Sei sulla pagina 1di 12

PROGRAM DE CITIRE A SFINTEI SCRIPTURI (BIBLIEI) ÎNTR-UN AN

IANUARIE

01

Facerea 1:1-2:25

02

Facerea 3:1-4:26

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 1:1-2:12

Matei 2:13-3:6

Psalmi 1:1-6

Psalmi 2:1-12

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 1:1-6

Solomon 1:7-9

03

Facerea 5:1-7:24

04

Facerea 8:1-10:32

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 3:7-4:11

Matei 4:12-25

Psalmi 3:1-8

Psalmi 4:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 1:10-19

Solomon 1:20-23

05

Facerea 11:1-13:4

06

Facerea 13:5-15:21

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 5:1-26

Matei 5:27-48

Psalmi 5:1-12

Psalmi 6:1-10

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 1:24-28

Solomon 1:29-33

07

Facerea 16:1-18:15

08

Facerea 18:16-19:38

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 6:1-24

Matei 6:25-7:14

Psalmi 7:1-17

Psalmi 8:1-9

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 2:1-5

Solomon 2:6-15

09

Facerea 20:1-22:24

10

Facerea 23:1-24:51

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 7:15-29

Matei 8:1-17

Psalmi 9:1-12

Psalmi 9:13-20

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 2:16-22

Solomon 3:1-6

11

Facerea 24:52-26:16 Evanghelia după Matei 8:18-34 Psalmi 10:1-15 Proverbele lui Solomon 3:7-8

12

Facerea 26:17-27:46 Evanghelia după Matei 9:1-17 Psalmi 10:16-18 Proverbele lui Solomon 3:9-10

13

Facerea 28:1-29:35

14

Facerea 30:1-31:16

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 9:18-38

Matei 10:1-23

Psalmi 11:1-7

Psalmi 12:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 3:11-12

Solomon 3:13-15

15

Facerea 31:17-32:12 Evanghelia după Matei 10:24-11:6 Psalmi 13:1-6 Proverbele lui

16

Facerea 32:13-34:31 Evanghelia după Matei 11:7-30 Psalmi 14:1-7 Proverbele lui

 

Solomon 3:16-18

Solomon 3:19-20

17

Facerea 35:1-36:43

18

Facerea 37:1-38:30

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 12:1-21

Matei 12:22-45

Psalmi 15:1-5

Psalmi 16:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 3:21-26

Solomon 3:27-32

19

Facerea 39:1-41:16

20

Facerea 41:17-42:17

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 12:46-13:23

Matei 13:24-46

Psalmi 17:1-15

Psalmi 18:1-15

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 3:33-35

Solomon 4:1-6

21

Facerea 42:18-43:34

22

Facerea 44:1-45:28

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 13:47-14:12

Matei 14:13-36

Psalmi 18:16-36

Psalmi 18:37-50

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 4:7-10

Solomon 4:11-13

23

Facerea 46:1-47:31

24

Facerea 48:1-49:33

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 15:1-28

Matei 15:29-16:12

Psalmi 19:1-14

Psalmi 20:1-9

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 4:14-19

Solomon 4:20-27

25

Facerea 50:1 -

26

Ieşirea 2:11-3:22

Ieşirea 2:10

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 17:10-27

Matei 16:13-17:9

Psalmi 22:1-18

Psalmi 21:1-13

Proverbele lui

Proverbele lui Solomon 5:1-6

Solomon 5:7-14

27

Ieşirea 4:1-5:21

28

Ieşirea 5:22-7:25

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 18:1-20

Matei 18:21-19:12

Psalmi 22:19-31

Psalmi 23:1-6

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 5:15-21

Solomon 5:22-23

29

Ieşirea 8:1-9:35

30

Ieşirea 10:1-12:13

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 19:13-30

Matei 20:1-28

Psalmi 24:1-10

Psalmi 25:1-15

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 6:1-5

Solomon 6:6-11

31

Ieşirea 12:14-13:16

Evanghelia după

Matei 20:29-21:22

Psalmi 25:16-22

Proverbele lui

Solomon 6:12-15

FEBRUARIE

 

