Sei sulla pagina 1di 4

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KELAB BOLA BALING Perjumpaan 1 Topik/Program Pendaftaran, Suaikenal Objektif Pada akhir perjumpaan kokurikulum,

pelajarpelajar dapat 1. Mendaftarka n keahlian. 2. Mengenali guru penasihat dan AJK. 3. Membaca minit mesyuarat agung. Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Menghuraikan sejarah sukan bola baling. 2. Undang-undang dan peraturan permainan bola baling. 3. Peralatan dan gelanggang bola baling. Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Pelajar-pelajar dapat melakukan - balingan - tangkapan Aktiviti 1. Pendaftaran ahi baru. 2. Pendaftaran semula ahli lama. 3. Mengenali guru penasiht dan AJK kelab. 4. Memaklumkan kepada ahli tentang isi kandungan minit mesyuarat agung lalu. 5. Memaklumkan perlembagaan kelab kepada pelajar-pelajar. 6. Memaklumkan kadar yuran yang perlu dibayar oleh setiap ahli berdasaran minit mesyuarat agung . 1. Pelajar-pelajar diterangkan tentang sejarah perkembangan sukan bola baling dunia. 2. Pelajar-pelajar diberi penerangan tentang organisasi bola baling dunia dan kebangsaan. 3. Pelajar-pelajar juga diterangkan tentang undang-undang dan pera-turan-peraturan permainan bola baling antarabangsa. 4. Pelajar-pelajar diberitahu tentang ukuran gelanggan serta gajet-gajet yang diperlukan dalam permainan bola baling. Alat/Bahan/Catatan 1. Borang keahlian. 2. Bukur rekod kehadiran kokurikulum. 3. Perlembagaan kelab. 4. Aktiviti di jalankan di kelas.

Pengenalan permainan bola baling

1. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah dan di gelanggang bola baling. 4. Pita ukur. 5. Bola.

Balingan dan tangakapan

Teknik halangan

Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Menghalang pihak lawan daripada menjaringkan gol. 2. Menghalang pihak lawan daripada maju ke hadapan.

1. Pelajar-pelajar diajar beberapa kemahiran asas teknik membaling bola iaitu : - Balingan jauh - Balingan dekat - Balingan sambil melompat 2. Pelajar-pelajar juga dilatih menangkap bola dengan betul agar tidak terlepas dari tangan. 3. Latihan dijalankan secara latih tubi. 1. Memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar dalam menghalang pemain pasukan lawan daripada marah ke pintu gol. 2. Memberi pengajaran kepada pe-lajar-pelajar bagaimana untuk menghalang pemain pasukan lawan daripada menjaringkan gol. 3. Melatih pelajar-pelajar melakukan 2 perkara dalam satu masa iaitu membuat serangan sambil menghalang pasukan lawan daripada menjaringkan gol,

1. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Aktiviti dijalankan di gelanggang. 4. Bola secukupnya. 1. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Aktiviti dijalankan di gelanggang. 4. Bola secukupnya.

Perjumpaan 5

Topik/Program Teknik menjaringkan gol

Balingan percuma dan balingan sudut

Menyerang dan menjaringkan gol serta mempertahankan gol sendiri

Posisi pemain

Objektif Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Melakukan jaringan gol dalam permainan dan ketika diberikan balingan penalti. Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Melalukan balingan percuma dan balingan sudut 2. Menghuraikan mengapa balingan percuma dan sudut diberikan oleh pengadil. Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Menyerang pintu gol lawan. 2. Mempertahankan pintu gol sendiri dari dibolosi pasukan lawan. Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Menghuraikan tentang posisi pemain dan peranan mereka. 2. Mengenalpasti kebolehan pelajar untuk meletakkan mereka pada posisi yang sesuai.

Aktiviti 1. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam menjaringkan gol - sambil melompat - secara statik. 2. Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana menjaringkan gol penalti.

