Sei sulla pagina 1di 2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

SK.BINJUL DALAM

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) SEKOLAH KEBANGSAAN BINJUL DALAM BIL PERKARA Menerima pekeliling dan menghadiri taklimat Pentaksiran daripada PPD/JPN Mengadakan Mes!uarat dan Menubuhkan Ja"atankuasa Pentaksir Mengadakan $aklimat Pentaksiran kepada semua guru Mengeluarkan surat lantikan kepada etua Pentaksir dan Pentaksir peringkat sekolah Melaksanakan Pentaksiran Peringkat sekolah TARIKH TINDAKAN Guru Besar GP 1 Guru Besar GP 1 GP 1/%n. Mohd Nasir Guru Besar GP 1 etua Pentaksir Pentaksir MP Guru Besar GP 1 Guru Besar GP 1 etua Pentaksir Pentaksir MP Guru Besar GP 1 etua Pentaksir Pentaksir MP GP 1

1.

November 2010

2.

Januari 2012

#.

2#.11.2011

&.

'ebruari 2012

(.

Januari ) *ktober 2012 Ma, ) *ktober 2012

+.

Men!elaras dan Memantau Pentaksiran

-..

Mengadakan Mes!uarat Pen!elarasan 1

Jun 2012

..

Mengumpul Data Pentaksiran

Jun dan *ktober

/.

Mengadakan Mes!uarat Pen!elarasan 1

0eptember 2012

10. 11.

Mengemaskini 'ail 1ndividu Murid Men!emak dan Mengemaskini 'ail 1ndividu Murid

*ktober 2012 *ktober 2012

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

SK.BINJUL DALAM

0etiausaha P%P