.... www.n-f-k.

corn'u n Ostad severlere hlzmetldlr

• •• I,. ~ m , , II ~ ,. • ... ", ~ • • " , • ' , • • Ne.ri]J Fas,1 l(lf}A.KOREK

,IJr ve· FI~ IF '''.,. , • ' . ' , , , 6 I 1J,f1~'ta/(/', $,(fkil1 TllN('J

,_.d. I y~, 11 S__ ,t · , - , ~ , • . , , , ~ , , , , • , , ' .' ,SU1It Kemal l~ ErK1N

BII1,1 l,.eJl ~dBd.r ~ . · , . . ~ , + • , • .. " .! ~ , • A bdiillJok Qi71(lft /1 J8A n

Hala" ~ , · . mI. • ~ • , , • ,. " • " • • , .. • • • , , , ~ A hJ~1 ~l Kfi.lsi TEC~;R

Ro II ( ROIII_ 0'. ~ , , , ., · , , ~ ~ . , , . Ru.,.htr.u T(JP.1r:.J K (Fr(l~~f;i'i;i~ .ItA URIAn)

elilllD Nil! h' l' . . - m - • ~ • , - , " • '. • , • .. • • • • , ;'V"''f'tdhlb ,('jei/ta.l nsns:

bud Db-UI" ~ ... ~ . " m , • • , •• - , ' , ; ~ • , • •• • • "C"bit: Sdkt TAliANG'

.lurl' l' I Il.r ' ~ . .,' . , I' 8ait FAtk A DAL/

'G e lDd,.ea S. If ~ , • ~ • • • • • • I • , • • , , , • • • ~ , , ' ,. '$mJkct 11:t f.n R.l D 0

GE/llCLETlE ~ A~VKET - AKTif.I.11'ELE/fJlt" AKTfJJ/.l12'f}St .. "" J ut.c II itt 7';1 (;.I~

4 san 1936

M A· N" Z"/' A" R"" A

. :1 . ..... . ..... . .· .. 1

. '.~.', " .,' .... ," "'.'. ' . . . . . r . i. .,.,.. . ~

.' I (' _. . _ r _ I 'J ,._ 1_

,1

I~a.a'fl •. nlll ,18S, J!B"nl,e~meiru'nl Ao;,,'slze,f fJlmodljtnl 6ize b,d~ii:n karla,. .hi~ 161i'r

~. W' ~,.

gin ,,a'Bie, med'i" Ga.zeic'J' dtln,ga ,lId,cliseleriaf.' aj'aR,sl:aru emo,II,e," elm i'l ede6,iga;f

cl'ldlet,,'eri a~ly'IO". ,Pilrr,ffcl" ,giinliik n,ui:l. 0111 fe'ier,lem'e,lerin,i, bir taf'lfJ/s .iQI,'IRII, ,etle.16i'yaf mev,zUlrar,lli:a da:l"'fllo"r'i Litl' 6a,'111 l.lm1f'J! ,ne IIza,n', fie to ilenmes. ne thla,'" ,e:7 ~ld.illnrl: lilt II,',I' dudat, Ilrrtm 11"1 /c'Ot; furl;; ~ leelf pe.,d.,lil leat; I'I»! 6et.l-e fl,i. bi Iltcl~iillli i,ldl1, e'diJlo r Iii

,/f in den, i~Q e,i. gsrmiyell Jlonglll 'ye"e,r,iJJtle~ gu:z,'e:r!ce: marl' i:sd:is:i e"ill~7orlfl IRS, li6i, ~'D:za, damana: Aal,sn b,i', ~e'i§',me, v,ar',~

I,fe. 6u gan.guI yerinJdeki ana va4u/' o,lm,n It'fJAirlikj ,piRlili.'lz "'Ie l,eJ;z'iiilJ, YI'lclnill.r' ue ~a'infi~q, a r,a'lundaI' klde",!, ,'a rim, Ie lI",k Jarln .Bdralarile' "ir~

ddn L~:r - - .• ~ .~,I=· .. "i.j':L r-,#fit' ( "I II; dm' ''''or - J J('iII'I!,l:M - IrI,.lm,.oLJil'II:'..l'lii'r' ,111,'-101 ~;"~r I.

.:_,..,., U'~ e' y, .. .z~'g':';, .1I',t lOll1d 1M, Vie . n,retS'I. ~_ '11'",11;", •• 1 < RMI_"U,~e 6~-'·' ~~""UJ_~ ,,',ji .1'", iii;

ede'6i,y'.,I,III,ln re'n 6,.yule ~gI6In,1. dolur,s.llor tiC Ilni d"rpla 611:,,.06e,r,, 6ullon dz 6i', utallf- ,su;yulld. ,,,.,1."_"11'1(1 k.Jar 6o'tm,l., giz:Ie ne'n' 6iitin lii:l~slsilli'~ 6Gtill: m&tl~

J ~ I' 1.- ,.~ - ID

"eBllff, uiilil.'l1 ,l£.lt aSI.'! ,'O~ M,D,lIe S·f},rill o,r'l

I~irki" VI: ap.ltllm' b'YI'" 6"rm'asr,. Jlobo I oe dilellci:nip· ,n.'I1,,,';le ,~slbd,,'l aln,tlsl.,! lias ta we COR,srz In paliAa ryaille, salm IISI kfJdaF, r'ula.umd,z·fln flBii,1 hi,ctCpltJ'rl oninflil' rle igre0f. &J'B iIFe'lr,si,z, du'r,qCIlIi. b,irA:sr'e'iGel' faS'qIJD,gr" edile'm;ez~, Ka,iAalIR e,z!I'li

,Ii ,L,JI',1i I I... I.. "'" ,'Ii' I. I'-·.JII· "I

I1lzO'mlt f(;,eRo:'r..eFline UJ",Fn.sflz' I.."o,r_dr' 111fl:I,nd.n DUbg,E ,£r'l. P'tl,,-.1tJ.90 R'O' iniac !fle~,.SI:_

eifer", DQ,'" IQ.ic"Aol,t-s', bu ilk Vie soft ,6in:g,e m,iz"nm~In... 118:" A!adise' karfis'I'nda "erg,zis,ENi karactlA, ,.IIe8:erifl:u,,.

. Bf1;,i1'Riin ~.rc'i!n«sl~ ,Ien'~'li iA '~.rll.' 1Iiizle',rc,e iltlhlle)fJ'eAQ~I'n. mftc/c;.ded k.a/~

kllll'lgrml,t m,lk.gel"" h,llfl.,Ul' oe "dat'I.,11 ",ii'e,le,';ni IJirliir,iRi" IlJol".da, ,ptl.II,tl:trnfJlJ·,I'ntlun b1fl,lt.o: ,II i~ 6,i:'r ,'fl9 ,d~;i',IJir I)

B',.~~'''''·n H.8,'" I~ .,," --1'!!IM'11 ~ i #w.n I L,II.I!!' iII''''Iiil''' t m"- IIIn"..",.:iiM: 1"'1 .r~~ -1.iI,1;1... . ..:::. -"'I' 1'-,"1_ '1~1ii"

, "",,,11, .. iII·'-I~,.dKiell!e'r r;I"II,IZ~:" ,Pi&zu,r 1"lIa, 'm~lt _' II!! _ ~'ltb&_.b!ll·IIo"',J1J!1,"Z:" ,,·u:na'iU,1l.1S:g',,· ·1.,I .... iII I!!!'III'I:~'J!I

Dlury,nu: "."o.l1I:a f~e'st!llillrt!;FLimi~i blr f-tJ;r.'a 6ulalr,arak" dillga il"lileri Ifbl'n~deJ! ,b,u giRe k,odd'r plmlf bit.D,h k,WBlsfl'er,i (,sui.siGn) a; f'ui1r'lMQIII:n lie t.,em;'~l!e"ic~i' ',i'~ fili hina eim:e,n,in, "an.a ,lia ginJi"~

$

,

,

II II

II 0

'V''" IE

t. ." I-

• >'. • ~-

" ,

- -

'h'k hak iHI't,jJ, ~:iir\ile ii" ~:eJ p;ruA'Gr: 'Mad~

d 'L"~ ~ ,,, ~ ,Jld" ~ 'II

I e'~1 i1eKJ I., PI," l;1J.. ,~ll:U·W D 'QUIl UL }e$lRl mallta,lI,~

~esle,r 0 I an kel~m,~lel" b],k ~ I I; del'" $~irin fl,ek ... ,

11'"'!!.1i ,.1" b d 'Ni,_ II," ,; ..

.wi PIe 'n a'I:lJDl ~t tII:eDI r Vie , UO, an Kel i,niUl~.IJ,er~n

'IL. 11., il IE Ib.,.j II"" b ~ d'l3I I,. I

aJll,tL!i:D~ .11 ve VgJJJ)Q'et!L1i " 'I r" 'IIiZlcne l'tOm.UI,~ al-5J,

y ani ,I~ 'vezin ~! 1:~tm1 i~J,' ~ ht'., S; i'rbl ~n,llt:tbg~ ~ieye:

d ...I"" Y' ~, ' m=

'_6 onUQ iiB~:Y:lIlJU aayOrllJ'I~: '.' all.Q1Z lite Hi:e ...

Ume~er, Die y'ez;i'n~ IU~' d,e mevzud,a, pratik .Ii ... ,tiY',a,~larln ,~.'ori~'e ',ar,a'tdan :kieliiRu:}IIr;I",in ,ses Y'e

, J d' . 1I , kl b- ,- ,~ Ak ~ r,

mana arID" ,a, ~,nr.' 4},rama' ,ae.s'b.r' ,'-, ,Il. .ilfi ...

,air',d.e ,ber' fUlda 'il~,ji[di, kel~m!e,llet" dlk~],yo.er~i!",

bllil,lu nw,a'k Ia.~'~m geUr,d i" K.eUme~er~R bi:r ma Dzu me II and die da zeD,1 !a~ ku:1 m rasa Ue' de ,ii,r,

~ t b- 1 r"" 'IIi, .. ,'" h L'~

'¥ UIC'U,' : '. U m,a'I;', ~1!iI,DIKU '. ',er manzum eseI" IIJ\I,,,

liir d ~g,~ ~,d i r ~ En:te'resa n 'b~r fj kiF sD,.:~eQ~ek 'vera bir ,e,' ,au~abllak ,ib"' 'o~ab\im$e:JiJi b'G.-tun

1:. 11_." Ib ~ '1- ... ~I '11,.'" '.,. 1 -II It::,'" ~

:11 K~ r ~ e 1111 KaylC:':et 1I1:.:tt'l' ;\'I'i~;r 0, u'tIU:UI., :v,'U1" !I

II. II 'I... ~, 'L. .. ,. 11 . ..iI - '. L,~ ~ ri ,ri, b ~

u!l1l JU~Jr .tn, nl~ iljjUi":I o\lLm.WiII~: glilw.!l gl~'lI,D.n. <U'

,Q.ra.y,a" gelUie~j Ide Id,eii Id i r ~ '0 h_alde ,;:i ir j bu G,~, Ul'DlSurtia.8 ba.'I'k;il 'ye 'f,l:zla. bi,' l'e-ydi'f'I' ~ Unkru 'iliutuo 'blu U:OS1 U rlar' Ii'. i r~1I a.'I,e'tle r~gden

'L L -b~ d ·'~d·' I (l:~'" ..!I I

lia.;j!.M;,a,. _'U'" 'lley ~ cJtJ,~ I ~r: er~, rY~,llrlue y',a~JI1I~'Z 50S

gur,eU ii~. ,aramaJ.t ,Urd,e:o i~l karak iz, 'm.unL~ie Ie ~ m e k;" :;iir; sadeee mu cl,Fyen ',18,£11.1 ,ltabpil a,.,., ri.nda gtir,~e'tcml kl.ik, ,Urbnllldle g"oluldOigu

~L" ". ~ . .J 1i!' 1= 'Ii I h 'Il_ 'II

glW-l[ ~:~.u"1. u6iSl~mez ~~'UPJJara, 'ap5et~,e~ O,.JJlIr',~

,Her ,,~ydlep ~ok meV::l.Ula elu~ln,miyet 'v,~:rme'k" '=i,i~re' :neslr.il'n 'v,alzife;slni: yiilldetm'~ki ,iiri. kay,,.

IL lb· ·"'t;o;i . ~- I sO" ~ rIIJ-"

~e:~mly'~' ~u.rmeK, O'Jl:IIU",i :_I.ue:ce ililayaJl etlD

,p,3,1"la,k,hjl[p' kuUanda.g ,£Iii ~,i . ~:~ju'!e~lil~i'll It om:po""

" m= ~!i' f-Ii '11_ ~ 'Ii ;; ..!I ~ ii ,. Ill:

,zlsyo,n U'IDI, r,iU S lLII r~rt1i:zi !Log u~ . 'I.A 1,:l:"ilc:r~,D IUI,elerl~ I :1 ',!:Ii'"

...II" 1'_" ·1'"" "lb..' k t'~ '. ~ ,Ii

g,en i n ,~e'tiJ(i:'I;~ill :gl u~ ·.II]tm,Ift'1 ,.a;e~' neslr',~ ,,11ll

ki,fi, is~ d,e' ,I i,it jl iW i n. de,i'i Idir ~ Q.i i" k'nn le_un,l ... n I,D ;a,k:m,aS,1 ll,unJarda,11, ,bu ~yk,a ''Ie rca',ta, bi" u ns,ur ;,;i,ll aflora, lirmes:lle o\lu:r" Ii i ~ bill fik iF

II

FI

IR·-'~:-

, '

". c ".

J .'

v~ya '1Jijlevz'lI u,~, ke~un ba,Jl'oa ,iiI"' ola'Dlamas,ve' h,'~r' ,'UI; i rden b~r ~,;,ir' cdcabill mes i, ~U[l 0:01

,.~. ;;, a: ~ "'" ~~, ..!I,L ,ii<I,~ 1111... .' !lIb- - ~ . .

roster lr,~ tl u.r,LIiI, - aelliLiI.,!, ve ,u nB" ~II I,~.· II, _ es ...

'rarb. hb· ~ e:r~giye ba.:i t,IIDmaSIL ede'l}i ne,'tiile.r'

a:rp ~uiIJda,ld husu si,iilbd giis,terlr ~ AFi&hiJ't~DUD n R!c,thoriqu'Iil' IJt i U Poe'liq,ue ¥) den ayu'm,uu

've Dunu d,al1.a\ s.Qlpra J azmlUll aa :bIUDU tleyU

..:11- C:'iI~r::'1I'i; '1i'Ii6 ;i"ii;'II...lIU~- 'iI'iI. ·!!!In~9,:a.'I!~'1J.~:k iIl...:iJII ~in

e~e'f.. Y",I_, ~II_., 'liI,~ Y ~a, i!S; U~II. u, g, , ILH!LIIi.~,"" ,~'MI Iii!:!!'

,"' .. - - 11_ 00; 'II IL.''' ~I! 11.1 Ei . , .. ~

:t1;,'IA :mUln,K,UD, O'.Il D1 ilrS'I, ullte 'De IOJjM 3QJ.5 un 105""

s; 'I.. L.~I'd~ ~iii~ iii. iIlo'"L "'I IIi d L.'"lh''''''IiI'';'~

termellt ""Il,Dlj,~, l'i ~(llr E:'S'!.lId K ell. e'r,~, . ,08 lUll . ~~Q\

btl [U~I,k-ta u~e;rblde Idur .. ro~la:r(b:r"

,t,'" - f 11 1I!;-1!" ·b~ ... t rIO

~~ilrl! ressere ve i~lI!m gil -.J!mUINtr~l;Ie'·: ,]~

It ir ]!e'rl:e d egi I:" a a:y,a I, VIf: ~temll,oUerle' :J apl,~lr!", F,a'kat bunl.ar,1 sad~~e slralawakJ,iJ, da ,IIUr IO~'~

iC'i' Y' 'k .. ~ ~ ~ b'" tI;.. L.,0''i!.. k- - - - 'IL, . . -,

maz., '~ljUl ··IU "ur 'P@ , :I,' ,tie, IJIIlDJ _--' IJJ1lm IlJlarla.i~U"

d - ,!!' '" - ~ 11_ 'il ...'1 'ij,.,.l' t!~':' 'o!i, ,~.;j

ni!:~ e ibllr ~.stuire 1fi,1,~eylu,D\SKopuUur" \J "In''' !J'~'-S\·'

tere Slill~",t1f btr dli'I'tlJrJ v'e' It{jFl'fJ~ t1o'''iifii;nu';t~ "Cll lillJl~',t' ~~i :2'I6'ti,~,' S' IfJ~,l'lrYI ,fI,flla 1ft u"'la AliaS l~llyfj',l~B,,'de t01JI,~!,adll.fj, lJli1" IciJ1.(Jnt/.IT,., ,Bublln ],;'I,Q de[jl ~ ad If lm, :i ~~ nde lemal:l, I~d ilea 'b'iFi ,ileim pl~t~k we m D2.ik g ~ 'biir ha ~'!ilLt b Ilt'gn, 'V,arh k ... la,r a sl r-ayet ~de'cek b'i t' rill b v~ :bu ,r lllI_b:DD

tel' eUnrUnTI.I ola:l\ :s'emboUer olma;sl li'Dm,dU' ~ ~i'i'r;in ,li,Z:B'~Ul;,i ve if,a,ldel·ipd:e:k.i, kudlret"o 5!tr ... rl id:ta burada:n geUr'. I~air' kleD,d~ i'te:rnUe e:\f'¥'elS, ke;D'cUsi tel5Jhi r e:dUQid,~ti f" IBLa~ klalar~Ra. ,'til,b,11 f~is:UIi, ,kC'Dldi: 'iiI) D'U ud.an 'baJ.,la.r ~ ~rd rbi leD bu~ yO L: 7.iev k i ke'lldli i I cPl,in:i bu tij 0 jibe p,k ve rsem ,. boUe,Ue: irllu:ktit,., B U rlU n ; ~ ;,R Ide "Iistik, :bi r

_. 'IJ~ I" I .. b 11 'D",' lb., '11-'1

gOl'il ve K,e'~me'!Ltr,l, .~.Uliila,r,a, r01re: ,aUlle'pg; ea .. ,

dl,rmlok isler,., ,~ii.r~A 'bUtin 's:i~e~;.i b'uriida,tl!l;p~

11 H 'I' '" ,ii, II. ~~.'~ - iI - Ii, ~ . ..JI o;,ii; ~

:1.1.0,1 r ~ ,e,r 1t9..1rUI o'~leY',e ~er ~'ye serpl~tlLiI,rDI,,' I

b - ~- - III.J 'D' I' '~EO '''~'

iit ~o K I'UJ'bar',-, ya,rOIF.. lOU D.lQ:r ,~-';:!lilr'l 0 1:~IJ1e,

'¥'ar~Q ~Jay,a H,ij,da,f rlUb~",u~, le~,i,f'dji ~ serli~ l;~t~erij1. rori,n;,' 1,z.I,e'l'inil akse'tt'ir,ir" $e'kU1

He' m:esele de, lIu siI',.A! g"eri' ehnDillii;1j 6q AloF 'ue Bllnii6i',r,lik tec,ell'i ,'€,:,r,el,i. 6 II, to (r I, ell!UI~jnl 214' ,s'aa Ii i~iR kur ,far',n"''! a91.,g'oz:lu~ii, liu 'y g rad'a na ,slfIA,I,p S.~UT'· ,mlO' ',ris~,€I'h.l,g" dUJnya: "lrQ'il'nda 6i',., if 118 elr, hesapl.,m;Qslna 6i, til,,'l. Yd'IIIQ:,a-' mamo'klan dolan n:e,t,iCI£'di'r ..

