Sei sulla pagina 1di 5

1.

Charana raja mahima mein jani caraNaraja mahimA main jAnI prabhu caraNaraja mahimA main jAnI yAhi caraN sE gangA prakaTI bhagIrata kuladharanI yAhI carN sE ahalya uddhArI gautamkI paTTarAnI yAhI carN sE vipra sudAmA kanjan dAma tInhI mIrA kahE prabhu giridhar nAgar caraNa kalamala baDAnI

2. tu majha yajman rama,tu majha yajman,, janani jathari rakshiyale maj,,poshuni panchahi pram rama,,tu majha baher nighta mateche stani,, pay kele nirman rama,, tu majha ........... aise asta ya potachi,, ka karu chinta jan rama,, tu majha ............. madhwamunishwar swami ramapati ,, dhari majha abhiman rama,, tu majha yajman,, 3. sadguru vAnchUnI sAmpatE nA sOya tarAvEthE pAya AdI AdI | ApaNAsArikE karichi tatkALa nAhi kALa vELa dayAlAgIm | lOhaparisAchI nasAhE upamA sadguru mahIma agAdachi | tukhAmaNE kaisE AndhaLE hE jana kElepisarUna karyAdEva 4. 21. Samacharana sarojam sandraneelambhuthapam 5. Jagan nihita panam mandanam mandalaanam 6. Taruna tulasi mala kandharam kanjanetram 7. Sadaya navana hasam vittalam chintayami 8. 9. 10. 22. 11. Hari aala re hari aala re 12. Santa sanghe Brahmanandujala re 13. Hari yethe re Hari thethere 14. Hari Vachuni nahi ri the re 15. Hari pahi re Hari dhyayire 16. Hari Vachuni Nahi thuji re 17. Hari Nache re Hari Vache re 18. Hari Pahata anandu Sache re 19. Hari Adhi re Hari Andhi re 20. Hari vyapaka sarva bhuthi re 21. Hari jana re Hari vanare 22. Baap rakhumadevi varu rana re 23. Vithobha rakumai....... 24. 25. 26. 23. 27. namadEva kIrthana karI prEmabarEm nAcE pAnDurangA janAbhAyI mahnE dEva bhOlUm abhangA abhanga bhOltAm kIrthanIm ranga oDavalA prEmAcIyA candEm dEva nAccUm lAkaLA nAcat DOLat dEvAcA kaLalA pItAmbara

sAvat hOyI dEvA aisE bhOlE kabIrA yekaC ghartI jhAlI candra bhAgE vALuvanDI mAjA nAmdEv mAjA GnAnadEv gOpALa lAyyAmvANDI nAmayAcI janI lOLE santhAmcE pAyIm janma maraN pAsUni mukht karIkE viTAbhAyi 28. namadEva kIrthana karI prEmabarEm nAcE pAnDurangA janAbhAyI mahnE dEva bhOlUm abhangA abhanga bhOltAm kIrthanIm ranga oDavalA prEmAcIyA candEm dEva nAccUm lAkaLA nAcat DOLat dEvAcA kaLalA pItAmbara sAvat hOyI dEvA aisE bhOlE kabIrA yekaC ghartI jhAlI candra bhAgE vALuvanDI mAjA nAmdEv mAjA GnAnadEv gOpALa lAyyAmvANDI nAmayAcI janI lOLE santhAmcE pAyIm janma maraN pAsUni mukht karIkE viTAbhAyi 29. 30. bala bhImaha mAruti bhava jaladi madhila bhaya harila sakala anjani bAlaka tailOkya tsAlaka jani lankE majhi dala ravanchi dala zhaLe lakSmaNa prAna vAnchavila jANE jANi nal tagenchal anilaj droNAcala shrI rAma sEvaka kalyANa kAraka krSNa viSNO jagannAth smaraNa achala 31. vrindavani venu vaje vrndaavani veNu vaje veNu kawaNaachaa maay vaaje ho.. veNu naad gowardhanu gaaje..

puccha pasaruna mayura viraje maja paahaata bhaasati yaadava raaje...

truNa chara (tsara) charu (tsaru) visaralee gaayi vyaaghra eka Thaayi chaalee (tsaalee) pakShee kuLe niwanta raahilee vaira bhaava samuLa visaralee...

dhwani manjuLa manjuLa umaTatee waakee ruNuzuNu ruNuzuNu waazatee deva vimanee baisonee stuti gaatee bhaanudaasaa paawalee prem bhakti

chalA mandirAta viThObA ghaTa hinDatE bAzArAtA viThOba rAngOLi ghAtali gulAlAci rOza mALA kEli puSpAnci viThObA ardhya rAtri samaiya zaLati gaLyA madhE mALA mOtyAncE viThObA

bAjE mrudanga tALavinA yErE nAcata gaurigaNA gaNapati bappA mOreya maNgaLa mUrti mOreya nAcha nAcha nAcha gajAnanA pAyI bAndhula ghunguru bALA yEyI Thumakata phUla nivALA janaradE tavehA kALA dEhi Ananda gaurI bALA guDu guDu yErE lugu lugu yErE cirpuTAcE bALA gaNapati bappA mOreyA mangaLa mUrti mOreyA nAcha nAcha nAcha gajAnanA tukhA cintanE dzhamalE sArE khAli ghAlina bhAgila tArE nAcha caitanya avaghE vArE AlA pUrat bharalAch kUrE karpUra gaurA jagadOddhArA hErI gaNEshA hE jagadIshA hE paramEshA gaNapati bappA mOreyA mangaLa mUrti mOreyA nAcha nAcha nAcha gajAnanA

Aalya Pach goulani | Pach rangancha shrungar karuni | Easha natuni thutuni aalya ||

Pahili goulan rang safedh jashi chandrachi joth || Gagani chandini thi lakalakhith | Aisi thichi math | manthan karith hothi daranth| krishnancha dharuni hath ||natuni||

Dusri goulan Bholi bhali | rang haldihuni pivala| pivala pithambar Nesuni Aali | Angi thithya butteydar choli

Thisri goulan rang kaala | Nesuni aali Chandra kala| Kaale kaajal lavuni dola| rang thicha savala | kali galsar ghaluni gala| Aali rajas bala ||

Chavathi goulan rang lal | lali lal galahi lal | Kapali kanku chiri lal | Bhangi Bharoni gulal | Mukhi panancha beeda rang lal |

Panchvi goulan hirava rang | Avadhya bai jhalya dang | Phugdi khelath Krishna sang | Eknath Abhang |

Natuni thutuni Aalya ||

Asa kasa devacha dev bai takda | deva eka payaney langda |

Gavalya dhari jatho dahi dudh khatho |

Kari dahya dudhacha rabda bai ||

Vaalvanti jatho keertan karitho | lavi sadhu santhancha jagda ga bai ||

Eka janardhani bhiksha vada bai dev ekanathancha bachda ||

Adhari dharuni venu | vajavila koni venu |

Prath : kali tho vanamali | vana dheuni jatho dhenu ||

Ubhi mi rahen vaat mi paahe kehva bhetal mama kanha ||

Eka janardhani vajvila venu | Ektha man jhale thalleen ||

*****************************************************************