Sei sulla pagina 1di 18

DATE TEHNICE APARAT

DE AER CONDITIONAT NORDSTAR LUX

lux
Caracteristici constructive: compresoare eciente Mitsubishi, Toshiba, Panasonic schimbatoare de caldura eciente, dotate cu turbulatoare si sisteme de evacuare rapida a condensului ventilatorul unitatii externe are paletele cu suprafata de atac in forma de dinte de erastrau ceea ce reduce zgomotul de functionare functioneaza cu freon R410A Functii: programare pornire/oprire program de functionare pe timp de noapte, adapteaza functionarea aparatului la necesitatile de confort pe timp de noapte distributie multidimensionala a aerului in incapere deumidicare, permite scaderea umiditatii aerului fara a inuenta temperatura ambientului autodiagnoza si autoprotectie, in caz de eroare se aseaza codul erorii pornire automata dupa intreruperea alimentarii energetice si restaurarea acesteia ltru catalizator rece, indeparteaza ecient mirosurile neplacute din aer genereaza ioni negativi cu rol benec asupra sanatatii utilizatorului MODEL KFR-25GW/AGX1c KFR-35GW/AGX1c KFR-51GW/X1c KFR-61GW/X1c KFR-70GW/X1c Model Lungime kit conectare, m 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 U.M.

KFR-25GW/ KFR-35GW/ KFR-51GW/ KFR-61GW/ KFR-70GW/ AGX1c AGX1c X1c X1c X1c Alimentare electrica V/Hz/Ph 230V/50/1 230V/50/1 230V/50/1 230V/50/1 230V/50/1 Btu/h 9000 12000 18000 22000 24000 Capacitate racire W 2750 3600 5100 6200 7000 Btu/h 9000 12500 19000 23500 26000 Capacitate incalzire W 2750 3750 5400 6600 7500 Consum Racire W 856 1120 1590 1930 2180 Incalzire W 760 1040 1495 1830 2080 electric Curent Racire A 3,7 4,9 6,9 8,4 9,5 Incalzire A 3,3 4,5 6,5 7,8 9 absorbit Ecienta energetica la racire EER W/W 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 Ecienta energetica la incalzire COP W/W 3,62 3,61 3,61 3,61 3,61 Clasa energetica A A A A A Debit aer Unit. interna m3/hr 550 500 800 900 1050 Unit. interna dB(A) 29-39 29-39 40-44 42-46 43-49 Nivel zgomot Unit. externa dB(A) 51 54 54 54 56 Dimensiuni Unit. interna mm 745x250x195 800x280x190 900x292x215 900x292x215 1080335245 Unit. externa mm 700225500 795255540 795255540 850295605 870310700 (WHD) Masa net UI/UE kg 9/25 10/36 14/36 14/45 18/60 Dimensiuni Unit. interna mm 820x325x255 860x350x265 990x377x300 990x377x300 1165x375x318 gros Unit. externa mm 825320550 920335585 920335585 995415680 990410770 (WHD) Masa gros UI/UE kg 10/27 12/38 17/38 17/48 22/65

MANUAL UTILIZARE APARAT DE AER CONDI|IONAT


KFR - 25GW/AGX1c KFR - 35GW/AGX1c KFR - 51GW/X1c

Cuv@nt [nainte
Aparatele de aer condi\ionat sunt obiecte de valoare. Pentru a v` asigura c` v` atinge\i interesele, v` rug`m s` apela\i la profesioni]ti pentru instalarea acestora. Acest manual descrie func\ionarea tuturor tipurilor de aparate . Pot exista u]oare diferen\e [ntre cele descrise [n acest manual ]i operarea [n sine, dar care nu afecteaz` operarea ]i utilizarea acestora. V` rug`m s` citi\i cu aten\ie sec\iunile corespunz`toare modelului ales de dumneavoastr` ]i p`stra\i manualul astfel [nc@t s` poat` fi consultat cu u]urin\` mai t@rziu. Avertisment Aparatul nu poate fi utilizat de c`tre copii sau persoane cu infirmit`\i f`r` o supraveghere prealabil`. Este cu des`v[r]ire interzis copiilor de v@rsta mic` s` aib` acces la aparat.

