Sei sulla pagina 1di 113
ca eas ca poss oA delcatelor chestiuni de ordin junidc pe-caré G&Posedarea - euingerea -unel = pe care spera ca le-a dobandit}pe tale’ contractuala, este o inifiativa Siena ce es BREUEN et ant dle CAMELIA TOADER Imobiliare nr 7/1996. ¢S| — aN EVICTIUNEA IN CONTRACTELE CIVILE 4b << De ~— aa | | a EVICTIUNEA IN CONTRACTELE CIVILE Colecfia luridica, a editurii ALL: 4. Codul Clit Ed nga de (C. Barsan V. Stoica, F. Bais, 1992, 1999, 1994, 1996 2. rept civil. Teoria general a obligailor ‘Constanin Ststosou Corely Brean, 1992, 1983, 1994, 1995, 1906 3 rept civil Introducere in dreptul civil Pou! Mrcoa Cosmovie, 1994, 1995, 1996 4. Drop chil. Drepturtreale, obliga, Leaistatio Poul Mircea Cosmovc, 1994, 1996 5. Codul de procedurd civil comentat i adnotat ‘Gabel Bor, Dumiry Redescu, 1984, 1995, 1996 6, Introducere in toria generald a dreptulut ean Cotor, fon Craiovan, 1993, 1995, 1996 7. Legistatiafamilet Flavus Bais, Marta Avram, 1994,1995 8. Droptfnanciar public oan Giga, 1994, 1996 9. Probleme de criminologie 1LOancoa, 1995 10, Tratat do drept ponal. Partoa general Qancea 1995 11. Contenciosul administativ roman Valentin .Prisdcaru, 1985 412, Talat de drept administrativ roman, Valentin 1. Prsicaru, 1998 18. Teorla gonoralé a dreptulul = Drept rational, irvoare gi drept pozitiv M.Djuvara, 1995 14, Drept comunitar 0. Manolache, 1996 45. Infractinile tn log speciale g1leglextrapenale Gheorghe Diaconascu , 1996 16. Drept comercial roman ‘Stanciu D. Carpenary, 1995, 1996 17. Drept {Catia y lett ta orain Potu v. ay, 1984" i 18. Drept executional penal 1.Oancoa, 1996 19, Tratat do droptulfanilil on P. Fapoc, 1993, 1994, 1995/1095 20, Dropt civil. Teoria generals abril Ber 21, Drapt international. Intreducere n dreptul International public Roluca Miga-Bestoty 22. Manual de dropt penal. Partea genorall Costca Bula! Foc. Jotea Drept FUNDATIA .RUMABUA DE MAINE” UNIVERSITATEA SPIKU TAREE BIBLIOTECA BH one, Cu toale ca problema eviejuni nu este noua, abordarea astizi a deicalelor chestiuni de ordin jurdic pe care deposedarea - evingerea - unei persoane din ‘rept de propritate sau alte drepturieale sou de folosinta pe care spera cd le-a dobandit pe cale contractual, este oinjativ 6udabia a doamnei Camelia Toader. Lucrarea se caracterizeaza Tnainte de toate print-o mare complextate, doterminatd pe de 0 parte de abordarea raporturior civie transitive de proprietate sau folosin(a (vanzare, cesiune, schimb, aport In socetate,tntetnere, Tocatune 5.0) ca gi a unora din sfera dreptuui comercial, cum ar fl vanzares fondului de comer, repercusiunie garantie in contractelerefertoae ia brevetele de inventePe de alta parte, subiectul este abordat si dintro perspectva comparatist, find evocate si comentate solu foarte recente cin alte sisteme de “rept cum arf col german, francez italian, spaniol,olandez, de common tow. Mertul autoarei este acela c8, prin erudite 51 spit iscodior, a rougit 6B cerceteze un foarte boget material bblografic ce + permis nu num abordarea print-o noua perspeciva soluiior clasce, dar umaind evolu legiiael recente propune solu nol unor chestuni mai delicate, cum arf col ce deriva {in opcores Lgl n.112/1995, @ recurs n anular, a Lei dept de aver ‘sau a Leg cadastrulu g pubitai imobliare r.7/1996. teeta Imbucurdtor fepll 08 aati de manuale de drop, pot vedes Urine para verte monograi, luca de analiza eprotundlé 2 unee PUNT juridice de importanta deosebit, rod al unor ccercetari serioase ale tinerilor nos! colegi Prof univ.d.Francise DEAK