Sei sulla pagina 1di 44

KERTAS CADANGAN

PENUBUHAN
NAMA INSTITUSI : PUSAT TUISYEN SINARAN BERJAYA

ALAMAT INSTITUSI : NO 127, LENGKOK RISHAH 3,


TAMAN SILIBIN RIA, SILIBIN
30100, IPOH, PERAK.

PEMOHON : PUAN R.MUINAMML A/P RAJAGOPAL

ALAMAT : NO 10, HALA KELEDANG EMAS 2,


TAMAN KELEDANG EMAS,
30100, IPOH, PERAK.

NO.TELEFON : 05-2821157 & 012-5130918


R.Muinamml A/P Rajagopal
No 10,Hala Keledang Emas 2,
Taman Keledang Emas,
30100 Ipoh,Perak.

TARIKH : 03 Ogos 2009

Kepada,
Tuan Pengarah,
Jabatan Pelajaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh,Perak.
(UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas)

Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN PUSAT TUISYEN

NAMA INSTITUSI : PUSAT TUISYEN SINARAN BERJAYA


NO 127, LENGKOK RISHAH 3,
TAMAN SILIBIN RIA, SILIBIN,
30100 IPOH,PERAK.

Dengan hormatnya, perkara di atas dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa saya memohon untuk menubuhkan pusat tuisyen yang tersebut
di atas. Bersama-sama ini disertakan borang permohonan penubuhan institusi pendidikan swasta
(IPS), borang BPS 1 yang telah dilengkapkan untuk tindakan pihak tuan.

Kerjasama daripada tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

……………………………………………..
R.MUINAMML A/P RAJAGOPAL)
Jawatan : PENGETUA
ebut
swasta
BAHAGIAN 1

MAKLUMAT
ASAS
1. NAMA PEMOHON
Nama : R.Muinamml A/P Rajagopal

Alamat : No.10,Hala Keledang Emas 2,


Taman Keledang Emas,
30100 Ipoh,Perak.

No. telefon : 05-2821157 & 012-5130918

2.NAMA INSTITUSI
Nama : Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya

Alamat : No.127,Lengkok Rishah 3,


Taman Silibin Ria,Silibin,
30100 Ipoh,Perak.
3. RASIONAL PENUBUHAN
Pusat tuisyen ini ditubuhkan untuk meningkatkan lagi
mutu pelajaran murid-murid supaya mencapai kejayaan
dan kecermalangan dalam Lembaga Peperiksaan Malaysia
(LPM).

Matapelajaran yang diajar berdasarkan kehendak


peperiksaan dimana penumpuan diberi kepada aspek-aspek
teknik untuk memperkukuhkan and memberi keyakinan kepada
para pelajar untuk menghadapi kertas-kertas peperiksaan yang
terkini.

Justeru itu kami dapat menjana minda murid ke arah masyarakat


Malaysia yang cemerlang dan yakin terhadap diri sendiri.Mereka
juga mendapat model yang bersesuaian dengan maklumat-
maklumat terkini berdasarkan topik-topik pelajaran yang berkesan.

4. OBJEKTIF / PENTING PENUBUHAN


i. Mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar untuk menghadapi
cabaran kertas-kertas peperiksaan mengikut Lempaga Peperiksaan
Malaysia (LPM).

ii .Diberi perhatian untuk dimanfaatkan para pelajar ke arah mencapai


kecermalangan dalam bidang akademik untuk kemajuan negara di
kalangan rakyat kita yang berbilang bangsa.

iii. Mengujudkan keyakinan pada diri sendiri di kalangan para pelajar


untuk menghadapi peperiksaan terkini secara berkesan.

iv . Untuk membimbingkan para pelajar memberi pengajaran yang


berdedikasi untuk cara mudah difahami dan menjawap soalan-
soalan peperiksaan dengan tepat dan betul.

v. Selaras dengan perkembangan dunia pendidikan maju dimana


perlu mengekalkan berkualiti dan bertaraf tinggi bagi menbantu
perkembangan potensi murid secara menyeluruh dan berfeadah.
BAHAGIAN II

PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
N

AN
HAK MILIK INSTITUSI :
Perseorangan
1.R.Muinamml A/P Rajagopal

PENGERUSI
Nama : Humavathi A/P Rajagopal

Alamat : No.10, Hala Keledang Emas 2,


Taman Keledang Emas,
30100 Ipoh,Perak.

