Sei sulla pagina 1di 12

Adolf Hitler (n. 20 aprilie 1889, Braunau am Inn, Austria d. 30 aprilie 1945, Berlin) a fost un om politi , lider al !

!artidului "un itores #erman $aional%&o ialist (NSDAP), an elar al #ermaniei din 1933, iar din 1934 ondu 'tor a(solut (Fhrer) al #ermaniei. A)uns la putere *n 1933, liderul mi 'rii na+iste, ,itler, a dus o politi ' de pre-'tire i de de lanare a elui de al .oilea /'+(oi "ondial,011 pre um i de punere *n apli are a unui plan naionalist i rasist de e2terminare *n mas' a e3reilor i altor 4inde+ira(ili5 din 6uropa, pre um i de li 7idare a ad3ersarilor politi i din #ermania. 8n anul 1938 ameri anii l%au de larat omul anului.021

Cuprins

1 9inereea o 1.1 8n primul r'+(oi mondial o 1.2 .up' primul r'+(oi mondial 2 Ideolo-ia naional%so ialismului 3 As ensiunea la putere 4 Antisemitismul 5 !r'(uirea elui de%al 9reilea /ei 7 : "oartea lui ,itler % 3arianta -eneral a eptat' ; Bolile lui ,itler i e a dus la sinu idere 8 <amilia 9 /eferine 10 Bi(lio-rafie 11 =e+i i 12 >e-'turi e2terne

Tinereea

"i ul Adolf ,itler (1890) Adolf ,itler s%a n's ut la 20 aprilie 1889 *n Braunau am Inn, *n partea de 3est a Austriei. 9at'l s'u, Alois & 7i ?l-ru(er, era 3ame i lu ra la frontiera dintre #ermania i Austria, aproape de Braunau. !otri3it unui +3on, Alois ar fi fost fiul natural al ne-ustorului *nst'rit e3reu <ran?en(er-er (din #ra+), *n slu)(a 'ruia mun ea mama sa, Anna%"aria ,iedler. 8ns' a est fapt nu a putut fi onfirmat. $u au fost -'site do umente are s' ateste e2istena lui <ran?en(er-er, ni i ' mama lui ,itler ar fi lu rat *n #ra+ *n perioada rele3ant'.031 .up' toate pro(a(ilit'ile, +3onul a fost lansat de -u3ernatorul -eneral na+ist al !oloniei din timpul elui de Al .oilea /'+(oi "ondial ,ans <ran?.041 Alois i%a s 7im(at numele *n ,itler, dup' numele de fat' al (uni ii, ,@ttler, At i dup' numele tat'lui s'u 3itre-, Bo7ann%#eor- ,iedler % toate trei fiind 3ariante ale a eluiai nume de familie, os ilaiile orto-rafi e fiind puse pe seama notarilor. & 7im(area numelui de familie a fost *nt'rit' de *mpre)urarea ' la un moment dat, Bo7ann%$epomu? ,iedler, fratele mai tAn'r al tat'lui 3itre-, a re unos ut testamentar ' el era de fapt tat'l lui Alois & 7i ?l-ru(er. A treia soie a lui Alois a fost Clara !Dl+l, o 3erioar' a lui Alois. .in a easta 's'torie au re+ultat ase opii, dintre are au murit patru i au supra3ieuit numai Adolf i !aula (n. *n 1893). .in au+a +3onurilor ' ar fi a3ut ori-ine e3reias ', pre um i din au+a e2istenei Ator3a relaii in estuoase printre rudele apropiate ale lui (3e+i i pre+umti3a relaie amoroas' dintre el i nepoata sa, #eli /au(al), ,itler a 'utat s' as und' multe am'nunte despre ori-inea sa i rudele sale, dintre are Ate3a au fost internate *n Austria *n ospi iu (3. Cers7aE i ali autori spe iali+ai *n (io-rafia lui ,itler). 8n oala primar', Adolf ,itler a fost un ele3 (un. 8ns' la -imna+iu, *n >in+, nu s%a remar at. !otri3it das 'lilor lui, a fost 4ele3 inteli-ent, dar f'r' ni io dorin' de mun '5. $u *i pl' eau tiinele naturale i matemati a, era *n linat mai mult 'tre arte. 8n 190;, la

