Sei sulla pagina 1di 2

Apel EuroNanoMed II ERA NET 2013

Astazi 27 noiembrie 2013 s-a lansat al 5-lea apel transnational, in cadrul proiectului EuroNanoMed II ERA NET, pentru cercetarea europeana comuna privind aspectele legate de nanomedicina aplicatie nanotehnologie pentru sanatate. Nanomedicina este un domeniu in crestere rapida, cu un mare potential de im unatatirea solutiilor de diagnosticare si terapie pentru numeroase maladii. Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 4 martie 2014 ora 17.00 (CET . !onsortiul EuroNanoMed II ERA NET aloca un uget !.1!0.000 euro pentru al 5-lea apel. Al 5-lea apel EuroNanoMed II ERA NET este "inantat de catre agentii de "inantare din #$ tari europene partenere in consortiul proiectului. Aceste agentii de "inantare sunt urmatoarele%

Agence Nationale de la Recherche &ANR' (ranta) Agentschap voor Innovatie door *etenschap en Technologie &I*T' +elgia,(landers) (onds *etenschappeli-. /nderzoe. &(*/' - +elgia,(landers) 0ervice 1u lic 2e *allonie &01*-23/4' +elgia,*allonia) !hie" 0cientist /""ice, Ministr5 /" 6ealth &!0/-M/6'- Israel) Ministero 2ella 0alute &IM6'- Italia) 7atvi-as 8inatnu A.ademi-a &7A0'- 7etonia) 7ietuvos mo.slo tar5 a &R!7' 7ituania) Norges (ors.ningsrad &R!N' Norvegia) Narodo9e !entrum +adan i Roz9o-u &N!+R' 1olonia) (unda:;o 1ara A !i<ncia E A Tecnologia &(!T' 1ortugalia) =nitatea E>ecutiva pentru (inantarea Invatamantului 0uperior, a !ercetarii, 2ezvoltarii si Inovarii &=E(I0!2I' Romania) Instituto 2e 0alud !arlos III &I0!III' 0pania) ?etens.apsradet - 09edish Research !ouncil &0R!' 0uedia)

Apelul este deschis pentru propuneri inovatoare de cercetare transnationale a>ate pe nanomedicina, descrise mai -os in cele trei teme%

Medicina regenerativa)

2iagnostic) 0isteme cu eli erare tinta.

!onsortiul proiectului tre uie sa "ie "ormat din minim de trei "rupuri de #er#etare din trei tari di$erite, inclusiv cel putin doua grupuri de cercetare eligi ile din EuroNanoMed II tara , regiuni care particip@ la al 5-lea apel transnational. Numarul ma>im de participanti pentru consortiul proiectului este de sapte. Apelul este "inantat din "ondurile nationale ale tarilor participante care spri-ina participarea in proiecte comune de cercetare. Institutiile care aplica pentru "inantare tre uie sa "ie eligi ile con"orm regulilor nationale de "inantare ale tarilor din care "ac parte. 1ot participa parteneri de tipul% #ompanii (IMM%uri& intreprinderi mari & or"ani'atii de #er#etare (in(titute de #er#etare& uni)er(itati& et#. . Mai multe in"ormatii despre primul apel EuroNanoMed II ERA NET pentru propuneri de proiecte sunt disponi ile pe site-ul proiectului% http%,,999.euronanomed.net,-oint-calls,5th--ointcall-AB#$-call-announcement, *er(oana de #onta#t +E,I-C.I/ Mihaela MAN/7E Email% mihaela.manoleCue"iscdi.ro Tele"on% D$ BA# EBA EF 4E