No Kad Pengenalan : 740111-03-6286

Pekerjaan : Penyelia pelangan

Kelulusan : SPM (Pangkat 3)


Telefon : 05-2821157 & 016-5129610

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)


an
Pengetua
Pusat Tuisyen Sinar Berjaya
No.127, Lengkok Rishah 3,
Taman Silibin Ria,Silibin,
30100 Ipoh,Perak.

Tarikh: 10 Ogos 2009

Kepada,
Tuan Pengarah,
Jabatan Pelajaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh,Perak.
(UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas)

Tuan,

PER : PERLANTIKAN PENGERUSI

Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.

Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinar Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009
melantik Humavathi A/P Rajagopal no.kad pengenalan 740111-08-6286 sebagai Pengerusi
Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar Tandatangan,

……………………………………………….. ………………………………………………..
(R.Muinamml A/P Rajagopal) (Humavathi A/P Rajagopal)
Pengetua Pengerusi
AHLI LEMBAGA PENGELOLA
1. Nama : Puspavathi A/P Gopal

Alamat : No 2, Persiaran Buntong Jaya 20,


Taman Buntong Jaya,
30100 Ipoh,
Perak.

Pekerjaan : Perniagaan Tadika Swasta

Kelulusan : SPM

Telefon : 017-5452365

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)

2. Nama : Azura binti Sulaiman

Alamat : 19 ,Laluan Lapangan 10,

Taman Seri Perkasa.


Pekerjaan 31650
: Kerani
Pasir Putih
Swasta
,
Ipoh, Perak.
Kelulusan : SPM

Telefon : 016-5931604

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)


OLA

ya 20,
3.Nama : Raathiga A/P Gopal

Alamat : 18, Jalan 14, Taman Desa Jaya 4,


34600 Kamunting, Taiping,
Perak.

Pekerjaan : Penyelia Kilang

Kelulusan : Sarjana Muda Pengajian Perniagaan

Telefon : 016-5457311

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)


a 4,

agaan
Pengetua
Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya
No.127, Lengkok Rishah 3,
Taman Silibin Ria,Silibin,
30100 Ipoh,Perak.

Tarikh: 10 Ogos 2009

Kepada,
Tuan Pengarah,
Jabatan Pelajaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh,Perak.
(UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas)

Tuan,

PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA

Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.

Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009
melantik Azura Binti Sulaiman no.kad pengenalan 740410-08-5400 sebagai ahli
Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar, Tandatangan,

……………………………………………….. …………………………………………….
(R.Muinamml A/P Rajagopal) (Azura Binti Sulaiman)
Pengetua Ahli pengelola
Pengetua
Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya
No.127, Lengkok Rishah 3,
Taman Silibin Ria,Silibin,
30100 Ipoh,Perak.

Tarikh: 10 Ogos 2009

Kepada,
Tuan Pengarah,
Jabatan Pelajaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh,Perak.
(UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas)

Tuan,

PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA

Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.

Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pemdaftaran IP/016532/2009
melantik tiga orang ahli Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.Nama mereka adalah
adalah seperti di bawah :
1. Kalayana kumar A/L Sinnayasi - no.kad pengenalan :
2.Ratha krishnan A/L Maruthiah - no.kad pengenalan : 661120-08-6493

Sekian ,terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar Tandatangan Pengelola

……………………………………………….. …………………………………………….
(R.Muinamml A/P Rajagopal) (1.
Pengetua
Tandatangan Pengelola

…………………………………………….
(2.

Tandatangan Pengelola

…………………………………………….
(3.
009
lah
Pengetua
Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya
No.127, Lengkok Rishah 3,
Taman Silibin Ria,Silibin,
30100 Ipoh,Perak.

Tarikh: 10 Ogos 2009

Kepada,
Tuan Pengarah,
Jabatan Pelajaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh,Perak.
(UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas)

Tuan,

PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA

Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.

Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009
melantik Raathiga A/P Gopal no.kad pengenalan 830108-08-5388 sebagai ahli
Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar Tandatangan,

……………………………………………….. …………………………………………….
(R.Muinamml A/P Rajagopal) (Raathiga A/P Gopal)
Pengetua Ahli pengelola
Pengetua
Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya
No.127, Lengkok Rishah 3,
Taman Silibin Ria,Silibin,
30100 Ipoh,Perak.