18 ani, Adolf a3ea am(iii s' de3in' un pi tor, a marii lui idoli. .up' moartea p'rinilor, s%a mutat *n 190; la =iena, unde a euat de Ate3a ori la e2amenele pentru admiterea la A ademia de Arte <rumoase. "oartea mamei sale (21 de em(rie 190;) l%a mar at mult. .up' um afirma el *nsui, 4Clara ,itler a fost sin-ura femeie pe are am fost *n stare s' o iu(es 5. .o3ada poate fi un poem s ris *n memoria mamei sale. 9imp de ase ani a dus o 3ia' mi+er' *n ele mai s'ra e artiere ale oraului, sin-ura surs' de 3enit fiindu%i ilustratele u diferite l'diri din =iena, pe are le pi ta i 3indea *n afenele. >a =iena a f' ut unotin' u on epiile e2tremiste pe are a3ea s' le pun' *n apli are dup' e a de3enit an elar al #ermaniei. !rintre pre ursorii ideolo-i i, autori ai unor teorii i dis ursuri o3ine, antisemite, rasiste are l%au influenat au fost ideolo-ul antisemit, rasist, o ultist i es ro BDr- >an+ 3on >ie(enfels, a3alerul #eor- /itter 3on & 7Dnerer, liderul 4"i 'rii !an-ermane5 (Alldeutsche Bewegung sau Alldeutscher Verband), o -rupare politi ' naionalist%o3in', i primarul =ienei, Carl >ue-er, fondatorul unui partid retin de orientare 3irulent antisemit'. 62asperat de eea e el, ,itler, per epea a fi 3'+ut *n =iena o 4(a(ilonie de rase5, a emi-rat *n mai 1914 *n #ermania, sta(ilindu%se la "@n 7en, pe are *l onsidera ora 4 u ade3'rat -erman5.

n primul rzboi mondial

Adolf ,itler ()os) al'turi de om(atani *n timpul !rimului /'+(oi "ondial (1915) .up' i+(u nirea !rimului /'+(oi "ondial, s%a *nrolat 3oluntar *n armata -erman' (*n Austria fusese onsiderat drept inapt pentru satisfa erea sta-iului militar pe moti3 de 7andi ap fi+i ). ,itler a fost om(atant pe frontul de 3est, *n <rana i Bel-ia, *n re-imentul (a3are+ Reserve, *n alitate de furier al re-imentului. A fost pre+ent la un num'r de ('t'lii ma)ore, *ntre are prima ('t'lie de la Fpres, B't'lia de pe &omme, B't'lia de la Arras i B't'lia de la !ass 7endaele. ,itler a fost de dou' ori de orat pentru 3ite)ie. A primit Gru ea de <ier lasa a doua *n 1914 i Gru ea de <ier lasa *ntAi *n 1918 % onoare ieit' din omun pentru un militar u -radul de aporal. 8ntru At omandanii re-imentului au onsiderat ' nu a3ea a(ilit'i de ondu ere, ,itler nu a fost promo3at la ran-ul de Hnteroffi+ier (*n tradu ere 3er(atim 4su(ofier5). !otri3it lui Ie(er, prima ru e de fier i%a fost onferit'

lui ,itler de ,u-o #utmann, eea e unii riti i au pus pe seama *mpre)ur'rii ' ,itler ar fi a3ut onta te strAnse u unii ofieri. &ar inile lui ,itler la sediul entral al re-imentului i%au permis r'-a+uri pentru desen i pi tur'. A a3ut ontri(uii -rafi e, de ilustrator, pentru o -a+et' militar'. 8n 191:, ,itler a fost r'nit *n +ona in-7inal' sau *n oapsa stAn-', *n timpul ('t'liei de pe &omme, dar s%a *ntors pe front *n martie 191;. A primit Insigna plgilor mai tAr+iu *n a elai an. Istori ul s riitor -erman &e(astian ,affner, referindu%se la e2periena lui ,itler *n linia *ntAi, su-erea+' ' 3iitorul di tator a a3ut el puin unotine militare rudimentare. >a 15 o tom(rie 1918, ,itler a fost internat *ntr%un spital de ampanie, temporar or(it de un ata u iperit' (-a+ mutar). !si7olo-ul en-le+ .a3id >eEis i Bern7ard ,orstmann su-erea+' a or(irea ar fi putut fi fost re+ultatul unei tul(ur'ri de on3ersie. ,itler a afirmat ' *n a ea perioad', el s%ar fi on3ins ' s opul 3ieii sale era sal3area #ermaniei. Hnii er et'tori, *ndeose(i >u J .aEidoEi +, susin ' intenia de a e2termina e3reii din 6uropa era pe deplin format' *n mintea lui ,itler *n a ele momente, dei el, pro(a(il *n ' nu ar fi a3ut un plan pri3ind modalitatea implement'rii unei atari idei. !otri3it ma)orit'ii omunit'ii tiinifi e, de i+ia pri3ind apli area soluiei inale a fost luat' *n 1941, iar unii e2peri presupun ' a sur3enit *n 1942.

