Sei sulla pagina 1di 17

TAKLIMAT BENGKEL PERINGKAT NEGERI KEDAH

LATAR BELAKANG PROJEK


(Implimentasi TD dan KT merentasi kurikulum dan Ko-kurikulum Sekolah Rendah) Objektif a. Mendidik murid sekolah rendah tentang tenaga diperbaharui dan kecekapan tenaga b. Melatih murid sekolah rendah mengamalkan budaya cekap tenaga c. Memupuk keperihatinan murid, guru dan seluruh warga sekolah tentang kepentingan Tenaga Boleh Baharu (TBB) dan menerapkan nilai Kecekapan Tenaga (KT) dalam kehidupan seharian d. Mewujudkan komuniti sekolah yang mengamalkan budaya cekap tenaga dalam kehidupan seharian.

LATAR BELAKANG PROJEK


(Implimentasi TBB dan KT Merentasi Kurikulum dan Ko-kurikulum Sekolah Rendah)
Sasaran Murid-murid sekolah rendah seluruh Malaysia Guru-guru sekolah rendah seluruh Malaysia Kakitangan dan warga sekolah rendah seluruh Malaysia Pelaksanaan projek April 2004 Mei 2005 Sept 2005 2006 April 2007 Mac 2008 Dis 2008 Dis 2009 2010 2011 - 2012 2013

Mengenalpasti kaedah pelaksanaan Membina modul draf awal Melatih guru rintis Rintis di 36 buah sekolah rendah Pemurnian modul draf awal Membina modul selepas pemurnian Membina kit-kit bantu mengajar Melatih Jurulatih Utama Teknikal Bengkel Guru Pelaksanaan Kesinambungan Projek

OBJEKTIF PROJEK
Mewujudkan kesedaran tentang tenaga diperbaharui dan kecekapan tenaga dikalangan pelajar-pelajar, guru-guru dan seluruh warga sekolah rendah di Malaysia Melaksanakan pendekatan melalui pelaksanaan merentasi kurikulum dan kokurikulum sedia ada di sekolah rendah dengan penghasilan modul-modul sebagai bahan bantu mengajar guru-guru di sekolah. Mewujudkan kesedaran di kalangan guru melalui latihan kepada guru-guru bagi sembilan mata pelajaran utama di sekolah rendah untuk melaksanakan pengajaran TD dan Kt di sekolah.

OBJEKTIF BENGKEL
Mewujudkan kesedaran tentang tenaga diperbaharui dan kecekapan tenaga dikalangan pelajar-pelajar, guru-guru dan seluruh warga sekolah rendah di Malaysia Melaksanakan pendekatan melalui pelaksanaan merentasi kurikulum dan kokurikulum sedia ada di sekolah rendah dengan penghasilan modul-modul sebagai bahan bantu mengajar guru-guru di sekolah. Mewujudkan kesedaran di kalangan guru melalui latihan kepada guru-guru bagi sembilan mata pelajaran utama di sekolah rendah untuk melaksanakan pengajaran TBB dan KT di sekolah.

TENTATIF BENGKEL TENAGA BOLEH BAHARU DAN KECEKAPAN TENAGA


Tarikh Masa 7.00 8.30 8.30 10.00 10.0010.30 10.30 12.30 12.30 2.30 2.30 4.30 4.30 5.00 6.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.30

03/03/2013

PERJALANAN KE SWISS INN SUNGAI PETANI

PENDAFTARAN

Majlis Pembukaan / Penelitian Modul & Video Aktiviti Pembentangan Kumpulan (BM, BI, Sains, KT)

Minum Petang / Taklimat JUT

Makan Malam

Kudapan

Sarapan Pagi

04/03/2013

Bengkel Mengikut Kumpulan

Bengkel Mengikut Kumpulan

Bengkel Mengikut Kumpulan

Makan Tengah Hari

Minum Pagi

05/03/2013

Pembentangan Kumpulan (Mate, PI, PSV, KH, Koku)

Refleksi Soal jawab Majlis Penutup Sesi Fotografi

PERJALANAN BALIK

PELAKSANAAN BENGKEL
Peserta Bengkel

9 Kumpulan
BM BI MATH SAINS KH KT PEN. ISLAM PSV KOKU

Jurulatih Utama Teknikal (Fasilitator) & Ahli Kumpulan

MODUL-MODUL TD & KT

B. INGGERIS

B. MELAYU

K. TEMPATAN

MATEMATIK

SAINS

KEM. HIDUP

P. SENI VISUAL

P. ISLAM

KO-KURIKULUM

MEKANISMA BENGKEL
Setiap kumpulan perlu memahami modul-modul yang telah dihasilkan dan juga bahan-bahan bantu mengajar yang telah disediakan

