor-original operat ia de derivare este o operat ie de trecere la limit a, n spat iul funct iilor-imagine operat ia de derivare const a n nmult irea imaginii cu p si ad augarea unui polinom n p obt inut cu ajutorul valorilor init iale f (0+ ), f (0+ ), f (0+ ), ... VII. Teorema deriv arii imaginii. Este caracterizat a prin faptul c a derivatele F (p), F (p), , ...F (n) (p), ... sunt transformatele Laplace ale funct iilor xf (x), x2 f (x) , ..., (1)n f (x), ..., adic a: L[f (x)](n) (p) = F (n) (p) = L[(x)n f (x)](p), n = 0, 1, 2, ... (3.27)

Intr-adev ar, deriv and n raport cu parametrul p egalitatea de denit ie

F (p) =
0

f (x)epx dx

98 se deduce

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

F (p) =
0

(x)f (x)epx dx, F (p) =


0

(x)2 f (x)epx dx, ...

ceea ce justic a (3.27). Se observ a c a si in cazul operat iei de derivare n spat iul imaginilor (care este o operat ie de trecere la limit a) n spat iul originalelor va corespunde o operat ie mai simpl a ( nmult irea cu variabila independent a). VIII. Teorema integr arii originalului. Este dat a prin relat ia:
x

L[
0

1 1 f (t)dt](p) = L[f (x)](p) = F (p) p p


x

(3.28)

care se justic asimplu. Not and f (t)dt = g (x)


0

dac a f este continu a n R+ avem g C 1 (R+ ) si g (0+ ) = 0. Aplic and (3.26), pentru n=1 funct iei g , g asim (cu G(p) = L[g ]) L[g (x)](p) = pG(p) g (0+ ) = pG(p) adic a L[g (x)](p) = L[f (x)](p) = pL[
0 x

f (t)dt](p),

deci L[
0

1 f (t)dt](p) = L[f (x)](p) p

ceea ce coincide cu (3.28). Prin iterare, din (3.28) se va deduce


L[
0

...
0

f (x)dx...dx](p) =

1 F (p) pn

(3.29)

Prin urmare si la operat ia de trecere la primitiva funct iei f n spat iul funct lor original, va corespunde o operat ie mult mai simpl a n spat iul funct lor imagine si anume operat ia de mp art ire cu variabila p. IX. Teorema de integrare a imaginii. Este dat a prin relat ia: L[ valabil a n ipoteza c a funct ia prin urm atorul calcul:

f (x) ](p) = x
f (x) x

F (q )dq
p

(3.30)

poate constitui o funct ie-original si sejustic a


F (s)ds =
p p

[
0

f (x)exs dx]ds =
0

[
p

f (x)exs ds]dx =

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE.

99
0

=
0

f (x) sx s=p e |s= )dx = x

f (x) px f (x) e dx = L[ ](p). x x

X. Teorema de convolut ie. Dac a f, g : R R sunt astfel nc at urm atoarea integral a improprie cu parametru notat a prin f g este convergent a
+

(f g )(x) =

f (x t)g (t)dt,

xR

(3.31)

atunci funct ia f g se nume ste produsul de convolut ie (pe scurt convolut ia) funct iilor f si g . Dac a n plus f si g sunt funct ii original (deci nule pentru x < 0), din (3.31) se deduce
x

(f g )(x) =
0

f (x t)g (t)dt,

x>0

(3.32)

deoarece
+ 0 x +

f (xt)g (t)dt =
0

f (xt)g (t)dt+
0

f (xt)g (t)dt+
x

f (xt)g (t)dt

iar
+

f (x t)g (t)dt = 0 (pentru c a g (t) = 0 dac a t < 0) si vom avea f (x t)g (t)dt = 0, pentru c a dac a t > x avem x t < 0, deci f (x t) = 0.

Cu schimbarea de variabil a x t = s, dt = ds, din (3.31) se deduce egalitatea


+

(f g )(x) =

g (x s)f (s)ds = (g f )(x), x R

care arat a c a f g = g f (convolut ia este o operat ie n care ordinea factorilor nu are important a ).

Fig. 3.1:

100

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE. Teorema de convolut ie se exprim a prin relat ia: L[(f g )(x)](p) = L[f (x)](p) L[g (x)](p) = F (p) G(p) (3.33)

care se justic a astfel: din (3.32) avem

L[(f g )(x)](p) =
0

(f g )(x)epx dx =
0

[
0

f (x t)g (t)dt]epx dx

Schimb and ordinea de integrare (posibil dac af si g au cre steri exponent ial a ) ( vezi Fig.3.1) se deduce egalitatea

L[(f g )(x)](p) =
0

[
t

f (x t)g (t)exp dx]dt

Dac a n integrala interioar a se scrie y n loc de x t (deci dx = dy ) va rezulta


L[(f g )(x)](p) =
0

[
0

f (y )ep(y+t) dy ]g (t)dt =
0 0

[
0

f (y )epy) dy ]ept g (t)dt =

=
0

L[f (x)](p)g (t)ept dt == L[f (x)](p)

g (t)ept dt = L[f (x)](p)L[g (x)](p)

Prin urmare, dac a n spat iul originalelor se introduce operat ia de convolut ie denit a prin (3.32), atunci n spat iul imaginilor va corespunde funct ia produs F G.

3.2.4

Consecint e deduse din propriet a tile transformatei Laplace.

Vom deduce acum c ateva egalit a ti importanta in practic a. Astfel L[xk ](p) = (k + 1) , k R, p > 0 pk+1 (3.34)

prin xk vom nt elege funct ia original xk ar + . Intr-adev L[xk ](p) =


0

xk epx dx =

px=s

1 pk+1
0

sk es ds =

(k + 1) pk+1

deoarece
0

sk es ds = (k + 1). In particular, pentru k = 0, deoarece

ia unitate, rezult a ceea ce stiam x0 + = h(x), h ind funct L[h(x)](p) = 1 p (3.35)

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE. In baza teoremei V de deplasare, din (3.35) se deduce


x L[ex + ](p) = L[e h(x)](p) = L[h(x)](p ) =

101

1 p

adic a are loc transformarea L[ex ](p) = 1 , C p (3.36)

In baza lui (3.36) si a propriet a tii I de liniaritate rezult a L[sin x](p) = deoarece L[sin x](p) = L[
1 1 =2 i ( pi iar 1 p+i ),

p2

1 +1

(3.37)

eix eix 1 ](p) = (L[eix ](p) L[eix ](p)) = 2i 2i

L[cos x](p) =

p2

1 +1

(3.38)

dup a un calcul analog. In baza propriet a tii II de omotetie, se pot deduce imediat si relat iile L[sin(ax)](p) = L[cos(ax)](p) = p2 p2 a , a > 0, p > 0 + a2 p , a > 0, p > 0 + a2

Cu ajutorul teoremei de convolut ie (3.33) se poate demonstra u sor leg atura dintre funct iile lui Euler de cele dou a spet e si anume (p, q ) = unde (z ) =
0

(p) (q ) , p, q R, p > 0, q > 0 (p + q )


1 0

(3.39)

xz 1 ex dx, (p, q ) =

tp1 (1 t)q1 dt

Pentru aceasta n integrala care dene ste pe se face schimbarea de variabil a t = xs, dt = xds si se va obt ine egalitatea xp+q1 (p, q ) =
0 x

sp1 (x s)q1 ds

102 care se poate scrie sub forma

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

1 q 1 p+q 1 xp + x+ = (p, q )x+

dac a se tine cont de denit ia (3.32) a convolut iei. In baza teoremei de convolut ie (3.33) se deduce egalitatea
p+q 1 q 1 1 ](s) L[xp + ](s) L[x+ ](s) = (p, q )L[x+

care n baza lui (3.34) se transcrie (p) (q ) (p + q ) q = (p, q ) p+q , s > 0 p s s s si evident, dup a simplicare va conduce la egalitatea (3.39). In ne, cu ajutorul egalit a tii (3.30) vom putea calcula unele integrale im f (x) proprii n ipoteza c a integrala improprie dx este convergent a, deoarece x 0 (3.30) se scrie f (x) px e dx = F (q )dq x p 0 pentru p = 0 se va obt ine egalitatea
0

f (x) dx = x

F (p)dp
0

(3.40)

care este important a prin aceea c a permite calculul integralei improprii


0

f (x) dx x

cu ajutorul integralei improprii ori este mai u sor de calculat.


0

F (p)dp =
0

L[f (x)](p)dp care de multe

sin x dx x 0 1 Deoarece, din (3.37) se deduce L[sin x](p) = 1+ in baza lui (3.40) avem: p2 Exemple. 1. S a se calculeze
0

sin x dx = x

dp . = arctan p| 0 = 2 1+p 2

2. Pentru a > 0, b > 0 avem


0

b eat ebt dt = ln( ), t a

deoarece din (3.36) se deduce L[eax ](p) = 1 1 , L[ebx ](p) = p+a p+b

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE. si n baza lui (3.40) putem scrie


0

103

eat ebt dt = t

(
0

1 1 p + a p= a )dp = ln |p=0 = ln( ) p+a p+b p+b b

3. Integralele improprii de forma f (ax) f (bx) dx x

se numesc integrale de tip Froullani si se pot obt ine imediat egalit a tile:
0

eat ebt b a sin(mt)dt = arctan( ) arctan( ), a > 0, b > 0, m > 0 t m m


0

cos(at) cos(bt) b dt = ln( ), t a

a > 0, b > 0

sin(at) sin(bt) 1 |a + b| dt = ln , a > 0, b > 0 t 2 |a b| 0 Ca exercit ii, se pot deduce egalit a tile
0

eax sin(bx) b dx = arctan( ), x a

a > 0, b > 0

Aeax + Bebx + Cecx + Dedx d d d dx = A ln( ) + B ln( ) + C ln( ) x a b c 0 dac a A + B + C + D = 0, a > 0, b > 0, c > 0, d > 0. Rezolvarea problemei Cauchy pentru ecuat ii diferent iale liniare cu coecient i constant i. Pentru ilustrarea modului n care transformata Laplace poate utilizat a la rezolvarea problemei Cauchy ata sat a unor ecuat ii diferent iale liniare cu coecient i constant i, vom lua n considerat ie ecuat ia de ordinul al doilea: a0 x + a1 x + a2 x = f (t), a0 , a1 , a2 R, a0 = 0, x = Problema lui Cauchy ind: x(0) = x0 , x (0) = x1 , x0 , x1 R (3.42) dx d2 x ,x = 2 dt dt (3.41)

Vom nota L[x(t)](p) = X (p), L[f (t)](p) = F (p) si aplic and ambilor membrii ai ecuat iei (3.41) transformata Laplace, utiliz and proprietatea I de liniaritate si teorema IV de derivare a originalului, deoarece x(0+ ) = x0 , x (0+ ) = x1 din ecuat ia diferent ial a (3.41) si condit iile (3.42) se obt ine ecuat ia operat ional a (a0 p2 + a1 p + a2 )X (p) (a0 x0 p + a0 x1 + a1 x0 ) = F (p)

104

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

Aceast a ultim a egalitate poate rezolvat a algebric n raport cu funct ia X (p), obt in andu-se astfel imaginea solut iei c autate: X (p) = a0 x0 p + a0 x1 + a1 x0 1 + F (p) 2 2 a0 p + a1 p + a2 a0 p + a1 p + a2 (3.43)

care se nume ste solut ia operat ional a a problemei n cauz a. C aut and funct ia x(t) astfel nc at x(t) = L1 [X (p)](t) x(t) va solut ia c autat a a problemei (3.41)-(3.42). Cazul general (c and n > 2) al problemei Cauchy pentru ecuat ii diferent iale liniare de ordinul n cu coecient i constant i nu difer a dec at prin num arul calculelor de situat ia prezentat a mai sus. Exemple. 1.Fie ecuat ia diferent ial a x 5x + 6x = et si condit iile init iale x(0) = 1, x (0) = 1 Deoarece L[x ](p) = p2 X (p) px(0) x (0) = p2 X (p) + p 1 L[x ](p) = pX (p) x(0) = pX (p) + 1, L[et ] = iar L[x 5x + 6x](p) = L[x ](p) 5L[x ](p) + 6L[x](p) se deduce egalitatea (p2 5p + 6)X (p) = p + 6 + adic a X (p) = p2 1 p1 1 p1

p + 6 1 + 2 5p + 6 (p 1)(p 5p + 6)

Deoarece prin descompunerea n funct ii rat ionale simple avem p2 (p rezult a X (p) = 1)(p2 p + 6 4 3 = + 5p + 6 p2 p3

1 1 1 1 1 1 = + 5p + 6) 2p1 p2 2p3 5 7 1 1 1 + + p2 2p3 2p1

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE. adic a utiliz and formula (3.36) 1 7 x(t) = et 5e2t + e3t 2 2 2.Fie ecuat ia diferent ial a x 4x + 4x = sin t si condit iile init iale x(0) = 1, x (0) = 2 Ecuat ia operat ional a corespunz atoare se scrie (p2 4p + 4)X (p) = p 2 + adic a imaginea c autat a va X (p) = 1 1 + 2 p 2 (p 2) (p2 + 1) 1 1 + p2

105

Cum prin descompunere se obt ine 1 (p rezult a X (p) = 2)2 (p2 + 1) = 4 1 1 1 1 4p + 3 + + 2 25 p 2 5 (p 2) 25 p2 + 1

21 1 1 1 p 3 1 4 + + + 2 2 2 25 p 2 5 (p 2) 25 p + 1 25 p + 1 21 2t 1 2t 4 3 e + te + cos t + sin t 25 5 25 25

din care se deduce imediat originalul corespunz ator x(t) =

(deoarece din egalitatea (3.34) si teorema V de deplasare se deduce L[te2t ] = 1 ). (p2)2 3. Problema Cauchy x(0) = 2, x (0) = 0 pentru ecuat ia difernt ial a x 2x + 2x = t se rezolv a operat ional n mod analog cu situat iile din exercit iile anteroare aplic and transformata Laplace. Se obt ine ecuat ia operat ional a (p2 2p + 2)X (p) = 2p 2 + adic a X (p) = 1 p2

2p 2 1 + p2 2p + 2 p2 (p2 2p + 2)

106 sau X (p) = de unde rezult a

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

11 1 1 5 1 p1 + 4 2 p 2 p2 2 (p 1)2 + 1 (p 1)2 + 1 x(t) = 1 5 t et cos t 4et sin t 2 2 problema Cauchy x(0) = 0 pentru ecuat ia

1 + 2 4. Vom lua in considerat ie diferent ial a de primul ordin

x + 2x = et [2 cos(2t) + sin(2t)] Ecuat ia operat ional a corespunz atoare va (p + 2)X (p) = 2(p + 1) 2 2(p + 2) + = 2 2 (p + 1) + 4 (p + 1) + 4 (p + 1)2 + 4

Solut ia operat ional a ind X (p) = 2 (p + 1)2 + 4

adic a x(t) = et sin(2t). 5. In cazul problemei Cauchy, x(0) = 7, x (0) = 0, x (0) = 6, pentru ecuat ia diferent ial a de ordinul al treilea x + x = 3t2 6t + 6 vom avea n mod analog deoarece L[x ](p) = p3 X (p) p2 x(0+) px (0+) x (0+) = p3 X (p) 7p2 + 6 L[x ](p) = pX (p) x(0+) = pX (p) 7 va rezulta ecuat ia operat ional a p(p2 + 1)X (p) = 7p2 + 1 + adic a X (p) = 6 6 6 + p3 p2 p

7 6 6 3+ 4 p p p

deci x(t) = 7 3x2 + x3 . Transformata Laplace se poate aplica si la integrarea unor ecuat ii diferent iale cu coecient i variabili. In acest sens vom considera exemplul urm ator. e ecuat ia diferent ial a x + tx = sin(2t)

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE. si condit ia init ial a x(0) = 0. Deoarece L[x ](p) = pX (p) x(0) = pX (p), L[tx](p) = d X (p) dp

107

aplic and transformata Laplace ecuat iei date se va obt ine din nou o ecuat ie diferent ial a de primul ordin X + pX = p2 2 +4

si deci metoda nu va prezenta un avantaj. In plus, deoarece solut ia ultimei 2 + 4) 1 ln p este greu de obt ecuat ii diferent iale va X (p) = Cp + 1 ln( p inut 4 2 originalul. In schimb, metoda este avantajoas a n cazul integr arii ecuat iilor diferent iale de ordin superior, liniare, de forma (a0 x + b0 )y (n) + (a1 x + b1 )y (n1) + ... + (an x + bn )y = 0, aj , bj R deoarece prin aplicarea transformatei Laplace se va obt ine o ecuat ie diferent ial a de ordinul nt ai. din calculele anterioare efectuate pentru rezolvarea problemei Cauchy ata sat a unor ecuat ii diferent iale liniare si cu coecient i constant i prin transformata Laplace se poate deduce urm atoarea schem a de aplicare a acestei metode:

Fig. 3.2: Aceast a schem a arat a c a solut ia unei probleme Cauchy pentru o ecuat ie diferent ial a liniar a, cu coecient i constant i, considerat a n spat iul originalelor se transform a ntr-o ecuat ie algebric a n spat iul imaginilor (prin aplicarea transormatei Laplace). Rezolv and aceast a ecuat ie se deduce solut ia n cauz a aplic and solut iei operat ionale transformata Laplace invers a care conduce la spat iul originalelor.

108

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

Rezolvarea problemei Cauchy pentru sisteme diferent iale liniare cu coecient i constant i. Rezolvarea unor ecuat ii integrale. Rezolvarea problemei Cauchy pentru sisteme diferent iale liniare si cu coecient i constant i prin metoda operat ional a, se realizeaz a dupa aceea si schem a descris a anterior pe care o vom simplica n cazul sistemului particular
n

(ajk xk + bjk xk + cjk xk ) = fj (t), j = 1, 2, ..., n


k=1

(3.44)

n care ajk , bjk , cjk R n ipoteza c a trebuie satisf acute condit iile init iale xk (0) = ak , xk (0) = bk , Dac a vom nota L[xk (t)](p) = Xk (p), L[fj (t)](p) = Fj (p) din (3.44)-(3.45) se deduce sistemul operat ional
n n

k = 1, 2, ..., n

(3.45)

(ajk p2 + bjk p + cjk )Xk (p) = Fj (p)+


k=1 k=1

[(ajk p + bjk )ak + ajk bj ], j = 1, 2, ..., n

care rezolv andu-se cu ajutorul regulii lui Cramer, conduce la funct iile X1 (p), X2 (p), ..., Xn (p), din care se pot deduce originalele x1 (t), x2 (t), ..., xn (t). Exemplu. S a rezolv am problema Cauchy x(0) = 0, x (0) = 0, y (0) = 0, y (0) = 1, z (0) = 1, z (0) = 0 pentru sistemul diferent ial x = 3x + 3y + 3z y =xy z = z Sistemul operat ional este 2 p X = 3X + 3Y + 3Z p2 Y = X Y 1 2 p Z = Z + p unde L[x(t)](p) = X (p), L[y (t)](p) = Y (p), L[z (t)](p) = Z (p), se deduce X (p) = 3(p 1) 1 p 3(p 1) , Y (p) = 2 2 2 , Z (p) = 2 2 2 2 p (p + 4) p (p + 1)(p + 4) p + 1 p +1

de unde se deduce 3 3 x(t) = 3 4 (1 t) 4 cos(2t) + 8 sin(2t) 1 1 y (t) = 3 4 (1 t) + 4 cos(2t) 8 sin(2t) cos t z (t) = cos t.

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE.

109

Vom considera acum cazul unor ecuat ii integrale, nt eleg and prin ecuat ie integral a acea ecuat ie n care necunoscuta se a a sub semnul integral. De exemplu, ecuat ia
b

y (x) = f (x) +
a

k (x, t)y (t)dt

va o ecuat ie integral a (chiar liniar a, funct ia necunoscut a y intervenind liniar). Vom lua n considerat ie doar ecuat ii integrale de forma
x

k (x t)y (t)dt = f (x)


0

(3.46)

sau y (x) +
0

k (x t)y (t)dt = f (x)

(3.47)

numite ecuat ii integrale de tipul convolut iei (ecuat ia (3.46) se nume ste ecuat ie integral a Volterra de spet a nt ai iar ecuat ia (3.47) se nume ste ecuat ie integral a Volterra de spet a doua). Scriind aceste ecuat ii sub forma k y = f respectiv y + k y = f prin aplicarea teoremei X de convolut ie, se deduce K (p) Y (p) = F (p) respectiv Y (p) + K (p) Y (p) = F (p) dac a L[k (t)](p) = K (p), L[y (t)](p) = Y (p), L[f (t)](p) = F (p). Rezolv and algebric se deduce solut ia operat ional a Y , care va conduce la solut ia c autat a y (t) = L1 [Y (p)]. Exemplu. In cazul ecuat iei integrale
x

y (x) = cos x +
0

(x t)y (t)dt
p 1+p2

se deduce ecuat ia operat ional a Y (p) = Y (p) = deduc andu-se solut ia y (x) =

1 Y p2

(p) deci

p3 1 p 1 p = + , (p2 1)(p2 + 1) 2 p2 + 1 2 p2 1 1 1 cos x + cosh x 2 2

EXERCIT II. 1. x + 2x + 2x = 1, x(0) = 0, x (0) = 0 2. x + x = 1, x(0) = 1, x (0) = 0

110

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

3. x + 4x = t, x(0) = 1, x (0) = 0 4. x 2x + 5x = 1 t, x(0) = 0, x (0) = 0 5. x + x = 0, x(0) = 0, x (0) = 1, x (0) = 2 6. x + x = cos t, x(0) = 2, x (0) = 0, x (0) = 0 7. x + x = et , x(0) = 0, x (0) = 2, x (0) = 0 8. xIV x = 1, x(0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0 9. x + x = cos t, x(0) = 2, x (0) = 0 10. x x = tet , x(0) = 0, x (0) = 0 11. x + x = cos t, x(0) = 0, x (0) = 2, x (0) = 0 12. x + 2x + x = t, x(0) = 0, x (0) = 0 13. x x + x = et , x(0) = 0, x (0) = 1 14. x x = sin t, x(0) = 1, x (0) = 0 15. x + x = et , x(0) = 0, x (0) = 2, x (0) = 0 16. x + x = 2 sin t, x(0) = 1, x (0) = 1 17. x 2x + x = t sin t, x(0) = 0, x (0) = 0 18. x + 2x + x = 2 cos2 t, x(0) = 0, x (0) = 0 19. x + 4x = 2 cos t cos 3t, x(0) = 0, x (0) = 0 20. x + x = tet + 4 sin t, x(0) = 0, x (0) = 0 21. x x = tet , x(0) = 1, x (0) = 0 22. x + x = 4 sin2 t, x(0) = 0, x (0) = 1 23. x 2x + x = 4, x(0) = 1, x (0) = 2, x (0) = 2 24. x 3x + 2x = et , x(0) = 0, x (0) = 0 25. x x = t2 , x(0) = 0, x (0) = 1 1 2 t t e , x(0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0 26. x + x = 2 27. x + x = t cos(2t), x(0) = 0, x (0) = 0 28. x + nx = a sin(nt + b), x(0) = 0, x (0) = 0 29. x + 6x + 11x + 6x = 1 + t + t2 , x(0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0 30. xIV + 2x + x = t sin t, x(0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0 31. x 2ax + (a2 + b2 )x = 0, x(0) = 0, x (0) = 0, b = 0 32. x + 4xx = sin t, x(0) = 0, x (0) = 0 33. x + x = e2t , x(0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0 34. xIV + x = cos t, x(0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0, x (0) = a t t 35. x 4x = sin 3 2 sin 2 , x(0) = 1, x (0) = 0 36. xIV 5x + 10x 6x = 0, x(0) = 1, x (0) = 0, x (0) = 6, x (0) = 14 37. x + x + x = tet , x(0) = 0, x (0) = 0 38. x + x = t cos t, x(0) = 0, x (0) = 0 39. x + 3x 4x = 0, x(0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 2 40. x + 3x + 3x + x = 1, x(0) = 0, x (0) = 0, x (0) = 0 x +y =0 41. , x(0) = 1, y (0) = 1 y +x=0 x + x y = et 42. , x(0) = 1, y (0) = 1 y x + y = et

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

111

x y 2x + 2y = 1 2t , x(0) = 0, x (0) = 0, y (0) = 0 x + 2y + x = 0 x 3x + y + 2x y = 0 , x(0) = 0, x (0) = 0, y (0) = 1, y (0) = 0 x + y 5y + x + 4y = 0 x = y , x(0) = 1, y (0) = 1 y = 2x + 2y 2x x + 9x y y 3y = 0 ,x(0) = x (0) = 1, y (0) = 0, y (0) = 0 2x + x + 7x y + y 5y = 0 x + y y = et , x(0) = 0, y (0) = 0 2x + y + 2y = cos t x = x + y + z + et y = x y + z + e3t , x(0) = 0, y (0) = 0, z (0) = 0 z =x+y+z+4 x = y z y = x z , x(0) = 1, y (0) = 0, z (0) = 1 z = x y x =y+z y = 3x + z , x(0) = 0, y (0) = 1, z (0) = 1 z = 3x + y x = x + 3y , x(0) = 1, y (0) = 1, a = 2 y = x + y + eat x = 2x y + z y =x+z , x(0) = 1, y (0) = 1, z (0) = 0 z = 3x + y 2z x = 2x 2y 4z y = 2x + y 2z , x(0) = 1, y (0) = 1, z (0) = 1 z = 5x + 2y + 7z
x

54.y (x) = sin x + 55.y (x) = x + 56.y (x) = x +


0 1 2 0 x 0 x

(x t)y (t)dt (x t)2 y (t)dt

sin(x t)y (t)dt


x 0

57.y (x) = cos x + 58.y (x) = 1 + x + 59.y (x) = 60.y (x) =


x2 2 x 0

ext y (t)dt cos(x t)y (t)dt

+ +
0 1 2

(x t)ext y (t)dt
x 0

ex

(x t)2 y (t)dt

112
x

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE. cos(x t)y (t)dt


0

61.y (x) = sin x + 2


x

62.
0 x x

ext y (t)dt = x ext y (t)dt = sin x cos(x t)y (t)dt = sin x

63.
0

64.
0 x

65.
0

cos(x t)y (t)dt = x + x2

3.2.5

Teorema de dezvoltare. Aplicat ii.