Dup primul rzboi mondial

Adolf ,itler al'turi de 6ri 7 >udendorff i ali iniatori ai pu iului de la (er'rie Arti ol prin ipalK !u iul de la (er'rie. .up' r'+(oi, ,itler i%a s 7iat *n minte eea e urma s' de3in' naional%so ialismul. L -Andire (a+at' pe un antisemitism 3irulent i o on epie rasist' despre so ietate i a 3alorilor ei (Vol!sge"einscha t, 4 omunitatea etni '5). 8n 1919, era a-ent al departamentului politi al armatei (a3are+e, din *ns'r inarea 'ruia a intrat *n onta t u o formaiune politi ' radi al', o(s ur', numit' Partidul #uncitoresc $er"an (Deutsche Arbeiterpartei%, a(re3iat .A!). !artidul era, *n iuda numelui, de e2trem' dreapt', ultranaionalist, antisemit i anti apitalist. ,itler s%a *nre-imentat politi , de3enind dup' Ate3a +ile mem(ru al omitetului e2e uti3. 6ner-ia i talentul oratori l%au impus, *n At ,itler, al'turi de fondatorul partidului, Anton .re2ler, a formulat pro-ramul politi *n fe(ruarie 1922. A fost de is' totodat' adoptarea unui nume nouK !artidului "un itores #erman $aional%&o ialist (Nationalso&ialistische Deutsche Arbeiterpartei, a(re3iat

NSDAP), u+ual numit partid na&ist. Astfel s%a des 7is drumul as ensiunii spre putere al lui ,itler. 8ntre 8%9 noiem(rie 1923 Adolf ,itler a *n er at, spri)init de o -rup' de susin'tori, s' a)un-' *n fruntea #ermaniei printr%o lo3itur' de stat. A east' tentati3' nereuit' a r'mas in istorie su( numele de M!u iul de la (er'rieM, din pri ina faptului ' prin ipalii omplotiti au pus la ale planul *n (er'ria B@r-er(rNu?eller din "@n 7en. !u iul (euat) a fost inspirat de 4"arul asupra /omei5, reuit de Benito "ussolini *n Italia (o tom(rie 1922). Arestat (*mpreuna u ali ompli i) la 11 noiem(rie 1923, ,itler a fost )ude at pentru tr'dare i ondamnat la in i ani deteniune, dintre are a e2e utat *ns' numai nou' luni *n *n 7isoarea din >ands(er- am >e 7, Ba3aria. Ai i a s ris ele(ra sa arte M"ein CampfM. ,itler admirase de mult timp #ermania i, *n timpul primei onfla-raii mondiale, a de3enit un naionalist -erman. Get'enia -erman' a o(inut%o *ns' a(ia *n 1932. A fost elo-iat pentru 3ite)ie pe front de omandantul s'u. Gapitularea #ermaniei *n noiem(rie 1918 a repre+entat pentru ,itler, a i pentru er uri lar-i -ermane de orientare onser3atoare i ultra onser3atoare, un o . Aidoma multor naionaliti, ,itler a re+ut ferm *n 4le-enda *n)un-7ierii pe la spate5 (Dolchsto'legende), are, *n esen', a redita ideea ' a ea apitulare ar fi fost opera forelor politi e de stAn-a, de orientare mar2ist'. 8n )ar-onul e2tremitilor de dreapta, pre um i al lui ,itler i al naional%so ialitilor (na+itilor), oamenii politi i -ermani are s%au de is pentru apitulare *n !rimul /'+(oi "ondial i pentru a(olirea monar7iei *n #ermania, *ndeose(i so ial%demo raii, au fost pore lii (cri"inalii din Noie"brie) (Nove"berverbrecher).