Tarikh: 10 Ogos 2009

Kepada,
Tuan Pengarah,
Jabatan Pelajaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh,Perak.
(UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas)

Tuan,

PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA

Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.

Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009
melantik Puspa Malar A/P Kanniaseelan no.kad pengenalan 620608-10-5204 sebagai ahli
Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar, Tandatangan,

……………………………………………….. …………………………………………….
(R.Muinamml A/P Rajagopal) (Puspa Malar A/P Kanniaseelam)
Pengetua Ahli pengelola
Pengetua
Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya
No.127, Lengkok Rishah 3,
Taman Silibin Ria,Silibin,
30100 Ipoh,Perak.

Tarikh: 10 Ogos 2009

Kepada,
Tuan Pengarah,
Jabatan Pelajaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh,Perak.
(UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas)

Tuan,

PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA

Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.

Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009
melantik Puspavathi A/P Gopal no.kad pengenalan 820601-08-5278 sebagai ahli
Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar, Tandatangan,

……………………………………………….. …………………………………………….
(R.Muinamml A/P Rajagopal) (Puspavathi A/P Gopal)
Pengetua Ahli pengelola
PENGETUA
Nama : R.Muinamml A/P Rajagopal

No kad pengenalan : 650105-08-5982

Alamat : No.10, Hala Keledang Emas 2,


Taman keledang Emas,
30100 Ipoh,Perak.

Kelulusan : Kursus Pengajian Perniagaan


Di Politeknik Ungku Omar,Ipoh.

Pengalaman : Perkhidmatan selama 3 tahun sebagai pensyarah


di Institusi Sri Ayu Kampar untuk para pelajar
menduduki peperiksaan Sijil perdagangan Malaysia
(SPDM)

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)


ah
Pengerusi
Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya
No.127, Lengkok Rishah 3,
Taman Silibin Ria,Silibin,
30100 Ipoh,Perak.

Tarikh: 10 Ogos 2009

Kepada,
Tuan Pengarah,
Jabatan Pelajaran Perak,
Jalan Tun Abdul Razak,
30640 Ipoh,Perak.
(UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas)

Tuan,

PER : PERLANTIKAN PENGETUA

Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.

Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009
melantik R.Muinamml A/P Rajagopal no.kad pengelanan 650105-08-5982 sebagai Pengetua
Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar, Tandatangan,

……………………………………………….. ………………………………………………..
(Humavathi A/P Rajagopal) (R.Muinamml A/P Rajagopal)
Pengerusi Pengetua
MAKLUMAT GURU
Nama : R.Muinamml A/P Rajagopal

No kad pengenalan : 650105-08-5982

Alamat : No.10, Hala Keledang Emas 2,


Taman keledang Emas,
30100 Ipoh,Perak.

Kelulusan : Kursus Pengajian Perniagaan


Di Politeknik Ungku Omar,Ipoh.

Pengalaman : Perkhidmatan selama 3 tahun sebagai pensyarah


di Institusi Sri Ayu Kampar untuk para pelajar
menduduki peperiksaan Sijil perdagangan Malaysia
(SPDM)
ah
BAHAGIAN III

MAKLUMAT
KURSUS
II
PROGRAM DAN KURIKULUM

Kurikulum yang digunakan ialah mengikut Garis Panduan


Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Matapelajaran yang ditawarkan adalah seperti berikut : -

1.Bahasa Malaysia

2.Bahasa Inggeris

3.Matematik

4.Sains
UM

an
JADUAL WAKTU SESI UNTUK SEKOLAH RENDAH & MENENGAH

KELAS HARI WAKTU SUBJEK YURAN


TAHUN
1 ISNIN/SELASA 2.30 PM - 3.30 PMBM.BI,MATHS & SAINSRM45.00
2 " 3.45 PM - 4.45 PM " RM45.00
3 " 5.00 PM - 6.00 PM " RM45.00
4 " 7.45.PM - 8.45 PM " RM55.00
5 " 9.00 PM - 10.00 PM " RM55.00
UPSR RABU/KHAMIS2.30 PM - 3.30 PM " RM65.00
ATAU "
UPSR SABTU 2.45 PM - 4.45 PM " RM65.00
"
TINGKATAN "
1 RABU/KHAMIS3.45 PM - 4.45 PM " RM70.00
2 " 5.00 PM - 6.00 PM " RM70.00
PMR RABU/KHAMIS7.45.PM - 8.45 PM " RM75.00
ATAU "
PMR SABTU 7.45 PM - 9.45 PM " RM75.00
4 JUMAAT 3.00 PM - 5.00 PM " RM80.00
5 " 7.45 PM - 9.45 PM " RM80.00