Alat/Bahan/Catatan 1. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Aktiviti dijalankan di gelanggang. 4. Bola secukupnya. 1. Buku rekod kehadiran koku rikulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Aktiviti dijalankan di gelanggang. 4. Bola secukupnya.

1. Pelajar-pelajar didedahkan cara-cara melakukan balingan percuma dan balingan sudut dengan betul. 2. Mereka turut didedahkan agar setiap balingan mereka mendatang hasil iaitu berjaya menjaringkan gol. 3. Pelajar-pelajari dibertahu mengapa pengadil memberikan balingan percuma dan balingan sudut.

1. Pelajar-pelajar dilatih menggunakan kemahiran menyelinap dan menghantar bola kepada pemain sepasukan. 2. Pelajar-pelajar dilatih menggunakan kemahiran mereka untuk menghalang pemain lawan daripada menghampiri pintu gol sendiri.

1. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Aktiviti dijalankan di gelanggang. 4. Bola secukupnya.

1. Mendedahkan kepada pelajarpelajar tentang peranan pemain berdasarkan posisi mereka iaitu:a. Penyerang (tengah/tepi) b. Pertahanan (tengah/tepi) c. Penjaga gol 2. Mengadakan satu simulasi perlawanan dengan meletakkan pelajar-pelajar pada posisi yang bersesuaian dengan mereka.

1. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Aktiviti dijalankan di gelanggang. 4. Bola secukupnya.

Perjumpaan 9

Topik/Program Kepengadilan

Objektif Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Memahami keputusan yang diambil oleh pengadil. 2. Menjadi pengadil jika diperlukan. Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Menyediakan pasukan untuk pertandingan peringkat daerah tahun hadapan. Pada akhir perjumpaan kelab, pelajar-pelajar dapat 1. Mengelolakan satu pertandingan sendiri. 2. Tahu untuk menguruskan sesuatu pertandingan. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajarpelajar dapat 1. Menilai kembali aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun ini. 2. Memilih AJK untuk sesi akan datang. 3. Mengendalikan mesyuarat agung. 4. Menentukan kadar yuran setiap pelajar.

Aktiviti 1. Pelajar-pelajar didedahkan dengan situasi sebenar sesuatu perlawanan bola baling. 2. Mengaplikasikan semua perkara yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturanperaturan permainan bola baling. 3. Pelajar-pelajar dilatih menjadi pengadil bagi satu perlawanan bola baling.

10

Perlawanan dalaman

1. Pelajar-pelajar diminta berlawan dalam dua kumpulan bagi melihat bakat dan kebolehan mereka. 2. Pelajar-pelajar diminta menggunakan sepenuhnya kemahiran mereka.

Alat/Bahan/Catatan 1. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Aktiviti dijalankan di gelanggang. 4. Bola secukupnya. 5. Menjemput pakar bola baling dari luar. 1. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 2. Buku log koku. 3. Aktiviti dijalankan di gelanggang. 4. Bola secukupnya.

11

Mengelolakan pertandingan.

3. Pelajar-pelajar diterangkan tentang - Bentuk pertandingan. - Penyediaan borang penyertaan. - Menentukan yuran penyertaan. - Borang pemarkahan. - Menyusun jadual pertandingan. - Syarat & peraturan pertandingan. 1. Menilai dan membuat post mortem aktiviti-akviti yang dijalankan sepanjang tahun ini. 2. Melatih pelajar-pelajar mengendalikan mesyuarat agung berdasarkan perlembagaan kelab. 3. Merancang aktiviti untuk tahun hadapan. 4. Membincangkan yuran untuk sesi akan datang.

1. Diadakan satu simulasi pertandingan. 2. Dilaksanakan di dalam kelas.

12

Refleksi diri dan mesyuarat agung kelab

1. Dijalankan di dalam kelas. 2. Guru membimbing pelajar-pelajar membuat refleksi diri dan megelolakan mesyuarat.