In subcapitolul anterior s-a utilizat efectiv transformata Laplace la rezolvarea problemei Cauchy pentru ecuat ii diferent iale liniare cu coecient i constant i s-s presupus c a dac a F este transformata Laplace pentru funct ia original f , atunci invers, f = L1 (). Aceasta presupune implicit c a transformata Laplace invers a este o aplicat ie bijectiv a (la un F corespunde o singur a funct ie original). Cu ajutorul formulei lui Mellin acest rezultat se obt ine imediat: dac a L1 (F ) = f1 , L1 (F ) = f2 , atunci scriind (3.19) f1 (x) = f2 (x) = 1 2i 1 2i
c+ ci c+ ci

F (p)epx dx F (p)epx dx

se deduce f1 = f2 . Formula lui Mellin poate utilizat a la calculul efectiv al funct iilor original f , dac a se cunosc funct iile imagine F . Teorem a. Dac a se veric a urm atoarele condit ii: a) Funct ia F este meromorf a n C; b) Funct ia F este analitic a n semiplanul Re p > s0 ; c) Exist a cercurile Cn , Cn : |p| = Rn , 0 < R1 < R2 < ..., Rn +
+i

pe care F (p) tinde la zero uniform in raport cu Arg p; d) pentru un num ar real > s0 integrala convergent a, atunci funct ia f denit a prin f (x) =
pk

F (p)dp este absolut


i

Rezp=pk epx F(z)

(3.48)

3.2. TRANSFORMATA LAPLACE.

113

va funct ia original pentru funct ia imagine F (reziduurile se calculeaz a relativ la toate polurile lui F ). In condit iile teoremei, F poate considerat a ca funct ie imagine a funct iei original c+i 1 f (x) = epx F (p)dp 2i ci

Fig. 3.3: Vom considera conturul n din gura 3.3 n = Cn An Bn unde Cn este arcul cercului |p| = Rn aat n semiplanul Re p < c, An , Bn ind axele numerelor complexe c ibn m c + ibn . In ipotezzele teormei, lema lui Jordan arat a c a
n C n

lim

ept F (p)dp = 0

si atunci, deoarece 1 2i se deduce ept F (p)dp =


n

1 2i

c+ibn cibn

ept F (p)dp +

1 2i

ept F (p)dp
Cn

f (x) = lim

1 n 2i

ept F (p)dp
n

Cum n este o curb a Jordan nchis a si recticabil a, se poate aplica teorema nc at acest reziduurilor (evident, se poate alege Rn , raza cercului Cn , astfel cerc s a nu treac a prin polurile lui f ) obt inundu-se evident (3.48). Exemple. S a calcul am f (x) dac a F (p) este dat ca n unele exemple date 1 , atunci c este un num ar pozitiv, iar n funct ia F (p) mai sus. Dac a F (p) = p are un singur pol simplu p = 0. Deci f (x) = Rezp=0 epx F(p) = Rezp=0 epx = 1, x > 0 p

114
px

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

(avem Rezp=0 ep = epx |p=0 = 1). Dac a x < 0, lema lui Jordan nu funct ioneaz a pentrul conturul din Fig 3.3, ci pentru un contur n care Cn este nlocuit prin arcul Cn (Cn = Cn Cn ) aat la dreapta dreptei Re p = c iar n interorul acestui contur = An Bn Cn , funct ia epx F (p) este olomorf a, deci epx F (p)dp = 0, adic a f (x) = 0.
n

In cazul imaginii F (p) =

iar f (x) = Rezp=i [epx

1 , 1+p2

F are polurile simple p = i deci c > 0

1 eix eix 1 px ] + Rez [e ] = + = sin x, x > 0, p=+i 1 + p2 1 + p2 2i 2i

pentru x < 0, un rat ionament asem an ator celui anterior conduce la concluzia f (x) = 0. p Dac a F (p) = 1+ , F are la fel polurile simple p = i si p2 f (x) = Rezp=i [epx p p ieix ieix px + = cos x, x > 0 ]+Rez [e ] = p=+i 1 + p2 1 + p2 2i 2i

iar pentro x < 0, f (x) = 0. 1 Dac a F (p) = p si r , F are la fel polul simpu p = r, r R f (x) = Rezp=r [epx 1 ] = erx , x > 0 pr

iar pentro x < 0, f (x) = 0. Dac a F (p) = p2p , F are polurile simple p = 1 si 1 f (x) = Rezp=1 [epx p p ex ex px ]+Rez [e ] = + = cosh x, x > 0 p=+1 p2 1 p2 1 2 2

iar pentro x < 0, f (x) = 0. Iar dac a F (p) = p21 , F are la fel polurile simple p = 1 si 1 f (x) = Rezp=1 [epx 1 1 ex ex px ] + Rez [e ] = + = sinh x, x > 0 p=+1 p2 1 p2 1 2 2

iar pentro x < 0, f (x) = 0. In ultimile calcule, c este ales astfel nc at singularit a tile lui F se se ae n semiplanul Re p < c. In sf ar sit, dac a F (p) = pa1 , a N , deoarece +1 Rezp=0 rezult a f (x) = epx 1 x x2 xa xa+1 xa = Rezp=0 [ a+1 + + + ... + + + ...] = a+1 a a 1 p p 1!p 2!p a!p (a + 1)! a! xa , x>0 si f (x) = 0, dac ax<0 a!

3.3. TRANSFORMATA Z .

115

G Dac a n particular F = H este meromorf a si admite numai poluri simple, rezult a n G(pk ) pk x f (x) = e , x > 0, f (0) = 0, x < 0. H (pk ) k=1

3.3
3.3.1

Transformata Z .
Denit ia transformatei Z . Propriet a ti.

Fie T > 0 un num ar pozitiv si f (t) o funct ie denit a pe mult imea numerelor reale si cu valori reale sau complexe. Transformata Z a funct iei f (t) este prin denit ie funct ia complex a:

F (z ) =
n=0

f (nT )z n = f (0) +

f (T ) f (2T ) + ... + z z2

(3.49)

Se mai noteaz a F (z ) = Z [f (t)](z ) Funct ia F (z ) este o funct ie de variabil a complex a z , reprezentat a printr-o serie Laurent cu partea regulat a f (0). Conform celor din cap. 1.6 aceast a serie converge pentru |z | > R (R put and innit) si deci n domeniul |z | R1 > R funct ia F (z ) este olomorf a. Vom presupune n continuare c a avem R < + pentru toate funct iile cu care lucr am. Din modul cum a fost denit a transformata Z se vede c a pentru determinarea ei sunt necesare numai valorile funct iei f (t) n punctele nT (n = 0, 1, 2, ...). Se poate considera atunci si transformata Z a unui sir numeric (fn )n :

Z [fn ] =
n=0

fn z n

(3.50)

Exemple. 1) S a determin am transformata Z a funct iei unitate h(t) Aplic and denit ia avem:

Z [h(t)] =
n=0

z n = 1 +

1 1 1 + + ... = z z2 1

1 z

z z1

pentru |z | > 1 2) Fie acum sirul cu termenul general fn = n. Avem

Z [n] =
n=0

nz n =

1 2 1 1 1 z2 z + 2 + ... = z (1+ + 2 + ...) = = , z z z z z (1 z )2 (z 1)2

116

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

pentru |z | > 1 3) Fie acum sirul cu termenul general fn = n2 . Avem

Z [n2 ] =
n=0

n2 z n =

1 22 32 1 2 z (z + 1) + 2 + 3 + ... = z ( + 2 + ...) = , z z z z z (z 1)3

pentru |z | > 1 4) S a determin am transformata Z pentru sirul cu termenul general fn = an . Aplic and denit ia avem:

Z [an ] =
n=0

an z n = 1 +

1 a a2 + 2 + ... = z z 1

a z

z za

pentru |z | > a 5) S a determin am transformata Z pentru sirul cu termenul general fn = n e . Aplic and denit ia avem:

Z [e

]=
n=0

en z n = 1 +

e e2 z 1 + 2 + ... = = e z z z e 1 z

pentru |z | > e 1 6) Fie acum sirul cu termenul general fn = n . Avem 1 Z[ ] = n =


n=1

1 n 1 1 1 z = + 2 + 3 +... = n z 2z 3z

1 1 + +...)dz = z2 z3

(z 2

z )dz z1

dz z = ln pentru |z | > 1 z (z 1) z1

Propriet a ti ale transformatei Z . I. Proprietatea de liniaritate. Z [c1 f1 (t) + c2 f2 (t)] = c1 Z [f1 (t)] + c2 Z [f2 (t)] (3.51)

Justicarea este imediat a, folosind denit ia transformatei Z si liniaritatea sunei cu care se dene ste. II. Teorema de deplasare. Dac a F (z ) = Z [f (t)] atunci avem: Z [f (t + T )] = z {F (z ) f (0)} (3.52)

3.3. TRANSFORMATA Z . Din denit ia (3.49) rezult a


117

Z [f (t+T )] =
n=0

f (nT +T )z

=
n=0

f ((n+1)T )z

=z
n=0

f ((n+1)T )z (n+1) =

=z
k=1

f (kT )z k , unde k = n + 1. Adun and si sc az and zf (0) va rezulta:

Z [f (t + T )] = z {
k=0

f (kT )z k f (0)} = z {Z [f (t)] f (0)}.

Prin induct ie complet a din (3.52) mai avem:


m1

Z [f (t + mT )] = z {Z [f (t)]
k=0

f (kT )z k }

(3.53)

Pentru siruri aceast a formul a devine


m1

Z [fn+m )] = z m {Z [fn ]
k=0

fk z k }

(3.54)

Ca o consecint a a teoremei demonstrate avem: Z [f (t mT )h(t mT )] = z m Z [f (t)] Intr-adev ar

(3.55)

Z [f (t mT )h(t mT )] =
n=0

f ((n m)T )h((n m)T )z n =

z m
n=m

f ((n m)T )z

(nm)

=z

m k=0

f (kT )z k ; k = n m

Observat ie. In cazul unui sir (fn )n N aceast a proprietate se scrie sub forma: Z [(fnm h(n m))n ] = z m Z [fn ] (3.56) III. Multiplicarea prin eat (a real sau complex). Z [eat f (t)] = F (eaT z ) Avem:

(3.57)

Z [e

at

f (t)] =
n=0

anT

f (nT )z

=
n=0

f (nT )(eaT z ) n = F (eaT z )

118

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE. Exemple. 1) S a calcul am transformata Z funct iei f (t) = eat , dac at0 0 , dac at<0 eaT z z = aT e z1 z eaT Z [eit ] = z z eiT

Avem: Z [f (t)] = Z [eat h(t)] = De aici mai avem: Z [eit ] = z ; z eiT

2) S a calcul am transformata Z funct iilor sin(t) si cos(t). Aplic and proprietatea I si cele din exemplul precedent mai avem: Z [sin t] = Z [ = De asemenea: Z [cos t] = IV. Sumarea nit a.
n

eit eit 1 1 ] = Z [eit ] Z [eit ] = 2i 2i 2i

1 z z z sin T { }= 2 iT iT 2i z e ze z 2z cos T + 1 z2 z (z cos T ) 2z cos T + 1

Fie de calculat Z [
k=0 n

f (kT )]. Vom nota


n1

gn = g (nT ) =
k=0

f (kT ) sau gn1 = g ((n 1)T ) =


k=0

f (kT )

si din aceste relat ii: g (nT ) = g ((n 1)T )h((n 1)T ) + f (nT ) Aplic and transformata Z ultimei relat ii rezult a G(z ) = unde G(z ) = Z [g (nT )] si F (z ) = Z [f (nT )] sau solut ion and n raport cu G(z ) aceast a relat ie:
n

1 G(z ) + F (z ) z

Z[
k=0

f (kT )] =

z F (z ) z1

(3.58)

3.3. TRANSFORMATA Z . V. Produsul imaginilor. Fie F1 (z ) = Z [f1 (t)], F2 (z ) = Z [f2 (t)]. avem
n

119

F1 (z ) F2 (z ) = Z [
k=0

f1 (kT )f2 ((n k )T )]

(3.59)

Justicare

F1 (z ) F2 (z ) =
k=0

f1 (kT )z k F2 (z ) =
k=0

f1 (kT )(z k F2 (z ))

Dar conform propriet a tii de deplasare avem: z k F2 (z ) = Z [f2 (t kT )h(t kT )] si deci


F1 (z ) F2 (z ) =
k=0

f1 (kT )
n=0

f2 ((n k )T )h((n k )T )z n =

{
n=0 k=0

f1 (kT )f2 ((nk )T )h((nk )T )}z n . Dar h((nk )T ) = 0 dac ak > n

rezult and astfel (3.59). Aplicat ie. Fie (an )n si (bn )n dou a siruri de numere complexe. S a determin am transformata Z a sirului (cn )n cn = a0 bn + a1 bn1 + ... + ak bnk + ... + an b0 Avem Z [{cn }] = Z [
k=0 n

ak bnk ] = Z [{an }] Z [{bn }]

VI. Derivarea imaginii. Dac a Z [f (t)](z ) = F (z ), avem: Z [t f (t)] = T z Justicare


dF (z ) dz

(3.60)

Z [t f (t)] =
n=0

nT f (nT )z

= T z
n=0

f (nT ){nz n1 } =

120

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

d dz n = T z = T z f (nT ) f (nT )z n dz dz n=0 n=0 Exemple: z Tz d i) Z [t] = Z [th(t)] = T z dz ( z 1 ) = (z 1)2


d Tz ii) Z [t2 ] = Z [t t] = T z dz ( (z ) 1)2

3.3.2

Inversa transformatei Z .

Am v azut c a transformata Z a unei funct ii, este o funct ie complex a olomorf a n vecin atatea punctului de la innit. In continuare ne putem pune problema invers a: Fiind dat a o funct ie F (z ) olomorf a n |z | > R, exist a o funct ie f (t) a c arei transformat a Z s a coincid a cu F (z )? In caz c a exist a funct ia f (t) cum poate ea determinat a? Intruc at F (z ) este olomorf a n vecin atatea punctului de la innit avem pentru |z | > R reprezentarea: F (z ) = c0 + c1 c2 cn + 2 + ... + n + ... z z z (3.61)

a unei serii Laurent. In 1.6.2 am ar atat c a dezvoltarea unei funct ii n serie Laurent este unic a si c a coecient ii cn au expresia cn = 1 2i
C

f ( ) d ; n = 0, 1, 2, ... n+1

(3.62)

n care C reprezint a un cerc cu centru n origine si cu raza sucient de mare astfel ca toate singularit a tile funct iei F (z ) s a se g aseasc a n interiorul acestui cerc. Atunci transformata Z a sirului (fn )n cu fn = cn coincide cu F (z ) si deci prima ntrebare de mai sus cap at a un r aspuns armativ. Orice funct ie f (t) ce indepline ste condit iile f (nT ) = fn = cn are ca transformat a Z funct ia F (z ). Totodat a formula (3.62) permite calculul valorilor fn ale funct iei f (t) intro secvent a de puncte echidistante. aceasta nu trebuie s a ne surprind a ntruc at n denit ia (3.49) funct ia f (t) nu intervine dec at prin aceste valori. Vom numi transformat a Z invers a a funct iei F (z ) sirul denit de fn = f (nT ), n = 0, 1, 2, ... In concluzie, valorile fn pot obt inute direct din dezvoltarea funct iei F (z ) n serie Laurent ( n jurul punctului de la innit), e din formula (6.62) utiliz and de exemplu teoria reziduurilor. Exemple: b i) S a se determine transformata invers a a funct iei F (z ) = ( z + z ) , ind un num ar real ne ntreg.

3.3. TRANSFORMATA Z . Avem pentru |z | > b: ( b b ( 1) b 2 z+b n b n ) = (1 + ) = 1 + + ( ) + ... + C ( ) + ... z z z 2 z z


n n n C b z n=0

121

Prin urmare z+b ( ) = z Astfel


n n fn = C b

sau
n n f (nT ) = C b

ii) S a se determine transformata invers a a funct iei F (z ) = Avem F (z ) 1 1 = z z 1 z 0, 368 si de aici F (z ) = Dar z 1 = z1 1
1 z

0,632z . z 2 1,368z +0,368

z z z 1 z 0, 368 1 1 1 + + ... + n + ... z z2 z

=1+

1 0, 368 (0, 368)2 z (0, 368)n = = 1 + + + ... + + ... z 0, 368 z z2 zn 1 0,368 z De aici f0 = 0, f1 = 0, 632, f2 = 0, 864, ...
0,632z , z 2 1,368z +0,368

iii) S a se determine transformata invers a a funct iei F (z ) = utiliz and formula (3.62). Avem fn = cn = 1 2i z2

0, 632 0, 632 z n dz = Rezz=1 2 zn + 1, 368z + 0, 368 z 1, 368z + 0, 368

0,632 +Rezz =0,368 z 2 1,368 z n = 1 (0, 368)n 1 en . z +0,368

122

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

3.3.3

Aplicarea transformatei Z la solut ionarea ecuat iilor cu diferent e nite.

Vom considera ecuat ii cu diferent e nite liniare si cu coecient i constant i. O asemenea ecuat ie are forma: a0 xn + a1 xn+1 + ... + ap xn+p = fn ; n 0 (3.63)

a0 , a1 , ..., ap si fn sunt constante reale date iar xn = f (nT ) valorile ce urmeaz a a determinate. Expresia (3.63) este o ecuat ie cu diferent e nite de ordinul p. Pentru determinarea lui xn , n N mai sunt necesare si condit ii init iale de forma: x0 = b0 , x1 = b1 , ..., xp1 = bp1 (3.64)

in care b0 , b1 , ..., bp1 sunt iar a si constante date. Din (3.63) utiliz and condit iile (3.64) se poate determina xp , xp+1 si astfel din aproape n aproape rezult a toate valorile lui xn . Ne intereseaz a ns a o form a compact a a solut iei. Pentru ecuat iile cu diferent e nite se poate dezvolta o teorie analoag a ecuat iilor diferent iale. Noi vom aborda ns a numai cazul particular al ecuat iei (3.63) si vom rezolva aceast a ecuat ie cu condit iile init iale (3.64) utiliz and transformata Z . S a lu am transformata Z a ecuat iei (3.63): Z [a0 xn + a1 xn+1 + ... + ap xn+p ] = Z [fn ] Aplic and propriet a tile I s II (formula (3.54)) rezult a:
p p p j 1

(3.65)

Z[
j =0

aj xn+j ] =
j =0

aj Z [xn+j ] =
j =0

aj z j {Z [xn ]
k=0

xk z k }

Ecuat ia (3.65) se scrie:


p p j 1

Z [xn ]
j =0

aj z j = Z [bn ] +
j =0

aj z j
k=0

xk z k

si de aici:
p j 1

Z [bn ] + Z [xn ] =

aj z
j =0 p k=0

xk z k (3.66)

aj z
j =0

3.3. TRANSFORMATA Z .

123

Transformata Z invers a a funct iei date de relat ia (3.66) conduce la solut ia problemei (3.63)+(3.64). Dac a se lucreaz a cu valorile x0 , x1 , ..., xp1 neprecizate atunci din inversarea relat iei (3.66) se obt ine solut ia general a a ecuat iei (3.63). Exemple: i) S a se determine solut ia ecuat iei cu diferent e nite 1 xn+2 5xn+1 + 6xn = ((1)n 1) 2 Avem Z [xn ] = X (z ) Z [xn+1 ] = zX (z ) zx0 Z [xn+2 ] = z {zX (z ) zx0 } 1 1 1 z 1 z z Z [ ((1)n 1)] = Z [(1)n 1] = = 2 2 2z+1 2z1 1 z2 Astfel transformata Z a ecuat iei date va : X (z )(z 2 5z + 6) = De aici 1 z5 1 X (z ) = 2 + x0 2 + x1 2 = 2 z (z 1)(z 5z + 6) z 5z + 6 z 5z + 6 = Deci X (z ) = 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 + + +x0 { }+x1 { 1 2 1 3 2 3 3 2} 4 1 z 3 1 z 24 1 + z 8 1 z 1 z 1 z 1 z 1 z 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 + + +x0 { }+x1 { } 4 z 1 3 z 2 24 z + 1 8 z 3 z2 z3 z3 z2 z + x0 z 2 + x1 z 5x0 z 1 z2

De aici rezult a c a solut ia general a a ecuat iei cu diferent e nite considerate este: 1 1 1 1 xn = + (1)n + 2n 3n + (3 2n 2 3n )x0 + (3n 2n )x1 4 24 3 8 i) S a se determine curentul n ochiul n al circuitului n scar a din gura 3.4. Legea a doua a lui Kircho pentru ochiul n+1 ne d a: Rin+1 + R(in+1 in ) + R(in+1 in+2 ) = 0, n = 0, 1, 2, ..., L 2, LN

124

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

Fig. 3.4: sau Rin + 3Rin+1 Rin+2 = 0 (3.67) ceea ce constituie o ecuat ie n diferent e nite de ordinul al doilea. Avem: Z [in ] = I (z ) Z [in+1 ] = z {I (z ) i0 } Z [in+2 ] = z {z {I (z ) i0 } i1 } Ecuat ia (3.67)devine atunci: I (z ) + 3z (I (z ) i0 ) z 2 (I (z ) i0 ) + zi1 si de aici I (z ) = sau I (z ) 1 1 1 53 5 1 5+3 5 1 )i1 +( + )i0 = = ( 3+ 5 3 5 3+ 5 z 10 z 10 z 3 5 5 z z 2 2 2 2 2 5i1 + (5 3 5)i0 1 2 5i1 (5 + 3 5)i0 1 = 5 3+ 10 10 z z 3 5
2 2

z z 2 3z i + i0 1 z 2 3z + 1 z 2 3z + 1

(3.68)

prin urmare 2 5i1 + (5 3 5)i0 3 + 5 n 2 5i1 (5 + 3 5)i0 3 5 n in = ( ) ( ) 10 2 10 2 De aici 3 5 3+ 5 n 3+ 5 3 5 n 5 3+ 5 n 3 5 n {( ) ( ) }i1 { ( ) ( ) }i0 in = 5 2 2 2 2 2 5 2 5 (3.69)

3.3. TRANSFORMATA Z . Din primul ochi al circuitului mai rezult a: Ri0 + R(i0 i1 ) = E si de aici: E R De asemenea din ultimul ochi al circuitului mai avem: i1 = 2i0 = (R + RL )iL + R(iL iL1 ) = 0

125

(3.70)

(3.71)

Relat iile (3.70) si (3.71) determin a pe i1 si i0 astfel c a din (3.69) rezult a solut ia problemei.

126

CAPITOLUL 3. TRANSFORMATE.

Capitolul 4

Elemente de teoria c ampului.


4.1
4.1.1

C ampuri scalare si vectoriale.


C ampuri scalare.

In studiul dinamic al fenomenelor naturii intervine not iunea de c amp. Dac a o m arime zic a are o valoare determinat a n ecare punct din spat iu, spunem c a mult imea acestor valori dene ste c ampul m arimii respective. Exemplu: Curgerea unui lichid dene ste un c amp al vitezelor. Not iunea de c amp se bazeaz a pe dou a elemente de natur a diferit a, independente ntre ele: Elementul analitic: Funct ia f a c ampului, reprezentant al act iunii materiale si Elementul geometric: Regiunea a spat iului n care act ioneaz a funct ia f , reprezentant al bazei materiale. Denit ia 1: C ampul este mult imea valorilor lui f asociate punctelor M din regiunea . Natura funct iei f determin a natura c ampului, dac a f este scalar u, c ampul este scalar, dac a f este vector v , c ampul este vectorial, dac a f este tensor T atunci c ampul este tensorial. C ampurile nestat ionare sunt c ampurile care variaz a n timp: f = f (x, y, z, t), iar c ampurile stat ionare sunt cele care nu variaz a n timp adic a: f = f (x, y, z ). Denit ia 2: Dac a este o regiune m arginit a sau nu a spat iului cu una dou a sau trei dimensiuni si u = u(M ) (4.1) o funct ie scalar a ce depinde de puncte M din numim c amp scalar mult imea valorilor lui u corespunz atooare tuturor punctelor M . Denit ia 3: Regiunea constituie domeniul de denit ie al c ampului scalar, funct ia u(M ) este funct ia c ampului scalar si se nume ste c amp scalar. 127

128

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Exemple: In zic a: u este funct ia potent ial a, u este funct ia de fort a. In geodezic a: u este masa specic a a unui mediu neomogen. In termotehnic a: u reprezint a c ampul temperaturilor, presiunea ntr-un gaz: p = p(v, t). In analiza real a se face studiul continuit a tii si derivabilit a tii funct iei u(M ).