Cuprins

Instruc\iuni pentru utilizator ............................................................................................. 1 Descrierea aparatului ...................................................................................................... 3 Func\ionarea telecomenzii .............................................................................................. 5 Operarea [n modul auto .................................................................................................. 6 Operarea [n modul r`cire/[ncalzire/uscare ...................................................................... 7 Reglarea direc\iei curentului de aer ..................................................................................8 Reglarea ceasului .............................................................................................................9 Operarea [n modul SLEEP ...............................................................................................9 Func\ionarea programat` (timer) .................................................................................... 10 Operarea telecomenzii .................................................................................................... 11 Operarea [n modul [nc`lzire ............................................................................................ 11 {ntre\inere ........................................................................................................................ 12 {n caz de func\ionare defectuoas` .................................................................................. 13 De re\inut la utilizarea unit`\ii .......................................................................................... 14

Instruc\iuni pentru utilizator


Instruc\iuni pentru instalare Pentru instalare apela\i la personal autorizat ]i asigura\i-v` ca furnizorul dumneavoastr` s` v` pun` la dispozi\ie sevicii post v@nzare.I
Unitatea nu se va instala [n incaperi unde exist` Asigura\i-v` c` este montat un [ntrerup`tor general pe sc`pari de gaze combustibile, exist` pericolul de circuitul de alimentare. explozie.

Absen\a lui poate genera prezen\a ]ocurilor electrice av@nd ca efect deteriorarea aparatului.

Verifica\i rezisten\a mecanic` a conexiunilor dintre unitatea intern` ]i cea extern`.

Asigura\i-v` c` unitatea este legat` la priza de p`m@nt.

O conexiune slab` poate conduce la incendii accidentale.

Legarea incorect` la p`m@nt poate produce ]ocuri electrice.

Instruc\iuni pentru operare Nu [ncerca\i niciodat` s` Nu executa\i alimentarea prin Nu deteriora\i ]techerul opri\i aparatul prin scoaterea lui intermediul unui prelungitor. sau priza, pot duce la supra[ndin priz`. c`lzirea acestora, ]ocuri electrice.

Nu folosi\i priza de alimentare a aparatului de condi\ionare ]i pentru alt aparat electric.

Cablul de alimentare poate fi [nlocuit numai de personal autorizat.

Nu atinge\i m@inile umede.

]techerul

cu

Asigura\i-v` ca ]techerul s` Utiliza\i numai siguran\e fuzifie corect introdus [n priza pen- bile de capacitate corect`, nu tru a evita contactul imperfect. utiliza\i lit` [n locul siguran\elor.

Nu expune\i unitatea intern` {n timpul func\ion`rii aparatNu utiliza\i aparate cu funcla ac\iunea direct` a soarelui, ului pe r`cire [ncerca\i s` \ionare pe combustibil ]i tiraj evita\i p`trunderea de aer cald. minimiza\i producerea de aer natural [n aceea]i [ncapere cu cald. aparatul de aer condi\ionat.

{n timpul func\ion`rii pe r`cire, utiliza\i perdelele sau jaluzelele pentru a umbri.

Este posibil` arderea incomplet` a combustibilului.

Nu plasa\i [n apropierea ]i nu {n cazul [n care este abso{nainte de a efectua opera\ii ]preia\i direct [n aparatul de aer lut necesar s` func\ioneze [n de [ntre\inere se va scoate condi\ionat pesticide, solven\i aceea]i [nc`pere aparatul de aparatul de sub alimentarea sau vopsele. electric`.

aer condi\ionat ]i aparate cu func\ionare pe baz` de combustibili se va aerisi periodic [nc`perea. Nu introduce\i creioane sau Regla\i corect direc\ia jetului alte obiecte [n orificiile de venti- de aer. lare, pericol de accidente. Nu v` expune\i ac\iunii directe a jetului de aer rece.

Ajut` la ob\inerea rapid` a confortului.

Este periculos pentru sanatatea dumneavoastra.

Nu cur`\a\i unitatea de aer Nu ag`\a\i diferite obiecte de Verifica\i cu aten\ie structurile condi\ionat cu ap`. unitatea de aer condi\ionat. de montaj.

Pericol de electrocutare.