CADANGAN JADUAL WAKTU KELAS-KELAS TUISYEN AKAN BERUBAH JIKA PERLU UNTUK
MENGELAKKAN SEBARANG KESULITAN SEMASA DIJALANKAN.
PUSAT TUISYEN SINARAN BERJAYA PUSAT TUISYEN SINARAN B
SILIBIN RIA SILIBIN RIA
JADUAL WAKTU 2009 JADUAL WAKTU 200

MATAPEJLAJARAN : MATEMATIK (MATHEMATIC) MATAPEJLAJARAN : MATEMATIK (M


KELAS HARI WAKTU KELAS HARI
TAHUN TAHUN
1 ISNIN/SELASA 2.30 PM - 3.30 PM 1 ISNIN/SELASA
2 " 3.45 PM - 4.45 PM 2 "
3 " 5.00 PM - 6.00 PM 3 "
4 " 7.45.PM - 8.45 PM 4 "
5 " 9.00 PM - 10.00 PM 5 "
UPSR RABU/KHAMIS 2.30 PM - 3.30 PM UPSR RABU/KHAMIS
ATAU ATAU
UPSR SABTU 2.45 PM - 4.45 PM UPSR SABTU
TINGKATAN TINGKATAN
1 RABU/KHAMIS 3.45 PM - 4.45 PM 1 RABU/KHAMIS
2 " 5.00 PM - 6.00 PM 2 "
PMR RABU/KHAMIS 7.45.PM - 8.45 PM PMR RABU/KHAMIS
ATAU ATAU
PMR SABTU 7.45 PM - 9.45 PM PMR SABTU
4 JUMAAT 3.00 PM - 5.00 PM 4 JUMAAT
5 " 7.45 PM - 9.45 PM 5 "
TUJUAN KHAS : TUJUAN KHAS :
* MEMBINCANGKAN SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN * MEMBINCANGKAN SOALAN-SOA
MENGIKUT SUKATAN PELAJARAN TERKINI. MENGIKUT SUKATAN PELAJARAN
*LATIHAN ULANGKAJI PADA TOPIK-TOPIK YANG SUSAH. *LATIHAN ULANGKAJI PADA TOPIK
*PENGAJARAN YANG BERDEDIKASI UNTUK CARA MUDAH *PENGAJARAN YANG BERDEDIKAS
DIFAHAMI DAN MENJAWAP SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN DIFAHAMI DAN MENJAWAP SOA
TAHUN LEPAS DAN TERKINI. TAHUN LEPAS DAN TERKINI.

UNTUK PENDAFTARAN SILA HUBUNGI : UNTUK PENDAFTARAN SILA HUBU

MADAM MUNI - MOBILE # 012-5130918 MADAM MUNI - MOBILE # 012-51


LOKASI : NO.127 , LENGKOK RISHAH 3, TAMAN SILIBIN RIA LOKASI : NO.127 , LENGKOK RISH
SILIBIN 30100 IPOH,PERAK. SILIBIN 30100 IPOH,PE
PERHATIAN: JADUAL KELAS AKAN BERUBAH JIKA PERLU UNTUKPERHATIAN: JADUAL KELAS AK
MENGELAKKAN SEBARANG KESULITAN SEMASA DIJALANKAN. MENGELAKKAN SEBARANG KE
N SINARAN BERJAYA
IBIN RIA
WAKTU 2009

MATEMATIK (MATHEMATIC)
WAKTU

2.30 PM - 3.30 PM
3.45 PM - 4.45 PM
5.00 PM - 6.00 PM
7.45.PM - 8.45 PM
9.00 PM - 10.00 PM
2.30 PM - 3.30 PM

2.45 PM - 4.45 PM

3.45 PM - 4.45 PM
5.00 PM - 6.00 PM
7.45.PM - 8.45 PM

7.45 PM - 9.45 PM
3.00 PM - 5.00 PM
7.45 PM - 9.45 PM

SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN
AN PELAJARAN TERKINI.
JI PADA TOPIK-TOPIK YANG SUSAH.
G BERDEDIKASI UNTUK CARA MUDAH
ENJAWAP SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN
N TERKINI.

