Sei sulla pagina 1di 20

Voice

Choir
Acoustic Guitar
Rock Organ
Pad 2 (Warm)
5-string Bass Guitar
Drum Set
q = 147
B(2)
4fr
G7

g
g
g
g
g
- - - - - - - - -
SOLO A TI YO RENDIR MI VIDA
1 2 3 4
INTRO PARTE1
drum set
INTRO PARTE2
ALL

g
g
g
g
g
- - - - - - - - -

g
g
g
g
g
- - - - -

g
g
g
g
g
- - - - -

g
g
g
g
g
- - - - -
_g
g
g
g
g
- - - - - - - - -
s
- - - - - - - - -

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
Mi vi da - de jo - a tus pies e res - vi tal - pa -
10
F E B(2)
4fr
G7

g
g
g
g
g
- - - -
VERSO 1
PRIMERA PARTE

g
g
g
g
g
- - - - - - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- - -

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - - -
s
- - - - - - -
,

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
ra mi ser mi ro_ha - cia_el - cie lo_y - siem pre_es - ts - a h - En la_a fli - ccin - te
17
F E B(2)

g
g
g
g
g
-
VERSO 1
SEGUNDA PARTE

g
g
g
g
g
- - - - - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- - - - - -

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -


. ,

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
bus co - Dios mis o jos - pon go_en - ti Se or - en hu mil - dad - me rin do - an te - ti
23
4fr
G7 F E7

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- - - - - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- - - - - -

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss - Se or -
29
Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss - Se or -
B(2) F
4fr
G7 E B(2) F

g
g
g
g
g
-
CORO
(A)

g
g
g
g
g
-

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
-

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - - -
s
- - - - - - -
.


.


.


.


.

.

.

.


Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da -
36
so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da -
4fr
G7 A(2)
4fr
G7 E
4fr
G7 E

g
g
g
g
g
- - - -
INSTRUMENTAL
GUITAR

g
g
g
g
g
- - - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
Siem pre_a - mi la do_es - ts - Je ss - na die - me a ma - co mo - T tu gra cia_a - bun - da - tan
42
B(2)
4fr
G7 F

g
g
g
g
g
VERSO 2
PRIMERA PARTE

g
g
g
g
g
- - - - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- - - - -

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - -
s
- - - - -
,

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
to - tan to_en - m Por siem pre_el - mis mo - tu se rs - a yer - y hoy e -
47
Por siem pre_el - mis mo - tu se rs - a yer - y hoy e -
E B(2)
4fr
G7

g
g
g
g
g
-
VERSO 2
SEGUNDA PARTE

g
g
g
g
g
- - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
-

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -


. ,

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
res i gual - por siem pre_y - pa ra - siem pre - e res - Rey Je ss - Se or -
53
res i gual - por siem pre_y - pa ra - siem pre - e res - Rey Je ss - Se or -
F E7 B(2) F

g
g
g
g
g
-
CORO X2 (b)
PRIMERA VEZ

g
g
g
g
g
-

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - - -
s
- - - - - - -


.


.


.

.


Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss -
60
so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss -
4fr
G7 E B(2) F
4fr
G7 A(2) B(2)

g
g
g
g
g
CORO X2 (b)
SEGUNDA VEZ

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - - -
s
- - - - - - -
.


.


.


.

.

.


10

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da -
67
Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da -
F
4fr
G7 E B(2) F
4fr
G7 A(2)

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - - -
s
- - - - - - -
.


.


..

.

.

_
11

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
E res - ca mi - no - vi -
74
B(2) F
4fr
G7 E
4fr
G7 F E B(2)

g
g
g
g
g
- - - - - - - - -
INTRUMENTAL 2
BRIDGE
PRIMERA VEZ

g
g
g
g
g
- - - - - - - - - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- - - - - - - -

g
g
g
g
g
- - - - - - - - -
_g
g
g
g
g
- - - - - - - - - -
s
- - - - - - - - - -

_
12

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
da_y ver dad - no es por vis ta - si no - es por fe vi vi - - mos pa ra - ti
84
F
4fr
G7 E
4fr
G7 F E

g
g
g
g
g
-

g
g
g
g
g
- - - - - - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- - - - - - -

g
g
g
g
g
- - - - - - -
_g
g
g
g
g
- - - - - - -
s
- - - - - - -

,

13

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
E res - ca mi - no - vi - da_y ver dad - no es por vis ta - si no - es por fe vi vi - - mos pa ra -
91
B(2) F
4fr
G7 E
4fr
G7 F

g
g
g
g
g
BRIDGE
SEGUNDA VEZ

g
g
g
g
g
- - - - - -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- - - - - -

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -

14

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
ti E res - ca mi - no - vi - da_y ver dad - no es por vis ta - si no - es por fe
97
E res - ca mi - no - vi - da_y ver dad - no es por vis ta - si no - es por fe
E B(2) F
4fr
G7 E

g
g
g
g
g
-
BRIDGE
TERCERA VEZ

g
g
g
g
g
- -

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
- -

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -

15

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
vi vi - - mos pa ra - ti E res - ca mi - no - vi - da_y ver dad - no es
103
vi vi - - mos pa ra - ti E res - ca mi - no - vi - da_y ver dad - no es
4fr
G7 F E B(2) F

g
g
g
g
g
-
BRIDGE
CUARTA VEZ

g
g
g
g
g
-

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -

16

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
por vis ta - si no - es por fe vi vi - - mos pa ra - ti Je ss -
109
por vis ta - si no - es por fe vi vi - - mos pa ra - ti Je ss -
4fr
G7 E
4fr
G7 F E B(2)

g
g
g
g
g
-
CORO XN
(c)

g
g
g
g
g
-

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - - -
s
- - - - - - -

, .


, .


,.

,.

17

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di -
116
Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da - Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di -
F
4fr
G7 E B(2) F
4fr
G7

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -
.


.


..

.

.

, .

, .

, .

, .

, .

, .

18

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
r mi vi da - Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da -
122
r mi vi da - Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da -
A(2) B(2) F
4fr
G7 E

g
g
g
g
g
CORO
FINAL

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_g
g
g
g
g
- - - - -
s
- - - - -.


.

.

.

19

Voice
Choir
A. Gtr.
Organ
Pad 2
Bass
Dr.
Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da -
127
Je ss - Se or - so lo_a - ti yo ren di - r - mi vi da -
B(2) F
4fr
G7 A(2) B(2)

g
g
g
g
g
- -

g
g
g
g
g
- -

g
g
g
g
g
_

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g
_
_g
g
g
g
g
- - - - - -
s
- - - - - -
.


..

.


20