19

01

Ieşirea 13:17-15:18

02

Ieşirea 15:19-17:7

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 21:23-46

Matei 22:1-33

Psalmi 26:1-12

Psalmi 27:1-6

Proverbele lui

Proverbele lui

21

Solomon 6:16-19

Solomon 6:20-26

03

Ieşirea 17:8-19:15

04

Ieşirea 19:16-21:21

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 22:34-23:12

Matei 23:13-39

Psalmi 27:7-14

Psalmi 28:1-9

Proverbele lui

Proverbele lui

23

Solomon 6:27-35

Solomon 7:1-5

05

Ieşirea 21:22-23:13

06

Ieşirea 23:14-25:40

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 24:1-28

Matei 24:29-51

Psalmi 29:1-11

Psalmi 30:1-12

Proverbele lui

Proverbele lui

25

Solomon 7:6-23

Solomon 7:24-27

07

Ieşirea 26:1-27:21

08

Ieşirea 28:1-43

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 25:1-30

Matei 25:31-26:13

Psalmi 31:1-8

Psalmi 31:9-18

Proverbele lui

Proverbele lui

27

Solomon 8:1-11

Solomon 8:12-13

09

Ieşirea 29:1-30:10

10

Ieşirea 30:11-31:18

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 26:14-46

Matei 26:47-68

Psalmi 31:19-24

Psalmi 32:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 8:14-26

Solomon 8:27-32

11

Ieşirea 32:1-33:23

12

Ieşirea 34:1-35:9

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 26:69-27:14

Matei 27:15-31

Psalmi 33:1-11

Psalmi 33:12-22

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 8:33-36

Solomon 9:1-6

13

Ieşirea 35:10-36:38

14

Ieşirea 37:1-38:31

Evanghelia după

Evanghelia după

Matei 27:32-66

Matei 28:1-20

Psalmi 34:1-10

Psalmi 34:11-22

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 9:7-8

Solomon 9:9-10

15

Ieşirea 39:1-40:38

16

Leviticul 1:1-3:17

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 1:1-28

Marcu 1:29-2:12

Psalmi 35:1-16

Psalmi 35:17-28

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 9:11-12

Solomon 9:13-18

17

Leviticul 4:1-5:19

18

Leviticul 6:1-7:27

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 2:13-3:6

Marcu 3:7-30

Psalmi 36:1-12

Psalmi 37:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Leviticul 7:28-9:6

20

Leviticul 9:7-10:20

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 3:31-4:25

Marcu 4:26-5:20

Psalmi 37:12-29

Psalmi 37:30-40

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 10:5

Solomon 10:6-7

Leviticul 11:1-12:8

22

Leviticul 13:1-59

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 5:21-43

Marcu 6:1-29

Psalmi 38:1-22

Psalmi 39:1-13

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 10:8-9

Solomon 10:10

Leviticul 14:1-57

24

Leviticul 15:1-16:28

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 6:30-56

Marcu 7:1-23

Psalmi 40:1-10

Psalmi 40:11-17

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 10:11-12

Solomon 10:13-14

Leviticul 16:29-18:30

26

Leviticul 19:1-20:21

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 7:24-8:10

Marcu 8:11-38

Psalmi 41:1-13

Psalmi 42:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 10:15-16

Solomon 10:17

Leviticul 20:22-22:16 Evanghelia după Marcu 9:1-29

28

Leviticul 22:17-23:44 Evanghelia după Marcu 9:30-10:12

Psalmi 43:1-5 Proverbele lui Solomon 10:18

Psalmi 44:1-8 Proverbele lui Solomon 10:19

MARTIE

01

Leviticul 24:1-25:46

02

Leviticul 25:47-27:13

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 10:13-31

Marcu 10:32-52

Psalmi 44:9-26

Psalmi 45:1-17

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 10:20-21

Solomon 10:22

03

Leviticul 27:14-

04

Numerii 2:1-3:51

Numerii 1:54

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 11:27-12:17

Marcu 11:1-26

Psalmi 47:1-9

Psalmi 46:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 10:24-25

Solomon 10:23

05

Numerii 4:1-5:31

06

Numerii 6:1-7:89

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 12:18-37

Marcu 12:38-13:13

Psalmi 48:1-14

Psalmi 49:1-20

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 10:26

Solomon 10:27-28

07

Numerii 8:1-9:23

08

Numerii 10:1-11:23

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 13:14-37

Marcu 14:1-21

Psalmi 50:1-23

Psalmi 51:1-19

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 10:29-30

Solomon 10:31-32

09

Numerii 11:24-13:33

10

Numerii 14:1-15:16

Evanghelia după

Evanghelia după

Marcu 14:22-52

Marcu 14:53-72

Psalmi 52:1-9

Psalmi 53:1-6

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 11:1-3

Solomon 11:4

11

Numerii 15:17-16:40 Evanghelia după Marcu 15:1-47 Psalmi 54:1-7 Proverbele lui Solomon 11:5-6

12

Numerii 16:41-18:32 Evanghelia după Marcu 16:1-20 Psalmi 55:1-23 Proverbele lui Solomon 11:7

13

Numerii 19:1-20:29

14

Numerii 21:1-22:20

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 1:1-25

Luca 1:26-56

Psalmi 56:1-13

Psalmi 57:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 11:8

Solomon 11:9-11

15

Numerii 22:21-23:30

16

Numerii 24:1-25:18

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 1:57-80

Luca 2:1-35

Psalmi 58:1-11

Psalmi 59:1-17

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 11:12-13

Solomon 11:14

17

Numerii 26:1-51

18

Numerii 26:52-28:15

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 2:36-52

Luca 3:1-22

Psalmi 60:1-12

Psalmi 61:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

 