Ideologia naional-socialismului
Arti ol prin ipalK "ein Campf. Ideolo-ia na+ismului s%a (a+at iniial pe idei preluate de la unii teoreti ieni rasiti are, la sfAritul se olului al OIO%lea, lansaser' on eptele rasa arian', puritatea rasei. Gonform a elor idei, omenirea ar fi fost al 'tuit' *n (a+a unei ierar7ii 3alori e a raselor, iar 3iaa repre+enta numai 4supra3ieuirea adapta(ililor5. !oporul -erman era onsiderat superior, parte din 4rasa arian'5 i *i re3enea sar ina de a menine puritatea rasei i de a su(ordona rasele inferioareK e3reii, i-anii, sla3ii i rasele de uloare. ,itler onsidera omunitatea e3reias ' drept un an er are distru-ea trupul #ermaniei. &l'(it' de efe tele !rimului /'+(oi "ondial, At i de ondiiile foarte -rele de desp'-u(iri de r'+(oi impuse prin 9ratatul de la =ersailles, #ermania a intrat *ntr%o ri+' e onomi ' -ra3'. <ira3a demo raie (/epu(li a de la Ieimar) nu *i putea fa e fa', populaia de3enind din e *n e mai pauperi+at' i nemulumit'. .up' o s urt' redresare, situaia s%a a-ra3at din nou prin de lanarea *n 1929 a ri+ei e onomi e mondiale. $um'rul omerilor a a)uns la ir a ase milioane. !entru e3oluia ulterioar', puterile *n3in-'toare *n !rimul /'+(oi "ondial nu au fost apa(ile s' *nelea-' ' o ar' umilit' nu putea fi pol de sta(ilitate. Gondiiile impuse #ermaniei, a reparaii de r'+(oi, nu

a3eau um s' fie a eptate de o populaie fl'mAnd', s'tul' de r'+(oi, dar foarte mAndr'. 6fe tele s%au do3edit fatale. .in a east' situaie, mi area na+ist', ondus' de ,itler, a reuit s' o(in' un apital politi important prin 3oturile are i%au fost a ordate, pAn' *n 1932.

Ascensiunea la putere

Adolf ,itler *n 1933 8n ' de la *n eputul arierei sale politi e ,itler a fost ontient de apa itatea de influen' a propa-andei. 8n aprilie 1930 l%a desemnat pe Bosep7 #oe((els a ef al aparatului de propa-and' pe tot teritoriul #ermaniei. $a+itii au folosit u su es noile te7ni i moderne de *ndo trinare i propa-and', afiele ele torale i radioul, *n toat' perioada dintre pu iul lui ,itler euat *n "@n 7en (1923) i a apararea puterii de stat *n 1933. Au fost *n 7iriate a3ioane i automo(ile de lu2 pentru deplasarea mai rapid' a lui ,itler *n At mai multe lo uri, *n adrul ampaniilor ele torale. 8n ele din urm' na+itii au o(inut re+ultatele s ontate *n ale-erile din 1930 i din iulie 1932 (dar pro enta)ul o(inut *n ale-erile pentru rei 7sta- din : noiem(rie 1932 s%a diminuat). /epre+entarea mare *n parlamente a partidului na+ist, mai ales dup' 1930, a a3ut printre au+e sla(a pre+entare a ele toratului la urne, starea e onomi ' -ra3' au+at' de marea ri+' e onomi ' ( u peste ase milioane de omeri), pre um i politi a deflaionar' u are -u3ernul an elarului ,einri 7 Br@nin- (1930%1932) a rea ionat la ri+a e onomi ', amplifi And%o. &u esul o(inut de partidul na+ist la ale-erile din 3ara lui 1932, dup' are na+itii au format el mai mare -rup parlamentar *n rei 7sta- dup' -rupul so ial% demo rat, l%a *n ura)at pe ,itler s' nu a epte alt' fun ie de At ea de an elar. $e-o ierile dintre ,itler i preedintele ,inden(ur- 3i+And formarea -u3ernului nu au dus la ni i un re+ultat. Au urmat Ate3a luni de insta(ilitate politi ' pAn' la 30 ianuarie 1933, And ,itler a fost numit *n fun ia de an elar. .in noul -u3ern f' ea parte i <ran+ 3on !apen, an elar *ntre 1 iunie i 1; noiem(rie 1932, are parti ipase *mpreun' u -eneralul Curt 3on & 7lei 7er, an elar *ntre 4 de em(rie 1932 i 28 ianuarie 1933, la aran)amentul din ulise, a eptat de preedintele ,inden(ur-, pentru *ns'r inarea lui ,itler u formarea -u3ernului. 8n s urt timp na+itii au preluat toate fun iile de ondu ere, atAt *n parlamentul entral (rei 7sta-) i ele re-ionale, At i *n e onomie. 8n martie 1933 ,itler s%a 7ot'rAt s' propun' noului parlament *egea de +"puternicire (,r"-chtigungsgeset&), are pre3edea *nl'turarea pro edurilor i le-islaiei parlamentare i transferul puterii depline

