Sei sulla pagina 1di 29

MATEMATICI APLICATE IN ECONOMIE

1. Transformarile elementare se pot aplica:


a
.
numai matricelor patratice;
b
.
oricarei matrice
c
.
numai matricelor inversabile;
d
.
numai matricelor cu rang nenul.
Ans b
2. Pentru a aduce o problem de programare liniar la forma standard, se folosesc variabile:
a
.
artificiale;
b
.
de compensare;
c
.
negative
d
.
de baza.
AN: !
". olu#ia sistemului

'

+
+

1$ 2 2
1$ 2 %
2 2
z y x
z y x
z y x
este:
a
.

; 2 , $ , 1 z y x
b
.
; 1 , & , 1 z y x
c
.
; 1 , $ , 2 z y x
d
.
alta varianta
AN: '
%. (ie vectorii x1, x2, ... x) R
n
. Atunci ei formeaza o baza daca:
a
.
sunt liniar independenti si k n;
b
.
k n;
c
.
sunt liniar independenti si k n;
d
.
k n si din
1
x1 *
2
x2 *...* )
x) + 0n i $, ,-i+
k , 1
.
AN: .
/. (ie operatorul L :0
2
0
"
si 02, 03 vectorii nuli ai celor doua spatii. Atunci:
a
.
L,02- + 02;
b
.
L,03- + 02;
c
.
L,02- + 03;
d
.
L,03- + 03.
AN: .
1.
(ie A matricea asocia formei ptratice Q:R
n
si
1
,
2
,..., n minorii principali ai lui A. Pentru a
aplica metoda lui 2acobi de aducere la forma canonic, trebuie obligatoriu ca:
a
.
i $, ,-i +
n , 1
;
b
.
,-i $, pentru i +
n , 1
;
c
.
i + $, pentru ,- i +
n , 1
;
d
.
dac
1
+
2
+ ... + n.
AN: A
3. 4 mul#ime M R
n
se numeste conve5 dac:
a
.
,- x1,x2 M a.6. x1*,17-x2 M, ,- 0;
b
.
,- x1,x2 M, ,-8$,19 a.6. x1*,17-x2 M;
c
.
,- x1,x2 M, si ,-8$,19 avem: x1*,17-x2 M;
d
.
,- x1,x2 M, si ,-8$,19 a.6. x1*,17-x2 M.
AN: !
&. (ie seria numerica

1 n
n
a
,

n
a
R. .are din afirmatiile de mai :os este adevarata:
a
.
daca
$ lim

n
n
a
, atunci

1 n
n
a
converge;
b
.
daca

1 n
n
a
converge, atunci
$ lim

n
n
a
;
c
.
daca
$ lim

n
n
a
, atunci seria

1 n
n
a
diverge;
d
.
daca

1 n
n
a
converge, atunci
$ lim

n
n
a
.
AN: '
;.
olu#ia optima pentru problema de transport
1
B
2
B 'isponibil
1
A / 1 1$$
2
A " 2 1/$
"
A
1 3 3$
Necesar 12$ 11$ 2"$ "2$
<ste:
a
.
1$$
12
x
,
/$
21
x
,
1$
22
x
,
3$
"1
x
,
$
"2 11
x x
;
b
.
1$
12
x
,
/$
"1
x
,
;$
22
x
,
2$
21
x
,
"%
11
x
,
$
"2
x
;
c
.
1$$
11
x
,
/$
21
x
,
"$
2"
x
,
3$
"1
x
,
$
"2 11
x x
;
d
.
&$
12
x
,
"/
21
x
,
1/
22
x
,
3$
"1
x
,
$
11
x
;
AN: A
1$. 'erivatele par#iale mi5te de ordinul doi ale func#iei f,5,=-+ ln 5=, sunt:
a
.
f
>
5= + 1
b
.
f
>
=5 + 5
c
.
f
>
5= + $
d
.
f
>
5= +=
AN: .
11. (ie B o matrice ob#inut prin transformrile elementare din matricea A. Atunci:
a
.
rang A + rang B ;
b
.
rang A rang B ;
c
.
rang A ? rang B ;
d
.
rang A @ rang B ;
AN: A
12. An spa#iul liniar R
n
e5ist:
a
.
cel mult n baze;
b
.
e5act n baze;
c
.
o singur baz;
d
.
o infinitate de baze.
AN: '
1". . AplicBnd metoda Causs 72ordan unui sistem liniar de ecuatii, matricea e5tinsa
A
este ecDivalenta cu matricea
A