Solomon 11:15

Solomon 11:16-17

19

Numerii 28;16-29:40

20

Numerii 30:1-31:54

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 3:23-38

Luca 4:1-30

Psalmi 62:1-12

Psalmi 63:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 11:18-19

Solomon 11:20-21

21

Numerii 32:1-33:39

22

Numerii 33:40-35:34

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 4:31-5:11

Luca 5:12-28

Psalmi 64:1-10

Psalmi 65:1-13

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 11:22

Solomon 11:23

23

Numerii 36:1-

24

Deuteronomul 2:1-

Deuteronomul 1:46

3:29

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 5:29-6:11

Luca 6:12-38

Psalmi 66:1-20

Psalmi 67:1-7

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 11:24-26

Solomon 11:27

25

Deuteronomul 4:1-

26

Deuteronomul 5:1-

49

6:25

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 6:39-7:10

Luca 7:11-35

Psalmi 68:1-18

Psalmi 68:19-35

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 11:28

Solomon 11:29-31

27

Deuteronomul 7:1-

28

Deuteronomul 9:1-

8:20

10:22

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 7:36-8:3

Luca 8:4-21

Psalmi 69:1-18

Psalmi 69:19-36

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 12:1

Solomon 12:2-3

29

Deuteronomul 11:1-

30

Deuteronomul 13:1-

12:32

15:23

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 8:22-39

Luca 8:40-9:6

Psalmi 70:1-5

Psalmi 71:1-24

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 12:4

Solomon 12:5-7

31

Deuteronomul 16:1-

17:20

Evanghelia după

Luca 9:7-27

Psalmi 72:1-20

Proverbele lui

Solomon 12:8-9

APRILIE

 

17

01

Deuteronomul 18:1-

02

Deuteronomul 21:1-

20:20

22:30

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 9:28-50

Luca 9:51-10:12

Psalmi 73:1-28

Psalmi 74:1-23

Proverbele lui

Proverbele lui

19

Solomon 12:10

Solomon 12:11

03

Deuteronomul 23:1-

04

Deuteronomul 26:1-

25:19

27:26

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 10:13-37

Luca 10:38-11:13

Psalmi 75:1-10

Psalmi 76:1-12

Proverbele lui

Proverbele lui

21

Solomon 12:12-14

Solomon 12:15-17

05

Deuteronomul 28:1-

06

Deuteronomul 29:1-

68

30:20

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 11:14-36

Luca 11:37-12:7

Psalmi 77:1-20

Psalmi 78:1-31

Proverbele lui

Proverbele lui

23

Solomon 12:18

Solomon 12:19-20

07

Deuteronomul 31:1-

08

Deuteronomul 32:28-

32:27

52

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 12:8-34

Luca 12:35-59

Psalmi 78:32-55

Psalmi 78:56-64

25

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 12:21-23

Solomon 12:24

09

Deuteronomul 33:1-

10

Deuteronomul 34:1-

29

Iosua Navi 2:24

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 13:1-21

Luca 13:22-14:6

27

Psalmi 78:65-72

Psalmi 79:1-13

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 12:25

Solomon 12:26

11

Iosua Navi 3:1-4:24 Evanghelia după Luca 14:7-35 Psalmi 80:1-19 Proverbele lui Solomon 12:27-28

12

Iosua Navi 5:1-7:15 Evanghelia după Luca 15:1-32 Psalmi 81:1-16 Proverbele lui Solomon 13:1

29

13

Iosua Navi 7:16-9:2 Evanghelia după Luca 16:1-18 Psalmi 82:1-8 Proverbele lui Solomon 13:2-3

14

Iosua Navi 9:3-10:43 Evanghelia după Luca 16:19-17:10 Psalmi 83:1-18 Proverbele lui Solomon 13:4

