Sei sulla pagina 1di 2

Cerakinkan nombor di bawah mengikut nilai tempat dan nilai digit.

a. 7256
Nilai Tempat :

7 ribu + 2 __________ + 5 ________ + 6 ________

Nilai Digit

7 000 + 200 + ________ + __________

b. 4186
Nilai Tempat :

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Digit

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Tempat :

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Digit

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Tempat :

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Digit

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Tempat :

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Digit

__________ + __________ + __________ + __________

c. 9820

d. 6156

e. 5078
:

Cerakinkan nombor di bawah mengikut nilai tempat dan nilai digit.


Contoh:

5 679

Nilai Tempat

5 ribu + 6 ratus

Nilai Digit

5 000

a. 7256

600

+ 7 puluh
+

70

+ 9 sa
+

Nilai Tempat :

7 ribu + 2 __________ + 5 ________ + 6 ________

Nilai Digit

7 000 + 200 + ________ + __________

b. 4186
Nilai Tempat :

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Digit

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Tempat :

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Digit

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Tempat :

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Digit

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Tempat :

__________ + __________ + __________ + __________

Nilai Digit

__________ + __________ + __________ + __________

c. 9820

d. 6156

e. 5078