,
_

1
"
1 2 $ "
$ 1 1 2
. Atunci:
a
.
sistemul este compatibil determinat;
b
.
sistemul este compatibil nedeterminat;
c
.
sistemul este incompatibil;
d
.
variabilele secundare alese sunt x2 si x4;
AN: !
1%. (ie B + Ex1, x2, ... x)F o baz 6n spa#iul liniar G. Atunci:
a
.
dim X + k;
b
.
dim X @ k;
c
.
dim X ? k;
d
.
xi = 0x , ,-i+
k , 1
.
AN: A
1/. (ie L :R
n
R
n
un oprator liniar si x un vector propriu pentru L. Atunci:
a
.
,!-

R astfel 6ncBt L,x- +

5 ;
b
.
L,

x- + x, ,-

R;
c
.
x + 0n ;
d
.
L,x- + 7

x, ,-

R.
AN: A
11. (orma ptratic Q :R
2
R are matricea asociat A+

,
_

" 2
2 1
. Atunci forma canonic asociat este:
a
.
Q,y-
2
2
2
1
"y y +
;
b
.
Q,y-
2
2
2
1
y y +
;
c
.
Q,y-
2
2
2
1
2 y y
;
d
.
Q,y-
2
2
2
1
3 " y y +
.
AN: !
13. (orma standard a programului liniar

'

+

+
$ ,
2 2
1
1$ 1 ma5
2 1
2 1
2 1
2 1
x x
x x
x x
x x f
este:
a
.

'


+ +
+
+ + +
% , 1 , $
2 2
1
$ $ 1$ 1 ma5
% 2 1
" 2 1
% " 2 1
i x
x x x
x x x
x x x x f
i
;
b
.

'


+

+ + +
% , 1 , $
2 2
1
$ $ 1$ 1 ma5
% 2 1
" 2 1
% " 2 1
i x
x x x
x x x
x x x x f
i
c
.

'

+

+
$ ,
2 2
1
1$ 1 ma5
2 1
2 1
2 1
2 1
x x
x x
x x
x x f
d
.

'


+
+
2 2
1
1$ 1 ma5
2 1
2 1
2 1
x x
x x
x x f
AN: A
1&. eria de puteri
n
n
n
x a - 1 ,
1
+

are raza de convergen#8 r + 1. Atunci seria:


a
.
converge pentru,
- 1 , 1 , x
;
b
.
converge pentru,
- , $ , - 2 , , + x
;
c
.
converge pentru,
- 2 , $ , x
;
d
.
converge pentru,
- $ , 2 , x
.
AN: '
1;. olu#ia optim8 pentru problema de transport
1
B
2
B
"
B
%
B 'isponibil
1
A 1 2 % " 2/
2
A 2 % 1 1 1/
"
A
" 2 1 2 2$
Necesar 1/ 1$ 2$ 1/ 1$ 1$
<ste:
a
.

,
_

$ 2$ 1$ $
1/ $ $ $
$ $ 1$ 1/
X
;
b
.

,
_

$ 2$ $ $
1/ $ $ $
$ $ 1$ 1/
X
;
c
.

,
_

$ 2$ $ 1
1/ $ % $
" $ 1$ 1/
X
;
d
.

,
_

2 1 2 "
1 1 % 2
" % 2 1
X
;
AN: !
2$. H,5,=,z,- =

,
_

p x y
x p z
y z p
este Dessiana func#iei f,5,=,z- + 5=z, dac:
a
.
p + $
b
.
p + 1
c
.
p + 71
d
.
p + 2
AN: A
21. Iatricele A si B se numesc ecDivalente dac:
a
.
au acelasi rang;
b
.
B se ob#ine din A prin transformri elementare;
c
.
sunt ambele ptratice si de acela si ordin;
d
.
au determinan#ii nenuli.
AN: !
22. . Iul#imea solu#iilor unui sistem liniar formeaz un spa#iu liniar dac sistemul este:
a
.
incompatibil;
b
.
omogen;
c
.
compatibil determinat;
d
.
ptratic, cu rangul matricei egal cu numrul necunoscutelor.
AN: !
2". (ormei e5plicite a unui sitem liniar 6i corespunde matricea
A

,
_

2
2
1 1 1 $
1 1 $ 1
. Atunci mul#imea solu#iilor
sistemului este:
a
.
x1+ 2*7, x2+ 727*, x3+ , x4+ ;
b
.
x1+ 27*, x2+ 727*, x3+ , x4+ ;
c
.
x1+ 2*7, x2+ 727*, x2+ 72*7,
d
.
x1+ 27*, x2+ 72*7, x2+ 72*7.
AN: A
2%. X un spa#iu liniar 9i vectorii x1, x2,x" X astfel 6ncBt x1*

x2 *

5" + 0x. Atunci vectorii sunt:
a
.
liniari dependen#i, dac

+ $;
b
.
liniari independen#i numai dac $;
c
.
liniari dependen#i, ,-0;
d
.
liniari independen#i, dac

