Sei sulla pagina 1di 2

122 D6 3 3 4 : 4 H H H H H H

Pen - so che un so - gno

Volare
Cdim7

: : : : : : :

H H H H H H
3 3

Em

Em7

A7

co - s

non

ri - tor - ni
3

mai

pi:

H H H
3

Em7

H H H
3

H H H H H H
A7 3
ma - ni e la

mi

di - pin - ge - vo

le

H H H
A7
3

Dmaj7

D6

fac - cia

di
3

blu,

H H H

H H
vo -

Fdim7

H H H H H H
3

Em7

G
to....

F
A7

poi

d'im - prov - vi - so

ve - ni - vo

dal

ven - to

ra

pi

e in - co - min - cia - vo a

H H
Em7

E7

H H

H H H H H H la - re nel cie - lo in - fi
3 3

Bm7

E7

Em7

G G

G G
-

C7

Cdim7

- ni

to....

Vo

G
re....

G
D6 A7

Cdim7

Em7

G
Bm/A Bm/A D7+5

A7

- la

oh,

oh!....

Can

D6

Dmaj7

G
re....

H
oh,

H H

H
oh,

Bm

H
Nel

- ta

oh,

oh!....

Em7

H H G

D r A7 3 H H H H G
di - pin - to di blu....

D7+5

H
fe -

Em7

r A7 3 r H H H H H H
li - ce di sta - re
3

G
C7+5

H H
E vo -

blu,

las - s.

Bm

H H G

Bm/A

H
fe -

- la - vo,

vo - la - vo,

r H H H H G H H G li - ce pi in al - to del
Bm7 Bm6
3

H H H G H H H G so - le ed an - co - ra pi
3 3

F m

Fm7

G : : : :

su....

H H H men - tre il
Bm

r H H H H H H
Em
3 3

F 7

H H

F 7

H H
C7
3

H H
3

Bm

mon - do pian pian - no

spa - ri - va

lon - ta - no

lag - gi,

H H
u - na

Gm7

H H H H H H
3 3

D7+5

H H H G
Cdim7

Gm7

H H H
3

F
me....

mu - si - ca

dol - ce

suo - na - va sol - tan - to

per

A7

Cdim7

Em7

G
re....

Em7

Vo

la

oh,

oh!....
3

G G
Bm/A

A7

D6

Dmaj7

D6

G
re....

G r H H H
fe -

H H H
oh, oh, oh,

A7

Bm

Bm/A

Can

ta

oh!....

D+5

H
Nel

Em7

A7

H
3

H
di

D7+5

H
fe -

A7 Em7 3 r r : H H H H H H
- li - ce di sta - re

blu,

di - pin - to

blu....

D7+5

Em7

r A7 3 r H H H H H H

H
con

H
te.

las - s....

li - ce de sta - re quag - gi,