AN SILA HUBUNGI :

BILE # 012-5130918
ENGKOK RISHAH 3, TAMAN SILIBIN RIA
30100 IPOH,PERAK.
AL KELAS AKAN BERUBAH JIKA PERLU UNTUK
EBARANG KESULITAN SEMASA DIJALANKAN.
BAHAGIAN IV

MAKLUMAT
FIZIKAL
V
KEMUDAHAN DAN PERALATAN
Bilangan kelas : 2

Bilik pentadbiran/ : 1
pejabat

Tandas : 2 (berasingan untuk perempuan & lelaki)

Tempat penyediaan : 1
makanan

HAK MILIK PREMIS


Bangunan : Sewa rumah kedai

Tempoh sewa : 2 tahun

Kadar sewa : RM 900 sebulan

Nama Pemilik Bangunan : Ching Wai Yoong


STRUKTUR BANGUNAN

Alamat : No.127, Lengkok Rishah 3,


Taman Silibin Ria,Silibin,
30100,Ipoh,Perak.

NAMA INSTITUSI
Nama : Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya

Alamat : Seperti di atas

Telefon : Belum ada


PELAN LANTAI INSTITUSI

TANDAS TANDAS
9 X 7 KAKI PEREMPUAN LELAKI 13 X 12 KAKI

3 KAKI
7 KAKI
TEMPAT
PENYEDIAAN
MAKANAN

R
U BILIK
A DARJAH
K N 18 X 9 KAKI
E G
D
51 X 7 KAKI A P
I E
R
S J
E A
B L BILIK
E A DARJAH
R N 18 X 9 KAKI
A A
N N
E
K 3 KAKI
A

BILIK
PENTADBIRAN/
PEJABAT
14 X 12 KAKI

3 KAKI
TANDA PENUNJUK
PINTU MASUK
Madam R.Muinamml D/O Rajagopal
No 10, Hala Kledang Emas 2,
Taman Kledang Emas,
30100 Ipoh,Perak,

Date : 19 August 2009

To,
Responsible Person,
Cooperative of Unisem Sdn.Bhd
Simpang Pulai,Ipoh.

Sir/Madam,

Re : Unisem Cooperative Dividen cheque

I, the above named (resigned month of May 2009)) would like to informed that my sister Humavathi
D/O Rajagopal ic #740111-08-6286 on behalf of me will collect the Unisem cooperative dividen cheq
payment.Please release and allow her to collect the Unisem cooperative dividen cheque of mine.

Advance thanks for your kind co-operatiion and support.

Yours faithfully,
7iko8 Signature,

……………………………………………….. ………………………………………………..
(R.Muinamml D/O Rajagopal) (Humavati D/O Rajagopal)
On behalf
umavathi
iden cheque
mine.
Madam R.Muinamml D/O Rajagopal
No 10, Hala Kledang Emas 2,
Taman Kledang Emas,
30100 Ipoh,Perak,
Malaysia.

Date : 12 August 2009

To,
Central Provident Fund Board,
CPF building, 79 Robinson Road,
Singapore 068897.

Sir,

Re : Provident Fund

I, the above named is the widow of Morgan S/O Muthu with old nric no 7076463 (new
nric no 630530-08-6451 -deceased) who has been worked in Singpore in past years (young
age).I would like to declare to refund provindent fund of my husband has been left over in
Singapore and below are the details of our family background :

1.Myself (widow of Morgan S/O Muthu)


Name and adress as above
Nric no : old - A0076272 new - 650105-08-5982

2. Two sons
Name : a) Vijaayraj S/O Morgan b) Mauvinraj S/O Morgan
Age : 10 & 8 years

Please be informed that a copy of death certicate and other necessary documents
has been enclosed herewith.Kindly acknowledge receipt and looking forward for
your reply to advise us.

Thank you.

Yours faithfully,

………………………………………………..
(R.Muinamml D/O Rajagopal)