Nu v` urca\i ]i nu plasa\i Nu utiliza\i pentru cur`\are Scoate\i unitatea de sub aliobiecte pe unitatea exterioar`. urm`toarele substan\e: mentare atunci c@nd aceasta nu este utilizat` pentru o perioad` mai lung`. Ap` cald`, peste 40 oC, solven\i, agen\i de polisare. Instruc\iuni pentru dezafectare sau reparare Pentru opera\ii de dezafectare sau de reparare apela\i numai la personal autorizat. {n caz de func\ionare anormal`, opri\i unitatea, scoate\i-o de sub tensiune ]i apela\i la ajutorul personalului autorizat.

Descrierea aparatului
Unitatea Intern`
Sond` de detectare a temperaturii ambientale Grilaj retur aer

Tub evacuare
Evacueaz` apa rezultat` la deumidificarea aerului.

Clapete reglare sus/jos a direc\iei de ie]ire aer Aripioare reglare st@nga/dreapta a direc\iei de ie]ire aer Ie]ire aer Aerul r`sufl` prin acest loc Filtru aer {ndep`rta\i praful ]i mizeria la intrarea aerului Cablul de alimentare la re\eaua electric`

Unitatea Extern`
Intrare aer prin laterale ]i spate

Telecomand`

Conduct` agent frigorific Conductor electric Orificii evacuare aer

Sec\iunea de operare a unit`\ii


Cum se deschide

Cum se [nchide
Ap`sa\i grilajul de retur aer ]i p`r\ile laterale [n partea inferioar`.

Buton ap`sare urgen\` Apsa\i u]or lateralele grilajului de retur aer [n partea inferioar` ]i trage\i p@p` c@nd sim\i\i o rezisten\`. mult` for\`. Acest buton poate fi folosit [n caz de urgen\` pentru pornirea/oprirea unit`\ii c@nd telecomanda nu func\ioneaz`

Not`: Nu deschide\i grilajul la un unghi mai mare de 60 grade. Nu ac\iona\i asupra unit`\ii cu prea
5

Indicatoare (1 )
Indicator pozi\ionare clapet` Indicator deumidificare Indicator r`cire Indicator [nc`lzire Indicator mod auto Indicator mod silen\ios Indicator ceas

Indicator reglare temperatur` ]i cod disfunctionalit`\i Valoarea temperaturii este monitorizat`, va fi afi]at`

Indicator vitez` ventilator. Viteza ridicat`, medie, sc`zut`.

(2)

Indicator func\ionare climatizor

Indicator timer

Indicator functionare la putere ridicat`

Receptor semnal telecomand`

Indicator func\ionare [n mod ECONOMIC

Indicator reglare temperatur` ]i cod disfunctionalit`\i

Func\ionarea telecomenzii

SUB MOD Indicator TEMPERATUR~


Arat` temperatura selectat`. (nu indic` temperatura c@nd este selectat modul AUTO SELECT)

Indicator HIGH POWER (PUTERE {NALT~)


Apare [n timpul func\ion`rii [n modul HIGH POWER

Indicator ECONO
Apare [n timpul func\ion`rii [n modul ECONOMY (ECONOMIE)

Indicator TIMP
{n modul TIMER {n modul de operare normal indicator TIMER indicator PRESENT TIME (timp curent)

Indicator AIR FLOW


Indic` pozi\ia clapetelor

Buton FIXARE TEMPERATURA


Acest buton fixez` temperatura camerei

Indicator mod func\ionare


Indic` modul de func\ionare ales

Buton CONTROL VENTILA|IE


Acest buton schimb` pozi\ia clapetelor. La fiecare ap`sare, pozi\ia se schimb` dup` cum urmeaz`: 1/f f`r` indica\ie

Buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT)


Acest buton, c@nd este ap`sat o dat` porne]te func\ionarea, ap`sat [nc` o dat` opre]te func\ionarea.

Buton selectare mod func\ionare Buton ECONO


Acest buton schimb` func\ionarea sistemului [n modul de economic. Acest buton, la fiecare ap`sare schimb` modul de func\ionare [n ordinea urm`toare:

Buton VITEZ~ VENTILATOR


Acest buton regleaz` debitul de aer ventilat

Buton HIGH POWER (PUTERE {NALT~)


Acest buton comut` pe modul HIGH POWER

Buton SLEEP
Acest buton comut` pe modul de operare SLEEP (SOMN).