4.1.2

Suprafat a de nivel sau suprafat a echipotent ial a n spat iul cu trei dimensiuni.
pentru

Denit ia 4: Suprafat a de nivel este mult imea punctelor M din D care funct ia u r am ane constant a. du = 0, u(M ) = const.

(4.2)

Observat ie: In cazul c and domeniul este bidimensional se poate vorbi despre o curb a de nivel constant sau curb a echipotent ial a. Propozit ia 1. Suprafet ele d nivel stratic a valorile c ampului scalar. Propozit ia 2. Suprafet ele de nivel formeaz a o familie de suprafet e cu un parametru, de ecuat ie u(M ) = k. Propozit ia 3. Printr-un punct dat M0 din regiunea suprafet a de nivel care are ecuat ia: u(M ) = u0 . Demonstrat ie Punem condit ia ca punctul M0 s a e pe suprafat a de nivel: u(M0 ) = u0 si M0 R, u(M0 ) = k deci k = u0 si prin urmare: u(M ) = u0 reprezint ao singur a suprafat a de nivel. Propozit ia 4. Dou a suprafet e de nivel dinstincte u1 (x, y, z ) si u2 (x, y, z ) nu pot avea nici un punct comun. Demonstrat ie Fie: u(M ) = u1 u(M ) = u2 unde u1 = u2 . Presupunem c a suprafet ele ar avea puncte comune. Punctele comune le putem determina rezolv and sistemul, din care deducem: u1 u2 = 0 dar u1 = u2 din ipotez a deci presupunerea este fals a. trece o singur a

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

129

4.1.3

Variat ia c ampului scalar. c ampului scalar.

Derivata dup a o direct ie a

Fie u0 suprafat a de nivel av and ecuat ia u(M ) = u0 si un punct care se poate deplasa sau pe suprafat a dat a sau n afara suprafet ei de nivel u0 . Cazul I. Deplaearea punctului are loc pe suprafet a de nivel. La o deplasare innitezimal a a punctului corespunde variat ia funct iei care ndepline ste condit ia: du = 0, dar: du = u u u dx + dy + dz x y z

si membrul drept al ecuat iei de mai sus reprezint a produsul scalar a doi

Fig. 4.1: u u u i + j + k G= x y z si d r = i dx + j dy + k dz adic a: G d r =0 dar d r se a a n planul tangent n punctul M la u0 pentru c a deplasarea se face n planul tangent deci G este vector normal n M la suprafat a de nivel u0 . G se nume ste gradientul funct iei u. Gradientul poate scris sub forma simbolic a: + j + k )u G =(i x y z sau G = grad u sau G = u. Operatorul sau nabla este numit operatorul lui Hamilton. Cazul II. Deplaearea are loc in afara suprafet ei de nivel. Fie M un punct vectori:

(4.3)

130

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Fig. 4.2: din domeniul de denit ie al c ampului scalar u, M din afara suprafet ei. Ne propunem s a calcul am variat ia c ampului n vecin atatea punctului M , r este vectorul de pozit ie al lui M , r + d r este vectorul de pozit ie al lui M , s este versorul direct iei M M 1 s = MM |M M | Elementul liniar pe direct ia s este: s = |M M | adic a Variat ia c ampului scalar u la trecerea din M n M este: u = u( r + d r ) u( r ) = U (M ) u(M ) s = |d r |.

(4.4)

si depinde at at de distant a |M M | c at si de direct ia de deplasare s . Pentru a evalua variat ia c ampului u n punctul M n direct ia de vector s se determin a lim u s

s0

Denit ia 5: Se nume ste derivata funct iei u dup a direct ia de versor s n punctul M sau derivata c ampului scalar u dup a direct ia de versor s limita raportului u s pentru s 0, atunci c and limita exist a. Derivata c ampului scalar u dup a direct ia de versor s se noteaz a: du u(M ) u(M ) = lim ds |M M |0 |M M |

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE. sau

131

du u = lim s0 ds s Se stie c a: d r = s|d r | sau d r = s s si s =l i +mj +nk cu l = cos( s , i ), m = cos( s , j ), n = cos( s , k ), l2 + m2 + n2 = 1 dx i + dy j + dz k = l s i + m s j + n s k Urmeaz a c a dx = l s, dy = m s, dz = n s Dar cu (4.4): u = u(x + l s, y + m s, z + n s) u(x, y, z ) Cum funct ia u(x, y, z ) este diferent iabil a avem: u = u(x, y, z ) + unde lim Altfel scris: u= lim Prin urmare s u l+ x
s0

u u u dx + dy + dz + R u(x, y, z ) x y z R =0 s s u m+ y s u n+R z

s0

u u u u R = l+ m+ n + lim s0 s x y z s du u u u = l+ m+ n ds x y z du = G s ds

sau unde: G= si

du = grad u s ds u u u i + j + k x y z

(4.5)

s=l i +mj +nk

132 M arimea

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

du = G s ds se nume ste derivata funct iei scalare u dup a direct ia de vector s. Propozit ia 5. Derivata dup a o direct ie S de versor s a c ampului scalar u este proiect ia gradientului G dup a direct ia S . Intr-adev ar, exprim and produsul scalar din denit ia derivatei funct iei scalare u dup a direct ia de versor s avem: du = | G || s | cos( s , grad u) ds du = | G | cos( s , grad u) ds care reprezint a proiect ia gradientului G pe direct ia S de versor s . Se vede c a derivata depinde de punctul M si de direct ia de versor s . Propozit ia 6. M arimea gradientului G este derivata c ampului scalar u dup a direct ia normalei n punctul respectiv la suprafat a. Intr-adev ar dac a direct ia S este normala N n punctul M la u, versorul s este s = n si atunci: du du du du n ); = | G || n | cos( G , = | G || n | cos(0o ); = | G || n |; = |G| dn dn dn dn atunci si m arimea sa este: |G| = ( u 2 u u ) + ( )2 + ( )2 x y z (4.7) du G= n dn (4.6) adic a:

Propozit ia 7. M arimea gradientului G este valoarea maxim a ntre derivatele dup a o direct ie oarecare. Intr-adev ar du = | G || s | cos( s , grad u) ds Fie = ( s , grad u) deci: du = cos ds Cum 1 cos 1 atunci: max du ds = | G |. Observat ie.

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE. Cum rezult a c a max

133

du |G| = dn du du = ds dn

Vectorul G indic a direct ia dup a care funct ia u are valoarea cea mai mare. Propozit ia 8. Derivatele dup a direct iile pozitive ale axelor de coordonate coincid cu derivatele part iale n raport cu variabila respectiv a. Intr-adev ar, pentru s = i du u u u k ) = i grad u; = i ( i + j + ds x y z Analog pentru s = j si s = k du u = j grad u = ds y du u = k grad u = ds z adic a derivatele dup a direct iile pozitive ale axelor de coordonate coincid cu derivatele part iale n raport cu variabila respectiv a. du Dac a s este i , j sau k atunci ds este respectiv: u u u , , x y z du u = ds x

Concluzie: Derivata dup a o direct ie S de versor s depinde nu numai de direct ia respectiv a ci si de sensul ales pe aceast a direct ie.

4.1.4

Propriet a tile gradientului.

Pentru funct iile: : D1 R3 R si : D2 R3 R unde si sunt de 1 clas a C reprezent and c ampuri scalare, au loc propozit iile urm atoare: Propozit ia 9. Pentru c ampurile scalare si grad ( + ) = grad + grad Demonstrat ie ( + ) = = ( + ) i + ( + ) j + ( + ) k = x y z (4.8)

i + i + j + j + k + k = + x x y y z z

134

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Analog se demonstreaz a: Propozit ia 10. ( ) = + Propozit ia 11. F ((x, y, z )) = F () Intr-adev ar: (F ()) = F ((x, y, z )) i + F ((x, y, z )) j + F ((x, y, z )) k = x y z = Exemplu: grad f (r) = f (r)grad r = f (r)grad deci: grad f (r) = f (r)[ x2 + y 2 + z 2 dF [ i + j + k ] = F () d x y z (4.10) (4.9)

r r r i + j + k] x y z x y z grad f (r) = f (r)[ i + j + k ] r r r f (r) grad f (r) = r r Cu (4.5) se deduc cu u surint a propriet a tile urm atoare Propozit ia 12. df dg d (f + g ) = + ds ds ds Propozit ia 13. df dg d (f g ) = g + f ds ds ds Propozit ia 14. d d (F ()) = F () ds ds

(4.11)

(4.12)

(4.13)

4.1.5

C ampuri vectoriale.

este o regiune m arginit a sau nu a spat iului cu una dou a sau trei dimensiuni si V = V (M ) este o funct ie vectorial a ce depinde de puncte M din , numim c amp vectorial mult imea valorilor V ata sat i punctelor M din . Denit ia 7 Regiunea se nume ste domeniul de denit ie al c ampului vectorial, funct ia V (M ) este a c ampului vectorial. Exemple: In mecanic a, geozic a: c ampul vitezelor, c ampul momentelor, c ampul gravitat ional. In teoria c ampului electromagnetic: c ampul magnetic H

Denit ia 6 Dac a

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

135

4.1.6

Linii de c amp. propriet a ti.

Denit ia 8 Se nume ste linie de c amp (linie de fort a, linie de curent) o curb a din domeniul de denit ie al c ampului V (M ), care este tangent a n ecare punct M al s au la vectorul c amp V (M ). Prin urmare V d r , adic a:

Fig. 4.3: V d r =0 este ecuat ia diferent ial a a liniilor de c amp sub form a vectorial a. Liniile de c amp sunt date de sistemul de ecuat ii diferent iale: dx dy dz = = P (x, y, z ) Q(x, y, z ) R(x, y, z ) (4.15) (4.14)

unde: V (M ) = P (x, y, z ) i + Q(x, y, z ) j + R(x, y, z ) k si d r = dx i + dy j + dz k Solut ia sistemului de ecuat ii sub forma simetric a (4,15) este dat a de dou a integrale prime : 1 (x, y, z ) = C1 () (4.16) 2 (x, y, z ) = C2 Propriet a ti ale liniilor de c amp. Propozit ia 15. Printr-un punct dat M0 al domeniului trece o singur a linie de c amp 0 de ecuat ii: 1 (x, y, z ) = C10 (0 ) 2 (x, y, z ) = C20 Propozit ia 16. Dou a linii de c amp 1 si 2 nu au n general nici un punct comun. Propozit ia 17. Liniile de c amp formeaz a o mult ime de curbe cu doi parametrii care au ca ecuat ii sistemul (4.16).

136

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

4.1.7

Suprafat a de c amp.

O suprafat a de c amp este generat a de liniile de c amp c arora li se impune condit ia s a treac a printr-o curb a (C ) care nu este linie de c amp. Fie (C ) de ecuat ii: f1 (x, y, z ) = 0 (4.17) (C ) f2 (x, y, z ) = 0 unde C . Suprafat a se determin a scriind c a punctul M (x, y, z ) trebuie s a

Fig. 4.4: e n acela si timp si pe (C ) si pe una din liniile de c amp (), adic a: M () si M (C ). Se elimin a x, y, z din relat iile: 1 (x, y, z ) = C1 2 (x, y, z ) = C2 f (x, y, z ) = 0 1 f2 (x, y, z ) = 0 obt in andu-se astfel o relat ie ntre C1 si C2 : (C1 , C2 ) = 0 (4.18)

numit a relat ie de compatibilitate a sistemului. In relat ia (4.18) se inlocuiesc C1 si C2 din integralele prime () si se obt ine relat ia: (1 (x, y, z ), 2 (x, y, z )) = 0 (4.19) care reprezint a ecuat ia suprafet ei de c amp . Propriet a ti: 1. Dac a C ar chiar o linie de c amp prin aceast a curb a ar trece o innitate de suprafet e de c amp (problem a nedeterminat a).

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

137

2. C and C este o curb a nchis a, suprafat a () formeaz a un tub de vectori (tub de fort e).

Fig. 4.5: 3. Vectorul V este tangent la suprafat a . Intr-adev ar prin ecare punct M al suprafet ei trece o linie de c amp () la care vectorul V este tangent. Exercit iu: Fie c ampul V = x i + y j + z k si curba: (C ) x2 + y 2 = R2 z=h

S a determin am suprafat a de c amp ce cont ine curba (C ). Rezolvare: Se determin a liniile de c amp: dx dy dz = = x y z cu integrale prime date de: ln x = ln y + ln C1 ; liniile de c amp sunt: x = yC1 y = zC2 Se formeaz a sistemul: x = yC1 y = zC2 z=h 2 x + y 2 = R2 ln y = ln z + ln C2

138

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Se exprim a x, y, z din trei relat ii n funct ie de C1 si C2 : z = h; y = hC2 ; x = hC1 C2 care apoi se introduc n ultima relat ie r amas a din sistemul de mai sus, obt in anduse relat ia de compatibilitate: (C1 , C2 ) = (hC1 C2 )2 + (hC2 )2 R2 = 0 adic a:
2 x2 2y + h = R2 z2 z2 Suprafat a conic a cu centru O si cerc generator (C )

h2

x2 + y 2 =

R2 2 z . h2

Fig. 4.6:

4.1.8

Variat ia c ampului vectorial.

Derivata dup a o direct ie a unui c amp vectorial. Pentru a calcula variat ia unui c amp vectorial n vecin atatea unui punct M , cum c ampul variaz a diferit pe diferite direct ii ale spat iului vom proceda astfel: Ducem prin M o dreapt a av and direct ia dat a de versorul s , sau o curb a a c arui tangent a n punctul M are direct ia de versor s . Pe aceast a dreapt a sau curb a lu am un punct M vecin cu M . Punctul M (x + dx, y + dy, z + dz ) are vectorul de pozit ie r + d r. M arimea vectorului OM este: |OM | = |d r | = s; d r = s s

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

139

Fig. 4.7: Pentru variat ia V a funct iei vectoriale V la trecerea din punctul M in punctul M se obt ine: V = V (M ) V (M ) = V (x + dx, y + dy, z + dz ) V (x, y, z ) = V V V dx + dy + dz + R V (x, y, z ) = V (x, y, z ) + x y z Denit ia 9: Se nume ste derivata funct iei V (M ) dup a direct ia de vector s sau derivata c ampului vectorial V (M ) dup a direct ia de vector s , limita raportului
V s

c and

s 0 atunci c and aceast a limit a exist a. lim V dV = s ds

s 0

pentru c a d r = s s sau dx = l s; dy = m s; dz = n s lim cum: lim rezult a:


s0

s0

V V V V R = l+ m+ n + lim s0 s x y z s R =0 s

V V V dV = l+ m+ n ds x y z dV = ( s ) V ds

140

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Se pot demonstra ca si la c ampurile scalare, urm atoarele propriet a ti: d( A + B ) dA dB = + ds ds ds d( A ) d dA = A + ds ds ds dB d( A B ) dA = B+A ds ds ds dB d( A B ) dA = B+A ds ds ds Denit ia 10: Se nume ste derivata vectorului V n raport cu vectorul A expresia: dV = (A )V dA Fie A = Ax i + Ay j + Az k atunci: dV V V V = ( A + A + A )( P i + Q j + R k ) = A + A + A . x y z x y z x y z x y z dA

4.1.9

Asupra integralei de suprafat a.

Fie S o submult ime din R3 (S U unde U R3 ) si D2 R2 . Aceast a suprafat a S se poate reprezenta sub trei forme: Forma implicit a: S = {(x, y, z ) | F (x, y, z ) = 0}; F : R3 R Forma explicit a: S = {(x, y, z ) | z = f (x, y ), (x, y ) D2 } Forma parametric a: S = {(x, y, z ) | x = 1 (u, v ), y = 2 (u, v ), z = 3 (u, v ), (u, v ) D2 } Se poate trece de la forma explicit a la forma parametric a astfel: x = u; y = v ; z = f (u, v ) unde (u, v ) D2 Dac a S este sub form a parametric a si v = v0 xat, atunci se obt ine o curb a situat a pe suprafat a S : (u ) : {(x, y, z ) | x = 1 (u, v0 ), y = 2 (u, v0 ), z = 3 (u, v ), (u, v0 ) D2 }

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

141

Dac a S este sub form a parametric a si u = u0 xat, atunci se obt ine o curb a situat a pe suprafat a S : (u ) : {(x, y, z ) | x = 1 (u0 , v ), y = 2 (u0 , v ), z = 3 (u, v ), (u0 , v ) D2 }

Fig. 4.8: u si v se numesc curbe de coordonate. N ru si N rvN ru rv 1 Pentru 1 , 2 , 3 de clas a C (adic a S este neted a), vectorii tangent i n M0 (punctul de intersect ie) la curbele u si v sunt: 1 3 2 ru= i + j + k u u u 1 2 3 rv= i + j + k v v v ru si r v sunt vectori necolineari n D2 , atunci n ecare punct (u0 , v0 ) al suprafet ei exist a un plan tangent unic determinat si deci exist a o normal a unic a. ru si r v necolineari r u rv= unde: A= r u r v = 0 N i j k
1 2 3 u u u 1 2 3 v v v

ru r v;

=A i +B j +C k

(2 , 3 ) , (u, v )

B=

(3 , 1 ) (1 , 2 ) , C= , (u, v ) (u, v )

142

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Condit ia ca vectorii s a e necolineari este: | ru r v |2 = A2 + B 2 + C 2 > 0 Not and: 1 2 2 2 3 2 E = ru ru=( ) +( ) +( ) ; u u u 1 1 2 2 3 3 F = r u rv=( )( )+( )( )+( )( ); u v u v u v 1 2 2 2 3 2 G = r v rv=( ) +( ) +( ) ; v v v

Atunci A2 + B 2 + C 2 = EG F 2 numit a Identitatea lui Euler. Denit ia 11: Fie S o suprafat a neted a sau neted a pe port iuni av and forma parametric a: x = 1 (u, v ); y = 2 (u, v ); z = 3 (u, v ); (u, v ) D2 Dac a: A2 + B 2 + C 2 dudv = EG F 2 dudv,

,2
A(S ) = iar:

,2

exist a si este nit a atunci suprafat a S are arie si:

,2

A2 + B 2 + C 2 dudv =

,2

EG F 2 dudv =
S

d =

A2 + B 2 + C 2 dudv =

EG F 2 dudv

se nume ste element diferent ial de suprafat a. Propozit ia 18. Fie S = {(x, y, z ) | z = f (x, y ), (x, y ) D2 }, S neted a. Dac a S are arie, atunci: A(S ) = 1+( f 2 f ) + ( )2 dxdy = x y 1 + p2 + q 2 dxdy =

,2

,2

unde p = f si q = f iile lui Monge. x y sunt numite notat Demonstrat ie: 2 E = 1 + 0 + ( f x=x x ) 2 G = 0 + 1 + ( f y=y = y ) f F = 1 0 + 0 1 + f z = f (x, y ) x y EG F 2 = (1 + ( f 2 f f f 2 f f ) )(1 + ( )2 ) ( ) = 1 + ( )2 + ( )2 x y x y x y

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE. sau: ru rv= i j k 1 0 f x 0 1 f y

143

f Rezult a: A = f x , B = y ; C = 1 | r r |2 = A2 + B 2 + C 2 = 1 + ( f )2 + ( f )2 u v x y

4.1.10

Integrala de suprafat a de spet a nt ai si doi.


x = 1 (u, v ) x = 2 (u, v ) S x = 3 (u, v )

Denit ia 12: Fie S o suprafat a neted a (sau neted a pe port iuni)

(u, v ) D2

si f : U R o funct ie continu a pe U R3 . Se nume ste integral a de suprafat a de spet a nt ai a funct iei f pe suprafat a S , integrala dat a de:

,2

f (1 (u, v ), 2 (u, v ), 3 (u, v )) A2 + B 2 + C 2 dudv =

f (x, y, z )d
S

am acelea si propriet a ti pentru suprafat a S iar Denit ia 13: Consider 3 V : U R , V (x, y, z ) = P (x, y, z ) i + Q(x, y, z ) j + R(x, y, z ) k Se nume ste integral a de suprafat a de spet a a doua, integrala dat a de:

,2

(P (1 (u, v ), 2 (u, v ), 3 (u, v ))A + Q(1 (u, v ), 2 (u, v ), 3 (u, v ))B + +R(1 (u, v ), 2 (u, v ), 3 (u, v ))C )dudv = =
S, n+

P (x, y, z )dydz + Q(x, y, z )dzdx + R(x, y, z )dxdy = (P (x, y, z ) + Q(x, y, z ) + R(x, y, z ) )d

= cu

S, n+

n+ = i + j + k

versorul normalei la suprafat a S , n + = n (P + Q + R) )d

S, n+

(P + Q + R )d =

S, n

144

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

4.1.11

Fluxul unui c amp vectorial printr-o suprafat a.

Fie o suprafat a S situat a n domeniul n care ste denit c ampul vectorial V si n versorul normalei n punctul M la S . Denit ia 14: Se nume ste uxul c ampului vectorial V prin suprafat a S , valoarea integralei: = V n d,
S

unde d este elementul diferent ial al suprafet ei S ce cont ine punctul M .

Fig. 4.9: C ampul V = P (x, y, z ) i + Q(x, y, z ) j + R(x, y, z ) k

si versorul normalei n = cos( n , i ) i + cos( n , j ) j + cos( n, k)k = i + j + k exprim a: dar: V n d = P d + Qd + Rd cos( n , i )d = cos( n , Ox)d = d = dydz cos( n , j )d = cos( n , Oy )d = d = dzdx cos( n , k )d = cos( n , Oz )d = d = dxdy Astfel se poate exprima uxul c ampului vectorial: =
S

P (x, y, z )dydz + Q(x, y, z )dzdx + R(x, y, z )dxdy

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

145

O interpretare zic a a not iunii de ux pornind de la un c amp particular. Fie c ampul vectorial V (M ), care reprezint a c ampul de viteze al curgerii unui uid si S o suprafat a oarecare situat a n domeniul D ocupat de uid. Denit ia 15: Se nume ste ux al uidului prin suprafat a S cantitatea de uid care str abate suprafat a S n unitatea de timp. Pentru a calcula uxul, vom mp art i suprafat a S ntr-un num ar de suprafet e elementare de arie d .

Fig. 4.10: Versorul normal la suprafat a se noteaz a cu n . Cantitatea de uid care str abate elementul d n unitatea de timp o numim ux elementar al uidului. In unitatea de timp uidul umple un paralelipiped de baz a d si de muchie | V (M )|. In alt imea h a paralelipipedului va proiect ia vectorului V (M ) pe versorul n , al normalei n M , deci va dat a de h = | n || V | cos( n , V ) adic a: h = V n . Fluxul elementar este dat de hd , adic a: d = V n d . Fluxul total prin suprafat a S va limita sumei: V n d suma ind extins a la toate elementele suprafet ei S , c and aria tuturor elementelor d 0, dac a aceast a limit a exist a. Limita obt inut a este o integral a de suprafat a =
S

V n d

Dac a intr-un punct M apart in and suprafet ei S, V si n sunt de aceea si parte a suprafet ei, unghiul dintre V si n este ascut it si produsul scalar V n este pozitiv. Dac a V si n sunt de p art i opuse, atunci unghiul dintre V si n este optuz si produsul scalar V n este negativ.

146

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Fig. 4.11: Dac a V este perpendicular pe n , deci tangent la suprafat a, produsul scalar V n este nul. Semnul expresiei V n precizeaz a sensul n care uidul str abate suprafat a n punctul M . Dac a V n > 0, uidul iese din suprafat a prin punctul M . Dac a V n < 0, uidul intr a n suprafat a prin punctul M . Dac a V n = 0, n punctul M uidul nu str abate suprafat a. T in and seama de expresia uxului printr-o suprafat a S , rezult a: Dac a > 0, mai mult uid a ie sit din domeniu dec at a intrat; Dac a > 0, mai mult uid a intrat din domeniu dec at a ie sit; Dac a = 0, c at uid intr a n domeniu tot at ata iese. Exemplu: Pentru V = r s a se calculeze uxul prin port iunea de suprafat a: z = x2 + y 2 cuprins a ntre planul xOy si planul z = 4, av and normala dirijat a astfel ca s a formeze un unghi optuz cu axa Oz .

Fig. 4.12: Versorul: p i + q j + (1) k n = p2 + q 2 + 1

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE. iar elementul de suprafat a: d = p2 + q 2 + 1dxdy

147

z z ; q = y unde p = x cos( n , Oz ) = < 0 face ca versorul normalei s a e:

2x i + 2y j k n = 4x2 + 4y 2 + 1 si d = 4x2 + 4y 2 + 1dxdy (2x2 + 2y 2 z )dxdy =


S 2 2

2x2 + 2y 2 z V n = = = 4x2 + 4y 2 + 1 =

(2x2 + 2y 2 x2 y 2 )dxdy =
0

d
0

3 d = 8

unde D : x2 + y 2 4 si x = cos , y = sin iar dxdy = d.d

4.1.12

Divergent a unui c amp vectorial.

In cazul c and suprafat a S este o suprafat a nchis a, aplic and formula lui Gauss-Ostrogradski, obt inem: =
S

P dydz + Qdzdx + Rdxdy =

Q R P + + )d x y z

unde S este o suprafat a nchis a care limiteaz a domeniul simplu conex si V (M ) o funct ie vectorial a de componente funct ii cu derivate part iale de primul ordin continuie pe S . Q R Denit ia 16: Funct ia scalar a P ste divergent a a x + y + z se nume funct iei vectoriale V (M ) de componente P (x, y, z ), Q(x, y, z ), R(x, y, z ) si se noteaz a div V , adic a: Q R P + + div V = x y z sau div V = V

Fluxul unui vector printr-o suprafat a nchis a S este egal a cu integrala de volum din divergent vectorului extins a la domeniul nchis de suprafat a S . Formula Gauss-Ostrogradski se nume ste si formula ux-divergent a, se scrie: V n d =
S

div V d

(4.20)

unde d este elementul de volum, notat uneori cu dxdydz .