Kld',siR.' ~atl'n:ln: "'osi' If1me,ti' ,ol.nca7a hadar ,iiz~:'i'ntle' i,tem~ye mll'hllum lol~, JuilJmaz btl ,he'sCJ'p,la"mtl' 6orcll.: Q,Rlii'n'de~, 6Ioy,li:k ,lflils,i7el.,in' :18' Aam,ma'sl (l,la'ft' di,OM KIO,R'KUSU l':l;!, 'YA$-:AMA HIR'SI J1~I-du3mD.' ,Re.r Ti',," l,on,ot,lc:a:r'l :180#1; .. , hilt all'I"Jadf,r>t

e-

,

CDn~l,c'~ I)fO,"~bo'll~ T~.dmH3~ GI~_~Y'enu~

fols'toi gibi ml1 te"f.@kk,il"l'Bli :smDlt~ in:ns,t.nd~i~, h~'D1InilZ~ln·~ lI1~~u!~,r,~~. gfJif-o d'i u, tnn~otl' a~ le, i~ gi,'bi (an'es,~b6Uq;ue) 'Ulbcdii :roDlkBi'yo~lftr lUlluun~~,e i'Q f',mu.idh·'t, ,~,'QI~nlJ,fd, OhYI',y,an y'n1- ~UZ, be"tUi l,onk.s.i,yo,udlJ~", '0 Ida (Uter ['tHJlr;,,,, sl.Jouluru] ihulcs,i eld U~U1~ ItUer:de i ntn te .. , kill U ~ U rn IUJ ta t 1'(11 e H i ~l"i n l::du:~ t te ,i ~ Lhu 8'~ d.i r ~

,Ou (,so,eh) ~ rsUntUque ')1 le'Ulkk'jnio Ie[fm clu~'b tllfkUoi buglun ta,ribi nuulllhlcU.'i ld,t): gOl:Dl ~,~, (Icry ru"z.,

S an u L i e,:i n sana t, D o;z,tlr iy'c sl bak km d n, ( TI~~o P 11 ~ Ie (; au tiler ]I d e'D be ,rw 90 k se su~']~~nru.U~ .s,5,y·ic,n~Dh~;,l"i tekrad ":i'D.c-uk det~ U ni, lJ u rud a :~~ n,~ n, ~z j' :Ul nu t ,ek' ll;~ rw Ii 'i' n, '~Slllp lan n I' e',~t 0 ~ ~ e ~i i 0 5IH!:S'i ~ i k, b i ,I'" te'l\ lLua u 1 e ~,a bi Q ~ d u ~,I ~l r,l n' k I, SU e u I ~:I ~ ~ ~'~ u.~ I.'iU k i,fdie:r ~ m, SlHULt~ ,siyasi, t!!intl lLU,huadi V,U l·a~ l,tu~t~ bugb oimlilkta hu r,lIlbcr (n~ [,ann t,ck in~ulu ruJe" m rtWs tak i l ot U ,I' u t ke 0 d ,ii u uia hsu s b~ ,L~ tekJl,

,ll1il ~ hlk j ,fj 'C eI,Ul'. U U ~',~ t, t ~,k ,I r l c'kll w a I u n sltibuhil'l y,ckL1 ig(u·,j te knr~',(lO~l~. VeuJcdi,g:i.:m Sli ~Ji~Uak i .n~ iJ kun:1 u~eUyIIB'U~ ,siy~;ud, ve jkUsnd>~ ~,nk.lf'uz:uU IJHrJir,i,ir', Fr,[UI:tHld~, l~owut1nUk U1U~lllJi B,i,y~sj UdiUUdan Y'lU'J, as~r nO',fU',U:UU·" IliJU'"

a

dlli cemiyetl~'rd,e" sanat 'leklUe,~iiD~D, klym,eti

b u IC~lM ~ 111: U e rdek ~ Ul e den ly'.l~ t .s,e'v'~ retd le mlUcD,u51p de~lihlir'~ AVi(uhk dleYfC,sindlB, bu- - tunan bh~' iC,ok ];[Ji,nhlr~ eObl'll'DJit:, vee ziru.at de'Yl"0s,iud.e hulunan kllmlnrdlLh d~,'Ila E;,ana"tl"" kdrdlr"

Bi~rlcok :so,fJa~ tlJf'ihe,Uer'i 'I·e [Uozof~u.rl letill1ud ~ully,aUu sanatm wsUkUUini ve ken .. cjtn,e mahsus k,:a;lIllUohL,rwrn :RQlglli od{arlllu, .. J.a.rdllf" Hu cll,ar arasmda IJtt1sLH~, Bu,nulhi~' ~ fJi,[J, I( ~!'rIOml e ~1 (i h JI t, i( D ~ onaa J ym ~ fJ ou rUeq) I:;

m us i k w W c;WlI (' l..(,lu},sl ~ I~ k]1 W j; [He'll u qu i e r.l ve (CU ...

Lulol ) y IJ: cd"-,b[yat w'ewllI i(li,cDole'qu1D),~ ve (Lu;ns'On]iu zik:redc'biJw.L"'iz., San h,a,m.u.nlOll"d,1] c~ kau ,i k w' nl~iibhn it Hup.p. sallut~l\I spesn~k: v,ur'll rr'Ln! liu'v vetle telceIBsi11l~ lemUI'mekted~l"i' ,1~:'Uul,u [·d8l.r~ biri I' Sorbon Pnro,res:(]rl~~bldeD t ii/o cl n, DD) D un [~,re k Uhn~.1 D h u,y a tt]" ¢U ge r't de lU.u em. ~i :S:I'QO;t Itari tl C W Ie ri 0 den ( II',., Le b I ) fu, [ Sa, u ,a t i a.-v,1 [1 mu,k ay e sell m 0 ~!rU.' o,j 1 ~ i ] ~ 'UI," rau:I,[ -(!'SUli'idir~,

tIer S,01D~t "e:kJ~1 bh"' W ~!i hn,(1w, '!fDlull tnrl ....

J'~ II'd,lUl dttrcJ:tu"ulruad;!lUl rl Q ll'U!u'b~&]Clh~lll gQ'Q e:r: A rkud It. v'u,Y U, ~ ~]'l it,l, til 1 dey i .. rde u ~ kl Is i k de' vi I"d e 11, U:U~'O k we y a r~o IU U.D! ~ Ie de v I r'd g Q:~

;e$! V'le :fikr:i'g b,ir'ldrJerU'i! ka,)llla~,arak ,t.eok bi:" ~e,vb er' ,h.a nll~ gc,hntsi, d.'c,mek, 10 btu ,i,i r., v Ii~, 'crttde ,gel ~nce,Je ,ka.'dar d Qj, 'bu ~&rar I'~ !\!ri11 ~,~ 110,., dev~gt eder,

_ ~Ii~'r,~ ~!q'll~iki.fe h"ca, CbU1C,k' i'~tc~nJ~f" ;iw:rin Il1.loa:u Ue aben,li arasJt"da.ki, m'iJin.a~~"

~etj d,Il"unmeliid;".Je',r. ~,;~rilll m:aDa~lfiJ. Jli'~' an ... , I D.maldJ:.,i'u~u,z ha ~dc' OOUl ,r-obe ahenldi b u.'bn ak

ktlbU d,ejUdir" B'uou aJnc,ak, tiz m,usiikide bu .. J,a'biliriz,. [i11,ll' boyllC olmas,ayd~ 'hi~ a,n,I,3L,madl~~'n1~Z di'lh~'f~ n. - ~ ~'i r:~er.ini d'e aJlc:pk~i bu 1-

- . " 111~, ._1, d- ,- H 'I 'b '11- ii 1!.. ,. _'~ IL ~. III ,I

ma,m'I,~, lC;Q.\[ucuer m ~ .I'lL" . u ~ a n:IJ q; u~ !lJUYiI!'C Q,~"

mUJo,r ~ ,MeJse'~ a J apo'nca., 'bll r ,i, i r d i,l} ~ cSII;1!,h; eV\f,i!r[i ~.p't'i(JIa,i bi,l" iUulnk DQ,Ia,cakll, bllr a:z, ,SOD-

ra ,sllkl~'~UIj'y'~, baJ'5l,ayacagwz~ Ana dilimi~deki, ~nr~J@:I.ri PI iht'::n giu"c" h!~!if 11~ beril Mi:,Z, Q'~ m adan malDala'F~ Y'ar,dnn c'bnekledir~ 'Y,ahuz bll ma .. naJ~,r rRlll.bruh'uI'la 'ta:pj,au~ne: s:i[nl1',;, Vie, aI1,d· mJ'~ 0,1 d,u-ifu i ~i'n fa ~h,ln,d a, b~ le aha uyor Ij Z., M a DaJU:n 'tei$iir'i 10 ~:m aBiQl 'bun hI "Oil 'J a'b~ullC ~ d;t~· lerin ,~Urle'ri gibi o'll,ftUa,.'a ba':fi,l~r'., Hathi, in'

san . &eSJ~i n,i :Ir. ,I yffi1te!t.I,'eodi re'", :li,ey' ,de al~cJ'i'tJi,k sc,s d'eu it keilim,l: 'v'e' ,b,eeele'r hiU hlH:fiek.i ,sM!"

!Oil ll!

Ie.rdit,~ ,Bun,a, '!(o:l"c: kelim'eJc:r,hll 51:1:,1 SIS ,ola'~'

'Ii~, 1k. I 'Ib. II u, .• 1_.'" '"'1L 11= _ _ _ ,ii.

l'an. ,ua~'ill ga~,:1 arUl,i\ 1I~''r ul.r aaen ti. ve, mY5,1~

kis~ yok'fur. lhl llyme:t dUlP y',ap]iS"~pdja'mJ 5l0'~ IUTII mak,aniz'fn,fj v'e m,a,Q,iilSUlcia'D H:,e'h11i.'ek,te ... dir ~ Yo:ksa, !D'f'tad,a, ,w,rij phem gUl'QI\ttiil@:lrd~n ba"ka bi r ~ e.r k,a'i ma~~ 5 £:5, OJ unlar JJRii da,"~' Y',a:lur ribi 11oriil""Ul :D~J!.mUil a,beDg,i~ ke~uJisrDJe

'1:- 11...'" t·, k~ b" "11 it!'.' 1,21 ~ ,",

8nC,DK lcll" if~,.· :!ir' ve:' .I~,r' WaJi),a, ver,~lellJhul,i:ll

J. :I L "II!~ H"" ... iI' :IL.~L.III~ .']1

Z;a;m!l.D, IgiUY-1U1 a,uiI. ~:. r... -' ,a .. ~ a ,. I,IlDII; D;I~ltlI~r'l1ef1,

'fikir'l~riD drej'U, :unfl beR ,s'0ylenen Ka~t 've, ,m a~

III! L '~'t ,,. L. t· J' -J iLl

iliHl~.ar,['R ,1Il'IHC iUllcnge ",'0S1f ,-e.:r,1 'varoii.ir", ,nlf' ;.a,-

,h-in, Ii ki I'" 'V'C m:!llll al~ta til Jgu D, ,Iesle:r ay a:m 011 EHl Slcbepte;ndi'r.Ve'z~DI dal1ii ooluD,akb 101· III iI:h: i~i n m1llt tla'k; 8, his 'Ie f,ik~ r ]'er':i:p yap'I~a.r 1 ... , na, UYIQ,Q QI[mahdJ,r." Ban,uR 'ii~n,dir k~, lih" a.kdla 'p,1i.stik s:tRattlar vie RUlS:iki IB'ruuJ,d,a, ra.[(~,ed e:n bi r s~na:ttJ.r d"~mi,or."

Mq~I!'la,f'Q S~'ldp TDN'C

,. -

3

(FocUhltil ) a ~l}r,e Ii Bit fi'lQp~ D'ihl.'yI8t b u I'll ,r " d i 'ret 'bi r nsl Q p h,ay'ltla Ido~gar'~ tnslUl ay D] fu~a, II r,Ul n,] 8 ra t ekrar 'ba'i,1 a.m Blt m eebu l"i,y'eli:n lh~~ d li r, Ve Oln tara ba:~ ~ I,yao 1."'DI

lnS,illfid 1,1\ ¥'tu'dwnStUl telekltUrthIilu d~'va,~ 01,]1 'Ie ~Y.Diy,eUdh~ n~

( C tic. L 11 0 ) J' ('Dleo~D D a ) VI ( Le b ~ "J ,1,,",IU ne de Y r,eli d,o'irc'vi yUru,yU, uz,e,ri ode Is-

rlr edwy'orlar;o, Bu k"fj,QIlUm" ~DH»aLD vie me ... kiD i'OJ~Dde bUt un EUllDHllUara ,WoUl Udlr',. ~e

:m,usi,kt ne e"dcb~ym.t bu kanuudan kurtu- 1,luDil,a ~. li en ~I u r Ij d I, ,r aJ D ~ Z p ~,Ils ~ i,k, S ID, a Ua,rl

I!,fj,za rl d i k ,k ,n h~ :d J Yftf4J'm V,l!ned Ii k ,W ,ek,:h~'''' b~ if. V,ivarini) Ue Ark.n.Ut, ( ']'lUen) ve (V'eJnLl,e~,e' ]1 Ie k Uis:i k[l" (~I~iepo~~ ) Ue rIO'·

mUDwU,l(d~:r" Un SODUnCl!lI merJbu~edern aonra hmrl!'te.ll noktasma dJ .. bdi, b,a,~,b,or,.

,E~ski 1(ru.1 n 8JU" orno, zamam uhrs,t;Lk.t :srUl.-· a LtD ay IU r i hn w tu kip i£lflU gh:d. gil) n e U'ih' 0..-

ri~Z. Yunam kadlm sanah, uQ devl-.eY1o, [flY~ 'fwhr': '!~jUltdsm one,e (6) U'DJel, asnn D[buye~

u n e' k ad ~i r Ark I, i k de v i,r:~ (:5) ~ IHJ ~ 8l S,:r'~ til b,a,Ja~Jg'IUCJIl dam, dOl'dUD,CU, JjJJs,r,~D OJ;b1l,arJ,D01 ,.'a ..

dar Jdf1sH{ d evir, tskende,rlu SUUo.[UltIIDd,8D, Ro m a] I. ~ ar IJl, hsU:1 6:s ~ n,a ka.da/l' ( he~.h~,:HI ~ sn CJ 1.1'1) )

')'an,i burok dcyri::, soarn te:'krl,r b.urelt'e'l D'D,ktas,,]DB donU~"

h;~ imul v c ik Us,arH blljrH,l hnsku]a~DI'I~j d j rd. le h1:~ k n e f' th,l rai, I:n ~, 01 d IJ igu 11 ~lh.i C'~I '0 r'~ 8

zaman 5;au'r£h~] m, D,YlDU iil~ ri UmU 1'01u to ... k.i p 'e U i g ~ n i g~i~"iiy nru i,

IOrtu zaman s.uru,LI~~ ~. (12) Ine] U:S,U·., ka,liar Hl'taiktil;'"

Orta ~nm,Hn. sanah : (lla] ve (:tf) IU[MJ:fi IlDJslrda k,~Asi kd['I'""

'Orl,B ZlUlll1U eanan : (151)1 WlDIC,~ ,ns~rd,a ba ['0 k 'lu 1".

.so:n,r tL &;ef~], erne b~, I W Y 0 1"-

I( :Dl!OD.[U)',) - GI,:mo.Ut\ Ii: H,Dun I ar' 've I'e ... '

l'hnh!'f] ishuH e,${~J'inde tHyor k'~ ~ D\~deDi'"

y'eUnli~~n, uU.lhvnu Jtnu:=,i~l OI~Ul baz~ se ... In.'IJ,J e~'lc, cC'JuiY1eUndzim. bl II, ~ij,ru Il,uyd~' o,i-

dug,lmu "e esk,i, lr'un.anishtrnUD 'vleyu lur~i,8' .. fiy-au IGIrn'"ttL Z~UllUtLnl HJ bU~liu n ~1tI:H~do oldugu

gibi y'eld bh~ uu!del1i y'e th1 bl~11Ht1Ii!nHrtu·z,edeliwro Su.IUllLktll'hu'UI, ll~"k~1 (lJ,J uu:~ \ie (12)

lDOt ,lst'ID hrBY'ke,lhra,l,atl ribi ,BYDI kOD'V'(l'"' ,015,yooll ,ekUi,eri v'Ulcudls ,reUreeekOCe:rioi 'y,e

bu te~kj I de' Y're~Bi 11 de n, (5) vet['~ SJ II.1'U ~JQ asnn ide'IUZtQ,atS1Da bem:zel! h~t bie,Bl1zlDfl d.eY'resi I~Hkac9g1n~1 onun d~, rl'alil,R~8y~ dO'iuracn,itDl loa c eden aJ dl8 ltm.U;t:l~ II DSU Y ~ey',ebi lj r',~ z. D

I(C:h. LmJo) b~1lJ ,k,,;)U'IlJD,P. " A~ Com.lte~wR U~ h,-d, kanu D 11 nduu. m lit Dre,m ,olllr,ak ... Ulf; b eo U ~nd, ko.lll.Ul,U. b"m.i'ni ve,rJIY'lo r.

B,u ~e I ik f.d ~ e re ~ F.e ,Sil'l.lms,i hi :torra k Id ". yokltlr-t Y,eot p,ro&edeh~.rtrl, leketl'lilrU valthr'i

elenlsttk dov'r,h~ ma:bllllUi OhlD eserlerle F,on e ~ D S In y ueu do ge' I ~ rd ~ Ii esetler ,ar'8'" lunda DC [,ark var 1,

Za~.n Q Il,d 8 I hi r[bi rinden U Zig k 10110 bill e,s'e'I',ierl 'cmDla,ndll'll'D rub ayru ohJuktu,g

lUIU~dl h!k;m lk de, aYlndn\ (t2) hlC:i D.'9r~D, heyk,eUr.n~~, MIllUau Dice S, Illmel ISlrdoo

yalayu.n ''YUIlOU. b,elt,(!,'itr'u,'lud,mD ba,k:a 'tUrUi Hey k td, yo PRI R,m ak' tUJ) ve SD lUI t ~~ II as!rlarca

kaYlp olwU.UI elan kO:rJv,,:uhJ,yumdarl lel~rar lb u ~ ~1I m,k, I u,dIl r, '1.1 D.,I'C 0 ,8 s,rl E] sa~ll 0. tk"i rl IEd~,

b,ise~ it vlu,lud un ruubteWil k.'ll,S~1 ml,at~'nu i' (5) ,w,oi,ci a s,rL n sa niP ~ k il~'l :1: i; bi I B G,Br,~ID,nl,B k.'u~,d [l!~ t( 1,5) i D ei as,fJ.D uslus~, (ba~i,le~,:i,s '~'r]JDe] leri, te,rn,y'lz, adell]

i, yukse,k mebar'eti.. l'eoJjlsl g'orlJfS;f1 temamile elee ,e!.~li,Ur~ Sa~l'td :f€lrihi g051~e,r'jyiorJ k1 o.,u '0 e lbi ~ i ne 0 r 0 rn~ b i le rbl d ai mJ, 'bi r teke r ... r lh' U. va r-tJ] lor ~

Ze,rd:ll~,Uln a:!zi I e k,ODIU,4.t1 Nl ylQniD IU s:o,z1,eri uyuw, bmkjkale doktuuluyor UIU?

I!~ Bu kUIUY.t, bolt Clijjoe' dedi m !, ltd 'eep ... hf!s'l ''I Of.. Uu,rada :ik[ yu! bi,rlm'fSllyi(lt[r~ D,8,[b,0\ ,b i 'e I[~ nus e lOll hu~~ S OIHUUJ Jl a rJ ur' :tu k ib e time dm~ 13, u j,D'e ttl, U Z rnJ n y"ol~ b U 'J 0 ~ lebe,dJ y et :1\ adar

usund Ut;: ve I'JllJ e,lkall. usun yO~ii bUI do, ball lit a b i f' e b ea i yet U r, Hu Y'u'] IUJ!' o,k $Il. j s u. .. k 1,.11'1 e U,O g'i d;i y 0 rl,g l"', vie II u ra,d,g, 'b1'Ll k. a put 0, yekd:igerih~ bh~h~~,iyo~.'bu'., HUl ~U1Julnl Mdt C'i),ptu!:d,0 yo z'I111 t b u Ii, ([Ill I ,( 3.li ,) 8 dIn I la.':lnF', . Fu k,~ t b i 1'1 blu 3' 0 1 ~ H rd I,D bi, ri,s i D i ll,u,k i be tale, da~ 1U u! d.o i 01 U 'U Z g, gu ,gld'13 re,k, b IJ ylDI~ ~ llIj D hI r'~ b il rl-tir'i I e Z I, I, 1011..0 C ~I {t I 0 ~ ,I G,ll,me'L tl r:i, f' ,m'i C~ICC II,

CIU C'O ,r ti t i ~l r ~~ r ~ ~Ia 11'11 I ~ lJ' Id u, D,d I' ~ ~I,jj si!a.."

~l~n '0 l fJ 11 .h C I' te'0,Y' Y a~,a n sU y'le~! ~ bill Ul 0 b akHud YLW'v,ua'hlk~lrl' 'bizzat zama.D bir dai,[a~',e"

dJr n' '

4,

~

Ilk 'h a.ar~D do,t,du(p l~ibj gijb'h~;tlD hi ..