Buton TIMER ON (ceas pornit)


Acest buton alege modul de func\ionare TIMER ON sau func\ionare normal`.

Buton TIME SET (fixare timp)

NOTA
Figura de mai sus arat` to\i indicatorii [n scop explicativ.C@nd aparatul func\ioneaz` pe modul COOL (R~CIRE), indicatorul HEAT ({NC~LZIRE) se schimb` [n AIR-DRAFT. Transmiterea semnalului

Acest buton fixeaz` timpul curent ]i timpul ceasului (timer).

La ap`sarea oric`rui buton de la telecomand`, c@nd aceasta este orientat` spre aparatul de aer condi\ionat, se transmite un semnal. Dac` semnalul este receptat corect, unitatea emite un semnal sonor la recep\ie.

Operarea [n modul AUTO


Func\ioneaz` prin selectarea modului automat de operare (DRY (USCARE), COOL (R~CIRE) sau HEAT ({NC~LZIRE)) [n func\ie de temperatura [n camer` la pornire. Se \ine telecomanda [ndreptat` spre unitatea climatizorului.

1 Ap`sa\i butonul ON/OFF


Valabil c@nd unitatea nu func\ioneaz` [n modul AUTO SELECT.

2 Ap`sa\i butonul MODE. Selecta\i AUTO SELECT


La fiecare ap`sare a butonului, modul de operare se modific` [n ordinea:

1 2

Pentru oprire: Ap`sa\i butonul ON/OFF

Dac` nu sunte\i mul\umi\i de modul de operare AUTO SELECT alege\i [n loc HEAT ({NC~LZIRE), DRY (USCARE) sau COOL (R~CIRE).

Procedura de reglare a temperaturii [n timpul modului de operare AUTO SELECT


Pentru reglarea temperaturii aerului [n timpul modului AUTO SELECT ap`sa\i butonul face pe o scar` de la unu la ]ase. sau ; reglarea se

Dac` este frig ap`sa\i butonul Dac` este nevoie regla\i temperatura dup` necesit`\i.

Dac` este cald ap`sa\i butonul

Ap`s@nd butonul o dat`, valorile se modific` de la -6 -5 ... ... -1 butonul din nou, indicatorul nu se mai schimb`. Ap`s@nd butonul o dat`, valorile se modific` de la +6 +5 ... ... +1 butonul din nou, indicatorul nu se mai schimb`.

+0 +1 la +6; c@nd indic` +6, ap`s@nd +0 -1 la -6; c@nd indic` -6, ap`s@nd

Operarea [n modul r`cire/[nc`lzire/uscare


Procedura de operare [n modul r`cire/[nc`lzire/uscare Se \ine telecomanda [ndreptat` spre unitatea interna.

1 2

Doar la func\ionarea pe

r`cire, modul HEAT se va anula Operarea [n modul HIGH POWER Ap`s@nd butonul HIGH POWER (PUTERE {NALT~) [n timpul func\ion`rii [n modul COOL (R~CIRE) sauHEAT ({NC~LZIRE), debitul de aer va fi fixat pe HIGH ]i va continua timp de 15 minute.

NOTA {n timpul oper`rii [n modul HIGH POWER debitul de aer nu poate fi modificat.

Operarea [n modul ECONOMY La ap`sarea butonului ECONO la func\ionarea [n modul COOL, HEAT sau DRY temperatura poate cre]te cu 2oC iar debitul s` treac` pe LO (sc`zut).

NOTA {n timpul oper`rii [n modul ECONO debitul de aer nu poate fi modificat.

Reglarea direc\iei curentului de aer


Reglarea sus/jos a direc\iei curentului de aer Direc\ia sus/jos poate fi reglat` folosind butonul AIR FLOW de pe telecomand`. La fiecare ap`sare a butonului modul de distribu\ie a curentului de aer se modific` [n ordinea: NATURAL FLOW SWING (balansare) NO (f`r` indica\ie - clapete oprite)

NATURAL FLOW Func\ionare [n modul COOL, DRY ]i FAN Se opre]te la nivelul orizontal 1 minut.

SWING Func\ionare [n modul HEAT

Leg`nare Mi]carea clape\ilor, ar`tat` [n figura al`turat` se va repeta.

Leg`nare Mi]carea clape\ilor, ar`tat` [n figura al`turat` se va repeta.