+ $.
AN: .
2/. . 'acJ L :R
m
R
n
este un operator liniar si A matricea sa fa# de o perecDe de baze B, BK atunci:
a
.
AMm,n ,R-;
b
.
AMn,n ,R-;
c
.
B, BK sunt baze 6n R
m
;
d
.
B este baz 6n R
m
si este baz 6n R
n
.
AN: A
21. . (ie forma ptratic

'

+ +

2 1
2
"
2
2
2
1
"
2 2 - ,
:
x x x x x x Q
R R Q

- ,
x

T
x x x - , , ,
" 2 1
R
"
. atunci matricea asociat lui Q este:
a
.
A+

,
_

2 1
2 1
;
b
.
A+

,
_

1 $ $
$ 2 2
$ 2 1
;
c
.
A+

,
_

1 $ $
$ 2 1
$ 1 1
;
d
.
A+

,
_

2 2
1 1
.
AN: .
23. Iatricea sistemului de restric#ii atasata programului liniar

'


+ +
+ +
+
% , 1 , $
2$ 2
1$ 2
2 " min
% 2 1
" 2 1
2 1
i x
x x x
x x x
x x f
i
este:
a
.

,
_

1 2 1
1 1 2
A
;
b
.

,
_

1 $ 2 1
$ 1 1 2
A
c
.

,
_

2$ 1 2 1
1$ 1 1 2
A

d
.

,
_

2$
1$
1 $ 2 2
1 1 1 2
A
.
AN: !
2&. (ie
N n n
S

- ,
sirul sumelor par#iale atasate seriei

1 n
n
a
. 'ac8
2 lim

n
n
S
, atunci:
a
.
seria converge;
b
.
seria diverge;
c
.
nu se poate preciza natura seriei;
d
.
seria converge pe intervalul ,72,2-.
AN: A
2;. .ostul optim ,minim- 6n problema de transport ce are datele
1
B
2
B
"
B
%
B 'isponibil
1
A " 2 2 % 3$
2
A 1 2 " % 1$
"
A
" 2 2 1 2$
Necesar /$ 2/ 1/ 1$
este:
a
.
22$ u.m.;
b
.
21$ u.m.;
c
.
1;$ u.m.;
d
.
22/ u.m.
AN: A
"$. Punctele critice ale func#iei u+f,5,=,z- definita pe 0
"
cu valori Ln 0, se ob#in:
a
.
rezolvand ecua#ia f,5,=,z-+$
b
.
cu a:utorul Dessianei atasate func#iei f
c
.
rezolvand ecua#ia f
K
,5,=,z-+$
d
.
din solu#iile sistemului: f
K
5+$, f
K
=+$, f
K
z+$
AN: '
"1. Ietoda de aflare a inversei unei matrici A cu transformri elementare se poate aplica:
a
.
oricrei matrice AMm,n ,R-;
b
.
numai matricelor ptratice;
c
.
matricelor ptratice cu d! A $;
d
.
tuturor matricelor cu ran" A $.
AN: .
"2. 'ac L :R
m
R
n
este un operator liniar, atunci:
a
.
obligatoriu m @ n ;
b
.
obligatoriu m # n ;
c
.
m 9i n sunt numere naturale oarecare, nenule;
d
.
obligatoriu m + n.
AN: .
"". (ie vectorii x1, x2, ... x) R
n
astfel 6ncBt
1
x1 *
2
x2 *...* )
x) + 0n. Atunci x1, x2, ... x) sunt liniar independen#i
numai dac:
a
.
i + $, ,- i+
k , 1
;
b
.
,- i, 1?i?) astfel 6ncBt i + $;
c
.
i $, ,-i+
k , 1
;
d
.
k @ n.
AN: A
"%. Polinomul caracteristic asociat aplica#iei liniare a crei matrice 6n baza canonic este

,
_

$ 1 1
1 $ 1
1 1 $
A
este:
a
.
2 " - ,
"
+ + $
;
b
.
2 " - ,
2 "
+ $
;
c
.
2 " - ,
"
+ + $
;
d
.
2 " - ,
2 "
+ + $
AN: .
"/. (orma ptratic Q :R
2
R are matricea asociat A+

,
_

1 1
1 2
. Atunci Q are e5presia:
a
.
Q,x-
2 1
2
2
2
1
2 x x x x +
;
b
.
Q,x-
2 1
2
2
2
1
2 2 x x x x +
;
c
.
Q,x-
2 1
2
2
2
1
2 2 x x x x +
;
d
.
Q,x-
2 1
2
2
2
1
2 2 x x x x +
.
AN: !
"1. (ie seria

1 n
n
a
, cu termeni pozitivi. 'aca
2
1
lim
1

+

n
n
n
a
a
, atunci:
a
.
2
1
lim

n
n
n
a
b
.