an elarului i -u3ernului s'u, prin asumarea de prero-ati3e di tatoriale. Gu a)utorul mulimii adunate *n strad' i a terorii instaurate de 4Batalioanele de Asalt5 sau SA (Stur"abteilung) i a eleilalte or-ani+aii paramilitare, SS (Schut&sta el, 46alonul de prote ie5), le-ea a fost adoptat' u 444 de 3oturi fa3ora(ile i 94 ontra. &%a des 7is astfel alea spre di tatura totalitar'.

Antisemitismul
Holocaust

Parte a. Istoriei $er"aniei i Istoriei evreilor 0 e2tindere 1

/esponsa(ilitate
0 e2tindere 1

!oliti i antisemite
0 e2tindere 1

=i time
0 e2tindere 1

#7etouri
0 e2tindere 1

Atro it'i
0 e2tindere 1

>a-'re
0 e2tindere 1

/e+istena
0 e2tindere 1

Hrm'ri
0 e2tindere 1

>iste
0 e2tindere 1

/esurse
0 e2tindere 1

Gomemorare

3PdPm

Benito "ussolini (stAn-a) i Adolf ,itler A2iomele ideolo-i e ale na+ismului au fost superioritatea rasial' arian' i antisemitismul. Hra profund' fa' de e3rei a fost tema dominant' a arierei politi e a lui ,itler. &%a spe ulat foarte mult pe seama moti3elor, dar nimeni nu a putut -'si un r'spuns

satisf' 'tor. Gea mai plau+i(il' e2pli aie o ofer' #eoff >aJton *n lu rarea 4#ermaniaK Al 9reilea /ei 7, 1933%19455K 4,itler a fost produsul, i nu reatorul unei so iet'i de)a infestate. 8n ori e a+, ar fi eronat s'%l onsider'm un antisemit oare are. Hra fa' de e3rei era o(sesi3' i 3indi ati3' i i%a influenat *ntrea-a filosofie politi '. G' el a fost *n stare s' o pun' *n pra ti ', nu poate fi e2pli at de At prin ir umstanele spe if e ale #ermaniei post(eli eK umilina suferit' la =ersailles i pro(lemele -ra3e de ordin so io%e onomi dintre anii 1918%1923 i 1929%1933. 8ntr%o asemenea situaie, ,itler a fost *n m'sur' s' e2ploate+e e2istena unei ostilit'i latente *mpotri3a e3reilor i s' o transforme *ntr%o politi ' radi al' a urii.5 Lri Ate e2pli aii s%ar *n er a, faptele i ifrele sunt o3AritoareK num'rul oamenilor e au '+ut 3i time politi ii 7itleriste este *n-ro+itor. ase milioane de e3rei au fost e2terminai *n la-'rele morii de la Aus 7Eit+, G7eQmno, "a)dane?, 9re(lin?a i *n -7etoul din =aro3ia. !retinsa superioritate rasial' arian' a fost introdus' de ,itler *n mod treptat, to mai pentru a am'-i opinia pu(li ' internaional'. >a 15 septem(rie 1935 au fost adoptate primele le-i rasiale, unos ute a >e-ile de la $@rn(er-. A este le-i pre3edeau ' et'enia -erman' putea fi deinut' numai de persoanele de ori-ine -erman'R de asemeni, au fost inter+ise 's'toriile mi2te dintre e3rei i etni ii -ermani pre um i relaiile e2tra on)u-ale mi2te. >a 9 noiem(rie 1938 au fost adoptate m'suri antisemite fi+i e prin pro-ramul -enerali+at *n toat' #ermania. 8n 4noaptea po-romului5 (/ristallnacht) au fost distruse ase, ma-a+ine e3reieti i sina-o-iR peste o sut' de e3rei au fost omorAi i ir a 20.000 trimii *n la-'re de on entrare. !un tul ulminant al a estor rime antisemite a fost atins la Gonferina de la Iannsee, *n adrul 'reia *nali fun ionari de stat din partidul na+ist i -u3ern au de is M&oluia final' *n 7estiunea e3reias 'M, la ererea e2pres' a lui ,itler.