,.irdi~ Giio1f!,bl bOil Jl'~ kla'tla i',aldl z~aml' 've ~Ifl,'hrm I~ oldu,tu :Ield ".' Idu flao, ,la' 'hi,t' gUo" ,kalallabh bj~ P'aza,r gin,ii,'dtt ~e:n ane!l:k

C'L ~:JI, a., '~" ~d" ..... 1 ~~,.. I

,1~a.U5see' ye Kada~ :1" I,P' laec~I~OJ~, ,soY' 'e ...

mi,k~'1iL yaJ)~lDIClbW', ~d,areye allll,Jqn ;lQ,fo,.~ 'pra,Uk, b-:ii,. zibui'yet"-Iet ChRu,5S'e/~',J"i le~erek:1

bellig, dDomek ka'f,a.rlm~, :1Il,um'kuh Du~,rtebe. Je~ bir a[]da~ mimkii D olldu. II :kada,' u,za,k:lta,

(hoi" ~ak al.~i,~~et dij,Qld,~ ~ ,oJd~ a,[aeal'l PI,' a., I kOi¥'a,I~:yo:r gUJ:i'l "rfreQ]obiifbd aJ'a'bl~[dtig'hle ,k'oi'"

~ II r BIY1Qr'ldu" Boyle 'h~:r kayll g'itt~k" So~ 'taraf~"" l'luzda geizme,jf:t'e,u, ;;o,lu Su\al'o'V go"luyJ'B Ot ...

ma1l1udan. doncn ot!0'QII:u'biUerrun se~i ,e'brle, dotru ,0 lu yo:rdu., AVf upa ,ehirlerin'deki h'D ..

~us,i OItom ob,Ulerii·o ~Q,kltlllU :lij~~erUn:iZ:i d~hna ~ i1J'i,U;"bYlOir'll h:i,z bu ~ aIIsi &er-"et.h~r',e "al,ak:a~ I,,.. yOfUZ"

Bu rah,at \f·e xUle-l ',1OlluB u~tin,de~ hu inn]' ... nicS ve Lll1ik hal'v,a 1~;;Dde yarJl u,u,mtHi" uhk

IlI!lByy'eQ ~ir ,e" d:u~iDft1'uyurdulm. Z~hD_im dJn.ieoiyordlU'., BB.zeD ba:JJg IR£SlfI't :zaml8alar

o]ur kiJ ealar da1 bir' il;O'cuk, safve,ti~el bar:ilil,'te yaydan k'oku(a.r,] l'l·n ef'fu~ etmekJ,el 'hila n

mus~Kilcri di.nleme'k~e U(,ti',iI ederh~;, Rizgat"'" la'. esere k·, ~'lJk Jar aJI:s'e1m'e rl,1I; ''Ie: ,,·S.Jeler :sil ...

Ii lerek a,.1bl'n;, bellU,thnize' do~ar"t blZi ta.bil' bir m:a~la ka p~ar ~ .'G,oz'le'l"im lordiii U m ,erIe ...

riD pa:rb .. k s:athUe _ ,s;ank; o,'yuJ'Uy10If ve beD lin ;Zit va,hi,t i~e'm ;nden, hO'~IIm,ut, 'kala,l!) rd:b m"

,H'epsi bir'er' te'b,eSBinde R'e~eD big adaml"" lar'~ lUI kadln~ar~ bu ~Dculdar'l h- p'i ,'I'r'bY'aJa

b,u gli;Zjer',~ 'bu :bak.I',Ju, .'g] aiJ,Zilar,t tU.l da',dak';;oo larl 'kadLf'ede.oRl'il gi'bi YU:Ru",I-ah 'uz-a.'k mesa-

fe1e',rf ,i!pektcnm~" 2,ib,j b~ce ak,a.1ft r-enkleril )i'ti!/.'ya'\ia benl balLa, 'bh' iUe1n@ kaydlrarali

; if,; mde ba,ka ara..balal'la.~; ~oe'u:kkeo an,ulfJe ... rim~e IJ a,ka ge'l.lnti yerletlmde; ge'n~:keD

ar'uda~larla IHt,ka, 'ID ~d)all.e ler'd'eJ: ~e~i n dii,gi, .. mil. baJil~,D, ak~ B 1111 i.'U'ID .bat~ralaFa:n'l t!aze~i JlEl r'~ baJ'nB iad.e e,di:yorldu;;

Nlhaye't biz.Jtfe 'yo,I'um\llJda'l1 'feriY"it't Bi,k ... lr~"e. dilliD0e-, WilJilzarg, uu:s'bu,tun de,g,lil"tt

:i iNdi, g-en~ We foOl btd na1vanlar' gi bi 'Ot I'en kJo',UI aw IfltvlmohU I,e;ri n i5liDd~, :I'ii'll yii ...

%mJiit,d ~II III tw b ka,r"J iIDl'z.da 've 5a,i'Jlm.lzdia, h,e',r z.am,an 10 ,kad,ar rikka:tim:i,ze do:kuoan c D~ gin repl~'~ef'inil IdiiJuuiyeJI kaD',~ '14'lk~a,"IDlI ,~ ...

tu,tur m If ~ b'a,.,ad,. ~ ED a.ill, 'bi,. toz pc':uhe,sini 'gQy,a lt~zartar'ak ,a,fet ,~i'b:i hir 'k;1I'm I z;lya

~evitij,yolr~ zi,.ab 'ka;g]ari~PI dahii yor. 1a'llg~ru'"

• -Ii G··'~ 'L'I! "L.":I1._ .Ii II I ~~ III

nit serly'O.ru'U,. .. u"p. IDU" :Slu'lru32 :~lls.'IJm,lar'.:n

a,y'dlJlDlla.iIJor Vie f;'eDK.i,er:~le b1ze bayabu 've

iJ4:kaR 'h-aj'ea,1 I~ri.ni licmil ediJ~rdu ,En f~.kir' en Idj(r 'biJ'r rub,11I \l'ee1dte, \r@ galey'.n.a letlf,e .... ,

reek ,:ren kJle1r,t sltim a larA; i htiras hlf,a;J! d,ualar,a deU\I'et eden·; afj:kla:ra~ ba'lu",~~ra be'D~i1'e II

renkl~r ufiu'ltta ,aJitlldl'larj' pafla!(b~a,r, ,anl~~~a,rl' kar]l~tll.r'" dij,L:,abJaleF va san,duh~ul!" IGoz[e;r

b'n ,-~ ire b1a:kmaJr",a. klryamly'ordu,. A'It" a'M he 1"' terri b uyii llilNl,r 'I b~r atiame!t hilsUe Lap~lii1l

yGT ~ [h elf' ,.,eY1e gerni, maBal,a:r ,Ii,d iriy,or ve fio:y·letti YOI' ..

Gur~'b wlka, bb~ kalh'in" ka lb;mi,zin bBU~ sl yet in·1; ye:r,irh-=e au dU, 'bu h,el'&e't~1 ~ k~2'd bi~ ~\o". 'D'uode birer 'hat~-r,a:ral' bir'@:f hg I ya..,a be.zi!~

yen hurtYD ,Ilen Ide.r' ve lek iUe r; IIlJ ':l'PlUI kUI"" '131'10 Jf; dai!nDI ,alan t:e'pelerrin garripBe'ID i, • an ...

~Q.ral.l'l; esmer VIlJ, 'Id'K'es, Y8l1y,aQa RlfID~,.r1 dura'D we b,oyunla;rlDI b ilk 'rh, a:tal;hlr; diiD,m

reD]]B he:r t~ra,'f1JBda g'aml~ Idlii~'~B;el1 ~ '~;~4[ar gibi, Wrer akraba benzeyL,ihl bepl IU.f:b,I:rle"

rb!ti ha:brlatan DU ~ey ler ,okad a:r ri kka t Im~,I,f!i! do"k1.ll urq If ,ki 10 u]'a.r,1 hendi lI1,a¥aD:iU~.i·daD iild'U1Z.,

'V. blQ :ib:tila:mh 'I'e :b.h.li ta.'b'iabn bu.z:niine dalarak bj2i1e it;:lendJm"izi bu,tun bUI mllhi,te

kOk s aJ DU~" r'enil' ve . yUQ'lu~:lQl;k b:ir k9J.l'~e' I,ald P' O'lmu,· ,duyarlz, IO,ijrld,um 'hi hili ulull·,

bu gu ru bt bill Q ehir b'iti nee gozUn. a I.a:b~~d_i = i; n e 1I1.8'Di;;Ul Irnril, gU2,elt f aka:t ,-, B ogaiJ 9'inde,

daha ,,:Icu',i D b'i r 5 grette d,u,dulgu'. liZ g'&b.'ihi ... ,z.-Io Ui. va 'merustu [,'" t;,rilnku :ruhlU inc.elmD,

1'e'OII,I',et,eu':I 'yU·!ksei,tell ,pz'eunc, ~a'ass.JJ~!a y'eru:i bir ,e,d~r' .. 'Gurlllb blil ga.zeUiJi~ bu uz~k m,es a iill

fcleri doJ'ifihll"an 'bli Juk suk u t.u llira &1r' mgai:kJ, gi'bi si,le:t'er'ek rubJar·,a!. lie ka!~a.r 'mabrem ve,

,., ~ kse'k ,hi tap et_e~i~i ib1illiyo,rl:1 ~

~, ,i s;imb;;de: uy u'k:l,ar~en: 'bi'u: a.zA~e'tle bu All" kutul! 'bu. mQpbJem~d.tap,l,a davet,1 "U,'1O ru.h

snki~,yor l' UJ,a'DJyo"~ ka~atlarn'U le~ere~ 'hek·., ~iyoJ'.. II II ,sa att'e i -;i mizde' m,m ha:td~ak bir ley

beklediriJ\1,den. hi; liip'he ,_ e'tmedii:_imiz :ruD 'brilsek 11:1 'DI' belde r l' B"un;u k,eD~

dilDe her z:arnal'n lSord'!Ilm,,, f trimizd~ :be It. Jiyem. bu his ihUmal 'u'lak;, eCd,&ttaD halma

y~ 'Il'HU~Mln l at hit:: uau tar'ak bU,fUtldi,·i'm.b:; bi, mira!' ~ bu,~ aSlrla,'JlB si.iz~e~leriDlfih~;1ij !l5rizule I; z,1iUe~ gi'nlirnilzQ gelen. 'He ,',o~lda, imaDl~'u

kaybetmi, eskli birr j~ti7.ar iQl:D:!ak i '~uli, 'b-e'l. 'ki lt~p'Bine I~:ylk Y 'PJ ebelli blr saad.e~ b-eh,.

,S

v. A t;
A G l,er',~ 'b e[ki b una :i,D anma,!"~, ~Ij,te r I' b.eJ'kii h~ DUD ,lle:1 MiY1cc!et:ini b UdltJ i \fin, mey UI,t or.. Ir;Q n ki go:ru~YC[fU21 f 'bel' Zg,man DB file Jefe~ hu rellJ,'k ... [e:r' ,fiUllJlhl;YOf II hu 1"J!K arr ~oln U Y',or'I' ]bIU um iltler :sys~yor ~I bu be:kl'eyi; ;;a.maDI ,r,el~iy,or'", 'Ve karafibk. bir' gete h'wrtu8 'bu g,aJ':z;lm. ,e'fleri kapbJ'o;r~

F • HJort bu gu.Zie,1 ,maRZar,8. ka',:§ :lsl;qda,

ldi zllu:nd.izu", b ilf,elli,jil nl,i,zi, Eau~li,i'imi[d ye:ni du "DIU, ,Iibi, m.ley u.~. olm a.hltuyd I 01,? D em in hall\"IR banI, 0 hadar teseUl '" e ;su'lf.lhl ve~re'lil zinde 'ne,,~s:i d.e v,arm 'edi rQ"rdu,,, Ta bi,a t I m~zd,a alidaJu'Qllzda,~ ba'y'~ bmJlzd at ve ;ginum'u zde aiee teza t I at fu,L; mud'Ur? He:m. ,afro,i ,zam,a:n ... d,a, 'b It,abet' ',aG1lyan ne'm de yer-Ier ini ba:§ ka ... laflD,a 'b~'rakatak :gel~len i!s,tiha,lcl~ to'z~\~ar' bo.kG." :h.isle:rimiza b~5Ier., DIU "tabiil lezat:J.ar ,diin, ,dODn]'PlJ~ t',ab~,a'tlo bu ~inl{i, 're:!iliJ :feye'zan'l ,rUli,dh' VI bu ot(lmo:bjU~rjj'n ic;ilri,e deste d,~s,te Q'Y'rdmti ge~en~'~riD ayQi ya,'ta" ayn:i horyda~ ,ay.d renk.te olm,a'J;ni.IAr~ 'katlar' tab:ildir" lni ... tUg bl!l gel;en [e:rbl go p iiUel ~nde: fi:kir',~er Jni :1l:akzed~Q, ft.em a, iUer J' zi'hih,tcriuae' k,a' ,p,I'e:rindre:kli bisler i tel' hill ed.@B k8'Raa.tta:r' 'N;~, d.ul,blr'~iar'l ailllar~nda. i~leriDdJc:ki ldslerlil ,1"" ~~ liyen te'bestSum[@r ,¥,'e sozl.cr Yal"(;hr'; '~5tilud ... ~Jf![fle dej,i,di;:iim,i7:tL" her' hi,s~i~ il~'i'm~zd]e, ibit ayrl za:ma,n IJ '[jilduguDu !kaiblll~ ede,cel :im iz;e bliit,i.g, tre:za. tlar'l. j m,killS1Z 'bir dog-um ,ill,g. fe,da e't meh, '; DiurnyaY11 eemiye1tii, h,a,ya;t ~ flnl htu~1 'bi:m.klt He "a,olh" elm,fit'le. ar,z;u5-U, mi~la? N,8;., za.r:i ve daim:i' bh", boyle H1C113 Ie bi,ze ,lfuv,~ 'I're.tled miz~ ern ~'ok' YOlra I] ik'i miH:!'i, bir tabiart

to bJ(yo:r" Zi,h g i 1m i,zoeD, :l'.:im e b",~'e me: ak lip di D'mi .. ,ye'D 'bu t.ea'ki't [eri D s'; I S1 I.'e~ i J ~Ie'l til lest s aBk;, DJeye: yarlJ'or'1' DUIl,ya, w'e hayabo mlllamm,I,~ ,StDI ha,l ~il~i D hi Z' kItH d,i ,ku y'v,et~erimigJ,e 'b·a~ ba,a ka1 ml~'1i':lN:I ~ r" He!5'a,pJ a rlRuza IU ynuy an tUin.r a.:f I, zedelemelt,te,n:se ,kell eli RI,i~i ona .g~ot'e: 'ta.n:zi lID v'e zy,ar et me:'k d aJlil. mll" 'vaf~'k olma:z m'~? ,BUmer:milY'iz ld ,dun'y,a.yl, se,yk: ve Jda!ll"e l0'd'l~ hir Jles3"p ,ihni' de'gUd:ir'? · 'H:ler "f,i kif',die 'b!'ti y ~k ~dr his p.aY'1 v ar,dn~ ~ Biz,e miras olaD, orle. ka.n,a,il't'~,e,r v~;rdlr' ki :i[iblh!rai,ui

duv.·U'nc-a.. k.id'vl&1·,e:l_-l,e_ I. :m~'~ 11'I'Y-'!:I;iH"liifliii!l O':Ii,,';-;;'kla

J.. !!I ~.lIi! '!!.-Ii . "'~LIII"'l iii !U,._ .. 1lI!~. '} _.n'lr ~

on'l.arJ'D flay' -Iti.'tll' 'llD3Jmt~gJm'llZ~D Q,gi.den

ko,m,aY,iI ba"hu;"" Gi,zel blayata kaJp,Je:ri~i, y,u't,.,. m ada 11 sari boaS,I,D) bii Im'i,),"e.I!e'I", ~ li~ P l.~ riD i g~ iltc'aScSl,p f,i k] r Ie ril Din y a t ~u1i.l1k b~ r~ D oa y,ar,afii lam,ii·:YJJ seve.n,[er 1, k'Dr u btr b,~lS, i h.ti.,ya,~i Ie l' h,i f k,;dhin k.'ol ay'ca kaJll,ay Ip 'It,ap,hl dl'iJ 'tez;a t'larlt 'i~iuisup[a,tIJna f@d,il e;t.mi:ror'lar' 'm~1 GonUimu-

'zin. taptl:!l, is,ell ttez~ Lulu madlll,,] ya'p,ama,·

.-'I k - 'b b 1- III 1I~ 'IL. 'I 1Ii_

!Oll_--, v'~y a." '.UimI,1Y . a,'K:atIJ,a r~fta • a DU ~ lettJtre':me-

di k d'i,y,e klU'ru·lu.eu 'bl, 't'a,'!5,5Ub,D. d,u ,'me~kt!en

s;akular'ak Dfjmet't, ka,lb'i m~~2i'D 't'eza darlDda;R 'I st i fade e~tmlel'i d"eiii m'l"ll"1 9 i liriz k~ her le]T[U,. bir ,ahirzam,am 'p e",I,a.lD,be,f'~ gi bid i,r" Fa ... ka t ren ~J'~h: :lle\~iDlCe idd,i,a, ,~afllrJ'.l;Jall, ~I kata II

U\tl,Y:licu:ldan da kg,tulm,a.~'1 d,etn .,iY·~1 ?'

G - '11 ,,- ~,~ fL· ,!i 'IL. '"

_ 1!I,IIere,Ui ge ~eD"e,I:"!I;g ifle:pS:1 DB !n:rra, ,erml~,

gib;, sesler:i ve ,so:zler'ilre he"~ tezatth .hlByab'D" til. bU: De,' es;o,i 'ten i'r i(!:d!e:n 'b~r U,ihi 'Duyuyor ~

10 n IJ a Itset,ti ri,rO'f _l'ih'i'y,d~le:r~ gur up i,~:inldl~ 20g,:, :SUllg ,a,;m~~: libi giie.'D,!, ha:ya.tll serv'diiiini

her _ zaman ,a~df. blir katple r,tisblrea laD~1 gitr'blmz~ laL,i",a:k we 'ii)Joak. B'ukrel b,u b~zat'la:r"

dan b'~:r d,g,srtir ~'ik~rma,da'llltl bunlar,~ bep kab'lt:I. ed~'J'o']"' gjbi1 ge'9.enl,e~It'.i giiD,e,:~,u:i"Q ,uzleri ..

ne _vlUr,an !NJln :Z'i:J,3;slle 'f,a.I'c:blJanlDll, r05ter,i~ yo·rthll ~ :H:epsi 'b U 'hi:! ~'D1,d,a.D bi reI" pa,,' ,a~m]~,

gi bi,,, g'Dz'l~ri" ,a !]J~.d an ~ y ftjd,e,rne, 'h,a:y,iI:t :b"is,[e ~ l'i'I,le pa rltpAf'I,'l 'par J Id I,Y·!Of'),ilrd.lo;,

He r i'ki, ya:nda,n. ,gei:eD ,otomo,bn~er,i n hem,en. _ h'0,psind.e Vii hR'th\, ta.Jb:~ler:iD bine '~ill,gllnda, f;utytl,[at' bmd.undulurodal1i 0plat' le'~ip

le~tjrh:~e bu, ,~:ailrllar 'y aklal"p k:ar,~'JlJDr'" Inrll:i'l 10;p:1 a,,~y er '- U la.kJ'~'1 yO.t ~ b.a'f:i'fle" iIYO'f, [Ser,pi .. ,

li'yo.t, ,'a. t.IJ Y'Q:r , k,8,YJJyor, sin drOf' "'aka t bir tU.r l.u, ay·ftll a,beo;Q'ia ed aliI," a, "'1 araya:o muh .. ,

teUf ",QUa.r· 'gib~ b'ir,l~'pniyQ'r'dlU'~ Vel 0 zaman ,8 iikr'e"bl benri, ken,dine 'bende:deo Dif' i.st,at'

gi'bi dejilse de· IOi ,ak,am ,U1~mDun vie MQbl ... s'C-Ui edeR 'reD~,~ dib't, g;ze~, hiJr 'vucut g~b;i bua. boy Ie p3 r~ala.'Om~~ 'r; a.II,I) a:r :balin,de si.J·I~dUld er,i.ni du ydum~ Buk.riIJ'1 girulmD, susJi ''Ie rg.%'e~ kachn 'Q,aLZarla:rlfll'U1. ''¥'e b~'bes· ... si:fU'ie;rwn'ln ba;flziI'ma u~]aJ:g saU~'jJmla'rUe1' meyltJan3- koyd gig masu _ ya~ram alk hazzille

''toe; bit"t t,~h m,; D e'tMiy,e,~.e'ii m b,i., iD,~eUkl,e't meD~, parc;,ah 've 'te,za:U,~ ~algl'~larmul ,bavu,ile ,sara,'a.'k, 'ba.'n,a ke 0 dliJ.ne gi(r'!i! ·vc ,roo'l a;n:tlk hi r D,ers ve'rmi" 0'1 du," F'a]; at b i ~ ir i,z ki e'g F'om.i11 ~l'tik ,duturia r I. ka I,b]j,m i.1 ~ n a.t e,iude b ~s .. ,

'II~ ~_ 1_'~- i1ik 1, - ""iL .111. 1!...~"II·II.~

ll,yereK J:ii: I asil. -- ,maJl.a,l,il_ra. YU,K,seJJ ~e~ld'rIlZ.