1 n
n
a
converge;
c
.

1 n
n
a
diverge;
d
.
2
1
lim

n
n
n
a
.
AN: !
"3. (ie func#ia f,x,y- +
2
xy
, care din urmtoarele egalitati sunt corecteM
a
.
xy
x
f
2

;
b
.
2
y
x
f

;
c
.
. %
"
2
2
y
x
f

d
.
. %
%
2
2
y
x
f

AN: !
"&. (ie func#ia implicita z+f,5,=- definita prin (,5,=,z-+$ cu (
K
z diferita de zero. Atunci:
a
. K
K
K
z
x
x
%
%
z
b
.
K
K
K
z
y
x
%
%
z
c
. K
K
K
x
z
x
%
%
z
d
.
% z
x

K
AN: A
";. Programului liniar

'


+ + +
+ +
+ +
+ +
3 , 1 , $
" 2 2
2
1 " 2
% 2 " min
3 1 " 2 1
3 / " 2 1
3 % " 2 1
3 " 2 1
i x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x f
i
:
a
.
nu admite solu#ie optima;
b
.
admite solu#ia optima
1 , " , $ , / , 11 , 1&
3 2 1
i x x x x
i
;
c
.
admite solu#ia optima
3 , / , % , " , $ , / , 1$ , &
1 2 1
i x x x x
i
;
d
.
admite solu#ia optima
. % , 1 , $ , / , 11 , 1&
3 1 /
i x x x x
i
AN: A
%$. (unc#ia
z xy z y x z y x f 2 12 - , , ,
2 2 "
+ + + +
are:
a
.
punctul de minim
- 1 , 1%% , 2% , $
;
b
.
punctul de ma5im
- 1 , 1%% , 2% , $
;;
c
.
trei puncte sta#ionare;
d
.
nu are puncte de e5trem.
AN: A
%1. 'ac matricea A este ecDivalent cu matricea AK +

,
_

$ $
$ 1 $
$ $ 1
atunci:
a
.
'ac matricea A este ecDivalent cu matricea AK +

,
_

$ $
$ 1 $
$ $ 1
atunci:
b
.
ran" A + 1 + 1;
c
.
ran" A ? 2 din 0;
d
.
ran" A + " $.
AN: '
%2. (ie o problem de transport ecDilibrat cu m furnizori si n beneficiari. Atunci:
a
.
problema nu are 6ntotdeauna un program;
b
.
problema are 6ntotdeauna un program;
c
.
problema are 6ntotdeauna programe optime multiple;
d
.
problema are un program de baz cu m*n componente strict pozitive.
AN: !
%". (ie x1, x2, x" R
"
vectori oarecare astfel 6ncBt x" x1 7 2x2,. Atunci:
a
.
coordonatele lui x" sunt 1 9i 72;
b
.
x1, x2,x" formeazJ o baz 6n0
3
;
c
.
x1, x2,x" sunt liniari dependen#i;
d
.
deoarece x1 7 2x2 7 x" + 0n x1, x2,x" sunt liniari independen#i.
AN: .
%%. Pentru a determina valorile proprii ale operatorului L :R
n
R
n
cu matricea corespunztoare A, se rezolv ecua#ia:
a
.
d!,A7

Nn-+ $;
b
.
d!,A
T
7

-+ $;
c
.
d!,A *

&n-+ $;
d
.
d!,A
T
*

Nn-+ $.
AN: A
%/. (ie forma ptratic

'

+ +

" 1 2 1
2
"
2
2
2
1
"
& 1 2 / - ,
:
x x x x x x x x Q
R R Q

- ,
x

T
x x x - , , ,
" 2 1
R
"
. atunci matricea asociat lui
Q este:
a
.
A+

,
_

2 1
" /
;
b
.
A+

,
_

1 $ %
$ 2 "
% " /
;
c
.
A+

,
_

/ " $
" 2 %
$ % 1
;
d
.
A+

,
_

2 "
/ 1
.
AN: !
%1. eria de puteri
n
n
n
x x a - ,
$
1

are raza de convergen#a r @ $. Atunci teorema lui Abel afirma ca seria converge pe
intervalul:
a
.
- , ,
$ $
r x r x +
;
b
.
- , ,
$ $
r x r x +
;
c
.
- , ,
$ $
r x r x + +
;
d
.
- , ,
$ $
r x r x +
.
AN: !
%3. (ie f,x,y- +
y
x
2
. Atunci:
a
.
y
x
x
f 2