Clape\ii se mi]c` [n direc\ie sus/jos continuu

MEMORIE CLAPE|I C@nd clape\ii func\ioneaz`, dac` se apas` butonul AIR FLOW o dat` ace]tia se vor opri din balansare la un anumit unghi. Dac` acest unghi este memorat [n microcomputer, pozi\ia clape\ilor va fi fixat` [n mod automat la acest unghi atunci c@nd aparatul este repornit. Se recomand` urm`toarele unghiuri de oprire a clape\ilor.
COOL, DRY

Reglarea st@nga/dreapta a direc\iei curentului de aer Regla\i direc\ia ac\ion@nd manual st@nga/dreapta asupra aripioarelor

(Ventilare orizontal`)

(Ventilare la un unghi) HEAT

ATEN|IE Evita\i expunerea corpului la curentul de aer timp [ndelungat ATEN|IE Evita\i ventilarea [n jos timp [ndelungat Nu [ncerca\i s` regla\i clape\ii cu m@na. {n caz contrar unghiul
de control se poate schimba sau clape\ii nu se [nchid complet.

ATEN|IE C@nd se regleaz` direc\ia, aparatul trebuie oprit.

Operarea [n condi\ii de urgen\`


Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) se poate folosi [n locul telecomenzii. Func\ionare Mod func\ionare SUB MODE AIR FLOW : AUTO SELECT : AUTO : NATURAL FLOW

Ac\ionarea se face ap`s@nd o dat` butonul RUN pentru pornire; Ap`s@nd [nc` o dat`, aparatul se opre]te. Buton operare [n condi\ii de urgen\`

10

Reglarea ceasului
La introducerea bateriilor, timpul este fixat automat pe 12:00 AM. Ex.Fixarea timpului la 10:30 AM

1 2 3 4

Ap`sa\i cu v@rful unui pix butonul CLK. Indicatorul de timp va [ncepe s` clipeasc` ]i poate fi reglat la timpul curent. Ap`sa\i butonul HOUR (OR~). (Fixa\i ora 10: AM) Ap`sa\i butonul MIN. (Fixa\i la 30) Ap`sa\i din nou butonul CLK, apoi pune\i la loc capacul din spate.

NOTA : Ceasul este reglat pe baza timpului curent, deci regla\i timpul curent [n mod corect.

Operarea [n modul SLEEP


Aparatul se opre]te la timpul stabilit. Temperatura [n camer` este controlat` automat astfel [nc@t nu va fi prea rece [n timpul func\ion`rii [n modul COOL sau prea cald la func\ionarea [n modul HEAT.

Ap`sa\i butonul ON/OFF Ap`sa\i butonul SLEEP

La fiecare ap`sare a butonului indicatorul se modific` [n ordinea: 1:00 2:00 3:00 5:00 7:00 10:00 Fixa\i pe 7. Aparatul se opre]te la ora fixat`.

SLEEP SLEEP SLEEP SLEEP SLEEP SLEEP

NOTA {n func\ie de condi\iile de temperatur`, operarea se [ntrerupe mai repede dec@t timpul stabilit.

Alege\i timpul pentru operarea [n modul SLEEP [ntre 1,2,3,5,7 sau 10 ore.

Schimbarea timpului [n modul SLEEP Stabili\i noua valoare folosind butonul SLEEP

11

Func\ionarea programat`
La momentul fixat temperatura [n camer` este aproape de temperatura optim`, astfel [nc@t opera\ia [ncepe cu 5-60 minute [nainte de timpul stabilit.

1 2 3 4 5

Ap`sa\i butonul ON/OFF. Ap`sa\i butonul ON TIMER. Fixa\i pe TIMER. Ap`sa\i butonul HOUR (or`). Fixa\i la AM 7: Ap`sa\i butonul MIN. La fiecare ap`sare, indicatorul se modific` [n ordinea: 00 10 20 ..... 50

Schimbarea timpului Fixa\i un nou timp folosind butoanele HOUR ]i MIN. Pornirea opera\iei Ap`sa\i butonul ON TIMER astfel [nc@t indicatorul s` arate CLOCK.

Ap`sa\i butonul ON TIMER.

Func\ionarea [n modul SLEEP poate avea loc [n acela]i timp cu modul ON TIMER.