148

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Exprimarea divergent ei independent a de sistemul de referint a, valabil a n orice punct M din . Din
S

V n d =

div V d

aplic and formula mediei pentru integrala tripl a avem: V n d = ( div V )|M d = ( div V )|M V

punctul M ind interior domeniului , V ind volumul domeniului . F ac and suprafat a S s a se str ang a continuu n vecin atatea lui M , astfel nc at V 0 avem: V n d S ( div V )|M = lim = V0 V Aceast a limit a analoag a cu limita care duce n cazul unei dimensiuni la not iunea de derivat a de nume ste derivata spat ial a. Denit ia 17: Se nume ste divergent a c ampului vectorial V (M ) n punctul M limita raportului dintre uxul lui V (M ) prin suprafat a S care m argine ste domeniul si volumul V al acestui domeniu, c and V 0 (punctul M apart ine lui ), dac a aceast a limit a exist a. Semnicat ia zic a a divergent ei unui vector. S a presupunem c a avem o curgere a unui uid, V (M ) ind c ampul de viteze al curgerii.

Fig. 4.13: S a consider am o suprafat a S din domeniul D de dnit ie al c ampului V (M ). In unitatea de timp prin aceast a suprafat a intr a o anumit a cantitate de uid si iese o anumit a cantitate de uid. In M1 uxul este negativ, deoarece normala

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

149

la suprafat a si vectorul c amp sunt de o parte si de alta a suprafet ei, pe c and n M2 uxul este pozitiv deoarece normala la suprafat a si vectorul c amp sunt de aceea si parte a suprafet ei. Dac a consider am uxul total prin suprafat a S si uxul este pozitiv atunci iese mai mult uid dec at intr a; dac a uxul este negativ, atunci intr a mai mult uid dec at iese; dac a uxul este nul, c at uid intr a prin suprafat a S tot at ata iese. Avem urm atoarele cazuri: 1. Fluxul prin orice suprafat a S D este pozitiv si din formula (4.20) rezult a c a div V > 0. In acest caz iese mai mult uid dec at intr a si rezult a c a n interiorul lui S se creaz a lichid. Spunem n acest caz c a avem n interiorul lui S , izvoare sau surse pozitive. 2. Fluxul prin orice suprafat a S D este negativ deci div V < 0 in D. In acest caz intr a prin suprafat a S mai mult uid dec at iese si n interiorul lui S uidul este absorbit. Spunem c a avem put uri sau surse negative. 3. Fluxul prin orice suprafat a S D este nul deci div V = 0 in D. In acest caz c at uid intr a prin suprafat a S tot at ata si iese, uidul este incompresibil. S a consider am un c amp vectorial V (M ) si o suprafat aS nchis a prin care uxul total al c ampului este diferit de zero, deci div V = 0. Dac a uxul total este pozitiv oricare ar suprafat a nchis a S cuprinz and punctul M , atunci izvorul este n M , iar dac a uxul total este negativ oricare ar suprafat a nchis a S cuprinz and punctul M , atunci put ul este n M . Denit ia 18: Se nume ste surs a punctual a un punct M din D, care are o vecin atate V astfel nc at div V (M ) = 0 si div V (M ) = 0 pentru orice M =M si M V . Denit ia 19: Se nume ste productivitatea sau intensitatea unei surse punctuale M integrala: V n d e=
S

adic a valoarea uxului vectorului printr-o suprafat a S care cont ine sursa dat a n interior, f ar a s a mai cont in a alte surse. Teorema 1 Fluxul prin orice suprafat a nchis a care cont ine o surs aM si nu mai cont ine n interior alte surse este acela si. Demonstrat ie: Fie S1 si S2 dou a suprafet e nchise care cont in sursa punctual a M. In domeniul D limitat de S = S1 S2 avem div V = 0 pentru c a nu avem surse V n d =
S S1

V n d +
S2

V n d ;
S

V n d = 0

=
S1

V n d =
S2

V n d

150

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Fig. 4.14: Prin urmare, deoarece normalele sunt respectiv interioar a la S1 si exterioar a la S2 avem: V n d = V n d
S1 S2

unde e este productivitatea sursei din M . Fie c ampul vectorial V (M ) denit ntr-un domeniu D, admit and n acest domeniu un num ar n de surse, pozitive sau negative, av and productivit a tile e1 , e2 , ... en . S a consider am suprafat a nchis a S care limiteaz a domeniul D. Teorema 2 Fluxul vectorului V prin suprafat a S este egal cu suma productivit a tilor surselor situate n interiorul lui S V n d =
S n

ei
i=1

Demonstrat ie: Fie Mi , i = 1, 2, ..., n surse situate in interiorul lui S .

Fig. 4.15: In conjur am ecare surs a Mi , cu o suprafat a inchis a Si ce nu mai cuprinde alte surse. Domeniul m arginit dr S si de Si , i = 1, 2, ..., n i aplic am formula

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

151

(4.20). Not am = S S1 S2 ... Sn . In interiorul domeniului nu sunt surse deci: div V = 0 si de aceea uxul total prin este nul: V n d =
S

V n d +
S1

V n d + ... +
Sn

V n d = 0 V n d
Sn

V n d =
S S1

V n d
S2

V n d ...

schimb and sensurile de parcurgere pe suprafet ele Si , i = 1, 2, ..., n si deci ale normalelor avem: V n d =
S S1

V n d +
S2

V n d + ... +
Sn n

V n d =

= e1 + e2 + ... + en =
i=1

ei

4.1.13

Propriet a ti ale divergent ei.

1. div (V1 + V 2 )=div V1 +div V2 Intr-adev ar, dup a denit ie avem: div (V1 + V 2 )= x (P1 + P2 ) + y (Q1 + Q2 ) + z (R1 + R2 ) = Q1 Q2 P1 R1 P2 R2 x + y + z + x + y + z =div V1 +div V2 2. div ( A )=grad A +div A Intr-adev ar, A = A1 i + A2 j + A3 k div ( A ) = (A1 ) + (A2 ) + (A3 ) = x y z = ( A1 A2 A3 A1 + + A2 + + A3 + = x x y y z z

A1 A2 A3 + + ) + grad A = grad A + div A x y z

Cu operatorul Hamilton avem: P Q R div V = ( i +j +k ) (P i + Q j + R k ) = + + = V x y z x y z

152

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

4.1.14

Circulat ia unui c amp vectorial.

Dac a V (M ) este un c amp vectorial dat, al c arui punct de aplicat ie M se deplaseaz a de-a lungul unei curbe C din domeniul s au de denit ie atunci circulat ia c ampului vectorial V de-a lungul curbei C este: V d r c=
C

Fig. 4.16: Dac a consider am drept c amp de vectori c ampul fort elor F care act ioneaz a asupra unui punct material M , iar drept curb a C traiectoria punctului, atunci circulat ia c ampului vectorial F de-a lungul curbei C este: F d r =L reprezint a lucru mecanic al fort elor F pentru deplasarea punctului M de-a lungul curbei C . Dac a: V = P (x, y, z ) i + Q(x, y, z ) j + R(x, y, z ) k cum c=
C C

d r = dx i + dy j + dz k P (x, y, z ) i + Q(x, y, z ) j + R(x, y, z ) k

Exemplu: S a se calculeze circulat ia vectorului V = (y z ) i + (z x) j + (x y ) k de-a lungul conturului OAB OA segment de dreapt a, iar AB un sfert de cerc situat in primul cadran din planul xOy dx = dx x=x dy = 0 y = 0 = 0x2 OA : dz = 0 z=0

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE. AB : x2 + y 2 = 4 cu ecuat iile parametrice: dx = 2 sin d x = 2 cos dy = 2 cos d y = 2 sin = AB : z=0 dz = 0

153

Fig. 4.17: c=
OAB 2

V d r =
OA

V d r +
AB

V d r

unde : V d r = (y z )dx + (z x)dy + (x y )dz Pe OA : c1 = Pe AB : c2 = c2 =


2

(y z )dx = 0
0

(y z )dx + (z x)dy
AB
2

[(2 sin )(2 sin ) + (2 cos )(2 cos )]d = 4


0

d = 2.

4.1.15

Rotorul unui c amp vectorial.

Fig. 4.18: Dac a curba C este nchis a, aplic and formula lui Stokes avem: P (x, y, z )dx + Q(x, y, z )dy + R(x, y, z )dz =
C

154 [(
S

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI. R Q P R Q P ) cos( n , i )+( ) cos( n , j )+( ) cos( n , k )]d y z z x x y

unde S este o suprafat a ce se sprijin a pe C iar S C sunt cont inute n domeniul D, unde V are derivate part iale de ordinul nt ai continuie. Expresia de sub semnul integralei de suprafat a din membrul al doilea este produsul scalar dintre vectorul de componente: ( R Q ); y z ( P R Q P ); ( ) z x x y

si versorul normalei de componente: cos( n , i ); cos( n , j ); cos( n, k)

Denit ia 20: Se nume ste rotorul sau v artejul c ampului vectorial V si se noteaz a cu rot V sau V vectorul: P R Q P R Q ) i +( )j +( )k rot V = ( y z z x x y Formula lui Stokes in scriere vectorial a devine: V d r =
C S

rot V d

si se poate enunt a astfel: Denit ia 21: Circulat ia unui c amp vectorial de-a lungul unei curbe nchise este egal a cu uxul rotorului c ampului vectorial printr-o suprafat a m arginit a de acea curb a. Utiliz and o scriere simbolic a formula lui Stokes este: dydz dzdx dxdy P dx + Qdy + Rdz =
C S x y z

P j
y

Q k
z

unde: rot V =

i
x

Exprimarea rotorului c ampului vectorial V , independent a de sistemul de referint a, valabil a n orice punct M din D: n V d
V0

lim

= rot V |M

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

155

Fig. 4.19: Intr-adev ar, volumul elementar V al paralelipipedului este determinat de perechile de suprafet e: (x, x + dx); (y, y + dy ); (z, z + dz ) Deplasarea pe Ox se face n M1 (x + dx, 0, 0) pe Oy n M2 (0, y + dy, 0) si pe Oz n M3 (0, 0, z + dz ). Suprafat a ce limiteaz a volumul elementar V este: = x x+dx y y+dy z z +dz I = n V d = I(x ,x+dx ) + I(y ,y+dy ) + I(z ,z+dz ) cu I(x ,x+dx ) = Ix + Ix+dx Dar: ( n V d )|x = ( i V (M ))dydz

V ( n V d )|x+dx = i V (M )|x+dx dydz = i [ V (M ) + dx]dydz x V (M ) I(x ,x+dx ) = i dxdydz x V (M ) I(y ,y+dy ) = j dxdydz y V (M ) I(z ,z+dz ) = k dxdydz z V (M ) V (M ) V (M ) dxdydz + j dxdydz + k dxdydz I = i x y z Pentru c a: i i = 0; i j = k ; i k = j

R R P P Q +( i k ) +( j i ) +( j k ) +( k i ) + I = [( i j ) x x y y z

156

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Q +( k j ) ]dxdydz = V dxdydz = rot V dxdydz = ( rot V )V z Prin urmare: n V d rot V |M = lim S V0 V

4.1.16

Propriet a tile rotorului.

1. rot ( V 1 + V 2 ) = rot V 1 +rot V 2 Intr-adev ar, rot ( V 1 + V 2 ) = i


x

j
y

k
z

P1 + P2 Q1 + Q2 R1 + R2 Q1 P1 R1 Q1 P1 R1 i( )+ j ( )+ k( )+ y z z x x y Q2 P2 P2 R2 R2 Q2 )+ j ( )+ k( )= +i( y z z x x y rot V 1 + rot V 2 . 2. rot ( V ) = grad V +rot V Intr-adev ar, i


x

j
y

k
z

R Q Q )+ = i ( R+ y y z z

P R Q P +j ( P + R )+ k( Q+ P )= z z x x x x y y Q) + j ( P R) + k ( Q P )+ = i ( R y z z x x y R +[ i ( y i = x P Q P Q R P )+ j ( )+ k( )] = z z x x y j k i j k + = x y z y z P Q R Q R = grad V + rot V .

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

157

4.1.17

Operatori diferent iali vectoriali si scalari.

Operatorii diferent iali vectoriali si scalari se construiesc cu operatorul Hamilton care n coordonate carteziene este: = i + j + k x y z Reguli generale de calcul cu operatorul . 1. Operatorul formeaz a cu funct ia scalar a sau vectorial a c areia i se aplic a un tot unitar. 2. Operatorul act ioneaz a numai asupra funct iilor aate la dreapta sa. Din acest motiv ntr-un produs, operatorul nu poate factor ultim, n cazul c and rezultatul este o funct ie. 3. Operatorul este liniar adic a aditiv si omogen. Not am legea de compozit ie ntre si o funct ie scalar a sau vectorial a F. aditivitatea operatorului : (F1 + F2 ) = F1 + F2 omogenitatea operatorului : (cF ) = c F liniaritatea operatorului : (c1 F1 + c2 F2 ) = c1 F1 + c2 F2 4. Operatorul aplicat asupra unui produs de n funct ii F1 , F2 , ..., Fn conduce la sume de n funct ii noi, dup a regula deriv arii produsului si dup a regulile calculului vectorial n care este considerat vector simbolic (F1 F2 ... Fn ) = (F 1 F2 ... Fn ) + ... + (F1 F2 ... F n ) sublinierea indic a factorul asupra c aruia act ioneaz a operatorul . Dezvoltarea calculelor mai departe depinde de natura legilor de compozit ie.

4.1.18

Operatori diferent iali vectoriali de ordinul nt ai.

1. Operatorul aplicat funct iei scalare u prin operat ia de justapunere conduce la funct ia vectorial a: u u u + j + k u = i x y z 2. Operatorul aplicat funct iei vectoriale V prin produs scalar conduce la funct ia scalar a: P Q R V = + + x y z numit a divergent a c ampului V .

158

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

3. Operatorul aplicat funct iei vectoriale V prin produs vectorial conduce la funct ia vectorial a: V =( i + j + k ) (P i + Q j + R k ) x y z V = i
x

j
y

k
z

numit a rotorul c ampului vectorial V . Liniile acestui determinant simbolic snt compuse din elemente de natur a diferite (nu numai scalari cum am studiat p an a acum). Acest determinant nu are propriet a tile unui determinant obi snuit; se dezvolt a numai dup a elementele primei linii. 1. Calculul gradientului, divergent ei si rotorului unei sume de forma F1 + F2 . (u1 + u2 ) = u1 + u2 ( V 1 + V 2) = V 1 + V 2 ( V 1 + V 2) = V 1 + V 2 2. Calculul gradientului, divergent ei si rotorului unui produs de forma aF a R. (au) = au (a V ) = a V (a V ) = a V 3. Calculul gradientului, divergent ei si rotorului unui produs de forma uF . (u1 u2 ) = (u1 u2 ) + (u1 u2 ) = u2 u1 + u1 u2 (u V ) = (u V ) + (u V ) = V u + u V (u V ) = (u V )+(u V ) = u V +u V = u V V u 4. Calculul gradientului, divergent ei si rotorului unui produs de forma F F .

4.1. CAMPURI SCALARE S I VECTORIALE.

159

( V 1 V 2 ) = ( V 1 V 2 ) + ( V 1 V 2 ) Pentru calculul primului termen din membru drept utiliz am dublu produs vectorial: V 1 ( V 2 ) = ( V 2 V 1 ) V 2 ( V 1 ) = dV 2 ( V 2 V 1 ) = V 1 ( V 2 ) + ( V 1 ) V 2 = V 1 rot V 2 + dV 1 Dup a ce se calculeaz a si cel de-al doilea termen din membrul drept printr-un procedeu analog, rezult a c a gradientul produsului sdalar a doi vectori este: dV 2 dV 1 ( V 1 V 2 ) = V 1 rot V 2 V 2 rot V 1 + dV 1 dV 2 ( V 1 V 2 ) = ( V 1 V 2 ) + ( V 1 V 2 ) = ( V 1 ) V 2 ( V 2 ) V 1 = V 2 ( V 1 ) V 1 ( V 2 ) = V 2 rot V 1 V 1 rot V 2 ( V 1 V 2 ) = ( V 1 V 2 ) + ( V 1 V 2 ) = V 1 ( V 2 ) V 2 ( V 1 ) + V 1 ( V 2 ) V 2 ( V 1 ) = ( V 2 ) V 1 V 2 ( V 1 )+ V1 dV 2 + V 1 ( V 2 ) ( V 1 ) V 2 = d + V 1 div V 2 V 2 div V 1
dV
2

dV

4.1.19

Operatori diferent iali vectoriali de ordinul al doilea.

Prin aplicarea din nou a operatorului asupra funct iei F1 = F utiliz and legea de compozit ie notat a obt inem o nou a funct ie: F2 = F1 sau F2 = ( F ) Dac a construim produsele obt inem urm atorul tablou cuprinz and nou a combinat ii din care numai cinci pot exista: (u) ( V ) ( V ) (u) ( V ) ( V ) (u) ( V ) ( V )

2u z 2

Cele dublu subliniate nu au sens, pentru cele ce au sens vom face evalu ari: u u 2u u 2u 1. (u) = div grad u = div ( x i + y j + z k ) = x2 + y2 + = u. Expresia: 2 2 2 + + x2 y 2 z 2

160

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

se noteaz a (laplacian) si se nume ste operatorul lui Laplace. Ecuat ia u = 0 se nume ste ecuat ia lui Laplace. u u 2. (u) = rot grad u = rot ( u x i + y j + z k ) = i =
x u x

j
y u y

k
z u z

2u 2u 2u 2u 2u 2u = i( )+ j ( )+ k( )=0 yz zy xz zx xy yx P Q R P R 3. ( V ) = grad div V = x ( x + Q y + z ) i + y ( x + y + z ) j + 2Q 2P 2P 2P 2P 2P P R 2R + z ( x + Q y + z ) k = i ( yx y 2 z 2 + xz ) + i ( x2 + y 2 + z 2 )+ 2Q 2Q 2P 2R 2Q 2Q 2Q 2R 2R 2P j ( zy + xy ) + j ( + y2 + z 2 )+ k ( xz + z 2 x2 x2 x2 y 2 2 2 2 2 Q R R R yz ) + k ( x2 + y 2 + z 2 ) = i =


R y x

j
Q P z z y

k
R Q x x z

+
P y

V = ( V ) +

V.

4. ( V ) = div rot V = 0 Intr-adev ar, i j div x y P Q

k
z

R Q P R Q P ( )+ ( )+ ( )= x y z y z x z x y = 2R 2Q 2P 2R 2Q 2P + + =0 xy xz yz yx zx zy V

5. ( V ) = rot rot V = ( V ) ( ) V = ( V )

4.2

Formule integrale.

4.2. FORMULE INTEGRALE.

161

4.2.1

Calculul integral n teoria c ampurilor.

1) Fie vectorul A = grad unde si sunt dou a funct ii scalare cu derivatele part iale de ordinul al doilea continuie pe S unde suprafat a S este nchis a si s a aplic am formula ux-divergent ei sau (4.20): n A d =
S

div A d.

Dar

d n A = n ( grad ) = n = ( n ) = dn div A = ( grad ) = ( ) + ( ) = +


S

Rezult a

d d = dn

[ + ]d

(4.21)

numit a prima formul a a lui Green. 2) Fie = 1 obt inem din relat ia (4.21): d d = dn d

(4.22)

3) In (4.21) vom schimba cu si obt inem:


S

d d = dn

[ + ]d

(4.23)

Sc az and (4.21) si (4.23) avem: (


S

d d )d = dn dn

[ ]d

(4.24)

a doua formul a a lui Green. 4) Dac a n (4.20) nlocuim funct ia vectorial a V (M ) prin (M ) a , unde (M ) este o funct ie scalar a de punctul M , cu derivate part iale de ordinul nt ai continuie pe S unde S este suprafat a nchis a iar a versorul unui vector constant oarecare, avem: (M ) a n d =
S

div ( a )d

Dar a + a = div ( a ) = ( a ) = ( a ) + ( a)= a


=0

162 adic a

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

a
S

(M ) n d = a

grad d

cum a este versorul unui vector constant oarecare si cele dou a integrale din membrul st ang si membrul drept, reprezint a vectori care au proiect ii egale pe orice direct ie, nseamn a c a sunt egali, adic a: (M ) n d =
S

grad d

(4.25)

care se nume ste formula gradientului. 5) Dac a n formula (4.20) nlocuim V cu V a , unde a este versorul unui vector constant oarecare avem: (V a) n d =
S

div ( V a )d div ( V a )d

a
S

( n V )d =

dar: prin urmare:

div ( V a ) = (V a)=( a
S

V ) a

( n V )d = a

( V )d

si cum a este versorul unui vector constant oarecare si cele dou a integrale reprezint a vectori care au proiect ii egale pe orice direct ie, nseamn a c a sunt egali, adic a: ( n V )d = ( V )d (4.26)
S

formul a care se nume ste formula rotorului.

4.3

Clasicarea c ampurilor vectoriale.

Aceast a clasicare se face dup a modelul cum este condit ionat c ampul vectorial V . C ampurile act ioneaz a ntr-un domeniu D cuprins n regiunea (mono, bi sau tridimensional) pe care-l vom considera simplu conex sau multiplu conex, deoarece vom utiliza funct ii uniforme respectiv multiforme. Denit ia 1 Domeniul simplu conex este domeniul n care orice curb aC se poate str ange n jurul unui punct interior domeniului n mod continuu. Exemplu: Interiorul unei sfere.

4.3. CLASIFICAREA CAMPURILOR VECTORIALE.

163

Denit ia 2 Domeniul multiplu conex este domeniul n care exist a curbe C care nu se pot str ange n jurul unui punct interior n mod continuu. Exemple: Interiorul unei tor, cilindru innit.

4.3.1

Categoriile principale de c ampuri vectoriale.

I. C ampul uniform(constant) este c ampul vectorial V constant n m arime, direct ie si sens n domeniul D . Ecuat ia de denit ie: V (M ) = V 0 , ()M D II. C ampul lamelar sau potent ial ntr-un domeniu D, un c amp de vectori de forma: V (M ) = grad (M ), (M ) este denit a tot pe D III. C ampul irotat ional ntr-un domeniu D este c ampul vectorial V (M ) care are rot V = 0 n toate punctele lui D. Propriet a ti ale c ampului irotat ional ntr-un domeniu simplu conex D. Propozit ia 1 Circulat ia c ampul irotat ional V (M ) de-a lungul oric arei curbe nchise C cont inut a ntr-un domeniu D este nul a c=
C

V d r =
S

rot V n d = 0

ia c ampul irotat ional V (M ) de-a lungul oric arui arc de Propozit ia 2 Circulat curb a cu acelea si extremit a ti n D, cont inut n intregime n D, nu depinde de arcul de curb a, depinde numai de extremit a ti.

