Sei sulla pagina 1di 4

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KELAB BAHAS Perjumpaan 1 Topik/Program Pendaftaran, suaikenal dan taklimat mengenai persatuan Objektif Pada

akhir perjumpaan, pelajar-pelajar dapat 1. Mendaftarkan keahlian. 2. Mengenali guru penasihat dan AJK. 3. Membaca minit mesyuarat agung lalu. Pada akhir perjumpaan, pelajar-pelajar dapat 1. Mengendalikan minit mesyuarat agung dan mesyuarat AJK. Pada akhir perjumpaan, pelajar-pelajar dapat 1. Menghasilkan laporan aktiviti secara bertulis dan lisan yang betul. Aktiviti 1. Pendaftaran semula ahli lama. 2. Pendaftaran diri ahli-ahli baru . 3. Memperkenalkan guru-guru penasihat dan AJK kelab. 4. Membentangkan kepada ahli ten-tang isi kandungan minit mesyuarat agung lalu. 5. Membacakan perlembagaan kelab kepada ahli. 6. Memaklumkan kadar yuran yang perlu dibayar oleh setiap ahli berdasarkan minit mesyuarat agung yang lalu. Alat/Bahan/Catatan 1. Borang keahlian. 2. Bukur rekod kehadiran kokurikulum. 3. Perlembagaan kelab.

Kemahiran mengendalikan mesyuarat

Kemahiran menulis laporan

Perbahasan ala parlimen

Perbahasan ala parlimen

Pada akhir perjumpaan, pelajar-pelajar dapat 1. Menjalani latihan perbahasan ala parlimen. 2. Menjalani pertandingan bahas sesama sendiri. Pada akhir perjumpaan, pelajar-pelajar dapat 1. Menjalani latihan per-

1. Pelajar-pelajar diajar mengendalikan satu mesyuarat agung dengan betul. 2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar bagaimana hendak menghasilkan satu minit mesyuarat agung dan mesyuarat AJK mengikut format yang sebenarnya. 3. Membincangkan tentang perlembagaan persatuan. 1. Memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar cara-cara menulis lapo-ran aktiviti dengan betul. 2. Membimbing pelajar-pelajar untuk laporan secara lisan menggunakan laras bahasa yang betul. 3. Membincangkan apakah kesalahan yang biasa dilakukan oleh individu yang melaporkan sesuatu aktiviti. 1. Memberi pelajar-pelajar pengalaman menjalani sesi perbahasan mengikut sistem yang diamalkan oleh KPM. 2. Memberi pelajar-pelajar pendedahan tentang cara-cara berdebat yang baik dan boleh member kesan kepada penonton dan juri. 3. Membiasakan diri pelajarpelajar dengan pertandingan perbahasan ala parlimen. 1. Memberi pelajar-pelajar pengalaman menjalani sesi perbahasan mengikut sistem yang diamalkan oleh KPM. 2. Memberi pelajar-pelajar pendedahan tentang cara-cara

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

Perjumpaan

Topik/Program

Menganjurkan pertandingan perbahasan ala parlimen

Menonton rakaman perbahasan

Membentuk pasukan untuk HKSBP

Perlawanan

Objektif bahasan ala parlimen. 2. Menjalani pertandingan bahas sesama sendiri. Pada akhir aktiviti kokurikulum pelajar-pelajar dapat ... 1. Pengalaman menganjurkan pertandingan perbahasan ala parlimen. 2. Mengenalpasti bakat pelajar-pelajar yang berbakat dalam bidang ini. Pada akhir aktiviti kokurikulum pelajar-pelajar dapat ... 1. Menonton pertandingan perbahasan ala parlimen peringkat akhir. 2. Menilai kekuatan pasukan yang mengambil bahagian dalam perbahasan yang ditonton. Pada akhir aktiviti kokurikulum pelajar-pelajar dapat ... 1. Menyediakan satu pasukan yang mantap untuk HKSBP. 3. Meningkatkan persefahaman sesama ahli pasukan. Pada akhir akti-

Aktiviti berdebat yang baik dan boleh member kesan kepada penonton dan juri. 3. Membiasakan diri pelajarpelajar dengan pertandingan perbahasan ala parlimen. 1. Memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang penganjuran pertandingan perbahasan ala parlimen. 2. Memberi pengalaman pelajarpelajar untuk menjadi juri pertandingan. 3. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang berbakat dalam bidang kokurikulum untuk diserapkan dalam pasukan sekolah.

