Sei sulla pagina 1di 1

S.C. GRIFFIN EXCELSIOR S.R.L. ADRESA: Galati, str. Brailei,nr. 88, blo BR!B tronson III,a".#,eta$ %, a&era nr.

' (ELEFON : )**' %8 *++ C.,.I. *#!+%*)+

NR._______________/________________

DO-N,LE INS.EC(OR SEF Subscrisa SC GRIFFIN EXCELSIOT SRL,cu sediul in Galati,str Pacu Moise,nr.4,tel !!" #$ !%%,inre&istrata la ORC sub nr. '#%(#4)*(##.#*.*#!, C+I !*,%#! %,cu obiect -rinci-al de acti.itate cod C/EN %$# ,re-re0entata de dl.Oanca 1anut in calitate de ad2inistrator, -osesor al CI seria GL,nr ,eliberat de Politia Galati la data de ..................,CNP #)#,#%#% #4 3a ru&a2 ca in con4or2itate cu -re.ederile Le&ii nr. #,"(* ,art. $ lit. e5,sa inre&istrati la ITM Galati si sa ne eliberati /o0a/a /e ins riere a acestei societati care are ca acti.itate -rinci-ala 67/cti.itati ale a&entiilor de -lasare a 4ortei de 2unca77. -entiona& a 8 So ietatea se an1a$ea2a sa res"e te on/i3iile i&"4se /e Le1ea nr. %!'/#))) art. 8 5 %) : dis-une2 de s-a9iul si de dot:rile necesare -entru buna des4:;urare a acti.it:9ii,a;a cu2 acestea sunt -reci0ate in 2etodolo&ia de a-licare a le&ii #,"(* ,2odi4icat: ;i co2-letat:< a2 =ncadrat in 2unc: -ersonal cu e>-erien9: in do2eniul 4or9ei de 2unc:< a.e2 or&ani0at: o banc: de date care cu-rinde o4ertele si solicit:rile de locuri de 2unc: =n str:in:tate,in4or2a9ii re4eritoare la condi9iile de ocu-are a acestora ;i la cali4ic:rile ;i a-titudinile solicitan9ilor a4la9i =n e.iden9a lor< a2 =nc?eiat cu -ersoane @uridice(4i0ice(or&ani0atii -atronale(din str:in:tate Adu-: ca05 contracte care con9in o4erte 4er2e de locuri de 2unc:< a2 asi&urat =nc?eierea contractelor indi.iduale de 2unc: cu an&a@atorul strain si in li2ba ro2Bn:< societatea este noti4icat: la /+TORIT/TE/ N/CION/LD 1E S+PR/3EGEERE / PREL+CRDRII 1/TELOR C+ C/R/CTER PERSON/L con4or2 Le&ii nr. "%%(* #. Ane6a& 6ero o"ii /4"a 4r&atoarele a te 8 #5 actul constituti. al societ:9ii cu CO1 C/EN %$# < *5 Certi4icatul de =n2atriculare =nre&istrat la ORC cu obiect -rinci-al de acti.itate CO1 C/EN %$# < !5 Me2oriu @usti4icati. din care s: reias: condi9iile =n care se des4:;oar: acti.itatea F act de -ro-rietate al s-a9iului< F contract inc?iriere etc. < F dot:ri ;i ec?i-a2ente utili0ate< F nu2:rul,structura si cali4icarea -ersonalului care -restea0: ser.iciile de 2ediere< 45 1eclara9ie din -artea ad2inistratorului 4ir2ei -rin care se obli&: s: aduc: la cuno;tin9a ITM orice 2odi4icare inter.enit: cu -ri.ira la acti.itatea societ:9ii Asc?i2bare denu2ire,sediu,-uncte de lucru etc. 5< ,5 1eci0ia de =2-uternicire a -ersoanei care se ocu-: de a-licarea -re.ederilor Le&ii #,"(* si a rela9iei cu ITM, co-ia contractului indi.idual de 2unc: ;i a c:r9ii de identitate a -ersoanei =2-uternicite < "5 Noti4icarea c:tre /+TORIT/TE/ N/CION/LD 1E S+PR/3EGEERE / PREL+CRDRII 1/TELOR C+ C/R/CTER PERSON/L con4or2 Le&ii "%%(* #A/NSP1CPFG+C+REHTI, Giroul /utori0a9ii, Str. Olari, nr.!*, Sector *, Tel. *#(*,*,,)) < III.data-rotection.ro5. Ne obli17& s7 /e"4ne& la I(- Galati, tri&estrial "ana la /ata /e %) ale l4nii /in tri&estr4l 4r&7tor, ane6a nr.# on8or& Le1ii %!'/#))), &o/i8i t7 9i o&"letat7. 1ata ..................... /d2inistrator,