Prbuirea celui de-al Treilea Reich


8mpin-erea #ermaniei *n r'+(oi a fost, de fapt, primul semn al *n eputului sfAritului lui ,itler. Gu toate 3i toriile remar a(ile de *n eput dintre anii 1939%1941, ,itler i ondu erea militar' a #ermaniei au f' ut marea -reeal' de a%i su(estima inami ii, "area Britanie i Hniunea &o3ieti ', pre um i -reeala de a *n epe un r'+(oi pe dou' fronturi u a este dou' puteri. Lr(it de su esele *nre-istrate de 4r'+(oiul ful-er5 (Blit&!rieg), ,itler a dat semnalul Lperaiunii Bar(arossa, are pre3edea in3adarea Hniunii &o3ieti e printr%o ampanie rapid', *nainte de 3enirea iernii. In3a+ia a *n eput la 22 iunie 1941. ,itler primete o nou' lo3itur' *n luna de em(rie a a eluiai an prin intrarea *n r'+(oi a &tatelor Hnite ale Ameri ii. 8n3erunarea so3ieti ilor, noroiul, apoi n'meii i fri-ul iernii au oprit *naintarea #ermaniei. ,itler a r'mas on3ins ' 3i toria final' era posi(il', eea e do3edete '%i pierduse lar3i+iunea militar' e *l ara teri+ase la *n eputul r'+(oiului. 8n 1943, armata -erman' se afla *n defensi3', pier+And iniiati3a i, treptat, toate 3isurile lui ,itler s%au sfArit, l'sAnd *n urm' o 6urop' distrus' i in i+e i de milioane de 3i time.

oartea lui Hitler - !arianta general acceptat

!rima pa-in' a +iarului ameri an &tars S &tripes (2 mai 1945) >a 30 aprilie 1945, *n timpul ultimelor lupte -rele *n Berlin, And trupele so3ieti e se aflau la mi ' distan' de an elaria Reich%ului, ,itler s%a sinu is, mu And o apsul' de ianur' i *mpu Andu%se.0510:10;1081 9rupul lui i el al 63ei Braun ( u are se ununase *n +iua pre edent' i are s%a sinu is simultan) au fost depuse *n raterul unei (om(e,0910101 stropite u (en+in' de 'tre Ltto #@ns 7e i alte a)utoare din Fhrerbun!er i li s%a dat fo 0111 And Armata /oie se apropia i ontinuau (om(ardamentele.0121 8nainte de a se sinu ide, ,itler *i otr'3ise Ainele pentru a testa otra3a. >a 2 mai ,elmut7 Ieidlin- a apitulat i a predat Berlinul ne ondiionat so3ieti ilor. GAnd au a)uns la an elarie, forele so3ieti e au -'sit trupul lui ,itler i au efe tuat o autopsie folosind amprente dentare pentru identifi are. /'m'iele lui ,itler i ale 63ei Braun au fost *n-ropate se ret de &"6/ (or-ani+aia rus' 4&mert pionam5) la sediul a esteia din "a-de(ur-. !otri3it &er3i iului <ederal /us de &e uritate, un fra-ment de raniu uman p'strat *n ar7i3ele sale i e2pus *ntr%o e2po+iie din anul 2000 pro3ine din r'm'iele p'mAnteti ale lui ,itler. 9otui, autenti itatea raniului este pus' su( semnul *ntre('rii de mai muli istori i i er et'tori.0131 8n mai 1945 #ermania era omplet ruinat', i ni ide um o 4#ermanie mare5 *n stare s' distru-' /usia (ole3i ' sau s' ree+e o nou' ordine mondial' (a+at' pe supremaia aa% numitei rase 4ariene5.