Alat/Bahan/Catatan

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

1. Mendedahkan pelajar-pelajar dengan kualiti perbahasan yang dipamerkan oleh pasukan yang ditonton. 2. Menonton perbahasan antara dua pasukan dalam satu pertandingan yang berprestij dan berkualiti. 3. Membuat penilaian dan perbandingan dengan pasukan sendiri.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum. 3. Alat pemain VCD.

1. Menyediakan satu pasukan yang mantap untuk menyertai pertandingan bahasa ala parlimen Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris peringkat SBP. 2. Menyediakan satu pasukan yang boleh mencabar pasukan lain dalam pertandingan bahasa HKSBP peringkat zon dan kebangsaan. 3.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

1. Mengadakan perlawanan per-

1. Buku rekod akti-

Perjumpaan

Topik/Program persahabatan

10

Menyediakan buku skrap

=[

Objektif viti kokurikulum pelajar-pelajar dapat ... 1. Menngadakan satu perlawanan persabatan bahas. 2. Menilai kembali pasukan sebelum perlawanan sebenar. 3. Menjadikan pasukan sekolah ini sebagai salah satu yang terkuat di asia tenggara. Pada akhir aktiviti kokurikulum pelajar-pelajar dapat ... 1. Menyediakan buku skrap pasubahas sekolah sebagai satu bentuk dokumentas. Pada akhir aktiviti kokurikulum pelajar-pelajar dapat ... 1. Menyediakan laporan kelab bagi sepanjang tahun. 2. Memberi tunjukajar kepada pelajar-pelajar akan bentuk laporan yang hendak dibuat. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Memilih AJK untuk sesi akan

Aktiviti bahasan ala parlimen dengan sekolah-sekolah lain seperti STAR, MCKK dan semeti. 2. Membiasakan diri pelajar-pelajar dengan pertandngan agar mereka akan lebih bersedia untuk menyertai pertandingan bahas HKSBP. 3. Mempelajar kaedah perbahasan yanb betul daripada pasukan yang lebih berpengalaman.

Alat/Bahan/Catatan viti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

1. Memecahkan pelajar kepada beberapa kumpulan yang akan menyedikan buku skrap. 2. Mengadakan pertandingan dalaman penghasilan buku skrap yang terbaik. 3. Memastikan buku skrap yang dihasilkan boleh dijadikan sumber rujukan maklumat dan dokumentasi kelab.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

11

Menyediakan laporan

1. Membolehkan pelajar-pelajar menghasilkan laporan lengkap aktiviti kelab sepanjang tahun. 2. Menghasilkan laporan lengkap yang menjadi sumber rujukan dan maklumat kelab. 3. Menghasilkan laporan sebagai satu bentuk dokumentasi kelab.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum. 2. Buku log kokurikulum.

12

Refleksi dan Mesyuarat Agung Kelab

1. Menilai kembali aktiviti kelab sepanjang tahun ini. 2. Membuat bedah siasat dan mencari jalan bagi menambahbaikkan kelab pada masa yang akan datang. 3. Membincangkan yuran untuk sesi akan datang.

1. Dijalankan di dalam kelas. 2. Guru membimbing pelajarpelajar megelolakan mesyuarat.

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif datang. 2. Mengendalikan mesyuarat agung. 3. Menentukan kadar yuran setiap pelajar.

Aktiviti 4. Membacakan perlembagaan kepada pelajar-pelajar baru.

Alat/Bahan/Catatan