Fig. 4.20: Demonstrat ie:

164

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Intr-adev ar, e dou a arce de curb a cont inute in domeniul D, arcul AM B si arcul AN B . e curba nchis a = AM BN A V d r =
AM B

V d r +
BN A

V d r = 0;
AM B

V d r =
AN B

V d r

Propozit ia 3 Orice c amp irotat ional este un c amp potent ial adic a este gradientul unui c amp scalar. Demonstrat ie: Intr-adev ar, dintr-o proprietate a c ampurilor irotat ionale, rezult a c a integrala curbilinie din vector nu depinde de drum. Fie M0 (x0 , y0 , z0 ) xat n D si M (x, y, z ) variabil n D. Avem: V d r =
M0 M M0 M

P dx + Qdy + Rdz = (M0 , M ) = (x, y, z )

se stie c a: d = prin urmare:

dx + dy + dz x y z

; Q= ; R= x y z si deci V = grad adic a V este c amp potent ial. Propozit ia 4 Orice c amp potent ial este irotat ional. Demonstrat ie: C ampul V potent ial nseamn a: V = grad urmeaz a c a: rot V = rot grad = 0. Dar rot V = 0 nseamn a c a V este irotat ional. Exemple de c ampuri irotat ionale: C ampul gravitat ional newtonian n regiuni n care se a a mase atractive. C ampul electrostatic E n regiuni care cont in sarcini electrice( n teoria c ampului electromagnetic). P = Propriet a ti ale c ampului irotat ional ntr-un domeniu multiplu conex D. Fie un c amp irotat ional V (M ) ntr-un domeniu multiplu conex D. Intr-un domeniu multiplu conex se por considera dou a tipuri de curbe nchise. a) Curbe C , cu proprietatea c a exist a o suprafat a S , m arginit a de curba C , cont inut a n domeniul D. b) Curbe , care nu au aceast a proprietate. Curbele sunt curbe care traverseaz a cel put in una din t aieturile pe care le putem face n domeniul multiplu conex D, pentru a obt ine un domeniu simplu conex D . Denit ia 3 Se numesc echivalente ntr-un domeniu multiplu conex D, dou a

4.3. CLASIFICAREA CAMPURILOR VECTORIALE.

165

curbe nchise sau dou a arce de curb a, cont inute n acel domeniu, dac a ecare t aietur a este traversat a de cele dou a curbe, sau arce de curb a, de acela s num ar de ori si n acela s sens. L2 este echivalent cu L3 pentru c a intersecteaz a t aietura

Fig. 4.21: T o singur a dat a si n acela si sens. L2 nu este echivalent cu L4 pentru c a nu intersecteaz a t aietura T de acela si num ar de ori. L2 intersecteaz a t aietura T o dat a si L4 intersecteaz a t aietura T de dou a ori. Propozit ia 5. Circulat ia c ampului irotat ional V (M ) pe dou a curbe echivalente este aceea si. Demonstrat ie: Cazul I Presupunem c a avem dou a curbe C1 si C2 din prima categorie adic a exist a o suprafat a m arginit a de aceste curbe S1 si S2 , cont inute n ntrgime n domeniul D. Pentru determinarea circulat iei pe aceste curbe putem aplica formula Stokes, deoarece c ampul este denit n toate punctele suprafet elor S1 si S2 si avem: c1 = c2 = V d r =
C1 S1

rot V n d = 0 rot V n d = 0
S2

V d r =
C2

= c1 = c2 Cazul II S a presupunem c a avem dou a curbe L1 si L2 din categoria a doua, care traverseaz a o singur a dat a o t aietur aT si numai una. Fie M1 si M2 punctele n care L1 si L2 intersecteaz a suprafat a T si M2 M3 arc de curb a apart in and t aieturii T . Putem considera curba nchis a:
C = L+ 2 M2 M3 L2 M3 M2

166

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

care este o curb a de categoria nt ai, care nu traverseaz a nici o t aietur a si dac a curba L2 este parcurs a n sens direct curba L3 este parcurs a n sens invers. Pentru aceast a curb a vom avea: V d r =
C S

rot V n d = 0

dar V d r =
C L+ 2

V d r +
M2 M3

V d r +

L 3

V d r +
M3 M2

V d r

Cum: V d r =
M2 M3 M3 M2

V d r si V d r =

L 3

V d r =

L+ 3

V d r

L+ 2

L+ 3

V d r

A sadar dac a curbele L1 si L2 traverseaz a o t aietur a T o singur a dat a n sens direct circulat ia este aceea si. Demonstrat ia se extinde si la cazul c and cele dou a curbe echivalente traverseaz a de mai multe ori una sau mai multe t aieturi n acela si sens. Denit ia 4 Valoarea comun a a circulat iei pe curbe echivalente nchise ce traverseaz a t aietura T o singur a dat a poart a numele de constant a ciclic a k asociat a t aieturii T . Propozit ia 6 Dac a o curb a nchis a , cont inut a n domeniul D n care V (M ) este irotat ional, traverseaz a o singur a t aietur a T de n ori n sens di rect, atunci circulat ia lui V (M ) pe este egal a cu de n ori constanta ciclic a corespunz atoare acestei t aieturi adic a: V d r = nk

Demonstrat ie: S a consider am, pentru nceput, o curb a care traverseaz a de dou a ori t aietura T n sens direct. Fie A si B punctele sale de intersect ie cu T . Circulat ia pe este: cAP BQRA = cAP B + cBQRA = cBA + cAP B + cBQRA + cAB = cBAP B + cBQRAB Curbele C1 : BAP B si C2 : BQRAB sunt nchise, traverseaz a o singur a dat a t aietura T si circulat ia pe aceste curbe are aceea si valoare k deci: V d r =
AP BQRA

V d r =
C1

V d r +
C2

V d r = 2k

4.3. CLASIFICAREA CAMPURILOR VECTORIALE.

167

Fig. 4.22:

Fig. 4.23:

168

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

In cazul n care curba traverseaz a t aietura T de n ori (n > 2) n sens direct, ad aug and arce trasate pe t aietur a se obt ine o curb a care se descompune n n curbe echivalente si atunci pentru n = 4 avem: cAP BQCRDSA = cBA + cAP B + cCB + cBQC + cDC + cCRD + cAB + cCD + cDSA = cBAP B + cCBQC + cDRCD + cABCDSA Rezult a c a:

V d r = 4k

Dac a curba traverseaz a de n ori n sens invers, atunci circulat ia va nk . Fie dou a curbe L1 si L2 ce unesc punctele A si B cu deosebirea c a L1 nu traverseaz a nici o t aietur a iar L2 traverseaz a t aieturile T1 , T2 , ..., Tp de n1 , n2 , ..., np ori.

Fig. 4.24: Din propriet a tile precedente rezult a: L = L1 L2 V d r =


L

L 1

V d r +

L+ 2

V d r

dar:
L

V d r = n1 k1 n2 k2 ... np kp , adic a: V d r = V d r n1 k1 n2 k2 ... np kp

L+ 2

L+ 1

Semnul + sau semnul se alege n funct ie de sensul n care este traversat a t aietura.

4.3. CLASIFICAREA CAMPURILOR VECTORIALE.

169

Propozit ia 7. Un c amp irotat ional V (M ) ntr-un domeniu multiplu conex este un c amp potent ial adic a este gradientul unui c amp scalar. Demonstrat ie: Fie A(x0 , y0 , z0 ) xat n D si B (x, y, z ) variabil n D atunci: V d r =
L2 AB

V d r =
AB

P dx + Qdy + Rdz = (A, B ) = (x, y, z ) (4.27) (4.28)

Dar stim c a: V d r =
L2 L1

V d r n1 k1 n2 k2 ... np kp

Din relat iile (4.27) si (4.28) rezult a: V d r +


L1 p

ni ki = (x, y, z )
i=1

Not am 0 (x, y, z ) =

V d r numit a determinare principal a a funct iei


L1 p

(x, y, z ). Prin urmare (x, y, z ) = 0 (x, y, z ) +


i=1

ni ki . Cum:

dx + dy + dz x y z rezult a c a: P = si deci V = grad (x, y, z ) adic a x ; Q = y ; R = z ; gradientul funct iei (x, y, z ) este egal cu V (M ) n tot domeniul D obt inut din D prin introducerea celor p t aieturi. d =

4.3.2

C amp solenoidal.

Denit ia 5 Numim c amp solenoidal ntr-un domeniu D c ampul vectorial V (M ) care are divergent a nul a n toate punctele domeniului D adic a: div V = 0 Propozit ia 8 Dac a c ampul V (M ) este contnuu n domeniul D si pe suprafat a S care m argine ste acest domeniu si solenoidal n domeniul D, atunci uxul lui V (M ) prin orice surafat a nchis a cont inut a n domeniul D este nul. Demonstrat ie: V (M ) este solenoidal adic a div V (M ) = 0 si deci: V d =
S

div V (M )d = 0

170

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

S-a aplicat formula ux-divergent a. Rezult a c a n interiorul unui domeniu m arginit de suprafat a nchis a S pentru care V este solenoidal nu pot izvoare sau put uri. Propozit ia 9 Fluxul unui c amp V (M ) solenoidal este acela si prin orice suprafat a S sb ntins a de o curb aC Demonstrat ie:

Fig. 4.25: V n d =
S S1

S = S1 S2 ; Dar:
S

V n d +
S2

V n d

V n d =

div V (M )d = 0 V n d = 0
S2

cum: n S1 = n S2 avem

V n d =
S1

Dar Pe suprafat a S2 vedem ns a sensul de parcurs pe curba C invers dec at dup a S1 . Folosind sensul direct de parcurgere avem: V n d =
S1 S2

V n d

Propozit ia 10 Fluxul unui c amp V (M ) solenoidal prin orice sect iune transversal a ntr-un tub de vectori (sau tub de curent) este acela si: S1 = S2 . Demonstrat ie: S a consider am suprafat a S m arginit a de curba C . Prin ecare punct al suprafet ei S trece o linie de c amp L cu proprietatea: V d r = 0 sau V n = 0.

4.3. CLASIFICAREA CAMPURILOR VECTORIALE.

171

Fig. 4.26: Liniile L genereaz a un domeniu D m arginit de o suprafat a 1 , D este numit tub de vectori iar 1 suprafat a tubului de vectori. Fie S1 si S2 dou a sect iuni n tubul de vectori si S port iunea din cuprins a ntre cele dou a sect iuni. = S1 S2 S este suprafat a nchis a care m argine ste un domeniu nchis. Cu formula ux-divergent a: V n d =

div V (M )d = 0

dar: V n d =
S1

V n d +
S2

V n d +
S

V n d = 0

Dar pe suprafat a S avem: V n = 0, pe suprafat a S1 : n S1 = + n 1 pe suprafat a S2 : n S2 = n 2 . Rezult a: d = V n 2 d = I V n 1

S2

S1

Denit ia 6 Fluxul printr-o sect iune n tub notat I se nume ste intensitatea tubului de vectori. Propozit ia 11 Condit ia necesar a si sucient a ca un c amp vectorial V (M ) denit n D s a e solenoidal este ca n orice punct din D s a existe c ampul vectorial W (M ) astfel nc at s a e satisf acut a relat ia: V (M ) = rot W (M ) W (M ) se nume ste potent ial vector al c ampului solenoidal V (M ).

172

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Demonstrat ie: Sucient a: Dac a exist a W (M ) satisf ac and relat ia: V = rot W atunci: div V = V = W = 0 Necesitatea: Ipoteza problemei este div V = 0 si trebuie g asit vectorul W (M ) ce satisface ecuat ia: V = rot W (4.29) Construim o solut ie particular a a ecuat iei. Pentru aceasta raport am c ampurile vectoriale V si W la triedrul i , j , k si avem: V = V1 i + V2 j + V3 k W = W1 i + W2 j + W3 k Dar: V = adic a: i
x

j
y

k
z

W1
W3 y W1 z W2 x

W2
W2 z W3 x W1 y

W3 = V1 = V2 = V3

(4.30)

unde V1 , V2 , V3 sunt funct ii cunoscute si W1 , W2 , W3 sunt funct ii necunoscute. Vrem s a determin am numai o solut ie particular a a acestui sistem, de aceea putem particulariza problema c at este posibil ca s a integr am mai u sor. C aut am solut ii cu W3 (x, y, z ) = 0 si sistemul de mai sus devine: Din prima relat ie a sistemului:
z W2 z = V1 W1 z = V2 W2 W1 x y = V3

(4.31)

W2 = Din a doua relat ie a sistemului:

z0

V1 (x, y, t)dt + f (x, y )

W1 =

z0

V2 (x, y, t)dt + g (x, y )

4.3. CLASIFICAREA CAMPURILOR VECTORIALE.

173

cu f (x, y ) si g (x, y ) funct ii arbitrare. Cu funct iile W1 (x, y, z ) si W2 (x, y, z ) astfel determinate se veric a cea de-a treia ecuat ie a sistemului: W2 = x W1 = y Inlocuind avem:
z z z0 z z0

V1 (x, y, t) f (x, y ) dt + x x

V2 (x, y, t) g (x, y ) dt + y y

z0

V1 (x, y, t) V2 (x, y, t) f (x, y ) g (x, y ) + )dt + = V3 x y x y

Cum V (M ) este solenoidal adic a div V = 0 avem: V3 (x, y, t) V1 (x, y, t) V2 (x, y, t) + = x y z avem:
z z0

V3 (x, y, t) f (x, y ) g (x, y ) dt + = V3 t x y f (x, y ) g (x, y ) = V3 (x, y, z ) x y

V3 (x, y, z ) V3 (x, y, z0 ) +

f (x, y ) g (x, y ) = V3 (x, y, z0 ) x y Particulariz and funct ia g (x, y ) = 0 obt inem:


x f (x,y ) x

= V3 (x, y, z0 ) adic a:

f (x, y ) =
x0

V3 (t, y, z0 )dt + (y )

Pentru (y ) = 0 am determinat o solut ie particular a a sistemului (4.31), deci 0 0 un vector W care veric a ecuat ia: rot W = V vectorul W 0 este un potent ial vector al c ampului V si este dat de: W0 = i
z z0

V2 (x, y, t)dt + j [

z z0

V1 (x, y, t)dt +

x0

V3 (t, y, z0 )dt]

Dac a vectorului W 0 i ad aug am gradientul unei funct ii scalare arbitrare, obt inem tot o solut ie a sistemului (4.31) deci tot un potent ial vector: W = W 0 + grad (4.32)

unde rot W = rot W 0 + rot grad . Dar rot grad = 0 deci: rot W = rot W 0 = V .

174

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Propozit ia 12: Dou a solut ii W si C ale ecuat iei (4.30) difer a prin gradientul unei funct ii scalare. Demonstrat ie: W si C solut ii ale ecuat iei (4.30) nseamn a: rot W = V si rot C = V . Prin sc aderea acestora avem: rot (W C ) = 0. Deoarece orice c amp irotat ional este un c amp potent ial avem: W C = grad = W = C + grad . Deci W se exprim a sub forma (4.32).

4.3.3

C amp laplacian.

Numim c amp laplacian sau armonic c ampul V (M ) care este simultan irotat ional si solenoidal ntr-un domeniu D din R, adic a: rot V (M ) = 0; div V (M ) = 0

Dac a c ampul este irotat ional: V (x, y, z ) = grad f (x, y, z ) deci V = f cum V = 0 = V = f = 0 adic a: 2f 2f 2f + + =0 x2 y 2 z 2 Prin urmare un c amp vectorial armonic este un: c amp vectorial potent ial al c arui potent ial satisface ecuat ia lui Laplace. Solut iile ecuat iei lui Laplace se mai numesc si funct ii armonice. Presupunem n continuare c a funct iile armonice sunt denite ntr-un domeniu D m arginit de suprafat a S . Teorema 1 Pentru funct ia armonic a avem: d d = 0 dn

Demonstrat ie: Utiliz and prima formul a a lui Green obt inem:
S

d d = dn

( + )d

Pentru = 1 si armonic a adic a

=0 d d = 0 dn

Teorema 2 Dac a si sunt armonice are loc relat ia: (


S

d d )d = 0 dn dn

4.3. CLASIFICAREA CAMPURILOR VECTORIALE. Demonstrat ie: Utiliz and a doua formul a a lui Green obt inem: d d )d = ( )d ( dn dn S Dar =0 si = 0 prin urmare: d d ( )d = 0 dn dn S

175

Teorema 3 O funct ie F (M ) armonic a, diferit a de o constant a, nu poate avea un maxim sau un minim n D. Demonstrat ie: Dac a funct ia f (M ) ar avea un maxim n punctul M0 (x0 , y0 , z0 ) din D, atunci n M0 (x0 , y0 , z0 ) ar trebui s a e satisf acut a condit ia: 2f 2f 2f + + = x2 y 2 z 2 f <0

n contradict ie cu ipoteza f = 0. Dac a funct ia f (M ) ar avea un minim n punctul M0 (x0 , y0 , z0 ) din D, atunci n M0 (x0 , y0 , z0 ) ar trebui s a e satisf acut a condit ia: 2f 2f 2f + + = f >0 x2 y 2 z 2 n contradict ie cu ipoteza f = 0. Din teorema de mai sus rezult a c a o funct ie armonic a n D si atinge valorile maxim a si minim a pe frontiera S a lui D.

4.3.4

C amp biscalar.

Denit ia 7: C amp biscalar este c amp vectorial V care satisface ecuat ia: V = grad u unde si u sunt funct ii scalare nenule. Propozit ia 13: In ecare punct din domeniul D n care c ampul biscalar V (M ) este denit, V (M ) este perpendicular pe rotorul s au: V rot V = 0 Demonstrat ie: rot V = rot ( grad u) + rot (u) = u + (u) = u ; V rot V = u (u ) = 0 Propozit ia 14: C ampul biscalar V nu admite un potent ial scalar din care s a derive, adic a nu exist a o funct ie a sa fel nc at V s a poat a scris V = grad . Demonstrat ie: Intr-adev ar, dac a V ar deriva dintr-un potent ial , atunci el ar trebui s a e irotat ional, adic a: rot V = 0. Dar rot V = gradu grad = 0 pentru orice si u.

176

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

4.3.5

C amp general (oarecare).

Denit ia 8: C ampul general este c ampul vectorial V (M ) care nu este supus nici uneia din condit iile indicate la tipurile precedente, dar care poate supus altor condit ii. Propozit ia 15: C ampul general V poate descompus ntr-un c amp irotat ional si un c amp solenoidal V = V i + V s cu condit iile ca: rot V = rot V s si Demonstrat ie: div V = div V i + div V s = div V i rot V = rot V i + rot V s = rot V s pentru c a div V s = 0 si rot V i = 0. div V = div V i

4.4
4.4.1

Determin ari de c ampuri .


Determinarea unui c amp scalar de gradient dat.
V = grad

Fie c ampul vectorial

cunoscut, se cere s a determin am funct ia (x, y, z ). Problema este posibil a dac a rot V = 0 adic a: R i j k y = P = 0 z = x y z Q P Q R x =

Q z R x P y

In aceste ipoteze, funct ia va determinat a de sistemul: x = P (x, y, z ) y = Q(x, y, z ) = R(x, y, z ) z Rezult a: d = P (x, y, z )dx + Q(x, y, z )dy + R(x, y, z )dz si: (x, y, z ) =
M0 M

P (x, y, z )dx + Q(x, y, z )dy + R(x, y, z )dz

4.4. DETERMINARI DE CAMPURI .

177

Fig. 4.27: unde M0 (x0 , y0 , z0 ) este un punct x si M (x, y, z ) un punct arbitrar din domeniul D. Funct ia (x, y, z ) este determinat a n afar a de o constant a arbitrar a si este dup a cum am denit-o potent ialul scalar al c ampului V (M ). Exemplu: S a se determine potent ialul scalar al c ampului: V = (yz + 4z ) i + (xz + 4y ) j + (xy + 4x) k Condit ia ca V s a admit a un potent ial scalar rot V = 0 este ndeplinit a, rezult a c a: V = grad adic a: x = yz + 4z y = zx + 4y = xy + 4x z Funct ia: =
M0 M x y z

(yz + 4z )dx + (zx + 4y )dy + (xy + 4x)dz =

=
x0

(y0 z0 + 4z0 )dx +

y0

(xz0 + 4y )dy +

(xy + 4x)dz
z0

Dup a integr ari si simplic ari se obt ine:


2 (x, y, z ) = xyz + 4xz + 2y 2 (x0 y0 z0 + 4x0 z0 + 2y0 )

adic a: (x, y, z ) = xyz + 4xz + 2y 2 + C

178

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

4.4.2

Determinarea unui c amp vectorial de rotor si divergent a date.

Se dene ste ntr-un domeniu D funct ia (x, y, z ) si vectorul U (x, y, z ). Se cere s a se determine c ampul vectorial V care s a aibe rotorul egal cu U si divergent a egal a cu , deci: rot V = U (x, y, z ) div V = (x, y, z ) Problema este posibil a dac a: div U = 0 Se vor rezolva c ateva cazuri particulare: I. Determinarea unui c amp irotat ional si solenoidal. rot V = 0 div V = 0 = 0 Solut ia

(S1 )

Din rot V = 0 rezult a V = grad si div V = = sistemului este: V = grad , unde = 0 adic a este armonic a. Ecuat ia = 0 se nume ste ecuat ia lui Laplace.

II. Determinarea unui c amp irotat ional de divergent a dat a. rot V = 0 div V = (x, y, z ) = (x, y, z )

(S2 )

Din rot V = 0 rezult a V = grad si div V = = Solut ia sistemului este: V = grad , unde Ecuat ia = (x, y, z )

= (x, y, z ) se nume ste ecuat ia lui Poisson.

4.4. DETERMINARI DE CAMPURI . III. Determinarea unui c amp solenoidal de rotor dat. rot V = U div V = 0

179

(S3 ) Din div U = 0 rezult a

u1 u2 u3 + + =0 x y z Din ecuat ia rot V = U se construie ste o solut ie particular a V 0 (ca la propriet a tile c ampurilor irotat ionale). Solut ia ecuat iei este: 0 V = grad + V unde este o funct ie arbitrar a. Dar div V = 0 div V 0 + = 0 = div V 0 este ecuat ia Poisson. Solut ia sistemului este:

V = grad + V 0 = div V 0

unde este potent ialul scalar ce veric a:

IV. Determinarea unui c amp de rotor dat si de divergent a dat a. rot V = U div V = (x, y, z )

(S4 )

Vom c auta solut ia sistemului (S4 ) ca sum a de doi vectori: V = V 1 + V 2 unde V 1 si V 2 satisfac condit iile: rot V1 = U div V1 = 0 rot V2 = 0 div V2 = (x, y, z ) V 1 este solut ie a sistemului (S3 ) si V 2 este solut ie a sistemului (S2 ). Rezult a c a solut ia sistemului (S4 ) este: V = V 1 + V 2 unde: rot V = rot V1 + rot V2 = U div V = div V1 + div V2 = (x, y.z )

180

CAPITOLUL 4. ELEMENTE DE TEORIA CAMPULUI.

Capitolul 5

Principalele ecuat ii ale zicii matematice.


5.1
5.1.1

Ecuat ii cu derivate part iale de ordinul I.


Integrale prime.

Fie sistemul de ecuat ii diferent iale: y = f1 (x, y1 , y2 , ..., yn ) 1 y2 = f2 (x, y1 , y2 , ..., yn ) ............................. yn = fn (x, y1 , y2 , ..., yn ) sau vectorial: (y ) = f (x, y ),
fj yk ,

(5.1)

(5.2)

unde fj : D Rn+1 R, continui la fel iar f = (f1 , f2 , ..., fn ), vector linie, j, k = 1, ..., n. Denit ie: O funct ie F : D Rn+1 R, se nume ste integral a prim a a sistemului (1) dac a pentru orice solut ie: y1 = y1 (x), y2 = y2 (x), ..., yn = yn (x), func tia compus a: (x) = F (x, y1 (x), y2 (x), ..., yn (x)), este o constant a, adic a (x) = C . Vom face observat ia c a valoarea constantei depinde de solut ie. Teorema 1: Condit ia necesar a si sucient a ca funct ia F din denit ia dat a mai sus s a e integral a prim a a sistemului (1) este ca n orice punct (x, y1 (x), y2 (x), ..., yn (x)) D s a aib a loc egalitatea: F F F F + f1 + f2 + ... + fn = 0, x y1 y2 yn 181 (5.3)

182CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE.


0 (x), y 0 (x), ..., y 0 (x)) D un punct oarecare xat. Din teorema Fie (x0 , y1 n 2 de existent a si unicitate a solut iei sistemului (1), exist a si este unic a solut ia: (x, y1 (x), y2 (x), ..., yn (x)) D care satisface condit ia: 0 0 0 y1 (x0 ) = y1 , y2 (x0 ) = y2 , ..., yn (x0 ) = yn

si deoarece F este integral a prim a atunci: F (x, y1 (x), y2 (x), ..., yn (x)) = C = constant, pentru orice x D, diferent iind obt inem: F F F F + y + y + ... + y = 0, x y1 1 y2 2 yn n Reciproc, presupunem c a F satisface (3), atunci: F F F F + y1 + y2 + ... + y =0 x y1 y2 yn n Prin urmare dF = 0, si atunci F = C . Teorema 2: Dac a cunoa stem n integrale prime F1 , F2 , ..., Fn pentru sistemul (1) astfel nc at: i) Fj (j = 1, ..., n) admite derivate part iale de ordinul I continuie pe D. (F1 ,F2 ,...,Fn ) ii) Determinantul matricii lui Jacobi | (y1 ,y2 ,...,yn ) | = 0 pentru orice (x, y1 (x), y2 (x), ..., yn (x)) D , atunci problema lui Cauchy ata sat a ecuat iei (1) se reduce la o problem a de funct ii implicite. Justicarea se face n baza teoremei funct iilor implicite, n cazul sistemelor.

5.1.2

Sisteme simetrice.

Vom numi sistem simetric de ecuat ii diferent iale, o expresie diferent ial a de forma: dx2 dxn+1 dx1 = = ... = , P1 (x1 , x2 , ..., xn+1 ) P2 (x1 , x2 , ..., xn+1 ) Pn+1 (x1 , x2 , ..., xn+1 ) (5.4) n +1 unde Pj (j = 1, ..., n + 1) sunt funct ii reale Pj : D R R, ce admit
n+1

derivate part iale de ordin I continuie pe D si n plus


j =1

Pj2 = 0, oricare ar

(x1 , x2 , ..., xn+1 ) D. Propozitie. Orice sistem (1) se poate scrie sub forma (4) si anume: dy1 dy2 dyn dx = = ... = = , f1 (x, y1 , ..., yn ) f2 (x, y1 , ..., yn ) fn (x, y1 , ..., yn ) 1 (5.5)

5.1.

ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL I.

