Sei sulla pagina 1di 7
SULIT 45/1 45. Pendidikan Istam Kertas 1 Ogos 2009 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN MENENGAH RENDAH 2009 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA. AMARAN PERATURAN pemarkaban ini SULIT dan Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa jua bentuk penulisan dan percetakan, 45/1. Peraturan Pemarkahan © 2009 Hakcipta PN JOHOR SULIT SULIT 1/@ @ ‘Mengawal diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah SWT dengan mengerjakan segala surubanNya dan meninggalkan leranganNya. Lisix2m [2 markah| @ | Dus citi orang yang bertakwa: ‘Beriman dan beramal dengan ajaran al-Quran Beriman dengan hari akhirat Beriman dengan perkara ghaib ‘Menunaikan solat lima waktu Beriman kepada kitab-kitab asal yang diturunkan kepada Rasul terdahulu yang tidak diubah ‘Membelanjakan sebahagian rezeki ke jalan Allah SWT / sedckab isi x 2m [4 markah] Gif | Dan keicbitan orang yong beriskwa Dikasihi oleh Allah SWT Berolch kejayaan hidup di dunia dan di akhirat / berjaya dalam hidup Menjadi orang yang berilmu dan beramal Menjadi pemimpin yang berjaya dan berwawasan Melahirakan ali pemiagaan yang berdaya saing Sentiasa redha dan tabah menghadapi ujian hidup ‘Tidak mudah terpengaruh dengan unsur negatif yang boleh melemabkan iman 2isix 2m {4 markah] oe) OT] renee LE ahem 9," Et GL Tisix2m [2 markah Gi | Cara ihsan kelika menyembelib: ‘Memberi minum kepda binatang sembelihan sebelum menyembelih ‘Membaringkan binatang itu di tempat yang rata Menyembelih dengan menggunakan pisau yang tajam ‘Menyembelih secara cepat 2isix2m [4 markahi © Tulisan Jawi: sat BIBL Ok gal pie [La AIT MW [cS see dts Wz | 4aS gwd [4 markak + 15985: engkau mengampuni kami 2isix Im [2 markahi a) ‘Dua langkah untuk mendapatkan keampunan Allah SWT = Mengaku kesalahan Menyesal atas kesalahan yang dilakukan Menempelak diti Bertaubat Tidak berputus asa 2isix 2m [4 markah @ ‘Dua Gadangan untuk mengatasi masalah penoemaran alam: ‘Mengadakan kempen kesedaran untuk menyemai perasaaan cintakan alam sekitar / kempen kesedaran terhadap alam sekitar ~ Menguatkuasakan undang-undang / tindakan tegas oleh pibak berkuasa ~ Memupuk kesedaran alam sekitar melalui media massa ~ Memanfsatkan kecanggihan teknologi untuk mengatasi pencemaran alam - Kerjasama pihak korporat ke arah pemeliharaan alam sekitar seperti modal / bantuan / kempen = Sikap bertanggungjawab setiap individu / abli masyerakat dalam menjaga alam sekitar (Mana-mana jawapan munasabah diterima) 2isix 2m [4 markah ©) @ Pengertian hadis dari segi istilah : ‘Setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. lisix 2m [2 markali @ ‘Dua perbezaan antara al Quran dan Hadis ‘AL QURAN ‘HADIS TLafaz, dan makna daripada | Lafaz dan makna daripada Allah SWT Rasulullah saw ‘Wahyu Allah SWT yang Perkataan, perbuatan dan disampaikan kepada pengakuan Rasulullah saw Rasulullah saw melalui Sibril. ‘Sumber hukum pertama ‘Sumber hukum kedua ‘Untuk menyentuhnya mesti | Tidak perlu wuduk untuk berwuduk menyentuhnya Dibaca dalam solat “Tidak dibaca dalam solat ‘Tidak boleh dibaca semasa | Bolch dibaca semasa berhadas berhadas besar besar 2isi x 2m [4 markah] © ‘Tulisan Jewi @. Mubasabah Ault Gi). Persiapkanlah = LSShyw 3 (ii). Dihitung ERA (). Dahsyat reahas [4 markah} 45/1. Perataran Pemarkahan © 2009 Hakepta JPN JOHOR SULIT