Sei sulla pagina 1di 6

PENGIRAAN ANALISIS SKOR

MEAN, =

(35+40+40+45+45+45+45+45+45+50+55+55+55+55+55+55+55+55+60+60+60+60+60+60+65+6
5+65+70+70+70+75) / 30
= 1545 / 30
= 51.50

MOD =

55

MEDIAN = 55+55
2
= 55

STANDARD DEVIATION ,
=
= 9.81
SKOR z =

Z = -0.67 / 9.81
= -0.07
SKOR t = 50 + 10(z)
t = 50 + 10 (-0.07)
= 49.3

BIL

NAMA

SKOR

( - )

( - )

35

-20.67

427.25

40

-15.67

245.55

40

-15.67

245.55

45

-10.67

113.85

45

-10.67

113.85

45

-10.67

113.85

45

-10.67

113.85

45

-10.67

113.85

50

-5.67

32.15

55

-0.67

0.55

55

-0.67

0.55

AINUL
1.

TAUFIQ
2.

FARIZ
3.

ADLIN
4.

JESLINA
5.

UMMI ATIKAH
6.

NUR AQILAH
7.

NUR SOFEA
8.

ANIS
9.

HAZIQ IMRAN
10.

ZAIROL
11.

HAZIM
12.

55

-0.67

0.55

55

-0.67

0.55

55

-0.67

0.55

55

-0.67

0.55

55

-0.67

0.55

55

-0.67

0.55

60

4.33

18.75

60

4.33

18.75

60

4.33

18.75

60

4.33

18.75

60

4.33

18.75

60

4.33

18.75

65

9.33

87.05

ZAKIRAH
13.

EIRINA
14.

ERIESYA
15.

FAIZ
16.

YASARAH
17.

ALYA
18.

AINA NAJWA
19.

ADRIANA
20.

SYANAZ
21

RABIATUL
22.

LUQMAN
23.

FARAH HANIM
24.

TERMIDZI
25.

65

9.33

87.05

65

9.33

87.05

70

14.33

205.35

70

14.33

205.35

70

14.33

205.35

75

19.33

373.65

N = 30

- 0.1

WIZANANIE
26.

ANTASYA
27.

PUTERI
28.

YASMIN
29.

NAZIHAH
30.

JUMLAH

TABURAN MURID MENGIKUT GRED


4% 3%

A ( 75 - 100 )

23%

B ( 60 - 74 )
40%

C ( 47 - 59 )
D ( 40 - 46 )

30%

E ( 30 -39 )

Carta Pie di atas menunjukkan taburan murid mengikut gred bagi ujian Pendidikan Jasmani yang telah dijalankan ke atas 30
orang sampel dari tahun 6. Setelah kertas soalan disemak taburan murid adalah sebagaimana yang dipersembahkan dalam carta
pie. Peratusan bagi murid mendapat gred A ialah sebanyak 3 peratus ataupun seramai 1 orang sahaja. Jumlah murid dan
peratusan yang hampir sama ditunjukkan dalam gred E iaitu 4 peratus= 1 orang murid. Jumlah ini merupakan peratusan paling
rendah dicatatkan oleh murid. Jumlah peratusan yang tertinggi diperolehi ialah dalam gred B iaitu sebanyak 40 peratus. Sementara
jumlah peratusan yang kedua tertinggi diperolehi dari kumpulan murid yang mendapat gred C. Peratusan murid yang mencatat
markah antara 40 hingga 46 ataupun gred D ialah sebanyak 23 peratus.