Sei sulla pagina 1di 1

Lampiran B

BAHAN YANG PERLU DIBAWA OLEH PESERTA KURSUS SEMASA MENGHADIRI KURSUS PENYEBARAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) DAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TAHUN 4 PERINGKAT NEGERI KEDAH BAGI MATA PELAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Bil 1. 2. 3.

Dokumen / Bahan / Alatan Cetakan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Cetakan Modul Pengajaran RBT Tahun 4 Kit model kereta

Catatan Sila muat turun daripada Portal Sektor Pengurusan Akademik JPNK Rujuk Modul Pengajaran muka surat 13 hingga 22 - Memasang dan membuka kit model berfungsi Rujuk Modul Pengajaran muka surat 23 hingga 42 - Mereka bentuk projek eksperimental Rujuk Modul Pengajaran muka surat 43 hingga 88 - Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik Rujuk Modul Pengajaran muka surat 91 hingga 148 - Menghasilkan Artikel Jahitan

4.

Surat khabar terpakai, straw, gunting, pisau, cellotape dan gam

5.

Botol minuman plastik, kepingan kayu kecil, bateri,wayar,pemegang mentol dan bahanbahan lain yang difikirkan sesuai.

6.

Kain (saiz sekurang-kurangnya A4) dan alatan menjahit

Nota : Dokumen berkaitan mata pelajaran RBT Tahun 4 boleh dimuat turun daripada portal rasmi Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah di alamat : http://akademik.kedah.edu.my 1. 2. 3. 4. Ketik (click) pada MUAT TURUN Ketik (click) UNIT TEKNIK & VOKASIONAL Ketik (click) KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Pilih bahan yang dikehendaki dan ketik pada butang Download