"olile lui Hitler i ce a dus la sinucidere

Acest articol sau aceast seciune are bibliografia incomplet sau ine#istent$ !utei ontri(ui prin ad'u-area susinerii (i(lio-rafi e pentru afirmaiile oninute. 8n (a+a unor er et'ri intense a peste 300 de ore de film, spe ialitii au a)uns la on lu+ia ' ,itler suferea el tAr+iu din 1943 de (oala !ar?inson. !An' *n a el moment di tatorul *i folosea am(ele mAini pentru a -esti ula i a%i susine dis ursurile, *ns' din a el an ,itler era mai re+er3at *n -esti ulaia u mAna stAn-'. Hnele se 3ene de peli ul', s 'pate en+urii, *l *nf'iea+' pe ,itler u mAna stAn-' tremurAnd a la (olna3ii de maladia !ar?inson. .ei au fost f' ute er et'ri minuioase, nu s%au des operit ni i *n s rierile apropiailor, *ns' ni i *n s rierile sale atestarea *m(oln'3irii de a east' maladie. /e ent s%a aflat ' unul dintre medi ii a elei perioade *i administra o su(stan' "isterioas0necesit citare1 are, potri3it 3aletului s'u, *i d'dea su(it o 3i-oare neo(inuit' *n ' *nainte de a%i fi fost s os a ul serin-ii din 3en'. Ger et'rile au do3edit ' lui ,itler *i erau administrate amfetamine de 'tre misteriosul do tor "orell, astfel *n At *n s urt timp a de3enit dependent.0necesit citare1 Boala !ar?inson nu afe tea+a fun iile o-niti3e sau -Andirea (a nu se onfunda u (oala Al+7eimer). Amfetaminele se *nrudes fun ional u le3o%dopa, utili+at' *n tratarea (olii !ar?inson. GAnd forele aliate au *n eput ofensi3a *mpotri3a Berlinului, ,itler s%a ad'postit *ntr%unul dintre (un 'rele spe iale *mpreun' u un -rup demnitari i ali oameni de *n redere. Hnii er et'tori presupun ' ,itler ar fi suferit i un ata ere(ral 0necesit citare1.

%amilia
!aula ,itler, ultimul mem(ru 3iu al familiei lui Adolf ,itler, a murit *n 19:0. Gel mai dire t des endent al lui ,itler a fost Alois, are a fost nepotul lui Adolf Iilliam !atri ? ,itler. Gu soia lui !7Jllis, el s%a mutat *n ele din urm' la >on- Island, $eE For?, a s 7im(at numele de familie, i a a3ut patru fii. .e%a lun-ul anilor, di3eri reporteri de in3esti-aie au *n er at s' -'seas ' alte rude *ndep'rtate ale <@7rer%ului. "ulte sunt a um presupuse a%i tr'i 3iaa *n um(r' s 7im(Andu%i numele lor de familie.

Clara ,itler, mama Alois ,itler, tat'l0141 Alois ,itler )unior, frate 3itreAn-ela ,itler /au(al, sor' 3itre-' Brid-et .oElin-, sor' 63a Braun, amant' i apoi soie #eli /au(al, nepoat' (fii a An-elei ,itler%/au(al) #retl Braun, umnat' (sor' a 63ei Braun) ,ein+ ,itler, nepot (luat pri+onier de so3ieti i) ,ermann <e-elein, umnat (soul surorii 63ei Braun) Ilse Braun, umnat' (soia lui <e-elein) Bo7ann #eor- ,iedler, (uni pre+umti3 (sau un 7i) Bo7ann $epomu? ,iedler, str'(uni pre+umti3 (sau un 7i)

>eo /au(al )unior, nepot "aria & 7i ?l-ru(er, (uni ' !aula ,itler, sor' Iilliam !atri ? ,itler, nepot (unul dintre ei trei fii ai lui Alois )uniorR om(atant *n armata ameri an' *n al doilea r'+(oi mondial, *mpotri3a #ermaniei)