Sei sulla pagina 1di 1

Seminarios Ao 2014

EL MAR EN LA LITERATURA
Teresa Espino Jimnez mircoles 26 marzo T RRE!IEJA

"RA#TI#AS $E A% RR
Maria 'era

ENER&ETI#

EN EL % &AR

mircoles 2 a(ril

T RRE!IEJA

R&ANI)A#I NES $E A#T S S #IALES AL AL#AN#E $E T $ S


Mar*a &arcia "alacios mircoles + a(ril T RRE!IEJA

TIEM" S , RELA#I NES $E " $ER


Rosario T-r . J-ana Aznar mircoles / ma.o T RRE!IEJA

E# L &IA "ARA LA !I$A


Ale0an1ro 1e la !e2a 0-e'es 13 ma.o T RRE!IEJA

MAMA 4UIER
Inma Men2-al

SER ARTISTA
mircoles 21 ma.o T RRE!IEJA