;
b
.
x
x
f
2

;
c
.
2
2
y
x
y
f

d
. 2
2
y
x
y
f

AN: A
%&. (ie func#ia implicita z+f,5,=- definita prin (,5,=,z-+$ cu (
K
z diferita de zero. Atunci:
a
.
K
K
K
z
y
y
%
%
z
b
.
K
K
K
z
y
y
%
%
z
c
.
K K
y y
% z
d
.
K K K
x y y
% % z +
AN: A
%;. (ie problema de transport cu datele din tabelul
1
B
2
B
"
B
'isponibil
1
A 3 1 1 "%
2
A 1 & 1 2&
"
A
1 2 2 "&
Necesar %3 21 "2 1$$ 1$$
.ostul minim al transportului este:
a
.
23/ u.m.;
b
.
2"& u.m.;
c
.
2%$ u.m.;
d
.
2// u.m.
AN: .
/$. (unc#ia
x xy z y x z y x f 2 1 ; % - , , ,
2 2 2
+ + +
are:
a
.
punctul de minim
- 1 , % , 2 , $
;
b
.
punctul de ma5im
- 1 , 1 , % , $
;;
c
.
trei puncte sta#ionare;
d
.
nu are puncte de e5trem.
AN: '
/1. 'ou sisteme liniare de ecua#ii se numesc '(i)a*n! dac:
a
.
au acelasi numr de ecua#ii;
b
.
au acelasi numr de necunoscute;
c
.
au aceleasi solu#ii;
d
.
matricile lor e5tinse nu sunt ecDivalente.
AN: .
/2. 4 problem de transport cu m furnizori si n beneficiari ,
2 , n m
- admite 6ntotdeauna:
a
.
un program de baz optim;
b
.
un program de baz degenerat optim;
c
.
un program de baz nedegenerat optim;
d
.
dou programe de baz optime;
AN: A
/". (ie vectorii x1, x2, ... xn 0
n
, n @ ", sunt liniar independen#i. Atunci:
a
.
vectorii x1, x2, ... xn formeaz o baz 6n 0
n
;
b
.
vectorii x1, x2, ... x) sunt liniar dependen#i, ,-k+
n 1,
;
c
.
vectorii x1, x2, ... xn formeaz o baz 6n 0
3
;
d
.
vectorii x1, x2, ......,xn,...,5p cu p@n sunt liniar independen#i.
AN: A
/%. 4peratorul L :R
2
R
2
are matricea A+

,
_

2 1
$ 2
. Atunci, valorile proprii ale lui L sunt:
a
.

1
+ 2,

2
+ $;
b
.

1
+ 71,

2
+ 72;
c
.

1
+ 2,

2
+ 72;
d
.

1
+ 71,

2
+ $.
AN: .
//. (orma ptratic Q :R
2
R are matricea asociat A+

,
_


1 2
2 "
. Atunci Q are e5presia
a
.
Q,x-
2 1
2
2
2
1
% " x x x x +
;
b
.
Q,x-
2 1
2
2
2
1
" 2 2 x x x x +
;
c
.
Q,x-
2 1
2
2
2
1
% " x x x x + +
;
d
.
Q,x-
2 1
2
2
2
1
2 2 x x x x +
.
AN: .
/1. (ie seria de puteri
n
x a
n
n

1
cu
2
1
lim
1

+

n
n
n
a
a
. Atunci:
a
.
(ie seria de puteri
n
x a
n
n

1
cu
2
1
lim
1

+

n
n
n
a
a
. Atunci:
b
.
raza de convergen#8 este r + 2;
c
.
raza de convergen#8 este r +
2
1
;
d
.
seria coverge
- , 2 , - 2 , , - , + x
.
AN: !
/3. (ie func#ia f,x,y- +
%
xy
, care din urm8toarele egalit8#i sunt corecteM
a
.
xy
x
f
2

;
b
.
"
%xy
y
f

;
c
.
y
x
f
"
2
2

;
d
.
x
x
f
2
2
2

.
AN: !
/&. (ie o serie cu termeni pozitivi cu termenul general ,un- 9i
. 1 lim
1
k
+
+
n
n
n

,
_

+
Atunci, dup8 criteriul lui 0aabe, seria este convergent8, dac8:
a
.
) ? 1
b
.
) @ 1
c
.
) + 1
d
.
) este diferit de zero
AN: !
/;. Hessiana atasata func#iei oarecare f : R
n
R :
a
.
este o matrice patrata de ordinul n,1;
b
.
este formata cu derivatele par#iale de ordinul N ale func#iei;
c
.
are toate elementele de pe diagonala principal8 nule;
d
.
este formata cu derivatele par#iale de ordinul NN ale func#iei.
AN: '
1$. (ie func#ia implicit8 =+f,5- definit8 prin ecua#ia (,5,=-+$, cu (
K
= diferit8 de zero. Atunci:
a
. K
,
,
y
x
%
%
y
b
. K
K
K
y
x
%
%
y
c
.
K
K
K
x
y
%
%
y
d
.
=O
% %
x
K