'B:u,kre~ ban,a 0 ,akl am bu lo,tom'oilil se1i ~,~:ia-,

de· d:uyuhRUi: 'kar,~::;llk ~aJg,~ kn',l11tdar'lIU, birle~,mt:yen f.,ilk~ t: 'hepsi:ni 6, is'l a,ode (iii u,e;rten :lrel.nl,e guta :ilihi, b~rer z;,ran~n p~rlar g,ibl

gozJO.k,tG:i ii 'bu tezalh ~a 1,1"1 p~t,~'alarl 0'1 'tef~ ri k vc 't,alll'l i I le,cie:m;cdc'JiJ 8E:'V m'eyiJ "tali,ilI ret m"i I oJd'u. 'Ve ,gi,y;a, mus.ikjlel'i ;b~fii,b.irjD.'dleft '$',o·zij~",!

n:"ez f aka;t hit 1,·t"rn:i yen y'e hhn O),I~. sesleri bClld.,e ay:r~ ayr':i a~ ~hu·,ak ba~ika luu;k"D, ,hi~~, le[d~dn in'k,i~:a:f'~lla y',ar,a,y,aeak o~aR b,ir }amah allen k k@ diiye e-t,~ i,.

,Abdillhak IID8 :i aiSAH

I •

'~

'~

.HA,L,A Y

r;'fJ'lr/i/Yt 'tala,y;, 1~lalstn dU;Tmadan saslar, (:nikfn (I{htr a fi'q~ La, IlatJ d'U'~~2'li,l8l;i~

~1,J v' - _. ' .. 1'~ - '-·.:i l~" I 'I~" _ _ _ -" ' __ ' " '_ _ lJtt, ,~

BUlil Islin 'Dli u'n lar, ,sil,z:u,lsiln n az las, lnee betler, nla,h7nuT' ,guzll'(J11i ,sii ziilfti'l~

Tutun ksetar tUt.tl/ll, biTle/jsi,n elier, Qatl,n sazlar "atln" "·t'Ttlstn teller,

D .;;!. ~.. k ,I' ~, ~II .. '" J' b :U'

, anun ,~Z2'jaT ~olnun'I'; ,nV"f!-s!n ",et.&167,';,

Ueun, siya/~ sa~,l'ar tet tet Co"Zu,lsu,n,.

I I

\

\'

KaytH ytl,dtz fl1bli gtJ.'cIJllti izden; ,B·al"~laT ,sa"lls1.n ,1&iTpi,gini2rden~ Ete",ZeT' irpin1de nQz,(Jdlen crlizrclln

i f - '!'~.:r _Ii' ,l~ ,.;J l' ,-, .. OJ 'I ~.' "~iI ~ .f n .,~

usnusun. 'uU~ ae, 'Z, g071."um., U!'U~rt~11l1

\,

T

'R ...• I,

E

j:dea1ist :rO,mabC~t.afl, ku Idur,ao ill reD Ii 1Il.I"rg lin. sU'Iloldar')D ne e1he'mmiy:e:ti 'VI,'" A filiI mtiVZU yok tqr, ,,'a] 0'1 z ha" a't' 'V,I: ODUB iea,p,larl 'v,a:r'~ dill:r" 'tl'

Brill, Defe, IDa raka:b,lre'r:ioin 'ozuJ' I'UJ bi'r 1;;111 't

lahrdadl'f'., insaDID v,a'rhta iJi'e, Ullf,a~1'm.a:k ve '111:tun !nSiLB reall teler~Dd,eD hi9 hir ,ey iha" ~,lfm amaktl ~Ite SSIIIIFlm, b'Q:yO k k'i~ltllf~ ,hepi.., m ize ,~aki m ,g[a'lI eme~ 'b'U(i,oFi Eftt,~ in saD ~ tam~m tlk" Mari:taiD'~~iD ]k.I~'l!e: ne 'kada 19 '" ~:]]J'ml' olarsak ola,hDli; 'hu ,'il];l:l]e ileri re I,it ....

... L'" 'b'~ tl I 'R"!II

me. iIll6 HJ'~ ~ :I'r ,ey e UPI O,limru ,"Dr.. .' USI1SllLe

wsta.t[ar bu ','g,la bi Zlcic'b glg'C,B: li~rR1'i1'[e rd i Ii" ve ~ec.mi ,,'te~ 'yauCIJil ],UI mevzu ~ a:ra yaK:IIIJ]JI1, yua'le eden biiyu d'e DO~lulmu I,tur~ Su DOk'tadsa P'rous:t,~ liP ~ Irr ka9~Rd9D gelen, biUin

~[-1' ... .. d d '"' bl! ill- Ii ~'..I

n,ea,i_Ier UZierID,~ .It .... era. ·11" "I1.Utll" I var'ul:r ~

Mart.a,i o:1i D~, bak,IIlarnDtza kerj'Dd"i0H aJma_lzl

.. dUediii bassasj,yetlll'hU;',l il~~n~ P:ro'lJJst',1 tu~ [Bibe, o~:arak~ ane!l,k bu;nla:r v asl"ta~i'le'l! in~a,,d tD batuaUiiuD eJ: varahi,leee:tim:i2i iir~t;'yQ'f 've :iosaD1D @:q gizu. S:lrlarl!D'I. aJ~~:ta VUI"D'I",aky, blzlieD O,D~, le~mi" de:h.la.r1daQ, dah,i;IJ, ~h~:f'~ gidebile'cel~m iz hUllsuDdak'i Ii mild i,mizi, 'olkIU'" yO;I"~, lu,ptu~8b:" hi_, adaDul~J~ iU~ Vel ,c~_i. ye:t kaya;tllnn ort-e5iD,d1e~ ,~e vRsi niuij' mleslelild,D I' fi,ki['~erifti D,. :imaldar~ IU1P~ kend i.liJu i, 'y,8J"pm~1a In lrebu r k,lldl:i'J 'b,a:relc:etlreria ~Jl@:ris;~n,d,e~ Idai1,a.

. .

,rliz[i I],ir ha,y,lt,b 'yard'll" .. 'Ve~ ~oldukl' bi~e her

,'eyiJ b~s~lm edeeek 'olan I,D a~b,t~ar, bG gig g,oz~er'deD, ,sakh. olan~ bu S'DmurllD dibmd,e b'Ll'" J,'uDmaktad~r eo

B'B:aa It'ir- z edebnjrle'r~ Q isrt'q,Q,ai we 'maio, r.z'j' ltaU.rio 'tetkilOne saplaJ'D:tm,lIJl. cd-all te'h'I~'ke,$;~e :kar"~la,m~,,or' DUlsunu ~? I's:te d ~ r;. Biz lild:J butii:n a'ld'lIjm~ tarDlya eak yerde iMancla'ki !:,RUZ Vlei ha~ii" 1e:,lerin uze'ri'D,e

-iI,~'" ~ a 1 ~ ''lI 'EI-L tL L bOO'

rulU,m .; Q muyor m'UlS1!lD:UZ'if!, ~ - _ ue ,[Lit: aw, _ll'r

,tehUked'irlO BUDUII~. bera'betr'~ -Norm. I adamn :lha'QllatoIJQ, 'Dlutlah, hr'ir kly-m,eti olup oJmad'~", '181 IOFmak b,akkun 1zd If. Brutu_ iriisall,I&'"~ i~k bakJ§t'a, aylll, bareketilleri y',apal'larl arBI lozl.ri soy terler', a:yllli me'Y zu~a'i ' ~ efW Q1ek te:

Vie",. ~,evmeme'k tie ,orta~ktu .. .J,a r ~ FaIL, a f: yaln g,ciao vie ber 'bit! i a:rFIl ,arr~ 't.eUdk edi Ildik~e't birh~ riaci!!,. farkb k,- rakter'J:erjj 'llrJ!tt~lirir v';

M- -

.

E

air hi'rine Irea edUm iyereek. ka dar. k'uvvetli t'ua:tia:r Qr'taJa~tka'r'il N:iha,ye£t Oil 'ruhiJ,at: ... '~IDIP~ gih'uDul'te en no,'rm I ,a,damm,. ne ;ilr6' o:t,ekUeri.dea ,a,:yn, v',e ii, v~,FI11cla"n en 1Je'~ rine lcanu lm az.~i a~1 ,~Ie: ,sol,iersek bilr ,a,la:t 'fdd,~iu ,neticres'ine: v,a~raca.1 tiisaVV'lIr edil,e ... 'bU:i:r ~ BiT ,(h"'eg'i R e'-D IR'hsi II 'e'o 'bllsu,si:l1 !fnl, a"r,l J"onier'i 11 i ,ay,dllubt.a, ~,~'k'arm Sl k, i"te 'U:i,r'a,t'~I':lm~I, ley by,d'ur:.,

VI'~

Elb,@"ttej bu yur,ekt'e e~d'e, ed,ec't,B1mlz

'II 'IL. -. '·'Jd~ (""1-- I,,,, ~-I.I.· ~

fey'" :yal~~DIZ ~y detl;lt- Ir~ l~iil1fti,. d'h,e,Ahai.!

DD,a, bu.t u n b'D't,gB 'tasar r of etm,ekli'l" ~ lBurada 'Jets;i, 'r'o'm,tiUl,tD;j' 9,ok a,'ikt bag,ka b,tt, meyli goze 'prplyo:r ve ,on uB.aj d1cl'da'D pIeD ro m aD QlHli1.'yl,e, 1~'atJ, brly,or ~ i'nS'BDlJD t1et.ld .'" kin e, i nsa DlJB ,dll§'1 uoa ki, ma,gt.du h;',ll;t arm tak, ist,eQ1 [,Olr uz OJ Ona :k'~Jl:i' hi r diizeni :1911"),'ookma'ittaB ;ekin'~'CJrr~z;~ B _t~aetnl b'i'r It'ibr.," 'maOl da; ma te'h: Oll'ula,diir OJ Hiqr hir ba~eketm yok,tUt' k~ saKim ihtifasil.:: izah edilmesin ve "ahSID 'karakt.er,i:llde' olmaSln~ B'IlJ~, g,Uze'~ . hlr ,~;e"L ~. ~ S'a.n a;,tl:, 'ta b:i'tata ka.ibol e'ttiri ~mi; .i:r dU'fD rsay,ma,'k m&Dl,'kuftd.Qr'~ R,o'maaC:U1lJ,~B, ¥\a~if~i he1e:r~ v,B'rl'llilD iC'h+~u)st'ltII.f.I,U mUV,8'Zie,Iu!le,ti rmek,. 008, 'bi:~im, v1ermek Yle' ,gRU dO .. , Z'e'O e kO,JJiba'l£tlf' ~ B !!I,; y'a1l1JD.lZ :mi,da"adosl kO'~ lay ,ola. bir dU:F'umJ Ide,g~Jd~r., Ha~kik,a'tttal. bii~

laJ damlD ta ,kID ih·t il'a~nfU n, her ,eJ~ 'y'IlI II_ria II Gag, ba.s,i;tle,'tirmiiii du,~ uo al'irBell ,1m@,l'U 01 ... :ma,d I'I~D'II 50yle'me-1i: bile p~ 0] ur OJ I B~ r .. b,llris·~ 'te't b,er ,ey :ri.'kseIDl,tsine gON ve' hi", ,ell ... 'vet ~"",:kYDiJRd,e he',f' ,~,eJ' t,a'tmiu.e gif1e' ,di .. mae Irou'lnu., tRII:',., B a12~aic/j"I_D ~ Ty', e'" 'ya:ll i, ~ii:r i:h'~ b'afi;ta, bulisa ,~dU.i 11 ''t'4'rlIIdD r'a rait DiD- • .s~Ra ya"dnp ede'D die b'ud,o'"

F aka:t X1X, Ine'l asrm orhsmda, lelBiz,

d ,- II; I k - 'II~ '"'IIL,~ 'I.. .'1_,

ebaS:I, 't'e:r,S]tH~, "4r,a ',t ,r DlD8K ,Ill Dl K,!ll'l, lI'I:

, be,;e_l"'l' m,a:b'I,D'ku ;:o,:zm,IBlDeye ,SQVa"aDJ, ~ahJ~ J'l:r]nl'n~ p~iko~o j isiae;, De bj'f €Ii Zi!lH]]! De de: io,cel 'bu;,ad a.o'IDII bir m 8llllil:lJk. soLlDa kta:n ~e.ki iiii 'he:lll" m anBV! ve' a'bliki in, mle;tierl, 'ha'kkliD da, hi!" hikGm, veJ".med,e;Q, o,:nlarl 'y'ar-a'tab :b~r

rO~Ma{d!~a . :h~Urdt BUBuR i,;iDdi r IIi· Dos ...

t.I~c:vsk,y~ nil D ,ahuda,,, L,a,kktllil,da'il lii:ii'kuID

I

~.............,.~~........-~~~~ ............ - ....... A G A C; ,-""'- ............................. ~ .............................. .............--- ......................... ' ..

I

L

E

R

.

"

L

~1i!'rmeK :Lm:kioslZ degil se bile~ ,ek gUI!; tUI' ~ COokij ,~r hef :il e uE" il~1 bayaJ'1 'i s.telderle. ,uksek '[~jt'iyak afj o·kad.3,r 91Ik:Jl. birbirltrinllill K1f,i"IDU,I,R"dlll:t'o; Buaialr" alul Uei ,h:af'e,R:et et .... m'e%.II~r.. 'P'inli:j, ,Harisf Asker·,! P,apa3, T'I:'feei IdetU"di:r I er,. E't:teD we keJII1:lk'ten Orulmu". v~l'isetle:rinib te'sh',ii a..l.tmda" ki;tii: burJa:jl kusu r la.rla I~ 0111;, bast,allk'l I, iy iii ilj:e oldui u k~(h~,r' fe,u,abl,a da. ",3i,b~;D~, ke'ndUerhlden b~'r ,~y he 11: len:',~ eb~leD,~ um,u) aJ1I~, It; erku laD va f ... t] k~,ar.(hr ~

I,,; te I! B"dz;ac'tall • ish iN:" aYE. h,i tr N," manes. lB~r~da ,Ba,lza.ell, 'bi" kOll ha,~ ollar,s,k a,~ Iys,rumt but un £II' k,aJQllulaa :lel'e~de'r'i, a,dJJ iIDe ~ler~'c¥'~liyorluD~.J ,j'm'di'~ hu! Ru~, ,BaDa'lkirl hi!!men be'm,In he:pbnill~ de',in tesi,rl alnoil

1'- B d nOR I[ . ",'

a"d~~ 'ora ,a~ gerne ba'n,a~ . "Iji • ·'II:EHlfl balYlf'

ediyor~ M,a,q t~k!:lz]'I'k~ tc!:'za,t R'u! karak1te:'rine makslls:t,ur'i H diye i:lir8z, ed:ebU i.rler ~ 0, Ie! lse d:Q'rt' yaRIlDl ~.~a, h"a k;,abm ~ 'R,g I't ,£;Ie b~ riot[ se ~ ~erek v'e pe,,~'n o'hD,D.d&a 'balkkllDda ka..ti Dil' 'hikthn ',!'ermey'e ~hlabro~ C:areslz11 l)hderce te;a t ,i Ie \rev ri I nd; olaca"f1z" Ve [D,inID yet :ko,rk n~ adan iddla edUeb:i UrI' k i . ,SOli :~d3zlhnu~G

s6~y l:iyt! mily~'ce,i~'z;,. B''UDU'D a'k:sinB 0 ~a .. rak I -

Ehd,za,e t ;pi ode b,;,. rolD ~:w ~., klilU~.nl ""tty a erk,It,1I; 'kaJu·,a m,e. III ~ od a.a tij'OZ; a~d~ 0 CP',I 011 a, se vi ndi veya se w:il Rl~i ZI a I~a k 've yay li ks:ek, Iwf',ti b,Q'1 ~tap'l.,'tu:ii,mak i iii ill ~ 'U~IilD za _ a,n a ilh .. ti y,a ~ yo'lit fUrl" '" D; [D'i k'j,'hl pla;r ~ Il, ya sa ,DUll a. :1"1, ... mlf!:Uli L~IJ':z,erimji! bakkU1da huk:u,m v·erm,ey,e okad.iu~ d'u~krijll":l. kit ibtt,·im,QI ,F'oman@:sqU1C red:eh~Ja;tl. 'M:U\N3rf'f,a'k~y,e'U ~u yizde:luiir .. Kar ... ,~m ~j;a lu.1 Dile·t ie,ri 'b,Bk,Hll.'D·tI,a, B Idal Danya,enil ... IIDu:d,a II emi. lo,ld,lIlillJlm u Z\ 'ka,cll~,la~ ~ er'ke~k ~el' ~l;k2~'rlYO r" Enle n.~kt'Urel,deR tar abac'l ya, kadiIJ,r Qku,y ~,eiU ~ I~z 1'i,cle'h gizUye't 'b,ainaeD ;"iren;me',.. y~ v'e gl:lIr; 'Y'e!tim k'IZ,aJi ba,YF,8iDhi.i dUe,'., DQ'.sto,r e¥sJ!r. y~'n iD kah f'lIjEba nJ~r~ RlllS' o,ld uk"", lar I i,~ in die,it iii" b elk;' bizim "I,bi ~'11 Sa II oldu k .. lanJJ1,Q I ~ yatd ca Db f;hao! w'e 't'lza\ Ua r i ~i.llde'

'w •• , d ~"k' '·...!II d-~ kii ~l 'b '1_11_ ..l1

,ferrun ,UlLe'r,LIli~e:Il'C, 1'1" ,I 01.1,1;1" ,lIliB!I'LK.lJlga De

dli.l~;,g eeet i mi'zl bileme, iz~ Z ira, ,D'ost,o r e'vfikY:I ,onlara hiV b,i'r di,l~n" IIBya,tlD lllaDt:lk~Ddab 'M it;, b]'1~m ,8 khmlLz~a :m,aa tl kSIZb,Ul ta k'en ... dt~~db' .... ba,;:'ka, m,an tilt, YermeilDi', ti r ~ 'He'f'

I~

M

i

z

.

o

.

. .

iDI, .flU a ; abl sl3 r'UlIta d'u yma b)'J"'1 ta.b.ii .. e ,DQ:r:ll1al alan d.'ittY';flJ,la',lD ',!.I,t~a,un beg' ,edlk, ... , 'le,IDi lIaf,lIn~kle "a,I,'fIiJ\or LIZ, F ak at i ;]ftl'i Idea Ilangi hi 'ri.m ;:z~, kendis ~ D i, tar'a,' ko Ilamadan. diRI~r5e'" iJ,~·iQdeJ w.ma:d1il ani Lisler tn~llIl.a,k~ ~a ,a.'~rrnaz~ YaJ1DI%, buua b'i:z e)u~mm.iy'e!'t ve,nn,e yizj r'ea.li"t,pye· ku I.a If a~m,a,r,I'Z. Haya t,t"" m'I;~U' 'bel" r5la:£llamnda'l! dililJmamlz 'lB'ullu\sip vie man t1 k.i 10] an iI,eyl,eri ,duyma,ya is B!,'va~,ltl1'.1 F,"flD!;U:, D"'lo;m a iD' edarlDlrD y.ar,a't'hk ~arl 'I ~h,I,;[ara, uyd urduklar,1 · kaidcyi k:en,dim:i tt: uy1dlu r'ljil' :ry'z ..