Procedura de func\ionare [n modul SLEEP ]i ON TIMER


EX: Dori\i ca aparatul de aer condi\ionat s` se opreasc` pentru 3 ore ]i s` reporneasc` diminea\` la ora 6.00, la o temperatur` aproape de cea fixat`. 1. Ap`sa\i butonul ON/OFF 2. Selecta\i modul SLEEP Fixa\i ceasul SLEEP la 3 ore. 3. Selecta\i modul ON TIMER Fixa\i ceasul ON TIMER la ora 6.00

Aparatul de aer condi\ionat se opre]te c@nd timpul fixat-SLEEP se termin`. Repornirea se va face cu 5-60 min. [nainte de timpul stabilit de ON TIMER. Pornirea opera\iei Modul SLEEP Ap`sa\i butonul SLEEP, indica\i timpul dorit Modul ON TIMER Ap`sa\i butonul ON TIMER, fixa\i CLOCK [n indicatorul TIMER. Schimbarea timpului Modul SLEEP Folosi\i butonul SLEEP pentru a fixa un nou timp.

12

Operarea telecomenzii
{nlocuirea bateriilor
Dac` v` afla\i [n unul din cazurile de mai jos bateriile sunt consumate. {nlocui\i-le cu unele noi. Nu se aude nici un sunet la recep\ia semnalului de c`tre unitatea intern` c@nd este trimis un semnal de la telecomand`. Indica\iile de pe telecomand` devin difuze.

1 {ndep`rta\i capacul ]i scoate\i bateriile


vechi.

4 Pune\i capacul la loc. 5 Verifica\i dac` ceasul indic` 12/;00 AM.


Fixa\i timpul curent.

2 Introduce\i noile baterii. (SUM-4 sau R03x2)

3 Ap`sa\i butonul RST (resetare) cu v@rful


unui pix.

Nu folosi\i o baterie nou` [mpreun` cu una veche Schimba\i bateriile dac` telecomanda nu a fost folosit` timp [ndelungat. Timpul de via\` al unei baterii realizat` dup` stan darde JIS sau IEC este de 6 p@na la 12 luni la folosirea normal`. Dac` sunt folosite mai mult sau se utilizeaz` baterii neconforme pot apare scurgeri de la baterii care pot deteriora telecomanda.

Operarea [n modul [nc`lzire


Principii de baz` ]i performan\e
Aparatul absoarbe c`ldur` din exterior ]i o tranfer` [n interior pentru [nc`lzirea camerei. Capacitatea de [nc`lzire pe baza acestui principiu al pomp`rii c`ldurii cre]te/scade cu cre]terea/sc`derea temperaturii aerului din exterior. Este necesar un timp destul de scurt pentru ca acest sistem de circula\ie a aerului s` creasc` temperatura [n camer`. C@nd temperatura [n exterior este foarte sc`zut` sistemul poate fi folosit [mpreun` cu alte dispozitive de [nc`lzire. {n aceste condi\ii trebuie asigurat` o bun` ventilare pentru o bun` siguran\` ]i prevenirea accidentelor.

Dezghe\are
C@nd temperatura exterioar` este foarte sc`zut` ]i umiditatea este ridicat`, apare fenomenul de [nghe\ la unitatea exterioar`, ceea ce are un impact negativ asupra eficien\ei performan\elor la [nc`lzire. {n acest caz intervine func\ia de dezghe\are automat`. Opera\ia de [nc`lzire va fi oprit` pentru 5-10 minute pentru realizarea dezghe \`rii. Ventilatoarele, at@t la unitatea interioar` c@t ]i la unitatea exterioar` sunt oprite. {n timpul opera\iei de dezghe \are ledul de func\ionare clipe]te u]or. {n timpul opera\iei de dezghe\are unitatea exterioar` ar putea genera abur. Acesta este cauzat de dezghe\area rapid`, ceea ce nu [nseamn` o limitare a performan\elor aparatului. Opera\ia de [nc`lzire este [ntrerupt` p@n` la terminarea procesului de dezghe\are.

13

{ntre\inere
Climatizorul trebuie oprit ]i scos din priz` [nainte de [nceperea opera\iei de [ntre\inere. {naintea [nceperii opera\iei de [ntre\inere 1 Verifica\i dac` sunt materiale care blocheaz` orificiile de intrare ]i ie]ire ale unit`\ii interne sau externe. 1 {n timpul opera\iei de [ntre\inere
{ndep`rta\i filtrul de aer din unitate.