183

si reciproc orice sistem simetric poate scris sub forma normala (1) si anume dac a Pn+1 = 0 dx1 P1 dxn+1 = Pn+1 dx2 P2 dxn+1 = Pn+1 (5.6) .......................................... dxn Pn dxn+1 = Pn+1 si deci rezolvarea unui sistem de forma (1) se face rezolv and un sistem de forma (4) si reciproc rezolvarea unui sistem de forma (6) se va reduce la rezolvarea unei probleme de functii implicite. In acest caz este util a teorema care urmeaz a: Teorema 3. Dac a 1 , 2 , ..., n+1 sunt n+1 funct ii reale denite si continuie n +1 pe D R cu urm atoarele propriet a ti: i) 1 P1 + 2 P2 + ... + n Pn + n+1 Pn+1 = 0, pe D. ii) 1 dx1 + 2 dx2 + ... + n+1 dxn+1 = dF , pe D, atunci funct ia F : D Rn+1 R, este o integral a prim a a sistemului (4). Dac a x1 (xn+1 ), x2 (xn+1 ), ..., xn (xn+1 ) este o solut ie a sistemului (4) echivalent cu (6) atunci: Pn P1 dxn+1 , ..., dxn = dxn+1 dx1 = Pn+1 Pn+1 si nlocuind n ii), (Teorema 3), vom avea: dF (x1 (xn+1 ), x2 (xn+1 ), ..., xn (xn+1 ), xn+1 ) = =( P1 P2 Pn 1 + 2 + ... + n + n+1 )dxn+1 = 0 Pn+1 Pn+1 Pn+1

De aici rezulta F = C = constant si deci F este integral a prim a. Vom face observatia c a 1 , 2 , ..., n+1 se g asesc cu ajutorul sistemului (4) folosind propriet a tile proport iilor si anume: dx1 dx2 dxn+1 1 dx1 n+11 dxn+1 1 dx1 + ...n+1 dxn+1 = = ... = = ... = = P1 P2 Pn+1 1 P1 n+1 Pn+1 1 P1 + ... + n+1 Pn+1 si alegem 1 , 2 , ..., n+1 astfel nc at: 1 P1 + 2 P2 + ... + n+1 Pn+1 = 0 si 1 dx1 + 2 dx2 + ... + n+1 dxn+1 = dF s a e diferent ial a total a exact a. Exemplu 1:
dx1 dx3 dx2 dx3

= =

x2 x3 x1 x2 x3 x1 x1 x2

184CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. unde x1 = x1 (x3 ), x2 = x2 (x3 ). Scriem sistemul sub forma simetric a: dx1 dx2 dx3 = = . x2 x3 x3 x1 x1 x2 Dac a lu am 1 = 2 = 3 = 1, rezult a: dx1 + dx2 + dx3 0 = 0 0 si deci x1 + x2 + x3 = C1 . Funct ia F1 (x1 , x2 , x2 ) = x1 + x2 + x3 ne furnizeaz a o integral a prim a. Dac a lu am 1 = x1 , 2 = x2 , 3 = x2 , rezult a: x1 dx1 x2 dx2 = = x1 (x2 x3 x2 (x3 x1
x3 dx3 x3 (x1 x2

= x1 dx1 + x2 dx2 + x3 dx3 0

2 2 2 2 si deci x2 ia F2 (x1 , x2 , x3 ) = x2 a 1 + x2 + x3 = C2 . Funct 1 + x2 + x3 ne furnizeaz nc a o integral a prim a. Rezolvarea sistemului dat se reduce la rezolvarea sistemului de funct ii implicite: x1 + x2 + x3 = C1 2 2 x2 1 + x2 + x3 = C2 Exemplu 2: Fie sistemul sub forma simetrica: dx dz dy = , = 2 2 2 x y z 2xy 2zx am notat x1 cu x, x2 cu y iar x3 cu z . Dac a lu am 1 = 0, 2 = z, 3 = y , rezult a: zdy = ydz 0 = , 0 0 dy dz din care rezult a: y = z si deci F1 (x, y, z ) = y a lu am 1 = x, 2 = z = C1 . Dac y, 3 = z , rezult a: xdx + ydy + zdz dy xdx + ydy + zdz dy , sau = = 2 2 2 2 2 2 2 2 x(x y z ) + 2xy + 2xz 2xy x(x + y + z ) 2xy

sau nc a: 2xdx + 2ydy + 2zdz dy d(x2 + y 2 + z 2 ) dy = de unde rezult a = 2 2 2 2 2 2 x +y +z y x +y +z y


+z si deci F2 (x, y, z ) = x +y = C2 y Rezolvarea sistemului dat se reduce la rezolvarea sistemului de functii implicite: y z = C1 x2 +y 2 +z 2 = C2 y
2 2 2

5.1.

ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL I.

185

5.1.3

Ecuat ii cu derivate part iale de ordin I liniare si omogene.


u u u + P2 (x1 , x2 , ..., xn ) + ... + Pn (x1 , x2 , ..., xn ) =0 x1 x2 xn (5.7)
n

Sunt de forma: P1 (x1 , x2 , ..., xn )

unde u(x1 , x2 , ..., xn ) este funct ia necunoscut a si n plus


j =1

Pj2 = 0, unde

Pj (j = 1, ..., n) sunt funct ii reale Pj : D Rn R, ce admit derivate part iale de ordin I continuie pe D, oricare ar (x1 , x1 , ..., xn ) D. Denit ie: Spunem c a funct ia F : D1 D R, este solut ie a ecuat iei (7) dac a F admite derivate part iale pe D1 si veric a identitatea:
n

Pj (x1 , x2 , ..., xn )
j =1

F (x1 , x2 , ..., xn ) = 0 xj

(5.8)

Vom ar ata c a problema g asirii solut iilor ecuat iei (7) se reduce la problema rezolv arii unui sistem de ecuat ii diferent iale simetric, de forma (4): dx1 dx2 dxn = = ... = , P1 (x1 , x2 , ..., xn ) P2 (x1 , x2 , ..., xn ) Pn (x1 , x2 , ..., xn ) care se nume ste sistemul caracteristic al ecuat iei (7), iar curbele integrale ale sistemului se numesc curbe caracteristice. Avem urm atoarea teorem a: Teorema 1: O funct ie F : D1 D R, este o solut ie a ecuat iei cu derivate part iale (7) dac a F este o integral a prim a a sistemului s au caracteristic. Dac a F este integral a prim a atunci: P1 F P2 F Pn1 F F + + + ... + = 0, xn Pn x1 Pn x2 Pn xn1 prin nmult ire cu Pn vom obt ine: Pn F F F F + P1 + P2 + ... + Pn1 = 0, xn x1 x2 xn1

adic a F este solut ie a ecuat iei (7). Reciproca este evident a. k Teorema 2: Dac a F : D R R, are derivate part iale continuie si dac a F1 , F2 , ..., Fk sunt k integrale prime ale sistemului caracteristic atunci: u = (F1 , F2 , ..., Fk ) este o solut ie a ecuat iei , cu derivate part iale (7). Intradev ar, avem: u F1 F2 Fk = + + ... + x1 F1 x1 F2 x1 Fk x1

186CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. F1 F2 Fk u = + + ... + x2 F1 x2 F2 x2 Fk x2 ............................................................ u F1 F2 Fk = + + ... + xn F1 xn F2 xn Fk xn Inmult im prima relat ie cu P1 , a doua relat ie cu P2 , n continuare la fel si n sfrsit ultima relat ie cu Pn si adun and termen cu termen obt inem: P1 = + + u u u + P2 + ... + Pn = x1 x2 xn

F1 F1 F1 (P1 + P2 + ... + Pn )+ F1 x1 x2 xn

F2 F2 F2 (P1 + P2 + ... + Pn ) + ... F2 x1 x2 xn Fk Fk Fk (P1 + P2 + ... + Pn )=0 Fk x1 x2 xn

deoarece Fj (j = 1, ...k ) sunt integrale prime . Teorema 3: Orice solut ie a ecuat iei cu derivate part iale (7) este de forma: u = (F1 , F2 , ..., Fn1 ) unde F1 , F2 , ..., Fn1 sunt n-1 integrale prime ale sistemului sau caracteristic. Din rezultatele de mai sus se poate spune c a: Pentru a rezolva o ecuat ie cu derivate part iale liniar a si omogen a de ordinul I, proced am n felul urm ator: a) Scriem sistemul caracteristic al ecuat iei (7): dx2 dxn dx1 = = ... = , P1 (x1 , x2 , ..., xn ) P2 (x1 , x2 , ..., xn ) Pn (x1 , x2 , ..., xn ) b) Determin am n-1 integrale prime independente funct ional, F1 , F2 , ..., Fn1 c) Solut ia general a a ecuat iei cu derivate part iale (7) este: u = (F1 , F2 , ..., Fn1 ), F1 , F2 , ..., Fn1 sunt cele n-1 integrale prime determinate la punctul b). Exemplu 1: S a se integreze y u u x =0 x y

In acest exemplu u = u(x, y ) este funct ia necunoscut a, x1 = x, x2 = y . Sistemul caracteristic este: dy dx = , y x

5.1.

ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL I.

187

din care rezult a integrala prim a: x2 + y 2 = C si solut ia: u(x, y ) = (x2 + y 2 ). Exemplu 2: S a se integreze x u u u 2y z =0 x y z

In acest exemplu u = u(x, y, z ), x1 = x, x2 = y, x3 = z. Sistemul caracteristic este: dx dy dz = = , x 2y z din care rezult a: xy 2 = C1 ; xz = C2 Solu aia general a este: u(x, y, z ) = (xy 2 , xz ). Problema lui Cauchy pentru ecuat ia cu derivate part iale liniar a si omogen a (7) cere determinarea lui u = u(x1, x2 , ..., xn ), care pentru xn = x0 , satisface n egalitatea: u(x1 , x2 , ..., xn1 , x0 n ) = (x1 , x2 , ..., xn1 ) Facem observat ia important a: In locul lui xn putem lua orice variabil a xj j +1 , ..., x ) = (x , ..., xj 1 , xj +1 , ..., x ), j = (avem astfel u(x1, ..., xj 1 , x0 n 1 n j, x 1, ..., n). Exemplu 3: u u u x + y + z = 0, u(x, y, 1) = x y. x y z Sistemul caracteristic este: dx dz dy = = , y x z din care rezult a: Solut ia general a este: u(x, y, z ) = ( x y, x z ). Condit ia Cauchy ne d a: u(x, y, 1) = F ( x y, x 1), adic a x y = ( x y, x 1). Determin am funct ia astfel: x y = x=1+ ; ; x1= y =1+ x y = C1 ; x z = C2

x = 1 + 2 + 2 y = 1 + 2 + 2 2 + 2 2

188CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. (, ) = x y = 2 2 + 2. Lu and acum = x y, = x z rezult a: u(x, y, z ) = 2( x y )( x z ) ( x y )2 + 2( x y )) si dup a calcule si simplic ari: u(x, y, z ) = x y 2 xy + 2 yz + 2 x 2 y.

5.1.4

Ecuat ii cu derivate part iale de ordin I (cvasiliniare).


u u + ... + Pn (x1 , ..., xn , u) = Pn+1 (x1 , ..., xn , u) x1 xn
n+1

Sunt de forma: P1 (x1 , ..., xn , u) (5.9)

unde u = u(x1 , x2 , ..., xn ) este funct ia necunoscut a si n plus


j =1

Pj2 = 0, unde

Pj (j = 1, ..., n + 1) sunt funct ii reale Pj : D Rn R, ce admit derivate part iale de ordin I. Studiul unei ecuat ii cvasiliniare se reduce la studiul unei ecuat ii liniare si omogene cu o necunoscut a v = v (x1 , ..., xn , u). Teorema 4. Integrarea ecuat iei cvasiliniare se reduce la integrarea unei ecuat ii cu derivate part iale liniar a si omogen a: v v v + ... + Pn (x1 , ..., xn , u) + Pn+1 (x1 , ..., xn , u) =0 x1 xn u (5.10) unde v este o solut ie ce trebuie determinat a. Fie u(x1 , x2 , ..., xn ) o solut ie a ecuat iei cuasiliniar a dat a implicit prin relat ia: v (x1 , x2 , ..., xn , u) = 0, iar v v = 0 avem: solut ia de g asit, atunci, din teorema funct iilor implicite, dac a u P1 (x1 , ..., xn , u) v v u u x + = 0, sau = vj , j = 1, ..., n. xj u xj xj u Dac a nlocuim n ecuat ia cvasiliniar a, vom avea:
1 n P1 (x1 , ..., xn , u)( x ) + ... + Pn (x1 , ..., xn , u)( x ) = Pn+1 (x1 , ..., xn , u) v v

sau, dup a ordonare, relat ia (10), deci v este solut ie a unei ecuat ii cu derivate part iale liniare si omogene. Solut ia v a acestei ecuat ii este: v = (F1 , F2 , ..., Fn )

5.1.

ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL I.

189

unde F1 , F2 , ..., Fn sunt n integrale prime ale sistemului caracteristic: dx1 dxn du = ... = = , P1 (x1 , ..., xn , u) Pn (x1 , ..., xn , u) Pn+1 (x1 , ..., xn , u) si deci din (F1 (x1 , ..., xn , u), F2 (x1 , ..., xn , u), ..., Fn (x1 , ..., xn , u)) = 0, vom scoate pe u . Exemplu: S a se integreze xy u u + y2 = x(1 + x2 ) x y

In acest exemplu u = u(x, y ), x1 = x, x2 = y. Sistemul caracteristic este: dx dz dy , = 2 = xy y x(1 + x2 Din prima egalitate rezult a integrala prima: xy = C1 Din primul si ultimul raport dup a ce nlocuim n prima fract ie xy = C1 obt inem: dx du = C1 x(1 + x2 ) si solut ia: x2 x4 x2 x4 + + C1 u = C2 , sau sau + + xyu = C2 , 2 4 2 4 care reprezint a cea de-a doua integral a prim a. Conform cu cele stabilite x2 x4 (xy, 2 + 4 + xyu) = 0, ne d a solut ia n mod implicit. Dac a se poate aplica teorema funct iilor implicite putem da solut ia sub forma: x2 x4 + + xyu = (xy ) 2 4 si deci se poate explicita u (n czul acesta): u= x x3 (xy ) , xy 2y 4y

cu o funct ie arbitrar a de xy . Problema lui Cauchy se pune la fel ca n cazul ecuat iilor liniare omogene. In cazul a doua variabile independente problema lui Cauchy are o interpretare geometric a simpl a: Dac a z = z (x, y ) este o solut ie a ecuat iei: P (x, y, z ) z z + Q(x, y, z ) = R(x, y, z ), x y

190CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. atunci suprafat a de ecuat ie z = z (x, y ) se nume ste surafat a integral a a acestei ecuat ii. Problema lui Cauchy revine la a determina suprafat a integral a care trece prin curba denit a de ecuat iile: z = z0 , y = y (x), Dac a F1 , F2 sunt dou a integrale prime independente funct ional ele sunt date prin rezolvarea sistemului: dx dy dz = = , P (x, y, z ) Q(x, y, z ) R(x, y, z ) si problema lui Cauchy se reduce la g asirea leg aturii ntre C1 si C2 din sistemul: F1 (x, y, z ) = C1 F2 (x, y, z ) = C2 z = z0 y = y (x) Rezultatul este o relat ie de forma (C1 , C2 ) = 0, n care dac a nlocuim C1 si C2 obt inem solut ia problemei Cauchy dat a. Exemplu: S a se integreze x z z +y = z ; z = 2, x2 + y 2 = 1. x y

In acest exemplu z = z (x, y ) este n rolul lui u, x1 = x, x2 = y. Sistemul caracteristic este: dy dz dx = = , x y z Din prima egalitate rezult a integrala prim a: F1 (x, y, z ) = x y = C1 . Din primul si ultimul raport rezult a a doua integral a prim a: F2 (x, y, z ) = x z = C2 x x y = C1 x y = C1 C2 2 4C2 y = 2C 2 z = C2 1 ; ; 4 C + x = 2C2 2 2 + y2 = 1 2 =1 2 z=2 4C2 C1 2 2 x +y =1 x + y2 = 1
2 (C 2 + 1) = C 2 sau 4C2 1 1 Ultima relat ie a fost obt inut a prin elimin ari succesive si aceasta se nume ste relat ia de compatibilitate a problemei lui Cauchy corespunz atoare ecuat iei date. Inlocuind n relat ia de compatibilitate respectiv pe C1 si C2 prin expresiile lor obt inem:

x2 x2 x2 ( + 1) = sau 4(x2 + y 2 ) = z 2 . z2 y2 y2

Suprafat a obt inut a reprezint a conul circular drept cu v arful n origine si cu axa Oz.

5.1.

ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL I.

191

5.1.5

Probleme rezolvate.

1) S a se determine integrala general a a ecuat iei: zx z z zy = x2 + y 2 x y

precum si suprafat a integral a ce trece prin curba: : z=1 x2 y 2 2xy = 1

Rezolvare: Sistemul diferent ial al caracteristicilor este: dx dy dz = = 2 zx zy x + y2 care poate scris sub forma mai convenabil a: dx dy zdz = = 2 x y x + y2 Din egalitatea primelor dou a se obt ine:: xy = C1 Amplic and cele trei rapoarte cu x; y ; 1 si f ac and raportul dintre suma numitorilor, noul numitor trebuie s a e nul, adic a: xdx ydy zdz = 0 Integr and se obt ine: x2 y 2 z 2 = C2 , de unde se obt ine solut ia general aa ecuat iei de forma: (xy, x2 y 2 z 2 ) = 0 Suprafat a integral a care trece prin curba dat a poate obt inut a din integrala general a, pun and condit ia ca hiperbola s a se ae pe aceast a suprafat a; se obt ine conul cu v arful n origine: z 2 = x2 y 2 2xy. 2) S a se determine integrala general a a ecuat iei: xy 2 z z + x2 y = z (x2 + y 2 ) x y

Rezolvare: Sistemul diferent ial al caracteristicilor este: dy dz dx = 2 = xy 2 x y z (x2 + y 2 )

192CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. Din xdy = ydy rezult a x2 y 2 = C1 . O combinat ie integrabil a este: ydx + xdy dz ydx + xdy dz = sau = , 2 2 2 2 xy (x + y ) z (x + y ) xy z iar integrala edte: ln(xy ) + ln C2 = ln z Suprafat a general a este: z = xy(x2 y 2 ). 3) S a se determine integrala general a a ecuat iei: x z z +y = z + a x2 + y 2 + z 2 x y

Rezolvare: Sistemul diferent ial al caracteristicilor este: dy dz dx = = x y z + a x2 + y 2 + z 2 Din acest sistem se deduce: xdx ydy zdz = 2 = 2 2 x y z + az x2 + y 2 + z 2 sau xdx + ydy + zdz x2 + y 2 + z 2 + az sau x2 + y 2 + z 2 = dz z+a = x2 + y 2 + z 2 dz z + a x2 + y 2 + z 2 dz z + a x2 + y 2 + z 2

xdx + ydy + zdz x2 + y 2 + z 2 (az + x2 + y 2 + z 2 )

sau

xdx +ydy+zdz x2 +y 2 +z 2

x2 sau:

y2

z2

+ az

xdx +ydy+zdz x2 +y 2 +z 2

+ dz x2 + y2 + z2 = z+a

dz x2 + y2 + z2

x2

y2

z2

+ az + z + a

dx x

Din primul si ultimul raport rezult a:


xdx +ydy+zdz x2 +y 2 +z 2

+ dz =

(a + 1)(z +

x2 + y 2 + z 2 )

dx x

5.1.

ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL I.

193

de unde, prin integrare se obt ine c a: ln(z + sau z+ x2 + y 2 + z 2 = C2 xa+1 . Din primele rapoarte ale sistemului caracteristicilor rezult a: y = C1 x. Ecuat ia suprafet elor integrale este: z+ y x2 + y 2 + z 2 = xa+1 f ( ). x x2 + y 2 + z 2 ) = (a + 1) ln x + ln C2

4) S a se determine integrala general a a ecuat iei: (y 2 x2 + 2xy ) z z + 2y (z x) =0 x y

precum si suprafat a integral a vare cont ine elipsa: : x=0 y 2 + 4z 2 = 4a2

Rezolvare: Sistemul diferent ial al caracteristicilor este: y2 dy dz dx = = ; 2 x + 2xz 2y (z x) 0

se observ a imediat c a z = C. Din primele dou a rapoarte avem: 2ydy 2(x C )dx 2(x C )dx + 2ydy = 2 = 2 2 2y x 2Cx y x2 2xC y 2 de unde: lny = ln(x2 + y 2 2Cx) lnC1 . Prin urmare, suprafet ele integrale x2 + y 2 2yf (z ), sunt generate de cercurile al c aror plan r am ane paralel cu planul xOy si al c aroe centru n x = y = C, y = f (z ), descriu o curb a n planul x = z . Suprafat a care cont ine elipsa este: (x z )2 = (y a2 z 2 )2 = a2 .

5) S a se determine integrala general a a ecuat iei: x(x2 + y 2 ) z z z + 2y 2 (x +y z) = 0 x x y

194CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. si apoi s a se determine o suprafat a integral a care cont ine cercul x2 + y 2 = 2 R ; z = a. Rezolvare: Sistemul diferent ial al caracteristicilor este: x(x2 dx dy dz = 3 = ; 2 + 3y ) 2y 2zy 2

Primele dou a rapoarte dau o ecuat ie omogen a; pun and y = tx se obt ine: dy ydx xdy tdt = = 2 2y 3 xy (x2 + y 2 ) y (1 + t2 ) De unde ecuat iile caracteristice sunt: z = C1 y ; (x2 + y 2 )y = Cx3 ,
+y iar integrala general a este z = yf (y x x 2 ). Curbele caracteristice nt alnesc cercul: x2 + y 2 = R2 , z = a dac a:
2 2

y=

a 2 R2 aC1 = C (R2 C1 a2 ). C1

Locul geometric al curbelor caracteristice este suprafat a: aR2 x2 z = (x2 + y 2 )(R2 z 2 a2 y 2 ). 6) S a se determine solut ia general a a ecuat iei: 2 cosh x z z + 2y sinh x z sinh x = 0 x y

si apoi suprafat a integral a care cont ine dreapta: x = y z . Rezolvare: Sistemul diferent ial al caracteristicilor este: dx dy dz = = 2 cosh x 2y sinh x z sinh x Din acest sistem se deduc ecuat iile curbelor caracteristice: z 2 = Cy ; y = b cosh x,
y de unde suprafet ele integrale: z 2 = yf ( cosh x ). Curbele caracteristice nt alnesc dreapta x = y = z dac a:

C = x, b =

x C = , cosh x cosh C z2 ) = z 2 cosh x. y

de unde se obt ine suprafat a integral a: y 2 = cosh(

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.195

5.2
5.2.1

Ecuat ii cu derivate part iale de ordinul al doilea.


Generalit a ti.

Denit ia 1: Numim ecuat ie cu derivate part iale de ordin II orice expresie de forma: E (x1 , ..., xn , u, cu solut ia: u = u(x1 , x2 , ..., xn Denit ia 2: Se nume ste problema Cauchy ata sat a unei ecuat ii cu derivate part iale de ordin II determinarea solut iilor u, ce satisface ecuat ia dat a si veric a: u|S = f (x1 , x2 , ..., xn ) u |S = g (x1 , x2 , ..., xn ) (5.12) u u 2 u 2 u 2u , ..., , 2, , ..., n ) = 0 x1 xn x1 x1 x2 x1 (5.11)

unde S este o suprafat a iar este versorul unui vector cu originea pe suprafat a S. Pentru n=2, S reprezint a o curb a, iar pentru n=3 S este o suprafat a tridimensional a. Denit ia 3: Se nume ste problema Cauchy restr ans a ata sat a unei ecuat ii cu derivate part iale de ordin II determinarea solut iilor u, ce satisface: u|xn =x0 = f (x1 , x2 , ..., xn1 ) n u = g (x1 , x2 , ..., xn1 ) xn |xn =x0 n (5.13)

Observat ie: In locul variabilei xn puatem lua oricare din celelalte variabile, variabila xat a nemaiap ar and n functiile date f si g . Vom evident ia c ateva probleme: n u 2u 1 . (x) t2 = [ (p(x) )] + q (x)u(x) + F (x, t) xj xj
j =1

unde: (x) = (x1 , x2 , ..., xn ) p(x) = p(x1 , x2 , ..., xn ) q (x) = q (x1 , x2 , ..., xn ) F (x, t) = F (x1 , x2 , ..., xn , t)

196CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. se nume ste ecuat ia oscilat iilor Dac a: (x) = 1 p(x) = a2 funct ie constant a q (x) = 0 F (x, t) = p(x1 , x2 , ..., xn , t) Vom avea:
2u t2

= a2 u + F (x, t)

care se nume ste ecuat ia undelor n Rn , t [0, ] simbolizeaz a timpul. C and n = 1 vom avea:
2u t2 u = a2 + F (x, t) x2
2

care reprezint a ecuat ia coardei vibrante. C and n = 2 vom avea:


2u t2 u = a2 ( + x2
2

2u ) y 2

+ F (x, y, t)

care reprezint a ecuat ia membranei vibrante. C and n = 3 vom avea:


2u t2 u = a2 ( + x2
2

2u ) y 2

2u ) z 2

+ F (x, y, z, t)

care reprezint a ecuat ia undelor sferice. n u 2 . (x) u [ (p(x) )] + q (x)u(x) + F (x, t) t = xj xj


j =1

se nume ste ecuat ia proceselor de difuzie. Dac a: (x) = 1 p(x) = a2 funct ie constant a q (x) = 0 F (x, t) = F (x1 , x2 , ..., xn , t) Vom avea:
u t

= a2 u + F (x, t)

care se nume ste ecuat ia c aldurii. C and n = 1 vom avea:


u t u = a2 + F (x, t) x2
2

care reprezint a ecuat ia propag arii c aldurii ntr-un r. C and n = 2 vom avea:
u t u = a2 ( + x2
2

2u ) y 2

+ F (x, y, t)

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.197 care reprezint a ecuat ia propag arii c aldurii ntr-un cilindru. n u 3 . (p(x) ) + q (x)u(x) = F (x) xj xj
j =1

se nume ste ecuat ia proceselor stat ionare. Dac a: p(x) = 1 q (x) = 0 F (x) = F (x1 , x2 , ..., xn ) Vom avea: u = F (x) care se nume ste ecuat ia lui Pisson. Pentru F = 0, vom avea: u=0 care se nume ste ecuat ia lui Laplace. Condit ii care se pun n leg atur a cu aceste probleme. Pentru problema 1 solut ia u(x, t) se determin a pun and condit iile: u(x1 , x2 , ..., xn , t)|t=0 = u0 (x1 , x2 , ..., xn ) u t (x1 , x2 , ..., xn , t)|t=0 = u1 (x1 , x2 , ..., xn ) numite condit ii init iale, funct iile u0 , u1 considerate a condt ii init iale date. Pentru problema 2 solut ia u(x, t) se determin a pun and condit ia: u(x1 , x2 , ..., xn , t)|t=0 = u0 (x1 , x2 , ..., xn ) numit a condit ie init ial a, funct ia u0 considerat a a condt ia init ial a dat a. Pentru problema 3 solut ia u(x) se determin a pun and condit ia:
u | = h(x) a(x)u(x) + b(x) n F r,

numit a condit ie la limit a, funct iile a, b, h considerate a cunoscute. Pentru a = 1, b = 0 avem problema determin arii lui u, care satisface condit ia: u(x)|F r, = h(x), numit a problema Dirichlet. Pentru a = 0, b = 1 avem problema determin arii lui u, care satisface condit ia: u(x) | = h ( x ), numit a problema Neuman . F r , n Pentru unele probleme se impun at at condit ii init iale c at si condit ii la limit a. Problema rezolvat a se va numi n acest caz problem a mixt a.

198CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE.

5.2.2

Ecuat ii liniare n derivate part iale de ordin II.

O ecuat ie cu derivate part iale de ordinul al doilea se nume ste cvasiliniar a, dac a este liniar a n raport cu derivatele de ordinul al doilea. In cazul a dou a variabile independente, forma general a a ecuat iilor cvasiliniare va : A(x, y ) 2u u u 2u 2u + 2B (x, y ) + C (x, y ) 2 + F (x, y, u, , )=0 2 x xy y x y (5.14)

unde A, B, C : D R2 R Pentru rezolvarea ecuat iei (14) vom c auta o transformare punctual a regulat a cu ajutorul c areia ecuat ia transformat a s a e c at mai simpl a. Fie aceasta: = (x, y ) = (x, y ) Derivatele de ordinul I, ale lui u n raport cu x si y vor calculate cu ajutorul urm atoarelor relat ii: u u u u u x = x + x = x + x u u u u u y = y + y = y + y Avem astfel evident iat i operatorii de derivare part ial a:
x y

= =

x y

+ x = Dx + y = Dy + x D + y D

sau: Dx = Dy =

x D y D

Am notat cu ceea ce se deriveaz a. Derivatele de ordinul II, ale lui u n raport cu x si y vor calculate cu ajutorul urm atoarelor relat ii: u u u 2u = ( )= ( + )= 2 x x x x x x = = 2 u u 2 u u + ( ) + + ( )= x2 x x x2 x x

2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u + ( + ) + + ( + ) x2 x x 2 x x2 x x x 2

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.199 Prin urmare, avem: 2u 2 2 u 2 u 2 2 u 2 u 2 u = ( ) + 2 + ( ) + 2 + 2 x2 x 2 x x x 2 x x Not am: (Dx (u))2 = ( 2 2 u 2 u 2 2 u ) + 2 + ( ) , x 2 x x x 2
x

care reprezint a ridicarea la patrat, formal a, a lui Dx (u) = cu 2 u 2 u Dx (Dx (u)) = + 2 x2 x

si

care reprezint a o expresie, obt inut a din Dx (u), prin derivarea termenilor n raport cu x. Astfel, puten scrie: 2u = (Dx (u))2 + Dx (Dx (u)). x2 In mod asem an ator, vom obt ine:

x , x

2u 2 2 u 2 u 2 2 u 2 u 2 u = ( ) + 2 + ( ) + 2 + 2 y 2 y 2 y y y 2 y y not and cu: (Dy (u))2 = ( si vom scrie: 2 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u ) +( )2 2 ; Dy (Dy (u)) = 2 + +2 2 y y y y y y 2 2u = (Dy (u))2 + Dy (Dy (u)). y 2

In cazul derivatei part iale mixte: u u u 2u = ( )= ( + )= xy x x x y y = = 2 u u u 2 u + + ( )+ ( )= xy xy y x y x

2 u 2 u 2 u 2 u 2 u + + + ( + ) + xy xy x y 2 y x x y x y 2 2 u 2 u 2 u 2 +( + ) + x y y x x y x y 2

Not am: Dx (u)Dy (u) =

200CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. si cu: Dx (Dy (u)) = 2 u 2 u + xy xy


y , y

care reprezint a o expresie, obt inut a din Dy (u), prin derivarea termenilor n raport cu x. Observat ie: Dx (Dy (u)) = Dy (Dx (u)) Putem scrie, de asemeni: 2u = Dx (u)Dy (u) + Dx (Dy (u)) xy Inlocuind n (14) vom obt ine:

A(x, y )(Dx (u))2 + 2B (x, y )Dx (u)Dy (u) + C (x, y )(Dy (u))2 + u +A(x, y )Dx (Dx (u)) + 2B (x, y )Dx (Dy (u)) + C (x, y )Dy (Dy (u))F (x, y, u, u x , y ) = 0 Pentru a pune n evident a noua form a a ecuat iei (14), dup a schimbarea de variabile, vom introduce notat iile: Q[, ] = A + B( + )+C x x x y y x y y 2 2 2 + 2 B + C x2 xy y 2

L( ) = A

Cu aceste notat ii ecuat ia (14) devine: Q[, ] 2u 2u u 2u u + Q [ , ] + L[ ] + G = 0, (5.15) + 2 Q [ , ] + L[ ] 2 2

u cu G = G(, , u, u , ). Teorem a: Q[, ] = 0 admite ca solut ie curba = (x, y ) = constant , obt inut a din ecuat ia diferent ial a:

Ay 2 2By + C = 0

(5.16)

Aplic and teorema funct iilor implicite expresiei (x, y ) = C1 vom avea: y =
dy dx
x si nlocuind y n (16) obt inem: = y

2 ( x ) 2 ( y )

x +2B + C = 0 sau A( y

2 ) +2B + C ( )2 = Q[, ] = 0. x x y y

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.201 Baz andu-ne pe aceast a teorem a vom n m asur a s a aducem ecuat ia (14) la o form a canonic a, simplicat a, n funct ie de solut iile ecuat iei caracteristice (16). Astfel: y = B (x, y ) B 2 (x, y ) A(x, y )C (x, y ) = m1,2 (x, y ) A(x, y )

Din y = m1 (x, y ) va rezulta solut ia, scris a implicit, 1 (x, y ) = C1 . La fel din y = m2 (x, y ) va rezulta solut ia, scris a implicit, 2 (x, y ) = C2 . Distingem trei situat ii: 2 I. B (x, y ) A(x, y )C (x, y ) > 0 In acest caz ecuat ia cu derivate part iale (14) este de tip hiperbolic, iar domeniul plan: DI = {(x, y )| B 2 (x, y ) A(x, y )C (x, y ) > 0} se nume ste domeniu de hiperbolicitate al ecuat iei (14). 2 II. B (x, y ) A(x, y )C (x, y ) = 0 In acest caz ecuat ia cu derivate part iale (14) este de tip parabolic, iar domeniul plan: DII = {(x, y )| B 2 (x, y ) A(x, y )C (x, y ) = 0} se nume ste domeniu de parabolicitate al ecuat iei (14). III. B 2 (x, y ) A(x, y )C (x, y ) < 0 In acest caz ecuat ia cu derivate part iale (14) este de tip eliptic, iar domeniul plan: DIII = {(x, y )| B 2 (x, y ) A(x, y )C (x, y ) < 0} se nume ste domeniu de elipticitate al ecuat iei (14). Exemplu:

Fig. 5.1:
2 2u 2u u u 2 u 2 xy (1 + y ) 2x 2y =0 2 2 x xy y x y

(1 x2 )

202CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. A = 1 x2 ; B = xy ; C = (1 + y 2 ); B 2 AC = 1 x2 + y 2 Ecuat ia: x2 y 2 = 1, reprezint a o hiperbol a echilater a, pe care am reprezent-o n gura (1) npreun a cu domeniile respective. Forme canonice. I Cazul hiperbolic: B 2 AC > 0. In acest caz m1 , m2 sunt reali. Prin urmare avem dou a curbe caracteristice 1 (x, y ) = C1 , 2 (x, y ) = C2 . Acestea sunt folosite la schimbarea de variabile. Vom lua: = 1 (x, y ) = 2 (x, y ) Conform cu teorema de mai sus, avem: Q[1 , 1 ] = 0, Q[2 , 2 ] = 0, iar 1 2 1 2 1 2 1 2 pentru Q[1 , 2 ] = Q[, ] = A x x + B ( x y + y x ) + C y y . D am factor comun fort at Q[, ] =
1 2 y y

si obt inem:
2 x 2 y y x + B ( + 1 y 1 2 x 2 y

1 1 2 x [A 1 y y

) + C] =

1 2 1 2 B2 [Am1 m2 B (m1 + m2 ) + C ] = 2 (C )=0 y y y y A 2u +H =0

Cu aceasta ecuat ia (15) devine: 2Q[, ]

1 2 Normaliz am ecuat ia obt inut a (adic a np art im prin 2 y y )vom avea:

2u u u + H1 (, , u, , )=0 numit a prima form a canonic a a ecuat ei de tip hiperbolic. Dac a se efectuiaz a acum transformarea = + , din ecuat ia (17) se obt ine ecuat ia: u u 2u 2u + G , )=0 1 (, , u, 2 2 = ,

(5.17)

(5.18)

care este a doua form a canonic a pentru ecuat ia cvasiliniar a de tip hiperbolic. Exemplu: 2 2u 2u u 2 u 2 sin x + cos x cos x =0 2 2 x xy y y

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.203 Ecuat ia caracteristic a este: y 2 + 2 sin xy cos2 x = 0 B 2 AC = sin2 x + cos2 x = 1, ecuat ia este de tip hiperbolic. R ad acinile ecuat iei caracteristice sunt: y = sin x + 1; y = sin x 1 Prin integrare obt inem: y = cos x + x + C1 y = cos x x + C2 Vom considera schimbarea de variabile dat a de: = x + y cos x = x y + cos x Inlocuind in ecuat ia dat a vom obt ine: 2u =0 Solut ia acestei ecuat ii(Vezi seminarul) este: u = F ( ) + G( ) sau u(x, y ) = F (x + y cos x) + G(x y + cos x) II Cazul parabolic: B 2 AC = 0. In acest caz ecuat ia caracteristic a Am2 2Bm + C = 0 are r ad acinile m1 = m2 . Prin urmare 2(Am1 B ) = 0. Din y = m1 rezult a (x, y ) = C1 si vom face schimbarea de variabile = (x, y ) =x Vom avea in acest caz: Q[, ] = 0 Q[, ] = A +B = (B mA) = 0 x y y Q[, ] = A Obt inem n acest caz: A u u 2u + L[ ] + L[ ] +G=0 2

204CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. Normaliz am si obt nem: 2u u u + P (, , u, , )=0 2 Observat ie: Dac a vom face schimbarea de variabile: =x = (x, y ) Vom avea in acest caz: 2u u u + P (, , u, , )=0 2 Exemplu: x2
2 2u 2u u 2 u + y =0 2 xy + 2x x2 xy y 2 x

(5.19)

B 2 AC = 0 ecuat ia este de tip parabolic. Avem: x2 y 2 = 2xyy + y 2 = 0 Din aceasta rezult a: xy + y = 0 care integrat a ne d a xy = C Cu schimbarea de variabile: = xy =x

Vom avea in acest caz: x2


2 2u u u 2 u = 0 sau =0 + 2 x + 2 2 2

Ecuat ia poate pus a sub forma: 2 u ( )=0 O prim a integrare conduce la: 2 u u 1 = F ( ) sau = 2 F ( )

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.205 O nou a integrare conduce la: 1 u = F ( ) + G( ) Solut ia general a este: 1 u(x, y ) = F (xy ) + G(xy ) x III Cazul eliptic: B 2 AC < 0. In acest caz m1 , m2 sunt complex conjugate. Dup a ce integr am vom avea: 1 = + i 2 = i Vom face schimbarea de variabile: = Re 1 = = Im 1 = Q[1 , 1 ] = 0; Q[2 , 2 ] = 0 Q[1 , 1 ] = A( + i )2 + 2B ( + i )( + i ) + C( + i )2 = x x x x y y y y = Q[, ] Q[, ] + 2iQ[, ] = 0 Q[2 , 2 ] = A( i )2 + 2B ( i )( i ) + C( i )2 = x x x x y y y y = Q[, ] Q[, ] 2iQ[, ] = 0 Din aceste relat ii deducem c a prntru a avea Q[1 , 1 ] = 0; Q[2 , 2 ] = 0 va trebui s a avem: Q[, ] = Q[, ]; Q[, ] = 0 Cu schimbarea de variabile = Re 1 = = Im 1 = vom avea Q[, ]( u u 2u 2u + 2 ) + +L[ ] + L[ ] +G=0 2

206CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. si dup a normalizare avem forma nal a u u 2u 2u + 2 + E (, , u, , )=0 2 Exemplu: 2u 2u 1 u + y + =0 2 x xy 2 y y 2 + y = 0, B 2 AC = y, y > 0 y = y Integr and se obt ine: 2 y = ix + C1,2 Cu schimbarea de variabile =2 y =x (5.20)

Ecuat ia caracteristic a este:

vom avea

2u 2u + 2 = 0 (ecuat ia lui Laplace) 2

Problema lui Cauchy pentru ecuat ia coardei vibrante Vom rezolva urm atoarea problem a: S a se determine funct ia u = u(x, t), care satisface ecuat ia:
2 2u 2 u a = F (x, t) t2 x2

(5.21)

cu condit iile: u(x, 0) = f (x) (5.22) u (x, 0) = g (x) (5.23) t Funct iile F, f, g sunt date si ele sunt continuie mpreun a cu derivatele lor p an a la ordinul al doilea, a constant a dat a. Consider am de asemeni problema omogen a 2 2u 2 u a =0 (5.24) t2 x2 cu condit iile init iale omogene: u(x, 0) = 0 u (x, 0) = 0 t (5.25) (5.26)

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.207 Pentru rezolvarea problemei coardei vibrante vom demonstra urm atoarea teorem a: Teorem a: 1 Solut ia problemei (4) ce satisface condit iile (1) si (2) este: 1 1 uo (x, t) = [f (x at) + f (x + at)] + 2 2a
x+at

g (y )dy
xat

2 Solut ia problemei (1) ce satisface condit iile (5) si (6) este: v (x, t) = 1 2a
t x+a(t )

(
0 xa(t )

F (y, )dy )d

3 Solut ia problemei (1) ce satisface condit iile (2) si (3) este: u(x, t) = uo (x, t) + v (x, t) Demonstrat ie: Ecuat ia

2 2u 2 u a =0 t2 x2 este de tip hiperbolic. Ecuat ia sa caracteristic a este:

x 2 a2 = 0 cu x = Integr am n raport cu t: x = at + C1 x = at + C2 Schimbarea de variabile va : = x at = x + at va conduce la: 2u = 0, u = ( ) + ( ) Prin urmare, revenind la variabilele x, t, avem:

dx dt

cu solut ia general a:

u(x, t) = (x at) + (x + at)

208CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. Din condit ia(2) rezult a: (x) + (x) = f (x) Deriv am solut ia u n raport cu t: u = a (x at) + a (x + at) t si cu condit ia (3) vom obt ine: a (x) + a (x) = g (x) din sistemul: (x) + (x) = f (x) a (x) + a (x) = g (x) (x) = 1 2 f (x) (x) = 1 2 f (x) +
1 2a g (x) 1 2a g (x)

rezult a:

Prin integrare, n raport cu x, obt inem: 1 1 (x) = 2 f (x) 2a 1 (x) = 2 f (x) + Solut ia c autat a este: 1 1 uo (x, t) = f (x at) 2 2a Prin urmare avem:
xat x0 1 2a

g (y )dy + k
x0 x

g (y )dy k
x0

1 1 g (y )dy + k + f (x + at)+ 2 2a

x+at

g (y )dy k
x0

1 1 uo (x, t) = [f (x at) + f (x + at)] + 2 2a Dac a vom considera cazul particular, c and avem:
2 2u 2 u a =0 t2 x2

x+at

g (y )dy
xat

cu condit iile: u(x, 0) = 0 u (x, 0) = F (x, ) unde > 0 parametru t avem solut ia: u(x, t) = w(x, t, ) = 1 2a
x+at

F (y, )dy
xat

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.209 w(x, t, ) este solut ia problemei:
w a2 =0 x2 w(x, 0, ) = 0 w ( t x, 0, ) = F (x, ) 2w t2
2

2 Vom pune n evident a solut ia v din teorem a si vom lua:


t

v (x, t) =
0

w(x, t , )d v (x, 0) = 0

v = t

t 0

w (x, t , )d + w(x, 0, t) = t v (x, 0) = 0 t

t 0

w (x, t , )d t

deoarece w(x, 0, t) = 0.

2v = t2

t 0

2v 2w w ( x, 0 , t ) = ( x, t , ) d + = t2 t t2 2v = x2
t 0

t 0

2w (x, t, )d +F (x, t) t2

2w (x, t , )d x2

Rezult a:
2 2v 2 v a = t2 x2 t

(
0

2 2w 2 w a )d + F (x, t) = F (x, t) t2 x2

3 este evident a Solut ia problemei lui Cauchy, pentru ecuat ia Coardei vibrante este: 1 1 u(x, y ) = [f (xat)+f (x+at)]+ 2 2a Exemplu: S a se rezolve problema: 2u 2u 2 =6 t2 x cu condit iile init iale:
u t (x, o) x+at

g (y )dy +
xat

1 2a

x+a(t )

[
0 xa(t )

F (y, )dy ]d

u(x, 0) = x2 = 4x

210CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. In acest caz a = 1, f (x) = x2 , g (x) = 4x 1 1 uo (x, y ) = [(x t)2 + (x + t)2 ] + 2 2 v (x, t) = 1 2
t x+(t ) t x+t xt

4ydy = x2 + t2 + 4xt

[
0 x(t )

6dy ]d = 3
0 t

[x + (t ) x + (t )] =

=6
0

(t )d = 3t2

Prin urmare, solut ia problemei puse este: u(x, t) = x2 + t2 + 4xt + 3t2 Exemplu propus: S a se rezolve problema:

2u 2u 9 = sin x t2 x2 u(x, 0) = 1 =1 1 1 sin x cos 3t + sin x 9 9

cu condit iile init iale:


u t (x, o)

R aspuns: u(x, t) = 1 + t

Problema lui Cauchy pentru ecuat ia c aldurii Vom rezolva urm atoarea problem a: S a se determine funct ia u = u(x, t), care satisface ecuat ia: u 2u a2 2 = F (x, t) t x cu condit ia: u(x, 0) = f (x) (5.28) Funct iile F, f sunt date si ele sunt continuie mpreun a cu derivatele lor p an a la ordinul al doilea, a constant a dat a. Consider am de asemeni problema omogen a: u 2u a2 2 = 0 (5.29) t x cu condit ia init ial a omogen a: u(x, 0) = 0 (5.30) (5.27)

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.211 Pentru rezolvarea problemei c aldurii vom demonstra urm atoarea teorem a: Teorem a: 1 Solut ia problemei (9) ce satisface condit ia (8) este: uo (x, t) = 1 2a t

f (y )e

(xy )2 4a2 t

dy

numit a solut ia omogen a. 2 Solut ia problemei (7) ce satisface condit ia (10) este de forma: v (x, t) = 1 2a
t 0

1 (t )

F (y, )e

(xy )2 4a2 (t )

dy )d

3 Ansamblarea celor dou a solut ii: u(x, t) = uo (x, t) + v (x, t) Demonstrat ie: Vom utiliza transformata Fourier pentru rezolvarea problemei:
u t u a2 =0 x2 u(x, 0) = f (x)
2

Not am: u(s, t) = F (u(x, t)) = relativ la variabila x. Avem: u F ( (x, t)) = t F( 2u x

u(x, t)eisx dx transformata Fourier a lui u

u (x, t)eisx dx = u(s, t) t t u isx e | x


(x, t)) = 2 eisx [

2u x

(x, t)eisx dx = 2

(is)

u isx e dx = x

u 2 (is)u]| + (is) x
x

ueisx dx = (is)2 u(s, t)

in ipoteza c a lim u = lim avem problema:


x

u = 0. Not am u(s, t) = z (t), F (f (x)) = f (s) x z + a2 s2 z = 0 z (0) = f (s)

cu solut ia: z = u(s, t) = f (s)ea Transformata Fourier invers a conduce la: u(x, t) = 1 2

2 s2 t

f (s)ea

2 s2 t

eisx ds =

1 2

ea

2 s2 tisx

f (y )eisy dy )ds

212CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. Invers and ordinea de integrare vom avea: u(x, t) = 1 2

f (y )(

e a

2 s2 tisxisy

ds)dy

Folosim integrala lui Poisson:

x2

dx = ;

b2 x2

dx = b

Not am a2 s2 t + isx isy = a2 t[s2 + is(x y ) i(x y ) 2 (x y )2 2 ] = a t [ s + ] + a2 t 2at 4a2 t


i(xy ) 2at

Cu schimbarea de variabil a =s+

vom avea:

a2 s2 tisxisy

ds = e

(xy )2 4a2 t

a2 2 t

d = e

(xy )2 4a2 t

a t

prin urmare uo (x, t) =

1 2a t

f (y )e

(xy )2 4a2 t

dy

2 La fel ca n cazul precedent vom lua solut ia particular a


t

v (x, t) =
0

w(x, t , )d

w(x, t, ) este solut ia problemei:


w a2 =0 x2 w(x, 0, ) = F (x, ) w t
2

3 Ansamblarea este evident a. Exemplu: S a se rezolve urm atoarea problem a de tip Cauchy: 2u u 4 2 = t + et t x u(x, 0) = 2 Rezolvare: 1 uo (x, t) = 4 t

2e

(xy )2 16t

dy

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.213 Cu schimbarea de variabil a


y x , 4 t

vom avea:

2 ez 4 tdz = 2

1 uo (x, t) = 2 t v (x, t) = 1 4
t 0

1 (t )
t

( + e )e

16(t )

(xy )2

dy ]d =

=
0

( + e )d =

t2 + et 1 2

Solut ia problemei date este: u(x, t) = t2 + et + 1 2

Exemplu propus: S a se rezolve urm atoarea problem a de tip Cauchy: u 2 u 2 = 3t2 t x u(x, 0) = sinx R aspuns: u(x, t) = et sinx + t3 Problema coardei vibrante nite. Metoda separ arii variabilelor. Vom avea de rezolvat problema:
2 2u 2 u a = F (x, t) t2 x2 n D = {(x, y )|0 < x < , 0 < t < T } Condit ii init iale: u(x, 0) = f (x),

(5.31)

(5.32) (5.33)

u (x, 0) = g (x), t Condit ii la limit a(capete): u(0, t) = (x), u( , t) = (x),

(5.34) (5.35)

214CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. este lungimea coardei. In paralel, vom considera problema omogen a:
2 2u 2 u a =0 t2 x2

(5.36)

n D = {(x, y )|0 < x < , 0 < t < T } Condit ii init iale omogene: u(x, 0) = 0, u (x, 0) = 0, t Condit ii la limit a(capete) omogene: u(0, t) = 0, u( , t) = 0,

(5.37) (5.38)

(5.39) (5.40)

Problema va rezolvat a n patru etape: I) Vom rezolva ecuat ia omogen a (36), cu condit iile init iale neomogene (32) si (33), si condit iile la capete omogene (39) si (40) din care va rezulta solut ia omogen a notat a uh . II) Vom rezolva ecuat ia neomogen a (31), cu condit iile init iale (37) si (38), si condit iile la capete omogene (39) si (40) din care va rezulta solut ia particular a notat a up . III) Vom rezolva ecuat ia neomogen a (31), cu condit iile init iale (32) si (33), si condit iile la capete omogene (39) si (40) din care va rezulta solut ia ansamblat a notat au . IV) Vom rezolva ecuat ia neomogen a (31), cu condit iile init iale (32) si (33), si condit iile la capete neomogene (34) si (35) din care va rezulta solut ia nal a notat a u. I: Vom folosi metoda separ arii variabolelor. C aut am solut ia sub forma: u(x, t) = X (x)T (t) Inlocuind n (36) vom avea: XT a2 X T = 0 din care rezult a : X T = a2 T X

Deoarece avem egalitatea a dou a expresii de variabile diferite , independente, vom lua: T X = a2 = 2 T X Prin urmare, am obt inut, ecuat iile diferent iale: X (x) + 2 X (x) = 0 si T (t) + 2 a2 T (t) = 0

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.215 cu solut iile: X (x) = C1 cos x + C2 sin x si respectiv: T (t) = C3 cos at + C4 sin at Din condit ia (39) rezult a: X (0)T (t) = 0 ()t si deci: X (0) = 0 Din condit ia (40) rezult a: X ( )T (t) = 0 ()t si deci: X ( ) = 0 T in and cont de acestea, vom avea: X (0) = C1 = 0 si X ( ) = C2 sin = 0 Prin urmare avem: = k Denit ie: k = k k Z se numesc valorile propprii ale problemei date iar solut iile Xk (x) = Dk sin k x se numesc solut ii proprii. Avem de asemeni: Tk (t) = Ak cos k at + Bk sin k at Solut ia uk (x, t) proprie corespunz atoare este: uk (x, t) = [ak cos k at + bk sin k at] sin k x unde: ak = Dk Ak bk = Dk bk