15

Iosua Navi 11:1-

16

Iosua Navi 13:1-

12:24

14:15

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 17:11-37

Luca 18:1-17

Psalmi 84:1-12

Psalmi 85:1-13

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 13:5-6

Solomon 13:7-8

Iosua Navi 15:1-63

18

Iosua Navi 16:1-

Evanghelia după

18:28

Luca 18:18-43

Evanghelia după

Psalmi 86:1-17

Luca 19:1-27

Proverbele lui

Psalmi 87:1-7

Solomon 13:9-10

Proverbele lui

Solomon 13:11

Iosua Navi 19:1-20:9

20

Iosua Navi 21:1-

Evanghelia după

22:20

Luca 19:28-48

Evanghelia după

Psalmi 88:1-18

Luca 20:1-26

Proverbele lui

Psalmi 89:1-13

Solomon 13:12-14

Proverbele lui

Solomon 13:15-16

Iosua Navi 22:21-

22

Iosua Navi 24:1-33

23:16

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 21:1-28

Luca 20:27-47

Psalmi 89:38-52

Psalmi 89:14-37

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 13:20-23

Solomon 13:17-19

Judecători 1:1-2:9

24

Judecători 2:10-3:31

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 21:29-22:13

Luca 22:14-34

Psalmi 90:1-91:16

Psalmi 92:1-93:5

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 13:24-25

Solomon 14:1-2

Judecători 4:1-5:31

26

Judecători 6:1-40

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 22:35-53

Luca 22:54-23:12

Psalmi 94:1-23

Psalmi 95:1-96:13

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 14:3-4

Solomon 14:5-6

Judecători 7:1-8:17

28

Judecători 8:18-9:21

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 23:13-43

Luca 23:44-24:12

Psalmi 97:1-98:9

Psalmi 99:1-9

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 14:7-8

Solomon 14:9-10

Judecători 9:22-

30

Judecători 11:1-

10:18

12:15

Evanghelia după

Evanghelia după

Luca 24:13-53

Ioan 1:1-28

Psalmi 100:1-5

Psalmi 101:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 14:11-12

Solomon 14:13-14

MAI

01

Judecători 13:1-

02

Judecători 15:1-

14:20

16:31

Evanghelia după

Evanghelia după

Ioan 1:29-51

Ioan 2:1-25

Psalmi 102:1-28

Psalmi 103:1-22

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 14:15-16

Solomon 14:17-19

03

Judecători 17:1-

04

Judecători 19:1-

18:31

20:48

Evanghelia după

Evanghelia după

Ioan 3:1-21

Ioan 3:22-4:3

Psalmi 104:1-23

Psalmi 104:24-35

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 14:20-21

Solomon 14:22-24

05

Judecători 21:1-Rut

06

Rut 2:1-4:22

1:22

Evanghelia după

Evanghelia după

Ioan 4:43-54

Ioan 4:4-42

Psalmi 105:16-36

Psalmi 105:1-15

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 14:26-27

Solomon 14:25

07

1 Regi 1:1-2:21 Evanghelia după Ioan 5:1-23 Psalmi 105:37-45 Proverbele lui Solomon 14:28-29

08

1 Regi 2:22-4:22 Evanghelia după Ioan 5:24-47 Psalmi 106:1-12 Proverbele lui Solomon 14:30-31

09

1 Regi 5:1-7:17 Evanghelia după Ioan 6:1-21 Psalmi 106:13-31 Proverbele lui Solomon 14:32-33

10

1 Regi 8:1-9:27 Evanghelia după Ioan 6:22-42 Psalmi 106:32-48 Proverbele lui Solomon 14:34-35

11

1 Regi 10:1-11:15 Evanghelia după Ioan 6:43-71 Psalmi 107:1-43 Proverbele lui Solomon 15:1-3

12

1 Regi 12:1-13:23 Evanghelia după Ioan 7:1-30 Psalmi 108:1-13 Proverbele lui Solomon 15:4

13

1 Regi 14:1-52 Evanghelia după Ioan 7:31-53 Psalmi 109:1-31 Proverbele lui Solomon 15:5-7

14

1 Regi 15:1-16:23 Evanghelia după Ioan 8:1-20 Psalmi 110:1-7 Proverbele lui Solomon 15:8-10

15

1 Regi 17:1-18:4 Evanghelia după Ioan 8:21-30 Psalmi 111:1-10 Proverbele lui Solomon 15:11

16

1 Regi 18:5-19:24 Evanghelia după Ioan 8:31-59 Psalmi 112:1-10 Proverbele lui Solomon 15:12-14

17

1 Regi 20:1-21:15 Evanghelia după Ioan 9:1-41

18

1 Regi 22:1-23:29 Evanghelia după Ioan 10:1-21

 

Psalmi 113:1-114:8

Psalmi 115:1-18

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 15:15-17

Solomon 15:18-19

19

1 Regi 24:1-25:44 Evanghelia după Ioan 10:22-42 Psalmi 116:1-19 Proverbele lui Solomon 15:20-21

20

1 Regi 26:1-28:25 Evanghelia după Ioan 11:1-54 Psalmi 117:1-2 Proverbele lui Solomon 15:22-23

21

1 Regi 29:1-31:13 Evanghelia după Ioan 11:55-12:19 Psalmi 118:1-18 Proverbele lui Solomon 15:24-26

22

2 Regi 1:1-2:11 Evanghelia după Ioan 12:20-50 Psalmi 118:19-29 Proverbele lui Solomon 15:27-28

23

2 Regi 2:12-3:39

24

2 Regi 4:1-6:23

Evanghelia după Ioan 13:1-30 Psalmi 119:1-16 Proverbele lui Solomon 15:29-30

Evanghelia după Ioan 13:31-14:14 Psalmi 119:17-32 Proverbele lui Solomon 15:31-32

