Sei sulla pagina 1di 298
dedetesteesestse os REPRESS : a INTRODUCERE IN PSIHANALIZA PRELEGERI DE PSIHANALIZA d PSIHOPATOLOGIA VIETIL COTIDIENE 2 8 Traducere, studi introduetiv si note ‘Dr. LEONARD GAY RILIU na + oS & pe A EEE EES ns = es ck eS Control stiinfifie si confruntare : prof. dr. GH. TANASESCU ‘Traducerea a fost fGeuth dupt Wucrérile: Zur Payehopathologie des AMtagsle~ hens 80%), Uber Pspehoanalsse (2910) si Vorlesungen aur Einfhrwnk indie Psyehoanalyss (1816—17) din Gesammelte Seheiften, volumeles TV, Vi, Internation naler Prychoanalytischer Verlag, Leipzig, Wien, Zisleh, Ingrijives edit: ANNA FREUD, OTTO RANK si JA, STORFER 10%, by Internationaler Peychoanalytischer Verlag’, Ges. mb. H, Wien Pentru uzut eadrelor didactice gi al studentilor — vittoré profesori Redector Stefan Westiried Tehnoredactor : Vietoria Ghimsis Coperta colecfiei+ Eugen Stola SUMAR Stuslu introduetlv: Sigmund Freud seu dreptu te adcedr ned Gala) INPRODUCERE IN PSDHANALIZA Patea ini: ACIFLE RATATE 5 6. - 1, Preambat W. Aeteie ratate | =| TL, Actele ratate (contintare) IV. Actele rotate (stisity Partea @ dove: VISUL "ys Difcultth sl abordiri prelimnave ‘VE tpoteze fh tehnjca interpretarit ‘Vit, Confinutil manifest i ideile Intente ate visuiu VIL Vissle copitlor + cea TX, Cenzura ‘sul é X. Simbolistica visutal |. : XE Elsborarea visulsi RIL Analisn aor vise : ILL, Trasiturs athaice si infantibismul ‘visulel XIV. Realizarea dorinjelor Sc TV. Incerttudint 3 ited : Pavtea @ treia: TEORIA GENERALA A NEVROZELOR XVL Pabanaliat gf pstbiate ses XVI Sensttsimplanclor {XVII Fisarea In trauma pst Inconstientul XX. Viefa sexual a emuhit XXT Devvoltarea Iibidouloi 35 steveturte sexuate [ENIL Ponte de vedere cu privire ln dezvoltare si rear lune, Etiotogie XXII, Modaitstite de iormare & simplomeer XIV, Nervositatoa comune ees XV. Argenta . XEVE Teoria Ubidoulul i arciismal XAVIE Transfert fi AVI Terapia. psthanalitics : a 2 ase 2 268 a4 28 su mh am 330 PRELEGERI DE PSIMANALIZA Pretegerea tutti : ms Prelegerea a dou a) Prelegerca a trela 389 Preteen pate or Prelogeren a cincea i SIGMUND FREUD SAU DREPTUL LA ADEVAR PSIHOPATOLOGIA VIEFIE COTIDIENE, 1. Uiterea de nume proprit an wth cei ary TE Uitarea de cuvinte staine a6 cement re WL, Vitarea de mame si de grupurl de euvinte a 1X, Amintiey din copiacie gf yzmintisieerane ‘ne 'y, Lapetnale smn 4 Ccercetttrst operst tol Freud este confruntat de ta bun Sneepat et aban VI. Erort de cite gi de ‘cris 2 aso dente amet Imre cron, Une punt Chir to Vil, Uitoren de letprea a ae projects a forte ing perte din teretura imensh consorata psihaneizel, Chiar si autor! Brrr corneal ghee eee ee a toShut onordill In alte privinte ofera adesea, in acest domeniy, texte din cele Facto eeeasecee fc By SR ueeretablie. Ceoa ce po bunk drepiate @ prim donumirea ‘de «presudectth sc Brone : Br ‘Pelalane® conitule sl adi o renltate anevole de invins, pln fo (rin care Sas e es Siclte ptemaha pslnonalach se afl& demott Ta indersina publicute), tm aceseth Perlnmee eM enna cee gee oan SUAS ‘Giewade sint inch sl mal mari la nol, unde foerte multa ome ma Pee Eas Pinca paltanaliza dest din abate, ort in cfrfile de vulgaizare, de felul clor Qiscute de dr G. Vlad, Mihall Moldovan, C, Tordénescu, Dh Loewerstelin, sav de un T. Corozel, ca sé ru mal vorbim de broqurie tiie Fie Ge unit detractocl animati de intereve obscure, Monogrefia claborata de Bet popescucSibia evizullé de Ia editle 1a cilile, ultima purtind ttl Conceptis pettonatticn, Expunere st evitie8, H, Welther, Sibid, 197), sncorporalt ‘has tin fragmentar fni-o Iocrare scrst, do pe posit idcolegiee superioare, in co- Invorave cu prof de. docent Victor Sahieanu (Ittreducese critieé in psihona Tied, Baitura Decla, 1972), ca al eiteva eseurl pe toma conceptci despre sexualiiate 2 ish Bread, senate ded, Tosit West fried, reprezintd, cdem, singurele contel- uu notabite in directa explordnii obiective a frevdismulul. ,Psikanatica — scoria Ja un moment dat V. S&hleanu — @ abordat domenii delicate ate viefil umane (copltana, sesialitatea, ara) in care imlatiunce lucidiipit investigative se tzbeste, fprin tredile, de multe prejudeci}i"®). Reputstul psibolog marxist G. Politzer Usservave sl el .Depiie Tongtemps aést, depuls Tes premitres débuts de ta pruch- inatgne, ses adverscives ont réclamé te droit de Ta Juger sans la connate”) ‘bin acest punct de vedere, Frewd se afl, parcd, sub puterea unui blestem : ‘accig de a ii la nesfirgit ristaimict, denaturat, mutilat, O texturd complicaté. de actor! favorizaxd aceasth insustiie. Tar opiniite de @ dooa sau @ trela mind, rontente {ark exten oq ql formolela eviten concepute cas socheze Imedlat Giferul, feed preooupént sericese pentru adevar, snt de o persistentS teftordtone +) Motto pretuat de la Irving Stone, The Passions of the Mend, a Novel of the Eifeand Work of Sigmund Pret, Casta, London, 207 H Pierre Fougeyrolies, La rétolution freudienne, Dencdl-Gonthier, Pari 190. @ SVictor SAkleanu, Prhonalisa: pro si consva, in ,Lupta de class*, Amul Ly 9 1, p. 76, ) Georges Politzer, Le muthe de Cantipeychanclyse, in Berits, t. 2, Baie tions Sociales, Panis, 196), pp. Sei camae =

Potrebbero piacerti anche