:D,osto ·~'~vlky:~y e da!i r 'kol'l'faraD'sblrl Dl'll

'biri tide "" 'RIUS, ro RUlDC'lfn 1lW~ en 'iyi anla:yald a:r" da,m bi ri o:I!Qu, ~ Gjde~ ,,'uau i:,arf:'t ecl:i yo:rd!ul~ IiI'tptimQ'1 mu;,vtu'£lQ, bUluk J,abul bditeahh:i,did ir to N'e kB dar' im.saD.,.. 'oa '11. i'la flJ ",da II beB~ .1ik=ler,jne m,i,thhi' sur.rlte aylut'l bi.r' ,ah15 1"0- ~ildj O''Y no mil,ya .. k'e'ndibi.~ri,n.i, mec/bi~lr eaerle", .~';h:nil: d,,. on~e ta,svi.r ed i 'i P ~ ad), k,Qnml:mlll' Vi! ,On'ilmuZid.e irD'ejt ol'm~,a'D bir. :b'L5 bulmak, Be: ~-or,dh!Jr .. , imnD ot1u.na b,er' ,e'yi, ta'h ... , ,Ilt etwlek~ hi'!'t,i' y,ava;t,M,ak'bul, daha ko,!a,ydl'r" N'e kada.f ihS~iU 'blilrtihil hay,8tl.arltni,a;, Yill,ag~;a dJo'lanhl ya"arIDa.yJl 'k;ahu'l edetl!er "Ie her' ",eye II" aim elll nJ U v.a2'~'I,O"U', lIata'nlJ.'uia hususi: d,-uJ !l1Il,a.'r~IDnll' S,3l'0l,i rtlli ':i'f ad,esilnden ~Jyade r~hillt ve II,J'tl,t ,sarf.l, i~iD de daha az zar .r·e t 'tu,dllYr:1 ar", Ke'luli, 'va,f'h·kl.ar~D'Il. is'!lah,1 @,nla:rda,n bilr nevi iea t beltl@r 'kit ~QDta, h,u g,li) lie ndli!ell"'in ~ miD It tedj r :(ormll!'Z Ie rIO ij'

A., 'Glide ta'fa"llDd.'~l'D~ 0 kada,r lyi la-Iii e"~leD ~ bu m:u'l' azaaJll hOizu ay I ~ ~5,b~.memek bblim' i~,iu imkiA~.iJlhr,~ Dos'b)~ev,s'hytlfJilJ ,d,eifjiji siwi i:Y'lce di.D'~:i,'eDle'rt, la:rbk , .. i~lnd,ehj, ,.ah,l&,,.., ~,a.1l'l~ tabia,t,a, Disblt~e If;rr"sui't""8 gib:i,' diZ/e,"" De kon:nul,... PS1 eho I~,iq De F:rans,I'Z; I'\O,mO,"" RUt Lll "'ormil line 'baglab am~rl.la."~ BUin UOll a, be'r,3,ber 'bu s,o~Jet hw 'teD'1t; it sa,yJ hlul.m'lIlu:hr:, T'e,"slu~tl(',slla~ p"i','nt,:-esse' d,e C~eve'$t'et Ado"l""

plten'a b'a,J1ilrl'm,. F,a'kat.. bSI.;m de ba~ika., bb'j ders,e' dik'kat etm,~mi,li, k'ab,il, de-giJd'ir., Bul'H,lda '~'sat:5b bit oaktaya do au BUyOf'U'Z:

( III J"i"i"QJ· J

Pll',r~l;ik Bit' aU'IJ!l".~

~~""-N~~ • ., ~...-. ..

a

RE- '$(: ~- M~>'>'<'-

I I - ~' " >1 r "." ',' .,'

I - ... -; , '~

T ifj,hii;at ~D 'o,b,]ek'~:i f k o'prasil; melh a.lesini, ,;uiftuJ; b]r ,t,JlbJo kilr,']~,~Dd,a,j 101ft\! ,ada'm'll,ll ak$,i{U:i'D1tdi:J "'bundau , . ksat DJ~dir1';~ Y'lIlh:u,t, u bo Q,eJ'~ i 'f,a,d~ ~,de,r? n S uaUer;; :il@ 'ba ,lar ~

R,i~Smbrt h'kiidi "0 tems~li SBIii a' IliU' man· ,zlllmesi,qe ghrmesii 'rels;amID~ 'e~le:r'~gi yapm,a'k i,~,i'D, ,ta.b,iii'ta ndi])"a~a~l te,d'i,i h:adi'sesi.udea d,iDj illig I bi l' t aim lift'ir,",

Sana t faa,- i vicli,ie:ri a:r,d,61:n4a. 't,abia:t, anti, ..

,.I

Ii- ~- i~ r ~ -I 'Ii_ ~ ~ ,,~-. ~

re S!UU! eQ yiill~11ll1 0 3n l:hvaKI 1'e6I'm ,~rrubi~

~i'o'r ~ ~'B erezilyada'ki hJa,zl v,a~i: ka v'im tcriu ,5a~ a:tllu ~t it ~:. m'i" ,ollan 'Va n d,er' S't'ei:n'e II, p~is tllk S8Jl a;tl n ba,~,an gle I~, 'ta'kl~'t ,~d;eb, baa e"', k!ldtiII!" I dJyor"1 B g vrah,Uer,t tali:' e:tme:K, i~f'e ... d:Hl; ~,e:r'~ba'Y'ya'n,IR esas ha ~ ia,flD'1 k,Q m(hl:. rabut

)'

l~{.t lI1U,fU"'tl e C(ii'R~ "teut'~I,'16l L'GUD' ,I'd Ide 'Vlacl

..I, 'll - 11, ;;; ~ l!

5a,'ue~e ,llla:vaUla ;lZJY Of HI r ..

.. ~ . .:iI kl ..l ib

rUlyet v,e ~,l.iIrl -1.10 a'Ue~a

d:i;r.n {1')

R,es] m~ ,be,r s,a!aaltan z,iya,4'@,l m,I,did,eye: ye, OD,jreJC is,ti'n;a,t I;d,el"'~ li~[z!nu. biQD!~ard:a.D :ilb'f.'~

g- i t rr~,'··'I1:.~· f iii d..ll

,e5Im, ~afli,a.~:m:lD. D'U'~ru,n I ,a.e,UJSI; ,qa ute Ye' ,Ie""

'kn it~ alan 'blu m~~buri r.l\b:~tas'~,i' 'ye (n,,1 lI'f a

.. 'I I.. ii'~' 'Ib. 'IL ~ 'j, ,"'

eSlI,1" '(h.w,ama. ,u; n~, MlI,e:m en ae" esefiQe: 1"'.11"

'ID!e'Y'e m,e·c,bul' ~I'fh.ltu qie'iio ,..ucadele,dJir '"

'T L.! ~ t ~ II II' 11= '-I '...+ I' Eli' u,

, ,BJU\I,a " 1:11: .,re'!Slsa:nu ~~al'l';l ,aJil .. lr,aJ,~m~ ,DU''''

yuk;, ,ro'man,tik E'u;'~Re Delaero:m, diyor ki :

iCiTifiI,bi - t L·]"'r I',_,~ - -~ - tii'iiiii' O-...!I 'i'!i ~ ·k II .. -I~midi.

, rQi, cI;;iI IQ_. ~umUiS"I~:~-, .... ,11"811,;a ARea. ~eh· :J~-'

~' b ~ 'll '"'1:- - ill b~''''' I: ~ - 1', ... '''iI'

.Il!l;I:"I..I,r mlKay,eYlL v'er,a, ~r' Ctl,bh:eYI te,Mllll

ed,~ceL: o~aD uUUJ'~ar a"OOlr" H~I; klmse Ita ... IDU5'1I.!I~ ke:lbne'niu ~~l'a.iiraDe :man,as;., Ue~1 oil" kompo'zi:sY'DlO 0,1 ar ak t,e I &kk:i ei.RJj,- mil:l:i r .. ~~

T ab,ia,b n : II a,r~ ~:nQd a, lov,a,l,e'sin i ,ku,,;,) D

- - ~ L't.. '1L,..l1i ~ ~~, - 'Ii-

re.sSR:m,'lh. onu tu.val,e' iIiI,a,H;;&lI, U8,g,I,s:eSI'1 CUlmIIJe ...

sWD,J'.e,ki mip.}~ie\M ji,okta,y~ 'bimamlalllak ~~;iD ka.OlUl5'I, h'akan m'ltbar;rirjj:n. b,ill"leke'ti,ne :J'aluu ... ,

1 ,.~Itj,'Il'i!iIi11~'- b:'"lil'~:, - '~~'iI!i.'II!'·-""m '1IiIi, I-obi iii-. ~ IL"" 11--a~'Ii ill: p 1I.'8~ 1,; ,.; ,II.IUI ,~b:r ~ ,1\,..~S;l:;l,_- Jdlili 'k.H,I',.1 a, .. 31 IJ._.,IU, al.llll! HI! '"

~ i:iph'~S~:fI ,k,i:~ O(ll'UU aynl n:t 'kopyc: etolek en ... , Idi'~I~siRe uyalJ'Ull1,~., T,aJ'bi;p:tl 8Y11ea 'ta,k]!i,dliB imk,i:l1s1zllgl izer,im.d~ dll.lfa'~a'k de,iiN.~ Bo'y:~,~: bh·' i uliI,kin, olsa b(Ue bu I ;p\hlJ&:tik rs a:11 a:U ar i,;n,

'" t det~] A'· 'R" f J'"' t'~ b· -I ~

-i -:Ii ml- . 'a -, .- - - - ~' .

V~U·!!J'" .-'~ 'c_. 11.",. ~ e£S,~_mln_.,a.a ly'eJ, 0 "me le',f_D

gijze~ l'Ol'iuiiF lBaD'bl~ ,ile ugl'a,ma,1( 'otm,iJ'z'" '~'Ma,dd~',~, f~2:ik drin]",;3j,. m,aQc'vlJ tfUin",an'ul b'j:r

L, 'II •• , d 'U ii'il ~

lie ,Ill !lJ,j) ~~ liIl' .rp.~ 1Ij.".'

:$!eidl,. 'DlliQ ,ekU :fa,p'a!. esr,ioi'rh kuvvet'hl

, -,'~': '1£,. '~I~'1t '"',. " , ' ,Ii.,iid:~. D''"!: 'I ~ " 'b' -'~t~· ~1""

,a n ~a . D 1,_ Ilare ~l . lLIl",1 ,. U !illy,an,1 PI en . II rs I,.· _ ,_,

ra 131 :..n1J I,elen hir m,D fe,kker~ i,~i,n i ,oh:j elter .

1I_··~1",'~ ,. -11 '"h·' b 11 'iii 'b~P.I,_,:: h

~QH;, ~,er'l ue III ayet, . u~ .• _a':z ~;ar,~ . W ~ awsJ __ U

k,ikiel"!t: fl!~JklfU, v'e r'ell k It'Y v1et,i OJ !bl,' r.UQUII.U '"

.JI If ~ -- 'F'A_I'_""~'V''''''H'II''i .... -.-.e! ;m'lla'r! - ~ (!, - - '.'IO!lInU ''!Ill' U'II'\'

ugrluif"., I VOllI,Kr.1!I~ ~\I;"UIli ",", iIo'l:~_ ',Ilf!l!i.; ,II.Q, -"'r ,I\U.JI ~I& !iiI,,, ')I""

I,~ 1'((- b- '"I ,.J L ii'l >OJ

D'fllall!J. 10'IL,. utlUtrJU . ·llLtUl,e 1'@::!:IS.a,P1, a(~rlleg h~!f";;"

F' I'_..b <ii, '~ "'ll I, lb." t 'I ..

_ ,aKa,,, pg eUrniIJe ,ue '!LaiIJJI,iijI, ~ni n..U'IBIIIIID,

IlL.'" ii' '1'1'_.. b '"1 L

~eH.eu, f:ef~ a:nUD il!iU' metaiJl':z.it~ ~:I r U,iU: ,11 e .oft-

reket e:tmeli l'izllmge,ldijiai neli so.Fmie,k 1,5., telD:i:y'orum,~ Kes;:m;, p~:ist,i kVa:slla larla, ,~istik

V e bu ,barekett Ibir d,ev'am'l, ,gi,ld, .. ,

11 ~ J ID',cn .F,i Dol.ac[1Ji s:1

U • til

IIJ ;F;'1i;\"ed ~!~ bQ,t·'1

~it ,s:ona vara cagJDd,a:n b u'r,o,d1a me ta fizlk ij,i z .. g~ ve reulE, ,jlelDin"dre'll tab ii d:.,an qJlka m,QI J~ Ci'II,i; Vt, r Ih,lde, '181yi r. .'e' 'tel-:ld:r'le,!, ve re sil11

~iI!fn!31,hml a m,a),~u6 '~a:~H'h~ 1al' 'Ie ,p(r.a:tn~ierlle1 bl1 pl'l it"iik 'met'u.fiziti li.Qr;a,b,i'len 'r,erssamdu~ co

'V~ bu'" 'tab.i~at n'e ~et~n bil' w'u;cad1eJe,),'i, em r1ed,er;; Res.s,am,ll II t~ b'i all ta,o ,i,plu~si,Dii P au I,

SOl - ".. 11 '"',)1 ...1".'

'1"g;h1alC: ,;OJle '!. -ii1IJ!tle eU1lyo:r:,

I~T,a.bi;at gj:rjrt~ kar~,'Jki bilra,iri8.e ,Ilt ele~' Maoila:rla __ dolu.dur" ODda. he-r ''ie:yden evv'e[ ~!,A1t'[I2a,r~,f"lllarifilr~ T;abjat bi'fle, bl'ID bi.f' ,aben'k

wa,bl,ar,!!j lnnl l'o:s:terD1le:z", Ay n aT I'll e~ e~ alhna ... 'r,~ k 'l:e't ~ lit e d]:i Idi,ii v'aJt:1 tt toest:1 i ki,;:6k, b,lr

De hall ka,i'larr fa m 'bir 'tetek kG I' IQ,l:gllliilbtlU ,fosb~r@llI 'tab~~t~m1lIl'bte:Uf d'h~'Url;u·'Uinn. ka.r ...

'~]I' ~~ m,a~ t ¥~ 'k.rIJillrrUUa, Ue, ~B'k h:,er e"11 b"i.r gjsbe'is,I'zUk tesi,ri u1aDdlrJlr~ Tabi'a:hD' g:o,s.t,e,r: .. ,

,d ig i en m'uM;,e'mmel Rli\:DI.H.ratdla, b~l'e f'essam I' on g n te hnk;,en 't·a,zi.b'esj:n,e ka:plh'.na.mal ~ i V'Ua kii,

biro ~ablon!llD 'mlUva:ff,a'~iy,e J f\e.ssa;m'~~,s,e,m'e. 1:I,a.b'~ liy'et i Ue goru Uir -u .

. .:8 u, s:el~lBe YaJ h1tlJl~ bas L't I'e,t'ir me' ~eg Ud!i'r~ Tabia,'ho 6'li~li "Jma.lli'~ 0 ij:ze ~~,dlliy'e/ti,D'

'~~'n'IID:i yerlme~k i~IJldir'.,

*, ... '.

Ma.ntevjrat plinana 'kada'l' ywks-ele'fi big

~ aJ'l~~'m larda, ressaml n ,I a&itiliy,e~t[D i Q, P e, b'i yik, b"b- .ro,~ !o'Ylla'y'a~a,! ta,.ndlr~ Hir ~o,k resaa,ln:

ta Il'arhnda D t,aSly'i red i]len ,ayru. c:ismi Ii ~ y'ah:u't ay In, ta&J',a 'Ii" paf\1I,~l[n.D ~ her 'es,e'rde ,g,ar iUe:11

b,iJ I k,a;hj I bu ,:abs,i,e'tio lIIeUc'e.5ild,i,"" 'Tabia'ta b~ k ill ill ,res~ arllil.ij oll,d,a,n a~ aea,jl :r'e~aks'~:yo,D,d,a, n

'~:ok le""fji~'11 Idal~a, do,lrlillu ~ :fea.k~,i:yoDd,a:D _ 't;;\'m m,gna:si I,e ~n fi,sla) k'il ~larah,kr is;tali ~ 101111.01,

rb'~f' ni y e't; 'I ~ ~iD de j'a~ a hll,aih;ta,d)ur'" 'B"~ niiy'ct: 11B:it,arjye~; 'Y'e s,p,e'k[Uart,if ,r'le\$,s:ti!,miarda, 'D!"lU,u~

"w"IJlr~'llij 'ot~'kUt'rd'e ,giizii, o~abU:ir. 'Faka·t her iki ih,t i:mail:dedelltabi.i\tf.ab.st:~e ~~i;: @I'tiim,iul'"

:lafJ, Idab~, d'Q,if'Q!iU (d.'o'migan:te$) :laJ' ressamJJ'g. k,t I_I d i k.are:kteli" i ndc: - y r alm'lll b'llllluRmak.ta .. d'l r'~

o L,~ Ide reSS~,RlI ~e kliiUetri tas,vi r 'ed;e'r'lleDI!! 0'0" ]a,r'11 k'~ruH ,i,~t\i,d,e ya.~,Q,Ja.Q k:~.Ymc,'tlere '\f'e, b,!:'r''''

ei_hler1f: gfkf1l~ te,f,s]r e:der." J/,:tlla,yyc:le,fi,-lntJelr.i ~l;',fJ'£ ve ~·(J]tlc II(a~ulJineZ'O'tila1t1itJ, obJetfJ.~l'il,~

t~(lldj~1na ~'o,lrur, 'T',a,biatm, k,ar':~SJlDda. 'reASflDll'j' ,all'c~ 'D,lm,a.k 1)8, bert'a be'r t ,8,R ~ za:Q1,an.da v'e biJ ... ,

h.as$J8J, verl1c.ilj, i tf,t ve 'r?(~i,cttt1'r ~

K,ahit'i,a, ,gn,re ,s.a,na:t~, mi.ifeldterenin ink] ... ~-iE' @lcie'c'Ci'i: b,ir d,io'Y'iU1IU, y,ilI:rahlmaslChr ~

Sana.ti'l ~e,r!/fl~lv'ele,'e'n daireJ'e lirdEilRimiz za, ... !1J1ViU~~ bakU~,f di'hly'a'Yl~ ilu ,da,li:r,~piR ,adesesi'I1,'"

den' g'O',ruyo',r.u,2. Buadese1, biz·e· ,hak~.i:'a,t-ta,bia.t a III ti'h:lsin.i bl F' kay,li t a fyi,r cdi I~ni,'i' a,deta.

hlJ~dmiifZ bit ~'e:h.ilde goste_ri,o~'~ S'ana:t biz'e~ 'ta,bi,jij/brn t.esiri'Dl vCl"mckle ber.,a'ilerj tab:iatt,a:n

d_a. kQrb;u·'lYQ'f. Ta'bia. t'la, we herhan,gl 0bd ede

m',~,f' .n1,II't fill a ]ljrteJSi rOJa ma z~ Boy.le; bir 'Iiftilli teye iu\'~ak d!i,'uo'IP btl" rnak'aJljj~Dl@l. 'V a,',a,b~U r ~ Sanal eser:ip:i,D ve 'biJhus-a t,a,bl.o':~.un 'tab,jala ben'zemez:li'gJ hu ver~e; ,Qlaih:ani,zm,anJllm bI" met lcesi d.lilr'~

Ya]!;1 n.llU, 'ba;~l:n.da. "j'b u nre:.yl i i:ade ede'f l'~I' diy,e lS';ora,1li basil' ,aik51[ltill'de,le' i:;~arelt ~'bDr,t.im~ R~!5,im~ hi ~ bir' ,u,· il'f,ade eIIDe'z., 'Hi,; hi'r ley a'Blat:.,Qz., Biir 'Y'a'ka 'vey,a, hir niSI' bl, h,aldeD I.'~uika bi" ,baJ.le ,Ie,~j,i, ,giJ\SlterebUeeeh '&:i'l:"' tek ... aik is till,am ederr" P]is,tl'k :sao,a:t, ,8'Dalal staiiii t.iktir I' Ve p:hm.tik ~a.na tt.:a, ,ahies er bu. I,taliz ... m 3'J'iI en f azla 'rfayet ed.endii:r - (M:ISni', Y·una.n) ~ R,e~m1JR bir le'llG:. rillalii,te~d. v\e rnetafi.iliji ,o~iib,i ... Ur': <;jzlilc~rb~ vell're!Dk~b::r'in so-:ns'U~ k,o;m.'biD~' ,I,0,n'u ~ "lei ki:Uer,; n ve eis,hlde:ri m S(iU1S:Il!IIZ 't,a#y ir~ Ue ,p,Distiik sem:tezl.erln. ~I1LVaUl~ klUrarak~ ~i:z.g;, v'e reDI]'Dt, ~'lJlnll' 'g6lpnjg W'c ,eidi:n dJJmalcia uyaDdlf'acai,l, en,'t..i,d:'ek:tu,el ,naUJ temi:n. e;tme,k: ..

:Retiilnl Paul Gaugo:i n diy'ot, ki: ill B i r tablet 'hi r (1,1" 'bif' '~Il,:talt ka.d'lb ¥,ey,a bl'f :haori b.ir' ,is'ah'nen-i'n :tasv,b",i o,I.a,dafJl e1v"cl't f'enkle,,' 'y,t '~izgUer'l~ 6rtuli dU'1 bir ,sa'h'lhbrr'~ ~~

i§i'te bu k,a,YIUbr ki hillere~ 'bir 'tab:[od,B1 ,he(f h.a,'Rg'i hi:r' U 'ta~vir ~J ,den f'azJa" p~i.st] k k!lyme'tleriJop b ~za,'~ il.I i. gi zre)Jlk~e rilm i ,D','a.br'" 'R05im" ta'bia:b, reDid en 'bina, edel1 'bi:r 2:e;kii ve biF hasSIS[y,ot ol,duf:una 16fe'~ b:i:z i(u,da. !~\'IlJcah;, ,ken di~ilil,e m.is ,o!lan k:,a:r ak,terlst ;'h;ler i,~n,de' 111 u 't,aihia.tlR le:'f's:i rilEd a:raml8~ ~:3\' I z,

Pll Mlik g.wzelll:l id, il,a" ~le~ kar aK.te:ristih ... ,~er,i oi. ~khitci y'azl,da 'lta1111U e@eceg~n~'i

NUlI"ung:b Cemal B,IIRK

It''tdfliU ,!J-Cf(j"'~ ;i~'~'IJ'ih,~ lut N,gk,uUI::bdi !)'e~~il fJel:unf;kct,JJ (I',yu~ ~ Itt' '" ll(n~i ,miUil.'i$ b i,. S'O'I'!J U !J~'f., I,U,~tlm,tbtj~le' k,mt.il,i I'll ,~c~'t~'t 11 '.,,' IJ~'U~iit ,&~$i:'~

.l}'u;,iJ {t,r~lj 'td:(1Lil, fl(~,(J fiU J'nelJ:l,aJ' tl i t~l IV" ,.~lH iJ "Ulf,'i

~llel~UI. h,~i'~ ,l~i frJdo' f/("JlI ilrt I" !((ilhl'l '~(.lhikt;~l' ~.