Lu am o suprapunere de solut ii u(x, t) =


k=0

[ak cos k at + bk sin k at] sin k x

Dac a tinem cont de condit iile init iale: (32) si (33)vom avea: f ( x ) = ak sin k x g (x) =
k=0

bk k a sin k x

k=0

Cu ajutorul formulelor lui Fourier, vom determina coecient ii ak si bk ak = 1


0

f (y ) sin(k y )dy

216CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. 1 g (y ) sin(k y )dy sau bk = g (y ) sin(k y )dy ka 0 0 Vom considera cazul particular: Rezolvarea problemei omogene (36) cu condit ia neomogen a (32) iar celelalte condit ii (38), (39), (40) omogene. In acest caz (g = 0) bk = 0 ()k N. Solut ia n acest caz este:

1 bk k a =

u(x, y ) =
k=1

[(

1
0

g (y ) sin(k y )dy ) cos(k at) sin(k x)]

Dac a facem notat ia: G(x, y, t) = 1


k=1

sin(k x) sin(k y ) sin(k at)

(5.41)

solut ia problemei se pune sub forma: uf (x, t) = G(x, y, t)f (y )dy


0

Denit ie: Funct ia G(x, y, t) se nume ste funct ia lui Green corespunz atoare problemei coardei vibrante nite. Vom considera si cazul particular: Rezolvarea problemei omogene (36) cu condit ia neomogen a (33) iar celelalte condit ii (37), (39), (40) omogene. In acest caz (f = 0) ak = 0 ()k N. Solut ia n acest caz este:
t

ug (x, t) = Solut ia problemei I esde:

(
0 0

G(x, y, s)ds)g (y )dy

uh = uf + ug Ca un caz particular vom considera problema: S a se determine solut ia v = v (x, t, ), ( un parametru) corespunz atoare problemei: 2v 2 2v t2 a x2 = 0 v (x, 0, ) = 0 v t (x, 0, ) = F (x, ) v (0, t, ) = 0 v ( , t, ) = 0 Solut a acestei probleme este:
t

v (x, t, ) =
0

(
0

G(x, y, s)ds)F (y, )dy

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.217 II. Solut ia problemei neomogene (5.31), cu condit iile init iale omogene si condit ii la limit a omogene este:
t

up (x, t) = Intr-adev ar: up = v (x, 0, t) + t 2 up v = (x, 0, t) + 2 t t


t 0 t 0

v (x, t , )d
0

v (x, t , t)d = t

t 0

v (x, t , t)d, t
t 0

2v (x, t , t)d = F (x, t) + t2


t 0

2v (x, t , t)d, t2

2 up = x2 2 up t2 a2 2u
p x2

2v (x, t , t)d, x2
t

= F (x, t) +
0

2 2v 2 v a )d = F (x, t) t2 x2

Sunt de asemeni vericate condit iile init iale omogene, precum si condit iile la limit a omogene. Etapa a III-a de ansablare este evident a: u = uf + ug + up Etapa IV (rezolvarea nal a)a problemei: Consider am funct ia: w(x, t) = (t) + x ( (t) (t)),

care satisface numai condit iile la capete: w(0, t) = (t) w( , t) = (t) Vom c auta funct ia: u(x, t) = u (x, t) + w(x, t) u (x, t) = u(x, t) w(x, t)
2 2 2 u 2 (u w) 2 u 2 (u w ) a = F ( x, t ) = a t2 x2 t2 x2 Prin urmare:

F (x, t) = F (x, t) [ (t) +

( (t) (t))]

218CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. f (x) = u (x, 0) = u(x, 0) w(x, 0) = f (x) [(0) + g (x) = x ( (0) (0))]

u u w x (x, 0) = (x, 0) (x, 0) = g (x) [ (0) + ( (0) (0))] t t t

Exemplu: Se consider a ecuat ia cu dervate part iale: 2u 2u 2 = x + t sin 2x t2 x cu condit iile: 3 u(x, 0) = 3 sin 5x + 2 (x ) u 3 t (x, 0) = 12 sin 3x 2x + 2 3 u(0, t) = 2 ( t) u(, t) = 2 t(t 1) 3 x 3 w(x, t) = ( t) + [ t(t 1) + ( t)] = 2 2 2 = Trebuie ste construit u = u w Avem problema: x 2 3 3 3 t 2xt + t + x 2 2 2 2 2

2 u 2 u = t sin 2x t2 x2 u (x, 0) = 3 sin 5x

2 u t (x, 0) = u (0, t)

12 sin 3x =0 u (, t) = 0

Aplic and prima etap a vom avea: uh = 3 cos 5t sin 5x + 4 sin 3t sin 3x v (x, t, ) =
t

sin 2t sin 2x 2

up (x, t) =

sin 2x 1 [ sin 2(t ) sin 2x] = t sin 2x sin 2t 2 4 8

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.219 Problema propag arii c aldurii ntr-o bar a cu lungime nit a. Metoda separ arii variabilelor. Vom avea de rezolvat problema: 2u u a2 2 = F (x, t) t x n D = {(x, y )|0 < x < , 0 < t < T } Condit ie init ial a: u(x, 0) = f (x), Condit ii la limit a(capete): u(0, t) = (x), u( , t) = (x), este lungimea barei. In paralel, vom considera problema omogen a: 2u u a2 2 = 0 t x n D = {(x, y )|0 < x < , 0 < t < T } Condit ia init ial a omogen a: u(x, 0) = 0, Condit ii la limit a(capete) omogene: u(0, t) = 0, u( , t) = 0, (5.48) (5.49) (5.47) (5.46) (5.44) (5.45) (5.42)

(5.43)

Problema va rezolvat a n patru etape: I) Vom rezolva ecuat ia omogen a (46), cu condit ia init ial a neomogen a (43), si condit iile la capete omogene (48) si (49) din care va rezulta solut ia omogen a notat a uh . II) Vom rezolva ecuat ia neomogen a (42), cu condit ia init ial a (47), si condit iile la capete omogene (48) si (49) din care va rezulta solut ia particular a notat a up . III) Vom rezolva ecuat ia neomogen a (42), cu condit iia init ial a (43), si condit iile la capete omogene (48) si (49) din care va rezult a solut ia ansamblat a notat a u . IV) Vom rezolva ecuat ia neomogen a (42), cu condit ia init ial a (43), si condit iile la capete neomogene (44) si (45) din care va rezulta solut ia nal a notat a u. I: Vom folosi metoda separ arii variabolelor. C aut am solut ia sub forma: u(x, t) = X (x)T (t)

220CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. Inlocuind n (46) vom avea: XT a2 X T = 0 din care rezult a : X T = 2 a T X

Deoarece avem egalitatea a dou a expresii de variabile diferite , independente, vom lua: T X = = 2 a2 T X Prin urmare, am obt inut, ecuat iile diferent iale: X (x) + 2 X (x) = 0 si T (t) + 2 a2 T (t) = 0 cu solut iile: X (x) = C1 cos x + C2 sin x si respectiv: T (t) = C3 e 2 a2 t Din condit ia (48) rezult a: X (0)T (t) = 0 ()t si deci: X (0) = 0 Din condit ia (49) rezult a: X ( )T (t) = 0 ()t si deci: X ( ) = 0 T in and cont de acestea, vom avea: X (0) = C1 = 0 si X ( ) = C2 sin = 0 Prin urmare avem: = k Denit ie: k = k k Z se numesc valorile propprii ale problemei date ii proprii. iar solut iile Xk (x) = Ak sin k x se numesc solut Avem de asemeni: k2 2 a2 Tk (t) = Dk e 2 t Solut ia uk (x, t) proprie corespunz atoare este: uk (x, t) = ak e unde: ak = Ak Dk Lu am o suprapunere de solut ii

k 2 2 a2 t 2

sin k x

u(x, t) =
k=1

ak e

k2 2 a2 t 2

sin k x

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.221 Dac a tinem cont de condit ia init ial a: (43) vom avea:

f (x) =
k=0

ak sin k x

Cu ajutorul formulelor lui Fourier, vom determina coecient ii ak si bk ak = Solut ia n acest caz este:

2
0

f (y ) sin(k y )dy

u(x, y ) =
k=1

[(

2
0

k2 2 a2 t f (y ) sin(k y )dy )e 2 sin(k x)]

Dac a facem notat ia: G(x, y, t) = 2


k=1
k2 2 a2 t sin(k x) sin(k at)e 2

(5.50)

solut ia problemei se pune sub forma: uf (x, t) = G(x, y, t)f (y )dy


0

Denit ie: Funct ia G(x, y, t) se nume ste funct ia lui Green corespunz atoare problemei c aldurii . Ca un caz particular vom considera problema: S a se determine solut ia v = v (x, t, ), ( un parametru) corespunz atoare problemei: v 2v a2 x 2 = 0 t v (x, 0, ) = F (x, ) v (0, t, ) = 0 v ( , t, ) = 0 Solut a acestei probleme este: v (x, t, ) =
0

G(x, y, t)F (y, )dy

II. Solut ia problemei neomogene (5.42), cu condit ia init ial a omogen a si condit ii la limit a omogene este:
t

up (x, t) =

v (x, t , )d
0

222CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. Intr-adev ar: up = v (x, 0, t) + t


t 0

v (x, t , t)d = F (x, t) + t


t 0

t 0

v (x, t , t)d, t

2 up = x2 2 up t2 a2 2u
p x2

2v (x, t , t)d, x2
t

= F (x, t) +
0

2 2v 2 v a )d = F (x, t) t2 x2

Sunt de asemeni vericate condit iile init iale omogene, precum si condit iile la limit a omogene. Etapa a III-a de ansablare este evident a: u = uf + up Etapa IV (rezolvarea nal a)a problemei: Consider am funct ia: w(x, t) = (t) + x ( (t) (t)),

care satisface numai condit iile la capete: w(0, t) = (t) w( , t) = (t) Vom c auta funct ia: u(x, t) = u (x, t) + w(x, t) u (x, t) = u(x, t) w(x, t)
2 2 u (u w) u 2 (u w ) a2 a = F ( x, t ) = t x2 t x2 Prin urmare:

F (x, t) = F (x, t) [ (t) +

( (t) (t))] x ( (0) (0))]

f (x) = u (x, 0) = u(x, 0) w(x, 0) = f (x) [(0) +

Prin urmare u poate exprimat a cu ajutorul primelor trei etape. u(x, t) = u (x, t) + w(x, t) Exemplu: Se consider a ecuat ia cu dervate part iale: u 2u x 12 9 2 = 4t2 sin x + 12 cos 2t + x cos 2t t x

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.223 cu condit iile: u(x, 0) = sin 15x x u(0, t) = 6 sin 2t u(, t) = t w(x, t) = 2t + In nal se obt ine: u(x, t) = 4 sin x( t2 2 2 2 9t x x t+ e )+e2025t sin 15x+6(1 ) sin 2t+ tx. 9 81 729 729 t x tx

Ecuat ia telegra stilor Se nume ste a sa ecuat ia cu derivate part iale : 2v 2v v RGv = 0 LC (LG + RC ) 2 2 x t t (5.51)

n care funct ia necunoscut a v = v (x, t) este diferent a de potent ial n raport cu p am antul n cazul vibrat iilor electrice cvasistat ionare, iar L, C, G, R sunt constante cu semnicat ie zic a bine precizat a.//putem face s a dispar a termenul ce cont ine derivata v , pun a nd t v (x, t) = et u(x, t), = Se ajunge la ecuat ia:
2 2u 2 u a b2 u = 0 t2 x2

(LG + RC ) = constant 2LC

n care a2 =

(LG RC ) 1 b= LC 2LC

Se caut a solut ia, cu condit iile init iale: u(x, 0) = (x) u t (x, 0) = (x) Probleme rezolvate: Ecuat ia omogen a a coardei vibrante sau ecuat ia undelor plane este: 1 2u 2u = 0; a2 = 2 2 2 x a t T0

(5.52)

224CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. Solut ia ecuat iei (5.24) cu condit iile init iale: u(x, 0) = f (x) , x [0, ] u(x,t) t |t=0 = g (x) este dat a de formula lui DAlambert: 1 1 u(x, t) = [f (x at) = f (x + at)] + 2 2a
x+at

g ( )d
xat

(5.53)

Solut ia lui Bernoulli si Fourier pentru ecuat ia vibrat iilor libere ale coardei (5.24), cu condit iile la limit a: u(0, t) = 0 , t0 u( , t) = 0 si condit iile init iale: u(x, 0) = f (x) , x [0, ] u(x,t) t |t=0 = g (x) este: u(x, t) = cu An = 2
0

(An cos
n=1

n a

t + Bn sin

n a

t) sin

f (x) sin

xdx; Bn =

2 n a

g (x) sin
0

xdx

Solut ia ecuat iei c aldurii: k 2u 1 u = 0; a2 = 2 2 x a t c care satisface condit ia init ial a: u(x, 0) = f (x); x R este dat a de relat ia: u(x, t) = 1 2a t

(5.54)

f ( ) e

(x )2 4a2 t

d ; t > 0

Exemple: 1) S a se determine solut ia ecuat iei: (


2

x2 )

2u u 2 u x = 0; 0 < x < x2 x y 2

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.225 care satisface:

x u u(x, y )|y=0 = arcsin ; |y=0 = 1 y


2

Rezolvare: In cazul acestei ecuat ii avem: b2 4ac = este de tip hiperbolic. Ecuat ia diferent ial a a caracteristicilor este: (
2

x2 > 0 deci ecuat ia

x2 )(

dy 2 dy 1 ) 1 = 0 cu = 2 x2 dx dx

Integr and aceste ecuat ii, obt inem: arcsin x + y = C1 , arcsin x y = C2

Cu schimbarea de variabile: = arcsin ecuat ia se reduce la forma: x + y, = arcsin 2u =0 u(, ) = f ( ) + g ( ) Solut ia general a a ecuat iei date este: u(x, y ) = f (arcsin x + y ) + g (arcsin x y) x y,

cu solut ia general a:

Pentru determinarea funct iilor f si g vom utiliza condit iile init iale, obt in anduse sistemul: f (arcsin x ) + g (arcsin x ) = arcsin x f (arcsin x ) g (arcsin x ) = 1 Rezolv and acest sistem, obt inem n nal solut ia ecuat iei date: u(x, y ) = arcsin 2) S a se determine solut ia ecuat iei: 2u 2u 2u u + 2 cos x sin2 x 2 sin x =0 2 x xy y y care satisface: u(x, y )|y=sin x = x4 ; u |y=sin x = x y x + y.

226CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. Rezolvare: Deoarece b2 4ac = 1 > 0, rezult a c a ecuat ia este de tip hiperbolic. Ecuat ia diferent ial a a caracteristicilor este: ( care conduce la: dy 2 dy ) 2 cos x sin2 x = 0 dx dx

dy = cos x 1. dx Integr and aceste ecuat ii, obt inem: x + sin x y = C1 x sin x + y = C2 F ac and schimbarea de variabile: = x + sin x y, = x sin x + y, obt inem forma canonic a a ecuat iei date: 2u = 0 cu solut ia: u(, ) = f ( ) + g ( ) Deci solut ia general a a ecuat iei date este: u(x, y ) = f (x + sin x y ) + g (x sin x + y ), funct iile f si g determin andu-se din condit iile init iale: f (x) = Solut ia ecuat iei este: 1 1 1 1 u(x, y ) = (x +sin x y )4 (x +sin x y )2 + (x sin x + y )4 (x sin x + y )2 . 2 4 2 4 3) S a se aduc a la forma canonic a si s a se determine solut ia general a a ecuat iei: x2
2 2u 2u u u 2 u 2 xy + y +x +y =0 2 2 x xy y x y

x4 x2 C x4 x2 C ; g (x) = + + . 2 4 2 2 4 2

Rezovare: Deoarece b2 ac = 0, rezult a c a ecuat ia este de tip parabolic. Ecuat ia diferent ial a a caracteristicilor este: x2 ( dy 2 dy dy y ) + 2xy ( ) + y 2 = 0, cu = xy = C dx dx dx x

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.227 F ac and schimbarea de variabile xy = , x = avem:
u u u x = y + ; u u y = x ; 2 2u 2u u 2u = y2 + 2y + ; x2 2 2 2u 2u 2u u xy = xy 2 + x + ; 2u 2u = x2 . y 2 2

Ecuat ia dat a devine: 2 u 1 u + = 0, care este echivalent a cu: 2 u u ( ) = 0 sau = f ( ) av and solut ia general a: u = f ( ) ln + g ( ). Prin urmare solut ia general a este: u(x, y ) = f (xy ) ln x + g (xy ). 4) Ecuat iile micilor oscilat ii proprii de amplitudine u(x, t), ale unei coarde elastice perfect exibile de la pozit ia de echilibru, este dat a de ecuat ia: 2u 2u = a2 2 . 2 t x S a se arate, reduc and la forma canonic a aceast a ecuat ie, c a integrala general a este dat a de relat ia: u(x, t) = F (x at) + G(x + at), unde F si G sunt dou a funct ii arbitrare. Rezolvare: Se observ a c a ecuat ia din enunt se mai scrie: 2u 1 2u 1 = si b2 ac = 2 > 0 2 2 2 x a t a de unde rezult a c a este de tip hiperbolic. Ecuat ia diferent ial a a caracteristicilor este: ( dt 2 1 ) 2 = 0; integr and-o, se obt ine: x at = C1 ; x + at = C2 dx a

228CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE.

Fig. 5.2: Transformarea punctual a de variabile = x at; = x + at ne conduce la relat iile:


u u u u u x = x + x = + ; u u u u u t = y + t = a + a ; 2 u 2u u u u 2u 2u = [ + u ] x + [ + ] x = 2 + 2 + 2 ; x2 2u u u u 2u 2 2u = [a u + a ] t + [a + a ] t = a ( 2 2 t2

2u ). 2

Astfel c a ecuat ia dat a se transform a n ecuat ia: 2u = 0. Avem: u u 2u = ( ) = 0, de unde se obt ine = f ( ) si de aici: u= f ( )d + F ( ) si not and cu f ( )d = G( ) se obt ine:

u(, ) = F ( ) + G( ); Revenind la transformarea punctual a, avem: u(x, t) = F (x at) + G(x + at). 5) S a se rezolve ecuat ia:
2 2u 2 u = a t2 x2

cu condit iile init iale: u(x, 0) = f (x) u t (x, 0) = g (x)

5.2. ECUAT II CU DERIVATE PART IALE DE ORDINUL AL DOILEA.229 si condit iile la limit a: u(0, t) = 0 u( , t) = 0, fofosind metoda lui Fourier. Rezolvare: Prima dintre condit iile init iale indic a pozit ia punctelor coardei n momentul t = 0. n timp ce a doua condit ie init ial a d a distribut ia vitezelor punctelor coardei, n acela si moment. Condit iile la limit a exprim a matematic faptul c a, coarda este xat a n punctele A si O (vezi gura din aplicat ia precedent a) Vom c auta solut ii de forma: un (x, t) = Un (x)Vn (t) cate nlocuite n ecuat ia din enunt , conduc la relat ia: Un (x)Vn (t) = a2 Un (x)Vn (t) si de aici: Un (x) 1 V (t) = 2 n = 2 n. Un (x) a Vn (t) Constanta cu care s-au egalat rapoartele din ultima relat ie a fost luat a strict negativ a, pentru a asigura ecuat iei diferent iale pe care o satisface Vn (t), solut ii m arginite. In consecint a, determinarea funct iei un (x, t), revine la rezolvarea ecuat iilor diferent iale:
2 2 Un (x) + 2 aror solut ie este imediat a: n Un (x) = 0; Vn (x) + a n Vn (x) = 0 a c (1) (2) Un (x) = Cn cos(n x) + Cn sin(n x); (1) (2) Vn (t) = Kn cos(an t) + Kn sin(an t).

Din condit iile: Un (0) = 0, Un ( ) = 0 rezult a:


(1) Cn = 0; sin(n ) = 0 si de aici n =

iar funct iile propprii ale problemei la limit a se deduc imediat: Un (x) = sin nx . Solut ia u(x, t) a ecuat iei din enunt , care satisface numai condit iile la limit a, se va scrie n continuare:

u(x, t) =

(1) (2) [Kn cos(an t) + Kn sin(an t)] sin n=1

nx

230CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. iar constantele Kn , Kn se vor determina prin intermediul condit iilor init iale. S a observ am c a sistemul de funct ii Un (x) = sin nx este ortogonal, de pondere (x) = 1 pe intervalul [0, ] si avem: sin2
0 (1) (2)

nx

dx = . 2

Folosind n continuare condit iile init iale, vom obt ine:

f (x) =
n=1

(1) Kn sin

nx

(1) si de aici, Kn =

2
0

f (x) sin

nx

dx

(2) In mod analog, pentru Kn se obt ine valoarea: (2) Kn =

2 an

g (x) sin
0

nx

dx.

6) S a se rezolve ecuat ia:

u 2u = a2 2 t x

cu condit ia init ial a: u(x, 0) = f (x); x [0, ] si condit iile la limit a: u(0, t) = u( , t) = 0 Rezolvare: Vom folosi metoda separ arii variabilelor, deci vom c auta solut ii de forma: un (x, t) = Un (x)Vn (t); dup a nlocuire n ecuat ia din enunt , se obt ine: Un (x)Vn (t) = Un (x)Vn (t) si de aici: Un (x) 1 V (t) = 2 n = 2 n. Un (x) a Vn (t) In acest mod, se obt in ecuat iile diferent iale: Aceste ecuat ii au solut iile: Un (x) = Cn cos(n x) + Cn sin(n x) 2 Vn (t) = Kn e(an x) t si deoarece, n virtutea ecuat iei din enunt , putem lua Kn = 1, vom obt ine pentru un (x, t) expresia:
(1) (2) un (x, t) = [Cn cos(n x) + Cn sin(n x)]e(an ) t .
2

Un (x) + 2 n Un (x) = 0 2 Vn (t) + a 2 n Vn (t) = 0

(1)

(2)

5.3. EXERCIT II S I PROBLEME PROPUSE


(1)

231

Deoarece un (0, t) = 0 rezult a Cn = 0, iar din un ( , t) = 0 rezult a sin(n ) = 0. Valorile proprii ale problemei la limit a vor date de sirul n = n , astfel c a solut ia cap at a forma:
(2) ( un (x, t) = Cn e
an 2 ) t

sin(

nx

),

n timp ce, solut ia general a se va scrie:

u(x, t) =
n=1 (2)

(2) ( Cn e

an 2 ) t

sin(

nx

Constantele Cn se determin a prin intermediul condit iei init iale:

f (x) =
n=1

(2) Cn sin(

nx

), de unde se obt ine, cu u surint a: n

(2) Cn =

2
0

f ( ) sin

d.

Solut ia se poate pune sub forma: u(x, t) = 2

[
0 n=1

e (

an 2 ) t

sin(

nx

) sin(

)]f ( )d.

5.3

Exercit ii si probleme propuse

1) S a se determine solut ia general a si problema Cauchy pentru ecuat iile: u u 2 2 i) x x + y y = x + y ; u|y=1 = x x+(y 1) x2 +y 2 R: u = y 2 2 2 ii) 2xu u + 2yu u x y = u x y ; u|y =1 = x R: u = 2x2 2y 2 + 2y 3 x2 y 2 2 u 2 u iii) 2x3 u x + (y + 3x y ) y + 2x z z = 0
z R: u = ( x ,x + x3 ) y2

iv) (x

x u 2 x+y x2 + y 2 + z 2 ) u x + (u + e ) y = u e

z , x + x2 + y 2 + z 2 ) R: u = ( x 2) S a se determine solut ia u = u(x, y ) a ecuat iei:

2u 2u 2u + 3 + 2 = 0 care satisface: x2 xy y 2 u(0, y ) = y ; u (0, y ) = 3y 2 x

232CAPITOLUL 5. PRINCIPALELE ECUAT II ALE FIZICII MATEMATICE. R: u(x, y ) = (y x)3 + 2(y x) + (2x y )3 + 2x y. 3) S a se determine solut ia u = u(x, y ) a ecuat iei: x
2 2u u 3 u 4 x = 0 care satisface: 2 2 x y x

u(x, x2 ) = f (x); u(x, x2 ) = g (x) pentru x 0, unde f si g sunt dou a funct ii date, cu f (0) = g (0) = 0.
+y +y R: u(x, y ) = f ( x 2 ) + g( x 2 ). 4) S a se determine solut ia u = u(x, y ) a ecuat iei:
2 2

2u 2u 2 = 16(x2 y 2 ) care satisface: x2 y u(x, x) = f (x); u(x, x) = g (x) pentru x 0, unde f si g sunt dou a funct ii date, cu f (0) = g (0) = 0 xy x+y 2 2 2 R: u(x, y ) = (x y ) + f ( 2 ) + g ( 2 ). 5) S a se determine solut ia u = u(x, t) care veric a ecuat ia: 2u 1 u + 2 u care satisface: = 2 t x x u(x, t + 2 ) = u(x, t); u(0, t) = f (t) unde f este o funct ie periodic a de perioad a 2 si satisface condit iile lui Dirichlet. R: u(x, t) = e
1 2 2 x 2

(An cos nt + Bn sin nt)e 2 n


n=0

2 x2

6) S a se determine solut ia u = u(x, t) care veric a ecuat ia:


2 2u u 2 u + x + = 0 x [0, ] t (, ) si condit iile: t2 x2 x

u(x, t + 2 ) = u(x, t) x [0, ] t (, ) u(0, t) = f (t); u( , t) = . R: u(x, t) =


1 2

sin t ; t (, ) 5 4 cos t

(
n=0

x n ) sin nt. 2