AN: !
11. Iatricea e5tins, corespunztoare unui sistem liniar, 6n formJ e5plicit este
A

,
_

1
2
%
$ $ $ $
1 1 1 $
1 $ 2 1
. Atunci
sistemul liniar:
a
.
este incompatibil;
b
.
este compatibil nedeterminat;
c
.
are solu#ia de baz x1+ %, x2+ 2, x3+ 71, x4+ $;
d
.
are o infinitate de solu#ii.
AN: A
12. 4 problem de programare liniar are 6ntotdeauna:
a
.
funfunc#ia obiectiv liniar;
b
.
coeficien#ii func#iei obiectiv nuli;
c
.
restric#iile neliniare;
d
.
matricea sistemului de restric#ii, ptratic.
AN: A
1". (ie L :R
n
R
n
un operator liniar 9i x un vector propriu corespunztor valorii proprii

. Atunci:
a
.
L,x- +7

x;
b
.
dac L,x- + 0n, atunci x + 0n ;
c
.
L,

x- +

2
x;
d
.
dac L,x- + 0n, atunci

+ 0 .
AN: '
1%. (ie operatorul liniar L :R
2
R
2
cu matricea A+

,
_

1 1
$ 1
. Atunci ecua#ia caracteristic corespunztoare este:
a
.

2
,2

*1+ $;
b
.

2
-

*1+ $;
c
.

2
7 2

*1+ $;
d
.

2
7 2

1+ $.
AN: .
1/. (ie o serie cu termeni pozitivi cu termenul general ,un- 9i
k
n
n
+
+

+1
lim
. Atunci seria este convergent8. dac8:
a
.
) + 1
b
.
) ? 1 9i lim un nu tinde la zero
c
.
) ? 1
d
.
) @ 1
AN: .
11. (ie aplica#ia L : R
m
R
n
. Atunci L este un operator liniar dac:
a
.
L,x1*x2- + L,x1- * L,x2-, ,-x1, x2 0
n
;
b
.
L,x- + L,x-, ,- 0, ,-x 0
n
;
c L,x1*x2- + L,x1- * L,x2- 9i L,x- + L,x-, ,- 0, ,-x,x1, x2 0
m
;
.
d
.
m + n.
AN: .
13. 'ac func#ia
- , , y x f
are derivatele par#iale de ordinul N de forma

'

- 1 2 ,
- 1 2 ,
y x y
y
f
y x x
x
f
, atunci f are:
a
.
un punct critic;
b
.
doua puncte critice;
c
.
o infinitate de puncte critice;
d
.
patru puncte critice.
AN: '
1&. Paloarea limitei
2 %
lim
2 2
2 2
1
1
+

y x
y x
y
x
este:
a
.
%
b
.
$
c
.
2
d
.
nu se poate calcula.
AN: A
1;. (ie f,5,=-+ln 5=. Atunci:
a
.
2
>
1
2
x
f
x

b
.
1
>
2

x
f
c
.
2
>
1
2
x
f
y

d
.
$
>
2

y
f
AN: A
3$. (ie f,x,y- + ln,xy-..are egalitate este adevarata
a
.
2
x
y
x
f

b
. 2
2
y
x
x
f

c
.
y y
f 1

;
d
.
xy y
f 1

.
AN: .
31. . (ie
A

,
_

2
2
$ $ $ $
1 $ 1 $
2 $ $ 1
matricea corespunztoare formei e5plicite a unui sistem liniar. Atunci sistemul
este compatibil dac:
a
.
+ $;
b
.
+ 1;
c
.
+ 71;
d
.
$.
AN: A
32. Pentru a aplica algoritmul imple5 de rezolvare a unei probleme de programare liniar, aceasta trebuie s fie 6n
forma:
a
.
canonic;
b
.
vectorial;
c
.
standard;
d
.
artificial.
AN: .
3". 4peratorul liniar L:R
2
R
2
are matricea A+

,
_

1 "
2 1
.Atunci ecua#ia caracteristic pentru ob#inerea valorilor
proprii are forma:
a
.
$
1 "
2 1

;
b
.
$
1 "
2 1

;
c
.
$
1 2
" 1


;
d
.
$
1 "
2 1

;
AN: A
3%. 4peratorul L :R
n
R
n
are n valori proprii distincte

1
,

2
, ... ,

n crora la corespund vectorii proprii x1, x2, ...


