Sei sulla pagina 1di 37

MEKUCI Mollusca

* Organsko-sistemski nivo organizacije * Troslojni * Celomatni * Bilateralna simetrija * Cefalizacija * Nesegmentisani

MEKUCI Mollusca
* Telo diferencirano na: glavu trup utrobnu kesu stopalo

* Telo zatieno ljuturom produkt ljuenja plata

MEKUCI Mollusca
* U crevnom sistemu poseban organ radula

* Poseduju jetru - ima ulogu u 1) varenju 2) magacioniranju hrane

MEKUCI Mollusca

* Respiratorni organi

ktenidije

* Ganglioneran nervni sistem * Ekskretorni organi bubrezi metanefridijalnog tipa otvoren

* Transportni sistem

MEKUCI Mollusca
* Odvojenih polova ili hermafroditi * Razvie direktno ili sa metamorfozom * Larva veliger trohofora

MEKUCI Mollusca
120.000 vrsta * Slobodnoivei u moru u slatkim vodama na kopnu * Veinom biljojedi * Paraziti * Veliina: 0.5mm 20 m * Velika raznolikost u gradji, fiziologiji, ekologiji

MEKUCI Mollusca
KLASIFIKACIJA

Classis Aplacophora Classis Monoplacophora Classis Polyplacophora Classis Gastropoda Classis Scaphopoda Classis Bivalvia Classis Cephalopoda

MEKUCI Mollusca
Classis Aplacophora

MEKUCI Mollusca
Classis Monoplacophora

Neopilina galathea

MEKUCI Mollusca
Classis Polyplacophora

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda spiralno uvijanje

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda torzija

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda Viviparus

Patella Helix Planorbis Limnea Cepea

Haliotis

Murex

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda

Ariolimax Limax

Arion

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda Nudibranchia

MEKUCI Mollusca
Classis Gastropoda

MEKUCI Mollusca
Classis Scaphopoda Dentalium

MEKUCI Mollusca
Classis Bivalvia

MEKUCI Mollusca
Classis Bivalvia

MEKUCI Mollusca

Classis Bivalvia

MEKUCI Mollusca

Classis Bivalvia

MEKUCI Mollusca
Classis Bivalvia glohidija

MEKUCI Mollusca
Classis Bivalvia Unio

Ostrea Mytilus

Pecten Pinna Anodonta

Cardium

MEKUCI Mollusca
Classis Bivalvia Tridacna

Lithophaga

Teredo navalis

MEKUCI Mollusca

Classis Bivalvia

MEKUCI Mollusca
Classis Bivalvia

Margaritrana margaritifera Pteria ritifera

MEKUCI Mollusca
Classis Cephalopoda Ljutura

MEKUCI Mollusca
Classis Cephalopoda hromarofore

MEKUCI Mollusca

Classis Cephalopoda

eljusti

mastilo

MEKUCI Mollusca

Classis Cephalopoda

bona linija

MEKUCI Mollusca
Classis Cephalopoda

hektokotilus

Argonauta argo

MEKUCI Mollusca
Classis Cephalopoda Subclassis Ectocochlia

Nautilus

Argonauta argo

MEKUCI Mollusca
Classis Cephalopoda Subclassis Endocochlia Ordo Decapoda Ordo Octopoda

Sepia officinalis Octopus Argonauta argo

Loligo vulgaris

MEKUCI Mollusca
Classis Cephalopoda Subclassis Endocochlia Ordo Decapoda

Architeuthis principes