25

2 Regi 7:1-8:18 Evanghelia după

26

2 Regi 9:1-11:27 Evanghelia după

Ioan 14:15-31 Psalmi 119:33-48 Proverbele lui Solomon 15:33

Ioan 15:1-27 Psalmi 119:49-64 Proverbele lui Solomon 16:1-3

27

2 Regi 12:1-31 Evanghelia după

28

2 Regi 13:1-39 Evanghelia după

Ioan 16:1-33 Psalmi 119:65-80 Proverbele lui Solomon 16:4-5

Ioan 17:1-26 Psalmi 119:81-96 Proverbele lui Solomon 16:6-7

29

2 Regi 14:1-15:22 Evanghelia după

30

2 Regi 15:23-16:23 Evanghelia după

Ioan 18:1-24 Psalmi 119:97-112 Proverbele lui Solomon 16:8-9

Ioan 18:25-19:22 Psalmi 119:113-128 Proverbele lui Solomon 16:10-11

31

2 Regi 17:1-29 Evanghelia după

Ioan 19:23-42 Psalmi 119:129-152 Proverbele lui Solomon 16:12-13

IUNIE

 

19

01

2 Regi 18:1-19:10 Evanghelia după Ioan 20:1-31 Psalmi 119:153-176 Proverbele lui Solomon 16:14-15

02

2 Regi 19:11-20:13 Evanghelia după Ioan 21:1-25 Psalmi 120:1-7 Proverbele lui Solomon 16:16-17

21

03

2 Regi 20:14-21:22 Faptele Apostolilor

04

2 Regi 22:1-23:23 Faptele Apostolilor

1:1-26

2:1-47

Psalmi 121:1-8

Psalmi 122:1-9

Proverbele lui

Proverbele lui

23

Solomon 16:18

Solomon 16:19-20

05

2 Regi 23:24-24:25 Faptele Apostolilor

06

3 Regi 1:1-53 Faptele Apostolilor

3:1-26

4:1-37

Psalmi 123:1-4

Psalmi 124:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

25

Solomon 16:21-23

Solomon 16:24

07

3 Regi 2:1-3:2 Faptele Apostolilor

08

3 Regi 3:3-4:34 Faptele Apostolilor

5:1-42

6:1-15

Psalmi 125:1-5

Psalmi 126:1-6

Proverbele lui

Proverbele lui

27

Solomon 16:25

Solomon 16:26-27

09

3 Regi 5:1-6:38 Faptele Apostolilor

10

3 Regi 7:1-50 Faptele Apostolilor

7:1-29

7:30-50

Psalmi 127:1-5

Psalmi 128:1-6

Proverbele lui

Proverbele lui

29

Solomon 16:28-30

Solomon 16:31-33

11

3 Regi 8:1-66 Faptele Apostolilor

12

3 Regi 9:1-10:29 Faptele Apostolilor

7:51-8:13

8:14-40

Psalmi 129:1-8

Psalmi 130:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 17:1

Solomon 17:2-3

13

3 Regi 11:1-12:19 Faptele Apostolilor

14

3 Regi 12:20-13:34 Faptele Apostolilor

9:1-25

9:26-43

Psalmi 131:1-3

Psalmi 132:1-18

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 17:4-5

Solomon 17:6

15

3 Regi 14:1-15:24 Faptele Apostolilor

16

3 Regi 15:25-17:24 Faptele Apostolilor

10:1-23

10:24-48

Psalmi 133:1-3

Psalmi 134:1-3

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 17:7-8

Solomon 17:9-11

17

3 Regi 18:1-46 Faptele Apostolilor

18

3 Regi 19:1-21 Faptele Apostolilor

11:1-30

12:1-23

Psalmi 135:1-21

Psalmi 136:1-26

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 17:12-13

Solomon 17:14-15

3 Regi 20:1-21:29 Faptele Apostolilor

20

3 Regi 22:1-53 Faptele Apostolilor

12:24-13:15

13:16-41

Psalmi 137:1-9

Psalmi 138:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 17:16

Solomon 17:17-18

4 Regi 1:1-2:25 Faptele Apostolilor

22

4 Regi 3:1-4:17 Faptele Apostolilor

13:42-14:7

14:8-28

Psalmi 139:1-24

Psalmi 140:1-13

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 17:19-21

Solomon 17:22

4 Regi 4:18-5:27 Faptele Apostolilor

24

4 Regi 6:1-7:20 Faptele Apostolilor

15:1-35

15:36-16:15

Psalmi 141:1-10

Psalmi 142:1-7

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 17:23

Solomon 17:24-25

4 Regi 8:1-9:13 Faptele Apostolilor

26

4 Regi 9:14-10:31 Faptele Apostolilor

16:16-40

17:1-34

Psalmi 143:1-12

Psalmi 144:1-15

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 17:26

Solomon 17:27-28

4 Regi 10:32-12:21 Faptele Apostolilor

28

4 Regi 13:1-14:29 Faptele Apostolilor

18:1-22

18:23-19:12

Psalmi 145:1-21

Psalmi 146:1-10