Ap`sa\i u]or capetele inferioare

ale capacului unit`\ii interioare. ]i scoate\i-l [n direc\ia dinspre dvs.

Trage\i u]or ecranul pentru filtrare

2 Verifica\i dac` suportul instala\iei este corodat sau ruginit. 3 Verifica\i dac` ma]ina are
[mp`m@ntarea corect f`cut`.

Cur`\a\i ecranul de filtrare. Dac` este foarte murdar, folosi\i ap` c`ldu\` (aprox.30oC) pentru cur`\are. L`sa\i filtrul s` se usuce [n aer liber dup` cur`\are.
Not`: Nu folosi\i ap` fierbinte pentru cur`\are. Nu usca\i filtrul [n apropierea focului. Nu for\a\i ]i nu [ntinde\i filtrul [n timpul acestor opera\ii.

4 Verifica\i dac` filtrul de aer este curat. 5 Conecta\i la re\eaua de alimentare electric`. 6 Pune\i bateriile [n telecomand`.

Instala\i ecranul de filtrare

Func\ionarea climatizorului f`r` ecran de filtrare poate duce la murd`rirea interiorului aparatului cu consecin\e [n sc`derea performan\elor sau deteriorarea acestuia.

Cur`\a\i climatizorul
Folosi\i o bucat` de material moale ]i uscat` pentru cur`\area aparatului, sau folosi\i un aspirator. Dac` aparatul este foarte murdar, folosi\i pentru cur`\are o bucat` de material [mbibat` cu detergent.

Dup` opera\ia de [ntre\inere 1 Fixa\i temperatura la 30oC ]i l`sa\i aparatul s`


func\ioneze [n modul ventilare aproximativ jum`tate de zi.
Pentru uscarea interiorului aparatului

2 Opri\i func\ionarea aparatului ]i scoate\i din priz`.


Climatizorul va consuma aprox. 5W dup` ce este oprit. Pentru economisirea energiei ]i o mai mare siguran\` v` sf`tuim s` scoate\i aparatul din priz` [n timpul perioadelor c`nd aparatul nu func\ioneaz`.

Not`:
Dac` ecranul de filtrare este blocat din cauza prafului sau mizeriei, performan\ele de r`cire ]i [nc`lzire vor fi afectate, cu rezultat [n cre]terea nivelului de zgomot ]i a puterii consumate. Se recomand` din aceste motive cur`\area cu regularitate a ecranului de filtrare.

3 Cur`\a\i ]i instala\i ecranul de filtrare. 4 Cur`\a\i unitatea interioar` ]i cea exterioar`.

5 Scoate\i bateriile din telecomand`.

14

{n caz de func\ionare defectuoas`


{naintea solicit`rii efectu`rii din partea furnizorului a operatiilor de service dup` v@nzare verifica\i urm`toarele:
Climatizorul nu func\ioneaz` [n nici unul din moduri Este ]techerul b`gat [n priz`? Este timerul fixat pe pozi\ia ON? Este o [ntrerupere de curent sau vreo siguran\` ars`? Temperatura [n camer` nu poate fi controlat`. (Prea rece sau prea cald) Valorile temperaturii sunt reglate la valori prea sc`zute sau prea ridicate?

Performan\e sc`zute la r`cire sau [nc`lzire Temperatura fixat` este Filtrele de aer sunt Ferestrele ]i u]ile sunt decorespunz`toare? curate (Nu sunt blo- schise? cate)?
valoarea TEMP este corespunz`toare?

Performan\e sc`zute la r`cire Razele de soare intr` direct [n camer`? Exist` o surs` de c`ldur` [n camer`? Sunt prea multe persoane [n camer`?

Dac` aparatul nu func\ioneaz` corespunz`tor nici dup` efectuarea verific`rilor de mai sus, dac` mai exist` dubii chiar dup` consultarea informa\iilor de la pag.13 sau [n cazul unor pro bleme ca cele ar`tate mai jos, opri\i aparatul ]i contacta\i furnizorul.