xn. Atunci:
a
.
x1, x2, ... xn formeaz o baz 6n 0
n
;
b
.
x1, x2, ... xn sunt liniar dependen#i;
c
.
x1, x2, ... xn sunt din acela9i subspa#iu propriu;
d
.
x1, x2, ... xn sunt nuli.
AN: A
3/. (ie seria alternanta

1
- 1 ,
n
n n
a
cu
$
n
a
. .riteriul lui Qeibniz afirma ca seria:
a
.
converge, daca
$
n
a
monoton descrescator;
b
.
diverge, daca
1
n
a
monoton crescator;
c
.
converge daca si numai daca
$ lim

n
n
a
;
d
.
diverge, daca
N n n
a

- ,
este monoton crescator.
AN: A
31. (ie o serie cu termeni pozitivi cu termenul general ,un- si
. lim
1
k
+
+
n
n

+
Atunci seria este divergenta, daca:
a
.
) + $
b
.
) @ 1
c
.
) ? 1
d
.
) + 1
AN: !
33. eria de puteri
n
n
n
x a

1
are
+

n
n
n
a lim
. Atunci seria:
a
.
converge,
x - ,
R;
b
.
converge, numai pentru x+ $;
c
.
converge, numai pentru x @ $;
d
.
diverge, pentru x+ $.
AN: !
3&. (unc#ia

'

1 - , ,
:
2
xy y x f
R R f
are:
a
.
punctul critic $,71,1- ;
b
.
o infinitate de puncte critice;
c
.
un singur punct critic;
d
.
Dessiana de forma

,
_

$ 1
1 $
- , , y x .
.
AN: .
3;. (ie

,
_

y
x
y x .
1 2
2 1
- , ,
Dessiana ataRat func#iei f,x,y-. 'ac $1,2,71- Ri $2,72,71- sunt puncte critice ale lui f,
atunci:
a
.
$1, $2 sunt puncte de ma5im;
b
.
$1 este punct de ma5im 9i $2 este punct de minim;
c
.
$1 nu este punct de e5trem, iar $2 este punct de ma5im;
d
.
$1 este punct de minim, iar $2 nu este punct de e5trem.
AN: .
&$. (ie f,5,=- + ln 5=. Atunci:
a
.
2
>
1
2
x
f
y

b
.
2
>
1
2
y
f
y

c
.
$
>
2

x
f
d
.
1
>

xy
f
AN: !
&1. (ie
A

,
_


1
2
2
$ $ $ $
1 1 1 $
2 1 $ 1

matricea corespunztoare formei e5plicite a unui sistem liniar. Atunci sistemul


este compatibil dac:
a
.
+ 1;
b
.
+ $;
c
.
+ 71;
d
.
$.
AN: A
&2. (ie B si BK dou baze din spa#iul liniar R
"
si S matricea scDimbrii de baz. Atunci S este:
a
.
ptratic si neinversabil;
b
.
inversabil;
c
.
dreptungDiular;
d
.
singular ,d! S + $-.
AN: !
&". Aplica#ia L :R
m
R
n
este un operator liniar. .are din afirma#iile de mai :os este adevrat:
a
.
L,x1*x2- + L,x1- * L,x2-, ,-x1, x2 0
m
;
b
.
L,x- + x, ,- 0, ,-x 0
m
;
c
.
L,x1*x2- + L,x1- * x2, ,- 0, ,-,x1, x2 0
m
;
d
.
L,x1*x2- + x1 * L,x2-, ,- 0, 9i ,-,x1, x2 0
m
;
AN: A
&%. (ie operatorul liniar

'

+ +

T
x x x x x x L
L
- " , 2 , - ,
0 0 :
" 2 1 " 1
2 "
, ,-x

T
x x x - , , ,
" 2 1
R
"
. Atunci matricea operatorului 6n
bazele canonice ale celor dou spa#ii are forma:
a
.
A+

,
_

1 1
2 1
;
b
.
A+

,
_

$ 1
1 "
2 1
;
c
.
A+

,
_


1
1
"
$
1
2
;
d
.
A+

,
_

1 2
1 1
.
AN: .
&/. (ie o serie cu termeni pozitivi cu termenul general ,un- 9i
. lim k +
n
n

Atunci seria este convergent8, dac8:


a
.
) ? 1 9i lim un nu tinde la zero
b
.
) @ 1
c
.
) ? 1
d
.
) + 1
AN: .
&1. eria de puteri
n
x a
n
n

1
,

n
a
R are
$ lim

n
n
n
a
. Atunci:
a
.
seria are raza de convergen#8 r + $;
b
.
seria converge, pentru
x - ,
R;
c
.
seria converge numai 6n x + $;
d
.
$ lim
1

