Sei sulla pagina 1di 3

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

MINIT MESYUARAT PANITIA SAINS SJK T LADANG TANAH MERAH, TANGKAK MINIT MESYUARATPANITIA SAINS. BIL 1/(2014) Tarikh Masa Tempat Pengerusi : 06. 01. 2014 : 02.05 ptg 03.05ptg : Pusat Sumber SJK (T) Ladang Tanah Merah : Cik. M. Vennila

Kehadiran(Bilangan) : 12

1. PERUTUSAN PENGERUSI

Ucapan Alu-Aluan Oleh Pengerusi 1.1 Pengerusi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua guru kerana dapat menghadiri mesyuarat panitia kali pertama 2014. 1.2 Untuk mencapai gred cemerlang dalam akademik, 2 perkara yang perlu dilaksanaan iaitu latihan berkualiti (konteks dan konstruk) dan kekerapan latihan yang diberikan. 1.4 Guru mata pelajaran perlu memotivasikan pelajar kerana motivasi yang berterusan memberikan drive yang luar biasa untuk mengejar kecemerlangan.

Tindakan: Semua Guru Sains

2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU Pengesahan minit mesyuarat yang lalu. 3.1 Disahkan oleh : Cik. G. Asthalakshmi 3.2 Disokong oleh : Encik. R. Selvaraja

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

3. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT Tiada 4. PPSMI 4.1 Pengerusi memaklumkan bahawa PPSMI akan diteruskan sehingga hujung tahun 2014 untuk daqrjah 5 dan 6. Pada tahun 2014 pengajaran dan pembelajaran subjek Sains adalah dalam sepenuhnya dalam bahasa Inggeris bagi darjah 5 dan 6.

Tindakan: Guru sains darjah 5 dan 6. 5. KSSR 5.1 Bermula pada tahun 2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah digunakan oleh murid tahun 1. Mereka tidak lagi menggunakan Kurikulum Bersepada Sekolah Rendah (KBSR). 5.2 Guru tahun 1,2,3 dan 4 menggunakan kurikulum baru yang telah dibekalkan oleh kementerian dan diajar sepenuhnya dalam Bahasa Tamil. 5.3 Nama subjek Sains telah ditukar kepada subjek Dunia Sains dan Teknologi dan masa pengajaran diperuntukkan sebanyak dua masa sahaja dalam seminggu.

6. PEKA 6.1 PEKA akan dijalankan bagi darjah 5 dan 6 dalam Bahasa Inggeris dimana untuk darjah 4 ia akan dilanksanakan dalam Bahasa Tamil. 6.2 Modul PEKA untuk tahun 4 akan dimuat turun dari Portal PPD Muar dan akan diperbanyakkan. 4. HAL-HAL LAIN Tiada

5. PENUTUP 7.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh mesyuarat yang berikutnya.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

7.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.30tgh

Disediakan oleh, .......................................... (CIK. G. ASTHALAKSHMI) SETIAUSAHA

Disemak Oleh, ... (CIK. M. VENNILA) KETUA PANITIA SAINS

Disahkan oleh,

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00