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 18:1

Solomon 18:2-3

4 Regi 15:1-16:20 Faptele Apostolilor

30

4 Regi 17:1-18:12 Faptele Apostolilor

19:13-41

20:1-38

Psalmi 147:1-20

Psalmi 148:1-14

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 18:4-5

Solomon 18:6-7

IULIE

01

4 Regi 18:13-19:37 Faptele Apostolilor

02

4 Regi 20:1-22:2 Faptele Apostolilor

21:1-17

21:18-36

Psalmi 149:1-9

Psalmi 150:1-6

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 18:8

Solomon 18:9-10

03

4 Regi 22:3-23:30 Faptele Apostolilor

04

4 Regi 23:31-25:30 Faptele Apostolilor

21:37-22:16

22:17-23:10

Psalmi 1:1-6

Psalmi 2:1-12

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 18:11-12

Solomon 18:13

05

1 Paralipomena 1:1-

06

1 Paralipomena

2:17

2:18-4:4

Faptele Apostolilor

Faptele Apostolilor

23:11-35

24:1-27

Psalmi 3:1-8

Psalmi 4:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 18:14-15

Solomon 18:16-18

07

1 Paralipomena 4:5-

08

1 Paralipomena

5:17

5:18-6:81

Faptele Apostolilor

Faptele Apostolilor

25:1-27

26:1-32

Psalmi 5:1-12

Psalmi 6:1-10

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 18:19

Solomon 18:20-21

09

1 Paralipomena 7:1-

10

1 Paralipomena 9:1-

8:40

10:14

Faptele Apostolilor

Faptele Apostolilor

27:1-20

27:21-44

Psalmi 7:1-17

Psalmi 8:1-9

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 18:22

Solomon 18:23-24

11

1 Paralipomena

12

1 Paralipomena

11:1-12:18

12:19-14:17

Faptele Apostolilor

Romani 1:1-17

28:1-31

Psalmi 9:13-20

Psalmi 9:1-12

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 19:4-5

Solomon 19:1-3

13

1 Paralipomena

14

1 Paralipomena

15:1-16:36

16:37-18:17

Romani 1:18-32

Romani 2:1-24

Psalmi 10:1-15

Psalmi 10:16-18

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 19:6-7

Solomon 19:8-9

15

1 Paralipomena

16

1 Paralipomena

19:1-21:30

22:1-23:32

Romani 2:25-3:8

Romani 3:9-31

Psalmi 11:1-7

Psalmi 12:1-8

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 19:10-12

Solomon 19:13-14

17

1 Paralipomena

18

1 Paralipomena

24:1-26:11

26:12-27:34

 

Romani 4:1-12

Romani 4:13-5:5

Psalmi 13:1-6

Psalmi 14:1-7

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 19:15-16

Solomon 19:17

19

1 Paralipomena

20

2 Paralipomena 1:1-

28:1-29:30

3:17

Romani 5:6-21

Romani 6:1-23

Psalmi 15:1-5

Psalmi 16:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 19:18-19

Solomon 19:20-21

21

2 Paralipomena 4:1-

22

2 Paralipomena

6:11

6:12-8:10

Romani 7:1-13

Romani 7:14-8:8

Psalmi 17:1-15

Psalmi 18:1-15

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 19:22-23

Solomon 19:24-25

23

2 Paralipomena

24

2 Paralipomena

8:11-10:19

11:1-13:22

Romani 8:9-25

Romani 8:26-39

Psalmi 18:16-36

Psalmi 18:37-50

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 19:26

Solomon 19:27-29

25

2 Paralipomena

26

2 Paralipomena

14:1-16:14

17:1-18:34

Romani 9:1-24

Romani 9:25-10:13

Psalmi 19:1-14

Psalmi 20:1-9

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 20:1

Solomon 20:2-3

27

2 Paralipomena

28

2 Paralipomena

19:1-20:37

21:1-23:21

Romani 10:14-11:12

Romani 11:13-36

Psalmi 21:1-13

Psalmi 22:1-18

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 20:4-6

Solomon 20:7

29

2 Paralipomena

30

2 Paralipomena

24:1-25:28

26:1-28:27

Romani 12:1-21

Romani 13:1-14

Psalmi 22:19-31

Psalmi 23:1-6

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 20:8-10

Solomon 20:11

31

2 Paralipomena

29:1-36

Romani 14:1-23

Psalmi 24:1-10

Proverbele lui

Solomon 20:12

AUGUST

 

Solomon 21:23-24

 