Cazuri care necesit` contactarea imediat` a furnizorului


Scoate\i imediat aparatul din priz` ]i contacta\i furnizorul [n urm`toarele situa\ii:
}techerul este excesiv de cald. {nveli]ul de la cablul de alimentare sau ]techer este rupt.

Se observ` neregularit`\i [n func\ionarea dispozitivelor de tip TV, radio, etc.

Telecomanda nu func\ioneaz` corespunz`tor.

Se aude un zgomot anormal [n timpul func\ion`rii.

Dac` la apari\ia unor functionari defectuoase la climatizor, c@nd este ap`sat butonul RUN, dup` scoaterea ]techerului din priz` ]i repornirea aparatului dup` 3 minute, defec\iunea nu dispare.

15

De re\inut la utilizarea unit`\ii

Unitatea nu poate fi repornit` imediat dup` ce aceasta a fost oprit`. Repornirea aparatului nu se va face dec@t dup` 3 minute, pentru (ledul RUN este luminos) protejrea acestuia.

Timer-ul pentru protec\ie de 3 minute, [ncorporat [n microcomputer ac\ioneaz` automat. Aceast` func\ie nu este activ` c@nd unitatea nu este conectat` la sursa de curent. Aerul nu este suflat afar` la pornirea opera\iei de [nc`lzire. Aerul nu este suflat afar` pentru a se preveni introducerea [n camer` a aerului rece p@n` c@nd schimb`torul de c`ldur` al unit`\ii interioare nu se [nc`lze]te.([ntre 2 ]i 5 min.) (HOT KEEP) C@nd temperatura [n exterior este sc`zut` ]i umiditatea ridicat`, se produce dezghe\area automat` a unit`\ii. V` rug`m a]tepta\i. {n timpul dezghe\`rii se produc ap` ]i aburi la unitatea exterioar`. Ventilatorul interior se opre]te uneori pentru prevenirea introducerii vaporilor rezulta\i [n timpul opera\iei de deumidificare ]i pentru economisirea energiei. Acest fenomen apare c@teodat` c@nd temperatura ]i umiditatea [n [nc`pere sunt foart ridicate, dar dispare o dat` cu sc`derea temperaturii ]i umidit`\ii. Aerul suflat [n [nc`pere poate avea un miros. Acesta este produs de fumul de tutun ]i cosmeticele care au intrat [n interiorul unit`\ii. Acestea sunt cauzate de agentul de r`cire care circul` [n interiorul unit`\ii. Se aud zgomote de pocnituri.

Aerul nu este suflat afar` timp de 6-12 min. [n timpul opera\iei de [nc`lzire.

Aerul nu este suflat afar` [n timpul opera\iei DRY (uscare).

{n timpul opera\iei de r`cire (COOL) se produce cea\`. Unitatea elimin` [n [nc`pere un miros.

Se aud zgomote de pocnituri dup` oprirea ]i deconectarea de la sursa de tensiune. Aparatul nu poate fi repornit chiar dup` ce conectarea la sursa de tensiune a fost restabilit`.

Acestea sunt cauzate dilatarea ]i contrac\ia componentelor din plastic. Memoria circuitului din microcomputer a fost ]tears`. Folosi\i din nou telecomanda pentru repornirea aparatului. Este posibil ca semnalele de la telecomand` s` nu poat` fi recep\ionate dac` senzorul pentru recep\ia semnalelor de pe corpul climatizorului este expus direct la razele de soare sau la lumin` puternic`. {n acest caz [ntrerupe\i expunerea la lumina soarelui sau mic]ora\i lumina.

Semnalele de la telecomand` nu sunt recep\ionate.

Se poate produce umezeal` pe grilajul de ie]ire aer.

Dac` unitatea func\ioneaz` timp [ndelungat [n condi\ii de umiditate ridicat`, se poate produce umezeal` pe grilajul de ie]ire aer cu formare de pic`turi care cad.

16

CODURI PENTRU DEFECTE AP~RUTE LA SISTEMUL DE AER CONDI|IONAT

Defect

Afi]aj ecran LCD

senzor temperatur` serpentin` de la unitatea E3 intern` senzor de temperatur` pentru camer` anomalie la unitatea extern` Defect la ventilatorul de la unitatea intern` Dezghe\ E2 E4 E5 DF

17

Potrebbero piacerti anche