Sei sulla pagina 1di 1

Matlamat utama penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam kurikulum Sejarah untuk membentuk warganegara yang

berketerampilan dan bermaklumat seperti berikut:


Bil Dimensi Kewarganegaraan Perkongsian Sejarah Ciri-ciri Warganegara Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik

Mengetahui dan memahami sejarah pembentukan negara.

Berbangga dengan sejarah asal usul negara. Menghargai kewujudan dan kegemilangan kerajaan Melayu tradisional. Mengambil iktibar kesan penjajahan kuasa luar ke atas negara. Menghayati peristiwa kemerdekaan negara. Memelihara warisan negara. Menyanjungi prinsip Rukun Negara. Menghormati kepelbagaian agama dan budaya. Berbangga dengan lambang dan simbol negara. Menghormati amalan kepelbagaian kaum, budaya, dan agama. Berbangga dengan hari kemerdekaan. Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Berbangga dengan pencapaian negara.

Perkongsian Nilai

Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berhemah.

Perasaan Kekitaan

Membentuk sikap sepunya dan kebersamaan.

Perkongsian Masa Depan Kesetiaan

Membina keyakinan dan tanggungjawab mencorakkan negara pada masa depan Memupuk kepercayaan kepada Tuhan Memupuk perasaan taat dan setia pada negara. Mengetahui dan memahami tanggungjawab sebagai warganegara dengan sepenuh hati. Mempunyai perasaan cinta akan negara yang mendalam dan berusaha mempertahankannya.

Menghormati masyarakat pelbagai kaum. Memakmurkan ekonomi negara. Mengekalkan warisan negara Mematuhi perintah Tuhan Mentaati Raja dan Negara. Menghormati pemimpin negara. Mematuhi undang-undang dan peraturan negara.

Tanggungjawab Warganegara

Mempertahankan identiti negara. Mempertahankan warisan negara. Menerima perbezaan kaum, budaya dan agama.

Keterikatan Emosi Kepada Negara

Menghargai sejarah asal usul negara. Menghargai warisan negara. Menghargai identiti negara. Menghayati prinsip Rukun Negara. Bersyukur dengan keharmonian kaum. Bersyukur dengan kemajuan ekonomi. Berbangga dengan pencapaian negara.