21

Iov 1:1-3:26

22

Iov 4:1-7:21

01

2

Paralipomena

02

2

Paralipomena

1

Corinteni 14:1-17

1

Corinteni 14:18-40

30:1-31:21

32:1-33:13

Psalmi 37:12-29

Psalmi 37:30-40

Romani 15:1-22

Romani 15:23-16:9

Proverbele lui

Proverbele lui

Psalmi 25:1-15

Psalmi 25:16-22

Solomon 21:25-26

Solomon 21:27

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 20:13-15

Solomon 20:16-18

23

Iov 8:1-11:20

1

Corinteni 15:1-28

24

Iov 12:1-15:35

1

Corinteni 15:29-58

03

2

Paralipomena

04

2

Paralipomena

Psalmi 38:1-22

Psalmi 39:1-13

33:14-34:33

35:1-36:23

Proverbele lui

Proverbele lui

Romani 16:10-27

1

Corinteni 1:1-17

Solomon 21:28-29

Solomon 21:30-31

Psalmi 26:1-12

Psalmi 27:1-6

Proverbele lui

Solomon 20:19

Proverbele lui

Solomon 20:20-21

25

Iov 16:1-19:29

1

Psalmi 40:1-10

Corinteni 16:1-24

26

Iov 20:1-22:30

2

Psalmi 40:11-17

Corinteni 1:1-11

05

Ezdra 1:1-2:70

06

Ezdra 3:1-4:23

Proverbele lui

Proverbele lui

1

Corinteni 1:18-2:5

1

Corinteni 2:6-3:4

Solomon 22:1

Solomon 22:2-4

Psalmi 27:7-14

 

Psalmi 28:1-9

Proverbele lui

Solomon 20:22-23

Proverbele lui

Solomon 20:24-25

27

Iov 23:1-27:23

Corinteni 1:12-2:11 Psalmi 41:1-13

2

28

Iov 28:1-30:31

2

Psalmi 42:1-11

Corinteni 2:12-17

07

Ezdra 4:24-6:22

08

Ezdra 7:1-8:20

Proverbele lui

Proverbele lui

1

Corinteni 3:5-23

1

Corinteni 4:1-21

Solomon 22:5-6

Solomon 22:7

Psalmi 29:1-11

 

Psalmi 30:1-12

Proverbele lui

Solomon 20:26-27

Proverbele lui

Solomon 20:28-30

29

Iov 31:1-33:33

2

Psalmi 43:1-5

Corinteni 3:1-18

30

Iov 34:1-36:33

2

Psalmi 44:1-8

Corinteni 4:1-12

09

Ezdra 8:21-9:15

10

Ezdra 10:1-44

Proverbele lui

Proverbele lui

1

Corinteni 5:1-13

1

Corinteni 6:1-20

Solomon 22:8-9

Solomon 22:10-12

Psalmi 31:1-8

Proverbele lui

Solomon 21:1-2

 

Psalmi 31:9-18

Proverbele lui

Solomon 21:3

31

Iov 37:1-39:30

Corinteni 4:13-5:10 Psalmi 44:9-26

2

11

Neemia 1:1-3:14

12

Neemia 3:15-5:13

Proverbele lui

1

Corinteni 7:1-24

1

Corinteni 7:25-40

Solomon 22:13

Psalmi 31:19-24

 

Psalmi 32:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 21:4

Solomon 21:5-7

13

Neemia 5:14-7:73

14

Neemia 7:73-9:21

1

Corinteni 8:1-13

1

Corinteni 9:1-18

Psalmi 33:1-11

 

Psalmi 33:12-22

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 21:8-10

Solomon 21:11-12

15

Neemia 9:22-10:39

16

Neemia 11:1-12:26

1

Corinteni 9:19-

1

Corinteni 10:14-33

10:13

 

Psalmi 34:11-22

Psalmi 34:1-10

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 21;14-16

Solomon 21;13

 

17

Neemia 12:27-13:31

18

Estera 1:1-3:15

1

Corinteni 11:1-16

1

Corinteni 11:17-34

Psalmi 35:1-16

 

Psalmi 35:17-28

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 21:17-18

Solomon 21:19-20

19

Estera 4:1-7:10

20

Estera 8:1-10:3

1 Corinteni 12:1-26

1 Corinteni 12:27-

Psalmi 36:1-12

13:13

Proverbele lui

Psalmi 37:1-11

Solomon 21:21-22

Proverbele lui

SEPTEMBRIE

 

21

01

Iov 40:1-42:17

02

Eclesiastul 1:1-3:22

2

Corinteni 5:11-21

2

Corinteni 6:1-13

Psalmi 45:1-17

 

Psalmi 46:1-11

 

Proverbele lui

Proverbele lui

23

Solomon 22:14

Solomon 22:15

03

Eclesiastul 4:1-6:12

04

Eclesiastul 7:1-9:18

2

Corinteni 6:14-7:7

2

Corinteni 7:8-16

Psalmi 47:1-9

 

Psalmi 48:1-14

 

Proverbele lui

Proverbele lui

25

Solomon 22:16

Solomon 22:17-19

05

Eclesiastul 10:1-

06

Cântarea Cântărilor

12:14

1:1-4:16

2

Corinteni 8;1-15

2

Corinteni 8:16-24

Psalmi 49:1-20

 

Psalmi 50:1-23

27

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 22:20-21

Solomon 22;22-23

07

Cântarea Cântărilor

08

Isaia 1:1-2:22

5:1-8:14

2

Corinteni 10:1-18

2

Corinteni 9:1-15

Psalmi 52:1-9

29

Psalmi 51:1-19

 