A ~h~i' :J ~U~,i'U~lt ~na~uliUfJre lro,t;ou. ye:r yet" G.r"i'~~' r(t{fl~H~~'er !I. :ibi f~.fIk~j·'u ~t ~ I ,t k,~II~~~'1dt ~'h'tdj .1l;;k',le~~·t ,lru,";P:l.j';U~'1{ :."R,ru.lr,uL ~I yit,zGl lJ'ii'/~t~~

11

.'

~({fJn d1J~tiif!ln ~'l~ r #,1' f.ll~'I1/lfJicliOlit'~

. - He'!£', ens'IIi'" '.dzd,e II ,1I'um ,r,a kim lI!! .. ebn e dl dE,!O I'I~n·li! Biz lI,e d e,q,bdz ?

B:u 'Ill' :Ie v\e,.dl~lii]dz ee,vatpla,I" bl1:~e,~ .,6110.I U,nIUI:J'jJIll ' II tI:n la:; t.1','ftCQ h,B dar kg tl we hftlfll 'ilia r,PL" ita IJ Z ty9,d l!Ii It iD d~ hae iiDl!gl~ u,8tGin de Iii p" hey'e' cll,;; relililll b1 rr 'Cole ~Q:r,uJl'~ ,I telk 'Id:r cew,ap iic~~D de' 'lak~,t :I'Ve r,eD '!' filII ~F II: I ymet'i Du,ik III _ 1111," darn (,-,Iz yok gag:~, bIz 'WQl'ilZ) ds,g 'I]~':r'i,e :le.;iDid ]!"eg 'Ille h@!:DG~ p,'e II fir ,ne' J ~ IDle bl'r ,ID,ghl,tl< II ~ IbJr ,.on II it, e 'b<ir mil YAir' 'Ie" ld IIdg,e v 1"'IJIOJ _!'" llIl 1],1, Q1d'u i Uoli\I, I'i' I'W'I' ell b~,f pllJllda d1,r.tI

~

Ii!!' -- "'" -I d'" d',-JlJl!i!' 1:,,11"'" 'LII :i III"""

t3IQ n I'lllI,I] C'iF' e Il.,e'r!e' U'II '~Ii'" gili:r , ve Y!I!!e ,,_Ie'"

'~eeU ~J") ~ mU~i '@ d,~ b~,a t'Qda:r)' Idliyof!: I J ndeR,d:1 rdi:i bdz ,R'lub'UlIQ II [( idlE ISiill,iIl 've 1~,y'QzD hall:lI:.m ,bdd fillu!!~QII~zl :rre1c",:II,- :r IJ:YO ll,u~,nk,1J ,'Ii)I"OZ. D !f!':1 n .e I" La ug;. btl' iI,d,d I,p-dahl [b p.k, v~:

Ii II dr~' U'l', :fJ k.II;J ik 11C!1 ,DI£ z:i Ie b,n Q ,;dAlla:ya J:5 ;,d;', b Q ~mD dIll m:i 1:1 bfUI gwr'QI. a,g'ig ds' m C!''V'h,lil'' 1Ul1 I' gg an liek 'lim'l di, vetdl ' . c,un" e tel'll!" f~nhl 'tek ,li-,.IitBtl, ¥a~~yle'Und,e ohlu,ig 1,1n DDh!!nlDI~'.I:"I.IlUi~1 8'Cilk IE: .ple -i\yJI"o,U. t

.'

I - B i If' aDLkc,t laktill It;l l.§,b:ula (,0 k.lI'ouz.I dly1eWeJ:"B b'f',IIi, biir blliillk« ,ook'e-I: 'taktliJ .igll;Ji ... ,d,e (ilJl!' ,j:zl dlem,elk,~ IJrel'.dDde bl:r: &,I'la 've .. 'U 11 ... c'ungli) me'tDd,u 1:I!1!I,IUk~8UD,1 tpl,~yaD B,P,D8,tkA"g 1'6, .. ~ d.,I,UId.b· ..

:I ~ 11,0. :k,-.I r,iI) ,tR!fD'f'lIludnukllzIQrt.rda.p 'W'e k:iI,1j,'wg'Q w~.n~ I '1 ... eid,a~'D ."fdl.l pehUw, n'tg:1' S~ ... , bill - :D,liH!'hii m, ,:ua,J cr) [,toO, al t IndO' v,c bilT 11 hi 1IJ1i"l 'iu'ulluk '.&;t I'hi.g'i a,,:io'de S'~ne, kab'ol @tm~'kt aylBJ ,aA ~Yl1lit ,~atiJk.IJ&UildD ],okig:I'gIhGk,m'iiIDO ve!l'd iiii' Ill' ''Ie 'he. 111 ki.cutD,u,-. he,llQ die a,lt kB'beleyl .'YUllI! k,u,til ii k h' tlll:l"iliIl',l.h,de rIiIil'Je, t~I"'ll1' ..

a - IVolI.UII'II,' ,diY~De ,al"'l1~ 7Q, ,keb"dl V.,rb,il,1U1 ve eG'U'ib ,'oklululI.!IlI '''Pill: ed~ee,k bl!f te,hls, Ii urlll"lurt y II u t Ii iii b II ~t~ ,'lIi.to ameU .. , yec:::ILld IO,I,alll ZD, 'Q.DID b8kndi Ii nitn dIG dl!lllD blil" teDle~:ziil: I:r..~qkle is I!Ui! wl,gr.

II ...... AD:k,~,t d@:nil!l!iD' ley\) k,eJ"I',e'tt,e,g d. :r,ad,., kelniy\e,·t~1 'Wah d e:t ten zili ",p de hestre t'l iii 'hB~:,!@,til ~'n zll,'.o,de ek~eil'l'yle I ~ail"n.d ill i III \p'e b II ba,'¥'g Jeia d iI!!I doilFlU~P iii ~lM.I',h@ri II ba,lti 1.,8" .,1.-11., i'iQ,de,g ::dJ" ilule . iiz, bll"'i'ililu,e da yo Did IiI) iI'~1 D, ,YO) II ~lIIIk v'" va ... 1. ~ gUld Rua d,. VIa ~gir,1 a,;r,at,. Idu gll'ueme,k we ib;irrbiilrJrdl meth\l.~l::1 b Je, pi," me ek_leiA'dhi,e51 ,C!ak ,gIJU kQhl').

5 - '~.h:i:re t~ nt hlpa t, lIIe~'Vk I 'ode olga ~ Relli~ ada Ifill, :ii, k :1~1u: "c'iII: '"1111 ~ II. giDe iI"a,d!Q! ~ 'g'ele.a Ibu D.u'!a'b>e;tlllb~:: Ceki meR!Oal DC.~lIiSi 11:11' ~

lID am,Q k~, 1C1Ie:pial r;ed de'ttlIi D@.Un ,81'bJlrlu g ii, d. :f\edde'ltms:k'i b'g c:ii~:e wld.,f,: .. -Idklgl ,k;gllaDID mak ~e y,n,'iIl!JIDI ~ fI II ilnm we ~ldJd'l metodl-'r a"lnd@ kIlllI'OEBi; ,gBMrlllll_1 _1', m.hl ,II ' t,edt'!!,

A'lditet" "benr hal'adan 'b!~1' '!Ii~~t.'b,I"I"I.1Jd, ~ eallll) t~,,_ IIbg -I Plel,dlibiil,du~lil .',1"1 . "-,IIl'Z ilD,hlJllb,lIDIU. ~',IB e,~ T bi '11:1 'l'iI, 'b e."llI.a.BAIQ~IIj:[p Ue b . ,b,,: Q demlo,ih :tD).I" lIlli A,m • .,lkan t;cad!l III da I kokmUf llia g'y,~- b:do ~D kii"tG DI",azlal"',lIl1d,. n bJI'J:ld lIa"o bill [liD II, vl'lI 1',(1'1",", H elf hem It! m bllluJ., bb' a3z, laG" he e m,iiI!ilUIIIII bir 'I~~kllli", ,lherk!!fUle mall oil blr karail' :)!'ok't.nlt"i 1"1 kilT '9 Ii ,illQ k~.ik'a,t blli"dlrr~, aDU blif', -1,1 II ulu1r, I!dr '1I'1lIil ~,"OD .,1 II ¥~' Iii dill: e,ttl ill'ilili"lI! ,18,(:1 • - !fef I e IIII'UlPI V,e • belD k dleulU e'g ,Ie:, d,Qi'a!li"1 EI,eJ" b 1J'lr Itd,i'D,ln '_ al'li.fu Ic'y1i .. i we 'J all .D b.,-!!! ka b'i!f III ,I ~,Il,kgJi"~1 .e,lIe k;e:a 61 • '1II'iIu', gte'g. bl. odJYOD kl I,.B ttaildlll, e't,IlJiJf'II'~ .,g,-;II, \1'1 liD dli,PIt' Ill.. hil" Itriil II to lI" !lUi,RIII ada, .la'le:.,.ll!'t .. e~ to lla ~ m~ ma'r'i .Ie _ r;ey_ D .dleF~ an iGili 11Ia111', 'I, iIIli'm II! ~ llil::i'n') b'li. .iLl ~,~ 1:.\ :Ie -Ii -.- .- Ui.I!~,W'IIIIi'.. I!!D Ui,r oft I' _ ~ 'I.Nl.l r ,II'LI, I!!III - "")lll" II Y - J--.oII

cemiyu't. &a,"- alr'lI!Dd,g'D he,II,Hl glib! doi[fgJg:p 'kelliJd'l ,, __ li:tiliJICtlerl!D'1 z~lrla we bD.tAa HI .' k.veDl~tl,~~1 £lep~l~ye tepll:I~7'O ',e. __ II" "" iI!i 1lll:jII~iBde 1. .... 1 mlPla:r1 yl ,1II1,.n,Y, 'lIit,bJ k, elmulerlgdeg bagkq 'lIedllf? '1"011,::.-,. bll .Ii stiMID, {blY ki,'ij 'hall. k'l, bel"hl!lB,'le eqUiD IIIlJ ID'· kQl bu~ e'lmiy,m .e biep d:cii .d,~r;!! :Bu hah :I her' ke 1I,'le bbu iI!:,ltiiiwlz gGa" ih,~t k:e. bill: I,e,,. bl;dur'lI ,ld'S ,1l:im.e la_IUk e'tGl'8:r.~,.'U ul"~ltle die .er.clim'~ tf'~ VoCI :ka kG! f'IDit:d de DJlen "B'y d'ol r"

A g/ik'et' k,g.,., Is,1 Zi 'Ve, ir till. Z :f. I' t byur~lyetir.:in'II' ,De c:a'kmwz, ,,01 'oldulug,Q en ,giizel, donlld~l' .. NeJ"\@de L.I Di~PID we Alken,h;, '~-II'.I.f"1I1 lOra'· dR DDk,~;t ',oklur'1! BI.' iliurduda •• k,e.li'e z· _bl."'" I.ira ,len m,ell!1l1rlilrlllD '0] lip ObDQ,d Iliil t b.ll" 1J,Il i!!!i tall _!!Ii' Delieb'B:fI;taYIlr,-IA II~I" ~Bf:a1li.g,.' De" I. ''Ve D'''gllD .eieiD,dii~, lid" orrk,e - t raag, ,a 1Jg1l,~'I,. ~ De 'z _ .,

0JIIl' k- , I - ~:II' 1-1 ;

1Qft.'D G'tm.e,: Vtll, II.@, ~'m,Q.D .'UB!lD.Il I' • ~.' e~__ '

.01"111 .:IIZ!!!

A.k~"I:: O~BP, 01 • had iltd a I" II 'llIq I1IiIlula,~

fil,1i ,RBi lon'lllil'lIlIItl 1it'G a.buill -.Dkaihlall',m.illa

cdltl!rl!!

,Ki ,II" k,DCBJilD aID bE,r yu m pk h.i~iEDd,el bbr dilll'va,'-J~ 'biitQD ,g(zgUerrU., Igl.ndel tRIll,.·, II bl!l'l '¥D,~ D" I ~k diG Ir'tiil t~ 1I'~I.nDHQ IDI ah 11r.i 'Ioc~h,'" ID,'~ 'bi, gaze't.@'llerlu .lileD meo dJn~I"IIIJlLe' . _ ;11,11 ,a-=ja,i~ .,g, Dley d&UIO I;lk.il" wei d _ VilllUBI ,'eFle I',&k al'iilHIID,da, V\iI! trek "8,,1[10,0 k II, Il" ,r.

Ni Jr., K.

o

-

,

II' BAH',AR

Kl~ ,I ij zel ,Ie;yd:ir" T a.bli~t meyvleleri:l' 'in!,I'''' di2i~ylarl, ktlllar~, ve aor!l'lar'ile 'iD:s,a,nJar:LD, sa a .... Id"eti iriin r;aJlI~bll :liftlDevsim[e-r Pie· ,ri!o.lcU:r'~ c;aJl:~au bir ifl~a.liil~iR In, bir dJk so, yaz bir

" &"1'" "' .. , Jf.::

sena ",BAlLI a.'!I.!orQUr'~

KJ., .saau1ti.mi:.d tam am Ia:m.ak, i f'i Q, geli ... ,.or., ba·bar· a,klm~Zl ta:leJlenlj1l~k i'!iin" Y a:z d,a ... mar'liar.Bllzd.aki ;aJl.;ma, ar.z1tlU-lIa h:ir' ,ilz ten .... be·lli'kil gUA'el " ener,jJ do lid g'r'nl8~1it .i'~b" Y.az bb- 'ceryan'l1 i ea:nlar b]rer' aik,um illa'tir,.,

Taib:i·at C~fd: ;'1 .. p,lak~ h,a:tia ,zeJzeh~9il fll"ta ... ~-as~ Ue bile rize 111 ozle:nir bR "ey'~ B~:zj ku ea.k ... ]amak~ hizj B'v'u"hll"" It, b·iz~ 'Ia Izt; hl',mak'll bi Zit! oi,rehneh i.s;in .neler yapm aJ,~ ,0 ,artjk· bil' .SJIf dl~IUd,ir~ Size: bir saadeli baittan.; bi:Zl, ya;;a'maya aa,vet eden, 'bir gi~d'lr'~ T I.vru'ldar' bb:i'DJi il~iD y umur tluyor',~ 'biu valHlf. ·b.i'!i III kafl.ld,1.I:z y,a;pb~ Bu tayyal"ede uean, bizilz .. Ene:rimiz e~ ... lelri m.ili D i~inde .1 Ii len,. h1a'IJ ra'o _ HV'f!B1 en ~o·k Il:e'ven ,iOSilh1iu·la d,oilllt b,ir' f'Qlk;·anfadl.a .. YJlI. ~JDI~ dei,n ,[50,Dra kaLvelcfl bl~td!a)"Jal" yaDmJl~a.cak'" Cocbklar kalar ~fe Ir o,.lmly,a.eak," Sineml,hu·' do ... lu P dolllll,p 1D o,alaeak.. la,maDI QI :~alQaRth f'to

lah,al' bi,y-ie da"uftdl"Ir.d.ll. ill,sanJ at ,aI,.., n~1 balila.rda.,i llak:ikati, ,lIlla~bu~ g:ib.i y,ele'flerlek

. -

hiS5,ed.e:rleJl'dl .. Hi, oilan :13']:1" kJ.zl d:ud.a:I:lJDdao iOptatu zam·aDj, hir ·8J:D8 oi'luDu' k.ue.aklacbi'I., ;tamaIII ~ bi r kom~u ,oteki kQ1lfItURUb eUni. sd,,,,, tll'l :z.aDlii'D'i' slO,kak,t,a, i,nsan, he f pdiiini tu,tmsk,j (Itl1'liI n la kon,uo1mall',t 6oyl>0J!D,ek 50" ie,t ... p)"ek: ~~detdi. El'jlkJ i}1" bilYbYOf,~ II: i rllz]a.r Jclza, .. ,· .r.~yardu ~ 0 ut la r:nl tom.u~lCuklar JJ buyu,nd.ilr y,ap'~ rakla:r 'hu.r llOlaJ fUji I t(.liDlliU rieak ta.rnl,dian CilJk;aFm.I,1:iarclh.,. O'leuler Itnm:ul~ ,so.luktan clon.a.n .... a Iar do~unu't, a~lik'taD. baYllanla;r bir' Id,aba. ,a,YlLlm&m'lftll ne :dyan'l ¥,ard'~ .. Baha, g:eJmi,·tt· ih san [ar ebe (u .• eel y[,'or laL'rd'~ _. .IC,ew ~'e:F 0 t,

,i,ror.dlll'~ KUI!ar "apr'alda!"1 ga,gahrcu·lardlJ~ Ard.ar' ~i ;s'lderlm. i Ci ode itA om up ,dola,l,yor ~ ,B"~r' ~ii ,e'k;tca ,ot1ekillf!1 a.,k rit6rup ;wet; r iyorla.rd·I,., Bah lirar 'taJi, kg,la'lb I aga.511 b,d.a Sa.l1L:i 'bi r' mes,tu pto", Artd, kim Ie, k iftlscY1e, a.Cl MIY1ordu, He~'kes 'h~rkes'i sevi,.yo'rd u. j'a.po:mu g kll!lltrl!IIDU", :kun~ m I § Y uzu, .lrfn'i~:le·.i,;t ~ i, ..;' e k,ik, gQ:i;]eri, bus ba.fiiln ie·1t; ;:Jm.it, IJ a'l~ ar'i Su,u,YO\fdWh, KaJori ... , I:e:r altiya,e~ ,o'ktq'~ Ja,poD Ja'Qnlo'Gm~,h" 51i;.., oem'·a. 'bi,T .ha,tJf .• 'hille d,etUJt .SJoema 'bIr di'i'"" m,abl"1~ 'Y'aluQ~~b, y'~k;~lml,b,. ~i"maD !a;um,la.r a~ayip ·b,b·· m,a,'ki,Reye 'De so, I~rse s6yl~sitR v.az; g,elir,d~!, R:u ~I'il" b,il' scsi bi r le.&ie: v aJ'du· .. ~ htbl ,5iue'k~bijcBk'i 'bllIZ~ b1l!l~u·t olm,lIIG te~gfon., JaJ,mUjtlm

Go'k Y'u'Z,g ita. le,ce y,ulJarn1 a. k,a-dar b~:r III as~J ",d&A11ii'le a.rldnllhkh~ K., fi,m i, Uel SF,Z,g ile bc]ld CiII~e:biJ i.rd'il~

IStU r fjJ-1lnd,an guzel .kata. kndaf':g:eti.yell-",' du~ $aI v ar iaf],D:da V'C!J ~If,lak iI)' a'ld'B:rrl~dB arziU. ,ptlrere'i{ 'fala ha·kllJ,orlard.I.~ Delika'n11Ia.1"1 SoafJJ :knlaJ' 'iCilt da,'lndirQ,Y01FI1' sari. k'fzlal"l; Hiller.

d ~ ~'k 11 - ~ I.' IL.. '~I ..l'" ~ 'Ii d B

_C·U __ 'lbtll. ar l~ID uasrc:iILCngU'I,Y'Olfl,Dl'f_ Jl~ "1:,,.302:

'~.. t':' d~ II' II' ~ ... ' - ~,~. 'k .... ,,Ii;.

,.,u'v¥'e _U .- l'lLerlDI los·teny'Ojrl!a.r~ y,e:me ..•. ~"e~

ma!diyen. y~mlek:jl ISlfma k,~ giihnek t mi tema.di ... f'e n gilmel!c; j8It.i,or,lmr(h~ ,Kj,l ,omla!" da ,tile9'i~ YIOt] a r dr, K,I:jJ b ekl iyorlilJ"l(h t.~.le" F til Ha't P},rp.Q (liodaq, lbu k"3J,dar 'b:t'km u;pdJllaT ..

Baz~:u sur: :~un'icin,deki. me'lil'r.hklar.da.. :f ala ba'kar' a.rken Y',~u\ak latrlDI J1SU" an d.~~ik!anJl ...