Bengkel akan melibatkan: a. Sesi teori JUT akan memberi tumpuan pada TBB & KT.
b. Sesi simulasi/praktikal model aktiviti kokurikulum. Simulasi P&P akan dijalankan mengikut kumpulan dan bidang merujuk kepada modul panduan guru dan modul aktiviti pembelajaran. Pelaksanaan modul aktiviti kokurikulum berdasarkan pengalaman sebenar murid- murid menjalankan aktiviti cadangan.

c. Pembentangan i. Pembentangan simulasi P&P ii. Pembentangan aktiviti sebenar kokurikulum


Setiap kumpulan perlu memastikan output bengkel dapat dihasilkan

OUTPUT BENGKEL
Rancangan Pengajaran (1 jam) berdasarkan rangka yang telah disediakan oleh JUT mengikut matapelajaran
Cadangan aktiviti hands on berasaskan kelab/persatuan kokurikulum

PERANAN GURU SELEPAS BENGKEL


Sebagai agen penyampai maklumat TBB & KT kepada pentadbir dan guru-guru sekolah melalui sesi perkembangan staf Menubuhkan Jawatankuasa TBB & KT di sekolah masingmasing

Jawatankuasa akan menggerakkan perancangan dan pelaksanaan aktiviti dengan teratur dan berkesan
Melaksanakan penyebaran maklumat melalui perkembangan staf di sekolah-sekolah berhampiran / kelompok Melaksanakan aktiviti TBB & KT melalui aktiviti kokurikulum dan P&P mata pelajaran berkenaan

PROSES PERLAKSANAAN PERINGKAT SEKOLAH


Taklimat kepada Guru Besar GPK Kokurikulum

Perkembangan Staff / Penubuhan JK Projek TBB & KT

Bengkel kepada Guru Kelab/KP

Modul dilaksanakan di sekolah

Pemantauan

JAWATANKUASA PERLAKSANA PERINGKAT SEKOLAH


GURU BESAR
PK KOKURIKULUM SETIAUSAHA KOKURIKULUM KETUA PANITIA SAINS KOKURIKULUM B. MELAYU B. INGGERIS MATEMATIK KEMAHIRAN HIDUP P. SENI VISUAL

SAINS
KAJIAN TEMPATAN PENDIDIKAN ISLAM

HARAPAN
Mengharapkan komitmen yang tinggi dari barisan Jurulatih Utama Teknikal yang telah dilantik untuk sama-sama melatih dan membantu guru-guru peringkat negeri Mengharapkan kerjasama JPN, PPD, pentadbir sekolah dan guru-guru bagi memastikan objektif yang diharapkan dapat direalisasikan

Renungan Bersama
Selain daripada peralihan kepada penggunaan peralatan elektrik yang cekap tenaga, amalan cekap tenaga juga seharusnya dipupuk dan dibudayakan di kalangan masyarakat kita. Pengamalan budaya cekap tenaga ini tidak memerlukan perbelanjaan wang malah hanya memerlukan kesedaran di kalangan kita supaya menghindari pembaziran tenaga. Contohnya, kita seharusnya memadamkan lampu apabila meninggalkan bilik atau rumah atau pun memadamkan lampu di waktu siang hari sekiranya cahaya semula jadi sudah mencukupi. Amalan sebegini kadang-kala dianggap mudah sehinggakan kita tidak mempedulikan kerana beranggapan impaknya yang kecil. Akan tetapi, jika kita semua bersama-sama mengamalkannya, ia akan membuahkan hasil yang amat besar sekali kepada industri pembekalan elektrik negara.
Y.B. DATO SRI PETER CHIN FAH KUI MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Dalam isu tarif elektrik, sebahagian besar kenaikan kadarnya disebabkan peningkatan harga gas asli dan kos arang batu yang menjadi input utama kepada pembekalan tenaga elektrik. Oleh itu, kenaikan kos input ini pada peringkat global turut memberi kesan langsung kepada kos bekalan elektrik di negara ini. Ketika ini, rakyat kita mewah dengan tenaga elektrik disebabkan harganya murah kerana ia diberikan subsidi kerajaan, namun harga yang rendah ini tidak memberi inisiatif kepada industri dan pengguna untuk menjimatkan penggunaan elektrik. Mungkin bagi pengguna, jika tarif elektrik dianggap murah, mengapa mereka perlu mengurangkan penggunaannya. Inilah masanya, rakyat perlu melakukan transformasi fikiran dan persepsi untuk memahami bahawa semua tarif keperluan asas sama ada bekalan elektrik atau air tidak akan murah selama-lamanya. Pengguna harus berusaha untuk memahami bagaimana kita dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dan memahami asas penentuan tarifnya pada masa depan. Pelbagai kempen penjimatan dilakukan kerajaan dan persatuan hak pengguna dan seharusnya ia mampu menyedarkan kita untuk sama-sama menyokong usaha itu.
Minda Pengarang BH: Elak bazir elektrik ketika tarif rendah 2012/10/11 - 08:28:30 AM

Selamat Berbengkel Sekian Terima Kasih