Sei sulla pagina 1di 2

S.C.

PARTY-PASS SRL TULCEA


Nr.77/ 27.09.2012

In atentia: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST


Organism Intermediar POR
Domnisoarei Luminita MIHAILOV Director General OI POR
Doamnei Jenica CRACIUN Director Directia Implementare POR

Subiect: Solicitare de reluare a procedurii de achizitii echipamente proiect


Modernizare fatade, extindere partiala salon, prin acoperire terasa si
amenajare interioara salon activitati recreative si distractive, din cadrul
complexului Danubiu (Cod SMIS: 15105)

Stimata Domnisoara Director General,


Solicitam modificarea Anexei Calendar procedura de atribuire echipamente si
bunuri, potrivit variantei revizuite atasata prezentei notificari. Prin acest nou grafic
propunem reluarea procedurii de achizitie a echipamentelor, si modificarea perioadei
initiale alocata acestei activitati in cererea de finantare.
Justificare:
In cadrul proiectului Modernizare fatade, extindere partiala salon, prin acoperire
terasa si amenajare interioara salon activitati recreative si distractive, din cadrul
complexului Danubiu (Cod SMIS: 15105), firma S.C. DELTA REAL INVEST
S.R.L. a fost declarata castigatoare pe baza selectiei oferte publice, derulata in
intervalul 19.07.2012 - 20.08.2012. Aceasta a semnat cu S.C. PARTY-PASS S.R.L.
in calitate de furnizor contractul de livrare produse (echipamente si bunuri),
inregistrat de achizitor cu nr. 66/20.08.2012.
Avand in vedere o serie de probleme financiare cu care se confrunta in prezent
furnizorul, acesta a fost obligat sa instiinteze beneficiarul prin notificarea nr.06/
26.09.2012 asupra imposibilitatii onorarii contractului in termenii stabiliti. Totodata, a
fost solicitat de catre executant si acordul rezilierii contractului pe cale amiabila. Prin
notificarea nr. 75/26.09.2012 beneficiarul a acceptat cererea furnizorului, fiind
incheiat intre parti actul aditional nr.1/76/27.09.2012 de reziliere a contractului de
livrare mai-sus mentionat. Datorita termenului intarziat fara culpa beneficiarului, va
rugam sa avizati cat mai urgent prezenta solicitare si calendarul noii proceduri de
cerere oferte echipamente atasat, pentru selectarea cat mai urgenta a unui nou
furnizor.
Anexat, va trimitem urmatoarele documentele justificative:
1. Act aditional reziliere contract furnizare produse
2. Anexa 1.0 - Sectiunea 3.4. - Planul de achizitii
3. Anexa 1.1 - Calendarul activitilor
4. Calendar procedura de atribuire echipamente si bunuri

5. Notificare SC DELTA REAL INVEST reziliere contract furnizare


echipamente
6. Notificare SC PARTY PASS incapacitate executie contract furnizare bunuri

Cu stima,
FRANDES MARIUS GABRIEL
Administrator
SC PARTY-PASS SRL