13

_~ ............ _~.....-_ ............... __ -,"Ii'iiiiiiiiiioo_~~. ,A Q,:A C, -- .......... -- ........... --.~ ........

y;a k,a'rl;l hak1a'hw ellerlu.d.a:lill Idil'~i'Jo'r, [SOOl'a, k.:t~'J, ~ad U'.]' d:um[i!U,Jil k'!l.iI f,tia,r'Jl" ;n~g~~, kiD,p·ekt ... jeri ,a.n~.a'b yo·.r lard ~... OlnJ.a,t 'buuJa'r,1 a Ida t.ll'k'~n

to:pr a'ii balda.hu·~ ,'e,'ert'i:yo'r'i' bORcu'kla,r me;oo, za rJar'mn y all] k.lar ~ndaR l~e;rl,e d'u~,u Jot,du"

,Me~a r b'k - :i'llnde "al1n D, 'bakda n de I i ~um.h ,Iu$.~ b,d,pi'~11a.ncde ge~i.rmi,till Torprak Q,n,a da,

l"CIIII k vlolr',i,yo:r'du" K I :z'ar:LY'or1du"

o da 'b.ir neb a,1 gib;, k,a bu'ldar.un Ii a laJ~ ... , y,Dlr, k~i!.~I. Ilef~i:rd. yamalda'lIR2 ula~br,al"" 'IL. "I~ - -d !)J',I JI.YO:Ii'" ~ ..

H er ~ ey gfilze.l, b,ol" ,.er we rim.l_ i'll ,hc:t ~,~:y is[tly,[u" 'Ye! all,,"D,rdu .. 'Y[jl,luJJ:z;, bllll (UrSa.U.i,illl"ID y,~,p ...

'hi" :;eyler ketuI, ,durgub'i y~tumezdi.,

K.wJlu'bc,~.e'r~ kl,ta~ daha, 'k'o!ti~ ~ahD, HO'ku hm ~ d~ ha, sJc:fi ~'rU~ ~i:ll1di gii.liI,e., i~8an laru]

Icklulm,ij a~jJyot~ u S;'7iCl' ble~ bU[Jl'u,g iJ;in karla.~~' hill, rlit!l!l,beit~,,'erm,ed'im,. K,uI,lar blu.ull i~-i~

lel~m,ed~Jer", Ba.lIiiif ~,;;i~i ,go"rmeye u'ta.f:lll'y'or~ Ilu, Hok.aD ,go~n~'ek ~lJ2[dlr 1 DIu pis perdede

:sum'uk i~'~'eri k i m'i iii d i,. (' D,u 't.t~;neic:re h; !till] kala1'1~~zdu"?-' Bd ,Ib,f'ikd,eli,i 50 ni~ili bu k,iiJJd:~f'

Jihkj, bu k.,ad.~,r ,du;t,wU,~ I bu k:ubn~ ,a§:'Ird I'r ! iii' di,yol,rd.u" B'ulllil,flrl ,gUI]il~!', ~ijyUJyo.rdu", KuJi ..

o.ed,ek I ins i:udar b'11UUII _ duy uY"ol~ J a rd I~, V'e' kill .. Uibeyi ,k'opek:nerif:'1' kedUete baraJI~.yorrlaf'l~ UIUiD

g-uD~cr~ a.~llk:ta.; bosta'Dl~rda kroyu ba~l,a~j;nda, ,d ut at:,a,t;laf Il nd a vie ,sut',hu':c1,a, ge ~liJf,i" er lallch"

K ara,n~ Iida be ran el' ,&?;v hu~j,:I!I'e din,du kJer I ~a,D1 a Q b:~kr',ar g u.oel,i dj,o,~emlek i,~i II

s'abi),b 0 I m aru~ I bek~ef ~,trtlL i'b:t'LY ar la:r bl) y Ie )1",a P I tar. G uadi zi, ~:,irdli1 baY'alda j ~iu·,,~d a,

,s~r'tJa,'~nl,d:ii ,llEife" duvar dtprleriodll ",e gu_.e_, c"utlli ml d e l:!i.I 0 Ip d ~ le'nG-re,1i ~ Il;il I Pirakjl ko':,a,ra.raik:

- I - F 11- 11- 1 ~," I! . - 't,. ,'~

d[o~a"dd~r" alK:at .araJ.llnlK.~la beraber ~'hy~,'t-

lar'uJla, dODduyo:rrrlardll.. y'a.bUlZ .;.oc'u'lda:r WQlll~i

iidi.; ,KuUi.be k,(J'rk'wn,(;tut onlarla y~'ln'lz, lii~,~, 1[16Ii11U~,nU'yol,f" kU4'i1ar"11 'I/r;~e:kle'l", sliuL~ar' 'We dJk

",I,d'I~,b Dirt 15"111, :I'~lc'eh,~'r ,li'e; k'ci nlul~'U'Y'0'r,dD;o 0 :Z;aJ III a.Q '!;O eu k.la r ba~ I a r lD I ;1;) i f II g,~ de,,:I'1 ru i ~

Gideni.n ark,aSL:id,an gOlZ ya4,1, dO,&d.l,m,l!'z,d'i., Ve ;-i.dcQ I erdelll pe k [a':~u -.geriy[e di'D'.in e~di, K w~ia

'ber,il,her bir ~ogu~1 s~'hUbn pu,kl,um. bit Sil,fU kat U ,Iud I Ii' aJa I" ~ j ttr,a tl al' ,ka~an 0111" ~ tifl'D er Ieed t

o b.i!J"r~rJ Jap,on yaz ,:llJrDlu~d'~n kulruibey:i bl r,a.1t t ~", 'U :lcJ',iu,e D.Bl1,H,f' yrai in!lllr ..w'o ill ,~~'ke,re It

ba;,J It lIsket,s;i Z I a, all .,1'1"1; 9J]P~1l k ,~a:hrii .rez .. , mrt'ye ba"la dt,. $ eki.t ii i :rin, i.~in dee ,0,1',:reloilebilif,di" 0 i'k'i :rGnde IQiJ1C'IUli, T,ramvar~a,n iii ta us t, ',a fa fl nd~ ftccl"le:ye .jd i P .rel1d ik ....

ler] Y'a~lh",d:~" ,KjJ"~Q nii~1Jl sem't ,~eml dohl1~.~ m'~'I,tl ?N·i.~i,ll bak:ma.m~'~'b '1 Yoltsa, k~r miL

l,ey,hala,r,1 k,ap;Jlml',h, '1' 'Yuruldw"

:K,ah'y,~,c·i ~lra.kIJ,i:' eider'ken, ~es;~, bir' !!Hlll l~e~d. g i,b'~ dij k'Q Ui rill rdQ t

~ n,agl,rroa" diyol,r,bu:,'d]., Ne b,u ~a,t Ide 1;

!ttfJlfrf IJ,1 ft rl i.' ci~u rli flii 11. l,lU ii se 1'I,f !/n".p! ~J 1(litt;!i i'~, '!J,~rt'c.I'i b i l'm p!.~ I, Ii 'N,{,.sl J' ,'jiY1u'if hM{~~~hn'u~ l/~,,:~n f/'~/JlIu.~l

I~ "~';!~ill jl~ ~.r toJ. h' tl ";~iliti' d t, 111 d t-,{ t. r ~ 11 ,~tf~ .. ,

,J'~Ni;r. ;Uk~,~iuc ;11tfJiJ'li,~ ,m ~ ,ll,i~i:IJi'fl l'~I~Z,UiiJli'~'~~n ~Ji,,' J~ub~';f' ~-:ilZil'm'~J '~!ilr~U; ~ Jill" y/i~t sr» l~lJ''UH; ,fJldJ.rJ'u;p.k i~lu .!}'I!;'IU'" ~Ii, /r.a;,l ~u ~,t,l; ~;"l (t!JO'!t~lfU' J:,~."tltl ?

,I:! ¥ lie'" HI' Z I RtA:D'Q

Bain'·ac,ak,'h,~ S:inirlenea ad.ilIJmUD lUJla,i:1 diiD~l1,de hay,k U"JJ YOI'd ~ ~

~. k 'I" iL'" flt.·~ -k A' IlL" -

- yE:,e.r, I, ,LJI1.iI'1i :ZU,h: ola~.a. "'."~ g:ll.f,

diO.ld.1ll f i ki,. \

K.JI~ ,J"~idda'll"',keA, ilk Y3Hmu,rlarm,1\ h~ra,:her" hiil tltlo m'aka~l.el a'k"am IUs It '-~fi Y a~J,n, e'whlf~

denl ka';:mJJ~' o,!a'p]at'~D d.rObP'1,C5in:i belderd,i~ Pck '~D.iu :salt~ib ve krn"'kak 'ba',lal'l o:n~eri'D"

d~ ku b ... be,l~rln.e k,ay Ipl gal:p' 'OlIIU' I ard ~ ~ Ve g-ilide\fiC@i ,tJ,ilJ,fa,k, yer'i!e,rdL Adeta heir a.luiarn

bi~,i,ft&j/~ ':itl'doti he'klemtw,d,i,. B:u a.k,;;&m IC~UlRI"i,J:. o ~eld ,a,k,a u, :F IE lama.. D,ab,a,. er h~si a k; a nil,aE

dirt me:,ve iSlld birdeo ma[b.a,Ue,,'le gil'er'cli,. Vie: i: ~ If; b~arla, beral:u~r oiD\n .'eyc,cl(i!lii;,I,er' ~ aD~a'\lll,r',dl"

'0 oJ,B no j:~mil, hi r ,k;a h ram,a n ,ad'1, £jbi~ 'i ~eris:i ,ai J] I" b~:1t hJJlSiiUl kokusu 'ile drdu ,kahv,edJe

,h'[f,BaOan t,lu·ar'lan.uN:h.. 0 SeD'! yablJIZ lk~ 'i.sim ,a,i' JJ'td a D ,a,1 w.la la,ol[a,;;:t ~ '" Su iid i,~ m, i.

'bill' i,Q's"UI,il a l.t ~ i:

=- J a:pa n" J a, Din d1olnllQ,ed i be" AferJ,n K a.hlf i·i ere"

Ve 1b6,I~ee iJ,i, ilfUlnii'iJ b~r ki!l,i:Y'1 [IIi t, 101 ... dU,D':lju;nll bUmiyenJer' san ki. J'a ,DftU,1 K.a.lorifer'

man.aUe:Y'il! dond Dt'Med,i san d 1~I'i!U· ~

,SaJ;t Fa~k, AD,ALI

. ,.

14

AK T[JA'lrrEL'E,!RiN

A K,T1JI,AliITE,SI

Bu, :lUll of 'to il ,4 k'tGAI~I~ tea,,;¥'· fa:l!tuz;~~ helQiCD, badl.in tb.,dtr!le" ~a'r I, ~blDl~ 1~,delr'celfJ;iilil!e t,c;.'k bill!' mellele'J,e blIfD,k. y o FU:r;i!I! 11'. HI,(I'i~~ 11e,1 ,dDiUII'.'g, aldhaRIL ~z .,1

~ .

me,k,tupltglli"~ ,1'11[0 d~ n, hi r' II ,a I

iUlbr ~ I k rdl.;i:ullb,[I:ll 'bu, m,eik tup hi1orf'i, lbUiI"fl,oe ig:ie :I

~ i\~a'J. rn 0 k ud un~,. l\!il~ud ("',I' kllJld ~JiIl'i lIe ~b'.,h~ nr~iUI :1::iiH m'il ~;li r~~,l ~k i (;i 111 hi: r ~~,jJ It. IJrut ld '1m m, K\'Ci:~ ~e.r~i Id1' i i iH i lin g~i ruji, s i :l.a;lru :klld:ID [I'g," rii I, i jihl. ¥"r.' fl i1Za rill d ~ ~ Iknt,~ ICtl ~Ii E' (i!;~I~I'1 aduu ,~lll~~I,I~{tun" lliJakat hll b(u~~a 1J~,tn'll,j k I ~',a~~cUfL!' ... dt!!:<n i ~m~Ji:r k ~yMJiQ'L~,ll'l' 'I en u ~mk ~ ~',~,s~ gO!10' bh'i 01 ... LII.'lI.nl d~~QI e.k, ~log1~,(H~

,~,I'(WI u tmn ~ ~ 1 iW'l~ W \'I okuy U~U13J

~ uah l'(i Ur. ~:u r ~:!\! :fl,G~ 'IjI :lmzl St bam i t·i.j'~'~n ~~l:'hnUrd'i., ~~I[n hh' meeIIUHIl ~,:~ ~~li~]-II. :r UJ II ~H ~ I j n l dlj'not~"ul, hi rk~U 11,1 m ~ to ~,k lun ~ru'aJir,u,yo1"d u, S~ ~~~ ~~cn de karu, I'i:~ua[{ lS:~lYUl'rut Ill, Ili,r h,IIW nil, ,yn] i I~M:BIk h:h L ~11,i ~ ~ 1 Ill)" Hr':! J ~ m I ~~Ill nhJ ~.,~'n 1 i~ i,lf'f!t:-M~ h\ t':'~ Ul'iH!1"" tUMr Y'~~rn II R 1;1 ~ n t 9.~iJla,1 m,j y~ I~~a i;~ k i\,w II. nlU ~':Hr I Itl;t.;; fli m 9 ii;~i ,!J'~ ·;',;·~;u:.l ~ htfil,fUUI tl,ffji IJ#dmo'N. i'chl !;al:H~~!nu~'k ..

~~'Ii'~I, b;UjIJ'hn ~ i hl~'~J! fOlEud~ ~ ml:O;,~ J:\ t:: I H~ :4l'~,'; I~ 'bi,l' h l"'f ~,U!J'!! I ~ r~ Wl\ru klcnd i n~,i bu lain i'~ n j~ ~i3j11 n mr J:i :d" ~i,~H :lQ 1M L~u iii. 1 ... ~ iJ'!Jli;lJIlII], ~.'i lL'uh:uunuu en ~~,a~,i~~ [ :r;:i~llJ;uuuw nk~ ,~ll,f~"t.itC~k ,i'rIi{j,t,d('lr~,ul, i~~/rUt!.t.;.r~ jlf~ ,rf111;"flfj r n~', a l'L~ lit :l'i~lJ"'r'll rnzi Ii c t;t hnka k~k ~'I!.1 )~, bd ~~I ..

~i,:M!1J n~ i l i, ~ ~ i! a l'km La~, Q~~Li., II,i I' U un ~ l't!l~,"(~~ In'~II'etr~ III ~ lun~tI ~ ,lt~~ , .. h1l',1 ~Iili $'i ~'D b~ r y II ~:I Ui ~ ",~\11 !Jle'w"l,~, yortma,. ~U~~i k:u u ~ \"~,)".:it nhU~ a~ ~:f; hr:m l.lii! ~~j I i. §~ij f~"e d~'iii'~ ii'~ltd :1~'rJ'I~,eh; t~tt k II.U' ~,ll~-'1'm ~y ~l~j ~'I~ t I.j.' ~ D;~ i, If,~ iJ@ 1:.:,~~U111iji I Y'II rt yr. wn~~n I n 'I § ~ ~'i.... l~i,";:~Ui,O m~od .. id'i:u i 11m, rn n~, I aki~: I, I"~h' k [I ~l !dlll f;'~ ~I'i I' 'fm~~,llc! I'S i I~~I i,z;.. l' ;~~~ u t I~ I ~"i, Jil,j ~,h'lL 'I e,k :~~ jj ~,~h'i'I'1 iii ~I'!'i,ii!l~n ti fl'l ,d:~ ;bi'f.'l ~'QJc't'''I~nJ if", I~il' i:!:;,[i.d~du~ ,i:~d(~:~::~rnu" b:ir ses"n ~b~l~U'h I]jU~,~ ~lll ws l.Q'lnlilmul!de~

J~'f'lt ne,~t~g-l~'1 ~'te,1i 'f~l'rl~'I~ii'll. f;.~I.t~'lfl"t' '\!.' lW,ja:~'.~ :t:j'yiil'd,~' ~'i:~i:n ~\!~i ~\"!~ ~I i ~(m,~'il li;'1(;' (l~'kun bwQ'm It ~IL ~a] ;U~ IJH~ i ~I~ ollJ,u ~ tuu t~ind ~ r ki bu~ U ~ru S~l~ 1J U ~1~,Qktt,l"u ,yallilhm, Ib~IJjnbd ~ll~I.1~!l· J .U·;I aftl.,

OJ II, .. O,'~ III !ll'l.,

ro, • , r.utuu t llln !t

FtJPJefu m:rZllnu bnsa

, ,"';ek't,gpi b -tl;ii 3b.cU b'lI .ek tU'b1ll1l! De m.Bna."J lD,e ,de k". ralb te"ri ,U'~el:'lb die! d,u'l'ma,da:u iII,Q, '~J.!J>ef~: 'm~:l.ug:d a.tCll! 'I~. _,'lg1Iii _ ,II'''b~1 .aRd ~ Fd,lll, yaz:iIl~a. 1'1l:i'Cie.llm 'we: mam' ,UD olaD ,t",," "_~m,_'al v'o ,Iy,-' ,DiyQt~a I '!lUI

I a,,",f,i iD'Ci' ka4,Rr oku:,,'{I,1iI DI'I'

,11'te ,'gJ';;l:P !I;a ba, _, hAil I,

II;! r.A Tl M lZ i'iG ~ C,',.i ~erMlJlJl~ Ii Ilt)

y,:lifld ~ gl ~III 1,; IJ~1ill'~i'k 1~,Mlr,{O:'~ r

11;Wl~1W,~ ~',~n, ~,~d l ~:rhuu ji U J ~,i) 'u,1 r;mok ~:sL~y(1'n 'V~ :blu~a 'C~~!I:,,!r.~t ~tll,e~i~ ,~.~'n~Imlll,~(ru;, ltru m \i'~'iI~«" ~J'i I u~ :iyur ~~! 11,

l:n~'-Lw~hu:' ll1iltlbaikk:ruk ~~i, d"~

,u I i W~rl,(:'nliCY~I' yti;~anrn u m'~1:UJ~ II u y ~~u,t. = wmrl,tl;Y;n, :::1 ~U~ rn~irl'l i~ h.~'w·.. I ,I ~~1= ~'ll,~l "'j '0 I~~~ .. ~ 1 nr bn ~"ilk:l1 Lt'r~~ It:i;;~ It., t J~~:b~ '1rg~ ~i ~~ii,~, ~:ud1Ihn~n su:nkhG~j j!'Mj,.l~:lm l'f)i1'1 un]'U~, b ~lk~lU g"u"l;;U til i~ t. n~ k.t.! IU I:i ,h,:l'''' Jn~ I, In ~ tJll r0 L ~'.ru:l ~~~ ~"~i!lLluk,U 0 ~i m II ] I Ryj~'''' Lu~n ~e'~fl.l'\~Un~t n~ b~rcG[!!.i:dz,1:' Ihri."" g~~ II l"UJ;l h~r~ d,u~ i 11 u" .1m 1 ~ ~~ Ir~, ,r;:c ril'I' ~)S,l~lcll U. :t"U h 1 ~ r". :SQ,ln~~ l i ,UII i;/;, ~!!~ l\i'\P.'L ,lI ~,tiJ ~ i III iJljU 1 ~~I:.i z i III!I 11 U ~ W'i~'i:t U1, f;::~ln .. tt"~W'll~ i~ !l;D adet ~~ Ilbtii I i, J In~m l ~3il i ki, iki un k:~~ddcj',m,C'u hi,lrffiuru ~(!'~n~h: gibi. ~ UtibilJ~uu,al ~c:~'~klknl'l y,;~bu't ba§k.al ~.w."U 1.1 l,cJ[,~'h~Jd:~., 'f:1IJ 1J~I']d lIlIIl ~ ~'~ He gCljh.1 en lind fiIl~:l., 'lJ i::.sk.i n IIAij,\!r-k .. [·tiil~ Y~,bu~ dn mr',il!§Cln'~w;Q~II~ ki,rle" l~~L =u l'JUIL,~'".. alel ~ i kod L1: ,nrl'atl ~n r.a· [}H)·~~'.