+

n
n
n
a
a
.
AN: !
&3. Hessiana func#iei f,x,y- 6n punctul critic $$, este de forma

,
_

2
$
2
2 2
- ,


$ .
: Atunci $$ este punct de
minim local pentru f dac:
a
.
$ 1 > +
si
$ %
2 "
> +
;
b
.
2 >
s9i
$
"
>

c
.
2 <
si
$ %
2 "
> +
;
d
.
d-
, $ 2 > +
si
$
"
<
.
AN: !
&&. Paloarea limitei
2 2
" "
$
$
lim
y x
y x
y
x

este:
a
.
"
b
.
$
c
.
1
d
.
nu se poate calcula.
AN: !
&;. (ie f,5,=- + e
5=
. Atunci:
a
.
xy
x
y f a
2 >
2
-
b
.
xy
x
f
>
2
c
.
xy
y
f
>
2
d
.
$
>

xy
f
AN: A
;$. Sn spa#iu liniar X se nume9te /pa0i+ *iniar ra* dac:
a
.
elementele sale sunt numere reale;
b
.
corpul peste care este definit coincide cu mul#imea numerelor reale;
c
.
mul#imea X este nevid;
d
.
opera#iile definite pe X sunt opera#ii cu numere reale.
AN: !
;1. Pentru a aduce o problem de programare liniar de maxim la una de minim se foloseste rela#ia:
a
.
max,f- + 7min,f-;
b
.
max,f- + min,7f-;
c
.
max,f- + 7min,7f-;
d
.
max,f- + min,f-.
AN: .
;2. 'ac f :R
n
R este o este o form liniar, atunci:
a
.
f,x1 *

x2- + x1 *

x2 , ,- x1, x2 R
n
;
b
.
f,x1 *

x2- + f,x1- 7f,x2-, ,- x1, x2 R
n
;
c
.
f,x- + x, ,-0 9i ,- xR
n
;
d
.
f,x- + f,x-, ,- 0 9i ,- xR
n
.
AN: '
;". (ie A+

,
_

1 1
1 1
matricea atabat operatorului L :R
2
R
2
. Atunci:
a
.
valorile proprii ale lui L sunt:

1
+ 1,

2
+ 1;
b
.
valorile proprii ale lui L sunt:

1
+ $,

2
+ 2;
c
.
operatorul nu are valori proprii reale deoarece d! A + $;
d
.
sistemul caracteristic atasat este

'

+ +
+ +
$ - 1 ,
$ - 1 ,
2 1
2 1
x x
x x

.
AN: !
;%. (ie
N n n
S

- ,
sirul sumelor par#iale atasate seriei

1 n
n
a
si
S S
n
n


lim
. Atunci seria:
a
.
converge, daca
t S
;
b
.
diverge, daca
S
@1 ;
c
.
diverge, daca
S
?$;
d
.
converge, daca
1 S
.
AN: '
;/. (ie o serie cu termeni pozitivi cu termenul general ,un- 9i
. lim k +
n
n

Atunci seria este divergenta, daca:


a
.
) + 1
b
.
) @ 1
c
.
) ? 1
d
.
lim un + $
AN: !
;1. (ie seria geometrica

$ n
n
a1
, cu
$ a
. Atunci seria:
a
.
diverge, pentru
- 1 , 1 , 1
;
b
.
converge, pentru
9 1 , 1 8 1
;
c
.
converge, pentru T@$;
d
.
diverge, pentru
- , 1 8 9 1 , , + 1
.
AN: '
;3. (ie

,
_

1 $ $
$ $
$ $ 1
- ,
$

$ .
Dessiana corespunztoare func#iei f,x,y,z-. An punctul critic $$ . Atunci:
a
.
$$ este punct de minim local, dac8
1 >
;
b
.
$$ este punct de ma5im local, dac8
1 <
;
c
.
$$ este punct de e5trem local, dac8
2
1

;
d
.
$$ nu este punct de ma5im local, dac8
2
.
AN: A
;&. (ie f,x,y- +
y
x
2
2
. Atunci:
a
.
y x
f 1
2
2

;
b
.
x
x
f
2

;
c
.
2
2
y
x
y
f

;
d
. 2
2
2
2
y
x
y
f

.
AN: A
;;. Paloarea limitei
2 2
2 2
$
$
lim
y x
y x
y
x
+

este:
a
.
"
b
.
$
c
.
1
d
.
nu se poate calcula
AN: '
1$$. (ie f,x,y- + ln,xy-..are egalitate este adevarata
a
.
2
x
y
x
f

b
. 2
2
y
x
x
f

c
.
y y
f 1

d
.
xy y
f 1

AN: .