Sei sulla pagina 1di 3

FISA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL Conditiile necesare ocuparii acestui post: 1.

studii: scoala postliceala sanitara sau colegiul de asistente medicale, cunostinte operare calculator, un avantaj Il reprezinta cunoasterea unei limbi straine, capabil de a continua perfectionarea In asistenta medicala 2. calitati umane: un om bland, cald, afectuos, ascultator, cu dorinta de autoferfectionare, punctual, perseverent Activitatile ce trebuie sa se des asoare In ti!pul pro"ra!ului asistentului !edical: #$ Activitati !edicale reprezentate de: efectuarea tratamentelor injectabile la cabinet(numai In timpul de lucru stabilit cu medicul) si la domiciliu pacientului (intramuscular, intravenos, vaccinari copii si adulti) sa efectueze pansamente (numai In timpul de lucru stabilit cu medicul) sa masoare tensiunea arteriale, pulsul arterial si alura ventriculare completarea formularelor medicale numai la indicatiile medicului: trimiteri, retete medicale, contracte de Inscriere pe lista de pacienti, fise medicale participa la Intocmirea situatiilor medicale lunare de raportare a activitatii medicale participa la transmiterea directa a raportarilor catre autoritati: Directia Sanitara, asa de !sigurari, Sanepid, Spitalul "ilitar de #rgenta raiova lunar tine evidenta materialelor sanitare si a medicamentelor folosite de la aparatul medical actualizeaza fisele medicale ale pacientilor asigura sterilizarea instrumentarului medical sub supraveg$erea medicului, verifica modul de functionare a frigiderului sa acorde primul ajutor In caz de urgente sa informeze pacientii despre programul medicului, modul de desfasurare a consultatiilor, sa sustina moral pacientii bolnavi, sa creeze o atmosfera placuta pentru acestia In timpul asteptarii In fata cabinetului, sa realizeze o empatie cu starea psi$ica a bolnavului prezinta actualizat actele ce atesta dreptul de practica medicala la nivelul cabinetului medical

%$ Activitati de i"iena la locul de !unca: asigura curatenia la locul de munca zilnic si lunar curatenia la nivelul aparatului cu medicamente si materiale sanitare

Modul de or"ani&are a activitatii asistentului !edical '( ore)&i*: sa semneze condica de prezenta pentru asigurarea confidentialitatii actului medical, activitatea asistentului medical se desfasoara In alta Incapere decat sala de consultatie o ora si jumatate completarea actelor medicale zilnic o jumatate de ora asigurarea curateniei zilnice la nivelul cabinetului obligatoriu se asigura secretul profesional, fara a face publice datele pacientilor din fisa de consultatie sau din discutiile purtate cu pacientii la cabinet

Conditii de Incetarea contractului de !unca: neIndeplinirea sarcinilor mentionate In contractul de munca lipsa de respect fata de medic sau fata de pacienti desfacerea contractului de prestari de servicii a medicului reprezentant al cabinetului cu casa de asigurari daca numarul de pacienti scade sub %&& la cererea motivata a asistentului incetarea contractului se face la '& zile dupa ce angajatorul sau angajatul anunta incetarea colaborarii. ontractul se Inc$eie pe perioada determinata de 12 luni. +eInnoirea contractului se face In functie de: ( numarul de pacienti de pe lista medicului sa fie peste %&& ( daca angajatul mai doreste sa lucreze ( se renegociaza conditiile de lucru.

NU SE FUMEA,A IN TMPUL P+O-+AMULUI SAU LA DOMICILIUL PACIENTILO+...