11:l y~l 'i rn~~ 'I.H gl"&de I,'in i n ~IIJ.~W IH'" lJ~l~': ~ w) ho:k i ktlU It i ,:yO! I~ ill II ~ur~y ~I ... ~ II 'I~ n,illJ k n.; r,~ h 'Vat .Id, lunl a Ii, ~ J ~dlJju JUr"I za ~I t:n'('J l~ ,",Jb,i' ifl'~'C:~ I ~~iJ'1. ~~ n I t~ f~' ~ o.u ~:1ltd U l~]~t n ''t 'U k l'ILli" :LH:!( II ~ i ~ru, I'tdZl1.mtfDp' !G!fUUal'Uu ,!i,:n.~Uillnl~~IIIE"~,~

l~jm ,h"lJ.kik\~'l lW"!ll,~J,U-t, lngmet '''"''ujm~'("ril!i. k.c'~if,li J"'fl'hunfh~ ifj:rile-

~"fJir: UJ.ke l'Gh, !J dln:d'(U~ , ho.ld.kf.d ktr'IJ ~,tf~gl '~;"',Ma:'I1, k.o~~~.u ~JI1ily3I= i L~

La ~.MU~ l~~3 n 3i ~U. C~lllruJe t 5U.F.( ~ ii W n ~~~} ~ un el L~i1iru II e ,II] n k~bU "ti.!a,W.rkl~' \~e,Ji~~k ,IQ h:~11 ~ n'~ S~~ II,i i'lrull i,lf1et~l~ ~I ~t'.' ,1:rl,X,a~l" t lit. 5,,1 ~lJ,LllU"J iu ,!;1 :ll'ililjlIU ~I ~

bu ii~W:S~U.~, h~tY~lb n 8nb~~ 1:1\6SU:thll"W" II ~l - ;lJ;hrn o1~htr' ruh l1'le II etle~ru:h~ 11 n," 1m hJu~! oUim'~'1D1 hOk.k;a:bu z'l t k'i nr. Uo 'i csW~:i r ~d,c,arok 1,~:I'h, t s;~:Ju-u:Rk 01J iad~· .,alJI~ knybohn 1hJ1~ btl I.~ a bwJtllinJ j F-' :OJi}J]('~ C iii Oil' ve k,,1 ;I;:U' ~ m ~,iayn~ ne knd:lu' i'fi:~~(ilo~~ 9~k~hlil,m~ blr nWUElilUHt~, 1~,1jToo h,w~~n olsun~ nihn:yet ,U ~'I'Io!:N:!I,c C!l,.. l"il'U'Lud:n tc(Dlru)~~UU·: ~wnHli kl:r~ii· suuJ:.i ,j,j,F Ji+1U',t] if' \·~'f'~U,Qk. lJU~!V Ii;'~ i! i11!~ lnd'U ~~cl,II!JI,~1Iil111 ~ ~ ~Ii I esel eye ka r-~1 ne v(udy,e'l iDham h1J,:Z;~ 1\t1mhw,e~1 k,g l~i1C:~ll{ elun l{~ rC.1.tt, 'r:aWDI ~'I bu'~ ~I ~,~~l~IH!i'~ nlll~,'i.bl d iH~ Ul'{il~ul i, ru ~~u.nrIJU z, unu'!; J ~ kll ~'~ ~'!HJ;,~cuk¥' I i',~'y,~ll [IU ~ z llli:., lui nlnl1r.Lk, ynk~J~. f,l;al~tm!eli kuciJlik 1,.l.1!~ ]j,j ~ Gc~'k m~1 iy,i It'.! h~l~c l!'''uls~,I'un ';jjc:.[ib!;rhl.u~uiio u: U,:.yu'hm ~lw~:mi

'Qb1.,cali~ 'O'k~Hl ~~~ilcli ,k'MJE,~ldl,)f~l.' i t~!c~k m jyhn .~

mJe~l~ i U~Ui 1'1 i liIJ W' I Ucli e.s HJS~III kJ s- 1'U:1Ii 8iJ.l'J.ai"JrJh~;

'~= ~ W :JY.:U~~~I r~ ~,t I, II, SiUl LiUi 1m. k~1!Ida"'i b"U~" :lci~io)'jn~j ~"l:lilIU'O'lii' I~"',bi, U;~,·T'jl[w I L if !IJ:I"i ~:etiI!!U1OO !iIi.lUUl ~ fUW ~ It

It~lil3 W~hl1",. 'Ya~A~l' "U~,J~ll"~ yll ia~wtilyfl ~~] ~ln~lllblJ· .. ,

2 ,"'"' l.c'IIlHllW n~ l'W II~ bJ ~' ,ore s~"Lw \'1C1'~1! i ~ ~J.'OUJ~Wll~ n~~,Dbt~

01 h!'il,dQ Jl A US,"'f miya,rh, W 1'1'" ~iru Il~i] i',! :~ ~HlUJtW ;p1ara ~~Ia Ilj,l ~1li1J~.'I''' i. n, ~'onl i g i, ib udal~, hi, r :Ud,l~klIUL] ~I'k'l:tl ll'Hj~I~,ifimUe~ta sn il u a]~J I kh~r J '~,z~l~' Bfi ~ a(jeUcrini: dc~! ~I rr kendi nh:illn~lj],l·,i. ~l~ ~.dar-~ Yf! ~ Iy nu:U el'~ '!1~hnsw ~~O~ 'k:(1'11i U k~Jn] ~ ~,IIU S!eli~ J lHH~.l1.hnnz, ko;~~d,elef'\llQ ,k I, r'fUi"u It 'u le,),T@Ciek! ~'r'" d if'. J'lr t, !'~! ~!~~ y'~l Kendi l',:'JJ:hguu it ~~=u,hH iilo, U]]~g'I~, km~d w k!i!'n lW i 9,~n ~ il Ilm~'nneU;::;\:nl' nii. k'i v~, l'II,cttn unllll,t,ffiu 1"" 1~~t i ItI L ~d (i.! l d;uu ij IJw ~," ]'i.;J,.,'m., Lb~i~ g,;u~'(m i~ rl~"t III Q ~ S;l'U 1 ~~ I, I,~ l!;i 1:' ru hi rh'm:fil'~ l ~i t.tl' da :n~ .roj C'U i~~ IJ;Q~ ilJilnleki ~amdeUni' .. '¥~yL'IJ, lJi.l" YmiU1H b~tkeU II ru It '~U, ~.] 11,,11, d It,Y~ IJw~ i l'~

o 11~'ld~, ~

Y,Dk:sn lli II d I~I ~,!"YH:I! LUl h ~,)fa.L ru.. i j' kDJ,' d~~!i':il~ rt ~~DI fi - :('

Hi l' ~ i"bui [z ~111~tl.lH.Ul U ~ r n~I@'m i L(~Lh:]Jh\llg~ ito . w~i 'aU~]li!kt1Jlllru~z Y

U'V'Qj~ IU~'UIY~'U.It':ll!, hi I I~ ~ lnmJ j I.:lh i ~'i ay.ot J~ ~I~a,r ",'I\I!f~. ve I unkj ue .f.llllDht.r '~(atl~ ~u~ B~'Lm.1 ,~ prutr'tl:!i ] nil ye:ln~k] e II i Gfir", nt lZuor sen de gu "eh'l'.i, ya ... l:~1 g~ w~a uzu 1 •• UjI@i n '2 !.u~ HlmlJj, ~ot~~Ir'll ulen 8,~ ~aH ~'n;~nJ'IIiIIJ g~iJl'Uii ~~ Ln.w'" ~ ~J;u. U. ~ ~~ I" ~IIII iy~J i~u~~ :1~] WYU1"SJ;I,njl ~:U~~~J . ]i'uuJ:;Lw Oli' kUIiJro:Ui', .i~IUnulJ, n~ ~nl'l~Jfn.k o~l~ lru~~ III 0 ~J ~ II",

l~j~hu r lH f~ FI~ ~ t1J;~:lU ~ FlUl~'L! ililiJ,uuuuu ki D\lI\l.Lld~QJttin h~ knu~i:iswdww·~ SiLl ,I I ~ II M.'!T!~ i WO~O'111 k i"l~ ',,of" n~ ~

IJRZa

i"telll 'brperi ~.I~I, 'IIlrpI.DI'~b ,b.er I DI' I bi!l' dill ihl) iblP~g J' m,iI ~ 'mak I.~erc d ni1lil'I,1Il D I .1 ',~de Ii' e ~ ,lirRlU DC,Ii' :aiza mJl 01 kayd.e~ .. Id), I~. ve .td.ha y:e.1: kia 'WQ .. Bl,b .... I"Op is:; D d,e, bil' 'leJ'ler is leylg:1 m y,kem [l]gjlcl bll!l' t bloB U Ill'

lohlrJ,I;1, t I ill III b~,F ~\Ct".llte iI'.ihlllDH ,ar,o y,lIlIl,t lIie, arr'ad [IIP'I" ~i5hl, ill rftdll"g'ID;a ~lillmeJ'c Dil 'Uk,g,dlllg,g, a ,j: r,e Ddt1li ,el'l lrrlt II ib~e.k.'Lt!: k.om. bIt I If' Zlb) hi, II il" iimab VI~ ,b~i.yet k:a.hbJ.ID,da. le'Ir,_tile""' ,meilJlJelDlI, .. an~IJ B.r'la be,' •• ad.

tUllyan, kih :Do'f.~Jlii1! d1ua,ya ... n!LD ~Q'k_IBdli: IJ _u i za mil, ,8e·It1.,@,", lEek ,hadar. 'u. lila "Cl kg v'ye·tl'i~

kill ;bllii:' 'ooLulk tab b,lh:~ .:mda t iii leye£ek. 'UldMll' ,1*'111,[1 II 'v t; :iciz go re,D. 'w'e bb" ,ld1, ii· If de 1111 Fp I:Di;l,!I,udD,r.Q _ (1\111,1':'0" :r:,e~tde!rll' :srriilg:la hi Jdla I OJ HI It hklumi yetiD~ Id~IiI;, ,,9 taj I udD gij,~tell'ilDd~gi ,r a Iia IF .Ed·tlll * IIIU, h:a Ib e.r. ve.II'·e.g bu y,am KU if' ulh b oJ e:1 II! bi~~., ·y·.dn I Z •. a bihlna p.i t· .1111" g~ lice

de!gUdli iF'l -

,BQ ISLbiJiy's·,tin'l II D RUDk'G 'Til I'h II u D eJ'W' \I' ~:r'J ~H" ,Q iI t b a"ilk :r,B:t"sla,r.1I we tehlli k.le ,d tem Ill~ I~ t I ~:tblll,e' lID a !II.I '10,1; D'Z_i

H' .~ I !I1~g ell, .'iyJiJyelbu k tI, bG.",

bll!a UlllltD VC!J D~z.g,mJlDiI. lIIafoliilDli

.~8 ti~ k Ii D., gleel g) ~,.\I' e h~'S bir Iloan 'We BI~aml!l :i!iUI'DI ~ Dill 01 Q'" rak ,11111,0 m.Billillll llil UI .. O:f'Q ,I 'Iiilkil,,le,l'~n ,k,Q8'IJ'ga I iiClbdUj1 k:fih bull III! 1'011' Ii zel" i.ll.1 dJeLD. it'llii' til r.IIlIC[Il '¥e: m,@CD~b. 1,~,re'tl,ClI' \!'e'j'eD" k&b )'\~ ria. ,iUbiDd~ D It 01' liIllma,k. IB'l:i@J'i,C~ Y'a mab.kfhn elii!lklal" glllllciel"lI!'n" D'8 d iI!!'l'iIlIlii D~ De d I; ,§i f'g II iIl:U if __ d~ I'ldem eilie Ibih~: b. _ 'bdll ill.b I 've: 'imi"li!dz')ii ~gl

",1 IfIIC·llpJ: 'k: o;r·ta,)f',iIL I;,o:yag .l1li ·'e,. t oe·f.i ml'~ '''''C' IQ.'II_hl,tl'lDlz, ii~ef,IDde :yg;.'m~.yQ. :mec.b'lH'

Q'ldpl:um'u~ - mura,keb!l!i 'Ire mUlti' ,h_ e be,IId .• .kDlucG.k" f' kg."1 'CQk

b!El:et!l'Iro!li,lk II II Dab t - 'Ir~Ulill I' ~

,A kti, u 1t~I'e'idD a.k.t·liaJi'te.~ 'lie .kJ!li"Ga)@.1'1 m'IDa. - b,e: de f;lblla

Idlgfll"tiI!

NURIULLAH: A,T,ACA

I( .A.C:~Q) ffi~i I ~ y."1 ~.iL W ~ ~ ~I~ y~,;f; I ~+'II III~ l'aJ-tla ,Oti U IW uk, 0 Zt:f j ~ ui ~de ~U k~· k"1rt~ llU d u nlll.1j: un 'V~ bi Id'ilU b il" ~~'y:Iel' hnJd~~'Hitiu i'~o san~~ te~·~ldc:."m-J

,c.d,e~j :r;" ~

'jnl~~$j ~ ~n I ~uk 'k. n d fjjt :nr~ I"k rH d i;~~ ku tod on '~i,lid~ "'W IJU'~:I hh~' s~S!'l:eu1. y(! V!~c:u,~'i[lu~ t~Qllru gi:UigIn~,i~ :i~'l;i:·' ;luu:]lc!j:IU~IU~;'c flO.:! ~,uLLu,eW~III'tl VI! ~.!L-' n~,8Jlhl ~ ~eu~H (~,~ t..':I~,U~,fi. 1~~ldigi'

~j bi ,. d eJ7f.~~ Li~i In W ~ ma e~ liy0r~ un,

II u I ~ ul~ rill~wd e, nru'i:stll ~ n ~ 'k,o I ~d iu t11!2~

- II.! u~ III ml~ I ~ bll~k:a r,run ~II,,~ g.1lr.u [nl~O'"

,'"111,.

Demw. 1~i!3~,Ia'~:i~, It U.~]J I O.l.~ Ill~. ',I,~mrue I '!f~I~::tI ri~(mk liiJ.' vi'l'i4I,hw~ fiSt'I~~d0 d~~ ~Hil~tI~ ,ZiWui,om ~w.w~,n~unnLiuw tin So·,

u,i ~ ~ g ~i IJ~ nnJ.;uu ,1,l',·Ol~IWIlIJ1" ~ J er LWnJd ,kIm "', suui) en~11 0,1 i~!fIIUI~',Wllllll"l.: "~Ulnd'Cl~' :1:( i b(~)f II It 1~1i}1·· H fl ~:{{I ~ It (li II Ll.!3 k ~ e IJC1",;fi!lJcJ"~ ru; i 1" ~ ng-ill, IJw~' SoW~i" IJffi l~

'~lIml(1J' Llr t:~(~~IUIJ:lUj, d.p:!:;ltij.W~i gwlli i:~,. IO'm Q},'i ~a.I'n~!I!, I, ~~ t~~lttli.1 i Ui!s'i lIDiye gU~ii

~el"~~~,~"k'l.~'11 ~c UU1.'ym III, ~ ~ I'~ IUI.r:g, i,::;Hude 1l!!.r'~nH1J ~ ~e ~'Cffi II ,ethlW'iIU~ml~ Z ~ 111 fill U ,uLu~hHFim r~Ul jL~'i~wd~tll.w.i.~ we bIII]'OO U,

k.,~udffimhtd:ir,. lle~" 1J~~·j~niZiQ],~·t bel"

til l'j,n~j~e 'W,aiy ~ k 1~lk Hl~ 01 ~ece~n edU' .. l;"ik l"hrt'llQ ,9J:.jjbi t kaWo li~lA 1"8. kiIWYV,It ve iU',i ~~j lIIa('len ll,ijruenhu'ilii tosem,1 i ''V'j)!'NU g~~~~ ny~~ il ~~1 ua.nnd w t,. Seu~ dJuJUl

dijllk~w jdeQ]o~lo.llW aYDlkJu- illll.lll; 8-' rntl:lilll ~)i:r .s'i shl n~, luu" ;run v'eb'ol" '~I'" k Ud B Lek.~":'u~ lil!O·~i!i m (;; k i ~dh~ru:D;Wi I~l ~~ti.k I,IU' t.~ to ga tti ~ i ~~C lijr;~ '\!S!u I

'DI.dui'uu :yQ.g~n~ Siltb:t tnc:rd.tep" de!Il,i~,liIJl Q k lJ'reJ:I$.ibtnd~Qjn bil,'k~ ~]!~, obi bw I i r 1- 0 ~~:Rr~lcl.~ 'biur n ~mrs'l~ I'll ~o f ,!I~e II~j ~~ 'l'~ i ~~ ~iI'el" II gl·iJk,b:.r'~ 1{;iU ~~!Eltm

Ibh" 6Y h~ aho u.,JfiQkl~t r v'e JiJnyl~tn1'1' bg~ uk ~,ir,;ti]'t ,v,~ ~llIIln~~:5UW rn.oydJ:iu~,run I" J ]<l,a ~Juk,a;~~ (1 r~ ~:ik :bil~u.tru·~ ~~~la

dO~'iJ~ otol G~lahul'u~tJn ge~oo'kL~r~

Seu i 1; ijY!!l [U II ruad w it u ~n giFe, ~ e,tl~llllemm 1. d,ell',i ~Ul ew~ I (b ttl ~ I.1DJ1'le'e'~ ~ LIIl ene r-a~l1 ,ob-un UlrtlJ III ~

IDtllJ a j ~I k ~~y W ~tl ! ,ZitI 3 J b~nye .. , II~~ i::.!i~ te 2lEU ~ ~ g,jSltc~,11J ok lr:in y.apb ..

,g W W~I ,~!aJ' l~ct ~ool1kea'~h r, ~Unlle a; J:~ut.~i 1'1"E'C.l~n (Y~.~II1Ur. dlt3lSt .)1 liir.igi y.9J1.d ,I, vo 'bi.r ,ft II. t~ht, Y IDU j!,uule AI~Q:·' d.o,.lllul. ~:U.l8JS m)5:iy'c~ 1 il,U IU' bIll llliJ.liilke

~:c\,~rclffi db"~ I( ~nH.nl: i-:Ju F!<Rll[gJlt lOyn·, w~ u 1 J Iii [( m ~i u Ii v~.tl'!~Qk· ktmd ar. ba·,

'!!Ilr.et!J:iii,lle I l'ileiiyof';~un., .I.bd~uld u ltti kw un gi bt (w;uk g~ k, p;.w,L 'p~'L) se3.~

101" ~~ k~\lI·s[~o.Y'\ I ~ b,:I[k ~ ~~~. Ii ru Fl, d~ va ~ih-rkl~Lu.d e~I'e~~kLiu.:uu b.ilKundilu

bn n 11:1'1. d~] bh"' (I U\f,U eUd ,~'I fQlllru,I'Il:!~eff~ n W ~~n l~uJd QJ nalID i In wui '~ Sa~~ ~l dahn Uk

~ il$1 HUK!J UJ. 'rez nil Uif'.fiH1JW, knd:~r (1 r ~,i u 'I,i I"' .i II ~(,cn.lluiihU III aJ w ttJ kin Olt Li Q hn j :1.W ~u~ I,I rgt~l~. .

.A~tli wdn'::SlCllli W~ j,~ i~~ Y-,alPltLSI-

~ill, ~:kft vi k 3.t,i~I'~i bo, ~'Ulli~ Ha'I'Li !Sl'e,.. lrbwru'lti. ~ul uuuuok ~hJ.e-n ~0JU1~YOl".,

N~ l~ K~

:9 I. iii Ii b IJ ~ N~ F. K~J.SI~~KtJ REt<

UI.. N.f'~ MQ~ iii H., V ~ F'!I R A,. '=.11 ua.Hn r'QiI!"~I:Ii ,Anlo.:slf'al '" U L.US

A

Ie" >.

I,. .

,

'~II(Br'

A-

.

rDiI.'la IK 1ii,llUli!i,jJ '''f~UII''' AbiQIlP,.'

Ii .. ,h hi liliillan.

.1 1.5'7 Alnkallf8i 1 101,,, IL'I1(8

iii .5 LlrRI

ALFA.B,£ SlRA.siLE YAZI.CILAR:'

ADALI r S.it Faile: ) ADIL (Fwet) A(;AOGLU ( Samet) ALI ( Sabalu.tt:iq )

ALTAR It Cer~a·t M1i!mduh) ARCJ\N ( L GBUp )

ART AM Nurettin }

AT'A Y ( falib RlJfk l ~

SA Y'DAR ( Nasuh.i )

BERK 't Nor-uUah Cl! [Da~ J DRANAS I( Abmet Mdip) EYIBo(lL.U t Bed'ra Rl1hmi ) EViS,OGlU (Sa.bahat~inR.ahJDi. ) FER ( Muslib )

FlRATLI t Ha.IH Vedat)

GUNEY ( A~ Gaffar)

HiSAR ~ AbdCt!bak $inas J

is·SA Y ( Ali. Hus.eyiu ,

K.A TlRCIOGLU ( M;'ra.t; ) KES.K.i.NOGLU I Fuat a.mel') KISAKUREK ~ Net:ip Fa'!ll) .KOSEMiHAL ( Mahl"liQt Rag1p ) KOSEMiHAL, ( NllIret·tio $a2.i M.A·Y « 'Ertutlu( M.un5ib )

OK. ( li,ya. Osroan)

R J\D 0 ( S evkret H 1Jf:z] ) SAFA ( PeY8miJ )

SA YGIN ( A.hmet Adnan ) TANP'INAR ( Ahmet Hs.ndi) TARANCI t Cabit !htkl ) 'TECER ( Abmet Kuui .) TOPRAK. ( BU'fh8h )

TUNC ( Must,a'fa $ekip ~ TOLBENTCt ( F~,i.dun Fa:~ul ) ULKEN ( Hilmi Ziya ) YETKJ"N (SII.u:t Kef~Rl)

~ VOCEL, (lia.8D .AIi)

R E 8 I_ 'I AIHdw, nJ.t'10 - A ~Ijr ntso - Rf!dl"i Rakmi EFiBOGLfJ NU1'1Ln{l/~ Cmurt.l lr£RA~" l(dj'hEP/KJlAJrl