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 22:26-27

Solomon 22:24-25

 

09

Isaia 3:1-5:30

10

Isaia 6:1-7:25

 

2

Corinteni 11:1-15

2

Corinteni 11:16-33

Psalmi 53:1-6

 

Psalmi 54:1-7

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 22:28-29

Solomon 23:1-3

11

Isaia 8:1-9:21

12

Isaia 10:1-11:16

2

Corinteni 12:1-10

2

Corinteni 12;11-21

Psalmi 55:1-23

 

Psalmi 56:1-13

 

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 23:4-5

Solomon 23:6-8

13

Isaia 12:1-14:32

14

Isaia 15:1-18:7

2

Corinteni 13:1-14

Galateni 1:1-24

Psalmi 57:1-11

 

Psalmi 58:1-11

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 23:9-11

Solomon 23:12

15

Isaia 19:1-21:17

16

Isaia 22:1-24:23

Galateni 2:1-16

Galateni 2:17-3:9

Psalmi 59:1-17

Psalmi 60:1-12

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 23:13-14

Solomon 23:15-16

17

Isaia 25:1-28:13

18

Isaia 28:14-30:11

Galateni 3:10-22

Galateni 3:23-4:31

Psalmi 61:1-8

Psalmi 62:1-12

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 23:17-18

Solomon 23;19-21

19

Isaia 30:12-33:9

20

Isaia 33:10-36:22

Galateni 5:1-12

Galateni 5:13-26

Psalmi 63:1-11

Psalmi 64:1-10

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 23:22

Solomon 23:23

Isaia 37:1-38:22

22

Isaia 39:1-41:16

Galateni 6:1-18

Efeseni 1:1-23

Psalmi 65:1-13

Psalmi 66:1-20

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 23:24

Solomon 23:25-28

Isaia 41:17-43:13

24

Isaia 43:14-45:10

Efeseni 2:1-22

Efeseni 3:1-21

Psalmi 67;1-7

Psalmi 68:1-18

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 23:29-35

Solomon 24:1-2

Isaia 45;11-48:11

26

Isaia 48:12-50:11

Efeseni 4:1-16

Efeseni 4:17-32

Psalmi 68:19-35

Psalmi 69:1-18

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 24:3-4

Solomon 24:5-6

Isaia 51:1-53:12

28

Isaia 54:1-57:14

Efeseni 5:1-33

Efeseni 6:1-24

Psalmi 69:19-36

Psalmi 70:1-5

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 24:7

Solomon 24:8

Isaia 57:15-59:21

30

Isaia 60:1-62:5

Filipeni 1:1-26

Filipeni 1:27-2:18

Psalmi 71:1-24

Psalmi 72:1-20

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 24:9-10

Solomon 24:11-12

OCTOMBRIE

01

Isaia 62:6-65:25

02

Isaia 66:1-24

21

Filipeni 2:19-3:3

Filipeni 3:4-21

Psalmi 73:1-28

Psalmi 74:1-23

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 24:13-14

Solomon 24:15-16

03

Ieremia 1:1-2:30

04

Ieremia 2:31-4:18

23

Filipeni 4:1-23

Coloseni 1:1-17

Psalmi 75:1-10

Psalmi 76:1-12

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 24:17-20

Solomon 24:21-22

05

Ieremia 4:19-6:15

06

Ieremia 6:16-8:7

25

Coloseni 1:18-2:7

Coloseni 2:8-23

Psalmi 77:1-20

Psalmi 78:1-31

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 24:23-25

Solomon 24:26

07

Ieremia 8:8-9:26

08

Ieremia 10:1-11:23

27

Coloseni 3:1-17

Coloseni 3:18-4:18

Psalmi 78:32-55

Psalmi 78:56-72

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 24:27

Solomon 24:28-29

09

Ieremia 12:1-14:10

10

Ieremia 14:11-16:15

29

1

Tesaloniceni 1:1-

1

Tesaloniceni 2:9-

2:8

3:13

Psalmi 79:1-13

 

Psalmi 80:1-19

 

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 24:30-34

Solomon 25:1-5

11

Ieremia 16:16-18:23

12

Ieremia 19:1-21:14

31

1

Tesaloniceni 4:1-

1

Tesaloniceni 5:4-

5:3

28

Psalmi 81:1-16

 

Psalmi 82:1-8

 

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 25:6-8

Solomon 25:9-10

13

Ieremia 22:1-23:20

14

Ieremia 23:21-25:38

2

Tesaloniceni 1:1-

2

Tesaloniceni 2:1-

12

17

Psalmi 83:1-18

 

Psalmi 84:1-12

 

Proverbele lui

Proverbele lui

Solomon 25:11-14

Solomon 25:15

15

Ieremia 26:1-27:22

16

Ieremia 28:1-29:32

2

Tesaloniceni 3:1-

1

Timotei 1:1-20

18

Psalmi 86:1-17

 

Psalmi 85:1-13

 

Proverbele lui

Proverbele lui